Hver fjerde som har hatt cannabis-utløst psykose, får schizofreni

Risikoen for å få schizofreni er betydelig blant dem som har fått rusutløst psykose en eller flere ganger, viser norsk studie på norske pasienter.
Risikoen for å få schizofreni er betydelig blant dem som har fått rusutløst psykose en eller flere ganger, viser norsk studie på norske pasienter. Foto: Real content/Shutterstock/NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

De som har fått psykoser av cannabis-rus, har økt risiko for å få schizofreni. Risikoen er mye større enn om du har noen i nær familie med diagnosen. Særlig unge menn er utsatt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norske forskere har fulgt pasienter i det norske pasiententregisteret over seks år.

Målet var å se om personer som har fått psykose utløst av ulike rusmidler, får økt risiko for alvorlig psykisk lidelse senere.

Resultatet er slående.

De som har opplevd rus-utløst psykose, har en betydelig risiko for senere å få diagnosen schizofreni. Det viser en fersk norsk studie.

De som hadde en alvorlig psykisk diagnose på forhånd, ble holdt utenfor studien.

Studien er publisert i American Journal of Psychiatry.

Fant det samme i Norge

Rus-utløst psykose antas å være forårsaket av at personen har brukt rusmidler. Den går raskt over så lenge den syke ikke tar mer rusmidler.

Men en betydelig andel av disse personene får senere mer langvarige psykoselidelser, ifølge noen utenlandske studier.

– Vi ville undersøke om vi fant det samme i norske data. Det gjorde vi, forteller Eline Borger Rognli, forsker hos RusForsk ved Oslo universitetssykehus til forskning.no.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun mener slike studier er viktige for å forstå rus-utløste psykoser.

Cannabis-psykose og schizofreni

Forskerne sjekket om rus-utløst psykose ga økt forekomst av enten schizofreni eller bipolar lidelse. Psykoser av ulike rusmidler som cannabis, kokain, amfetamin og alkohol var med i studien.

Størst risiko for schizofreni fant forskerne hos dem som hadde hatt cannabis-utløst psykose.

Av dem som hadde hatt psykoser knyttet til rus, fikk 27 prosent diagnosen schizofreni i løpet av seks år.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Jo flere ganger de hadde opplevd rus-utløste psykoser, jo mer økte risikoen for å få diagnosen blant begge kjønn.

Alkohol-utløste psykoser ga minst risiko.

Yngre menn mest utsatt

Blant menn var risikoen størst blant dem som hadde hatt psykose utløst av cannabis eller av flere ulike rusmidler. Yngre menn var mest utsatt.

Psykose

 • Er ikke én bestemt lidelse, men et tegn eller symptom med forvirringstilstand.
 • Man kan høre stemmer andre ikke hører eller ha sanseopplevelser som andre ikke opplever. Å kjenne seg forfulgt, ha tankekaos, fastlåste misforståelser eller uforklarlige forestillinger, er også vanlig. Som å tro at andre spionerer på eller følger etter deg. Eller tro at du blir påvirket til å gjøre ting av for eksempel TV eller radio. Medfører uro og angst.
 • Symptomene kan variere mye. De fleste som får behandling, blir bedre, og noen blir helt friske.

Kilde: Helse Norge

– Dette stemmer godt med tre tidligere studier som også har vist klarest sammenheng mellom cannabis-utløst psykose og senere schizofreni, sier spesialist i psykiatri Jørgen Bramness til forskning.no.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han er rusforsker ved Folkehelseinstituttet og en av forskerne bak studien.

Bramness er også professor ved UiT – Norges arktiske universitet i Tromsø og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP).

– Sammenhengen kan skyldes at rusmiddelbruk utløser alvorlig psykisk sykdom. Men det kan også peke mot at de som får en psykose på bakgrunn av rusmiddelbruk, har en høy sårbarhet også for schizofreni, sier forskerne Eline Borger Rognli og Jørgen Bramness. (Foto: Per Halvorsen/Psykologtidsskriftet.no)

Noe risiko for bipolar lidelse

Risikoen for å få diagnosen bipolar lidelse etter en rus-utløst psykose var langt lavere. Mellom fire og fem prosent av dem som hadde gjennomgått en rus-utløst psykose, opplevde senere å få en slik diagnose.

Kvinner hadde høyere risiko for bipolar lidelse enn menn etter å ha hatt rus-utløst psykose.

Artikkelen fortsetter under annonsen
– Sammenhengen kan skyldes at rusmiddelbruk utløser alvorlig psykisk sykdom. Men det kan også peke mot at de som får en psykose på bakgrunn av rusmiddelbruk, har en høy sårbarhet også for schizofreni, sier forskerne Eline Borger Rognli og Jørgen Bramness. Foto: Per Halvorsen / Psykologtidsskriftet.no
– Sammenhengen kan skyldes at rusmiddelbruk utløser alvorlig psykisk sykdom. Men det kan også peke mot at de som får en psykose på bakgrunn av rusmiddelbruk, har en høy sårbarhet også for schizofreni, sier forskerne Eline Borger Rognli og Jørgen Bramness. Foto: Per Halvorsen / Psykologtidsskriftet.no

Andelen som senere fikk diagnosen schizofreni, var seks ganger høyere enn for manisk anfall eller bipolar lidelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Slår ut arv som risikofaktor

Fra før er det kjent at en rekke gener er involvert i schizofreni.

– Den økte risikoen for å få schizofreni etter rusrelatert psykose er enda høyere enn det vi finner hos førstegradsslektninger av dem med diagnosen, sier Bramness.

Slektninger i første grad vil si foreldre og barn.

Risikoen for å få diagnosen for sønner og døtre av syk mor eller far er «bare» fem til ti prosent.

Det er med andre ord ingen annen risikofaktor for schizofreni som danker ut rus-utløste psykoser.

Traumer, infeksjoner og det å flytte til et annet land er andre kjente risikofaktorer for schizofreni, men gir langt mindre økning i risikoen.

Veldig lav risiko totalt

Men Bramness understreker at selv om disse faktorene øker risikoen relativt, er det veldig lav absolutt risiko for å utvikle schizofreni.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Anslag over schizofreni i befolkningen varierer. Men anslagsvis vil omtrent tre promille i befolkningen få schizofreni.

– En doblet risiko vil bety at seks promille av for eksempel cannabisbrukere vil kunne være disponert, forklarer Bramness.

Veldig få får rus-utløst psykose

Bramness er opptatt av at studien ikke skal gi et skremmebilde av å ruse seg på cannabis.

– De aller fleste bruker cannabis med måte og får ikke psykoser, understreker han.

Veldig få opplever rus-utløste psykoser, uavhengig av rusmidler.

– Risikoen for det er veldig liten, sier Bramness.

Men om man først får en psykose etter å ha ruset seg, er det viktig å være klar over risikoen og unngå rusmidler fremover.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det viktigste denne studien sier noe om, er at de som har hatt et psykoseanfall, er i risikosonen og bør følges opp videre av helsevesenet, sier han.

Uklar årsakssammenheng

Og selv om det er en sammenheng, er den kompleks.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette kan skyldes at rusmiddelbruk utløser alvorlig psykisk sykdom. Men det peker også mot at de som får en psykose på bakgrunn av rusmiddelbruk, har høy sårbarhet for schizofreni, sier Eline Borger Rognli.

Forskerne vet at schizofreni og andre psykiske lidelser ofte har en sammenheng med mer rusmiddelbruk. Men de vet ikke om disse uansett ville fått psykoser hvis de ikke ruset seg, forklarer Bramness.

Schizofreni

 • En fellesbetegnelse for en gruppe lidelser med samme symptomer og forløp.
 • Symptomene kan være vrangforestillinger, hallusinasjoner og funksjonssvikt i hverdagen (uorganisert). Har ofte avflatede følelser, dårlig sosial funksjon med lav empati. Kan også innebære apati, problemer med hukommelse og konsentrasjon.
 • Lidelsen er antakelig litt mer utbredt blant menn enn kvinner. Flertallet blir syke før 30-årsalder.
 • Regnes som den alvorligste av psykosene og er en av de mest kostnadskrevende lidelsene i den vestlige verden.
 • Årsakene er sammensatt, antakelig et samspill mellom genetikk og miljøfaktorer.
 • Risikoen for å utvikle schizofreni er rundt én prosent. 500 til 600 personer får diagnosen årlig i Norge. Om lag tre promille i befolkningen har til enhver tid diagnosen.

Kilde: Store norske leksikon

Det er i det hele tatt litt problematisk å kalle en psykose rus-utløst, mener han.

– Risikoen disse personene har for å få schizofreni, har de antakelig med seg fra før de eventuelt ruser seg, forklarer han.

Kan være de ruser seg mer

En annen faktor som gjør bildet noe uklart, er at forskerne ikke vet hvor store doser pasientene har inntatt eller hvor ofte de har brukt for eksempel cannabis.

– Det kan for eksempel tenkes at de som har en sårbarhet for schizofreni, har en tendens til å ruse seg mer enn befolkningen for øvrig, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forskeren har gjort studier som viser at personer som er sårbare for psykose, også er sårbare for mer rusmiddelbruk.

– Kanskje de bruker rusmidler til å dempe symptomer som en slags selvmedisinering, sier Bramness.

Stemmer med tidligere forskning

Tre tidligere studier har vist at risikoen for å få schizofreni var størst etter cannabisutløst psykose, med mellom 18 prosent og 47 prosent økt risiko.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik ble studien gjort

 • Innleggelser og diagnoser i Norsk pasientregister (NPR) mellom 2010 og 2015 ble analysert. Alle pasienter mellom 18 og 79 år ble inkludert.
 • Pasienter som allerede hadde bipolar lidelse eller schizofreni før de fikk en rus-utløst psykose, ble ekskludert.
 • Så sjekket forskerne hvor stor andel av pasientene som hadde hatt én eller flere psykoser utløst av rus, som senere fikk alvorlige psykiske diagnoser.
 • Studien er gjort sammen med forskere fra Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge, Folkehelseinstituttet, Sykehuset Innlandet og Senter for klinisk dokumentasjon.

Lavest risiko var knyttet til alkoholutløste psykoser. Der økte risikoen for å få en senere schizofreni-diagnose med fem til 15 prosent.

En fjerde studie viste at både cannabis, stimulerende narkotiske stoffer og opiater hadde ganske lik, økt risiko for senere schizofreni-diagnose om man hadde hatt rusutløst psykoser på forhånd.

Også denne viste lavest risiko for alvorlig psykisk sykdom ved alkohol-utløste psykoser.

Referanse:

E. B. Rognli, I. H. Heiberg, B. K. Jacobseb, A. Høye og J. G. Bramness: Transition From Substance-Induced Psychosis to Schizophrenia Spectrum Disorder or Bipolar Disorder. American Journal of Psychiatry, 3. mai 2023.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).