Selvmordsforsker er mer optimistisk enn på lenge

– Selvmordsforebygging hjelper og vi er på god vei i innsatsen for å redusere selvmord. Men samtidig virker andre krefter i samfunnet motsatt vei og øker risikoen for selvskading og selvmordsforsøk, sier Lars Mehlum. Det gir oss økte utfordringer.(Foto: Tom-Egil Jensen/VG/NTB scanpix)
– Selvmordsforebygging hjelper og vi er på god vei i innsatsen for å redusere selvmord. Men samtidig virker andre krefter i samfunnet motsatt vei og øker risikoen for selvskading og selvmordsforsøk, sier Lars Mehlum. Det gir oss økte utfordringer.(Foto: Tom-Egil Jensen/VG/NTB scanpix)

Ungdom som gjentatte ganger skader seg, tenker på selvmord eller prøver å ta livet av seg har ikke alltid fått riktig behandling. Nå begynner forskerne å forstå mer av hva som hjelper.

Lars Mehlum er professor og senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo. Han er en hovedforskeren bak en ny studie om langtidseffekten av såkalt dialektisk atferdsterapi (DBT).

Her har forskerne fulgt 77 ungdommer i alderen 12 til 18 år som gjentatte ganger skader seg selv eller forsøker å ta sitt eget liv. En gruppe har fått tradisjonell psykoterapi, og en gruppe har fått DBT-behandling.

Etter tre års oppfølging ser de at sistnevnte gruppe har redusert forekomsten av selvmordsforsøk og selvskading.

Effekten varer ikke bare i løpet av behandlingsperioden, som er 19 uker. Forskerne har fulgt disse pasientene i tre år og ser at effekten varer og at det er betydelig forskjeller mellom de to gruppene.

Les også:

Når selvmordet blir den eneste løsningen

Når du er så deprimert at du tenker på å ta livet av deg er det gjerne fordi du opplever uutholdelig psykisk smerte, forteller Mehlum.

Mange tenker derfor: Det er ikke noe hjelp å få. Dette går ikke over. Jeg orker ikke å ha det sånn i det uendelige. Når tanken om selvmord da dukker opp kan det oppleves som en løsning. Det er i hvert fall noe jeg kan gjøre!

Tanken kan, i første omgang, oppleves som en lettelse for den som har det intenst vondt. Bare å vite at du har muligheten til å gjøre slutt på lidelsen, kan gjøre at du blitt litt mindre fortvilet.

– Dessverre er det sånn at det ligger en forsterking i denne lettelsen. Når noe hjelper mot et problem, er det sannsynlig at du vil prøve denne løsningen raskere neste gang, sier Mehlum.

Det samme gjelder selvskading, forteller han. Dette har forskning påvist på mange måter, blant annet gjennom funksjonell magnetresonansrøntgen (FMRI). Denne forskningen viser hvilke sentre i hjernen som er involvert i denne forsterkende effekten av selvskading. Selvskadingen utløser dempende effekter på de sentrene som er ansvarlig for stressreaksjoner og angst.

Terapi virker som et barberblad

Nå viser forskning at også psykoterapi kan blokkere denne effekten av selvskading og dessuten erstatte behovet for den.

I den nye artikkelen har forskerne målt hva som skjer under behandling med dialektisk atferdsterapi. Dette har de ikke gjort med hjernemålinger, men ved hjelp av intervjuer og selvrapportering.

De har målt under terapi at ungdommene får en sterk reduksjon i tanker som dreier seg om håpløshet. Resultatene deres viser at behandlingen ikke bare gir umiddelbart effekt, men at de også varer etter tre år. Men de er spent på om effekten av behandling også varer når ungdommene blir voksne. Derfor ønsker de å fortsette studien og se hvordan det har gått med denne gruppen ti år etter behandling.

DBT skiller seg fra annen terapi blant annet ved at ungdommene lærer strategier. Disse kan de bruke for å regulere følelser og mestre vanskelige livssituasjoner når de ellers ville ty til selvskading eller andre destruktive måter å dempe sin indre smerte.

Gjennom læring av slike mestringsferdigheter og øvelse blir ungdommene bedre rustet til å få et liv som er verdt å leve. De får blant annet et knippe med såkalte ferdighetskort til å ha i veska eller i lomma til enhver tid. I behandlingsperioden får de også anledning til å kontakte sin behandler utenom kontortiden og få hjelp til å bruke ferdighetene.

Les også:

Når alt går i svart

Mange ungdommer, kanskje de fleste, kan oppleve at det blir kaos i livet deres og at alt bare ser svart ut til tider.

Men ungdommene som Mehlum og hans kolleger behandler og forsker på skiller seg fra friske ungdommer. Ofte har de biologisk sårbarhet som gjør at de ikke klarer å mestre visse typer vedvarende stress. Dette kan utløse endringer i hjernen og etter hvert gi depresjon.

– Disse ungdommene har sterkere negative følelser enn andre. De reagerer oftere med å bli sinte, lei seg eller redde når de opplever relativt utfordringer og konflikter med familie, venner eller lærere eller andre. De kan bli bånn ulykkelige.

Det som er spesielt viktig i DBT-behandling, er å gi håp, uten å verken bagatellisere eller overdrive det de opplever.

Blålys og innleggelse i psykiatrien viser seg å ikke være den beste behandlingen for ungdommer som har dette mønsteret, viser annen forskning.

– Vi skal være tydelige på at det ungdommene opplever er alvorlig. Vi er også tydelig på at selvskading og suicidalitet ikke er en løsning, men er oppskriften på å få det vanskelig eller til og med dø. Men vi må hele tiden balansere mellom utfordring og alvor på den ene siden og håp og støtte på de andre siden, sier Mehlum.

– En givende måte å jobbe på

DBT-terapien er ikke helt ny her i Norge. Det siste tiåret er behandlingen implementert mer enn 40 steder i landet, og 23 har egne behandlingsprogrammer for ungdommer. Terapien er nå i ferd med å bli fast behandling i barnevernet i hele Norge.

Her er en fullstendig oversikt over hvor DBT-teamene finnes i Norge.

Det er utdannet rundt 500 terapeuter innen DBT i Norge.

Melissa Ramsland er en av dem. Hun er klinisk vernepleier med spesialisering innen psykisk helsearbeid. Hun jobber på Stavanger universitetssjukehus i Akutt Ambulant Ungdomsteam. I 20 prosent av tiden jobber hun i et team som tilbyr dialektisk atferdsterapi (DBT).

Melissa Ramsland er glad for å ha fått bedre verktøy i behandlingen av ungdom som skader seg selv og tenker på selvmord. (Foto: Privat)
Melissa Ramsland er glad for å ha fått bedre verktøy i behandlingen av ungdom som skader seg selv og tenker på selvmord. (Foto: Privat)

I DBT-temaet jobber Ramsland med ungdom som strever med emosjonelle reguleringsvansker, selvskading og selvmordsproblematikk.

Hun har tidligere jobbet med den samme gruppen av ungdommer innlagt i psykiatrisk sykehus. Da var hun ofte frustrert over å ikke ha så gode verktøy og rammer til å tilby effektiv hjelp.

Hun mener at hun i større grad har fått det med DBT-behandlingen.

– Dette er en givende måte å jobbe på. Målet med behandlingen er å bytte ut problemer med løsninger og gi ungdom konkrete ferdigheter og mer konstruktive måter å håndtere vanskelige situasjoner. Mange av disse ungdommene tenker ofte i svart eller hvitt. Vi skal hjelpe dem med å finne nyansene. Målet er at de skal få et liv som kjennes verdt å leve.

Kommentar: Verken selvmordstanker eller selvmord skal forties

Reduksjon i selvdestruktiv atferd

Tilgjengelighet er et poeng i denne behandlingen. Behandler er derfor tilgjengelig for veiledning på telefon ut over ordinær arbeidstid, og det er den samme behandler som følger ungdommene under behandlingen.

Å samle behandlingsansvaret på ett sted slik at ungdommen ikke får så mange å forholde seg til, tror Ramsland er en god oppskrift. Det samme gjelder involvering av nær familie eller pårørende, som også er et poeng i DBT. Foresatte deltar i foreldregrupper, noe som viser seg å være veldig viktig.

– Dette kan være ungdommer som har et reaksjonsmønster som kan være utfordrende for de nærmeste. Når de får mer kunnskap om hva som ligger bak denne atferden og får verktøy til å møte ungdommene på en bedre måte, unngår man at problemene eskalerer. Dette er jo ofte unge som oppleves som «vanskelige», men som har mye lidelse.

– Vi får veldig gode tilbakemeldinger på behandlingene, både fra de unge selv og deres nærmeste. Det tolker jeg som et tegn på at behandlingen blir opplevd som meningsfull. Samtidig ser vi også en merkbar reduksjon i selvdestruktiv adferd, og mindre behov for innleggelser, sier Ramsland.

Les også:

Snakk om selvmord!

Å overleve er en sterk drivkraft i oss.

Fordi vi helst vil leve, er det ikke så vanlig at noen tar sitt liv på en impuls, mener Lars Mehlum. Men det fins unntak. Blant unge mennesker er impulsive selvmord vanligere, gjerne under påvirkning av rus eller i en akutt vanskelig livssituasjon. Det kan sammenliknes med en bilulykke. Hensikten er ikke å dø, men forholdene i situasjonen er så risikable at det kan skje det vi kan kalle en psykologisk ulykke.

Men de aller fleste har tenkt på selvmord mange ganger før de endelig gjør det. Mange av dem som dør av selvmord, har en historie med selvskading eller selvmordsforsøk bak seg.

– Det gir oss en gyllen mulighet og et tidsvindu til å oppdage selvmordsrisiko og gjøre noe.

Derfor er det viktig at vi er oppmerksomme. Og at vi våger å snakke om dette temaet, mener professoren i psykiatri.

– Kjenner du en person som ser ut til å ikke ha det bra, er det viktig å våge å spørre om hva det handler om. Det er også viktig å ikke vike tilbake for å spørre om vedkommende har tenkt på å ta sitt eget liv. Det er en myte at hvis vi spør, så kan det utløse selvmordet. Ingen forskning viser at dette stemmer. Dersom flere tør å spørre, redder vi flere liv, mener han.

Senteret han leder arbeider akkurat nå sammen med andre instanser med å lage en landsomfattende folkeopplysningskampanje som blant annet skal gå ut med dette budskapet: Det er ikke farlig å snakke om selvmord, og det er hjelp å få. Dette har vært forsøkt i Helse Vest med gode resultater, forteller Mehlum.

Er all åpenhet bra?

Tidligere var pressen svært tilbakeholdne med å omtale selvmord. I Vær Varsom-plakaten, pressens etiske rettesnor, sto det at selvmord ikke bør omtales «uten i helt ekstraordinære tilfeller». Det var hensynet til smitteeffekten som veide tyngst for disse ordene.

I 2006 ble det åpnet mer opp for å skrive om selvmord. I 2019 er det ganske stor åpenhet om selvmord i mediene.

Og det er bra, mener Mehlum.

– Det aller meste som skrives og fortelles i offentligheten om selvmord er bra. Faktisk snakker vi i dag mer og mer om den såkalte Papageno-effekten, altså den forebyggende effekten av å fortelle historier i offentligheten om hvordan personer kan få hjelp til å velge å ikke ta sitt eget liv.

Navnet har denne effekten fått fra Mozarts opera Tryllefløyten der fuglefangeren Papageno tenker på å ta sitt eget liv fordi han er blitt overbevist om at hans kjære er blitt borte for alltid. Men så kommer tre gutter inn på scenen og de minner ham på at livet er kort, men døden evig og at han derfor bør stoppe og tenke seg om. Det finnes alternativer til å dø.

Men ikke all medieomtale er like konstruktiv, mener Mehlum.

– Hvis pressen omtaler selvmord på en sensasjonspreget og romantiserende måte, kan det øke sannsynligheten for at det skjer en smitteeffekt. Et godt eksempel er da den amerikanske skuespilleren Robin Williams tok livet av seg. Da førte det til en sterk økning av selvmord både i USA og i Storbritannia.

Mediene i mange land skrev også svært detaljert om metoden Williams brukte for å ta livet av seg. Dette vet også forskerne kan bidra til flere selvmord.

Kilde:

Mehlum L, m. fl: Long term effectiveness of dialectical behavior therapy versus enhanced usual care for adolescents with self‐harming and suicidal behavior, The Journal of Child Psychology ans Psychiatry.

Artikkelen ble først publisert av forskning.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
21:55 Venezia rammet av ny flom21:40 Feiring av Fløyelsrevolusjon overskygget av protester20:40 NRK: Familien forsøker å få IS-søstrene fra Bærum til Somaliland20:30 Venezia rammet av ny flom20:12 Maren Mjelde sikret seier og tabelledelse for Chelsea – 38.262 så Arsenal slå Tottenham19:40 Ny snøalarm og gult farevarsel: Venter 20-30 centimeter nysnø18:41 Politiet i Hongkong advarer om at de kan komme til å skyte18:22 To personer pågrepet for mishandling av kvinne i Fredrikstad18:21 Ingen visste hvem gutten på bildet var. Så kom det inn tips17:48 Britisk presse fordømmer prins Andrew etter BBC-intervju17:02 Kongle-rekord kan gi over 500 millioner skogplanter16:48 Professor garanterer at Donald Trump taper neste presidentvalg16:47 Sverige vil øke beredskapen etter svinepest-utbrudd15:59 Thingnes Bø om Fourcade-duellen: – Han har vunnet denne helgen15:09 Lagerbäck varsler endringer i laget, kritiserer betingelsene14:45 245 personer ble pågrepet under gule vester-demonstrasjoner i Frankrike14:35 Beklager oppførsel: – Utrolig uansvarlig og forferdelig dumt gjort13:29 Valgfusk og ingen reell opposisjon i valget i Hviterussland13:17 Olsbu Røiseland fikk bekreftet magefølelsen13:10 USA og Sør-Korea utsetter planlagte felles militærøvelser etter trusler fra Nord-Korea13:09 Senterpartiet vil gi 12 millioner kroner i støtte til aviser11:56 Kombinert: Krog til sykehus etter fall11:50 Dansk fjellklatrer omkom i Himalaya11:30 Kroos om EM-sjansene til Tyskland: – Jeg ser ikke oss blant favorittene11:27 Demokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana10:53 Frode Berg endelig gjenforent med kona – EOS-utvalget gransker saken10:19 Benzema får ikke spille EM for Frankrike: – Hans tid der er over10:06 Fløyelsmyk frihet og en forfatter som ble president10:00 Aghayev dømmer Norge på Malta09:59 Pave Frans gikk ut mot porno – så fortalte tre nye altergutter i Vatikanet om misbruk09:36 Nordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter09:26 Cuba feiret Havannas 500-årsjubileum09:12 Halsbånd med strøm brukt på hundepensjonat – to kvinner må i retten09:00 Ringvrak er Lagerbäcks sparringpartner før tittelkampen08:58 Demonstranter i Hongkong vil sette press på økonomien08:30 Langrenn: Svensk rival på krykker etter kneskade07:55 Rajapaksa vant presidentvalget på Sri Lanka07:32 Irans leder forsvarer økte bensinpriser07:12 Fotgjenger påkjørt i Oslo – fører stakk av06:45 Florø-drapet: Siktet 27-åring varetektsfengslet i fire uker06:43 Unntakstilstand på Samoa etter meslingutbrudd06:41 NRK: Panama-ofrene har reist hjem til Norge06:08 Dette skjer i dag06:06 14-åring slått og ranet i Stavanger05:37 Dette skjedde i natt05:28 Savnet båtfører i Hordaland funnet i god behold05:22 Kina: Konstruktive handelssamtaler med USA05:15 Brann i leilighet i Kongsberg slukket05:05 Tilsyn: Sykehjem i Hedmark gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter04:52 Pence-rådgiver om Trumps Ukraina-samtale: – Upassende03:45 Antall drepte i demonstrasjoner i Bolivia øker03:44 Nytt tilfelle av skrantesyke påvist på elg02:33 Statsministeren og 3.000 gikk for bærekraftmålene02:29 Nissan tilbakekaller 400.000 biler02:17 Politiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter01:38 Kina nekter to frittalende australske politikere innreise01:15 Bergs forsvarer: – En umenneskelig påkjenning00:58 Boris Johnson: Partiets kandidater støtter brexitavtalen23:53 Forsvarer: – Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen23:51 Statsministerkandidat i Libanon trekker seg23:21 Frode Berg tilbake på norsk jord22:45 Uventede svingninger i oksygennivåene på Mars22:05 Den siste overlevende fra Hindenburg-ulykken er død21:42 Frode Berg tilbake i Norge21:16 Obama advarer Demokratenes kandidater mot å bevege seg for langt til venstre20:52 90-åring omkom i traktorulykke i Hol i Hallingdal20:13 Ekspert om prinsesse Dianas død: – Hun kunne vært reddet19:38 Fly fra Vilnius landet i Oslo – uvisst om Berg var med19:18 Mysteriet i vikinggraven19:01 – Jeg er ganske opptatt av at jeg skal dø18:11 Anklager om valgfusk i Storbritannia vurderes av britisk politi18:04 Verden er et skumlere sted for Norge17:49 Trond (51) overlevde 1 /12 time under snøen: – Det skal egentlig ikke være mulig17:27 Kinesiske soldater ute i Hongkongs gater16:39 John (71): – Jeg er ikke som alle andre16:29 Sp vil gjenopprette 20 politikontorer15:52 Ny norsk skøytenedtur i Minsk: – Ikke gøy å gå sakte15:17 Flere drept av bilbombe i tyrkiskkontrollert område i Syria15:16 Koran-brenning i Kristiansand førte til bråk14:56 Bjånesøy sikret poeng for Stabæk14:54 Brochmann sikret poeng for Sandviken14:53 Adserø avgjorde for Trondheims-Ørn14:52 Historisk sølvmedalje til Vålerenga14:52 Vålerenga seiret borte mot Arna-Bjørnar14:52 Fart ble ydmyket av Klepp14:37 Etterretningsekspert: Frode Berg har trolig ikke plikt til å snakke14:30 Bale: – Jeg har definitivt mer glede av å spille for Wales13:55 Thingnes Bø gikk seg svimmel: – Det var grusomt13:52 «Paradise Hotel»-kjendis bedragerisiktet: – Beklager13:38 Danmark vil nekte danske fremmedkrigere hjelp i utlandet12:52 Store mengder snø og regn skaper vanskelige kjøreforhold på Østlandet12:34 Fylkeslegen åpner tilsynssak mot Helse Bergen etter drapet i Nattlandsveien12:07 Politiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter12:06 Haaland uaktuell til Malta-kampen11:20 EM-klare England uten Gómez og Henderson i siste kvalifiseringskamp11:10 Dansk mann som ble pågrepet etter drap i Malmö, er funnet død i fengsel11:09 En drept i demonstrasjoner i Iran etter økte bensinpriser11:04 Eckhoff gledet seg over «halvt norsk» overraskelse på tung dag10:49 Gressteppet i Parken slaktes: – Flaut hvis den er sånn under EM10:02 Høy valgdeltakelse på Sri Lanka til tross for en rekke voldelige hendelser
Siste nytt
21:55VerdenVenezia rammet av ny flom21:40VerdenFeiring av Fløyelsrevolusjon overskygget av protester20:40NorgeNRK: Familien forsøker å få IS-søstrene fra Bærum til Somaliland20:30VerdenVenezia rammet av ny flom20:12SportMaren Mjelde sikret seier og tabelledelse for Chelsea – 38.262 så Arsenal slå Tottenham19:40NorgeNy snøalarm og gult farevarsel: Venter 20-30 centimeter nysnø18:41VerdenPolitiet i Hongkong advarer om at de kan komme til å skyte18:22NorgeTo personer pågrepet for mishandling av kvinne i Fredrikstad18:21Helse og livsstilIngen visste hvem gutten på bildet var. Så kom det inn tips17:48VerdenBritisk presse fordømmer prins Andrew etter BBC-intervju17:02NorgeKongle-rekord kan gi over 500 millioner skogplanter16:48VerdenProfessor garanterer at Donald Trump taper neste presidentvalg16:47VerdenSverige vil øke beredskapen etter svinepest-utbrudd15:59SportThingnes Bø om Fourcade-duellen: – Han har vunnet denne helgen15:09SportLagerbäck varsler endringer i laget, kritiserer betingelsene14:45Verden245 personer ble pågrepet under gule vester-demonstrasjoner i Frankrike14:35NorgeBeklager oppførsel: – Utrolig uansvarlig og forferdelig dumt gjort13:29PolitikkValgfusk og ingen reell opposisjon i valget i Hviterussland13:17SportOlsbu Røiseland fikk bekreftet magefølelsen13:10VerdenUSA og Sør-Korea utsetter planlagte felles militærøvelser etter trusler fra Nord-Korea13:09PolitikkSenterpartiet vil gi 12 millioner kroner i støtte til aviser11:56SportKombinert: Krog til sykehus etter fall11:50VerdenDansk fjellklatrer omkom i Himalaya11:30SportKroos om EM-sjansene til Tyskland: – Jeg ser ikke oss blant favorittene11:27PolitikkDemokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana10:53NorgeFrode Berg endelig gjenforent med kona – EOS-utvalget gransker saken10:19SportBenzema får ikke spille EM for Frankrike: – Hans tid der er over10:06PolitikkFløyelsmyk frihet og en forfatter som ble president10:00SportAghayev dømmer Norge på Malta09:59VerdenPave Frans gikk ut mot porno – så fortalte tre nye altergutter i Vatikanet om misbruk09:36NorgeNordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter09:26VerdenCuba feiret Havannas 500-årsjubileum09:12NorgeHalsbånd med strøm brukt på hundepensjonat – to kvinner må i retten09:00SportRingvrak er Lagerbäcks sparringpartner før tittelkampen08:58VerdenDemonstranter i Hongkong vil sette press på økonomien08:30SportLangrenn: Svensk rival på krykker etter kneskade07:55VerdenRajapaksa vant presidentvalget på Sri Lanka07:32VerdenIrans leder forsvarer økte bensinpriser07:12NorgeFotgjenger påkjørt i Oslo – fører stakk av06:45NorgeFlorø-drapet: Siktet 27-åring varetektsfengslet i fire uker06:43VerdenUnntakstilstand på Samoa etter meslingutbrudd06:41NorgeNRK: Panama-ofrene har reist hjem til Norge06:08NorgeDette skjer i dag06:06Norge14-åring slått og ranet i Stavanger05:37NorgeDette skjedde i natt05:28NorgeSavnet båtfører i Hordaland funnet i god behold05:22VerdenKina: Konstruktive handelssamtaler med USA05:15NorgeBrann i leilighet i Kongsberg slukket05:05NorgeTilsyn: Sykehjem i Hedmark gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter04:52VerdenPence-rådgiver om Trumps Ukraina-samtale: – Upassende03:45VerdenAntall drepte i demonstrasjoner i Bolivia øker03:44NorgeNytt tilfelle av skrantesyke påvist på elg02:33NorgeStatsministeren og 3.000 gikk for bærekraftmålene02:29MotorNissan tilbakekaller 400.000 biler02:17VerdenPolitiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter01:38VerdenKina nekter to frittalende australske politikere innreise01:15NorgeBergs forsvarer: – En umenneskelig påkjenning00:58VerdenBoris Johnson: Partiets kandidater støtter brexitavtalen23:53NorgeForsvarer: – Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen23:51VerdenStatsministerkandidat i Libanon trekker seg23:21VerdenFrode Berg tilbake på norsk jord22:45VerdenUventede svingninger i oksygennivåene på Mars22:05VerdenDen siste overlevende fra Hindenburg-ulykken er død21:42NorgeFrode Berg tilbake i Norge21:16VerdenObama advarer Demokratenes kandidater mot å bevege seg for langt til venstre20:52Norge90-åring omkom i traktorulykke i Hol i Hallingdal20:13VerdenEkspert om prinsesse Dianas død: – Hun kunne vært reddet19:38NorgeFly fra Vilnius landet i Oslo – uvisst om Berg var med19:18VerdenMysteriet i vikinggraven19:01Helse og livsstil– Jeg er ganske opptatt av at jeg skal dø18:11PolitikkAnklager om valgfusk i Storbritannia vurderes av britisk politi18:04NorgeVerden er et skumlere sted for Norge17:49Helse og livsstilTrond (51) overlevde 1 /12 time under snøen: – Det skal egentlig ikke være mulig17:27VerdenKinesiske soldater ute i Hongkongs gater16:39VerdenJohn (71): – Jeg er ikke som alle andre16:29PolitikkSp vil gjenopprette 20 politikontorer15:52SportNy norsk skøytenedtur i Minsk: – Ikke gøy å gå sakte15:17VerdenFlere drept av bilbombe i tyrkiskkontrollert område i Syria15:16NorgeKoran-brenning i Kristiansand førte til bråk14:56SportBjånesøy sikret poeng for Stabæk14:54SportBrochmann sikret poeng for Sandviken14:53SportAdserø avgjorde for Trondheims-Ørn14:52SportHistorisk sølvmedalje til Vålerenga14:52SportVålerenga seiret borte mot Arna-Bjørnar14:52SportFart ble ydmyket av Klepp14:37NorgeEtterretningsekspert: Frode Berg har trolig ikke plikt til å snakke14:30SportBale: – Jeg har definitivt mer glede av å spille for Wales13:55SportThingnes Bø gikk seg svimmel: – Det var grusomt13:52Norge«Paradise Hotel»-kjendis bedragerisiktet: – Beklager13:38VerdenDanmark vil nekte danske fremmedkrigere hjelp i utlandet12:52NorgeStore mengder snø og regn skaper vanskelige kjøreforhold på Østlandet12:34NorgeFylkeslegen åpner tilsynssak mot Helse Bergen etter drapet i Nattlandsveien12:07VerdenPolitiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter12:06SportHaaland uaktuell til Malta-kampen11:20SportEM-klare England uten Gómez og Henderson i siste kvalifiseringskamp11:10VerdenDansk mann som ble pågrepet etter drap i Malmö, er funnet død i fengsel11:09VerdenEn drept i demonstrasjoner i Iran etter økte bensinpriser11:04SportEckhoff gledet seg over «halvt norsk» overraskelse på tung dag10:49SportGressteppet i Parken slaktes: – Flaut hvis den er sånn under EM10:02PolitikkHøy valgdeltakelse på Sri Lanka til tross for en rekke voldelige hendelser
Populært