Middelaldrende går mest til fastlegen

<p>Illustrasjonsfoto. Foto: Elle Aon / Shutterstock / NTB scanpix</p>
Illustrasjonsfoto. Foto: Elle Aon / Shutterstock / NTB scanpix

Fastlegene hadde nesten 300.000 flere konsultasjoner i fjor enn i 2018. Også antallet konsultasjoner hos legevakter økte.

Hver innbygger hadde i gjennomsnitt 2,7 konsultasjoner hos fastlegene i fjor. Det utgjorde totalt nesten 14,8 millioner konsultasjoner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det er en økning også når det tas hensyn til befolkningsveksten. Statistikken gjelder for fjoråret, altså før coronautbruddet.

Økningen i befolkningens bruk av fastlegene gjelder ikke for alle aldersgrupper. Det har vært en nedgang i det gjennomsnittlige antall konsultasjoner blant eldre, både for gruppen mellom 67 og 79 år og for dem mellom 80 og 89 år. Blant personer over 90 år er det også en liten nedgang, men her var det en økning fram til 2017 før legebruken har stagnert eller sunket svakt.

For ungdom mellom 16 og 19 har legebruken fortsatt å øke – etter en ekstraordinær økning da nye fraværsgrenser i videregående ble iverksatt fra 2016.

De middelaldrende mellom 50 og 66 år har i gjennomsnitt flere konsultasjoner hos fastlegen enn gjennomsnittet av befolkningen, med et stabilt nivå på 3,2 konsultasjoner.

Når det gjelder legevaktbruk viser statistikken at det i størst grad er de yngste barna under seks år og de eldste – personer over 80 år – som har mest behov for å oppsøke legevakt. Det er i disse aldersgruppene det oftest oppstår en rask sykdomsutvikling og akutt behov for legehjelp utenfor legenes kontortid. I tillegg bruker unge voksne legevakt i ganske høy grad.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært