Snus kan gi økt risiko for visse sykdommer

Ifølge ny rapport fra Folkehelseinstituttet gir snus økt risiko for visse sykdommer.
Ifølge ny rapport fra Folkehelseinstituttet gir snus økt risiko for visse sykdommer.

Snus kan ha en rekke helseskadelige effekter for brukerne, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. – En svakhet er rapporten ikke sammenligner med risikoen ved røyking, innvender seniorforsker.

Snusbruken har økt de siste tiårene i Norge, særlig blant unge voksne. På bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet har Folkehelseinstituttet nå kommet med en ny rapport om mulige helseskadelige effekter av snus.

Rapporten er på 260 sider og er basert på en gjennomgang av forskning på mennesker som bruker snus, sammenlignet med de som ikke bruker det.

For tidlig fødsel

Kvinner som bruker snus i svangerskapet, har sannsynligvis økt risiko for å føde for tidlig, ifølge rapporten.

Det har også mulig at snusing under graviditet gir økt risiko for dødfødsel, redusert fødselsvekt og keisersnitt.

Det er også mulig økt risiko for at den nyfødte får kortvarig pustestans eller leppe- eller ganedefekter.

Les også: Du trenger ikke å gå til legen om du er frisk

Sannsynlig økt risiko for kreft i spiserør

Ifølge den nye rapporten er det sannsynlig at bruk av snus blant menn øker risikoen for kreft i spiserøret og bukspyttkjertelen.

At snus øker risiko for bukspyttkjertelkreft, strider mot en stor samlestudie fra 2017. Den såkalt Araghi-studien frikjente snus, og slo fast at snusere ikke hadde større risiko for å få bukspyttkjertelkreft sammenlignet med dem som ikke snuste.

Samlestudien besto av 418 500 svenske menn fra ni studier. En av studiene gjaldt
273 000 bygningsarbeidere som ble fulgt i 35 år, og det var denne studien som ikke viste noen økt risiko for bukspyttkjertelkreft.

Denne studien har Folkehelseinstituttet valgt å se bort fra, og begrunner det med at studien ikke sier noe om hvor mange som eventuelt hadde sluttet å snuse.

– Ser ikke på forskjell i risiko ved røyking

Forskning.no har tatt kontakt med seniorforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet. Han har tidligere tatt til orde for at snus er langt mindre farlig enn røyking og har flere innvendinger mot rapporten.

- Jeg er kritisk til at studier om helseeffekten av å slutte å røyke ved hjelp av snus, er utelatt, sier seniorforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet.
- Jeg er kritisk til at studier om helseeffekten av å slutte å røyke ved hjelp av snus, er utelatt, sier seniorforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet.

– Den unnlater å sammenligne risiko fra snusbruk med risiko fra røyking. Majoriteten av snusbrukere kommer fortsatt fra røykerne. For røykerne og tidligere røykere ville det vært nyttig å få kunnskap om risikoforskjell mellom produktene, skriver han i en epost til forskning.no.

Han mener dette er særlig viktig siden en rekke undersøkelser har vist at røykere vurderer snus som nesten like farlig som sigaretter.

Ifølge Lund kan fraværet av sammenligning med risiko ved røyking, kan skyldes at oppdragsgiver Helse- og omsorgsdepartementet, ikke har ønsket at skadereduksjonsperspektivet skal være med i rapporten.

Departementet har tidligere skrevet at de ønsker at snusbruk primært skal sammenlignes med fravær av bruk, og ikke med røyking.

Les også: Snus er langt mindre farlig enn antatt

Mulig økt risiko for andre kreftformer

Ifølge den nye rapporten fra FHI er det mulig at snus øker risikoen for kreft i magesekk og endetarm.

Bruk av snus øker også muligens dødeligheten hvis man først får en kreftdiagnose.

Derimot er det usikkert om bruk av snus påvirker risikoen for kreft i munnhule og svelg, lunger, inngangen til magesekk, tykktarm og endetarm.

Hjerte- karsykdom og høyt blodtrykk

Det er sannsynlig at snusbruk øker risikoen for høyt blodtrykk, ifølge rapporten.

Det er usikkert om bruk av snus øker risikoen for å få hjerteinfarkt, hjerneslag, atrieflimmer og kronisk hjertesvikt.

Men det er sannsynlig at snusing øker risikoen for å dø de første ukene etter et eventuelt hjerteinfarkt og hjerneslag.

Det er mulig at de som slutter å bruke snus etter hjerteinfarkt, halverer risikoen for å dø etter hjerteinfarkt sammenlignet med om man fortsetter, ifølge rapporten.

Det fins ingen studier om kvinners snusbruk påvirker risikoen for hjerte-karsykdom.

Les også: Nyoppdaget stoff hindret MS-symptomer hos mus

Angir ingen nøyaktig økning i risiko

Seniorforsker Karl Erik Lund savner dessuten anslag for hvor stor risikoøkningen er for de sykdomsutfall som kan tenkes å ha sammenheng med snus.

- Rapporten gir ikke svar på hvor farlig snus er. Røyking tar årlig omlag 5 000 liv. Hvor mange liv tar snus i løpet av et år i Norge? spør han.

Etter 255 sider har man fortsatt ikke fått svar på disse spørsmålene, skriver han i en epost til forskning.no.

Diabetes 2 og vektøkning

Det sannsynlig at høyt forbruk av snus – altså mer enn fire bokser snus i uken - øker risikoen for diabetes type 2 og metabolsk syndrom blant menn, ifølge rapporten. Dette er en samling av forstyrrelser i kroppens omsetning av næringsstoffer som øker risikoen for diabetes 2 og hjertesykdom.

Det er også mulig at snusbruk fører til vektøkning og øker risikoen for fedme.

På den andre siden er det mulig at snusing reduserer risikoen for Parkinsons sykdom.

For mange andre helseutfall var det for lite informasjon til å konkludere om snus påvirker risikoen for helseutfallet og i hvilken retning, skriver FHI på sin nettside.

Andelen menn mellom 16 og 24 år som røyker (blå) har stupt fra 30 prosent på nittitallet til fem prosent, mens andelen som snuser daglig (burgunder) er 25 prosent. Andelen som røyker eller snuser har gått ned.
Andelen menn mellom 16 og 24 år som røyker (blå) har stupt fra 30 prosent på nittitallet til fem prosent, mens andelen som snuser daglig (burgunder) er 25 prosent. Andelen som røyker eller snuser har gått ned.

Observasjonsstudier

Rapporten er basert på observasjonsstudier av grupper over tid. Men det er få studier på snus og helserisiko.

I Norge brukes i all hovedsak svensk snus. Forskning på helserisikoen ved snusbruk, gjelder derfor bruk av svensk snus. Norge og Sverige er de eneste landene i EU/EØS hvor det er tillatt å selge snus.

Det er vanskelig å trekke sikre konklusjoner basert på befolkningsstudier alene, fordi så mange andre forhold ved deltakerne kan spille inn. Derfor er rapportens konklusjoner også basert på en helhetsvurdering av innholdsstoffene i snus.

Den er også basert på kunnskap om helseskader ved bruk av andre tobakksprodukter.

Les også: Disse fuglene vet veien hjem, men husker ikke hindringene før de ser dem

Færre røyker eller snuser

Både blant unge menn og kvinner har andelen som enten røyker eller snuser gått ned de siste årene.

I 2018 brukte 15 prosent av unge kvinner mellom 16 og 24 år snus, mens bare to prosent var daglige røykere. Andelen unge kvinner som enten røyker eller snuser har sunket fra 30 prosent i 2001 til 17 prosent nå.

I 2018 snuste 25 prosent av mennene mellom 16 og 24 år, mens bare fem prosent var daglige røykere. Andelen menn som enten røyker eller snuser har minket fra 42 prosent i 2006 til 30 prosent i 2018.

Andelen kvinner mellom 16 og 24 år som røyker (blå) har stupt fra 30 prosent på nittitallet til to prosent, mens andelen daglige snusere (burgunder) har økt til 15 prosent. Andelen røykere eller snusere har gått ned.
Andelen kvinner mellom 16 og 24 år som røyker (blå) har stupt fra 30 prosent på nittitallet til to prosent, mens andelen daglige snusere (burgunder) har økt til 15 prosent. Andelen røykere eller snusere har gått ned.

Uvitenskapelig å utelukke visse studier

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke ønsket at forskning som er initiert av tobakksindustrien skal telle med.

Lund er kritisk til dette kravet.

Vanligvis er det kvalitet på studien, ikke finansieringskilde, som ligger til grunn når fagmiljøer oppsummerer forskning, påpeker han.

– Det er gode grunner for å ha antipatier mot tobakksindustrien. Men så lenge industrifinansierte forskningsartikler er fagfellevurdert og er publisert i vitenskapelige tidsskrift, vil det være uvitenskapelig å utelukke dem fordi forfatterne har hatt tilknytning til en industri med dårlig omdømme, mener han.

Studie om helseeffekt av å slutte å røyke, utelatt

Han er redd konsekvensen av å bruke finansiering istedet for kvalitet som kriterium for å ekskludere studier, vil være at man kan komme i skade for å utelukke resultater av betydning for konklusjonen.

Som eksempel nevner han ni relevante studier av Peter Lee som er utelatt fra rapporten. En av disse tar for seg helseeffekten av å bytte fra sigaretter til snus.

Alle er publisert i renommerte vitenskapelige tidsskrift med fagfellevurdring, men som har vært støttet av industrien. Mange av dem er metaanalyser.

Lund viser til denne eksklusjonen bryter med tidligere praksis i FHI.

Ved oppsummeringer av forskning om effekter av røykeavvenningsmetoder, er studier som legemiddelindustrien har finansiert, tatt med, viser han til.

Lund har selv bidratt med et kapittel i rapporten, Vekting av brukermønstre ved snus.

Der står det blant annet «Fram til nå har flertallet av snusbrukerne i Norge bestått av personer med forutgående røykeerfaring. Dette kan ha trukket helseeffekten fra snus i befolkningen i positiv retning, sammenlignet med en situasjon der røykerne hadde fortsatt å røyke.»

- Det var stor motstand i redaksjonen mot å ta dette perspektivet med, skriver Lund til forskning.no.

Les også: Det er best å få barn i 20-årene, men mange velger å vente

Flere snuser uten å ha røyket først

Selv om flertallet av de som bruker snus er tidligere røykere, er det nå en større andel som starter å snuse uten å ha røyket før.

Hver tredje mann og hver fjerde kvinne som snuste i årene mellom 2016 og 2018 hadde ikke røyket før de begynte med snus. Dette er en økning fra perioden 2004 til 2006, da 23 prosent av mennene 12 prosent av kvinnene som brukte snus, aldri hadde røyket.

Referanse:

FHI: Helserisiko ved snusbruk. 2019.

Saken ble først publisert på Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
07:10 Medier: Spania-sjef Moreno fikk sparken – erstattes av Enrique07:08 – Jeg og stoler 100 prosent på min kone, men vi deler passord07:00 Frode Berg skal snakke med pressen06:48 Millionoverskudd for orienterings-VM06:46 Digitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner06:31 Spillerne etter Malta-kampen: – Dette lærer vi av06:30 Nordmenn mer skeptiske til norsk økonomi framover06:25 Nav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 201706:00 Gjenopptakelseskommisjonen oppbemanner for å håndtere Nav-skandalen05:50 Dette skjer i dag05:49 Israel hevder å ha skutt ned raketter fra Syria05:44 Ny studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet05:42 Dette skjedde i natt05:38 Burger King saksøkes for kjøttsmitte til vegetarburger05:30 Ekspert: – Norge forpliktet til å hente hjem Syria-barn05:18 Trumps lege avviser spekulasjoner om presidentens brystsmerter05:09 Ugland-skipet Bonita har forlatt Benin04:30 Hongkongs ledelse ber demonstranter overgi seg03:59 Flere døde i gruveulykke i Kina03:43 Forskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22 To av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46 Kina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28 Politiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05 Røyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47 Mellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04 Dæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59 Nynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:49 King frykter strekk00:31 Tyrkia truer med nye angrep i Syria00:20 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:32 USA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21 Muslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29 Innbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24 Julio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02 Ekspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50 USA endrer syn på Israels bosetninger20:28 Danmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO20:03 28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin20:01 Et flertall av amerikanerne vil avsette Trump19:23 Tre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen19:04 Frode Berg møtte etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag18:55 Uføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp18:47 – Dronning Elizabeth er den ultimate feminist18:46 Over 100.000 barn internert i USA18:39 Ropstad kunne løftet en viktig debatt – men feilet18:31 Forslag om forbud mot machete sendes på høring17:58 Avduket i natt: Nå strømmer norske kunder til17:57 Tre personer er drept ved Walmart i Oklahoma17:51 Frode Berg vil snakke til pressen tirsdag kveld17:42 Kraftig økning i avskogingen i Amazonas17:38 WADA varsler Russland-dom i desember17:16 Mann tiltalt for å ha forsøkt å drepe naboen17:02 Staten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet17:01 NHO får ikke Torp-hjelp: – Bussene står som spekkhoggere foran ankomsthallen16:57 Coop sponser ski-VM fram til 202516:49 Schumachers kone svarer kritikerne: – Vær så snill, dere må forstå16:33 Odd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmeglerloven16:26 Trump: – Vil vurdere å avgi vitnemål16:25 Spansk selskap får milliardkontrakt på E6-utbygging i Trøndelag16:16 PST-sjef avhørt om våpenoppbevaring15:46 Airbnb blir OL-partner – IOC lover miljøgevinst15:44 Død kvinne i Oslo var siktedes mor15:37 Jehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte15:34 Flere drept i protester i Iran etter kraftig hopp i bensinprisen15:08 Heggem gir seg i Rosenborgs styre15:00 Kvinne skal ha blitt mishandlet med gassbrenner15:00 Tre personer siktet for vold på Hadeland i helgen14:48 Politiet slår alarm: 15.000 utlendingssaker ubehandlet14:30 Tolv skiskyttere til verdenscupåpningen i Östersund14:16 Trio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien13:38 Tyrkisk flyselskap kjøper ti Boeing 737 MAX-fly13:36 Vestlige land støtter opposisjonens protester i Georgia13:35 Bolivia: Veisperringer fører til mangel på bensin og mat13:14 Platini dømmer VAR nord og ned13:13 Drapssiktet 27-åring ble tilbudt helsehjelp drapsdagen12:45 Emirates med milliardbestilling fra Airbus12:44 Norske stjerner før «hete-OL»: – Svært krevende kombinasjon12:44 Ungdomsskoleelever rammet av tåregass12:43 Tre smittet av svartedauden i Kina12:07 Åpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt11:57 Catalonias regionale president forklarte seg i retten11:47 Været skaper trafikkproblemer igjen på Østlandet10:58 Tyskland skal bruke mer penger på forsvar10:57 Norsk konkursalarm: – Vi nærmer oss nivået under finanskrisen10:52 En person omkom da bru kollapset i Frankrike10:30 Norske elever får en mer praktisk skole10:24 Betydelig lavere strømpris i år enn i fjor10:17 Curling-EM: Norge fratatt seier etter bruk av feil kost09:53 Småbedriftene vil ha bukt med tilsynsvelde09:39 Lagerbäck gjør fire endringer mot Malta09:38 Språkprisen til Kristin Fridtun09:22 Ronaldo avviser strid med Sarri: – Medieskapt09:20 Johannes om Johannes: – Han har giv og glød til å bli best09:08 Togreisende på Østlandet mer misfornøyd enn før08:11 Selvaag Bolig varsler utbytte på 2 milliarder kroner08:09 Demonstranter prøvde å rømme omringet universitet etter voldelig natt07:10 Fossilfunn trekker teori om oppreist gange i tvil06:40 UEFA-statistikken disser Norges ungdomsrevolusjon06:06 Politiet: Ti personer skutt på fest i California - fire av dem er døde
Siste nytt
07:10SportMedier: Spania-sjef Moreno fikk sparken – erstattes av Enrique07:08Penger– Jeg og stoler 100 prosent på min kone, men vi deler passord07:00NorgeFrode Berg skal snakke med pressen06:48SportMillionoverskudd for orienterings-VM06:46NorgeDigitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner06:31SportSpillerne etter Malta-kampen: – Dette lærer vi av06:30NorgeNordmenn mer skeptiske til norsk økonomi framover06:25NorgeNav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 201706:00NorgeGjenopptakelseskommisjonen oppbemanner for å håndtere Nav-skandalen05:50NorgeDette skjer i dag05:49VerdenIsrael hevder å ha skutt ned raketter fra Syria05:44Helse og livsstilNy studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet05:42NorgeDette skjedde i natt05:38VerdenBurger King saksøkes for kjøttsmitte til vegetarburger05:30NorgeEkspert: – Norge forpliktet til å hente hjem Syria-barn05:18VerdenTrumps lege avviser spekulasjoner om presidentens brystsmerter05:09NorgeUgland-skipet Bonita har forlatt Benin04:30VerdenHongkongs ledelse ber demonstranter overgi seg03:59VerdenFlere døde i gruveulykke i Kina03:43VerdenForskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22NorgeTo av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46VerdenKina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28NorgePolitiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05VerdenRøyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47NorgeMellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04SportDæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59VerdenNynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:49SportKing frykter strekk00:31VerdenTyrkia truer med nye angrep i Syria00:20SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:32VerdenUSA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21NorgeMuslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29NorgeInnbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24NorgeJulio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02ReiseEkspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50PolitikkUSA endrer syn på Israels bosetninger20:28VerdenDanmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO20:03Norge28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin20:01PolitikkEt flertall av amerikanerne vil avsette Trump19:23NorgeTre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen19:04NorgeFrode Berg møtte etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag18:55NorgeUføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp18:47Verden– Dronning Elizabeth er den ultimate feminist18:46VerdenOver 100.000 barn internert i USA18:39Helse og livsstilRopstad kunne løftet en viktig debatt – men feilet18:31NorgeForslag om forbud mot machete sendes på høring17:58MotorAvduket i natt: Nå strømmer norske kunder til17:57VerdenTre personer er drept ved Walmart i Oklahoma17:51NorgeFrode Berg vil snakke til pressen tirsdag kveld17:42VerdenKraftig økning i avskogingen i Amazonas17:38SportWADA varsler Russland-dom i desember17:16NorgeMann tiltalt for å ha forsøkt å drepe naboen17:02NorgeStaten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet17:01PengerNHO får ikke Torp-hjelp: – Bussene står som spekkhoggere foran ankomsthallen16:57SportCoop sponser ski-VM fram til 202516:49SportSchumachers kone svarer kritikerne: – Vær så snill, dere må forstå16:33PengerOdd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmeglerloven16:26VerdenTrump: – Vil vurdere å avgi vitnemål16:25PengerSpansk selskap får milliardkontrakt på E6-utbygging i Trøndelag16:16NorgePST-sjef avhørt om våpenoppbevaring15:46SportAirbnb blir OL-partner – IOC lover miljøgevinst15:44NorgeDød kvinne i Oslo var siktedes mor15:37NorgeJehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte15:34VerdenFlere drept i protester i Iran etter kraftig hopp i bensinprisen15:08SportHeggem gir seg i Rosenborgs styre15:00NorgeKvinne skal ha blitt mishandlet med gassbrenner15:00NorgeTre personer siktet for vold på Hadeland i helgen14:48NorgePolitiet slår alarm: 15.000 utlendingssaker ubehandlet14:30SportTolv skiskyttere til verdenscupåpningen i Östersund14:16SportTrio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien13:38PengerTyrkisk flyselskap kjøper ti Boeing 737 MAX-fly13:36VerdenVestlige land støtter opposisjonens protester i Georgia13:35VerdenBolivia: Veisperringer fører til mangel på bensin og mat13:14SportPlatini dømmer VAR nord og ned13:13NorgeDrapssiktet 27-åring ble tilbudt helsehjelp drapsdagen12:45PengerEmirates med milliardbestilling fra Airbus12:44SportNorske stjerner før «hete-OL»: – Svært krevende kombinasjon12:44NorgeUngdomsskoleelever rammet av tåregass12:43VerdenTre smittet av svartedauden i Kina12:07KulturÅpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt11:57PolitikkCatalonias regionale president forklarte seg i retten11:47NorgeVæret skaper trafikkproblemer igjen på Østlandet10:58VerdenTyskland skal bruke mer penger på forsvar10:57PengerNorsk konkursalarm: – Vi nærmer oss nivået under finanskrisen10:52VerdenEn person omkom da bru kollapset i Frankrike10:30NorgeNorske elever får en mer praktisk skole10:24PengerBetydelig lavere strømpris i år enn i fjor10:17SportCurling-EM: Norge fratatt seier etter bruk av feil kost09:53PolitikkSmåbedriftene vil ha bukt med tilsynsvelde09:39SportLagerbäck gjør fire endringer mot Malta09:38KulturSpråkprisen til Kristin Fridtun09:22SportRonaldo avviser strid med Sarri: – Medieskapt09:20SportJohannes om Johannes: – Han har giv og glød til å bli best09:08ReiseTogreisende på Østlandet mer misfornøyd enn før08:11PengerSelvaag Bolig varsler utbytte på 2 milliarder kroner08:09VerdenDemonstranter prøvde å rømme omringet universitet etter voldelig natt07:10VerdenFossilfunn trekker teori om oppreist gange i tvil06:40SportUEFA-statistikken disser Norges ungdomsrevolusjon06:06VerdenPolitiet: Ti personer skutt på fest i California - fire av dem er døde
Populært