Radon øker risikoen for lungekreft - nå bør du måle i boligen din

VIDEO: Radon er en medvirkende årsak til at cirka 300 nordmenn dør årlig av lungekreft.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Mellom 15. oktober og 15. april bør du huske å måle radonverdiene i boligen din. Det er antatt at radon er medvirkende årsak til rundt 370 lungekrefttilfeller årlig. – Eksponering for radon og røyking i kombinasjon er verst, forklarer fagansvarlig.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Radon er en luktfri radioaktiv gass som dannes i berggrunnen og kan sive opp og inn i boligen. Radon øker risikoen for lungekreft og er etter røyking den hyppigste årsaken til lungekreft i Norge. Statens strålevern anslår at rundt 370 mennesker i Norge dør årlig som følge av lungekreft forårsaket av radongass.

– Det er store forskjeller på hvor mye radon som finnes i grunnen på ulike steder i Norge, men det er viktig å huske på at massene under boligene våre kan være tilførte masser, sier fagansvarlig Anne Tine Ødegård i rådgivningsselskapet Mycoteam til ABC Nyheter.

– Det var tidligere ingen kontroll av uraninnholdet i masser som ble brukt til boligbygging. Man kan derfor ha forhøyede radonverdier i boliger som ligger i lite radon-utsatte områder, fortsetter hun.

Fargeløs, smaksfri og ustabil

Radon er en edelgass og har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Dette fører til at radon lett transporteres i bakken og frigjøres til fargeløs og smaksfri luft. Radon er ikke giftig, men er ustabil og avgir energi i form av radioaktiv stråling når de omdannes til andre isotoper eller grunnstoffer.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er en kontinuerlig prosess og radon dannes nede i bakken hele tiden, forklarer Ødegård.

Radonkart gir en oversikt over hvor utsatt ulike områder er, men den eneste måten å vite om man har radon i boligen er å gjøre en måling. Ødegård forteller at det i Norge er særlig i områder med granitter og alunskifer i bakken at det dannes mye radon.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Disse og andre bergarter inneholder grunnstoffet uran som er naturlig radioaktivt. Når uran henfaller eller brytes ned, dannes nye radioaktive stoffer, deriblant radium og radon. Radon er en edelgass og har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Dette fører til at radon lett transporteres i bakken og frigjøres til luft.

Les også: Professor: – Litt radon stimulerer immunforsvaret

(Saken fortsetter under)

Aktsomhetskart for radon fra Norges geologiske undersøkelse. Lilla farge vil si at det er høy radonfare i området. Rosa farge vil si høy radonfare, mens gul vil si moderat til lav radonfare. Grå farge er områder der det er for lite eller for usikre data til å si noe om området. Kart: GeoNorge
Aktsomhetskart for radon fra Norges geologiske undersøkelse. Lilla farge vil si at det er høy radonfare i området. Rosa farge vil si høy radonfare, mens gul vil si moderat til lav radonfare. Grå farge er områder der det er for lite eller for usikre data til å si noe om området. Kart: GeoNorge

Derfor er du mer utsatt om vinteren

Måling av radongass skal gjøres i perioden 15. oktober til 15. april. Årsaken til at radon skal måles i vinterhalvåret, skyldes at det av flere grunner er høyere verdier i denne perioden enn om sommeren: store temperaturforskjeller mellom ute og inne, og bruken av boligen ved at man lufter mindre og ofte stenger ventiler, spiller inn. Det er også den tiden av året at vi tilbringer mest tid inne.

Artikkelen fortsetter under annonsen

På sine nettsider skriver Kreftforeningen at faren for at radon forårsaker lungekreft, er 20-25 ganger høyere for røykere enn for dem som aldri har røykt. Følgelig vil det å stumpe røyken være det viktigste tiltaket man kan gjøre for å sikre seg mot lungekreft. Samtidig bør ikke barn utsettes for passiv røyking.

– Medias fokus på radomålinger har gjort at flere og flere ser viktigheten av å måle radon. Det har også de siste årene for oss vært en økt pågang av arbeidsgivere som ønsker målinger på arbeidsplassen. Ofte er dette initiert av at en ansatt har gjort det hjemme eller har lest om radon i media, forteller Anne Tine Ødegård til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Saken fortsetter under)

Denne modellen viser hva som skjer når radon kommer inn i hjemmet ditt. Foto: Pelias
Denne modellen viser hva som skjer når radon kommer inn i hjemmet ditt. Foto: Pelias

Det er ofte enkle tiltak som kan få radonnivåene ned til akseptable verdier.

– Bedring av utluftingen ved å åpne ventiler er ofte det som skal til, spesielt kan det være effektivt å åpne ventiler i kjeller eller underetasje da dette reduserer pipeeffekten man får ved fyring. Enkle tettetiltak av sprekker og lekkasjer ved rørgjennomføringer i sålen er ofte effektivt, men omfattende tettearbeider kan bli kostbart.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Radonbrønn er en måte som lufter ut grunnen under boligen. Ifølge Ødegård reduserer det samtidig trykkforskjellen under og over sålen, dermed reduseres opptrekk av jordluft til boligen.

– I nyere boliger er det byggeforskrifter som krever at man skal ta hensyn til radon, men vi ser at det ofte slurves i byggeprosessen eller det skjer feil. Så vi anbefaler også at nye boliger måles.

Norge på radontoppen

Norge og resten av Norden er ifølge Anne Tine Ødegaård landene med høyest radonnivåer i inneluft i verden. Det har først og fremst å gjøre med grunnforholdene; Områder med alunskifer og andre uranholdige bergarter, og områder med løsmasser, er utsatt. Kalde vintre, som gjør at det blir store temperaturforskjeller mellom ute og inne, er også med på å øke radonverdien i norske boliger.

– Radonnivåene inne varierer mye over tid, både i løpet av døgnet og i løpet av året. Vår bruk og tilstedeværelse i boligen vår påvirker nivåene i løpet av døgnet og klimatiske forhold som vind, temperatur og nedbør påvirker nivåene i løpet av året. Dette er grunnen for at en radonmåling skal gjøres over lang tid, minimum to måneder, forklarer Ødegård.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hva kan man gjøre selv når man skal måle radon i egen bolig?

– Den enkleste og billigste måten å måle radon på er ved å legge ut sporfilmer. Dette kan man godt gjøre selv, man får tilsendt sporfilm og brukerveiledning på hvordan målingene skal utføres. I en bolig skal det gjøres minimum to målinger, større boliger med flere etasjer og mange oppholdsrom kan kreve flere målinger. Målinger skal gjøres i oppholdsrom som stue, kjøkken, soverom og så videre.

(Saken fortsetter under)

Radongass sjekkes lettest og billigst med sporfilmer. Foto: Statens strålevern
Radongass sjekkes lettest og billigst med sporfilmer. Foto: Statens strålevern

Fra en langtidsmåling i målesesongen beregnes det en Årsmiddelverdi, det er denne verdien som skal være under Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets grenseverdier.

– Radon-målinger bør gjennomføres hvert femte år. Hvis man bor i særlig utsatte områder eller har utført tiltak mot radon kan det være nødvendig å utføre målinger oftere. Hvis tidligere målinger har vært lave kan man utføre målinger noe sjeldnere, for eksempel hvert tiende år, avslutter Ødegård.

Dette kan du gjøre selv:

  • Sjekke at veggventiler og kanaler over tak er åpne og rene
  • Sjekke at det er god utlufting
  • Øke ventilasjon for eksempel ved å sette inn ventiler
  • Se om det er sprekker som bør tettes mot grunnen under huset
  • Er radonnivået høyt der dere sover, bør andre rom brukes inntil det er gjort utbedringer som reduserer nivået.