Forskere tror nedstengningen av Norge kan bli langvarig

<p>Professor og smitteforsker Arnoldo Frigessi sier det viktigste er å forsøkte å holde antallet alvorlige syke på et nivå som helsevesenet kan håndtere. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix</p>
Professor og smitteforsker Arnoldo Frigessi sier det viktigste er å forsøkte å holde antallet alvorlige syke på et nivå som helsevesenet kan håndtere. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Ingen vet helt sikkert hvor lenge coronakrisen kommer til å vare, men en rekke norske forskere tror det er lenge til livet blir normalt igjen.

Effekten av coronatiltakene vil først bli synlig om tidligst to uker, sier smitteforsker Arnoldo Frigessi til Klassekampen. Han spår restriksjoner fram til slutten av mai.

Frigessi tror Norge må passere toppen av innleggelser på sykehus før folk igjen kan komme i aktivitet på skoler og på jobb.

– Min personlige oppfatning er at vi kanskje må ha restriksjoner i to måneder framover. Det viktigste er å forsøkte å holde antallet alvorlige syke på et nivå som helsevesenet kan håndtere, sier Frigessi, som er statistiker og professor ved Senter for biostatistikk og epidemiologi ved Universitetet i Oslo.

Du skal holde deg hjemme dersom:

du mistenker at du kan være smittet

du mistenker at du kan være smittet og venter på svar på prøven

du har fått bekreftet at du er smittet

du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus

du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (nærkontakt)

du har vært i et område med vedvarende spredning av covid-19 sykdom

Kilde: Helsenorge.no

Dersom tiltakene har lyktes, vil vi om to uker se en svakere vekst i antall innleggelser på sykehusene, forklarer professoren, som følger coronaepidemien tett.

– Ikke mist motet

– Det er veldig viktig å ikke miste motet, selv om effekten ikke ser så stor ut om to uker. Resultatene kommer ikke til å se fantastiske ut. Men det er viktig å huske at det sannsynligvis hadde vært mye verre uten restriksjonene, sier Frigessi til avisen.

1.169 personer var per mandag smittet av coronaviruset i Norge, men det er store mørketall, siden det er stort sett bare er helsepersonell som testes.

Frigessi sier at sykehusinnleggelser kommer til å bli en av de viktigste indikatorene på omfanget av epidemien. Mandag var til sammen 52 coronasyke innlagt på sykehus.

VIDEO: Helsedirektøren: Ikke dra på hytta!

– Rett å bruke storslegga

Professor Steinar Westin i sosialmedisin ved NTNU lovpriser coronatiltakene som er innført. Han sier det er umulig å si hvor lenge nedstengningen av Norge vil vare.

– De vedtakene som er gjort nå, er for at myndighetene skal få tid til å tenke seg om. Jeg tror dette kan vare til langt ut på høsten. At vi bruker storslegga nå og kommer i gang, er det eneste rette. Hva effektene av tiltakene blir – og om de fungerer – kan vi ikke vite før det har gått en stund.

Fakta om nøkkelpersonell i det norske samfunn

Justisdepartementet har definert 14 kritiske samfunnsfunksjoner. Med utgangspunkt i disse har departementene utarbeidet en liste over personellgrupper/stillinger som kan få tilbud om barnehage og skole for sine barn.

* Styring og kriseledelse: Gjelder blant annet medlemmer av regjeringen, Stortinget, Høyesterett og Kongehuset, samt departementene, Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Nasjonal sikkerhetsmyndighet med mer. Omfatter også deler av NRK.

* Forsvar: Omfatter blant annet faglig og operativt nøkkelpersonell i ulike deler av Forsvaret.

* Lov og orden: Dette gjelder deriblant en rekke ansatte i politiet, domstolene, Politiets sikkerhetstjeneste, Tolletaten, ansatte i fengsler og Utlendingsdirektoratet.

* Helse og omsorg: Alle ansatte i blant annet helseforetak, kommunale helsetjenester, legevakt, fastleger, barnevern, Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

* Redningstjeneste: Enkelte ansatte deriblant i Sivilforsvaret, brannvesen, hovedredningssentralen, redningshelikoptre, Luftambulansetjenesten og Avinor.

*Digital sikkerhet i sivil sektor: Omfatter enkelte ansatte i blant annet Altinn, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Folkeregisteret og ID-porten.

* Natur og miljø: Gjelder blant annet enkelte ansatte ved Meteorologisk institutt, Kystverket, Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Norges geologiske undersøkelser.

* Forsyningssikkerhet: Gjelder blant annet en rekke ansatte ved bensinstasjoner og butikker, samt transportører, importører, grossister og produsenter, med mer. Det kan være for eksempel sjåfører, veterinærer, bønder og fiskere.

* Vann og avløp: Personell som opprettholder funksjonene vann og avløp i vannverk og kommuner.

* Finansielle tjenester: En rekke ansatte i Norges Bank, Finanstilsynet og finansinstitusjoner. Blant annet dem som skal sikre gjennomføring av betalinger og andre finansielle transaksjoner.

* Kraftforsyning: Omfatter en rekke ansatte i Statnett SF, kraft- og nettselskaper og fjernvarmeselskaper, blant annet IT-personell.

*Elektronisk kommunikasjon: Gjelder blant annet ansatte i teleselskaper som Telenor, Telia og Ice, som er kritiske for å drifte nødnettet og opprettholde forsvarlig drift av det elektroniske kommunikasjonsnettet.

* Transport: Gjelder for eksempel ansatte i trafikksentraler, transportører og sjøfartsnæringene som utfører gods- og persontransport, samt brøytepersonell og personer i bilbergingstjenesten.

* Satellittbaserte tjenester: Gjelder enkelte ansatte i Norsk romsenter, Kongsberg Satellite Services, Space Norway og Kartverket. For eksempel dem som er nødvendige for å drifte navigasjonssystemer og sikre kommunikasjon.

I tillegg er arbeids- og velferdstjenester, renovasjon og håndtering av farlig avfall og medier definert som viktige samfunnsfunksjoner.

Kilde: Regjeringen.no

Beslutninger må tas underveis, sier Westin til Vårt Land.

Professor emeritus Dag Steiner Thelle ved Universitetet i Oslo sier til VG at Kina ser ut til å ha nådd toppen etter cirka tre måneder.

– Ingen av oss vet når vi når toppen i Norge, men jeg vil tippe at det vil begynne å dabbe av en gang i juni. Den største utfordringen er om det blir flere smittede på sykehusene. Klarer man å trekke dette over et år eller to, klarer sykehusene det, sier Thelle.

Stor usikkerhet

Samtidig sier pandemiforsker Svenn-Erik Mamelund ved Oslo Met til VG at data om lengde på kinesernes utbrudd ikke er nødvendigvis er overførbare til Norge og vestlige land, ettersom man neppe går like strengt til verks her når det gjelder tiltak.

– Dette er meget vanskelig å si. Etter samtale med mine kinesiske kolleger som jobber med dette, regner man med at epidemien i Kina vil vare til godt ut i april. Om vi antar et tilsvarende forløp i Norge som i Kina, vil vi måtte regne med at den vil kunne vare til opp mot sommeren, sier professor Nils Christian Stenseth til VG.

– Men her er det stor usikkerhet – ikke minst fordi tiltakene er forskjellige i Europa, Amerika og andre land, som klart vil påvirke forholdene i Norge, sier Stenseth.

VIDEO: Stortinget enige om regjeringens krisepakke

Vi skal holde deg oppdatert om coronaviruset

Coronaviruset har rammet Norge og verden. Det påvirker alle aspekter av livene våre – helsen, økonomien, arbeidsplassen, skolen, ferien og hverdagslivet vårt generelt.

ABC Nyheter skal holde deg oppdatert om spredningen av viruset. Vi skal formidle nødvendig informasjon slik at du kan ta kloke valg i hverdagen.

Espen Udland, ansvarlig redaktør / administrerende direktør, ABC Nyheter / Startsiden
Espen Udland, ansvarlig redaktør / administrerende direktør, ABC Nyheter / Startsiden

Antallet smittede i Norge øker. Folk opplever å bli satt i karantene, beordret til hjemmekontor og arrangementer avlyses. Mange føler på frykt og har stort informasjonsbehov.

ABC Nyheter skal dekke situasjonen fortløpende. Vi skal fokusere på hvordan du etter beste evne kan holde deg frisk, men også hvordan myndighetene håndterer spredningen og de potensielt langvarige effektene av coronaviruset.

Vi har forståelse for at situasjonen kan virke urovekkende for mange. ABC Nyheter skal holde deg oppdatert, men ikke bidra til å skape unødvendig panikk. Startsiden skal bidra med relevant informasjon.

Vi håper at du synes vår dekning er informativ. Du kan alltid tipse oss eller komme med innspill på mail: tips@abcnyheter.no eller telefon: 977 36 017

Takk for at du leser ABC Nyheter og for at du bruker Startsiden

Espen Udland,

Ansvarlig redaktør / Administrerende direktør

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært