Covid-19: Flere barn behandlet for Kawasaki-lignende sykdom i Norge

Flere barn har blitt behandlet for kraftig immunreaksjon knyttet til coronaviruset.
Flere barn har blitt behandlet for kraftig immunreaksjon knyttet til coronaviruset. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere barn har blitt behandlet ved Oslo universitetssykehus for et inflammatorisk syndrom som rammer flere organer. – Kan ramme hvem som helst, men rammer veldig sjelden, sier overlege.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere barn har blitt innlagt behandlet ved Oslo universitetssykehus fordi de har fått en forsinket og kraftig immunreaksjon som knyttes til coronaviruset.

– Vi har nesten ikke hatt barn inne med coronavirus, og de som blir smittet får vanligvis ingen eller veldig milde symptomer. Men noen få har fått en slik senreaksjon, og de har vært alvorlig syke, sier overlege Astrid Elisabeth Rojahn ved infeksjonsmedisinsk avdeling, barneklinikken, Oslo Universitetssykehus Ullevål, til ABC Nyheter.

– Dette har vært ellers helt friske barn, så det er umulig å forutsi hvem som rammes. Det kan ramme hvem som helst, men rammer veldig sjelden, fortsetter Rojahn som er spesialist i pediatri.

Immunreaksjonen gjør at barna blir alvorlig syke veldig raskt – med høy feber, magesmerter og kvalme. De kan få svikt i flere vitale organer og trenger da intensivbehandling. Mange av dem får hjertesvikt. Tilstanden kalles multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert med sars-CoV-2.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Opphopning av tilfeller i forbindelse med pandemien

Siden april da britiske helsemyndigheter gikk ut med en advarsel , har det vært økende oppmerksomhet rundt at noen barn kan få alvorlig sykdom som følge av at de blir eksponert for coronaviruset sars-CoV-2. I begynnelsen av mai var det ingen sikre tilfeller i Norge, men i fagmiljøet var man blitt oppmerksomme på at viruset var knyttet til et syndrom som minnet om Kawasakis sykdom.

– Dette ligner Kawasakis syndrom som er en sjelden tilstand vi kjenner fra tidligere, men de som rammes av dette er eldre barn enn det vi vanligvis ser ved Kawasaki og de er sykere, sier Rojahn.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

En italiensk studie som ble publisert forrige måned, viste at det ved et stort sykehus i var registrert både flere og mer alvorlige tilfeller av Kawasaki-lignende sykdom under covid-19-pandemien enn de fem foregående årene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er ikke noe tvil om at man ser en opphopning av slike tilfeller nå i forbindelse med pandemien. Det er rapportert om flere hundre tilfeller internasjonalt, sier Rojahn.

Fikk hjertesvikt

I en artikkel i Tidsskriftet beskrives sykehistorien til ett av barna som har fått behandling for denne tilstanden ved Oslo universitetssykehus.

Slik definerer WHO tilstanden:

Verdens helseorganisasjons (WHO) foreløpige definisjon på multiorgan inflammatorisk syndrom hos barn og ungdom assosiert med covid-19 (11). Alle de seks kriteriene må være til stede.
 • Alder 0–19 år
 • Feber i mer enn tre dager
 • Kliniske tegn på multiorganaffeksjon med minst to av følgende:
 • Utslett eller bilateral ikke-purulent konjunktivitt eller mukokutane inflammatoriske forandringer (munn, hender eller føtter)
 • Hypotensjon eller sjokk
 • Holdepunkter for myokardial dysfunksjon, perikarditt, valvulitt eller koronare forandringer (inkludert forandringer på ekkokardiografi eller forhøyet troponin T/pro-BNP)
 • Bevis for koagulopati (protrombintid, partiell tromboplastintid, forhøyet D-dimer)
 • Akutte gastrointestinale symptomer (diaré, oppkast eller magesmerter)
 • Forhøyede inflammasjonsmarkører som senkningsreaksjon, CRP eller prokalsitonin
 • Ingen annen åpenbar mikrobiell forklaring på symptomene, inkludert bakteriell sepsis, stafylokokk- eller streptokokk-sjokksyndromer
 • Holdepunkter for sars-CoV-2-infeksjon eller sannsynlig kontakt med pasient med covid-19

Kilde: Tidsskriftet for Den norske legeforening

Forløpet var dramatisk, først trodde man barnet hadde ørebetennelse, men barnet ble raskt dårligere.

Prøver fra nese og svelg var negative for sars-CoV-2, men barnelege mistenkte likevel at dette kunne ligge bak.

Barnet fikk truende multiorgansvikt og hjertesvikt og fikk intensivbehandling. En antistofftest var positiv for sars-CoV-2, altså hadde barnet vært utsatt for smitte.

Bakgrunn: Kawasaki-lignende sykdom hos barn med covid-19

– De fleste blir friske

Overlege Rojahn mener dette ikke er noe foreldre bør bekymre seg for, men at det er greit å vite at det kan skje.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– De fleste som har fått denne kraftige, forsinkede immunreaksjonen har også blitt friske. Det er veldig uvanlig at det er dødsfall eller senkomplikasjoner knyttet til dette.

Hun har følgende råd til foreldre:

– Jeg tenker at det som gjelder generelt gjelder også her, hvis et barn blir sykt og man ikke har en forklaring på hvorfor det har feber, så bør man få det undersøkt hos lege.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Må gjenkjennes tidlig

Selv om sars-CoV-infeksjoner i hovedsak rammer barn mildt og utvikling av multiorgan inflammatorisk syndrom forekommer sjelden, er det viktig å gjenkjenne tilstanden tidlig, understreker OUS-legene i artikkelen.

«Barna må henvises til en avdeling med kompetanse på multidisiplinær intensivbehandling av barn. Målet for behandlingen er å sikre adekvat sirkulasjon og hindre senkomplikasjoner ved å gi antiinflammatorisk behandling», skriver de i Tidsskriftet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er mye vi ikke vet om sars-CoV-2 hos barn, og kasuistikken (pasienthistorie) understreker betydningen av rask deling av observasjoner og behovet for oppdatert kunnskap om denne nye tilstanden, konkluderer legene i artikkelen.

Les også: Studie av Kawasaki-lignende sykdom under covid-19: Flere og mer alvorlige tilfeller

Få barn og unge med covid-19

I en studie som er publisert i Tidsskriftet konkluderer samtidig med at få barn og unge har fått påvist sars-CoV-2 i Norge, og at de færreste har blitt lagt inn på sykehus.

Av 8125 personer med påvist sars-CoV-2 i hele befolkningen var 493 (6,1 prosent) under 20 år. Median alder i gruppen under 20 år var 15 år, og det var omtrent lik fordeling mellom kjønnene.

Kun tre prosent ble innlagt på sykehus, og ingen dødsfall var registrert blant pasientene under 20 år i Norge.

Forskerne fant en noe større andel med påvist sars-CoV-2 i gruppen med sykdommer i muskel- og nervesystemet.