WHO: Alkohol er en hovedårsak til kreft i nordiske land

Alkohol er ledende risikofaktor for kreftutvikling og kreftdød i land som USA, Frankrike, Storbritannia, Australia, og de nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene og Grønland, heter det i en rapport fra WHO. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Alkohol er ledende risikofaktor for kreftutvikling og kreftdød i land som USA, Frankrike, Storbritannia, Australia, og de nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene og Grønland, heter det i en rapport fra WHO. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: NTB scanpix / NP

Alkohol er en risikofaktor for kreft i høyinntektsland, viser den årlige kreftrapporten fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rapporten slippes i anledning av at det tirsdag er Verdens kreftdag. Hovedbudskapet til WHO er at alle land i verden må tilpasse sin kreftstrategi til sin situasjon, slik at økning i tilfeller og dødsfall kan unngås.

Lands- og regionsanalyser av risikofaktorer som bidrar til kreftbyrden i ulike land, viser at alkohol er ledende risikofaktor for kreftutvikling og kreftdød i land som USA, Frankrike, Storbritannia, Australia, og de nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene og Grønland, heter det i rapporten.

Aktuelt: Nasjonal ekspertgruppe får 14,8 millioner til lungekreftforskning: – Kan bidra til å endre synet på pasientgruppen

Røyk fortsatt største risiko

Kreftforeningen har for øvrig en liste med ti råd for å redusere kreftrisiko for nordmenn.

– Alkohol er en viktig risikofaktor når det gjelder kreft, men røyk er fortsatt den enkeltfaktoren som forårsaker aller mest kreft, opplyser kommunikasjonsansvarlig Elisabeth Jakobsen i Kreftforeningen til NTB.

Ifølge WHOs rapport er røyk årsak til 22 prosent av all kreft i Norge, det vil si nærmere 7.000 krefttilfeller i året. Alkohol står for 5,1 prosent av krefttilfellene, altså om lag 1.700 tilfeller per år. 4,6 prosent av krefttilfellene tilskrives overvekt.

– Selv om det nå er langt færre røykere i befolkningen enn det var et par tiår tilbake, er det fortsatt mange som har en lang og tung røykehistorikk, ikke minst i den eldre delen av befolkningen. Her blir det en betydelig andel krefttilfeller, også i årene vi har foran oss, sier Jakobsen.

På sikt venter likevel Kreftforeningen en markant nedgang i røykerelatert kreft, som lungekreft.

Mangler ressurser

WHO påpeker i sin oppsummering at hele sju millioner liv kan spares det neste tiåret om hvert enkelt land kan peke ut de riktigste virkemidlene i sin kamp, ved å basere innsatsen mot kreft på god dekning i helsetjenesten for alle, og få alle som har en finger med i spillet til å samarbeide.

VIDEO: Se hunden lukte kreft.

Særlig i lav- og mellominntektsland er det per i dag et stort behov for å skjerpe tilbud og tjenester. Hvis ikke dette bedrer seg, advarer WHO om at det vil komme en forverring med 60 prosent flere krefttilfeller de neste 20 årene.

Hovedårsaken er at mange land mangler ressurser til å bekjempe infeksjonssykdommer og forbedre mor- og-barn-helse. Samtidig er ikke helsetjenesten utstyrt til å forebygge, stille diagnose på og behandle kreft.

I 2019 hadde 90 prosent av høyinntektslandene slike tjenester på plass, mens tilsvarende andel i lavinntektsland var 15 prosent.

VIDEO: Kosthold og alder spiller inn