Forskere ser sammenheng mellom nær døden-opplevelser og REM-søvn

Å sveve ut av kroppen, se lyset og hallusinere er noe av det folk rapporterer om ved nær døden-opplevelser.
Å sveve ut av kroppen, se lyset og hallusinere er noe av det folk rapporterer om ved nær døden-opplevelser. Foto: sezer66 / Shutterstock / NTB scanpix

Nær døden-opplevelser som å «sveve ut av kroppen» kan skyldes de samme mekanismene som gjør at vi drømmer.

Nær døden-opplevelser, der folk har åndelige og fysiske opplevelser som å forlate kroppen, se lyset, eller se og høre hallusinasjoner, har vist seg hos 10 prosent av befolkningen.

Det viser en ny studie der forskere har analysert folk fra 35 land. Studien ble nylig presentert på the 5th Congress of the European Academy of Neurology i Oslo.

Knyttes til søvn

Selv om årsaken til disse opplevelsene er et mysterium, mener forskerne bak studien at fenomenet kan være knyttet til søvn-fasen REM. Det er en fase i sovesyklusen der vi drømmer mer levende, og noen opplever også søvnparalyse.

Du kan lese mer om dette her : Så vanlig er søvnparalyse.

Forskerne fant ut at nær døden-opplevelser var mer sannsynlige hos mennesker som også rapporterte om symptomer på denne typen søvn, eller hallusinasjoner, like før de sovnet.

– Å identifisere de fysiologiske mekanismene bak REM-innsovning ved våkenhet, kan hjelpe på forståelsen vår av nær døden-opplevelser, sier nevrolog og forsker bak studien, Daniel Kondziella ved Københavns Universitet, i en pressemelding.

Les også : For mye søvn kan gjøre deg syk

Studien ble presentert på the 5th Congress of the European Academy of Neurology i Oslo, lørdag 29. juni. Foto: European Academy of Neurology
Studien ble presentert på the 5th Congress of the European Academy of Neurology i Oslo, lørdag 29. juni. Foto: European Academy of Neurology

Mystiske erfaringer

Se Greyson-skalaen her:

Hovedspørsmål 1: Virket det som om tiden gikk fortere eller saktere?

1-1: Det virket som om tiden gikk fortere eller saktere enn vanlig.

1-2: Det virket som om alt skjedde samtidig, eller så stoppet tiden eller mistet all betydning.

Hovedspørsmål 2: Gikk tankene dine fortere?

2-1: Fortere enn vanlig.

2-2: Utrolig fort.

Hovedspørsmål 3: Kom hendelser fra fortiden din tilbake til deg?

3-1: Jeg husket mange hendelser fra fortiden. 3-2: Fortiden min kom foran meg i glimt, ute av min kontroll.

Hovedspørsmål 4: Virket det som om du plutselig forsto alt?

4-1: Alt om meg selv eller andre.

4-2: Alt om universet.

Hovedspørsmål 5: Hadde du en følelse av fred eller velbehag?

5-1: Lindring eller ro. 5-2: Utrolig fred eller velbehag.

Hovedspørsmål 6: Hadde du en følelse av glede?

6-1: Lykke.

6-2: Utrolig glede.

Hovedspørsmål 7: Hadde du en følelse av harmoni eller enhet med universet?

7-1: Jeg følte meg ikke lenger i konflikt med naturen.

7-2: Jeg følte meg forent eller ett med verden.

Hovedspørsmål 8: Så du eller følte du deg omsluttet av et strålende lys?

8-1: Et usedvanlig strålende lys.

8-2: Et lys av tydelig mystisk eller utenomjordisk opprinnelse.

Hovedspørsmål 9: Var sansene dine mer livfulle enn vanlig?

9-1: Mer livfulle enn vanlig.

9-2: Utrolig mer livfulle.

Hovedspørsmål 10: Virket det som om du oppfattet ting som skjedde andre steder, som ved oversanselig oppfattelsesevne?

10-1: Ja, men faktaene er ikke blitt sjekket.

10-2: Ja, og faktaene er blitt sjekket.

Hovedspørsmål 11: Kom scener fra fremtiden til deg?

11-1: Scener fra min egen fremtid.

11-2: Scener fra verdens fremtid.

Hovedspørsmål 12: Følte du deg atskilt fra kroppen din?

12-1: Jeg mistet oppfattelsen av kroppen min.

12-2: Jeg forlot tydelig kroppen min og befant meg utenfor den.

Hovedspørsmål 13: Virket det som om du trådte inn i en annen utenomjordisk verden?

13-1: Et fremmed og merkverdig sted.

13-2: En tydelig mystisk eller utenomjordisk verden.

Hovedspørsmål 14: Opplevde du en mystisk skikkelse eller et nærvær eller hørte du en stemme som du ikke kunne kjenne igjen?

14-1: Jeg hørte en stemme jeg ikke kunne kjenne igjen.

14-2: Jeg opplevde en bestemt skikkelse eller hørte en stemme av tydelig mystisk eller utenomjordisk opprinnelse.

Hovedspørsmål 15: Så du åndene til avdøde, eller åndene til religiøse skikkelser?

15-1: Jeg fornemmet at de var der.

15-2: Jeg så dem faktisk.

Hovedspørsmål 16: Kom du til en grense eller et punkt der det ikke var noen vei tilbake?

16-1: Jeg kom frem til en klar og bevisst beslutning om å «vende tilbake» til livet.

16-2: Jeg kom til en sperring jeg ikke hadde tillatelse til å krysse, eller ble «sendt tilbake» mot min vilje.

(Kilde: Øystein Buer m.fl: Kartlegging av nær døden-opplevelser, Tidsskrift for norsk legeforening, juli 2016)

I den nye studien analyserte forskerne tilbakemeldinger fra 1034 personer fra 35 land.

Deltakerne ble spurt om de noen gang hadde hatt en nær døden-opplevelse, og de som svarte «ja» ble gitt en undersøkelse med 16 spørsmål.

Spørreskjemaet er basert på det som kalles Greyson-skalaen, som er utarbeidet for å karakterisere og identifisere nær døden-opplevelser.

289 personer rapporterte om en nær døden-opplevelse, og av disse ble 106 ansett som å ha en «sann» nær døden-opplevelse. De hadde fått en score over 7.

Deltakerne i undersøkelsen rapporterte hyppigst om unormal tidsoppfatning (87 prosent), eksepsjonelt rask tankegang (65 prosent), eksepsjonelt levende sanseinntrykk (63 prosent) og en følelse av å være skilt fra/ha forlatt kroppen (53 prosent).

Omtrent halvparten av de som rapporterte om en «sann» nær døden-opplevelse, sa at det skjedde under en livstruende situasjon, som under en bilulykke eller da de holdt på å drukne. Den andre halvparten sa at erfaringene skjedde under en ikke-livstruende situasjon, som for eksempel ved en fødsel eller opplevelser av intens sorg eller angst.

Les også : Søvn: Hvor mye trenger vi egentlig?

En vitenskapelig forklaring?

I tillegg rapporterte 47 prosent av de som hadde hatt nær døden-opplevelser også om symptomer på REM-søvn med lamming eller hallusinasjoner, sammenlignet med bare 14 hos de uten nær døden-opplevelser.

Forskerne sier at den antatte sammenhengen mellom nær døden-opplevelser og REM-søvn, kan tyde på et plutselig utbrudd av REM-søvnfunksjoner i hjernen.

Enkelte kan falle utenfor

Øystein Buer er sykehusprest ved Rikshospitalet i Oslo. Han var med på å oversette Greyson-skalaen til norsk i 2016. Det kan du lese mer om i artikkelen Kartlegging av nær-døden opplevelser, publisert i Tidsskriftet den Norske Legeforening.

Han viser til resultatet der 10 prosent hadde hatt nær døden-opplevelser.

– Andre studier viser at omkring 10 prosent av hjertestanspasienter antas å ha nær døden-opplevelser. I studien her er det en sammensatt gruppe, og det er interessant at denne studien viser samme forekomst av nær døden-opplevelser, forteller han.

For at pasienten skal slå ut på Greyson-skalaen må han eller hun ha syv kjennetegn der de scorer lavt, eller minst tre kjennetegn der de skårer på høyt samt ett kjennetegn der de skårer lavt.

– Våre studier viser at pasienter kan ha ett kjennetegn de fester seg ved, som de opplever som en nær døden-opplevelse.

Han sier at ekspertene risikerer å utelate opplevelsene til de pasientene som bare har ett eller to kjennetegn, dersom de holder seg strikt til skjemaet.

– I klinikkene skal man høre på alle fortellinger som pasienter måtte ha om opplevelser knyttet til livstruende situasjoner. For forskningsprosjekter som tar sikte på å undersøke hvordan pasienter opplever det å være nær døden og hvordan de tolker sine opplevelser, kan vi miste verdifull informasjon ved å kun velge ut de pasientene som skårer innenfor cut-off.

Han mener det vil være uheldig å utelate informanter som selv mener de har hatt dype opplevelser. Disse pasientene har gjerne behov for samtaler når de våkner, uavhengig av Greyson-skalaens resultater.

Pasientenes opplevelser og måten de forteller dette på må veies opp mot den vitenskapelige metoden man bruker, sier han.

Bør snakkes om

– I en studie gjort ved Rikshospitalet fant vi at pasienter kan ha nær døden-opplevelser i våken tilstand, i bevisstløs tilstand, i oppvåkningsfasen, etter oppvåkning og i drømme som beskrevet i artikkelen. Nær døden-opplevelser forekommer dermed i ulike tilstander, forklarer Buer.

Samtidig sier han at vi bør skille drømmer fra nær døden-opplevelser, og at det gjenstår mer forskning.

– Det bør være opplevelser som kommer i tilknytning til en risiko for død, eller stor frykt for at det kan skje. Hvis ikke kan det være andre typer opplevelser, sier han.

Buer forteller at han møter på pasienter med både positive og besværlige erfaringer.

Noen forteller om et merkverdig lys, som de føler seg tiltrukket av. Det kan gi sterke inntrykk. De undrer deg. Hva er dette og hvordan skal det forstås? Er det noe guddommelig, eller er det andre forklaringer?

Buer mener at nær døden-opplevelser bør snakkes om, uavhengig av om de dekkes av Greyson-skalaen eller ei.

– Det ser ut til at nær døden-opplevelser er hendelser vi ikke glemmer. Bærer den med seg dyp mening, så har den et potensiale som vi kan nyttiggjøre oss, sier han.

– Voksende interesse

Greyson-skalaen blir foreløpig lite brukt i Norge, men Buer forteller at det er en voksende interesse for nær døden-opplevelser i klinisk sammenheng.

– Spørsmålet er i hvilken grad forskningen på nær døden-opplevelser er viktig nok i konkurranse om forskningsmidler som fordeles, sier han.

Han mener at det er et viktig felt.

– Både med tanke på forebygging, og hvordan en skal forholde seg til slike opplevelser når de inntreffer, avslutter han.

Les også : Hvorfor er aldri rullestolen med i drømmene mine?

Historier fra deltakerne i studien:

Kvinne, 37 år, under fødsel:

«Jeg følte at jeg nettopp hadde dødd, og at jeg dro til himmelen. Jeg hørte stemmer, og jeg var sikker på at jeg ikke ville komme tilbake til livet mitt. Det var rart. Jeg kunne ikke kontrollere kroppen.»

Kvinne, 28 år, ved fysisk vold:

«Noen ganger våkner jeg om natten, og jeg kan ikke bevege meg. Jeg ser underlige ting, som ånder eller demoner i døren, og etter en stund ser jeg at de kommer ved siden av meg. Jeg kan ikke bevege meg eller snakke, og de sitter på brystet mitt. Jeg tror det er en drøm, teller til 3 og lukker øynene. Noen ganger hjelper det.»

Mann, 28 år, nær ved å drukne:

«Jeg var på stranden i Florida, jeg var 10–11 år. Plutselig begynte store bølger å trekke meg lenger og lenger fra kysten. Da jeg kjempet, begynte livet mitt å glimte foran meg i hodet mitt [...] Jeg følte at sjelen ble trukket ut av kroppen min. Jeg var flytende og ble [løftet ut i luften]. Etter noen øyeblikk følte jeg at jeg var i en enorm mørk tunnel, og på slutten var det det lyseste hvite lyset jeg noensinne har sett. Jeg husker at mine døde slektninger var ved en port, inkludert mormoren min. Jeg husker ikke hva vi snakket om. Men så følte jeg at jeg ble sugd ut av tunnelen, og jeg falt og krasjet inn i kroppen min igjen.»

Referanse:

Daniel Kondziella, Markus Harboe Olsen. Publisert 28. januar 2019. Prevalence of near-death experiences and REM sleep intrusion in 1034 adults from 35 countries, BioRxiv: Doi: https://doi.org/10.1101/532341

Saken er først publisert på forskning.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:40 Miljøkamp, mangfold og reformer preget Grandes tale på Venstres landsstyremøte14:38 Mann omkom i snøscooterulykke i Gauldal14:37 Polfarer Mike Horn falt ned i råk14:11 Overlegen Maren Lundby-seier i sesongens første renn14:08 Vitne har meldt seg i Tromsø14:00 Bolsjunov vant i Lillehammer - norsk duo på pallen13:46 Spektakulært syn: Her setter fansen verdensrekord13:43 Ronny Johnsen og John Arne Riise møtes til trenerduell i 202013:36 Nobelprisvinnere: Det er utrolig viktig å håndtere klimaendringene13:20 Iran utveksler spiondømt fange med USA13:19 Svensk avis: – Johaug hadde vunnet selv med majones under skiene12:51 Politiet fant hund i plastpose i bekk i Asker12:39 Ordføreropprør mot Siv Jensens skattereform12:35 Ingen nye pågripelser etter skyteepisode i Trondheim12:17 46-åring tiltalt for drapsforsøk på tilfeldig kvinne i Oslo11:48 Johaug har finsiktet Klæbo i jakten på å bli enda bedre11:27 – Om noen år er det kun utenlandske banker som kan drive med forbrukslån i Norge10:57 Homoterapi: MDG ber partiene fristille sine folkevalgte10:40 25 demonstranter drept i Bagdad10:35 NSBs navnebytte kan bli billigere10:11 Kilde: USA gjenopptar samtaler med Taliban10:08 Én av tre innrømmer: Tror de har kjørt med promille09:34 Dansk øl-jubel og tårer før Norge-duell: – Vi forbereder oss på slagsmål08:51 Björk: Greta Thunberg kommer til å forandre verden08:36 Reidulf (17) fikk øye på noe rart: Norges ukjente sovjet-drama08:00 Hoppsjefen: – Vi har fått vår Northug og Bjørgen07:09 Evo Morales til Cuba for medisinsk behandling07:01 Indisk kvinne anmeldte menn for voldtekt – døde etter å ha blitt satt fyr på06:25 Mange trafikkuhell på glatte veier på Østlandet06:13 Strømleverandør må ut med 120 milliarder i forlik etter branner i California06:02 Hergeirsson innrømmer feilvurdering, Gigstad Fauske kan bli VM-joker05:55 Flere naust totalskadd i brann i Arna05:53 Samoa hever portforbud etter massevaksinasjon05:50 Dette skjer i dag05:41 Bilbrann i Oslo05:39 Dette skjedde i natt05:08 Pilene peker nedover for Ap05:04 Utålmodig kø-sniker fikk som fortjent04:53 Trump avviser at han vil møte til høringer om riksrett04:42 Dale forsvarer ferjefri E3902:27 Høyesterett i USA stanser regjeringens plan om å gjenoppta føderale dødsdommer02:27 VG: 14 mistenkte i svindel av Telenor-bank i Pakistan01:53 Fotgjenger omkom i trafikkulykke på Randaberg i Rogaland01:29 Polfarerne og hjelperne har møtt hverandre på isen01:09 Ericsson betaler 9 milliarder i bot etter korrupsjonssak00:46 Elon Musk frifunnet for ærekrenkelser mot grottedykker23:53 Lie kjørte inn til karrierebeste i utfor21:40 Trump ber høyesterett nekte Kongressen innsyn i finansopplysninger21:33 Politiet utelukker ikke flere pågripelser etter skyting i Trondheim21:07 Listhaug avskriver staten: – Kan bidra til at folk blir mindre ensomme20:40 Pearson blir Watfords tredje manager denne sesongen20:23 Mann omkom i ulykke på Randaberg i Rogaland20:10 Christiansen tok EM-sølv og satte nordisk rekord20:07 Kilde sikret sesongens første pallplass med strålende løp i USA20:05 Drapsforsøk med sparkesykkel opp for lagmannsretten19:09 Aktor krever femdoblet kausjon for Weinstein19:07 Hvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley18:57 Lørenskog-saken: Kan ha låst seg inn i huset18:27 Mann omkom i snøscooterulykke i Alta18:19 Forsvarer drapstiltalt nordmann: Tok ikke uprovosert kvelertak på mannen18:09 Greta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke15:59 Merkel bøyde hodet for nazistenes ofre15:32 Konkurrentene faller som fluer rundt Johaug15:29 Bosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir15:13 Saudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase15:13 Tennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp14:44 Frp-topp ut mot Carl I. Hagens NRK-tirade14:25 Pasient fikk overført feil blodtype under operasjon14:24 Mann funnet død i Trondheim13:53 VM-smell for Norge mot Nederland13:50 Gasseksplosjon i Iran krevde mange liv13:49 Thorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen13:43 Sundby: – Tror ikke på et mirakel13:04 Oslo-bussene forsinket hver dag – byrådet skylder på bilene12:32 Chelsea kan handle spillere i januar12:31 Senterpartiet vil ha billigere gang- og sykkelveier12:14 Narkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt12:06 Finansselskaper satser flere tusen milliarder på kull11:50 Turistenes meldinger i sanden setter sinnene i kok11:44 Norsk hopper på vei til Russland etter visumkluss11:38 Solskjær om avisforside: – Det verste jeg har sett11:19 Tre menn mistenkt etter drapet på Wilma (17) i Sverige11:01 Partene i atomavtalen med Iran møtes for å redde stumpene11:00 Mann siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting i Trondheim10:55 Politiet etterlyser vitne etter Tromsø-tragedien10:09 Ljungberg: – Spillerne så redde ut10:08 Svært glatte veier på Østlandet09:55 Frankrike gjør seg klar for ny dag med streikekaos09:53 Mot verdensrekord i Bergen - snart går hver femte bil på strøm09:29 Greta Thunberg framme i Madrid09:27 Eldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med dårlig råd09:01 Ny rekordoppslutning for Jimmy Åkessons sverigedemokrater08:59 Politiet bevæpner seg i hele Trøndelag etter skyting08:40 Lagerbäck vil ha mer moro med Norge08:15 Fireåringen fra Tromsø døde av drukning07:37 Petter Dass-prisen til Arne Viste07:31 Vegvesenet får samme muligheter som Nye Veier07:24 Kasparov: – Trumps USA er et ekko fra sovjettiden07:24 Høyre-topp får Politi-Bolstad til å se rødt: – Jeg er utrolig sint og forbanna06:53 Zuccarello matchvinner for Wild mot Tampa Bay
Siste nytt
14:40PolitikkMiljøkamp, mangfold og reformer preget Grandes tale på Venstres landsstyremøte14:38NorgeMann omkom i snøscooterulykke i Gauldal14:37PolitikkPolfarer Mike Horn falt ned i råk14:11SportOverlegen Maren Lundby-seier i sesongens første renn14:08NorgeVitne har meldt seg i Tromsø14:00SportBolsjunov vant i Lillehammer - norsk duo på pallen13:46SportSpektakulært syn: Her setter fansen verdensrekord13:43SportRonny Johnsen og John Arne Riise møtes til trenerduell i 202013:36VerdenNobelprisvinnere: Det er utrolig viktig å håndtere klimaendringene13:20VerdenIran utveksler spiondømt fange med USA13:19SportSvensk avis: – Johaug hadde vunnet selv med majones under skiene12:51NorgePolitiet fant hund i plastpose i bekk i Asker12:39PolitikkOrdføreropprør mot Siv Jensens skattereform12:35NorgeIngen nye pågripelser etter skyteepisode i Trondheim12:17Norge46-åring tiltalt for drapsforsøk på tilfeldig kvinne i Oslo11:48SportJohaug har finsiktet Klæbo i jakten på å bli enda bedre11:27Penger– Om noen år er det kun utenlandske banker som kan drive med forbrukslån i Norge10:57PolitikkHomoterapi: MDG ber partiene fristille sine folkevalgte10:40Verden25 demonstranter drept i Bagdad10:35NorgeNSBs navnebytte kan bli billigere10:11VerdenKilde: USA gjenopptar samtaler med Taliban10:08MotorÉn av tre innrømmer: Tror de har kjørt med promille09:34SportDansk øl-jubel og tårer før Norge-duell: – Vi forbereder oss på slagsmål08:51VerdenBjörk: Greta Thunberg kommer til å forandre verden08:36PolitikkReidulf (17) fikk øye på noe rart: Norges ukjente sovjet-drama08:00SportHoppsjefen: – Vi har fått vår Northug og Bjørgen07:09VerdenEvo Morales til Cuba for medisinsk behandling07:01VerdenIndisk kvinne anmeldte menn for voldtekt – døde etter å ha blitt satt fyr på06:25NorgeMange trafikkuhell på glatte veier på Østlandet06:13VerdenStrømleverandør må ut med 120 milliarder i forlik etter branner i California06:02SportHergeirsson innrømmer feilvurdering, Gigstad Fauske kan bli VM-joker05:55NorgeFlere naust totalskadd i brann i Arna05:53VerdenSamoa hever portforbud etter massevaksinasjon05:50NorgeDette skjer i dag05:41NorgeBilbrann i Oslo05:39NorgeDette skjedde i natt05:08NorgePilene peker nedover for Ap05:04VerdenUtålmodig kø-sniker fikk som fortjent04:53VerdenTrump avviser at han vil møte til høringer om riksrett04:42NorgeDale forsvarer ferjefri E3902:27VerdenHøyesterett i USA stanser regjeringens plan om å gjenoppta føderale dødsdommer02:27NorgeVG: 14 mistenkte i svindel av Telenor-bank i Pakistan01:53NorgeFotgjenger omkom i trafikkulykke på Randaberg i Rogaland01:29NorgePolfarerne og hjelperne har møtt hverandre på isen01:09VerdenEricsson betaler 9 milliarder i bot etter korrupsjonssak00:46VerdenElon Musk frifunnet for ærekrenkelser mot grottedykker23:53SportLie kjørte inn til karrierebeste i utfor21:40VerdenTrump ber høyesterett nekte Kongressen innsyn i finansopplysninger21:33NorgePolitiet utelukker ikke flere pågripelser etter skyting i Trondheim21:07PolitikkListhaug avskriver staten: – Kan bidra til at folk blir mindre ensomme20:40SportPearson blir Watfords tredje manager denne sesongen20:23NorgeMann omkom i ulykke på Randaberg i Rogaland20:10SportChristiansen tok EM-sølv og satte nordisk rekord20:07SportKilde sikret sesongens første pallplass med strålende løp i USA20:05NorgeDrapsforsøk med sparkesykkel opp for lagmannsretten19:09VerdenAktor krever femdoblet kausjon for Weinstein19:07SportHvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley18:57NorgeLørenskog-saken: Kan ha låst seg inn i huset18:27NorgeMann omkom i snøscooterulykke i Alta18:19VerdenForsvarer drapstiltalt nordmann: Tok ikke uprovosert kvelertak på mannen18:09VerdenGreta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke15:59VerdenMerkel bøyde hodet for nazistenes ofre15:32SportKonkurrentene faller som fluer rundt Johaug15:29VerdenBosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir15:13VerdenSaudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase15:13SportTennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp14:44PolitikkFrp-topp ut mot Carl I. Hagens NRK-tirade14:25Helse og livsstilPasient fikk overført feil blodtype under operasjon14:24NorgeMann funnet død i Trondheim13:53SportVM-smell for Norge mot Nederland13:50VerdenGasseksplosjon i Iran krevde mange liv13:49KulturThorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen13:43SportSundby: – Tror ikke på et mirakel13:04NorgeOslo-bussene forsinket hver dag – byrådet skylder på bilene12:32SportChelsea kan handle spillere i januar12:31PolitikkSenterpartiet vil ha billigere gang- og sykkelveier12:14NorgeNarkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt12:06PengerFinansselskaper satser flere tusen milliarder på kull11:50ReiseTuristenes meldinger i sanden setter sinnene i kok11:44SportNorsk hopper på vei til Russland etter visumkluss11:38SportSolskjær om avisforside: – Det verste jeg har sett11:19VerdenTre menn mistenkt etter drapet på Wilma (17) i Sverige11:01VerdenPartene i atomavtalen med Iran møtes for å redde stumpene11:00NorgeMann siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting i Trondheim10:55NorgePolitiet etterlyser vitne etter Tromsø-tragedien10:09SportLjungberg: – Spillerne så redde ut10:08NorgeSvært glatte veier på Østlandet09:55VerdenFrankrike gjør seg klar for ny dag med streikekaos09:53MotorMot verdensrekord i Bergen - snart går hver femte bil på strøm09:29VerdenGreta Thunberg framme i Madrid09:27PengerEldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med dårlig råd09:01PolitikkNy rekordoppslutning for Jimmy Åkessons sverigedemokrater08:59NorgePolitiet bevæpner seg i hele Trøndelag etter skyting08:40SportLagerbäck vil ha mer moro med Norge08:15NorgeFireåringen fra Tromsø døde av drukning07:37NorgePetter Dass-prisen til Arne Viste07:31NorgeVegvesenet får samme muligheter som Nye Veier07:24VerdenKasparov: – Trumps USA er et ekko fra sovjettiden07:24PolitikkHøyre-topp får Politi-Bolstad til å se rødt: – Jeg er utrolig sint og forbanna06:53SportZuccarello matchvinner for Wild mot Tampa Bay
Populært