Rekordmange røykere i verden

Røyking har krevd over 200 liv de siste 30 årene, og antallet røykere er nå høyere enn noensinne, viser ny rapport. Foto: Frank May / NTB
Røyking har krevd over 200 liv de siste 30 årene, og antallet røykere er nå høyere enn noensinne, viser ny rapport. Foto: Frank May / NTB Foto: NTB

1,1 milliard mennesker i verden røyker og det er flere enn noensinne, går det fram av en ny rapport.

Ifølge en studie gjengitt i legetidsskriftet Lancet kostet røyking i 2019 nesten 8 millioner menneskeliv.

De siste 30 årene har røyking krevd over 200 millioner liv, og tobakk påfører årlig samfunnet 1.000 milliarder kroner i helseutgifter. Det skremmer ikke stadig flere fra å tenne sigaretten.

Antallet røykere har økt med 150 millioner de siste ni årene, og helsemyndighetene i mange land når åpenbart ikke fram med sitt budskap om hvilken risiko som er knyttet til tobakk.

Begynner som unge

Ifølge studien blir 89 prosent av alle som begynner å røyke, avhengige av nikotin før de har fylt 25 år. Svært få begynner å røyke etter den tid.

– Unge mennesker har særlig lett for å bli avhengige, og siden det ikke er så mange som slutter når de først har begynt, kommer tobakksepidemien til å fortsette i årene framover, konstaterer forskeren Marissa Reitsma. Hun er tilknyttet Institute for Health Metrics and Evaluation i USA og har ledet arbeidet med studien.

Flest i Kina

To av tre røykere i verden befinner seg nå i ti land: Kina, India, Indonesia, USA, Russland, Bangladesh, Tyrkia, Vietnam og Filippinene.

Bare i Kina anslås det at 341 millioner mennesker røyker, noe som innebærer en stor belastning for helsevesenet i landet.

Studier viser at minst halvparten av alle som røyker, vil dø av årsaker som direkte kan knyttes til røykingen. De viser også at røykere i gjennomsnitt dør ti år tidligere enn dem som ikke røyker.

Kampanjer

Myndighetene i mange land har i årevis hatt kampanjer for å advare og skremme folk fra å tenne sigaretten, men uten å lykkes i nevneverdig grad.

I rundt halvparten av de 204 landene som er med i studien, er det en like stor andel i aldersgruppen 15 til 24 år som begynner å røyke nå, som for noen år siden.

Den gjennomsnittlige alderen for å ta den første sigaretten, er ifølge studien 19 år.

Mandag markeres FNs internasjonale dag mot tobakk.

Personvernpolicy