Færre plasser og flere pasienter – nå dør halvparten av oss på sykehjem:

– Hvordan kan man forsvare bemanningsnorm for skole og barnehage, men ikke sykehjem?

<p>De siste ti årene har det blitt betydelig flere pasienter «innom» sykehjemmene hvert år og langtidspasientene er sykere enn før.</p><p>Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix</p>
De siste ti årene har det blitt betydelig flere pasienter «innom» sykehjemmene hvert år og langtidspasientene er sykere enn før. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix

Sykehjemmene i Norge får stadig nye og endrede oppgaver. Bemanningen har økt, men neppe nok, mener forsker som etterlyser en bemanningsnorm. – Vil tvinge seg frem, mener Ap-politiker.

ARENDAL (ABC Nyheter): – Sykehjemmene i Norge er i endring og endringene bør får konsekvenser for bemanningen, sa professor Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning, vest under en debatt om sykehjemsbemanning i Arendal onsdag.

– Det vil kanskje være overraskende for noen, men en endring er at det har blitt færre sykehjem og færre sykehjemsplasser de siste ti årene. Samtidig har det blitt flere sykehjemspasienter, fortsatte han.

Førland presenterte hovedfunnene fra en kartlegging av det medisinskfaglige tilbudet i sykehjem og omsorgsboliger.

Han skisserte fire utviklingstrekk:

Etter 2009 har det blitt betydelig flere pasienter «innom» sykehjemmene, fordi det er flere korttidspasienter til utredning, rehabilitering og avlastning.

Langtidspasientene er heller ikke de samme som for ti år siden, de har kortere levetid på sykehjem.

– Dette gjør at det er flere pasienter per år på sykehjem.

Samtidig er pasientene sykere når de kommer inn og i løpet av tiden de er på sykehjem.

Det tredje utviklingstrekket er at det foregår mer mer palliativ (lindrende) pleie og behandling på sykehjemmene, som følge av samhandlingsreformen.

– Det er også flere som dør på sykehjem. Nesten alle som ikke dør akutt, dør på sykehjem. Cirka 50 prosent av oss, sa forskeren.

Det fjerde utviklingstrekket er at det er mer akuttbehandling på sykehjem.

– Kommunen har fått pålegg om å ha et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. Et tilbud for akutt syke eldre stort sett. 60 prosent av disse plassene ligger på sykehjem, forklarte han.

– Disse fire trekkene er de fleste enige om at må få noen konsekvenser for kompetansen på sykehjem. Den kan ikke være den samme som for ti år siden med disse store endringene.

Han understreket at selv om rapporten har fokus på leger, så er det ikke bare legene som jobber medisinskfaglig på sykehjem, og at de andre yrkesgruppene også er en viktig del av bildet.

Fersk undersøkelse: Nesten syv av ti synes ikke kommunene ivaretar eldre godt nok

– Tvilsomt at bemanningsøkningen er stor nok

Når det gjelder legebemanningen har det vært en økning på 30 prosent økning i legeårsverk de siste seks årene.

– I 2009 var det 108 sykehjemspasienter per legeårsverk, i fjor var det i snitt 69 pasienter per legeårsverk i norske sykehjem.

Rapporten viser også at legene i økende grad er kommunalt ansatt og har økende stillingstørrelser. Men likevel er legearbeidet på sykehjem i hovedsak et biarbeidsforhold i kommune-Norge, ikke et hovedarbeidsforhold.

Også sykepleierårsverkene har økt med 17 prosent og fysioterapiårsverk har hatt en 22 prosent økning de siste seks årene.

– Men det er tvilsomt om den økningen er stor nok til den store endringen vi har sett de siste ti årene.

Han pekte på to forhold som viser det: Sykehjemspasienter skal ha legemiddelgjennomgang årlig, men bare halvparten har det hvert år. Når det gjelder tannhelse der er det også cirka bare halvparten av pas sykehjem som får tannhelsesjekk hvert år.

– Dette er en gruppe pasienter med store tannhelseutfordringer, men bare halvparten får årlig sjekk. Det er lite.

Les også: Rapport: Økte kostnader med statlig finansiert eldreomsorg

Etterlyser bemanningsnorm på sykehjem

– Men hva er riktig nivå av bemanning på sykehjem? spurte forskeren og etterlyste en bemanningsnorm.

– Om man ikke har en bindende norm for hele landet, så ville det i hvert fall være nyttig med noe veiledende for de ulike typene behandling: for palliativ pleie, for korttidsplasser som driver med rehabilitering og så videre. De senere årene har man innført bemanningsnormer for barnehage og skole. Hvordan kan man forsvare ikke å gjøre det for sykehjemsplasser? spurte Førland.

Han fikk støtte fra salen:

– Vi får stadig flere oppgaver, og disse oppgavene stiller noen krav til typen bemanning man har. En slags norm ville være ønskelig, så ikke kommunene tvinges til å ta sjansen på at det går bra med så lav bemanning som mulig, sa kommunelege Vegard Vige i Grimstad.

– Det er to store budsjettposter i kommunene. Når man er bundet opp i den ene, så er det ikke så mye handlingsrom. Tenker vi at de oppvoksende er mer verdt enn de eldre? fortsatte kommunelegen.

Forskningsleder Bjørg Dale ved Senter for omsorgsforskning, sør, spurte hvorfor det er vanskeligere å få normer for ivaretakelse av en av de svakeste gruppene vi har.

– Normer ville forplikte kommunene å legge seg på et akseptabelt nivå, sa hun.

Les også: Kåre (94) og Ingebrigt (94) får ikke bo på samme sykehjem som

– Ekstremt vanskelig å rekruttere sykepleiere

Helge Jagmann som er direktør for sykehjemsetaten i Oslo, med vel 4100 sykehjemsplasser, understreket at det er veldig viktig å få bedre kunnskap.

– Vi vet ikke om tjenestene vi tilbyr i kommunene er gode nok til å dekke pasientenes reelle behov. Dette må vi få en orden på.

I hovedstaden har de ikke hatt problemer med å rekruttere leger, forklarte Jagmann.

– Men det er ekstremt vanskelig å rekruttere sykepleiere, sa han og fortalte at de hadde lyst ut 30 nye, hele årsverk i fjor, men bare klarte å rekruttere halvparten i løpet av året.

– I mellomtiden hadde mange sluttet. Det er svært krevende, sa han.

Etatsdirektøren uttrykte også bekymring for den gruppen eldre som ikke befinner seg på sykehjem, men hjemme.

– Eldre pasienter ligger kortere på sykehus, og mange befinner seg hjemme. Hvilket tilbud klarer vi å gi folk hjemme? Legetjenesten for hjemmetjenesten det er fastlegen. Få fastleger klarer å drive aktivt med hjemmebesøk. Er kommunene godt nok økonomisk kompensert for å møte det tverrpolitiske ønsket om at alle skal få bo hjemme lengst mulig? spurte han.

Les også: 4 av 5 i Midt-Norge mener kommunene ikke tar godt vare på de eldre

– Bemanningsnorm vil tvinge seg frem

En veiledende bemanningsnorm i sykehjem vil være et godt grep for å motvirke det presset som helse- og omsorg har kommet under i kommunene på grunn av bemanningsnormene i skole og barnehage, mener Ap-politiker Tuva Moflag. Foto: Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter
En veiledende bemanningsnorm i sykehjem vil være et godt grep for å motvirke det presset som helse- og omsorg har kommet under i kommunene på grunn av bemanningsnormene i skole og barnehage, mener Ap-politiker Tuva Moflag. Foto: Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter

Tuva Moflag som sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet mener staten må følge opp med mer penger til kommunene og forskningsmidler.

– Det vi hører er kjent. Dette handler om samhandlingsreformen. Det har vært en enorm oppgaveoverføring til kommunene, men ikke den nødvendige kompetanse-, finansierings- og forskningsoverføringen. Man har angitt en retning, men ikke fulgt opp med det nødvendige som skal få det til å fungere, sa hun under debatten og fortsatte:

– Vi står overfor en helsepersonellmangel, og så er det sykepleiere vi har størst problem å rekruttere. Men vi må snakke om hele bemanningskrisa som vi står overfor.

Når det gjelder en bemanningsnorm tror hun det vil tvinge seg frem, fordi det å ha en norm på noen områder, men ikke andre, ikke er noen god løsning.

– Innspillet vi får om en veiledende norm er godt og vil være et godt grep for å motvirke det sterke presset som helse- og omsorg har kommet under i kommunene på grunn av bemanningsnormene i skole og barnehage, sa Ap-politikeren til ABC Nyheter.

– Vi har ikke gått imot disse normene, men vi ville finansiert dem. Nå som det ikke er fulgt opp med midler, er det helse- og omsorg som betaler regningen i kommunene, fortsatte Moflag.

– Norm vil ikke løse problemet med bemanning

Camilla Strandskogen som sitter i Helse- og omsorgskomiteen for Høyre, er derimot kritisk til flere normer.

– Det er veldig mange ulike områder som ønsker seg øremerking eller normer. Hvis alle skulle få det kunne vi like gjerne legge ned kommunestyrene fordi det ikke ville være noe handlingsrom igjen, sa hun under debatten.

Og selv med en norm så ville det ikke være slik at de legene og sykepleierne man trenger kommer umiddlebart.

– Likevel er jeg tilhenger av en slags regulering av hva som er tilstrekkelig bemanning i sykehjem. Jeg skjønner behovet for økt kvalitativ og kompetent bemanning. Men man kan ikke bare vedta en norm og så løser det seg i morgen, sa Høyre-politikeren.

– Viktigere med riktig kompetanse

Det er viktigere å sikre riktig kompetanse enn å lage en bemanningsnorm for sykehjem, mener Kjellaug Enoksen som er leder i Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin. Foto: Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter
Det er viktigere å sikre riktig kompetanse enn å lage en bemanningsnorm for sykehjem, mener Kjellaug Enoksen som er leder i Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin. Foto: Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter

Heller ikke alle i fagmiljøet omfavner ideen om en bemanningsnorm for sykehjems-Norge.

– Personlig synes jeg det blir feil fokus å ha en slik norm. Det er viktigere med krav om kompetanse, at man lager et godt system som sikrer kompetente leger og sykepleiere til å løse de ulike oppgavene, sa Kjellaug Enoksen, som er leder i Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin, til ABC Nyheter.

Hun roste helseminister Bent Høie (H) for å ha stilt krav om at legene som skal jobbe i kommunen, og dermed også i sykehjem, skal være spesialist i allmennmedisin, ha en annen relevant spesialisering eller være i spesialisering.

– Det er en vesensforskjell om man har en lege som ikke har gjennomført turnus som jobber i et vikariat i sykehjem i ett år eller om man har en erfaren lege som tar jobben på strak arm.

– Man må ha bredde og kompetanse og helst kjenne kommunen, sa Enoksen.

Hun understreket at legen ikke jobber i et vakuum, og at det er viktig at man har folk med riktig kompetanse til å løse alle de andre oppgavene i sykehjem også.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
23:30 UP stoppet sjåfør som kjørte 85 kilometer i timen over fartsgrensa23:09 MC-fører til sykehus i luftambulanse etter ulykke i Spydeberg22:59 Barcelona og Messi snublet mot Granada22:53 Stadig flere migranter kommer til Italia fra Tunisia22:51 Inter til topps av Serie A etter derbyseier over Milan22:37 Overtidsscoring av Berge da Genk snudde og slo Ingebrigtsens Oostende22:29 Brann på gård i Nome22:11 Hotell-milliardær er død21:43 IS påtar seg ansvaret for bombe i Irak21:36 Kanon ved saluttulykke i Mysen skulle bare være til utstilling21:24 To drept av bombe i Afghanistan20:22 Tidligere hærsjef mener norske oljeinstallasjoner er for dårlig beskyttet20:05 Målløst da Brann gikk glipp av to viktige poeng19:37 Norwegian-fly mellomlandet for å fjerne uregjerlig passasjer19:09 Nei, dette er ikke en danskevits: Blokkerer sikten for å øke trafikksikkerheten19:06 MC-fører til sykehus i luftambulanse etter ulykke i Spydeberg19:00 MC-fører til sykehus etter trafikkulykke i Nordland18:42 Hovland misset på banens enkleste hull – sakket akterut18:41 Politiet pågrep mann med kniv18:10 Kraftig jordskjelv i Albania17:57 Negotia: Partene står langt fra hverandre17:56 Manchester City historiske med fem mål på 17 minutter da de kjørte over stakkars Watford17:23 Thomas Cook på randen av konkurs17:02 – Ble lei av å være den fete klovnen16:39 Flere nedbørsrekorder i Trøndelag16:28 Abid Raja fikk hatbrev i posten16:06 Varm septemberdag flere steder15:41 Tottenham millimeter fra 2-0, reiste tomhendt hjem fra Leicester15:21 Etter vikingenes ankomst, døde kjempene ut15:14 Færre selger bilen sin privat14:45 Norges FN-valgkamp drar seg til13:52 Brann i enebolig i Bærum13:47 Thunberg på talerstolen under FNs klimatoppmøte for unge13:23 Vil ta fra Oljefondet: – Satser vi nå, kan vi få et nytt industrieventyr12:58 The Times: Liverpool spionerte på Manchester City, inngikk forlik12:56 Demonstranter satte fyr på kinesisk flagg i Hongkong12:08 Over 100 demonstranter pågrepet i Paris11:53 Nytt håp for geirfuglen: Vardøværing skal ha skutt den siste11:34 Mann brakt til sykehus med luftambulanse etter fallulykke i steinbrudd11:28 Fridde til kjæresten under vann - druknet10:45 Manshaus har hatt kontakt med nynazistisk organisasjon10:19 Får kritikk: Bistandsorganisasjoner kan spare fem milliarder på solenergi09:22 Reisegigant nær økonomisk kollaps08:19 Biden krever utskrift av Trump-samtale08:08 Stort marked for lyntog i Norge, men det er åtte problemer07:39 En person pågrepet etter taxiran i Oslo06:46 Trump: En handelsavtale må ikke være i boks før valget06:46 En mann er pågrepet etter alvorlig voldshendelse i Kristiansand06:23 Drap på journalist på Malta skal etterforskes uavhengig06:03 Dette skjer i dag05:45 Fire turister omkom i bussulykke i USA05:34 Dette skjedde i natt04:58 Orkan har nådd Californiahalvøya04:14 Anmelder Helse Bergen etter at foreldrene ble drept av broren03:48 Argentinas tidligere president stilles for retten igjen03:19 Demonstrasjoner mot Egypts president02:49 Mann pågrepet for to år gammel overfallsvoldtekt etter DNA-treff02:25 Global klimastreik kan slå alle rekorder02:12 Domstol hever Hydros bruksforbud av deponi i sivil sak01:26 René Karoli fengslet i fire uker – siktet for grove trusler01:21 USA sender soldater til Saudi-Arabia og Emiratene etter oljeangrepet00:43 USA har inngått asylavtale med El Salvador00:31 Mann omkom i drukningsulykke ved Halsa00:03 20 innsatte evakuert etter fengselsbrann23:57 Walmart stopper salg av e-sigaretter etter flere dødsfall23:35 Nordmann vant 443 millioner i Eurojackpot23:00 Mann funnet i sjøen ved Halsa – får livreddende førstehjelp22:55 Fengselsbygg i Oppland trolig totalskadd i brann22:37 Fire døde og mange kritisk skadd i bussulykke i USA21:52 Kvinne tiltalt for offentlig sex på populært utfartssted i Fredrikstad21:31 Bedragerisiktede Keshvari kan beholde stortingslønn i fengsel20:56 – Enda et nederlag ville være pinlig for Trump20:12 13-åring fraktet til sykehus etter fallulykke ved Nesøybrua19:58 Norge må spille skjebnekamp for tomme tribuner19:43 Colombia: 8 tonn kokain funnet i ubåt19:23 Trump indikerer at han ikke planlegger angrep mot Iran19:08 Opposisjonen i Oslo krever gransking av Lan Marie Berg etter brudd på arbeidsmiljøloven19:01 – Tok Visa-kort fra mann og «svidde av» 152.527 kroner18:29 Tre biler involvert i kollisjon i Hordaland: Tre personer til sykehus18:21 ACER-rettssak mot statsministeren: – Nok er nok!17:33 Tre nye meldinger om syke hunder: 90 forskjellige hunderaser har hatt symptomer17:19 Siv Jensen skal bli tøffere: – Det kan vitalisere regjeringssamarbeidet16:34 Russland og Kina med stor militærøvelse15:56 Nordmenns kryptoformue sank med 3,6 milliarder i fjor15:54 Twitter stenger flere tusen kontoer som har spredd falske nyheter15:38 Studie: Psykiske lidelser ga mer rus15:28 Mann (19) filmet voldtekt - sendte videoene til venner15:15 Bloomberg-journalister for retten i Tyrkia15:14 Bilfører satt fast i bilen etter kollisjon med lastebil15:00 Drapssiktet nordmann på rømmen i Thailand: – Føler seg truet på livet14:57 Tysk klimapakke vil koste minst 50 milliarder euro14:36 Global klimastreik kan slå alle rekorder14:34 Russisk skuespiller løslatt etter protestbølge14:34 Bill de Blasio trekker seg fra presidentvalgkampen14:26 Ruud hadde verdens 15. beste tennisspiller i kne13:59 DNB øker renten på boliglån13:50 Benjamin Netanyahu lever på lånt tid13:45 Sykehusangrep i Afghanistan tok 39 liv – 140 ble såret13:45 Mann bevisstløs etter slagsmål i Trondheim13:35 MDGs Venstre-flørt diskuteres bak lukkede dører
Siste nytt
23:30NorgeUP stoppet sjåfør som kjørte 85 kilometer i timen over fartsgrensa23:09NorgeMC-fører til sykehus i luftambulanse etter ulykke i Spydeberg22:59SportBarcelona og Messi snublet mot Granada22:53VerdenStadig flere migranter kommer til Italia fra Tunisia22:51SportInter til topps av Serie A etter derbyseier over Milan22:37SportOvertidsscoring av Berge da Genk snudde og slo Ingebrigtsens Oostende22:29NorgeBrann på gård i Nome22:11PengerHotell-milliardær er død21:43VerdenIS påtar seg ansvaret for bombe i Irak21:36NorgeKanon ved saluttulykke i Mysen skulle bare være til utstilling21:24NorgeTo drept av bombe i Afghanistan20:22NorgeTidligere hærsjef mener norske oljeinstallasjoner er for dårlig beskyttet20:05SportMålløst da Brann gikk glipp av to viktige poeng19:37ReiseNorwegian-fly mellomlandet for å fjerne uregjerlig passasjer19:09MotorNei, dette er ikke en danskevits: Blokkerer sikten for å øke trafikksikkerheten19:06NorgeMC-fører til sykehus i luftambulanse etter ulykke i Spydeberg19:00NorgeMC-fører til sykehus etter trafikkulykke i Nordland18:42NyheterHovland misset på banens enkleste hull – sakket akterut18:41NorgePolitiet pågrep mann med kniv18:10VerdenKraftig jordskjelv i Albania17:57PengerNegotia: Partene står langt fra hverandre17:56SportManchester City historiske med fem mål på 17 minutter da de kjørte over stakkars Watford17:23ReiseThomas Cook på randen av konkurs17:02Helse og livsstil– Ble lei av å være den fete klovnen16:39NorgeFlere nedbørsrekorder i Trøndelag16:28PolitikkAbid Raja fikk hatbrev i posten16:06NorgeVarm septemberdag flere steder15:41SportTottenham millimeter fra 2-0, reiste tomhendt hjem fra Leicester15:21VerdenEtter vikingenes ankomst, døde kjempene ut15:14MotorFærre selger bilen sin privat14:45VerdenNorges FN-valgkamp drar seg til13:52NorgeBrann i enebolig i Bærum13:47VerdenThunberg på talerstolen under FNs klimatoppmøte for unge13:23NæringslivVil ta fra Oljefondet: – Satser vi nå, kan vi få et nytt industrieventyr12:58SportThe Times: Liverpool spionerte på Manchester City, inngikk forlik12:56VerdenDemonstranter satte fyr på kinesisk flagg i Hongkong12:08VerdenOver 100 demonstranter pågrepet i Paris11:53NorgeNytt håp for geirfuglen: Vardøværing skal ha skutt den siste11:34NorgeMann brakt til sykehus med luftambulanse etter fallulykke i steinbrudd11:28LivetFridde til kjæresten under vann - druknet10:45NorgeManshaus har hatt kontakt med nynazistisk organisasjon10:19PengerFår kritikk: Bistandsorganisasjoner kan spare fem milliarder på solenergi09:22PengerReisegigant nær økonomisk kollaps08:19VerdenBiden krever utskrift av Trump-samtale08:08PolitikkStort marked for lyntog i Norge, men det er åtte problemer07:39NorgeEn person pågrepet etter taxiran i Oslo06:46VerdenTrump: En handelsavtale må ikke være i boks før valget06:46NorgeEn mann er pågrepet etter alvorlig voldshendelse i Kristiansand06:23VerdenDrap på journalist på Malta skal etterforskes uavhengig06:03NorgeDette skjer i dag05:45VerdenFire turister omkom i bussulykke i USA05:34NorgeDette skjedde i natt04:58VerdenOrkan har nådd Californiahalvøya04:14NorgeAnmelder Helse Bergen etter at foreldrene ble drept av broren03:48VerdenArgentinas tidligere president stilles for retten igjen03:19VerdenDemonstrasjoner mot Egypts president02:49NorgeMann pågrepet for to år gammel overfallsvoldtekt etter DNA-treff02:25VerdenGlobal klimastreik kan slå alle rekorder02:12VerdenDomstol hever Hydros bruksforbud av deponi i sivil sak01:26NorgeRené Karoli fengslet i fire uker – siktet for grove trusler01:21VerdenUSA sender soldater til Saudi-Arabia og Emiratene etter oljeangrepet00:43VerdenUSA har inngått asylavtale med El Salvador00:31NorgeMann omkom i drukningsulykke ved Halsa00:03Norge20 innsatte evakuert etter fengselsbrann23:57VerdenWalmart stopper salg av e-sigaretter etter flere dødsfall23:35NorgeNordmann vant 443 millioner i Eurojackpot23:00NorgeMann funnet i sjøen ved Halsa – får livreddende førstehjelp22:55NorgeFengselsbygg i Oppland trolig totalskadd i brann22:37VerdenFire døde og mange kritisk skadd i bussulykke i USA21:52NorgeKvinne tiltalt for offentlig sex på populært utfartssted i Fredrikstad21:31PolitikkBedragerisiktede Keshvari kan beholde stortingslønn i fengsel20:56Politikk– Enda et nederlag ville være pinlig for Trump20:12Norge13-åring fraktet til sykehus etter fallulykke ved Nesøybrua19:58SportNorge må spille skjebnekamp for tomme tribuner19:43VerdenColombia: 8 tonn kokain funnet i ubåt19:23VerdenTrump indikerer at han ikke planlegger angrep mot Iran19:08PolitikkOpposisjonen i Oslo krever gransking av Lan Marie Berg etter brudd på arbeidsmiljøloven19:01Penger– Tok Visa-kort fra mann og «svidde av» 152.527 kroner18:29NorgeTre biler involvert i kollisjon i Hordaland: Tre personer til sykehus18:21PolitikkACER-rettssak mot statsministeren: – Nok er nok!17:33NorgeTre nye meldinger om syke hunder: 90 forskjellige hunderaser har hatt symptomer17:19PolitikkSiv Jensen skal bli tøffere: – Det kan vitalisere regjeringssamarbeidet16:34VerdenRussland og Kina med stor militærøvelse15:56PengerNordmenns kryptoformue sank med 3,6 milliarder i fjor15:54KulturTwitter stenger flere tusen kontoer som har spredd falske nyheter15:38Helse og livsstilStudie: Psykiske lidelser ga mer rus15:28NorgeMann (19) filmet voldtekt - sendte videoene til venner15:15VerdenBloomberg-journalister for retten i Tyrkia15:14NorgeBilfører satt fast i bilen etter kollisjon med lastebil15:00VerdenDrapssiktet nordmann på rømmen i Thailand: – Føler seg truet på livet14:57PengerTysk klimapakke vil koste minst 50 milliarder euro14:36VerdenGlobal klimastreik kan slå alle rekorder14:34VerdenRussisk skuespiller løslatt etter protestbølge14:34PolitikkBill de Blasio trekker seg fra presidentvalgkampen14:26SportRuud hadde verdens 15. beste tennisspiller i kne13:59PengerDNB øker renten på boliglån13:50PolitikkBenjamin Netanyahu lever på lånt tid13:45VerdenSykehusangrep i Afghanistan tok 39 liv – 140 ble såret13:45NorgeMann bevisstløs etter slagsmål i Trondheim13:35PolitikkMDGs Venstre-flørt diskuteres bak lukkede dører
Populært