Venter influensa-topp før jul: – Desember kan bli tøff

– Å være borte i en uke eller ti dager får store ringvirkninger, både som ansatt og privat. I dagens moderne samfunn har man nesten ikke tid til å ligge syk. Det er jo ikke bare deg selv du skal beskytte, men også de rundt deg, sier leder for bedriftshelsetjenesten Arca, Rune Iversen.
– Å være borte i en uke eller ti dager får store ringvirkninger, både som ansatt og privat. I dagens moderne samfunn har man nesten ikke tid til å ligge syk. Det er jo ikke bare deg selv du skal beskytte, men også de rundt deg, sier leder for bedriftshelsetjenesten Arca, Rune Iversen. Foto: NTB Shutterstock
Artikkelen fortsetter under annonsen

Et nytt influensavirus er på vei mot Norge. Trolig vil den store smittebølgen treffe Norge i slutten av november. Det vil bety en stri førjulstid for mange nordmenn.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvis du blir angrepet av dette viruset, og immunforsvaret ikke er på topp, kan du bli veldig dårlig. Da må du regne med å tilbringe fra en uke til ti dager i senga. For noen kan det gå så langt at de blir innlagt, sier leder for bedriftshelsetjenesten Arca, Rune Iversen.

I disse dager reiser han og kollegene rundt til 300 medlemsbedrifter i Oslo og omegn, både private og offentlige, for å forberede de ansatte på influensastormen som er ventet å slå til for fullt om få uker.

Folkehelseinstituttet (FHI) advarte allerede i starten av oktober om at vinterens coronabølge vil kunne treffe samtidig med en influensabølge. Det vil i så fall kunne bety at et allerede presset helsevesen vil bli satt under ytterligere press.

Økt risiko for komplikasjoner av influensa

Leder for bedriftshelsetjenesten Arca, Rune Iversen. (Foto: ABC Nyheter)
Leder for bedriftshelsetjenesten Arca, Rune Iversen. (Foto: ABC Nyheter)

Ifølge FHI tilhører nærmere 1,6 million mennesker i Norge grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales derfor å ta influensavaksine. Men i år er også nordmenn utenfor risikogruppene oppfordret til å la seg vaksinere.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse, hjerneslag og forverring av mange kroniske grunnsykdommer. Sykehusinnleggelse kan være nødvendig ved alvorlige komplikasjoner.

Normalt dør i gjennomsnitt 900 personer årlig av influensa i Norge. I enkelte år har dødstallene vært mer enn dobbelt så høye.

Effekten av influensavaksine ligger i gjennomsnitt på cirka 60 prosent. Effekten avhenger av egenskaper ved viruset, vaksinen og de som vaksineres.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Immunforsvaret ble ikke bygd opp og testet

Årets influensa er allerede forventet å bli betydelig hardere enn i et normalår. Årsaken til dette er at færre nordmenn har vært eksponert for luftsveisinfeksjoner under pandemien, og derfor har mindre immunitet enn normalt.

– I fjor var det nesten ingen influensatilfeller da Norge var mer eller mindre nedstengt. Dermed fikk ikke virus spredd seg i samfunnet, og immunforsvaret ble ikke bygd opp og testet på samme måte som tidligere, påpeker Rune Iversen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– I slutten av november regner man med at influensaen vil treffe Norge

I tillegg er årets influensa en ny og ukjent variant som ikke tidligere er oppdaget i Norge. Med dagens globale meldingssystem kan helsemyndighetene nærmest spore og følge viruset, og når det mest sannsynlig vil krysse landegrensene.

– I år er det snakk om fire virusvarianter, hvor av den ene er ukjent. De tre øvrige virusene er vi blitt eksponert for tidligere. Men viruset utvikler seg hele tiden. Nå som det nye viruset er på vei til oss, må vi være forberedt. I slutten av november og begynnelsen av desember regner man med at influensaen vil treffe Norge, så desember kan bli tøff, sier bedriftshelsetjenestelederen.

– Mest sannsynlig i desember og januar

Områdedirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Områdedirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Han sier influensavaksinene de siste årene er blitt mer treffsikre og målrettede.

Sesonginfluensavaksinene inneholder fire influensavirustyper, det vil si to A-stammer og to B-stammer. Influensavaksiner skiller seg fra andre vaksiner og må tilpas­ses virusend­ringene hos virus og oppdateres derfor fortløpende.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet har tidligere uttalt til VG at influensabølgen kan skylle inn over Norge allerede før jul, blant annet fordi virus sprer seg raskere på vinterstid da nordmenn er mer innendørs, samt at viruset trives bedre i kaldt og tørt vær.

– Vi får en sesongeffekt. Hvor kraftig den blir, vet vi ikke, men den kommer når det begynner å bli kaldt. Mest sannsynlig i desember og januar. Det som er viktig, er at helsetjenesten er forberedt og har tatt forholdsregler, sier Bukholm.

– Vi er forberedt på en mer alvorlig bølge enn vanlig

FHI-direktør Camilla Stoltenberg bekrefter overfor NTB at de er i ekstra beredskap i år, men det er knyttet spenning til hvor stort trykket blir på sykehusene, og om dagens kapasitet er tilstrekkelig til å møte behovet som kan oppstå.

– Vi er forberedt på en mer alvorlig bølge enn vanlig fordi det omtrent ikke var noe influensa i det hele tatt i fjor, og det betyr at mange har lite immunitet mot influensa, sier Stoltenberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier det fortsatt er usikkert når influensaen slår til for fullt, hvor stort omfanget blir og hvordan vaksineeffekten fra i år og i fjor påvirker smittespredningen.

– Det er vanskelig å spå fordi det fortsatt er litt usikkert hvilken influensavariant som vil bli dominerende. Det er en utfordring hvis influensa og andre luftveisinfeksjoner kommer på toppen av det hele, advarer Nakstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er jo ikke bare deg selv du skal beskytte, men også de rundt deg

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Gorm Kallestad / NTB

I mange bedrifter er vaksineringen av ansatte i gang for fullt. Vaksineringen er frivillig, men erfaringen viser at bedrifter er bedre rustet mot høyt fravær dersom en høy andel av arbeidsstokken er vaksinert.

– Å være borte i en uke eller ti dager får store ringvirkninger, både som ansatt og privat. I dagens moderne samfunn har man nesten ikke tid til å ligge syk. Det er jo ikke bare deg selv du skal beskytte, men også de rundt deg. Så kan man si at man kan ta sjansen på ikke å bli smittet eller å bli syk, og på den måten opparbeide seg immunitet. Men belastningen på kroppen kan være tøff. Derfor er vaksine en enkel måte å beskytte deg selv og andre på, mener Rune Iversen i Arca.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Full effekt i løpet av 1-2 uker

Norske helsemyndigheter har i år kjøpt inn 1,8 millioner influensavaksiner. Tallet har aldri vært høyere.

Hvor god beskyttelse vaksinen gir påvirkes blant annet av hvilket virus som sirkulerer og om hvor godt vaksinen treffer i forhold til viruset det skal beskytte mot.

Full effekt av vaksinasjon inntrer først i løpet av 1-2 uker. I noen tilfeller kan immuniteten vare i årevis, mens det i andre tilfeller kan svekkes etter bare noen måneder.

For ordens skyld: ABC Nyheter / Startsiden er en av medlemsbedriftene i bedriftshelsetjenesten i Arca.

– Så kan man si at man kan ta sjansen på ikke å bli smittet eller å bli syk, og på den måten opparbeide seg immunitet. Men belastningen på kroppen kan være tøff. Derfor er vaksine en enkel måte å beskytte deg selv og andre på, sier Rune Iversen, leder for bedriftshelsetjenesten Arca. Foto: ABC Nyheter
– Så kan man si at man kan ta sjansen på ikke å bli smittet eller å bli syk, og på den måten opparbeide seg immunitet. Men belastningen på kroppen kan være tøff. Derfor er vaksine en enkel måte å beskytte deg selv og andre på, sier Rune Iversen, leder for bedriftshelsetjenesten Arca. Foto: ABC Nyheter