Fedmeparadokset: Flere overvektige enn slanke overlever hjertesvikt

Stor, svensk studie bekrefter nå at flere overvektige som rammes av hjertesvikt, overlever i tiden etterpå. (Illustrasjonsfoto)
Stor, svensk studie bekrefter nå at flere overvektige som rammes av hjertesvikt, overlever i tiden etterpå. (Illustrasjonsfoto) Foto: Baggycat Photography/Shutterstock/NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Overvektige og folk med fedme overlever oftere hjertesvikt enn dem som har normalvekt eller er undervektige. Dette merkelige fenomenet ble nylig bekreftet i en stor, svensk studie.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er en kjent sak at overvekt og fedme er en risikofaktor for å rammes av hjerteinfarkt og hjerneslag. Og at fedme øker dødeligheten.

Likevel klarer overvektige seg ofte bedre etter å ha blitt rammet av slik sykdom, enn normalvektige og tynne.

Dette såkalte fedmeparadokset er omstridt. Noen forskere har ment at det ikke kan stemme. Eller at det skyldes at overvektige får bedre behandling.

Men nå bekrefter en omfattende, svensk studie dette paradokset, skriver Dagensmedicin.se.

Fedmeparadokset

Dette paradokset beskriver en tilsynelatende beskyttende effekt av overvekt eller fedme på dødelighet blant personer med kroniske tilstander som hjertesvikt og kardiovaskulær sykdom. Selv om fedme faktisk øker dødeligheten i den generelle befolkningen.

Nesten 70.000 svensker deltok

Nær 70.000 svenske pasienter som hadde vært innlagt for hjertesvikt, var med i studien. Både overvektige og pasienter med fedme hadde lavere dødsrisiko enn normalvektige.

Undervektige med BMI under 25 hadde høyere risiko for å dø i tiden etterpå enn normalvektige.

– At vi kan se paradokset selv ved BMI opptil 40, fremstår som veldig merkelig, siden det handler om alvorlig fedme, sier den svenske legen Guilia Ferrannini til Dagensmedicin.se.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ferrannini er spesialist i indremedisin ved Södertälje sjukhus og forsker ved Karolinska institutet. Hun presenterte studien på Den europeiske kardiologikongressen (ESC) nylig.

Dette er hjertesvikt

Hjertesvikt oppstår når hjertet ikke fungerer som det skal. Det kan gi symptomer som tretthet, kortpustet og hevelser. Hjertesvikt kan skje av ulike grunner: Hjertemuskelen kan bli svakere over tid på grunn av høyt blodtrykk, hjerteinfarkt eller andre hjerteproblemer. Andre ganger blir hjertet stivere og har problemer med å fylle seg ordentlig med blod. Begge deler kan føre til at hjertet ikke klarer å pumpe nok blod til kroppen. Hjertesvikt øker risikoen for tidlig død.

Høy BMI øker risikoen for hjertesvikt. Dette skyldes at for høy vekt legger ekstra press på hjertet, som da må jobbe hardere for å pumpe blod. Over tid kan dette gjøre hjertet svakere og øke sjansen for hjerteproblemer, inkludert hjertesvikt.

(Kilde: førsteamanuensis Ekaterina Sharashova, UiT)

En feilaktig oppfatning av beskyttelseseffekt

Disse resultatene må tolkes forsiktig. Sammenhenger som avdekkes i slike observasjonsstudier, er ikke alltid årsakssammenhenger, påpeker norsk forsker.

– Resultatet kan skyldes en omvendt årsakssammenheng. Pasienter med alvorlig hjertesvikt kan få vekttap på grunn av redusert appetitt og økt energiforbruk på grunn av hjertets ekstra arbeid, forklarer førsteamanuensis Ekaterina Sharashova ved UiT. ) Foto: Norges arktiske universitet, UiT
– Resultatet kan skyldes en omvendt årsakssammenheng. Pasienter med alvorlig hjertesvikt kan få vekttap på grunn av redusert appetitt og økt energiforbruk på grunn av hjertets ekstra arbeid, forklarer førsteamanuensis Ekaterina Sharashova ved UiT. ) Foto: Norges arktiske universitet, UiT

– Denne observasjonen kan dels skyldes at koblingen mellom vekt og overlevelse blir forvrengt når man kun ser på pasienter med hjertesvikt, forklarer Ekaterina Sharashova, førsteamanuensis ved Norges arktiske universitet, UiT.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er fordi man ser bort fra alle andre sykdommer som overvekt øker risikoen for.

– Dette kan gi et feilaktig inntrykk av at overvekt eller fedme har en beskyttelseseffekt, som funnene i den svenske studien tyder på, skriver hun i en e-post til forskning.no.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I den generelle befolkningen fører overvekt og fedme til økt risiko for dødsfall, understreker hun.

Hjertesvikt kan føre til vekttap

Hjertesvikt er knyttet til både vekt, risiko for død og andre risikofaktorer. Dessuten må resultatene også tolkes ut fra omvendt årsakssammenheng.

Pasienter med alvorlig hjertesvikt kan ofte gå ned i vekt fordi de får redusert appetitt og økt energiforbruk på grunn av hjertets ekstra arbeid.

– Dette kan skape en sammenheng der lavere vekt assosieres med alvorligere hjertesvikt og økt dødelighet blant disse pasientene, påpeker Sharashova.

Samlet sett understreker denne nylig publiserte svenske studien hvor kompleks sammenhengen mellom vekt, hjertesvikt og overlevelse er, understreker hun.

Forskerne legger også vekt på hvor nødvendig det er å analysere og tolke funn grundig.

Slik ble studien gjort

Pasientene var registrert med hjertesvikt i Det svenske helseforetaksregisteret mellom år 2000 og 2021. De var 74 år i gjennomsnitt. 36 prosent var kvinner.

Alle ble delt inn i ulike BMI-klasser. BMI eller KMI, står for kroppsmasseindeks, som er antall kilo delt på høyden i meter ganget med seg selv.

  • Undervektig: 18,5 i BMI
  • Normalvektig: 18,5 – 24,9 i BMI
  • Overvektig: 25 – 29,9 i BMI
  • Fedme: over 30 i BMI.

Forskerne koblet gruppene med sykehusinnleggelser, dødsfall av hjertesykdom eller andre sykdommer fra Dødsårsaksregisteret og det nasjonale pasientregisteret.

35 prosent var normalvektige, og like mange var overvektige. 27 prosent hadde fedme. Tre prosent var undervektige.

(Kilde: Association between body mass index and outcomes in heart failure across the ejection fraction spectrum: data from the Swedish Heart Failure Registry).

Kan skyldes mer alvorlig hjertesvikt

Også Ferrannini mener en mulig forklaring kan være at normal- eller undervektige oftere kan få en mer alvorlig hjertesvikt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den lave vekten kan i seg selv henge sammen med hjertesykdom.

– Vi vet at pasienter som utvikler alvorlig hjertesvikt, bruker sine reserver og etter hvert kan bli kroppslig utmagrede, forklarer hun.

I slike tilfeller kan man snakke om en omvendt årsakssammenheng.

Resultatene er justert for alder, kjønn, type symptomer, diabetes og høyt blodtrykk.

Referanser:

G. Ferrannini mf: Association between body mass index and outcomes in heart failure across the ejection fraction spectrum: data from the Swedish Heart Failure Registry. ESC Congress 2023, Amsterdam.

H. R. Banack, J. S. Kaufman: Does selection bias explain the obesity paradox among individuals with cardiovascular disease? Annals of Epidemiology, mai 2015.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).