Krevde tvang mot «IS-familien» – fikk svar av Høie

Åshild Bruun-Gundersen som representerer Fremskrittspartiet i Stortingets helse- og omsorgskomité.
Åshild Bruun-Gundersen som representerer Fremskrittspartiet i Stortingets helse- og omsorgskomité. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Helsepolitisk talsperson for Frp, Åshild Bruun-Gundersen, krever isolasjon og tvangsvaksinering av de tre hun omtaler som «IS-familien». – Vi må beskytte samfunnet mot en potensiell smitteepidemi, mener hun.

Det var hjemhentingen av en 29 år gammel terrorsiktet kvinne fra Syria som var dråpen som fikk begeret til å renne over, og Frp til å forlate regjeringen forrige uke.

Samme dag som Frp annonserte at de ikke lenger ville sitte i regjering med Høyre, KrF og Venstre, fikk helseminister Bent Høie (H) følgende skriftlige spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (Frp):

«Har IS-familien fått full helsesjekk for alle smittsomme og alvorlige sykdommer de kan ha tatt med seg til Norge og vil det kreves at de vaksineres?»

– Forventer at IS-familien legges i isolat

I begrunnelsen skriver Bruun-Gundersen, som sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, at hun som helsepolitiker er bekymret for hvilke potensielt smittsomme og alvorlige sykdommer kvinnen og barna hennes kan ha tatt med inn til landet.

«I områdene terroristen har herjet i de siste årene er det for eksempel forhøyet risiko for tuberkulose», skriver hun og konkluderer:

«Undertegnede forventer at IS-familien får full helsesjekk og legges i isolat for behandling av alvorlige smittsomme sykdommer og tvangsvaksineres. Her må vi beskytte samfunnet mot en potensiell smitteepidemi».

Les også: Frp-ere foreslår obligatorisk vaksine

Kan ikke bruke tvang uten videre

Tidligere denne uken fikk hun svar fra helseministeren, der han nøyer seg med å vise til gjeldende lovgivning på området.

«Enhver har rett til nødvendig smittevernhjelp. Smittevernhjelp er å anse som en del av den enkeltes rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester», skriver Høie.

Bortsett fra spørsmålet om tuberkulose, går ikke helseminister Bent Høie (H) inn på IS-kvinnen og hennes barn i sitt generelle svar til Åshold Bruun-Gundersen (Frp). Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Bortsett fra spørsmålet om tuberkulose, går ikke helseminister Bent Høie (H) inn på IS-kvinnen og hennes barn i sitt generelle svar til Åshold Bruun-Gundersen (Frp). Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Han viser videre til at tvangstiltak ikke kan brukes uten at det er foretatt en forholdsmessighetsvurdering av om nytten veies opp av inngrepet tiltaket medfører.

I smittevernloven som ble revidert i fjor, heter det følgende:

«Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep».

Han forklarer at det skilles mellom smittesomme sykdommer og allmenfarlige smittsomme sykdommer i loven, der blant annet tuberkulose og meslinger regnes som allmennfarlige.

Sjekkes for tuberkulose

«En person som er eller antas å være smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom har rett til nødvendig smittevernhjelp som for eksempel medisinsk vurdering og utredning, behandling og pleie. Dersom en person antas å ha en allmennfarlig smittsom sykdom kan den enkelte pålegges behandling dersom

frivillig behandling ikke lykkes», skriver Høie i sitt svar.

Han forklarer videre at det ifølge tuberkulosekontrollforskriften § 3-1 er plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i enkelte situasjoner.

«Etter et lengre tids opphold i flyktningleir kan det legges til grunn at vilkårene i § 3-1 bokstav c i forskriften om slik plikt er oppfylt.»

Helseministeren viser også at vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet skal tilbys alle barn i førskole- og grunnskolealder.