Nitrogen: Den ukjente klimatrusselen

Et fly slipper ut kondensstriper over Antarktis. Vann renner av et jorde i Iowa i USA. En oppblomstring av alger har farget vannet grønt ved Niegripper See i Tyskland. (Foto: Simons/Staff Sgt/Lynn Betts/Nick Smith/Wikimedia Commons/forskning.no).
Et fly slipper ut kondensstriper over Antarktis. Vann renner av et jorde i Iowa i USA. En oppblomstring av alger har farget vannet grønt ved Niegripper See i Tyskland. (Foto: Simons/Staff Sgt/Lynn Betts/Nick Smith/Wikimedia Commons/forskning.no).

Det utgjør det meste av luften vi puster inn, og er en av livets viktigste byggeklosser. Hvordan kan nitrogen samtidig være en av våre største klima- og miljøtrusler?

190 forskere roper i et åpent brev varsko.

Kari Austnes er forsker ved NIVA, og da forskning.no snakket med henne, arbeidet hun på en internasjonal rapport om nitrogenforurensning. (Foto: NIVA)
Kari Austnes er forsker ved NIVA, og da forskning.no snakket med henne, arbeidet hun på en internasjonal rapport om nitrogenforurensning. (Foto: NIVA)

– Som representanter for det globale vitenskapssamfunnet, gjør vi dere oppmerksomme på den globale nitrogenutfordringen menneskeheten står overfor.

Brevet er rettet til FNs generalsekretær, og bærer signaturer fra 44 land. Beskjeden er tydelig: ta grep mot nitrogenforurensning, og skaden den forårsaker livet på kloden.

– Klimakrisen er mye mer enn et karbonproblem, sier forskerne.

Sammen med brevet kommer en rapport fra INMS, en organisasjon som arbeider for bærekraftig nitrogenbruk, der forskningen legges frem.

Men hvordan kan nitrogen, en av livets viktigste byggeklosser, true både ozonlaget, klimaet og kvaliteten på lufta vår?

Det er komplisert

– Nitrogen er generelt ekstremt komplekst, det kommer fra så mange kilder og det inngår jo i nesten alle prosesser.

Det sier Kari Austnes, forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Hun er en av dem som har skrevet under på oppropet.

– Jeg syns det er viktig at de fokuserer på dette, og viser at alt henger sammen. At nitrogen ikke er en ting som står på siden, men noe man må tenke på i sammenheng når man tenker på klimaendringer og karbon.

Austnes sier at det er vanskelig å forstå effekter og konsekvenser, og kontrollere forurensingen, når nitrogen inngår i så mye rundt oss, og oppfører seg på veldig forskjellige måter.

Forskeren understreker samtidig at man vet hvordan man kan redusere utslippene på flere områder.

– Men det er mange forskjellige områder hvor man må gjøre tiltak. Og de er helt forskjellige for ammoniakk og nitrogenoksider, for de har så forskjellige kilder og er så forskjellige i måten de blir produsert på. Også har man avløpsvann i tillegg.

Les også: Nitrogen er som steroider for naturen

Livets byggekloss

Nitrogen er overalt der det finnes liv, i hver eneste levende skapning – fra massive blåhvaler, til mikroskopiske bakterier, fra svære sopper til vesle virus.

Kjetil Tørseth sier til forskning.no at det var stor fokus på nitrogenforurensning i norsk forskning fram til årtusenskiftet, før oppmerksomheten gikk bort fra økosystemer, og over til politikk. (Foto: NILU)
Kjetil Tørseth sier til forskning.no at det var stor fokus på nitrogenforurensning i norsk forskning fram til årtusenskiftet, før oppmerksomheten gikk bort fra økosystemer, og over til politikk. (Foto: NILU)

Grunnstoffet er også en viktig bestanddel i aminosyrer, proteiner, enzymer, vitaminer, hormoner og klorofyll – alt som lar livet leve.

Men selv om det er overalt, er det stor forskjell på de nitrogenstoffene brukt av livet rundt oss, og det rene nitrogenet vi puster inn. For nitrogenet i luften, som maler himmelen blå, er det nemlig veldig få arter som kan bruke.

Det må nemlig gjøres om til andre stoffer, andre forbindelser, for at det meste i naturen skal dra noe nytte av det.

Denne forvandlingen til nyttig nitrogen, skjer på noen få måter i naturen, som gjennom visse bakterier, eller skapt av drønnende lyn. Men vi mennesker har klart å finne vår egen måte, og resultatet er ikke bare positivt.

Nitrogenforurensning tar flere former. I denne artikkelen skal vi fokusere på nitrogenstoffer som klimagass, og som lungerivende forurensning.

Les også: Kan dommeren erstattes av teknologi?

Motor, lystgass og klima

Kjetil Tørseth er forsker ved NILU – Norsk institutt for luftforskning. Han har i årtier studert hvordan nitrogenutslipp påvirker verden rundt oss.

– Det som gjør nitrogen så spennende, er at det er et stoff som har effekter både i luft, jord og vann, som påvirker økosystemer, helse og klima. Men det gjør samtidig at det er vanskelig å finne gode løsninger for å få redusert nitrogenmengden.

Selv om nitrogenet i lufta er brorparten av det vi puster, kan det i litt andre former være skadelig for livet på jorda.

– Nitrogen i lufta (N2) er en inert gass, den har ingen negative effekter. Men når du drar den gjennom en forbrenningsmotor, vil det nitrogenet der kunne dannes om til NOx-gasser – NO og NO2, sier Tørseth.

NOx-gasser et navn på en miks av forskjellige stoffer som består av nitrogen og oksygen – nitrogenoksider. Særlig dieselbiler er skyldige i høye utslipp av NOx.

Tørseth forklarer at dette er et luftkvalitetsproblem vi har i mye av Norge, men at nivåene i det siste har gått litt ned som følge av færre fossile biler i byene.

Den viktigste utslippskilden i Norge er imidlertid fra utvinningen av olje og gass, samt skipsfart.

Les også: Fant svak kobling mellom miljøgifter hos mor og barnets IQ

En av plattformene som startet det norske olje-eventyret ved Ekofisk i 1976. I dag kommer mesteparten av NOx-forurensning i Norge fra oljenæringen og skipsfart. (Foto: Telemuseet)
En av plattformene som startet det norske olje-eventyret ved Ekofisk i 1976. I dag kommer mesteparten av NOx-forurensning i Norge fra oljenæringen og skipsfart. (Foto: Telemuseet)

Jordas parasoll

NOx-gasser er ikke bare irriterende å puste inn, de kan også bli langt mer skadelige. Tjuefire kilometer over bakken, i det laget av luft som kalles stratosfæren, ligger ozonlaget.

Her svever ozon som en parasoll over jordkloden, og sluker farlig stråling fra sola før det når bakken. NOx-gasser har den skumle evnen at de kan bryte ned ozon, hvis de når høyt nok opp.

Tørseth sier at NOx-gasser i seg selv går over i andre former veldig fort, og at NOx sluppet ut fra bakken ikke vil nå opp til ozonlaget. For at dette skal være en trussel må man derfor ha en kilde til gassen høyt oppe.

Dette har tidligere vært omdiskutert i forbindelse med såkalte fly som flyr veldig høyt og raskt, som Concorde.

– Men lystgass, det er så langlivet at det kan bli transportert opp til stratosfæren, og bli omdannet til NOx der, for så å inngå i reaksjonene som bryter ned ozonlaget.

Les også: Så billige er medisiner i Norge

Kjetil Tørseth sier til forskning.no at det var stor fokus på nitrogenforurensning i norsk forskning fram til årtusenskiftet, før oppmerksomheten gikk bort fra økosystemer, og over til politikk. (Foto: NILU) Romfergen Endeavour svever over jordoverflaten. Det hvitaktige laget på bildet er stratosfæren, og det er her ozon svever som et skjold mot UV-stråling over oss. Det oransje laget under heter troposfæren, og her oppstår det meste av været vi opplever. (Foto: NASA/Crew of Expedition 22/Wikimedia Commons)
Kjetil Tørseth sier til forskning.no at det var stor fokus på nitrogenforurensning i norsk forskning fram til årtusenskiftet, før oppmerksomheten gikk bort fra økosystemer, og over til politikk. (Foto: NILU) Romfergen Endeavour svever over jordoverflaten. Det hvitaktige laget på bildet er stratosfæren, og det er her ozon svever som et skjold mot UV-stråling over oss. Det oransje laget under heter troposfæren, og her oppstår det meste av været vi opplever. (Foto: NASA/Crew of Expedition 22/Wikimedia Commons)

Ozon på bakken

Lystgass, eller lattergass, er kanskje noe du forbinder med latterkuler hos tannleger, siden det kan brukes som bedøvelse hos legebesøk. Men N2O, som er den vitenskapelige formelen, er en drivhusgass som er over 300 ganger kraftigere enn karbondioksid (CO2).

Rapporten skrevet av INMS, sier at denne gassen nå har tatt over rollen som den største trusselen mot ozon-laget, og at forurensingen må tas hånd om for at vi skal ha en sjans til å nå klimamålet på 1–2 grader.

Tørseth påpeker at ozonlaget er på bedringens vei, etter at de såkalte KFK-gassene i ting som spray-bokser og brannslukkingsapparat ble forbudt og faset ut globalt.

Men som alltid med nitrogen, så er det komplisert. NOx-gass bidrar til å danne såkalt bakkenært ozon, også en klimagass.

– Ozon på bakken påvirker klima, men det er også veldig viktig luftforurensings-komponent. Den påvirker mennesker, og den gir avlingstap og skader på vegetasjon i Europa.

Les også: Forskerne følger med på virusresistens i Norge

Hvordan påvirker det oss?

Smog ligger som et lokk over Bergen by. Målinger fra Danmarks plass viste at størsteparten bestod av nitrogenoksider. (Foto: Prillen/Wikimedia Commons)
Smog ligger som et lokk over Bergen by. Målinger fra Danmarks plass viste at størsteparten bestod av nitrogenoksider. (Foto: Prillen/Wikimedia Commons)


Nitrogenoksider (NOx) kan, som ammoniakken bønder gjødsler åkrene sine med, danne partikler i luften, for eksempel nitrat.

Tørseth sier at partikler i luften ikke er bra for oss, og nevner en rapport fra noen år tilbake som anslo at sju millioner dør av luftforurensning i året, og der mye er knyttet til nettopp partikler i luft.

Nitrat-partiklene også forsurende, og er derfor med på å lage sur nedbør. Nitrogenoksider er også en viktig årsak til såkalt smog, skadelig og forurenset tåke.

Rapporten til INMS anslår at vi globalt mister tretti millioner livsår, hvert eneste år grunnet nitrogenforurensning. Dette inkluderer også utlekkingen fra landbruk, og andre kilder.

Penger sløst, penger spart

Ifølge rapporten til INMS, går 80 prosent av nitrogenet vi bruker tapt i naturen. Det er ikke bare lunger og tunger som merker nitrogenutlekkingen, men også lommebøker. Verdien anslås av organisasjonen til 200 milliarder dollar – hele 1,8 billioner kroner.

I tillegg kommer helse-effektene, som rapporten grovt anslår ligger et sted mellom 3,6–36 billioner kroner årlig. Til sammenligning er Oljefondet – verdens største statseide investeringsfond – verdt 10 billioner norske kroner.

Mye av dette kan man redusere med teknologi, nevner INMS i sin rapport. Kari Austnes mener at selv om man kun ser på det økonomiske, så vil det lønne seg i lengden å ta grep.

– Det er ofte sånn i miljøbransjen, at det samfunnsøkonomisk som helhet lønner seg å fikse ting. Når man ser isolert på det det koster, bare kostnaden av å reparere, så høres det så dyrt ut. Men hvis man ser på kostnaden av utslippene, og i dette tilfelle ikke minst helsekostnadene, så er det absolutt lønnsomt.

Les også: Fem nyfødte barn reddet etter fersk screening av immunsvikt

Den andre siden av klimamynten

Nitrogen-utfordringen er utenfor forskningsmiljøet ganske lite kjent, men henger tett sammen med våre andre klima-problemer.

Nitrogensyklusen på jorda er veldig komplisert, siden stoffet inngår i så mye, og tar mange former. (Foto: Eme Chicano/Wikimedia Commons)
Nitrogensyklusen på jorda er veldig komplisert, siden stoffet inngår i så mye, og tar mange former. (Foto: Eme Chicano/Wikimedia Commons)

En del av problemet kan være hvor komplisert det fort blir. Det er fort gjort når det er snakk om ti forskjellige kjemiske forbindelser det må holdes styr på.

– Og hvordan det blir gjort om fra organisk nitrogen til uorganisk, fra NO til NO2, fra nitrat til salpetersyre, da begynner du å måtte være spesielt interessert for å henge med, sier Tørseth.

Norge og alle landene i Europa har signert en avtale for å redusere sine nitrogenutslipp, og sliter ifølge Tørseth med å klare det – både for NOx og ammoniakk. Han sier det har vært brukbare reduksjoner, men at det burde vært redusert mye mer.

– Det er veldig mange sektorer som har et ansvar. Det er fly, det er shipping, det er landbruk, det er folks matvaner og så videre, sier NILU-forskeren.

Mer bevissthet

Brevet og rapporten fra INMS, er med på å lansere FNs første nitrogen-kampanje. Målet er å øke oppmerksomheten rundt nitrogen-utfordringen, og INMS mener at manglende kunnskap blant folk flest har vært et hinder for løsninger.

Forholdene er fortsatt er dårlig mange steder i Europa, men selv om utslipp til luft går sakte ned – så går det hvert fall riktig vei.

– Mens i andre deler av verden er historien en annen. For det første går utslippene opp, og dette med avløpsrensing av nitrogen er som regel ikke-eksisterende, forteller Austnes ved NIVA.

– Selv om vi prøver å rense nitrogen i vår del av verden er det et stigende problem i andre deler av verden. Det er absolutt et globalt problem.

Referanser:

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-10/cfe-wmw102219.php

Saken ble først publisert på Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
11:14 VM-tanken tom for Norge, Russland best i bronsekampen med 33-2811:00 Stor feil ødela for Kristoffersen i Val d'Isere10:58 VM-tanken tom for Norge, Russland best i bronsekampen med 33-2810:57 Hodeidas innbyggere lever fortsatt i frykt10:53 Corbyn beklager valgnederlaget10:37 Stort steinras i Kvinesdal10:36 Opptur for Pedersen og Lorentzen i Japan10:30 Hit reiser nordmenn i jula10:22 Kraftig jordskjelv på Filippinene10:14 Søskenpar funnet forlatt i Aarhus10:12 Minst 14 omkom i bussulykke i Nepal10:00 Norske veteraner inn for å rydde opp etter australske skogbranner09:23 Avis: – Blir vanskelig for Zidane å ikke hente hjem Ødegaard etter denne sesongen09:21 Solid hjemmeseier for Zuccarello og Minnesota Wild09:16 Jul i Bredtveit fengsel: – Det jeg ønsker meg mest er å være med barna mine09:14 Mor dømt som hallik for sin egen datter i Bergen09:00 Bygger Nordens største solpark ved Legoland08:47 Nesten fire av ti nordmenn sier de kaster for mye mat i jula08:36 Politiet: Vær snille med hverandre08:28 Fem drept i indisk uro08:13 Danmark på den grønne, glitrende juletre-toppen07:33 Medier: Demokraten Jeff Van Drew vil skifte parti07:05 Go-Ahead klar for oppstart – lover å gjøre alt de kan for å få folk hjem til jul06:45 Dødstallet etter vulkanutbruddet på New Zealand stiger06:26 Ny australsk by rammes av skogbranner06:03 Kina dropper toll på amerikanske varer05:50 Dette skjedde i natt05:30 Dette skjedde i natt05:04 – Jeg ville se fugleunger. Jeg føler meg forrådt04:46 50 døde funnet i hus i Mexico04:42 Bolivia vil utstede arrestordre på Morales04:08 Voldsomme demonstrasjoner i Beirut03:58 Karneval i Belgia fjernes fra UNESCOs verdensarvliste02:44 Fortsatt ingen enighet på klimakonferansen i Madrid02:11 Ulykkesflyet i Chile hadde problemer også i 201602:09 Politiet stanset ruset drosjetyv i Nittedal23:26 Hovland og Wolff klatret, men er langt bak i Florida23:07 Thorsby bidro til derbyseier for Sampdoria23:00 Greta Thunberg etter voldsanklager: – Beklager22:11 To døde og tusenvis strømløse etter ekstremvær i Frankrike21:35 Tankbilvelt i Sogn og Fjordane - luftambulanse til stedet21:05 2019: Trygdeskandale, bompengebråk og klimastreik20:53 Hevder Mossad bidro til terrorpågripelser i Danmark20:28 Mann drept under ran på restaurant i Sverige19:37 Mann sovnet med sykkellås rundt halsen – måtte fjernes med vinkelkutter18:41 Har kartlagt hundrevis av skipsvrak rundt Island18:22 Ødegaard og Real Sociedad tok poeng mot Barcelona i festlig kamp18:16 Liverpool slapp med skrekken – Klopp feiret ny kontrakt med seier over Watford18:13 Nordmennene utenfor pallen i laghoppingen i Klingenthal18:03 King tilbake, men ut med ny skade da Bournemouth slo Chelsea etter VAR-mål17:37 Klimaaktivister pågrepet på Schiphol-flyplassen17:27 Fedmeekspert slakter butikkenes priskrig16:51 Hegerberg-dobbel da Roma vant stort16:40 Ringen på fjerdeplass i kontinentalcupen i Ruka16:22 Håvard Nielsen scoret i Greuther Furths storseier16:15 Eldre mann alvorlig skadd i påkjørsel i Skien15:59 Feilfri Thingnes Bø smadret konkurrentene på jaktstarten i Hochfilzen15:56 Klæbo spurtet til seier i Davos – første pallplass for Taugbøl15:55 Falla slått av 20 år gamle svenske Svanh på sprinten: – Var sikker på at det var Stina15:49 Lundby skuffet og ble nummer fem da Hölzl vant i Klingenthal15:12 Mange pågrepet under protester mot valget i Algerie15:07 Mann knivstukket på Jessheim – mistenkt pågrepet14:58 Kvinne til sykehus etter arbeidsulykke i Nordland14:57 Nasjonal rassikringsgruppe frykter pris trumfer sikkerhet i veiutbygging14:52 Syrstad Engen-mål for Wolfsburg i storseier14:51 Langrenn: 14 nordmenn foran beste utlending i skandinavisk cup i Vuokatti14:35 Norsk pilot tiltalt for menneskehandel og grov voldtekt14:25 Trond Alstad gir seg i RBK14:11 Polens opposisjon har valgt presidentkandidat13:43 Ingen tegn til enighet på klimakonferansen i Madrid13:18 Tusenvis demonstrerer i Bangkok13:11 Forrykende Olsbu Røiseland-avslutning sikret norsk stafettseier: – Ingen klarer å holde følge13:09 NAF: – Uforståelig at et stort ras kan skje ved en nybygget hovedvei13:03 Skøyter: Lorentzen med nok en skuffende plassering12:51 Dale: – Jeg priser meg lykkelig over at ingen er omkommet eller skadd etter raset på E1812:49 Sudans tidligere diktator dømt husarrest12:37 Flere norske profiler røk ut i sprintprologen i Davos12:11 Slalåmen i Val d'Isère avlyst, nytt forsøk søndag12:06 Funn av kirke kaster nytt lys på når kristendommen kom til Afrika12:01 Lie med bestenotering i super-G i St. Moritz11:57 Astrid Øyre Slind vant suverent La Venosta11:27 Hopp: Tande står over lagkonkurransen, erstattes av Forfang11:08 Friski: Norsk seier i Beijing til Killi og Ruud11:04 Fare for nye ras fra fjellparti – usikkert når E18 i Larvik kan åpnes10:58 Savnet mann funnet i god behold på Sotra10:57 Ap-politiker: – Det er Raymond Johansen som har skapt bompengepartiet10:42 Hoppdronningens legendejakt10:17 Bortførte hjelpearbeidere drept i Nigeria10:07 Svensk NHL-spiller rammet av kreft09:42 Mann siktet for voldtekt av barn under 14 år09:41 Tallet på omkomne etter vulkanutbrudd stiger09:29 Mann tiltalt for seksuell omgang med 13-åring09:03 USA innfører sanksjoner mot libanesiske forretningsmenn08:52 Unge funksjonshemmede har dårligere livskvalitet: – Handler om diskriminering08:15 Nationen: Endring i skatteoppkrevingen rammer kommunene08:14 Nord-Korea hevder å ha gjennomført «avgjørende test»08:00 USA og Storbritannia advarer mot å reise til indisk delstat07:26 23 regjeringssoldater drept i Taliban-angrep06:26 Presidentkandidater truer med å droppe debatt06:15 Kunstig intelligens skal fullføre Beethovens 10. symfoni
Siste nytt
11:14SportVM-tanken tom for Norge, Russland best i bronsekampen med 33-2811:00SportStor feil ødela for Kristoffersen i Val d'Isere10:58SportVM-tanken tom for Norge, Russland best i bronsekampen med 33-2810:57VerdenHodeidas innbyggere lever fortsatt i frykt10:53VerdenCorbyn beklager valgnederlaget10:37NorgeStort steinras i Kvinesdal10:36SportOpptur for Pedersen og Lorentzen i Japan10:30NorgeHit reiser nordmenn i jula10:22VerdenKraftig jordskjelv på Filippinene10:14VerdenSøskenpar funnet forlatt i Aarhus10:12VerdenMinst 14 omkom i bussulykke i Nepal10:00VerdenNorske veteraner inn for å rydde opp etter australske skogbranner09:23SportAvis: – Blir vanskelig for Zidane å ikke hente hjem Ødegaard etter denne sesongen09:21SportSolid hjemmeseier for Zuccarello og Minnesota Wild09:16Helse og livsstilJul i Bredtveit fengsel: – Det jeg ønsker meg mest er å være med barna mine09:14NorgeMor dømt som hallik for sin egen datter i Bergen09:00VerdenBygger Nordens største solpark ved Legoland08:47Helse og livsstilNesten fire av ti nordmenn sier de kaster for mye mat i jula08:36NorgePolitiet: Vær snille med hverandre08:28VerdenFem drept i indisk uro08:13VerdenDanmark på den grønne, glitrende juletre-toppen07:33VerdenMedier: Demokraten Jeff Van Drew vil skifte parti07:05NorgeGo-Ahead klar for oppstart – lover å gjøre alt de kan for å få folk hjem til jul06:45VerdenDødstallet etter vulkanutbruddet på New Zealand stiger06:26VerdenNy australsk by rammes av skogbranner06:03VerdenKina dropper toll på amerikanske varer05:50NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeDette skjedde i natt05:04Verden– Jeg ville se fugleunger. Jeg føler meg forrådt04:46Verden50 døde funnet i hus i Mexico04:42VerdenBolivia vil utstede arrestordre på Morales04:08VerdenVoldsomme demonstrasjoner i Beirut03:58VerdenKarneval i Belgia fjernes fra UNESCOs verdensarvliste02:44VerdenFortsatt ingen enighet på klimakonferansen i Madrid02:11VerdenUlykkesflyet i Chile hadde problemer også i 201602:09NorgePolitiet stanset ruset drosjetyv i Nittedal23:26SportHovland og Wolff klatret, men er langt bak i Florida23:07SportThorsby bidro til derbyseier for Sampdoria23:00VerdenGreta Thunberg etter voldsanklager: – Beklager22:11VerdenTo døde og tusenvis strømløse etter ekstremvær i Frankrike21:35NorgeTankbilvelt i Sogn og Fjordane - luftambulanse til stedet21:05Norge2019: Trygdeskandale, bompengebråk og klimastreik20:53VerdenHevder Mossad bidro til terrorpågripelser i Danmark20:28VerdenMann drept under ran på restaurant i Sverige19:37NorgeMann sovnet med sykkellås rundt halsen – måtte fjernes med vinkelkutter18:41VerdenHar kartlagt hundrevis av skipsvrak rundt Island18:22SportØdegaard og Real Sociedad tok poeng mot Barcelona i festlig kamp18:16SportLiverpool slapp med skrekken – Klopp feiret ny kontrakt med seier over Watford18:13SportNordmennene utenfor pallen i laghoppingen i Klingenthal18:03SportKing tilbake, men ut med ny skade da Bournemouth slo Chelsea etter VAR-mål17:37ReiseKlimaaktivister pågrepet på Schiphol-flyplassen17:27PengerFedmeekspert slakter butikkenes priskrig16:51SportHegerberg-dobbel da Roma vant stort16:40SportRingen på fjerdeplass i kontinentalcupen i Ruka16:22SportHåvard Nielsen scoret i Greuther Furths storseier16:15NorgeEldre mann alvorlig skadd i påkjørsel i Skien15:59SportFeilfri Thingnes Bø smadret konkurrentene på jaktstarten i Hochfilzen15:56SportKlæbo spurtet til seier i Davos – første pallplass for Taugbøl15:55SportFalla slått av 20 år gamle svenske Svanh på sprinten: – Var sikker på at det var Stina15:49SportLundby skuffet og ble nummer fem da Hölzl vant i Klingenthal15:12VerdenMange pågrepet under protester mot valget i Algerie15:07NorgeMann knivstukket på Jessheim – mistenkt pågrepet14:58NorgeKvinne til sykehus etter arbeidsulykke i Nordland14:57MotorNasjonal rassikringsgruppe frykter pris trumfer sikkerhet i veiutbygging14:52SportSyrstad Engen-mål for Wolfsburg i storseier14:51SportLangrenn: 14 nordmenn foran beste utlending i skandinavisk cup i Vuokatti14:35NorgeNorsk pilot tiltalt for menneskehandel og grov voldtekt14:25SportTrond Alstad gir seg i RBK14:11VerdenPolens opposisjon har valgt presidentkandidat13:43VerdenIngen tegn til enighet på klimakonferansen i Madrid13:18VerdenTusenvis demonstrerer i Bangkok13:11SportForrykende Olsbu Røiseland-avslutning sikret norsk stafettseier: – Ingen klarer å holde følge13:09NorgeNAF: – Uforståelig at et stort ras kan skje ved en nybygget hovedvei13:03SportSkøyter: Lorentzen med nok en skuffende plassering12:51NorgeDale: – Jeg priser meg lykkelig over at ingen er omkommet eller skadd etter raset på E1812:49VerdenSudans tidligere diktator dømt husarrest12:37SportFlere norske profiler røk ut i sprintprologen i Davos12:11SportSlalåmen i Val d'Isère avlyst, nytt forsøk søndag12:06VerdenFunn av kirke kaster nytt lys på når kristendommen kom til Afrika12:01SportLie med bestenotering i super-G i St. Moritz11:57SportAstrid Øyre Slind vant suverent La Venosta11:27SportHopp: Tande står over lagkonkurransen, erstattes av Forfang11:08SportFriski: Norsk seier i Beijing til Killi og Ruud11:04NorgeFare for nye ras fra fjellparti – usikkert når E18 i Larvik kan åpnes10:58NorgeSavnet mann funnet i god behold på Sotra10:57PolitikkAp-politiker: – Det er Raymond Johansen som har skapt bompengepartiet10:42SportHoppdronningens legendejakt10:17VerdenBortførte hjelpearbeidere drept i Nigeria10:07SportSvensk NHL-spiller rammet av kreft09:42NorgeMann siktet for voldtekt av barn under 14 år09:41VerdenTallet på omkomne etter vulkanutbrudd stiger09:29NorgeMann tiltalt for seksuell omgang med 13-åring09:03VerdenUSA innfører sanksjoner mot libanesiske forretningsmenn08:52Helse og livsstilUnge funksjonshemmede har dårligere livskvalitet: – Handler om diskriminering08:15NorgeNationen: Endring i skatteoppkrevingen rammer kommunene08:14VerdenNord-Korea hevder å ha gjennomført «avgjørende test»08:00VerdenUSA og Storbritannia advarer mot å reise til indisk delstat07:26Verden23 regjeringssoldater drept i Taliban-angrep06:26VerdenPresidentkandidater truer med å droppe debatt06:15VerdenKunstig intelligens skal fullføre Beethovens 10. symfoni
Populært