Forskere slår alarm om alkoholmisbruk: Økende risiko for utvikling av demens

– De fleste som får alkoholdemens har begynt å drikke relativt tidlig, i 20- og 30-årene. Men vi ser også mennesker som har fått en eller annen medisinsk tilstand, for eksempel depresjon, sier spesialist i geriatri ved Medisinsk enhet Aldring ved Karolinska universitetssykehuset, Theofanis Tsevis.
– De fleste som får alkoholdemens har begynt å drikke relativt tidlig, i 20- og 30-årene. Men vi ser også mennesker som har fått en eller annen medisinsk tilstand, for eksempel depresjon, sier spesialist i geriatri ved Medisinsk enhet Aldring ved Karolinska universitetssykehuset, Theofanis Tsevis. Foto: Shutterstock/NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Voksne, og spesielt eldre, drikker mer. Det bekymrer forskerne. Nå tyder mye på en sammenheng mellom økt alkoholinntak og tidlig utvikling av demens.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I flere land blir det rapportert om økende alkoholkonsum. Den samme tendensen gjør seg gjeldende i Norge. Eldre drikker oftere og mer enn før.

– Kombinasjonen er særdeles uheldig, sier forsker ved OsloMet, Siv Skarstein, til forskning.no.

I Sverige ser de samme tendens Flere eldre drikker mer og mer. Nå slår den svenske hjemmetjenesten alarm. Årsaken er klare tendenser til at diagnosen alkoholdemens øker.

Oppdages av hjemmetjenesten

– I dag merker vi en endring spesielt hos personer i 30-40-årene, både når det gjelder alkoholinntak og demens. Alkoholdemens er noe vi i hjemmesykepleien sliter med, jeg tror faktisk alle hjemmetjenestene gjør det, sier en hjemmetjenesteleder i Vest-Sverige til Aftonbladet.

Alkoholdemens omtales også som Wernicke-Korsakoffs syndrom. Det kan blant annet gi nedsatt korttidshukommelse og sønvforstyrrelser.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Har et raskere forløp

Ifølge statistikk fra det svenske pasientregisteret har antall pasienter med diagnosen økt med nesten 77 prosent de siste ti årene, men fra svært lave nivåer. De fleste svensker med alkoholdemens er i aldersgruppen over 65 år.

– De kan ha en Alzheimer-diagnose, men du vet også at de har hatt et stort inntak av alkohol. Forskjellen sammenlignet med demens er at alkoholdemens har et raskere forløp. Innen de får hjemmesykepleie er de ganske langt på vei i sin alkoholdemens, forteller kilden til avisen.

– Kan begynne i 50–60-årsalderen

Ifølge en ny studie ved Canadian Center on Substance Use and Addiction ( CCSA) advares det om en rekke alvorlige helserisikoer som kreft, hjertesykdom og hjerneslag ved moderat til høyt alkoholinntak.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Spesialist i geriatri ved Medisinsk enhet Aldring ved Karolinska universitetssykehuset, Theofanis Tsevis, har forsket på alkoholdemens i fire år. Han sier at pasienter som lider av alkoholdemnes som regel er relaivt yngre sammenlignet med andre typer demenspasienter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det finnes studier som viser at alkoholisk demens kan begynne i 50–60-årsalderen, andre demenssykdommer begynner i høyere alder. Det avhenger av alkoholvaner som kan gå langt tilbake. Ved alkoholisk demens er det en ytre faktor som avgjør om man blir dement eller ikke, ved Alzheimers er alder den største risikofaktoren, forklarer Theofanis Tsevis.

To pasientgrupper

Han deler pasientene i to kategorier: De som starter å drikke alkohol i ung alder, og pasienter som har et betydelig overforbruk i tiden før diagnosen settes.

– De fleste som får alkoholdemens har begynt å drikke relativt tidlig, i 20- og 30-årene. Men vi ser også mennesker som har fått en eller annen medisinsk tilstand, for eksempel depresjon. De har begynt å drikke mye i tre til fire år før de fikk diagnosen, sier spesialisten ved Karlinska Instituttet.

Ifølge den svenske demensforeningen er symptomer på Wernickes sykdom alvorlige forstyrrelser i hukommelsesfunksjoner. Typiske tegn er nesten fullstendig tap av korttidshukommelse og at personen ikke har innsikt i hukommelsestapet sitt. det kan også frekomme epileptiske anfall og søvnforstyrrelser.