Kan det å operere elektroder inn i hjernen hjelpe mot alvorlig depresjon?

Dyp hjernestimulering er en metode som går ut på at pasienten får implantert to elektroder som sender strømimpulser til et bestemt område i hjernen. (Bilde: Teeradej / Shutterstock / NTB scanpix).
Dyp hjernestimulering er en metode som går ut på at pasienten får implantert to elektroder som sender strømimpulser til et bestemt område i hjernen. (Bilde: Teeradej / Shutterstock / NTB scanpix).

En stund så det ut til at dyp hjernestimulering kunne bli en lovende behandling for de som hadde mistet håpet. En ny studie viser positive funn, men tidligere resultater er en blanding av solskinnshistorier og skuffelse.

Enkelte har prøvd alt; medisiner, gjentatt terapi, og elektrosjokkbehandling, men en gjennomgripende, bekmørk depresjon nekter å slippe taket. Det vakte derfor håp da forsker Helen Mayberg og hennes kollegaer ved det amerikanske Mount Sinai-sykehuset publiserte resultater fra forsøk med såkalt dyp hjernestimulering mot depresjon hos seks pasienter i 2005.

Dyp hjernestimulering er en behandlingsform som i dag blant annet brukes for å behandle symptomer på Parkinsons sykdom med svært god effekt.

Metoden går ut på at pasienten får boret to hull i skallen og elektroder plasseres langt inne i hjernen. Elektrodene sender ut svake strømimpulser i et bestemt område. De er koblet til ledninger som går til en batteridrevet «pacemaker» som ligger under huden i brystkassen.

Fire av de seks pasientene som deltok i studien fra 2005 fikk det bemerkelsesverdig bedre etter inngrepet. En av pasientene fortalte om en umiddelbar følelse av letthet og ro, det var som om et tomrom forsvant. En annen opplevde at omgivelsene plutselig ble visuelt lysere og mer fargesterke.

Senere viste 14 andre lignende forbedring. En tredjedel ble så godt som kvitt depresjonen og flesteparten opplevde 50 prosent reduksjon av symptomer. Det var svært oppløftende funn.

Skuffende resultater

En større kontrollert og dobbelt-blindet studie ble planlagt. Deltakerne skulle få operert inn elektroder, men hos en tredjedel skulle elektrodene være avslått. Slik kunne forskerne kontrollere for placebo-effekten.

Resultatene var skuffende. I løpet av de første seks månedene viste både kontrollgruppen og gruppen med aktiv stimulering noe forbedring. Men det var omtrent ingen forskjell.

20 prosent i hovedgruppen ble bedre mot 17 prosent i kontrollgruppen. Var de tidligere, gode resultatene ikke noe annet enn placebo?

St. Jude Medical, som sponset studien, stoppet den.

Mange av personene som hadde fått implantert elektrodene beholdt dem likevel, og forskere holdt frem med å studere utviklingen. Over tid ble flere bedre. Men det gjaldt ikke alle.

En gledesløs tilværelse

En av pasientene, Steve Ogburn, var med i den blindede studien. I ettertid har han fortalt at eksperimentet ga han hode- og nervesmerter og at han angrer på at han ble med. I en video som blant annet er lagt ut på Scientific American, forteller han sin historie. Før var han dypt deprimert, etter behandlingen var han fremdeles det, men hadde fått kroniske smerter i tillegg.

Men det finnes også solskinnshistorier. Edi Guyton kunne ikke huske å ha vært lykkelig, selv som liten jente. I en alder av 19 år forsøkte hun å begå selvmord første gang. De neste 40 årene levde hun med depresjon samtidig som hun fikk familie og en karrière, fortalte hun til CNN. Men hun var nummen på innsiden. Hun husker for eksempel da holdt sin grandniese for første gang.

- Noen overrakte henne til meg og jeg holdt henne, men jeg tok ikke engang ansiktet hennes mot mitt.

Hun holdt barnet til noen tok henne tilbake.

- Jeg følte ikke noe, ingenting.

Guyton var en av de som søkte om å få delta i den eksperimentelle behandlingen. Hun hadde lite å tape. Da Mayberg justerte elektrodene under operasjonen i 2007 måtte Guyton nesten smile og det fikk henne til å le. Hun hadde tenkt på å leke med sin grandniese.

- Jeg kjente på følelser som jeg trodde var borte, sa hun.

Etter mange år i en håpløs depresjon ble hun langt bedre med elektrodene aktivert.

En liten maskin under huden på brystkassa fungerer som en pacemaker på hjernen. (Bilde: Image Point Fr / Shutterstock / NTB scanpix).
En liten maskin under huden på brystkassa fungerer som en pacemaker på hjernen. (Bilde: Image Point Fr / Shutterstock / NTB scanpix).

De fleste fikk det bedre

I en ny studie rapporterer Mayberg og kolleger om langtidseffektene blant 28 pasienter som har hatt aktiv hjernestimulering i opptil åtte år. Alle pasientene hadde fått gjennomført operasjonen ved Emory University School of Medicine.

I studien som er publisert i tidsskriftet American Journal of Psychiatry konkluderer forskerne med at flesteparten av pasientene hadde «robust og varig effekt» av behandlingen.

Graden av depresjon blant deltakerne ble målt ved hjelp av den mye brukte Hamiltons-skalaen i forkant av inngrepet og gjennom alle årene.

Av de 28 deltakerne var det 18 som var 50 prosent bedre gjennom de fleste årene. Seks pasienter forble nær 50 prosent bedre gjennom alle årene. 20 pasienter var nesten 25 prosent bedre gjennom hele studieforløpet.

- Til tross for at større studier ble stoppet tidlig, så fortsatte jeg og mine kolleger å følge opp pasienter fra de første forsøkene over tid. De ble bedre med tiden, og ikke bare det, de forble bedre. Så vi holdt stø kurs, sier Mayberg i en pressemelding fra The Mount Sinai Hospital.

Det var bare personer med svært alvorlig depresjon eller bipolar lidelse II som deltok i langtidsstudien. For å få være med måtte de ha vært deprimerte de siste 12 månedene før inngrepet, og gjennomført minst fire mislykkede behandlinger i perioden, inkludert elektrosjokkbehandling, og psykoterapi.

Selv om mange opplevde bedring, ble ingen kurert. Under episoder der maskinen ikke fungerte eller gikk tom for strøm ble pasienter dårligere igjen, det tyder på at de elektriske impulsene hadde virkning. Ingen sluttet likevel med medisiner.

Besøkte gruppen i 2010

Erlend Bøen, spesialist i nevrologi og psykiatri ved Enhet for psykosomatikk og CL-psykiatri på Rikshospitalet, var og besøkte forskningsgruppen til Helen Mayberg i Atlanta i 2010.

- Vi ville vite mer for å vurdere om denne behandlingen var noe vi skulle gå videre med i Norge. Det endte vi med å ikke gjøre på det tidspunktet, blant annet fordi det er svært få personer dette ville vært aktuelt for.

Her er norske nervrologispesialister på besøk i Atlanta hos Helen Mayberg i 2010. (Fra venstre: Erlend Bøen, Stein Andersson (nevropsykolog), Jon Ramm-Pettersen (nevrokirurg) og Helen Mayberg. Fotograf er Ulrik Malt, som tok initiativ til møtet.
Her er norske nervrologispesialister på besøk i Atlanta hos Helen Mayberg i 2010. (Fra venstre: Erlend Bøen, Stein Andersson (nevropsykolog), Jon Ramm-Pettersen (nevrokirurg) og Helen Mayberg. Fotograf er Ulrik Malt, som tok initiativ til møtet.

I ettertid har Bøen fulgt forskningsfeltet.

- Det har vært negative resultater i et par blindede studier. Det har gjort at mange har blitt mer lunkene til dette etter hvert og tvilt på om denne behandlingen vil ha noen fremtid. I 2005, da den første artikkelen kom, da så dette derimot veldig spennende ut.

Et sted i hjernen skjer det noe rart hos de med depresjon

Elektrodene plasseres i et område i hjernen som kalles subgenuale cingulum, også kalt Brodmann area 25. Mayberg har forsket på biologien ved depresjon siden 90-tallet.

I område 25 oppdaget forskerne at det foregår noe spesielt hos de med depresjon.

- Her er det ofte høyere metabolsk aktivitet, det forbrennes mer glukose, sier Bøen.

Denne overaktiviteten går tilbake når en person ikke er deprimert lenger.

- Man har sett det både ved medikamentbehandling, ved terapi og til og med ved placebo.

Det er dette området som stimuleres eller dempes med de strømførende elektrodene. Faktisk er ikke forskerne helt sikre på hvordan det fungerer.

Les også: Elektrosjokk øker volumet i store deler av hjernen

- Mer lovende nå enn for en måned siden

Bøen har sett på den nye studien av langtidseffektene hos 28 pasienter.

Erlend Bøen, spesialist i nevrologi og psykiatri ved Enhet for psykosomatikk og CL-psykiatri på Rikshospitalet. (Foto: Erlend Bøen)

- Se r det ut til at forskerne har belegg for å skrive at de fleste opplevde robust og varig bedring?

- Jeg synes det ser slik ut, de har målt det på gjentatte punkter over flere år, og det ser ut som bedringen holder seg på et meningsfullt nivå.

Bøen sier at behandlingsformen ser noe mer lovende ut nå, enn det den gjorde for en måned siden.

- Hvis du hadde spurt meg for en måned siden, så ville jeg nok sagt at dette ikke ser ut til å ha noen stor framtid, på grunn av de negative studiene.

- Samtidig; for de det hjelper for så er det rett og slett en slående effekt. De har gått fra å være veldig deprimert og til å bli vesentlig friskere. Effekten ser heller ikke ut til å avta. Dette gir den nye studien også holdepunkter for. Det er interessant og ikke noe man skal avskrive når man tross alt har såpass gode resultater.

Ikke risikofritt

I den nye studien lister forfatterne opp 56 uheldige hendelser som skjedde i løpet av behandlingsårene.

Blant disse var infeksjoner og andre hendelser knyttet til operasjonen og tilfeller der maskinen sluttet å fungere. Det var fem selvmordsforsøk blant tre pasienter, og 20 psykiatriske innleggelser. De psykiske symptomene var ikke et resultat av hjernestimuleringen, ifølge studien.

Bøen sier at komplikasjoner som infeksjon knyttet til operasjonen er noe man finner hos pasienter med Parkinsons sykdom som har gjennomført lignende inngrep.

- En av pasientene hadde en liten hjerneblødning. Man kan faktisk få hjerneblødning og hjerneslag med varige utfall av denne typen behandling, sier Bøen.

- Det er en invasiv behandling. Man går inn i hjernen. Det vil innebære en risiko uansett. Det er en av grunnene til at om man i det hele tatt skal vurdere å gå videre med denne typen behandlingsformer, så må man ha veldig klare data på effekt og sikkerhet.

Man må huske at det bare er de aller sykeste og mest behandlingsresistente av de deprimerte som er tatt med på disse studiene, legger Bøen til, dette har blitt veid opp mot potensielle farer.

Aktuelt i Norge?

Bøen tror det er lang vei frem før behandlingsformen eventuelt kommer til i Norge.

- Man kan se det for seg, dersom man skulle få virkelig gode resultater og forskerne klarer å etablere dette med optimal plassering av elektrodene, samt kriterier for optimal utvelgelse av hvilke pasienter som har størst sannsynlighet for å nyttiggjøre seg behandlingen.

- Det kirurgisk tekniske vil ikke være særlig vanskelig å overføre til Norge. Kirurger gjør lignende inngrep her hele tiden.

For å få bedre kunnskap om effekten trengs det større, blindete, kontrollerte studier. Det er noe også forskerne selv skriver.

- Det som er interessant med behandlingsformen er at her er det et potensielt alternativ for veldig dypt deprimerte mennesker som man ellers egentlig ikke kan hjelpe i det hele tatt. Men som sagt tror jeg fortsatt dette ligger langt frem.

Referanser:

Andrea L. Crowell, m.fl: «Long-Term Outcomes of Subcallosal Cingulate Deep Brain Stimulation for Treatment-Resistant Depression», American Journal of Psychiatry, 4. oktober 2019.

Helen S. Mayberg, m.fl: «Deep Brain Stimulation for Clinical Study Treatment-Resistant Depression», Neuron, 2005.

Paul E Holtzheimer, m.fl: «Subcallosal cingulate deep brain stimulation for treatment-resistant depression: a multisite, randomised, sham-controlled trial», Lancet Psychiatry, 2017 .

Artikkelen ble først publisert av forskning.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
01:10 Donald Tusk blir trolig ny leder for de konservative i Europa01:00 NHO mener tariffsystemet må fornyes00:59 Politi stormer universitet i Hongkong00:52 Politiet i Panama jakter gjerningsmann etter overfall mot nordmenn på seiltur23:45 Norsk politi krever brødre utlevert fra Dubai23:04 Enormt prishopp på legemidler i Danmark22:42 Nordisk ministerråd bevilger 700.000 til kvensk og karelsk ungdomsprosjekt22:28 To personer amok på pizzeria – gikk til angrep på både kunder og ansatte21:40 Feiring av Fløyelsrevolusjon overskygget av protester20:40 NRK: Familien forsøker å få IS-søstrene fra Bærum til Somaliland20:30 Venezia rammet av ny flom20:12 Maren Mjelde sikret seier og tabelledelse for Chelsea – 38.262 så Arsenal slå Tottenham19:40 Ny snøalarm og gult farevarsel: Venter 20-30 centimeter nysnø18:41 Politiet i Hongkong advarer om at de kan komme til å skyte18:22 To personer pågrepet for mishandling av kvinne i Fredrikstad18:21 Ingen visste hvem gutten på bildet var. Så kom det inn tips17:48 Britisk presse fordømmer prins Andrew etter BBC-intervju17:02 Kongle-rekord kan gi over 500 millioner skogplanter16:48 Professor garanterer at Donald Trump taper neste presidentvalg16:47 Sverige vil øke beredskapen etter svinepest-utbrudd15:59 Thingnes Bø om Fourcade-duellen: – Han har vunnet denne helgen15:09 Lagerbäck varsler endringer i laget, kritiserer betingelsene14:45 245 personer ble pågrepet under gule vester-demonstrasjoner i Frankrike14:35 Beklager oppførsel: – Utrolig uansvarlig og forferdelig dumt gjort13:29 Valgfusk og ingen reell opposisjon i valget i Hviterussland13:17 Olsbu Røiseland fikk bekreftet magefølelsen13:10 USA og Sør-Korea utsetter planlagte felles militærøvelser etter trusler fra Nord-Korea13:09 Senterpartiet vil gi 12 millioner kroner i støtte til aviser11:56 Kombinert: Krog til sykehus etter fall11:50 Dansk fjellklatrer omkom i Himalaya11:30 Kroos om EM-sjansene til Tyskland: – Jeg ser ikke oss blant favorittene11:27 Demokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana10:53 Frode Berg endelig gjenforent med kona – EOS-utvalget gransker saken10:19 Benzema får ikke spille EM for Frankrike: – Hans tid der er over10:06 Fløyelsmyk frihet og en forfatter som ble president10:00 Aghayev dømmer Norge på Malta09:59 Pave Frans gikk ut mot porno – så fortalte tre nye altergutter i Vatikanet om misbruk09:36 Nordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter09:26 Cuba feiret Havannas 500-årsjubileum09:12 Halsbånd med strøm brukt på hundepensjonat – to kvinner må i retten09:00 Ringvrak er Lagerbäcks sparringpartner før tittelkampen08:58 Demonstranter i Hongkong vil sette press på økonomien08:30 Langrenn: Svensk rival på krykker etter kneskade07:55 Rajapaksa vant presidentvalget på Sri Lanka07:32 Irans leder forsvarer økte bensinpriser07:12 Fotgjenger påkjørt i Oslo – fører stakk av06:45 Florø-drapet: Siktet 27-åring varetektsfengslet i fire uker06:43 Unntakstilstand på Samoa etter meslingutbrudd06:41 NRK: Panama-ofrene har reist hjem til Norge06:08 Dette skjer i dag06:06 14-åring slått og ranet i Stavanger05:37 Dette skjedde i natt05:28 Savnet båtfører i Hordaland funnet i god behold05:22 Kina: Konstruktive handelssamtaler med USA05:15 Brann i leilighet i Kongsberg slukket05:05 Tilsyn: Sykehjem i Hedmark gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter04:52 Pence-rådgiver om Trumps Ukraina-samtale: – Upassende03:45 Antall drepte i demonstrasjoner i Bolivia øker03:44 Nytt tilfelle av skrantesyke påvist på elg02:33 Statsministeren og 3.000 gikk for bærekraftmålene02:29 Nissan tilbakekaller 400.000 biler02:17 Politiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter01:38 Kina nekter to frittalende australske politikere innreise01:15 Bergs forsvarer: – En umenneskelig påkjenning00:58 Boris Johnson: Partiets kandidater støtter brexitavtalen23:53 Forsvarer: – Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen23:51 Statsministerkandidat i Libanon trekker seg23:21 Frode Berg tilbake på norsk jord22:45 Uventede svingninger i oksygennivåene på Mars22:05 Den siste overlevende fra Hindenburg-ulykken er død21:42 Frode Berg tilbake i Norge21:16 Obama advarer Demokratenes kandidater mot å bevege seg for langt til venstre20:52 90-åring omkom i traktorulykke i Hol i Hallingdal20:13 Ekspert om prinsesse Dianas død: – Hun kunne vært reddet19:38 Fly fra Vilnius landet i Oslo – uvisst om Berg var med19:18 Mysteriet i vikinggraven19:01 – Jeg er ganske opptatt av at jeg skal dø18:11 Anklager om valgfusk i Storbritannia vurderes av britisk politi18:04 Verden er et skumlere sted for Norge17:49 Trond (51) overlevde 1 /12 time under snøen: – Det skal egentlig ikke være mulig17:27 Kinesiske soldater ute i Hongkongs gater16:39 John (71): – Jeg er ikke som alle andre16:29 Sp vil gjenopprette 20 politikontorer15:52 Ny norsk skøytenedtur i Minsk: – Ikke gøy å gå sakte15:17 Flere drept av bilbombe i tyrkiskkontrollert område i Syria15:16 Koran-brenning i Kristiansand førte til bråk14:56 Bjånesøy sikret poeng for Stabæk14:54 Brochmann sikret poeng for Sandviken14:53 Adserø avgjorde for Trondheims-Ørn14:52 Historisk sølvmedalje til Vålerenga14:52 Vålerenga seiret borte mot Arna-Bjørnar14:52 Fart ble ydmyket av Klepp14:37 Etterretningsekspert: Frode Berg har trolig ikke plikt til å snakke14:30 Bale: – Jeg har definitivt mer glede av å spille for Wales13:55 Thingnes Bø gikk seg svimmel: – Det var grusomt13:52 «Paradise Hotel»-kjendis bedragerisiktet: – Beklager13:38 Danmark vil nekte danske fremmedkrigere hjelp i utlandet12:52 Store mengder snø og regn skaper vanskelige kjøreforhold på Østlandet12:34 Fylkeslegen åpner tilsynssak mot Helse Bergen etter drapet i Nattlandsveien12:07 Politiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter
Siste nytt
01:10VerdenDonald Tusk blir trolig ny leder for de konservative i Europa01:00NorgeNHO mener tariffsystemet må fornyes00:59VerdenPoliti stormer universitet i Hongkong00:52VerdenPolitiet i Panama jakter gjerningsmann etter overfall mot nordmenn på seiltur23:45NorgeNorsk politi krever brødre utlevert fra Dubai23:04VerdenEnormt prishopp på legemidler i Danmark22:42NorgeNordisk ministerråd bevilger 700.000 til kvensk og karelsk ungdomsprosjekt22:28NorgeTo personer amok på pizzeria – gikk til angrep på både kunder og ansatte21:40VerdenFeiring av Fløyelsrevolusjon overskygget av protester20:40NorgeNRK: Familien forsøker å få IS-søstrene fra Bærum til Somaliland20:30VerdenVenezia rammet av ny flom20:12SportMaren Mjelde sikret seier og tabelledelse for Chelsea – 38.262 så Arsenal slå Tottenham19:40NorgeNy snøalarm og gult farevarsel: Venter 20-30 centimeter nysnø18:41VerdenPolitiet i Hongkong advarer om at de kan komme til å skyte18:22NorgeTo personer pågrepet for mishandling av kvinne i Fredrikstad18:21Helse og livsstilIngen visste hvem gutten på bildet var. Så kom det inn tips17:48VerdenBritisk presse fordømmer prins Andrew etter BBC-intervju17:02NorgeKongle-rekord kan gi over 500 millioner skogplanter16:48VerdenProfessor garanterer at Donald Trump taper neste presidentvalg16:47VerdenSverige vil øke beredskapen etter svinepest-utbrudd15:59SportThingnes Bø om Fourcade-duellen: – Han har vunnet denne helgen15:09SportLagerbäck varsler endringer i laget, kritiserer betingelsene14:45Verden245 personer ble pågrepet under gule vester-demonstrasjoner i Frankrike14:35NorgeBeklager oppførsel: – Utrolig uansvarlig og forferdelig dumt gjort13:29PolitikkValgfusk og ingen reell opposisjon i valget i Hviterussland13:17SportOlsbu Røiseland fikk bekreftet magefølelsen13:10VerdenUSA og Sør-Korea utsetter planlagte felles militærøvelser etter trusler fra Nord-Korea13:09PolitikkSenterpartiet vil gi 12 millioner kroner i støtte til aviser11:56SportKombinert: Krog til sykehus etter fall11:50VerdenDansk fjellklatrer omkom i Himalaya11:30SportKroos om EM-sjansene til Tyskland: – Jeg ser ikke oss blant favorittene11:27PolitikkDemokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana10:53NorgeFrode Berg endelig gjenforent med kona – EOS-utvalget gransker saken10:19SportBenzema får ikke spille EM for Frankrike: – Hans tid der er over10:06PolitikkFløyelsmyk frihet og en forfatter som ble president10:00SportAghayev dømmer Norge på Malta09:59VerdenPave Frans gikk ut mot porno – så fortalte tre nye altergutter i Vatikanet om misbruk09:36NorgeNordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter09:26VerdenCuba feiret Havannas 500-årsjubileum09:12NorgeHalsbånd med strøm brukt på hundepensjonat – to kvinner må i retten09:00SportRingvrak er Lagerbäcks sparringpartner før tittelkampen08:58VerdenDemonstranter i Hongkong vil sette press på økonomien08:30SportLangrenn: Svensk rival på krykker etter kneskade07:55VerdenRajapaksa vant presidentvalget på Sri Lanka07:32VerdenIrans leder forsvarer økte bensinpriser07:12NorgeFotgjenger påkjørt i Oslo – fører stakk av06:45NorgeFlorø-drapet: Siktet 27-åring varetektsfengslet i fire uker06:43VerdenUnntakstilstand på Samoa etter meslingutbrudd06:41NorgeNRK: Panama-ofrene har reist hjem til Norge06:08NorgeDette skjer i dag06:06Norge14-åring slått og ranet i Stavanger05:37NorgeDette skjedde i natt05:28NorgeSavnet båtfører i Hordaland funnet i god behold05:22VerdenKina: Konstruktive handelssamtaler med USA05:15NorgeBrann i leilighet i Kongsberg slukket05:05NorgeTilsyn: Sykehjem i Hedmark gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter04:52VerdenPence-rådgiver om Trumps Ukraina-samtale: – Upassende03:45VerdenAntall drepte i demonstrasjoner i Bolivia øker03:44NorgeNytt tilfelle av skrantesyke påvist på elg02:33NorgeStatsministeren og 3.000 gikk for bærekraftmålene02:29MotorNissan tilbakekaller 400.000 biler02:17VerdenPolitiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter01:38VerdenKina nekter to frittalende australske politikere innreise01:15NorgeBergs forsvarer: – En umenneskelig påkjenning00:58VerdenBoris Johnson: Partiets kandidater støtter brexitavtalen23:53NorgeForsvarer: – Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen23:51VerdenStatsministerkandidat i Libanon trekker seg23:21VerdenFrode Berg tilbake på norsk jord22:45VerdenUventede svingninger i oksygennivåene på Mars22:05VerdenDen siste overlevende fra Hindenburg-ulykken er død21:42NorgeFrode Berg tilbake i Norge21:16VerdenObama advarer Demokratenes kandidater mot å bevege seg for langt til venstre20:52Norge90-åring omkom i traktorulykke i Hol i Hallingdal20:13VerdenEkspert om prinsesse Dianas død: – Hun kunne vært reddet19:38NorgeFly fra Vilnius landet i Oslo – uvisst om Berg var med19:18VerdenMysteriet i vikinggraven19:01Helse og livsstil– Jeg er ganske opptatt av at jeg skal dø18:11PolitikkAnklager om valgfusk i Storbritannia vurderes av britisk politi18:04NorgeVerden er et skumlere sted for Norge17:49Helse og livsstilTrond (51) overlevde 1 /12 time under snøen: – Det skal egentlig ikke være mulig17:27VerdenKinesiske soldater ute i Hongkongs gater16:39VerdenJohn (71): – Jeg er ikke som alle andre16:29PolitikkSp vil gjenopprette 20 politikontorer15:52SportNy norsk skøytenedtur i Minsk: – Ikke gøy å gå sakte15:17VerdenFlere drept av bilbombe i tyrkiskkontrollert område i Syria15:16NorgeKoran-brenning i Kristiansand førte til bråk14:56SportBjånesøy sikret poeng for Stabæk14:54SportBrochmann sikret poeng for Sandviken14:53SportAdserø avgjorde for Trondheims-Ørn14:52SportHistorisk sølvmedalje til Vålerenga14:52SportVålerenga seiret borte mot Arna-Bjørnar14:52SportFart ble ydmyket av Klepp14:37NorgeEtterretningsekspert: Frode Berg har trolig ikke plikt til å snakke14:30SportBale: – Jeg har definitivt mer glede av å spille for Wales13:55SportThingnes Bø gikk seg svimmel: – Det var grusomt13:52Norge«Paradise Hotel»-kjendis bedragerisiktet: – Beklager13:38VerdenDanmark vil nekte danske fremmedkrigere hjelp i utlandet12:52NorgeStore mengder snø og regn skaper vanskelige kjøreforhold på Østlandet12:34NorgeFylkeslegen åpner tilsynssak mot Helse Bergen etter drapet i Nattlandsveien12:07VerdenPolitiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter
Populært