Hvert femte barn avvises i psykiatrien

<p></p><p>Hvert femte barn eller ungdom som henvises til barne- og ungdomspsykiatrien, blir avvist. Barneombud Inga Bejer Engh mener dette skyldes at for mange barn henvises til spesialisthelsetjenesten fordi det ikke finnes andre tilbud. Foto: Gorm Kallestad / NTB</p>
Hvert femte barn eller ungdom som henvises til barne- og ungdomspsykiatrien, blir avvist. Barneombud Inga Bejer Engh mener dette skyldes at for mange barn henvises til spesialisthelsetjenesten fordi det ikke finnes andre tilbud. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: NTB scanpix / Shutterstock

Hvert femte barn eller ungdom som henvises til barne- og ungdomspsykiatrien blir avvist, viser tall fra Helsedirektoratet.

En oversikt P4 har hentet fra Helsedirektoratet viser at 21 prosent av alle henvisninger til spesialisthelsetjenesten for barn og unge ble avvist i 2018.

Tallene for de to påfølgende årene var 23 og 21 prosent.

Barneombud Inga Bejer Engh mener de høye tallene skyldes at for mange barn henvises til spesialisthelsetjenesten fordi det ikke finnes andre tilbud.

– Alvorlig

– De får da ikke hjelp i spesialisthelsetjenesten, og de får ikke hjelp i kommunen sin. Og det er alvorlig, sier barneombudet.

Engh mener presset på barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) øker fordi kommunene ikke har andre tilbud for de med lettere psykiske plager.

– Det er veldig mange kommuner som ikke har tatt det ansvaret de har om å gi et tilbud for lette og moderate plager til barn. Så lenge kommunene ikke bygger opp et lavterskeltilbud, så vil BUP bli sprengt.

Personvernpolicy