Færre dør av pasientskader på norske sykehus

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto Foto: Terje Pedersen / NTB

Andelen personer som døde av alvorlige pasientskader ved norske sykehus, er blitt redusert med to tredeler siden 2012.

Andelen pasientskader som førte til dødsfall ved norske sykehus, falt med rundt 65 prosent fra 2012 til i fjor. Samtidig ble andelen pasientskader som ga langvarig skade eller mén, redusert med omkring 35 prosent, melder Helsedirektoratet.

– Dette viser at spesialisthelsetjenesten har lyktes med å få til en reduksjon i de mest alvorlige pasientskadene. Dette var det viktigste målet i Pasientsikkerhetskampanjen og Pasientsikkerhetsprogrammet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Derimot har det vært en svakt oppadgående trend i andelen pasientskader som har mindre alvorlige konsekvenser, som forbigående skader som fører til forlenget sykehusopphold eller behandlingstiltak. De mest typiske skadene skyldtes feil legemiddelbruk, kirurgiske komplikasjoner og infeksjoner i urinveiene eller luftveiene.

Behandling av pasientskader belaster sykehusbudsjettene i OECDs medlemsland med hele 15 prosent. Tall fra Sverige antyder at rundt halvparten av alle pasientskader kunne vært unngått.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden