Større utvalg av frukt og grønt i butikkene ga salgsboom blant de mest usunne

Større utvalg og bedre tilgjengelighet i butikkene ga økt salg, særlig der befolkningen fra før kjøpte minst frukt og grønt. (Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix)
Større utvalg og bedre tilgjengelighet i butikkene ga økt salg, særlig der befolkningen fra før kjøpte minst frukt og grønt. (Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix)

Flere sorter frukt, bær og grønnsaker å velge blant samt nedsatte priser fikk kaninfôr-vegrere til å kjøpe mer. Det viser forskning i norske butikkjeder.

Norge har betydelige sosiale forskjeller i kostholdsvaner, særlig når det gjelder å spise frukt og grønnsaker. Det kan være en av årsakene til dårligere helse blant lavtlønte.

Nær seks av ti personer med høy utdanning spiser grønnsaker daglig, mot drøyt fire av ti med lav utdanning. Lavt utdannede spiser også mindre frukt og bær.

Samtidig treffer tradisjonell informasjon om sunt kosthold i mindre grad forbrukere som i utgangspunktet ikke vil spise mer frukt og grønt.

Kun to av ti spiser nok

– Kun to av ti spiste den mengden frukt- og grønnsaker som helsemyndighetene anbefalte, sier matforsker Annechen Bahr Bugge i forbrukerskningsinstituttet SIFO ved Oslo Met, til forskning.no.

Studien gjorde hun i perioden 2011 til 2014.

Forbrukerne ga svært forskjellige begrunnelser for at de hadde for lavt forbruk – dårlig tilgjengelighet der de handlet, dårlig kvalitet, at de glemmer å spise det, eller er skeptisk til produksjonsmåten, som rester av sprøytemidler, kunstgjødsel, sier hun.

Forskere ville derfor teste ut om økt utvalg og andre endringer i butikkene som salgskampanjer, kunne friste frukt- og grønnsaksvegrere.

Nå viser resultatene at målrettet satsing i butikkene har god effekt.

Vennlige dytt

Oppdraget var å se på om atferdsøkonomiske tiltak eller såkalt nudging av forbrukere, kan bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller.

Tidligere studier har vist at man kan påvirke folk til å ta riktige valg ved å appellere til underbevisstheten med vennlige dytt i riktig retning.

– Utforming av dagligvarebutikker kan påvirke forbrukere som i mindre grad bevisst velger sunnere alternativer, sier overlege Samira Lekhal ved Senter for sykelig overvekt. (Foto: Wesenberg, Kolonihaven Foto).
– Utforming av dagligvarebutikker kan påvirke forbrukere som i mindre grad bevisst velger sunnere alternativer, sier overlege Samira Lekhal ved Senter for sykelig overvekt. (Foto: Wesenberg, Kolonihaven Foto).

Les også: Stirrende øyne får oss til å gi mer penger

Samira Lekhal er seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt, seksjon for barn og unge ved Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. Hun forsker på hvordan folk kan påvirkes til å ta sunnere valg i dagligvarebutikken.

– Vi ville finne ut om plassering og økonomiske virkemidler gjennom prissetting kan bidra til å jevne ut sosiale forskjeller i kosthold, sier Lekhal til forskning.no.

Hun har forsket på om salget av frukt og grønt økte etter innføringen av salgsfremmende tiltak i KIWI-, Meny-, Joker- og Spar-butikker.

Frukt og grønt mer synlig

Meny bygde først en pilotbutikk i 2011 og bestemte seg for å bygge om alle sine butikker. Frukt- og grønt skulle få den best mulige plasseringen i butikken.

Frukt- og grøntavdelingene ble flyttet nærmest mulig inngangsdøren, så de blir det første du ser når du kommer inn i butikken. Frukt og grønnsaker fikk også større plass, fra 15 prosent til 20 prosent av arealet.

Norgesgruppen gjorde lignende endringer i de fleste av sine KIWI-, Joker og Spar-butikker.

Kiwi-kjeden innførte også priskutt på 15 prosent, tilsvarende matmomsen, i flere perioder. En bonusordning på frukt og grønt ble også innført.

Så fikk forskerne tilgang på salgstall før og etter at endringer ble satt i verk i Norgesgruppen.

Les også: Kjøpte mer frukt og grønt med piler i butikken

Mer sitrus, druer og epler

Forbrukerne fikk også betydelig flere sorter frukt, bær og grønnsaker å velge blant. Totalt økte antall grønnsakssorter med 30 prosent, og det ble 20 prosent flere typer frukt å velge blant i perioden.

Utvalget av bær-produkter økte og er blant de fem mest solgte produktene. Blåbær i beger som ble introdusert i 2017, ble for eksempel veldig populært.

Størst var økningen i salget av sitrusfrukter, som klementiner, lime, sitron og granateple. Vi kjøpte 33 prosent mer av disse sortene i år enn i 2015.

Druer kommer på andreplass i volum, etterfulgt av epler og bananer.

Salat har kommet i langt flere varianter enn før, det samme gjelder tomat og løk. Dette har også gitt økt vekst i volum.

De grønne søylene viser at folk med lang utdanning spiste betydelig mer frukt og grønt enn de med lavere utdanning i 2017. (Graf: GreeNudge-rapport )
De grønne søylene viser at folk med lang utdanning spiste betydelig mer frukt og grønt enn de med lavere utdanning i 2017. (Graf: GreeNudge-rapport )

KIWI økte salget med 34 prosent

Totalt økte salget av frukt og grønnsaker med 15 prosent i Norgesgruppens butikker fra 2015 til 2019.

Salget av grønnsaker økte mest, med 20 prosent i økt volum. Fruktsalget økte med 9 prosent.

KIWI-butikkene hadde størst økning med 34 prosent økt salg av frukt og grønt i perioden.

Omsetning kan gå ned når prisene senkes. Derfor beregnet forskerne også hvor mye kundene kjøpte i antall enheter av hver varesort.

Vi kjøpte for eksempel mer bær de siste årene enn før, selv om butikkene tjente mindre på dette.

Høyt utdannede kjøper dobbelt så mye grønt

Økt daglig inntak av frukt og grønnsaker har størst effekt for de som har et lavt inntak i utgangspunktet. Men traff endringene målgruppen?

Forskerne sammenlignet salgsveksten mellom fylker, for å finne ut av dette.

Oppland, Hedmark og Østfold er de tre fylkene med lavest utdannelsesnivå. Her har mellom 26 og 27 prosent av befolkningen høyere utdanning.

Oslo, Akershus og Hordaland har høyest utdanningsnivå. Her har i gjennomsnitt 40 prosent av befolkningen høyere utdanning. De fant klare forskjeller.

I utgangspunktet var salget av frukt og grønt mye høyere i de best utdannede fylkene, både i 2015 og i 2019.

Totalt kjøpte forbrukerne i de best utdannede fylkene to og en halv ganger så mye frukt og grønt i 2019, som i innlandsfylkene.

Grafen viser prosentvis utvikling i volumsalg av frukt og grønnsaker for de tre fylkene med høyest (blå) og lavest (grønn) utdanningsnivå i Norge. Tallene er justert for antall nyåpnede butikker. (Graf: GreeNudge-rapport )
Grafen viser prosentvis utvikling i volumsalg av frukt og grønnsaker for de tre fylkene med høyest (blå) og lavest (grønn) utdanningsnivå i Norge. Tallene er justert for antall nyåpnede butikker. (Graf: GreeNudge-rapport )

Økte mest i fylker med lav utdanning

Men veksten i salg av frukt og grønt var likevel størst i fylker med det laveste utdanningsnivået.

Mens økningen i salget av frukt og grønt var på 16 prosent i høyt utdannede fylker, var økningen på hele 254 prosent i de lavt utdannede fylkene, målt i solgte enheter. Det betyr at folk kjøpte over tre ganger mer enn før.

Forskerne korrigerte for antall innbyggere. I fylkene med høyest utdannede forbrukere økte frukt og grønt-salget med 11 prosent. Økningen var på 14 prosent i de fylkene med lavest andel utdannede.

Funn vist på internasjonal fedmekonferanse

– Dette viser at utforming av dagligvarebutikker kan påvirke forbrukere som i mindre grad bevisst velger sunnere alternativer, sier Lekhal.

Lekhal er veileder for siviløkonom Helena Slapø som tar en næringslivsbasert PhD på temaet ved Oslo Met. Slapø er daglig leder i GreeNudge og har publisert en poster på International Obesity week 2019 om funnene.

Deler av disse analysene på nudging i dagligvarehandelen vil inngå i hennes doktorgrad om temaet, se mer på Forskningsrådet.

Risikofaktorer for dødelige helseproblemer. (Graf: GreeNudge-rapport)
Risikofaktorer for dødelige helseproblemer. (Graf: GreeNudge-rapport)

– Har mye for seg

Mange ønsker å øke forbruket av grønnsaker, og 78 prosent oppgir at grønnsaker er noe de er meget glad i, forteller Annechen Bahr Bugge om sin og Alfsnes rapport fra 2018.

- Jeg tror strategien med vennlige dytt har mye for seg, sier forsker Annechen Bahr Bugge ved SIFO. (Foto: Oslo Met)
- Jeg tror strategien med vennlige dytt har mye for seg, sier forsker Annechen Bahr Bugge ved SIFO. (Foto: Oslo Met)

– Selv om grønnsaker nå i 2018/19 topper listen over hva forbrukerne mener er sunn mat, så er det utfordringer. Grønnsaksforbruket har hatt noe nedadgående tendens siste året (2 prosent). For frukt og bær er også nedgangen 2 prosent, ifølge Helsedirektoratet, sier Bugge.

De gode resultatene av Samira og cos studie gjør at hun absolutt tror denne «vennlig dytt»-strategien har mye for seg.

– Det gjelder å legge til rette for at forbrukerne kan gjøre gode matvalg, sier hun.

Så viktig er sunt kosthold

Helseplager fører til tapte leveår og redusert livskvalitet. Usunt kosthold, tobakksrøyking og fysisk inaktivitet er de viktigste risikofaktorene for både tidlig død og redusert livskvalitet.

Mange av de andre risikofaktorene som høyt blodtrykk, høy kroppsmasseindeks (BMI), høyt blodsukker og høyt totalkolesterol er også nært knyttet til usunt kosthold.

Voksne med høyere utdannelse som høyskole eller universitetsutdannelse har totalt sett et mer gunstig kosthold for helsen enn de med lavere utdanning. Dessuten har foreldres kosthold stor påvirkning på barns kosthold og helse.

Norgesgruppen har tatt initiativ til rapporten, som er utformet av GreeNudge. GreeNudge er en uavhengig ideell virksomhet som jobber med samfunnsnyttige prosjekter. Faktagrunnlaget er objektive salgstall og analysene er uavhengige. Noen av analysene inngår også i en nærings-PhD finansiert av Forskningsrådet.

Referanser:

Analyse og evaluering av Norgesgruppens satsning for økt volum salg av frukt og grønnsaker i perioden 2015-2019.

S. Lekhal mf: Atferdsøkonomiske virkemidler i helsefremmende arbeid: hvordan kan utforming av restauranter og kantiner fremme sunnere valg? Norsk tidsskrift for ernæring, 18. mars 2019.

K. Karevold mf: Hvordan påvirke forbrukere til å ta sunnere valg? Norsk tidsskrift for ernæring, 30. juni 2017.

Artikkelen ble først publisert av forskning.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:39 Veien videre etter Trump-valget: – Jeg er veldig bekymret12:07 Brasils miljøminister ber om hjelp for å stanse avskoging11:59 172.000 nordmenn regner med å feire jul på kreditt11:44 Arbeiderpartiet og SV krever sletting av klimakvoter11:34 Politiet etterlyser vitner etter påkjørsel i Sandnes11:23 Enkel seier til Jakob Ingebrigtsen i U20-klassen i EM i terrengløp11:21 Johaug peker på Weng som fast ankerkvinne10:19 Klart for ny behandling av Baneheia-saken i gjenopptakelseskommisjonen10:15 Et halvår med uro i Hongkong: Demonstranter gjør opp status10:04 Norske London-studenter: – Vondt i magen av brexit09:46 Magnus Carlsen er Norges beste i Fantasy Premier League09:36 Helleland: – Vi må støtte Russland-utestengelse09:26 Mann alvorlig skadd etter bilulykke i Grimstad09:00 Pelsdyrbonde tror rapport om Mattilsynet kan hive bensin på bålet08:56 To personer lettere skadd etter å ha blitt reddet fra skjær ved Farsund08:47 Uvær og glatte veier skaper utfordringer i trafikken i Sør-Norge08:34 Titall pågrepet i Hongkong for besittelse av skytevåpen08:29 Serbia med klar seier over Sør-Korea - Nederland feilet mot Tyskland08:25 Mann (45): – Jeg føler så mye skam08:01 Rouhani mener statsbudsjettet viser motstand mot sanksjonene07:36 Malta: Statsministerens stabssjef avhørt på nytt etter drap på journalist06:31 Hergeirsson tenker lite OL: – Det smarteste er å snakke om neste kamp06:23 Minst 43 døde i brann i India06:20 Biler brant i Oslo06:18 Enebolig brant i Sykkylven06:00 Sjefen antyder tidlig juleferie for ryggplaget Sundby05:58 Dette skjer i dag05:49 Dette skjedde i natt05:04 Israel besvarte raketter med bomber mot Gaza04:12 Zuccarello scoret, men Wild tapte likevel for Hurricanes04:04 Ansatte mener Avinor-kutt svekker sikkerheten03:35 Nord-Korea sier de har gjennomført en «veldig viktig test»03:02 Utvidet jakt skal hindre spredning av skrantesyke02:52 To regnskogsforkjempere drept i Brasil01:36 Ousland: – Den vanskeligste turen jeg har gjort01:28 Ukraina og IMF enige om nye milliarder i bistand00:56 Anthony Joshua tok tilbake tungvektstitlene etter seier over Andy Ruiz jr.00:23 Fylkesordfører krever at regjeringen tar grep i luftambulansesaken22:57 Fall spolerte karrierebeste for Lie i Lake Louise22:54 Tåregass mot demonstranter i Paris22:20 Støre: – Nok en gang ringer alarmklokkene for luftambulansen21:38 Pallen glapp for Sejersted, Feuz-knockout i USA21:24 Sundby vet hva som feiler ham: – Full krise hvis jeg ikke får orden på det20:57 Carlsen reddet remis mot Aronian: – Et fryktelig parti20:24 Solskjær-bragd da Manchester United slo byrival City på bortebane19:56 Nedtur for Nordlie i LSK-comebacket – tapte borte mot gamleklubben Start18:59 Haaland scoret igjen i Salzburg-storseier18:47 SOHR: 20 sivile drept i luftangrep i Syria18:46 Brødrene Bø sikret norsk seier på stafetten i Östersund18:37 Kvinne alvorlig skadd i påkjørsel i gangfelt: Sjåfør stakk fra stedet17:58 Liverpools elleville rekke uten tap fortsetter – knuste Bournemouth 3-017:44 Grete Roede er død17:31 Stjerneforfall i Lillehammer-stafettene17:29 Nedtur for hopperne i Russland – beste norske på 12.-plass17:17 Mistanke om russisk innblanding i valgkampen i Storbritannia16:47 Gravemaskin påkjørt av godstog i Nordland – en person omkom16:38 Fem ambulansefly satt på bakken16:11 Lillehammer-dødaren Bolsjunov risikerer å bli utestengt15:53 Israel: Vi vil bombe Iran for å hindre planer om atomvåpen om nødvendig15:49 Droneangrep mot hjemmet til mektig irakisk sjialeder15:11 Putin diskuterte båndet til Hviterussland – demonstranter viste avsky15:02 Riiber med enkel kombinert-seier på Lillehammer14:40 Miljøkamp, mangfold og reformer preget Grandes tale på Venstres landsstyremøte14:38 Mann omkom i snøscooterulykke i Gauldal14:37 Polfarer Mike Horn falt ned i råk14:11 Overlegen Maren Lundby-seier i sesongens første renn14:08 Vitne har meldt seg i Tromsø14:00 Bolsjunov vant i Lillehammer - norsk duo på pallen13:46 Spektakulært syn: Her setter fansen verdensrekord13:43 Ronny Johnsen og John Arne Riise møtes til trenerduell i 202013:36 Nobelprisvinnere: Det er utrolig viktig å håndtere klimaendringene13:20 Iran utveksler spiondømt fange med USA13:19 Svensk avis: – Johaug hadde vunnet selv med majones under skiene12:51 Politiet fant hund i plastpose i bekk i Asker12:39 Ordføreropprør mot Siv Jensens skattereform12:35 Ingen nye pågripelser etter skyteepisode i Trondheim12:17 46-åring tiltalt for drapsforsøk på tilfeldig kvinne i Oslo11:48 Johaug har finsiktet Klæbo i jakten på å bli enda bedre11:27 – Om noen år er det kun utenlandske banker som kan drive med forbrukslån i Norge10:57 Homoterapi: MDG ber partiene fristille sine folkevalgte10:40 25 demonstranter drept i Bagdad10:35 NSBs navnebytte kan bli billigere10:11 Kilde: USA gjenopptar samtaler med Taliban10:08 Én av tre innrømmer: Tror de har kjørt med promille09:34 Dansk øl-jubel og tårer før Norge-duell: – Vi forbereder oss på slagsmål08:51 Björk: Greta Thunberg kommer til å forandre verden08:36 Reidulf (17) fikk øye på noe rart: Norges ukjente sovjet-drama08:00 Hoppsjefen: – Vi har fått vår Northug og Bjørgen07:09 Evo Morales til Cuba for medisinsk behandling07:01 Indisk kvinne anmeldte menn for voldtekt – døde etter å ha blitt satt fyr på06:25 Mange trafikkuhell på glatte veier på Østlandet06:13 Strømleverandør må ut med 120 milliarder i forlik etter branner i California06:02 Hergeirsson innrømmer feilvurdering, Gigstad Fauske kan bli VM-joker05:55 Flere naust totalskadd i brann i Arna05:53 Samoa hever portforbud etter massevaksinasjon05:50 Dette skjer i dag05:41 Bilbrann i Oslo05:39 Dette skjedde i natt05:08 Pilene peker nedover for Ap05:04 Utålmodig kø-sniker fikk som fortjent
Siste nytt
12:39PolitikkVeien videre etter Trump-valget: – Jeg er veldig bekymret12:07SportBrasils miljøminister ber om hjelp for å stanse avskoging11:59Penger172.000 nordmenn regner med å feire jul på kreditt11:44PolitikkArbeiderpartiet og SV krever sletting av klimakvoter11:34NorgePolitiet etterlyser vitner etter påkjørsel i Sandnes11:23SportEnkel seier til Jakob Ingebrigtsen i U20-klassen i EM i terrengløp11:21SportJohaug peker på Weng som fast ankerkvinne10:19NorgeKlart for ny behandling av Baneheia-saken i gjenopptakelseskommisjonen10:15VerdenEt halvår med uro i Hongkong: Demonstranter gjør opp status10:04VerdenNorske London-studenter: – Vondt i magen av brexit09:46SportMagnus Carlsen er Norges beste i Fantasy Premier League09:36SportHelleland: – Vi må støtte Russland-utestengelse09:26NorgeMann alvorlig skadd etter bilulykke i Grimstad09:00NorgePelsdyrbonde tror rapport om Mattilsynet kan hive bensin på bålet08:56NorgeTo personer lettere skadd etter å ha blitt reddet fra skjær ved Farsund08:47NorgeUvær og glatte veier skaper utfordringer i trafikken i Sør-Norge08:34VerdenTitall pågrepet i Hongkong for besittelse av skytevåpen08:29SportSerbia med klar seier over Sør-Korea - Nederland feilet mot Tyskland08:25PengerMann (45): – Jeg føler så mye skam08:01VerdenRouhani mener statsbudsjettet viser motstand mot sanksjonene07:36VerdenMalta: Statsministerens stabssjef avhørt på nytt etter drap på journalist06:31SportHergeirsson tenker lite OL: – Det smarteste er å snakke om neste kamp06:23VerdenMinst 43 døde i brann i India06:20NorgeBiler brant i Oslo06:18NorgeEnebolig brant i Sykkylven06:00SportSjefen antyder tidlig juleferie for ryggplaget Sundby05:58NorgeDette skjer i dag05:49NorgeDette skjedde i natt05:04VerdenIsrael besvarte raketter med bomber mot Gaza04:12SportZuccarello scoret, men Wild tapte likevel for Hurricanes04:04NorgeAnsatte mener Avinor-kutt svekker sikkerheten03:35VerdenNord-Korea sier de har gjennomført en «veldig viktig test»03:02NorgeUtvidet jakt skal hindre spredning av skrantesyke02:52VerdenTo regnskogsforkjempere drept i Brasil01:36NorgeOusland: – Den vanskeligste turen jeg har gjort01:28VerdenUkraina og IMF enige om nye milliarder i bistand00:56SportAnthony Joshua tok tilbake tungvektstitlene etter seier over Andy Ruiz jr.00:23NorgeFylkesordfører krever at regjeringen tar grep i luftambulansesaken22:57SportFall spolerte karrierebeste for Lie i Lake Louise22:54VerdenTåregass mot demonstranter i Paris22:20PolitikkStøre: – Nok en gang ringer alarmklokkene for luftambulansen21:38SportPallen glapp for Sejersted, Feuz-knockout i USA21:24SportSundby vet hva som feiler ham: – Full krise hvis jeg ikke får orden på det20:57SportCarlsen reddet remis mot Aronian: – Et fryktelig parti20:24SportSolskjær-bragd da Manchester United slo byrival City på bortebane19:56SportNedtur for Nordlie i LSK-comebacket – tapte borte mot gamleklubben Start18:59SportHaaland scoret igjen i Salzburg-storseier18:47VerdenSOHR: 20 sivile drept i luftangrep i Syria18:46SportBrødrene Bø sikret norsk seier på stafetten i Östersund18:37NorgeKvinne alvorlig skadd i påkjørsel i gangfelt: Sjåfør stakk fra stedet17:58SportLiverpools elleville rekke uten tap fortsetter – knuste Bournemouth 3-017:44NorgeGrete Roede er død17:31SportStjerneforfall i Lillehammer-stafettene17:29SportNedtur for hopperne i Russland – beste norske på 12.-plass17:17PolitikkMistanke om russisk innblanding i valgkampen i Storbritannia16:47NorgeGravemaskin påkjørt av godstog i Nordland – en person omkom16:38NorgeFem ambulansefly satt på bakken16:11SportLillehammer-dødaren Bolsjunov risikerer å bli utestengt15:53VerdenIsrael: Vi vil bombe Iran for å hindre planer om atomvåpen om nødvendig15:49VerdenDroneangrep mot hjemmet til mektig irakisk sjialeder15:11VerdenPutin diskuterte båndet til Hviterussland – demonstranter viste avsky15:02SportRiiber med enkel kombinert-seier på Lillehammer14:40PolitikkMiljøkamp, mangfold og reformer preget Grandes tale på Venstres landsstyremøte14:38NorgeMann omkom i snøscooterulykke i Gauldal14:37PolitikkPolfarer Mike Horn falt ned i råk14:11SportOverlegen Maren Lundby-seier i sesongens første renn14:08NorgeVitne har meldt seg i Tromsø14:00SportBolsjunov vant i Lillehammer - norsk duo på pallen13:46SportSpektakulært syn: Her setter fansen verdensrekord13:43SportRonny Johnsen og John Arne Riise møtes til trenerduell i 202013:36VerdenNobelprisvinnere: Det er utrolig viktig å håndtere klimaendringene13:20VerdenIran utveksler spiondømt fange med USA13:19SportSvensk avis: – Johaug hadde vunnet selv med majones under skiene12:51NorgePolitiet fant hund i plastpose i bekk i Asker12:39PolitikkOrdføreropprør mot Siv Jensens skattereform12:35NorgeIngen nye pågripelser etter skyteepisode i Trondheim12:17Norge46-åring tiltalt for drapsforsøk på tilfeldig kvinne i Oslo11:48SportJohaug har finsiktet Klæbo i jakten på å bli enda bedre11:27Penger– Om noen år er det kun utenlandske banker som kan drive med forbrukslån i Norge10:57PolitikkHomoterapi: MDG ber partiene fristille sine folkevalgte10:40Verden25 demonstranter drept i Bagdad10:35NorgeNSBs navnebytte kan bli billigere10:11VerdenKilde: USA gjenopptar samtaler med Taliban10:08MotorÉn av tre innrømmer: Tror de har kjørt med promille09:34SportDansk øl-jubel og tårer før Norge-duell: – Vi forbereder oss på slagsmål08:51VerdenBjörk: Greta Thunberg kommer til å forandre verden08:36PolitikkReidulf (17) fikk øye på noe rart: Norges ukjente sovjet-drama08:00SportHoppsjefen: – Vi har fått vår Northug og Bjørgen07:09VerdenEvo Morales til Cuba for medisinsk behandling07:01VerdenIndisk kvinne anmeldte menn for voldtekt – døde etter å ha blitt satt fyr på06:25NorgeMange trafikkuhell på glatte veier på Østlandet06:13VerdenStrømleverandør må ut med 120 milliarder i forlik etter branner i California06:02SportHergeirsson innrømmer feilvurdering, Gigstad Fauske kan bli VM-joker05:55NorgeFlere naust totalskadd i brann i Arna05:53VerdenSamoa hever portforbud etter massevaksinasjon05:50NorgeDette skjer i dag05:41NorgeBilbrann i Oslo05:39NorgeDette skjedde i natt05:08NorgePilene peker nedover for Ap05:04VerdenUtålmodig kø-sniker fikk som fortjent
Populært