Du orker mer på trening i naturen

Miljøet du trener i, har veldig stor betydning for hvor mye du orker å ta i, viser en ny studie.
Miljøet du trener i, har veldig stor betydning for hvor mye du orker å ta i, viser en ny studie. Foto: Shutterstock/NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Skal du gå på tredemølla eller ta en løpetur i skogen i dag? Den ene treningsformen gjør deg langt mer utholdende enn den andre, viser en studie.

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).

Å trene ute i naturen har god effekt på den mentale helsa vår.

Det er nemlig godt dokumentert i forskning at det å ferdes i grønne områder gjør oss gladere og mindre stresset.

Det er også mer motiverende å trene ute for de som opplever dørstokkmila som aller tyngst, ifølge forskning.

Men hva med deg som først og fremst er opptatt av å få mest mulig fysisk utbytte av å trene, skal du da velge ute- eller innetrening?

Hvordan måle anstrengelse?

Ved enhver form for fysisk aktivitet opplever vi en viss anstrengelse.

For å kunne anslå hvor stor den er, utviklet den svenske psykologen Gunnar Borg en skala. Den var basert på fysiologiske tester i laboratorier, med variasjoner i hjertefrekvens fra hvile til maksimal aktivitet.

Dette ble kombinert med verbale uttrykk for egen innsats på en skal fra 6 til 20.

Studiene som er omtalt i denne saken, har brukt den såkalte Borg-skalaen for å måle anstrengelse.

Kilde:

Gymnastik- og idrottshögskolan.

Har studert sykling og løping

Dette har svenske forskere nå forsøkt å undersøke.

De har tatt utgangspunkt i tre allerede publiserte studier på området. I tillegg har de gjort en studie selv.

De fire studiene tar for seg sykling og løping i ulike utemiljøer.

Selv om utemiljøene var forskjellige, pekte alle studiene i samme retning: Det er langt lettere å trene ute enn inne.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Helt uventet

– Det var helt uventet at effektene skulle være så store.

Det sier Peter Schantz i et intervju med svt.se. Han er professor ved Gymnastik- og idrottshögskolan i Sverige og er en av deltakerne i studien.

Den fysiske aktiviteten krever faktisk mellom 20 og 65 prosent høyere belastning om den samme personen utfører aktiviteten innendørs.

Det er altså betydelig mindre anstrengende å trene ute enn inne.

Ergometersykkel versus egen sykkel

De svenske idrettsforskerne var opptatt av å finne ut hvordan deltakerne opplevde anstrengelsen av å sykle i to forskjellige miljøer.

De sammenliknet det å sykle på en ergometersykkel inne på et laboratorium med det å bruke sin egen sykkel i et urbant forstadsmiljø.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Selv med samme intensivitet på treningen opplevde deltakerne det som mye mer anstrengende å sykle inne enn ute, viste studien.

Funnet stemmer overens med de tre andre studiene som forskerne har tatt med i sin studie for å få et større datagrunnlag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et energikick

Forskerne forklarer dette funnet med at vi ikke kjenner den fysiske anstrengelsen så sterkt når vi trener ute i naturen.

De kan ikke forklare hvorfor ut fra sine data, men de tolker det som at det handler om at at vi får mye mer visuell stimuli ute.

Å ha noe vakkert å se på når vi trener, gjør at treningen oppleves som mindre anstrengende enn når vi trener i miljøer der det er lite å se på, tror de.

Naturen gir oss et energikick som gjør at vi tåler å gjøre mer.

Må satse mer på uteområder

Resultatet taler for at vi må satse mer på grønne uteområder for å få folk mer fysisk aktive, sier Peter Schantz i en pressemelding fra Gymnastik- og idrottshögskolan.

Dette må imidlertid studeres nærmere for å kunne fastslå en slik effekt, mener han.

Grønne områder har størst effekt på dem som beveger seg minst. Dette viser en studie som forskning.no skrev om i 2021.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere parker ga mer aktivitet

Forskere i Nederland har lagd en modell som viser at det å ha fire parker i nærområdet gjør at folk beveger seg 20 minutter ekstra per uke.

Har du en fin park eller en vakker sykkelsti i nærheten av der du bor, blir det kanskje mer fristende å spasere noen hundre meter ekstra på vei hjem fra butikken eller å ta sykkel framfor buss til jobb.

Modellen de har utviklet i Amsterdam, skal brukes videre for å inspirere byplanleggere, investorer og andre til å få mer grønt inn i bylandskapet.

Kilde:

Karin Sofia Elisabeth Olsson m.fl: Perceived exertion can be lower when exercising in field versus indoors, Plos One, mai 2024.