Over 2 millioner nordmenn kan være i risikogruppen for corona

Vennene Stian Solberg (f.v.), Lasse Røed og Ulrik Jacobsen holdt litt ekstra avstand mellom seg mens de nøt sola i Oslo sist torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Vennene Stian Solberg (f.v.), Lasse Røed og Ulrik Jacobsen holdt litt ekstra avstand mellom seg mens de nøt sola i Oslo sist torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Eldre og voksne med visse underliggende kroniske sykdommer har høyere risiko for alvorlig forløp av corona-sykdom. Dette kan gjelde over 2 millioner nordmenn. Rådene er for unyansert, mener flere eksperter.

De fleste som blir smittet av coronavirus vil trolig få milde luftveissymptomer. Andre vil risikere å få alvorligere sykdom med lungebetennelser og pustebesvær.

Det ser ut til at noen grupper har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19, skriver Folkehelseinstituttet i sin artikkel Råd og informasjon til risikogrupper. Dette er basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, Italia og USA.

Disse risikogruppene er:

 • Eldre personer over 65 år.
 • Voksne personer med underliggende, kronisk sykdom som: hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.
 • Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig coronavirus-sykdom (covid-19).

Det er særlig eldre personer med risikofaktorer som kan få alvorlig forløp av covid-19-sykdom. Risiko for alvorlig sykdom øker med økende alder og flere risikofaktorer.

forskning.no har kartlagt hvor mange dette omfatter i Norge, og hvorfor personer i disse gruppene er ekstra utsatt.

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Hva er et virus – og hvordan skiller det nye coronaviruset seg ut?

Trolig over 2 millioner personer

Her er en oversikt over hvor mange som kan være i risikogruppene. Mange personer kan være innenfor to eller flere risikogrupper samtidig, og antall personer vil da være færre.

Samtidig er det mørketall når det gjelder hvem som har høyt blodtrykk og diabetes type 2. Ifølge Diabetesforbundet vet mange med diabetes 2 ikke om at de har det. Og de fleste som har høyt blodtrykk, føler seg ikke syke.

 • Personer over 65 år: 941.816
 • Kronisk lungesykdom: 459.826
 • Hjertekarsykdom/høyt blodtrykk: 1,1 millioner
 • Diabetes: 228.000
 • Kreft: 102.000
 • Sum: 2.831.816

Tallene er innhentet fra SSB, LHL, Diabetesforbundet, Reseptregisteret og Kreftregisteret 23. mars 2020.

940.000 er over 65 år

forskning.no har innhentet tall fra Statistisk sentralbyrå over hvor mange som er 65 år eller eldre i Norge.

Dette gjelder 940.816 personer i Norge, opplyser kommunikasjonsrådgiver Nina Tuv i SSB til forskning.no. Hun har funnet opplysningene i SSBs statistikkbank.

– Hvorfor er eldre ekstra utsatt?

– Lungefunksjonen reduseres naturlig med alderen, og derfor oppstår raskere behov for pustehjelp hos eldre, forklarer spesialist i generell indremedisin Helge Istad.

Les også:

(Saken fortsetter under)

Kvinne beskytter seg med munnbind i Los Angeles, USA. Foto: AFP
Kvinne beskytter seg med munnbind i Los Angeles, USA. Foto: AFP

Stor forskjell på personer over 65 år

Men han er kritisk til Verdens Helseorganisasjons (WHO) råd om å betrakte alle over 65 år som å være i en risikogruppe. Istad har vært redaktør av en norsk lærebok for leger i hjertesykdommer, og har skrevet bok til pasienter om hjertesykdommer.

– Å sortere personer i risikogruppe bare på grunn av alder, er noe som leger har gått bort fra som kriterium for risiko for lengst. Det er veldig stor forskjell på personer i denne alderen, og det handler i større grad om hvor god form man er i eller hvor skrøpelig man er, sier han.

Det er dessuten en sykdom som utvikler seg gradvis, og der forløpet ikke skjer over natten.

– Hos de aller fleste utvikler symptomene seg sakte i starten, og det er når man blir tungpustet og generelt føler seg dårlig at man forholdsvis raskt må komme til behandling, sier han til forskning.no.

Les også:

460 000 har kronisk lungesykdom

De med kronisk lungesykdom tilhører også en risikogruppe.

Ifølge Reseptregisteret brukte i alt 459.826 personer inhalasjonsmedisin mot astma eller kols i 2018.

- Astma regnes som en kronisk lungesykdom, sier generalsekretær Helle Grøttum hos LHL Astma og allergi.
- Astma regnes som en kronisk lungesykdom, sier generalsekretær Helle Grøttum hos LHL Astma og allergi.

– Siden covid-19 særlig rammer lungene hos de som blir alvorlig syke, er det ganske opplagt at om du har lungesykdommer fra før, så blir du mer syk, sier spesialist i generell indremedisin Helge Istad til forskning.no.

– 459.000 personer i Norge bruker inhalasjonsmedisiner for lungesykdom, det vil si astma og kols, sier generalsekretær Helle Grøttum hos LHL Astma og allergi til forskning.no.

Hun bekrefter at kronisk lungesykdom også omfatter de som har astma.

– Det er klart astma har mange grader, og mange barn vokser det av seg. Det regnes som en kronisk lungesykdom, fordi symptomene forverres hvis man får en infeksjon, eller ved fysisk aktivitet, kulde eller pollen, sier hun.

Uheldigvis står vi rett foran pollensesongen samtidig som coronaviruset rammer.

– Derfor er det viktig å følge legens opptrappingsplan og ta høyere doser medisin, om man blir verre. Uansett om det er på grunn av pollen eller infeksjon, sier hun.

Fordelingen mellom astma og kols er vanskelig å si noen om. Men det er flere barn og unge som har astma enn kols og flere voksne og eldre har kols, sier hun.

Selv om man er lungesyk og får corona, er det ikke alle som trenger respirator, i første omgang får de oksygentilførsel for å få hjelp med å puste. Etterhvert kan de trenge respirator, sier Istad til forskning.no.

Les også:

(Saken fortsetter under)

Mange benyttet finværet i Oslo sist uke til å gå en tur i Frognerparken. Myndighetene anbefaler å holde god avstand som følge av coronautbruddet – minst én meter. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Mange benyttet finværet i Oslo sist uke til å gå en tur i Frognerparken. Myndighetene anbefaler å holde god avstand som følge av coronautbruddet – minst én meter. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Over en million har hjerte-karsykdom

Hjerte-karsykdom eller høyt blodtrykk er to andre risikogrupper. Personer som har hjertesvikt eller høyt blodtrykk som kan bli hardt rammet av coronasykdom.

Ifølge generalsekretær Frode Jahren i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, har de ikke noe register for hvor mange som er hjerte-syke i Norge.

1300 personer fikk hjerteinfarkt og 11.000 fikk hjerneslag i 2018. I tillegg fikk 3000 hjertekirurgi, 2300 hjertesvikt og 3400 hjertestans.

– Men vi vet at 1,1 millioner nordmenn bruker medisiner for å forebygge eller behandle hjertesykdom, sier Jahren til forskning.no. En av disse medisinene er mot høyt blodtrykk. De fleste som har det, føler seg ikke syke. Høyt blodtrykk er ingen sykdom i seg selv, men øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, ifølge Helsenorge.no. – Hvorfor er personer med hjerte-kar-sykdom ekstra utsatt?

Personer med hjerte-kar-sykdom kan være ekstra utsatt for å bli syke av virussykdommen hvis hjertets pumpefunksjon er svekket, ifølge Helge Istad.

– Da kan hjertet slite med å tilføre nok oksygen til kroppen fra lungene, spesielt når lungene får en infeksjon, forklarer han

Men Istad reagerer på helsemyndighetenes informasjon om risikogrupper og mener den er for unyansert.

Les også:

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Tatt på fersken: Her sprer mannen bakterier med vilje

Moderat risiko ved behandlet hjertesykdom

– Man må skille mellom behandlet og ubehandlet sykdom, understreker han.

Dersom man har et godt regulert blodtrykk eller hadde et hjerteinfarkt for mange år siden og etterpå er veldig godt behandlet, så er risikoen moderat også for disse pasientene, mener Istad.

FHI skriver også i Råd og informasjon til risikogrupper: «Samtidig vil norske pasienter med kroniske sykdommer som er godt behandlet, sannsynligvis ikke ha samme forhøyede risiko for alvorlig sykdom».

Halvparten av alle over 70 år står nå på blodtrykksmedisiner. Det vil være feil å betrakte alle disse som en risikogruppe, mener Istad.

– Problemet er hvis man har hatt høyt blodtrykk i mange år uten å få behandling for det. Da kan hjertet etterhvert få problemer med å slå effektivt, sier han.

Det viktigste nå er at hjerte- og lungesyke som har medisiner, fortsetter å bruke disse i tråd med legens anbefalinger, understreker Istad.

FHI bekrefter dette. Den europeiske foreningen for hjertesykdommer har stadfestet at det ikke er grunnlag for å endre behandling med blodtrykksmedisiner på bakgrunn av coronavirus-utbruddet.

Råd til personer i risikogruppene

 • Hold deg hjemme så mye som mulig
 • Fortsett med å ta medisiner og gjør kun endringer i samråd med egen lege.
 • Sørg for å ha nødvendige medisiner tilgjengelig.
 • Hold avstand til andre og unngå folkemengder
 • Begrens offentlig transport dersom det er mulig
 • Lag avtaler om hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp
 • Unngå pass av mindre barn, fordi de ofte ikke har noen eller milde symptomer på covid-19 og kan smitte deg
 • Hvis den du bor med ikke føler seg frisk (spesielt hvis du mistenker covid-19), begrens samværet
 • Arbeidstakere i risikogrupper bør samtale med arbeidsgiver om mulighet for hjemmekontor og tilrettelegging for videokonferanser

Kilde: FHI

228.000 med diabetes

Personer med diabetes tilhører også en av risikogruppene. Ifølge Diabetesforbundet har 200.000 personer diabetes type 2, og 28.000 personer med diabetes type 1 i Norge.

I tillegg har mange diabetes type 2 uten å vite om det, skriver de på sine nettsider. Diabetesforbundet anslår at 350.000 personer i Norge kan ha diabetes.

– Hvorfor er diabetes-pasienter mer utsatt?

– Det er nasjonale statistikker over syke og døde fra land som Kina og Italia som gjør at diabetes er regnet som risikofaktor, opplyser Trond Geir Jenssen, medisinsk rådgiver for Diabetesforbundet til forskning.no.

– Men vi vet ikke om det er forskjell mellom diabetes 1 eller 2, opplysningene er mangelfulle. Heller ikke om pasientene hadde andre komplikasjoner samtidig, som hjerte-, nyre- eller lungeproblemer, sier Jenssen, som også er professor ved Universitetet i Oslo og lege ved Oslo universitetssykehus.

– Men vi vet at kroppen blir mindre følsom for insulin ved infeksjoner, derfor bør man øke dosen, sier han.

Generelle råd for å redusere smitterisiko

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig
 • Pass på at de du bor sammen med vasker hender ofte. Dette gjelder også besøkende
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Vask hjemmet ofte, spesielt overflater som ofte berøres
 • Unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom
 • Hold deg oppdatert om situasjonen ved å følge med på lokale medier, Folkehelseinstituttets nettsider og/eller helsenorge.no

Kilde: FHI

Velregulert blodsukker gir neppe økt risiko

– En annen sammenfallende årsak kan være at eldre rammes hardere av covid-19, og at diabetes er mer utbredt blant eldre, sier Jenssen.

Sykdommen ser ut til å ha et mye mildere forløp hos yngre personer under 15 år.

– Det ser ikke ut til at personer med diabetes uten annen sykdom, og som regulerer blodsukkeret sitt godt, er mer utsatt for et alvorlig forløp av coronavirus, sier han.

Dette sammenfaller med informasjonen fra FHI: En person med velregulert diabetes uten senkomplikasjoner, vil antakelig ikke ha særlig økt risiko for alvorlig forløp av coronasykdom.

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Tomme, tomme Oslo: Et gjensyn med en by jeg ikke kjenner

100.000 har kreft

Kreftrammede er den siste risikogruppen. Det er mer enn 100.000 personer i live i Norge som fått en kreftdiagnose i løpet av de siste fem årene. Det opplyser Elisabeth Jakobsen i Kreftregisteret til forskning.no.

Nærmere bestemt var det 24.264 personer i live i Norge som hadde fått sin kreftdiagnose inntil ett år tidligere. I tillegg var det 78.506 personer i live som fikk en kreftdiagnose mellom ett og fire år tidligere.

Dette er tall fra 31. desember 2018, som er de sist tilgjengelige tallene.

– Men disse tallene pleier ikke å variere stort fra år til år, sier Jakobsen til forskning.no.

Kreftpasienter kan ha økt risiko fordi de ofte har svekket immunforsvar på grunn av pågående eller avsluttet kreftbehanding eller medisiner.

Kreftforeningen jobber nå på spreng med å informere urolige pasienter.

De har økt pågang på nettsidene, og har utvidet kapasiteten på rådgivningstelefon, chat og Facebook. Dette gjør de i nært samarbeid med helsenorge.no, FHI og Helsedirektoratet.

– Dette er et dugnadsarbeid hvor pensjonerte helsearbeidere trår til, sier informasjonssjef Cathrine Eide i Kreftforeningen. De omtaler corona og kreft i flere artikler her.

Les også:

Om du blir syk

Hvis du får symptomer som feber, hoste, kortpustethet og nedsatt allmenntilstand, ta kontakt med egen lege eller legevakt (telefon 116117). Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Hold kontakt med de nærmeste, så du kan be om hjelp hvis du blir syk. Hvis du er syk og ikke har nære kontakter, kan det lages avtale om oppfølging med den lokale helsetjenesten.

Les forøvrig informasjon om korona og kroniske sykdommer på: Helsenorge.no, Folkehelseinstituttet.no, lhl.no , diabetesforbundet.no og kreftforeningen.no.

De som har fått organdonasjoner

Ifølge FHI har de liten kjennskap til andre risikogrupper. Det er mulig at personer med alvorlig nyresykdom, leversykdom og personer med nedsatt immunforsvar også har økt risiko for alvorlig forløp.

Dette gjelder også personer som har fått organdonasjoner og som derfor går på medisiner som senker immunapparatet for å hindre frastøting av organer.

Det er ikke grunnlag for å fraråde oppstart eller stoppe pågående immunsupprimerende (immunsenkende) behandling, skriver FHI.

Saken er opprinnelig publisert på forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
06:00 Dette skjer i dag05:37 Dette skjedde i natt05:30 Gigantisk massegrav funnet i Rwanda05:17 To tenåringer til sykehus etter trafikkulykke i Drammen04:53 Virusutbruddet stanset bøssebærere -fasteaksjon blir digital04:45 5.863 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 10503:57 Trump og Biden begravde stridsøksa i telefonsamtale03:23 Kardinal George Pell frifunnet for seksuelle overgrep03:08 Siktede etter storsvindel utleveres ikke på grunn av virusutbruddet02:45 Tokyo-børsen opp mer enn 3 prosent02:08 30.000 sykehusavtaler avlyst eller utsatt i Helse Bergen01:38 Mann drept av hai i Australia01:11 Nominasjonsvalget i Wisconsin blir likevel gjennomført00:40 Johnsons sykehusinnleggelse endrer ikke Trumps atferd00:28 Trump ber for sin venn Boris Johnson23:57 Stoltenberg ønsker Johnson god bedring23:50 Valguro i Guyana får Norge til å fryse 400 millioner til regnskogen23:36 Trump og Biden i telefonsamtale om koronautbruddet22:47 Park kan bli omgjort til gravplass i New York21:27 Elton John lanserer corona-fond for hiv-positive21:19 Boris Johnson får intensivbehandling for covid-1921:10 Hvor lenge skal vi holde på sånn? Når skal vi tilbake til normalen?20:46 Roskilde-festivalen avlyses20:26 Stor snøskredfare i Nord-Norge fra onsdag20:19 Danske barn tilbake i barnehager og på skolen etter påske20:11 Oslo kommune vil overvåke hvor folk er i påsken19:59 – Pandemien er en påminnelse om at jøder vil bli beskyldt når en får epidemier19:52 Togselskapet Go-Ahead må permittere ansatte19:30 Bond-skuespiller Honor Blackman er død19:24 Ble verdens rikeste barnestjerne – så forsvant han fra rampelyset18:22 Henter smittevernutstyr fra hemmelige nødlagre fra krigen18:04 Nekter å komme Raymond Johansen i møte: – Jeg er sterk tilhenger av søndagfri16:49 Ja, noen følger ikke reglene – men jeg ser et Norge i dugnad16:37 Pep Guardiolas mor døde av coronaviruset16:28 FHI: Tror det er drøyt 14.000 coronasmittede i Norge16:14 Høie: – Coronaepidemien er under kontroll16:08 Roy Steffensen (Frp) friskmeldt for corona og søker gjenvalg til Stortinget15:57 Norwegian har sendt oppsigelsesvarsel til alt kabinpersonale i Sverige15:48 Hadde hjerner som aper, men barndom som mennesker14:39 76 nye dødsfall i Sverige – 477 totalt14:18 Overlege frykter lemping på coronatiltak14:15 Slik vil forskerne finne ut om de norske corona-tiltakene virker13:59 The Athletic: Fifa vil forlenge sesongen på ubestemt tid13:42 MDG-Bastholm roser Solbergs corona-ledelse – men med et stikk13:31 Frykter konkurser – festivalene ber Oslo om forbud nå13:19 Ecuador legger coronadøde i pappesker11:58 Nesten halvparten av sengene på Oslo universitetssykehus står tomme11:22 Norge inngår milliardavtale med humanitære organisasjoner10:34 Ropstad: Ikke sannsynlig at staten vil kompensere tap av gaveinntekter09:47 Helikopterulykke i Sandnes09:43 Solemdal avslutter skiskytterkarrieren09:05 Coronatiltak: Nye smittetall viser regjeringens dilemma08:06 Sparket kaptein er selv coronasmittet07:47 Taliban: Avtalen med USA er i ferd med å bryte sammen07:13 La Naturen Leve til regjeringen: Ikke hør på vindkraftlobbyen!06:39 Smittede uten symptomer et økende problem i Kina06:30 Koronafrykt i overfylte flyktningleirer i Libanon06:09 Dette skjer i dag06:07 FN ber land om å beskytte kvinner i viruskarantene06:00 Titusenvis av amerikanske helsearbeidere uten jobb05:40 Dette skjedde i natt05:30 Kommuner ber regjeringen lempe på hytteforbudet05:11 Ukjent hvor mange barn som faktisk går på skolen04:55 5.758 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 11804:21 Sør-Korea melder om færre enn 50 nye smittede03:47 Mer enn 95.900 koronatilfeller i Tyskland – over 1.400 døde03:41 Barneombudet vil hindre stans i barns rettsprosesser03:39 Opposisjonspartier krever åpenhet for å hindre misbruk av støtteordninger03:34 Oljeprisen faller markant etter møteutsettelse03:17 Mer enn 1.200 døde på ett døgn i USA02:58 Abe under press for å erklære koronakrise i Japan02:38 Trump hevder koronautbruddet når toppen de neste dagene02:25 44.000 krever evakuering av barn fra gresk flyktningleir01:41 Regjeringen vil gi reiselivet seks ganger lenger tid til å refundere reiser01:09 Skogbranner herjer ved Tsjernobyl00:33 Skottlands helsedirektør går av etter brudd på koronaregler23:57 Knivstikking på Jæren – to siktet for drapsforsøk23:49 Tiger testet positivt for koronavirus22:36 Mange nordmenn er corona-fast i utlandet. En av dem er Christopher (31)22:21 Boris Johnsen fortsatt på sykehus21:30 Fransk klubblege tok livet sitt etter å ha blitt koronasmittet21:23 Dronning Elizabeth takket alle som holder seg hjemme20:59 Person tatt av snøskred på Senja20:44 Knivstikking i Vigrestad på Jæren – to pågrepet20:27 Slik rammer coronaviruset forskningen20:15 Kong Carl Gustaf takket helsearbeiderne19:35 For en jomfrutur - flyselskap med én passasjer fra Røros19:09 Norge sender medisinsk personell til Nord-Italia19:01 Første tilfelle av coronasmitte påvist i Sør-Sudan18:53 Italia rapporterer laveste daglige dødstall på to uker18:33 City-spiller i trøbbel etter å ha brutt virusregler med sexfest17:44 – Beklager at de ble arrestert. De oppførte seg veldig frekt17:35 Nesten 600 nye koronadødsfall i New York17:10 Småbrukarlaget går ut mot Bollestads grep for billig-arbeidere til landbruket16:46 Professor vil isolere personer som mister smaks- og luktesansen16:44 FHI har oppdatert sine munnbindanbefalinger16:01 Krim, spenning og humor: Her er årets påskeserier15:52 Ytterligere 621 dødsfall på sykehus i Storbritannia15:48 Nå kan Leger Uten Grenser og Røde Kors unntas fra utreiseforbud14:59 Salmedikter Svein Ellingsen er død
Siste nytt
06:00NorgeDette skjer i dag05:37NorgeDette skjedde i natt05:30VerdenGigantisk massegrav funnet i Rwanda05:17NorgeTo tenåringer til sykehus etter trafikkulykke i Drammen04:53NorgeVirusutbruddet stanset bøssebærere -fasteaksjon blir digital04:45Norge5.863 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 10503:57VerdenTrump og Biden begravde stridsøksa i telefonsamtale03:23VerdenKardinal George Pell frifunnet for seksuelle overgrep03:08NorgeSiktede etter storsvindel utleveres ikke på grunn av virusutbruddet02:45VerdenTokyo-børsen opp mer enn 3 prosent02:08Norge30.000 sykehusavtaler avlyst eller utsatt i Helse Bergen01:38VerdenMann drept av hai i Australia01:11VerdenNominasjonsvalget i Wisconsin blir likevel gjennomført00:40VerdenJohnsons sykehusinnleggelse endrer ikke Trumps atferd00:28VerdenTrump ber for sin venn Boris Johnson23:57VerdenStoltenberg ønsker Johnson god bedring23:50NorgeValguro i Guyana får Norge til å fryse 400 millioner til regnskogen23:36VerdenTrump og Biden i telefonsamtale om koronautbruddet22:47VerdenPark kan bli omgjort til gravplass i New York21:27KulturElton John lanserer corona-fond for hiv-positive21:19VerdenBoris Johnson får intensivbehandling for covid-1921:10NorgeHvor lenge skal vi holde på sånn? Når skal vi tilbake til normalen?20:46KulturRoskilde-festivalen avlyses20:26NorgeStor snøskredfare i Nord-Norge fra onsdag20:19VerdenDanske barn tilbake i barnehager og på skolen etter påske20:11NorgeOslo kommune vil overvåke hvor folk er i påsken19:59Verden– Pandemien er en påminnelse om at jøder vil bli beskyldt når en får epidemier19:52NorgeTogselskapet Go-Ahead må permittere ansatte19:30VerdenBond-skuespiller Honor Blackman er død19:24KulturBle verdens rikeste barnestjerne – så forsvant han fra rampelyset18:22VerdenHenter smittevernutstyr fra hemmelige nødlagre fra krigen18:04NorgeNekter å komme Raymond Johansen i møte: – Jeg er sterk tilhenger av søndagfri16:49NorgeJa, noen følger ikke reglene – men jeg ser et Norge i dugnad16:37VerdenPep Guardiolas mor døde av coronaviruset16:28NorgeFHI: Tror det er drøyt 14.000 coronasmittede i Norge16:14NorgeHøie: – Coronaepidemien er under kontroll16:08PolitikkRoy Steffensen (Frp) friskmeldt for corona og søker gjenvalg til Stortinget15:57NorgeNorwegian har sendt oppsigelsesvarsel til alt kabinpersonale i Sverige15:48VerdenHadde hjerner som aper, men barndom som mennesker14:39Verden76 nye dødsfall i Sverige – 477 totalt14:18Helse og livsstilOverlege frykter lemping på coronatiltak14:15Helse og livsstilSlik vil forskerne finne ut om de norske corona-tiltakene virker13:59SportThe Athletic: Fifa vil forlenge sesongen på ubestemt tid13:42PolitikkMDG-Bastholm roser Solbergs corona-ledelse – men med et stikk13:31PengerFrykter konkurser – festivalene ber Oslo om forbud nå13:19VerdenEcuador legger coronadøde i pappesker11:58Helse og livsstilNesten halvparten av sengene på Oslo universitetssykehus står tomme11:22NorgeNorge inngår milliardavtale med humanitære organisasjoner10:34NorgeRopstad: Ikke sannsynlig at staten vil kompensere tap av gaveinntekter09:47NorgeHelikopterulykke i Sandnes09:43SportSolemdal avslutter skiskytterkarrieren09:05Helse og livsstilCoronatiltak: Nye smittetall viser regjeringens dilemma08:06VerdenSparket kaptein er selv coronasmittet07:47VerdenTaliban: Avtalen med USA er i ferd med å bryte sammen07:13PengerLa Naturen Leve til regjeringen: Ikke hør på vindkraftlobbyen!06:39VerdenSmittede uten symptomer et økende problem i Kina06:30VerdenKoronafrykt i overfylte flyktningleirer i Libanon06:09NorgeDette skjer i dag06:07VerdenFN ber land om å beskytte kvinner i viruskarantene06:00VerdenTitusenvis av amerikanske helsearbeidere uten jobb05:40NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeKommuner ber regjeringen lempe på hytteforbudet05:11NorgeUkjent hvor mange barn som faktisk går på skolen04:55Norge5.758 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 11804:21VerdenSør-Korea melder om færre enn 50 nye smittede03:47VerdenMer enn 95.900 koronatilfeller i Tyskland – over 1.400 døde03:41NorgeBarneombudet vil hindre stans i barns rettsprosesser03:39NorgeOpposisjonspartier krever åpenhet for å hindre misbruk av støtteordninger03:34VerdenOljeprisen faller markant etter møteutsettelse03:17VerdenMer enn 1.200 døde på ett døgn i USA02:58VerdenAbe under press for å erklære koronakrise i Japan02:38VerdenTrump hevder koronautbruddet når toppen de neste dagene02:25Norge44.000 krever evakuering av barn fra gresk flyktningleir01:41NorgeRegjeringen vil gi reiselivet seks ganger lenger tid til å refundere reiser01:09VerdenSkogbranner herjer ved Tsjernobyl00:33VerdenSkottlands helsedirektør går av etter brudd på koronaregler23:57NorgeKnivstikking på Jæren – to siktet for drapsforsøk23:49VerdenTiger testet positivt for koronavirus22:36NorgeMange nordmenn er corona-fast i utlandet. En av dem er Christopher (31)22:21VerdenBoris Johnsen fortsatt på sykehus21:30SportFransk klubblege tok livet sitt etter å ha blitt koronasmittet21:23VerdenDronning Elizabeth takket alle som holder seg hjemme20:59NorgePerson tatt av snøskred på Senja20:44NorgeKnivstikking i Vigrestad på Jæren – to pågrepet20:27NorgeSlik rammer coronaviruset forskningen20:15VerdenKong Carl Gustaf takket helsearbeiderne19:35ReiseFor en jomfrutur - flyselskap med én passasjer fra Røros19:09NorgeNorge sender medisinsk personell til Nord-Italia19:01VerdenFørste tilfelle av coronasmitte påvist i Sør-Sudan18:53VerdenItalia rapporterer laveste daglige dødstall på to uker18:33SportCity-spiller i trøbbel etter å ha brutt virusregler med sexfest17:44Verden– Beklager at de ble arrestert. De oppførte seg veldig frekt17:35VerdenNesten 600 nye koronadødsfall i New York17:10PengerSmåbrukarlaget går ut mot Bollestads grep for billig-arbeidere til landbruket16:46NorgeProfessor vil isolere personer som mister smaks- og luktesansen16:44NorgeFHI har oppdatert sine munnbindanbefalinger16:01KulturKrim, spenning og humor: Her er årets påskeserier15:52VerdenYtterligere 621 dødsfall på sykehus i Storbritannia15:48NorgeNå kan Leger Uten Grenser og Røde Kors unntas fra utreiseforbud14:59NorgeSalmedikter Svein Ellingsen er død
Populært