60-70 leger og sykepleiere permittert ved LHL-sykehuset: – Skandale

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sykehuset omorganiserte og bygde om for opp mot 20 millioner etter å ha blitt bedt om coronabidrag i mars, men avtalen med Helse Sør-Øst er ennå ikke signert. Frp-politiker kaller saken en skandale. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det nye LHL-sykehuset Gardermoen er en sammenslåing av Feiringklinikken og Glitreklinikken som har jobbet med hjerte- og lungebehandling og rehabilitering i over 30 år.

Spesialistsykehuset gikk i mars i dialog med Akershus universitetssykehus (Ahus) om en avtale som gikk ut på å bistå med behandling av pasienter med covid-19, opplyser kommunikasjons- og markedssjef i LHL Martin Steen.

– Vi har hatt en god og løpende dialog med Ahus for å bistå dem med behandling av pasienter med covid-19, sier han til ABC Nyheter og fortsetter:

– Fordi avtalen gikk ut på at vi skulle bistå aktivt i selve behandlingen, har vi rigget om, omorganisert og delvis bygget om, noe vi har brukt om lag 20 millioner kroner på. Vi har også stengt ned og redusert annen drift basert på råd fra myndighetene om smitteverntiltak.

Overfor lokalavisa Romerikes Blad, som først omtalte saken, bekrefter viseadministrerende direktør Jørn A. Limi ved Ahus at dialogen har vært god.

– Vi har blant annet inngått en avtale om leie av respiratorer og annet utstyr, noe som har vært viktig for oss. Sammen har vi også sett på mulighetene for avlastning for Covid-19-pasienter ved planlegging av et mulig høyt scenario med stor pågang av pasienter til sykehusene, sier Limi til Romerikes blad.

– Høye løpende kostnader

Siden dialogen ble startet, har coronasmitten flatet ut slik at man for øyeblikket har en kontrollert smittespredning i Norge. Og avtalen har per i dag ikke blitt ferdig behandlet og signert av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

– Forrige fredag så vi oss nødt til å permittere rundt 60-70 leger og sykepleiere. Da ukene gikk og vi ikke fikk oppdrag, kunne vi ikke ha høye løpende kostnader, sier Steen.

Før avtalen som var utarbeidet med Ahus ble underskrevet, skal Helse Sør-Øst ha kommet på banen før påske og sagt at de ønsket å være avtalepart i stedet for Ahus, fordi det kunne bli aktuelt for flere andre sykehus å sende pasienter til LHL-sykehuset, forklarer generalsekretær i LHL Frode Jahren overfor Romerikes Blad.

– Det har ligget en avtale klar som vi har forberedt oss på og forholdt oss til, men vi savner fremdeles endelig tilbakemelding fra Helse Sør-Øst på avtalen og oppdraget som vi ble forespeilet, sier Steen.

– Burde eller kunne dere ha ventet med å gjøre forberedelsene til en endelig avtale lå på bordet?

– Nei, dette skjedde i en tid der stemningen var svært usikker i forhold til utviklingen av coronasmitte. Jeg har selv deltatt i møter med Ahus der bestillingen var klar på at dette skulle forberedes og rigges, svarer Steen.

Les også: Slik behandles coronapasientene – nesten 100 utskrevet fra Ahus

Fra gult til grønt beredskapsnivå

I midten av april ble beredskapsnivået ved Ahus redusert til grønt igjen, etter nivået ved sykehusene i Helse Sør-Øst hadde blitt økt til gult nivå i mars. Grønt nivå ble gjenopprettet fordi covid-19-belastningen på Ahus var betydelig redusert, ifølge en melding på sykehusets nettsider.

Steen i LHL forklarer at deres hypotese er at den endrede smittesituasjonen er grunnen til at svaret fra Helse Sør-Øst har uteblitt.

– Men vi skulle gjerne hørt administrerende direktør Cathrine Lofthus’ forklaring på det. Så vidt meg bekjent har vi enda ikke fått noe tydelig svar på hvorfor avtalen ikke er signert, sier han.

Frp: – Skandale

Saken ble først omtalt i Romerikes Blad tidligere denne uka. På bakgrunn av saken i lokalavisa har stortingsrepresentant Himanshu Gulati (FrP) stilt et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H) om saken.

«Hva tenker helseministeren om at et toppmoderne sykehus med nylig tilrettelagt kapasitet for COVID19-pasienter er nødt til å permittere 70 leger og sykepleiere midt i korona-krisen på grunn av manglende oppfølging fra det regionale helseforetaket, og vil statsråden ta initiativ til at helseforetaket rast kommer med en avklaring overfor LHL-sykehuset?» lyder spørsmålet fra Gulati.

– Jeg synes det er en skandale at når vi står midt i en pandemi hvor vi har stengt av halve Norge slik at for mange ikke skal bli syke samtidig, så har Helse Sør-Øst i realiteten redusert driften og sørget for permitteringer av 60-70 leger og sykepleiere på et topp moderne sykehus som også har coronaberedskap, sier Gulati til ABC Nyheter.

– Måten LHL har blitt behandlet på hvor de har gjort investeringer på rundt 20 millioner for å kunne bidra med coronaberedskap, på bakgrunn av avtaler med det offentlige, som Helse Sør-Øst lar være å følge opp og signere, er uakseptabelt uansett. Men det blir ekstra alvorlig når vi står midt i en pandemi hvor hvert land teller sykehusplasser og leger de har tilgjengelig, fortsetter han.

– Hva mener du bør skje nå?

­– Jeg forventer at helseministeren sørger for at helseforetaket signerer avtalen med LHL, slik at legene og sykepleierne igjen kan komme tilbake i jobb og LHL får fungere som det coronaberedskapssykehuset som det var enighet om at det skulle være, svarer Frp-politikeren.

Forventer at det offentlige tar regningen

– Vi er glade for engasjementet til politikere og andre som ser at sykehuset kan spille en stor rolle både i coronasituasjonen og i ordinær situasjon. Det er tusenvis av behandlinger som er utsatt i helse-Norge på grunn av coronakrisen. Vi er klare til å drive med ordinær behandling for å ta unna i de lange køene som nå oppstår i helse-Norge, sier Steen i LHL.

Steen sier videre at de har et håp om å kunne hente inn igjen permittert helsepersonell når de kommer i gang med ordinær pasientbehandling.

– Vi begynner med ordinær behandling og håper etter hvert å kunne ta tilbake de 60-70 permitterte legene og sykepleierne. Det er synd at dyktig helsepersonell skal stå permittert – de er viktige ressurser i Norge i dag.

Når det gjelder de opp mot 20 millionene som LHL-sykehuset har brukt for å forberede seg til coronabistand, forventer Steen at det offentlige tar regningen.

– Midlene som er brukt til å bygge om og forberede, tar vi for gitt at vi får dekket av det offentlige, fordi det er de som har bedt oss om å bygge om og forberede oss til en «worst case» utvikling av coronasmitte i Norge.

– Arbeidet med avtalen pågår

– Arbeid med avtalen med LHL-sykehuset pågår. Samtidig er det viktig for oss å gjøre oppmerksom på at LHL-sykehuset får akkurat like store økonomiske overføringer fra Helse Sør-Øst RHF for rehabiliteringsvirksomheten nå som før coronaepidemien, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst RHF Gunn Kristin Sande til ABC Nyheter i en e-post.

Kommunikasjonsdirektøren sier videre at LHL-sykehuset har et kompetent fagmiljø og vil være viktig for Ahus ved en stor pågang av Covid-19-pasienter.

– Dette er det lagt planer for og derfor arbeider Helse Sør-Øst RHF og Akershus universitetssykehus med å få på plass en avtale om beredskap, sier Sande.

LHL har i lengre tid vært i økonomisk krise, skriver Romerikes Blad. Etter sykehussatsingen som skal ha kostet 1,4 milliarder kroner, har foreningen aldri klart å få oppdrag nok fra det offentlige til å utnytte kapasiteten på sykehuset som sto ferdig vinteren 2018.

Bakgrunn: Helseforening står i fare for å gå konkurs