Færre plasser og flere pasienter – nå dør halvparten av oss på sykehjem:

– Hvordan kan man forsvare bemanningsnorm for skole og barnehage, men ikke sykehjem?

<p>De siste ti årene har det blitt betydelig flere pasienter «innom» sykehjemmene hvert år og langtidspasientene er sykere enn før.</p><p>Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix</p>
De siste ti årene har det blitt betydelig flere pasienter «innom» sykehjemmene hvert år og langtidspasientene er sykere enn før. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix

Sykehjemmene i Norge får stadig nye og endrede oppgaver. Bemanningen har økt, men neppe nok, mener forsker som etterlyser en bemanningsnorm. – Vil tvinge seg frem, mener Ap-politiker.

ARENDAL (ABC Nyheter): – Sykehjemmene i Norge er i endring og endringene bør får konsekvenser for bemanningen, sa professor Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning, vest under en debatt om sykehjemsbemanning i Arendal onsdag.

– Det vil kanskje være overraskende for noen, men en endring er at det har blitt færre sykehjem og færre sykehjemsplasser de siste ti årene. Samtidig har det blitt flere sykehjemspasienter, fortsatte han.

Førland presenterte hovedfunnene fra en kartlegging av det medisinskfaglige tilbudet i sykehjem og omsorgsboliger.

Han skisserte fire utviklingstrekk:

Etter 2009 har det blitt betydelig flere pasienter «innom» sykehjemmene, fordi det er flere korttidspasienter til utredning, rehabilitering og avlastning.

Langtidspasientene er heller ikke de samme som for ti år siden, de har kortere levetid på sykehjem.

– Dette gjør at det er flere pasienter per år på sykehjem.

Samtidig er pasientene sykere når de kommer inn og i løpet av tiden de er på sykehjem.

Det tredje utviklingstrekket er at det foregår mer mer palliativ (lindrende) pleie og behandling på sykehjemmene, som følge av samhandlingsreformen.

– Det er også flere som dør på sykehjem. Nesten alle som ikke dør akutt, dør på sykehjem. Cirka 50 prosent av oss, sa forskeren.

Det fjerde utviklingstrekket er at det er mer akuttbehandling på sykehjem.

– Kommunen har fått pålegg om å ha et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. Et tilbud for akutt syke eldre stort sett. 60 prosent av disse plassene ligger på sykehjem, forklarte han.

– Disse fire trekkene er de fleste enige om at må få noen konsekvenser for kompetansen på sykehjem. Den kan ikke være den samme som for ti år siden med disse store endringene.

Han understreket at selv om rapporten har fokus på leger, så er det ikke bare legene som jobber medisinskfaglig på sykehjem, og at de andre yrkesgruppene også er en viktig del av bildet.

Fersk undersøkelse: Nesten syv av ti synes ikke kommunene ivaretar eldre godt nok

– Tvilsomt at bemanningsøkningen er stor nok

Når det gjelder legebemanningen har det vært en økning på 30 prosent økning i legeårsverk de siste seks årene.

– I 2009 var det 108 sykehjemspasienter per legeårsverk, i fjor var det i snitt 69 pasienter per legeårsverk i norske sykehjem.

Rapporten viser også at legene i økende grad er kommunalt ansatt og har økende stillingstørrelser. Men likevel er legearbeidet på sykehjem i hovedsak et biarbeidsforhold i kommune-Norge, ikke et hovedarbeidsforhold.

Også sykepleierårsverkene har økt med 17 prosent og fysioterapiårsverk har hatt en 22 prosent økning de siste seks årene.

– Men det er tvilsomt om den økningen er stor nok til den store endringen vi har sett de siste ti årene.

Han pekte på to forhold som viser det: Sykehjemspasienter skal ha legemiddelgjennomgang årlig, men bare halvparten har det hvert år. Når det gjelder tannhelse der er det også cirka bare halvparten av pas sykehjem som får tannhelsesjekk hvert år.

– Dette er en gruppe pasienter med store tannhelseutfordringer, men bare halvparten får årlig sjekk. Det er lite.

Les også: Rapport: Økte kostnader med statlig finansiert eldreomsorg

Etterlyser bemanningsnorm på sykehjem

– Men hva er riktig nivå av bemanning på sykehjem? spurte forskeren og etterlyste en bemanningsnorm.

– Om man ikke har en bindende norm for hele landet, så ville det i hvert fall være nyttig med noe veiledende for de ulike typene behandling: for palliativ pleie, for korttidsplasser som driver med rehabilitering og så videre. De senere årene har man innført bemanningsnormer for barnehage og skole. Hvordan kan man forsvare ikke å gjøre det for sykehjemsplasser? spurte Førland.

Han fikk støtte fra salen:

– Vi får stadig flere oppgaver, og disse oppgavene stiller noen krav til typen bemanning man har. En slags norm ville være ønskelig, så ikke kommunene tvinges til å ta sjansen på at det går bra med så lav bemanning som mulig, sa kommunelege Vegard Vige i Grimstad.

– Det er to store budsjettposter i kommunene. Når man er bundet opp i den ene, så er det ikke så mye handlingsrom. Tenker vi at de oppvoksende er mer verdt enn de eldre? fortsatte kommunelegen.

Forskningsleder Bjørg Dale ved Senter for omsorgsforskning, sør, spurte hvorfor det er vanskeligere å få normer for ivaretakelse av en av de svakeste gruppene vi har.

– Normer ville forplikte kommunene å legge seg på et akseptabelt nivå, sa hun.

Les også: Kåre (94) og Ingebrigt (94) får ikke bo på samme sykehjem som

– Ekstremt vanskelig å rekruttere sykepleiere

Helge Jagmann som er direktør for sykehjemsetaten i Oslo, med vel 4100 sykehjemsplasser, understreket at det er veldig viktig å få bedre kunnskap.

– Vi vet ikke om tjenestene vi tilbyr i kommunene er gode nok til å dekke pasientenes reelle behov. Dette må vi få en orden på.

I hovedstaden har de ikke hatt problemer med å rekruttere leger, forklarte Jagmann.

– Men det er ekstremt vanskelig å rekruttere sykepleiere, sa han og fortalte at de hadde lyst ut 30 nye, hele årsverk i fjor, men bare klarte å rekruttere halvparten i løpet av året.

– I mellomtiden hadde mange sluttet. Det er svært krevende, sa han.

Etatsdirektøren uttrykte også bekymring for den gruppen eldre som ikke befinner seg på sykehjem, men hjemme.

– Eldre pasienter ligger kortere på sykehus, og mange befinner seg hjemme. Hvilket tilbud klarer vi å gi folk hjemme? Legetjenesten for hjemmetjenesten det er fastlegen. Få fastleger klarer å drive aktivt med hjemmebesøk. Er kommunene godt nok økonomisk kompensert for å møte det tverrpolitiske ønsket om at alle skal få bo hjemme lengst mulig? spurte han.

Les også: 4 av 5 i Midt-Norge mener kommunene ikke tar godt vare på de eldre

– Bemanningsnorm vil tvinge seg frem

En veiledende bemanningsnorm i sykehjem vil være et godt grep for å motvirke det presset som helse- og omsorg har kommet under i kommunene på grunn av bemanningsnormene i skole og barnehage, mener Ap-politiker Tuva Moflag. Foto: Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter
En veiledende bemanningsnorm i sykehjem vil være et godt grep for å motvirke det presset som helse- og omsorg har kommet under i kommunene på grunn av bemanningsnormene i skole og barnehage, mener Ap-politiker Tuva Moflag. Foto: Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter

Tuva Moflag som sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet mener staten må følge opp med mer penger til kommunene og forskningsmidler.

– Det vi hører er kjent. Dette handler om samhandlingsreformen. Det har vært en enorm oppgaveoverføring til kommunene, men ikke den nødvendige kompetanse-, finansierings- og forskningsoverføringen. Man har angitt en retning, men ikke fulgt opp med det nødvendige som skal få det til å fungere, sa hun under debatten og fortsatte:

– Vi står overfor en helsepersonellmangel, og så er det sykepleiere vi har størst problem å rekruttere. Men vi må snakke om hele bemanningskrisa som vi står overfor.

Når det gjelder en bemanningsnorm tror hun det vil tvinge seg frem, fordi det å ha en norm på noen områder, men ikke andre, ikke er noen god løsning.

– Innspillet vi får om en veiledende norm er godt og vil være et godt grep for å motvirke det sterke presset som helse- og omsorg har kommet under i kommunene på grunn av bemanningsnormene i skole og barnehage, sa Ap-politikeren til ABC Nyheter.

– Vi har ikke gått imot disse normene, men vi ville finansiert dem. Nå som det ikke er fulgt opp med midler, er det helse- og omsorg som betaler regningen i kommunene, fortsatte Moflag.

– Norm vil ikke løse problemet med bemanning

Camilla Strandskogen som sitter i Helse- og omsorgskomiteen for Høyre, er derimot kritisk til flere normer.

– Det er veldig mange ulike områder som ønsker seg øremerking eller normer. Hvis alle skulle få det kunne vi like gjerne legge ned kommunestyrene fordi det ikke ville være noe handlingsrom igjen, sa hun under debatten.

Og selv med en norm så ville det ikke være slik at de legene og sykepleierne man trenger kommer umiddlebart.

– Likevel er jeg tilhenger av en slags regulering av hva som er tilstrekkelig bemanning i sykehjem. Jeg skjønner behovet for økt kvalitativ og kompetent bemanning. Men man kan ikke bare vedta en norm og så løser det seg i morgen, sa Høyre-politikeren.

– Viktigere med riktig kompetanse

Det er viktigere å sikre riktig kompetanse enn å lage en bemanningsnorm for sykehjem, mener Kjellaug Enoksen som er leder i Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin. Foto: Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter
Det er viktigere å sikre riktig kompetanse enn å lage en bemanningsnorm for sykehjem, mener Kjellaug Enoksen som er leder i Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin. Foto: Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter

Heller ikke alle i fagmiljøet omfavner ideen om en bemanningsnorm for sykehjems-Norge.

– Personlig synes jeg det blir feil fokus å ha en slik norm. Det er viktigere med krav om kompetanse, at man lager et godt system som sikrer kompetente leger og sykepleiere til å løse de ulike oppgavene, sa Kjellaug Enoksen, som er leder i Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin, til ABC Nyheter.

Hun roste helseminister Bent Høie (H) for å ha stilt krav om at legene som skal jobbe i kommunen, og dermed også i sykehjem, skal være spesialist i allmennmedisin, ha en annen relevant spesialisering eller være i spesialisering.

– Det er en vesensforskjell om man har en lege som ikke har gjennomført turnus som jobber i et vikariat i sykehjem i ett år eller om man har en erfaren lege som tar jobben på strak arm.

– Man må ha bredde og kompetanse og helst kjenne kommunen, sa Enoksen.

Hun understreket at legen ikke jobber i et vakuum, og at det er viktig at man har folk med riktig kompetanse til å løse alle de andre oppgavene i sykehjem også.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
04:30 Busser, butikker og skoler lammet av streiken i Bolivia03:57 Motorsyklist omkom i ulykke på E39 i Sogn03:21 Store protester i Chile tross løfter om sosiale reformer03:00 Medvind for motstandere av vindkraft02:28 Sjeføkonom spår fall i boligmarkedet02:21 Seksualforbrytere saksøker politiet etter «knask-eller-knep»-nekt i USA01:46 Servitører betaler skatt av tips uten å få noe tilbake01:27 Trudeau utelukker koalisjonsregjering etter knepen valgseier00:37 Tesla leverte overraskende positivt resultat00:07 Skylagring drar opp resultatet til Microsoft23:59 Sjaman Dureks bok stoppes23:34 Messi satte mesterligarekord i heldig seier23:04 Liverpool endte tapsrekken på bortebane med storseier23:00 Salzburg tapte til tross for nytt Haaland-show22:53 Motorsyklist omkom i ulykke på E39 i Sogn og Fjordane22:38 Også Elkjøp ba ansatte jobbe uten lønn21:48 Raja melder seg på i lederkampen i Venstre21:31 SV vil skrote fergerfri-satsing: – Lite seriøst21:31 – Jeg må ha fått flere hundre poser med matvarer. Dette var den eneste måten jeg kunne overleve på21:19 Dødstallene stiger mens uroen fortsetter i Chile20:33 Politihøgskolen raser mot regjeringens kuttforslag19:53 Israels president har gitt Benny Gantz regjeringsoppdrag18:58 Har du det ene av disse førerkortene, må du skynde deg18:57 – Regjeringen går historisk langt i å føye seg etter Israel18:19 Forsvarer i ambulansesaken sier siktede ikke ville skade noen18:15 Storstevne i Monte Carlo: Brækhus neste motstander klar17:34 Knivstakk egen datter - familiefar (47) dømt17:32 Mann mistet livet i ulykke i Brønnøy16:56 Lene Marie Fossen er død16:54 Kagge forlag om mulig Sjaman Durek-bokutgivelse: – Ingen kommentar16:25 Forskere mener å ha funnet en hybelkanin i verdensrommet16:06 Tankskip i drift utenfor Bud i Møre og Romsdal15:57 Trump: Hever sanksjonene mot Tyrkia15:32 Sjaman Dureks bok stoppes15:27 Midtøsten-ekspert: – Vil skade amerikanerne i lang tid fremover15:19 I helga stilles klokka til vintertid15:10 Mann med Gucci-veske pekes ut som leder etter ungdomsvold i Oslo14:32 Verdens største tretopphus brant opp14:28 Spanias fotballkvinner vil streike for lønn og arbeidstid13:37 Stort slagsmål på Stovner i Oslo13:36 Mest vått vær i vente – men også en smak av vinter13:26 Google hevder de har gjort et stort data-gjennombrudd13:19 Drapssiktet mann varetektsfengsles i Drammen13:19 16-åring pågrepet etter helgens voldshendelser i Oslo13:10 Issmelting i Arktis har gitt Russland fem nye øyer12:49 Hardarson forlenger med Start12:40 Tunisias nye president tatt i ed12:31 Russland truer med at militante kurdere kan bli «knust» av Tyrkia12:09 Ber publikum om videoer av ambulansekapringen11:37 Ap-politiker om brilleforslag: – En hastverksbeslutning på bekostning av barn11:21 Svakere resultat enn ventet for Aker Solutions11:21 Full bortekrise for Solskjær11:20 Skamroser Oslo-byrådet: – Regjeringen har mye å lære11:19 Russlands antidopingsjef ut mot egne myndigheter11:02 PST: Ambulansekapringen ser ikke ut som terror11:01 Kippe (41) gir seg som spiller i LSK10:37 39 personer funnet døde i lastebil i Essex10:34 De fire riksrett-punktene: Alle veier fører til Putin10:13 MDG og SV får hver sin nye Oslo-byråd10:12 Mann forskanset seg på museum i Frankrike09:56 Direkte: Følg spørretimen på Stortinget09:47 Færre lovbrudd ble oppklart09:45 Granskere: Designfeil bidro til Lion Air-ulykke09:08 Lonely Planet: Hit bør du reise i 202009:07 Botswanas politiske stabilitet på prøve09:04 15 norske alpinister til Sölden09:03 Jevnt fra Telenor, men underskudd etter skatt08:35 Stein Erik Hagen går inn i SATS07:35 Norges fortielse: – Dette bildet skapte en krigsmyte07:09 Skadefri Zuccarello med assist i Wild-seier07:04 Norge gir 3 milliarder til renere hav06:33 Rapport: 1 av 20 har opplevd grov vold fra foreldre06:28 Nye eiere overtar Vita, men Loco-kjeden legges ned06:27 Stöckl utfordret hopperne: – Mange var ganske lange i ansiktet06:15 De siktede etter ambulansekapringen skal avhøres onsdag05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:25 Mann dømt til fengsel for å ha sendt penisbilder05:04 En av Norges rikeste vil utfordre Darwins evolusjonsteori04:39 Opposisjonen i Bolivia oppfordrer til generalstreik04:35 Regjeringen vil ha tiltak mot medisinmangel04:07 Medier dropper konferanse i protest mot Khashoggi-drapet04:04 Chiles president ber om unnskyldning etter voldelige protester03:56 Ambassadør hevder Trump krevde gransking mot militær støtte02:55 Beboere evakuert etter melding om brann i Sarpsborg02:41 Skrik og krangling i Oslo var frieri02:05 30.000 arbeidsplasser blir borte fra varehandelen01:52 Nye anklager mot Lori Loughlin i collegeskandalen01:17 Tyrkia starter ikke en ny offensiv i Nord-Syria00:36 Esper: Tyrkia kan ha begått krigsforbrytelser00:24 Mindre kreft blant innvandrere23:58 Boeing erstatter toppsjef etter vedvarende flykrise23:43 Kroos ordnet etterlengtet Real Madrid-seier23:37 Tottenham-show gir sjefen arbeidsro23:32 Glohet Sterling straffet Atalanta tross åpningssmell23:26 Den kinesiske regjeringen planlegger å erstatte Hongkongs leder23:08 25 år gammel kvinne nekter straffskyld etter ambulansedrama23:06 Kroos ordnet etterlengtet Real Madrid-seier23:04 Glohet Sterling straffet Atalanta tross åpningssmell23:02 Dybala-dobbel reddet Juventus fra pinlig tap
Siste nytt
04:30VerdenBusser, butikker og skoler lammet av streiken i Bolivia03:57NorgeMotorsyklist omkom i ulykke på E39 i Sogn03:21VerdenStore protester i Chile tross løfter om sosiale reformer03:00NorgeMedvind for motstandere av vindkraft02:28NorgeSjeføkonom spår fall i boligmarkedet02:21VerdenSeksualforbrytere saksøker politiet etter «knask-eller-knep»-nekt i USA01:46NorgeServitører betaler skatt av tips uten å få noe tilbake01:27VerdenTrudeau utelukker koalisjonsregjering etter knepen valgseier00:37VerdenTesla leverte overraskende positivt resultat00:07VerdenSkylagring drar opp resultatet til Microsoft23:59NorgeSjaman Dureks bok stoppes23:34SportMessi satte mesterligarekord i heldig seier23:04SportLiverpool endte tapsrekken på bortebane med storseier23:00SportSalzburg tapte til tross for nytt Haaland-show22:53NorgeMotorsyklist omkom i ulykke på E39 i Sogn og Fjordane22:38PengerOgså Elkjøp ba ansatte jobbe uten lønn21:48PolitikkRaja melder seg på i lederkampen i Venstre21:31MotorSV vil skrote fergerfri-satsing: – Lite seriøst21:31Norge– Jeg må ha fått flere hundre poser med matvarer. Dette var den eneste måten jeg kunne overleve på21:19VerdenDødstallene stiger mens uroen fortsetter i Chile20:33NorgePolitihøgskolen raser mot regjeringens kuttforslag19:53VerdenIsraels president har gitt Benny Gantz regjeringsoppdrag18:58MotorHar du det ene av disse førerkortene, må du skynde deg18:57Politikk– Regjeringen går historisk langt i å føye seg etter Israel18:19NorgeForsvarer i ambulansesaken sier siktede ikke ville skade noen18:15SportStorstevne i Monte Carlo: Brækhus neste motstander klar17:34NorgeKnivstakk egen datter - familiefar (47) dømt17:32NorgeMann mistet livet i ulykke i Brønnøy16:56KulturLene Marie Fossen er død16:54NorgeKagge forlag om mulig Sjaman Durek-bokutgivelse: – Ingen kommentar16:25VerdenForskere mener å ha funnet en hybelkanin i verdensrommet16:06NorgeTankskip i drift utenfor Bud i Møre og Romsdal15:57VerdenTrump: Hever sanksjonene mot Tyrkia15:32KulturSjaman Dureks bok stoppes15:27PolitikkMidtøsten-ekspert: – Vil skade amerikanerne i lang tid fremover15:19NorgeI helga stilles klokka til vintertid15:10NorgeMann med Gucci-veske pekes ut som leder etter ungdomsvold i Oslo14:32VerdenVerdens største tretopphus brant opp14:28SportSpanias fotballkvinner vil streike for lønn og arbeidstid13:37NorgeStort slagsmål på Stovner i Oslo13:36NorgeMest vått vær i vente – men også en smak av vinter13:26Helse og livsstilGoogle hevder de har gjort et stort data-gjennombrudd13:19NorgeDrapssiktet mann varetektsfengsles i Drammen13:19Norge16-åring pågrepet etter helgens voldshendelser i Oslo13:10VerdenIssmelting i Arktis har gitt Russland fem nye øyer12:49SportHardarson forlenger med Start12:40PolitikkTunisias nye president tatt i ed12:31VerdenRussland truer med at militante kurdere kan bli «knust» av Tyrkia12:09NorgeBer publikum om videoer av ambulansekapringen11:37Helse og livsstilAp-politiker om brilleforslag: – En hastverksbeslutning på bekostning av barn11:21PengerSvakere resultat enn ventet for Aker Solutions11:21SportFull bortekrise for Solskjær11:20PolitikkSkamroser Oslo-byrådet: – Regjeringen har mye å lære11:19SportRusslands antidopingsjef ut mot egne myndigheter11:02NorgePST: Ambulansekapringen ser ikke ut som terror11:01SportKippe (41) gir seg som spiller i LSK10:37Verden39 personer funnet døde i lastebil i Essex10:34StemmerDe fire riksrett-punktene: Alle veier fører til Putin10:13PolitikkMDG og SV får hver sin nye Oslo-byråd10:12VerdenMann forskanset seg på museum i Frankrike09:56PolitikkDirekte: Følg spørretimen på Stortinget09:47NorgeFærre lovbrudd ble oppklart09:45VerdenGranskere: Designfeil bidro til Lion Air-ulykke09:08ReiseLonely Planet: Hit bør du reise i 202009:07PolitikkBotswanas politiske stabilitet på prøve09:04Sport15 norske alpinister til Sölden09:03PengerJevnt fra Telenor, men underskudd etter skatt08:35PengerStein Erik Hagen går inn i SATS07:35NorgeNorges fortielse: – Dette bildet skapte en krigsmyte07:09SportSkadefri Zuccarello med assist i Wild-seier07:04NorgeNorge gir 3 milliarder til renere hav06:33Helse og livsstilRapport: 1 av 20 har opplevd grov vold fra foreldre06:28PengerNye eiere overtar Vita, men Loco-kjeden legges ned06:27SportStöckl utfordret hopperne: – Mange var ganske lange i ansiktet06:15NorgeDe siktede etter ambulansekapringen skal avhøres onsdag05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:25NorgeMann dømt til fengsel for å ha sendt penisbilder05:04NorgeEn av Norges rikeste vil utfordre Darwins evolusjonsteori04:39VerdenOpposisjonen i Bolivia oppfordrer til generalstreik04:35Helse og livsstilRegjeringen vil ha tiltak mot medisinmangel04:07VerdenMedier dropper konferanse i protest mot Khashoggi-drapet04:04VerdenChiles president ber om unnskyldning etter voldelige protester03:56VerdenAmbassadør hevder Trump krevde gransking mot militær støtte02:55NorgeBeboere evakuert etter melding om brann i Sarpsborg02:41NorgeSkrik og krangling i Oslo var frieri02:05Penger30.000 arbeidsplasser blir borte fra varehandelen01:52VerdenNye anklager mot Lori Loughlin i collegeskandalen01:17VerdenTyrkia starter ikke en ny offensiv i Nord-Syria00:36VerdenEsper: Tyrkia kan ha begått krigsforbrytelser00:24Helse og livsstilMindre kreft blant innvandrere23:58VerdenBoeing erstatter toppsjef etter vedvarende flykrise23:43SportKroos ordnet etterlengtet Real Madrid-seier23:37SportTottenham-show gir sjefen arbeidsro23:32SportGlohet Sterling straffet Atalanta tross åpningssmell23:26VerdenDen kinesiske regjeringen planlegger å erstatte Hongkongs leder23:08Norge25 år gammel kvinne nekter straffskyld etter ambulansedrama23:06SportKroos ordnet etterlengtet Real Madrid-seier23:04SportGlohet Sterling straffet Atalanta tross åpningssmell23:02SportDybala-dobbel reddet Juventus fra pinlig tap
Populært