E. coli-utbrudd har gjort fem personer syke

Siden august har Folkehelseinstituttet funnet samme variant av E-coli-bakterier hos tre personer. I tillegg kan to andre være rammet.

Fire av dem har fått den alvorlige nyresykdommen Hemolytisk uremisk syndrom (HUS), melder Folkehelseinstituttet. Pasientene bor i Hordaland, Aust-Agder, Trøndelag og Hedmark, og det er ett barn og fire personer over 70 år.

Det er påvist bakterier med lik DNA-profil hos tre av personene, mens analyser av de to siste tilfellene pågår. Lik DNA-profil kan være tegn på at personene har én felles smittekilde.

Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha felles smittekilde. Det er gjennomført intervjuer med pasientene og gjennomført tilsyn av serveringssteder og institusjoner for å avdekke mulig smittekilde.

– Etterforskningsarbeid kan være komplisert og ta tid, og i mange saker vil man ikke klare å finne smittekilden eller å avklare om det dreier seg om en felles kilde, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært