Sykefraværet har gått opp

<p>– Coronapandemien har hatt en større effekt på sykefraværet i tredje kvartal enn i andre kvartal, påpeker Nav-direktør Hans Christian Holte.</p><p></p>
– Coronapandemien har hatt en større effekt på sykefraværet i tredje kvartal enn i andre kvartal, påpeker Nav-direktør Hans Christian Holte. Foto: NTB scanpix

Sykefraværet var på 6,2 prosent i tredje kvartal, viser sesongjusterte tall fra Nav og SSB. Det er en oppgang på 5,9 prosent fra andre kvartal.

– Sykefraværet er høyere enn før coronapandemien, men fortsatt litt lavere enn i første kvartal, da pandemien brøt ut i Norge, skriver Nav i en pressemelding.

Det sesongjusterte sykefraværet er 0,4 prosentpoeng høyere enn i tredje kvartal i 2019 da fraværet var på 5,8 prosent. Tall som også er justert for influensa og korona, viser derimot en noe lavere oppgang fra 5,9 til 6,1 prosent.

Det legemeldte fraværet var på 5,3 prosent i tredje kvartal i år, en økning på 5,7 prosent fra tredje kvartal i 2019. Det er likevel en lavere oppgang enn i første kvartal da oppgangen var på 11,4 prosent fra 2019.

Egenmeldinger sto for 1 prosent av sykefraværet i tredje kvartal i år. Det er en oppgang på hele 41 prosent fra foregående kvartal.

– Coronapandemien har hatt en større effekt på sykefraværet i tredje kvartal enn i andre kvartal. Det er særlig det egenmeldte sykefraværet som nå øker kraftig. Vi må tilbake til våren 2017 for å finne like høyt nivå på egenmeldt fravær. Det legemeldte sykefraværet viser kun en svak økning, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Det totale sykefraværet i tredje kvartal var på 4,8 prosent for menn og 7,9 prosent for kvinner, en oppgang på henholdsvis 2,8 og 8 prosent fra andre kvartal.

Personvernpolicy