Corona-studie: Eldre fortsatt plaget seks måneder etter innleggelse

Personer over 65 år har større risiko for å bli alvorlig syke ved covid-19. Og risikoen øker med alder og kronisk sykdom.
Personer over 65 år har større risiko for å bli alvorlig syke ved covid-19. Og risikoen øker med alder og kronisk sykdom. Foto: NTB

En studie av coronapasienter har oppdaget en endring i livskvaliteten hos 160 personer i alderen 60 år og eldre, et halvt år etter at de var innlagt med corona.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Vi har på en seksmåneders kontroll gjort kliniske undersøkelser og bedt pasientene svare på et spørreskjema om livskvalitet. I spørreskjemaet ble pasientene spurt om å vurdere sin livskvalitet og funksjon både to uker før og seks måneder etter innleggelse med covid-19, sier Walle-Hansen, forsker og lege i spesialisering ved Bærum sykehus til Dagens Medisin.

Resultatet av studien viste at en av tre oppga dårligere fysisk funksjon og nedsatt evne til å gjennomføre dagligdagse gjøremål seks måneder etter å ha hatt coronaviruset, sammenlignet med før de ble syke.

– Studien bekrefter fenomener vi kjenner fra tidligere forskningsstudier. At eldre er mer sårbare for akutte sykdommer. Høy alder er en sterk risikofaktor for alvorlig sykdom og død ved covid-19, sier Walle-Hansen til avisa.

Walle-Hansen sier et gledelig resultat fra studien er at de eldste pasientene ikke opplevde større tap av livskvalitet eller funksjon enn de yngste pasientene i studien.

– Men over halvparten av pasientene hadde fortsatt plager etter seks måneder. En sykehusinnleggelse med coronaviruset kan gi en stor påkjenning fordi det ofte gir langvarig oksygenbehov og langtids sykeleie, legger hun til.

Personvernpolicy