Gry holdt på å miste livet da hun fødte sin andre datter