Meny

Forskere ser sammenheng mellom nær døden-opplevelser og REM-søvn

Å sveve ut av kroppen, se lyset og hallusinere er noe av det folk rapporterer om ved nær døden-opplevelser.
Å sveve ut av kroppen, se lyset og hallusinere er noe av det folk rapporterer om ved nær døden-opplevelser. Foto: sezer66 / Shutterstock / NTB scanpix

Nær døden-opplevelser som å «sveve ut av kroppen» kan skyldes de samme mekanismene som gjør at vi drømmer.

Nær døden-opplevelser, der folk har åndelige og fysiske opplevelser som å forlate kroppen, se lyset, eller se og høre hallusinasjoner, har vist seg hos 10 prosent av befolkningen.

Det viser en ny studie der forskere har analysert folk fra 35 land. Studien ble nylig presentert på the 5th Congress of the European Academy of Neurology i Oslo.

Knyttes til søvn

Selv om årsaken til disse opplevelsene er et mysterium, mener forskerne bak studien at fenomenet kan være knyttet til søvn-fasen REM. Det er en fase i sovesyklusen der vi drømmer mer levende, og noen opplever også søvnparalyse.

Du kan lese mer om dette her : Så vanlig er søvnparalyse.

Forskerne fant ut at nær døden-opplevelser var mer sannsynlige hos mennesker som også rapporterte om symptomer på denne typen søvn, eller hallusinasjoner, like før de sovnet.

– Å identifisere de fysiologiske mekanismene bak REM-innsovning ved våkenhet, kan hjelpe på forståelsen vår av nær døden-opplevelser, sier nevrolog og forsker bak studien, Daniel Kondziella ved Københavns Universitet, i en pressemelding.

Les også : For mye søvn kan gjøre deg syk

Studien ble presentert på the 5th Congress of the European Academy of Neurology i Oslo, lørdag 29. juni. Foto: European Academy of Neurology
Studien ble presentert på the 5th Congress of the European Academy of Neurology i Oslo, lørdag 29. juni. Foto: European Academy of Neurology

Mystiske erfaringer

Se Greyson-skalaen her:

Hovedspørsmål 1: Virket det som om tiden gikk fortere eller saktere?

1-1: Det virket som om tiden gikk fortere eller saktere enn vanlig.

1-2: Det virket som om alt skjedde samtidig, eller så stoppet tiden eller mistet all betydning.

Hovedspørsmål 2: Gikk tankene dine fortere?

2-1: Fortere enn vanlig.

2-2: Utrolig fort.

Hovedspørsmål 3: Kom hendelser fra fortiden din tilbake til deg?

3-1: Jeg husket mange hendelser fra fortiden. 3-2: Fortiden min kom foran meg i glimt, ute av min kontroll.

Hovedspørsmål 4: Virket det som om du plutselig forsto alt?

4-1: Alt om meg selv eller andre.

4-2: Alt om universet.

Hovedspørsmål 5: Hadde du en følelse av fred eller velbehag?

5-1: Lindring eller ro. 5-2: Utrolig fred eller velbehag.

Hovedspørsmål 6: Hadde du en følelse av glede?

6-1: Lykke.

6-2: Utrolig glede.

Hovedspørsmål 7: Hadde du en følelse av harmoni eller enhet med universet?

7-1: Jeg følte meg ikke lenger i konflikt med naturen.

7-2: Jeg følte meg forent eller ett med verden.

Hovedspørsmål 8: Så du eller følte du deg omsluttet av et strålende lys?

8-1: Et usedvanlig strålende lys.

8-2: Et lys av tydelig mystisk eller utenomjordisk opprinnelse.

Hovedspørsmål 9: Var sansene dine mer livfulle enn vanlig?

9-1: Mer livfulle enn vanlig.

9-2: Utrolig mer livfulle.

Hovedspørsmål 10: Virket det som om du oppfattet ting som skjedde andre steder, som ved oversanselig oppfattelsesevne?

10-1: Ja, men faktaene er ikke blitt sjekket.

10-2: Ja, og faktaene er blitt sjekket.

Hovedspørsmål 11: Kom scener fra fremtiden til deg?

11-1: Scener fra min egen fremtid.

11-2: Scener fra verdens fremtid.

Hovedspørsmål 12: Følte du deg atskilt fra kroppen din?

12-1: Jeg mistet oppfattelsen av kroppen min.

12-2: Jeg forlot tydelig kroppen min og befant meg utenfor den.

Hovedspørsmål 13: Virket det som om du trådte inn i en annen utenomjordisk verden?

13-1: Et fremmed og merkverdig sted.

13-2: En tydelig mystisk eller utenomjordisk verden.

Hovedspørsmål 14: Opplevde du en mystisk skikkelse eller et nærvær eller hørte du en stemme som du ikke kunne kjenne igjen?

14-1: Jeg hørte en stemme jeg ikke kunne kjenne igjen.

14-2: Jeg opplevde en bestemt skikkelse eller hørte en stemme av tydelig mystisk eller utenomjordisk opprinnelse.

Hovedspørsmål 15: Så du åndene til avdøde, eller åndene til religiøse skikkelser?

15-1: Jeg fornemmet at de var der.

15-2: Jeg så dem faktisk.

Hovedspørsmål 16: Kom du til en grense eller et punkt der det ikke var noen vei tilbake?

16-1: Jeg kom frem til en klar og bevisst beslutning om å «vende tilbake» til livet.

16-2: Jeg kom til en sperring jeg ikke hadde tillatelse til å krysse, eller ble «sendt tilbake» mot min vilje.

(Kilde: Øystein Buer m.fl: Kartlegging av nær døden-opplevelser, Tidsskrift for norsk legeforening, juli 2016)

I den nye studien analyserte forskerne tilbakemeldinger fra 1034 personer fra 35 land.

Deltakerne ble spurt om de noen gang hadde hatt en nær døden-opplevelse, og de som svarte «ja» ble gitt en undersøkelse med 16 spørsmål.

Spørreskjemaet er basert på det som kalles Greyson-skalaen, som er utarbeidet for å karakterisere og identifisere nær døden-opplevelser.

289 personer rapporterte om en nær døden-opplevelse, og av disse ble 106 ansett som å ha en «sann» nær døden-opplevelse. De hadde fått en score over 7.

Deltakerne i undersøkelsen rapporterte hyppigst om unormal tidsoppfatning (87 prosent), eksepsjonelt rask tankegang (65 prosent), eksepsjonelt levende sanseinntrykk (63 prosent) og en følelse av å være skilt fra/ha forlatt kroppen (53 prosent).

Omtrent halvparten av de som rapporterte om en «sann» nær døden-opplevelse, sa at det skjedde under en livstruende situasjon, som under en bilulykke eller da de holdt på å drukne. Den andre halvparten sa at erfaringene skjedde under en ikke-livstruende situasjon, som for eksempel ved en fødsel eller opplevelser av intens sorg eller angst.

Les også : Søvn: Hvor mye trenger vi egentlig?

En vitenskapelig forklaring?

I tillegg rapporterte 47 prosent av de som hadde hatt nær døden-opplevelser også om symptomer på REM-søvn med lamming eller hallusinasjoner, sammenlignet med bare 14 hos de uten nær døden-opplevelser.

Forskerne sier at den antatte sammenhengen mellom nær døden-opplevelser og REM-søvn, kan tyde på et plutselig utbrudd av REM-søvnfunksjoner i hjernen.

Enkelte kan falle utenfor

Øystein Buer er sykehusprest ved Rikshospitalet i Oslo. Han var med på å oversette Greyson-skalaen til norsk i 2016. Det kan du lese mer om i artikkelen Kartlegging av nær-døden opplevelser, publisert i Tidsskriftet den Norske Legeforening.

Han viser til resultatet der 10 prosent hadde hatt nær døden-opplevelser.

– Andre studier viser at omkring 10 prosent av hjertestanspasienter antas å ha nær døden-opplevelser. I studien her er det en sammensatt gruppe, og det er interessant at denne studien viser samme forekomst av nær døden-opplevelser, forteller han.

For at pasienten skal slå ut på Greyson-skalaen må han eller hun ha syv kjennetegn der de scorer lavt, eller minst tre kjennetegn der de skårer på høyt samt ett kjennetegn der de skårer lavt.

– Våre studier viser at pasienter kan ha ett kjennetegn de fester seg ved, som de opplever som en nær døden-opplevelse.

Han sier at ekspertene risikerer å utelate opplevelsene til de pasientene som bare har ett eller to kjennetegn, dersom de holder seg strikt til skjemaet.

– I klinikkene skal man høre på alle fortellinger som pasienter måtte ha om opplevelser knyttet til livstruende situasjoner. For forskningsprosjekter som tar sikte på å undersøke hvordan pasienter opplever det å være nær døden og hvordan de tolker sine opplevelser, kan vi miste verdifull informasjon ved å kun velge ut de pasientene som skårer innenfor cut-off.

Han mener det vil være uheldig å utelate informanter som selv mener de har hatt dype opplevelser. Disse pasientene har gjerne behov for samtaler når de våkner, uavhengig av Greyson-skalaens resultater.

Pasientenes opplevelser og måten de forteller dette på må veies opp mot den vitenskapelige metoden man bruker, sier han.

Bør snakkes om

– I en studie gjort ved Rikshospitalet fant vi at pasienter kan ha nær døden-opplevelser i våken tilstand, i bevisstløs tilstand, i oppvåkningsfasen, etter oppvåkning og i drømme som beskrevet i artikkelen. Nær døden-opplevelser forekommer dermed i ulike tilstander, forklarer Buer.

Samtidig sier han at vi bør skille drømmer fra nær døden-opplevelser, og at det gjenstår mer forskning.

– Det bør være opplevelser som kommer i tilknytning til en risiko for død, eller stor frykt for at det kan skje. Hvis ikke kan det være andre typer opplevelser, sier han.

Buer forteller at han møter på pasienter med både positive og besværlige erfaringer.

Noen forteller om et merkverdig lys, som de føler seg tiltrukket av. Det kan gi sterke inntrykk. De undrer deg. Hva er dette og hvordan skal det forstås? Er det noe guddommelig, eller er det andre forklaringer?

Buer mener at nær døden-opplevelser bør snakkes om, uavhengig av om de dekkes av Greyson-skalaen eller ei.

– Det ser ut til at nær døden-opplevelser er hendelser vi ikke glemmer. Bærer den med seg dyp mening, så har den et potensiale som vi kan nyttiggjøre oss, sier han.

– Voksende interesse

Greyson-skalaen blir foreløpig lite brukt i Norge, men Buer forteller at det er en voksende interesse for nær døden-opplevelser i klinisk sammenheng.

– Spørsmålet er i hvilken grad forskningen på nær døden-opplevelser er viktig nok i konkurranse om forskningsmidler som fordeles, sier han.

Han mener at det er et viktig felt.

– Både med tanke på forebygging, og hvordan en skal forholde seg til slike opplevelser når de inntreffer, avslutter han.

Les også : Hvorfor er aldri rullestolen med i drømmene mine?

Historier fra deltakerne i studien:

Kvinne, 37 år, under fødsel:

«Jeg følte at jeg nettopp hadde dødd, og at jeg dro til himmelen. Jeg hørte stemmer, og jeg var sikker på at jeg ikke ville komme tilbake til livet mitt. Det var rart. Jeg kunne ikke kontrollere kroppen.»

Kvinne, 28 år, ved fysisk vold:

«Noen ganger våkner jeg om natten, og jeg kan ikke bevege meg. Jeg ser underlige ting, som ånder eller demoner i døren, og etter en stund ser jeg at de kommer ved siden av meg. Jeg kan ikke bevege meg eller snakke, og de sitter på brystet mitt. Jeg tror det er en drøm, teller til 3 og lukker øynene. Noen ganger hjelper det.»

Mann, 28 år, nær ved å drukne:

«Jeg var på stranden i Florida, jeg var 10–11 år. Plutselig begynte store bølger å trekke meg lenger og lenger fra kysten. Da jeg kjempet, begynte livet mitt å glimte foran meg i hodet mitt [...] Jeg følte at sjelen ble trukket ut av kroppen min. Jeg var flytende og ble [løftet ut i luften]. Etter noen øyeblikk følte jeg at jeg var i en enorm mørk tunnel, og på slutten var det det lyseste hvite lyset jeg noensinne har sett. Jeg husker at mine døde slektninger var ved en port, inkludert mormoren min. Jeg husker ikke hva vi snakket om. Men så følte jeg at jeg ble sugd ut av tunnelen, og jeg falt og krasjet inn i kroppen min igjen.»

Referanse:

Daniel Kondziella, Markus Harboe Olsen. Publisert 28. januar 2019. Prevalence of near-death experiences and REM sleep intrusion in 1034 adults from 35 countries, BioRxiv: Doi: https://doi.org/10.1101/532341

Saken er først publisert på forskning.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
20:53 Bodø/Glimt mistet tabelltoppen med uavgjort mot Sarpsborg20:52 Saltnes berget poeng for Bodø/Glimt20:41 Slik kan søppeldynge ha tvunget ned passasjerfly20:31 Valg 2019: Debatt om unge velgere, klima og Nord-Norgebanen20:20 Oslo-måling: MDG nær dobbelt så store som ved forrige valg20:06 Håndball: Senstad blir ny landslagstrener for Polen20:06 18 biler har stått fast i svensk P-hus siden juli20:00 Dansk kvinne med topplassering i Ironman tre måneder etter fødsel19:52 Emil Hansson klar for Hannover19:37 – Vedum viser til fulle hva slags holdninger Senterpartiet er laget av19:29 Christian Radich kjørte inn i brygge i Bjørvika18:50 MDG med kjempesmell i ny kommunevalgmåling18:46 Emery før storoppgjør mot Liverpool: – Vi vil aldri møte dem18:16 – Regjeringen misbruker EØS til å presse kommunene18:02 Foodora-syklister går ut i streik17:25 Minneseremoni for isbre: Derfor forsvant den17:15 Fare for jordskred på Vestlandet – gult farevarsel sendt ut16:58 Wikheim får tidligere Start-spiller som ny trener16:39 Bombeeksperter rykket ut til svensk politistasjon16:33 Mann varetektsfengslet etter voldshendelse i Kristiansand16:21 Intervjuobjektene fra Arendalsuka var ledere, toppolitikere og kommunikasjonsrådgivere16:05 Krystallklar garanti fra MDG: – Høyresiden er uaktuelt15:48 Sudans Bashir i retten for korrupsjon15:22 Solbakkens stjernespiss ute av spill lenge15:21 Krekars meddømte må likevel sitte i varetekt15:20 Open Arms får legge til kai på Mallorca14:51 Britisk statsråd vil umiddelbart stanse fri flyt av EU-borgere14:36 – Grunnlaget for torsken har kollapset14:24 Rykter om hemmelig USA-kanal til Maduro-regimet14:17 Bombe mot politifolk i Nord-Irland13:59 Brasils president med nytt angrep på Norge13:59 Inflasjonen synker i eurosonen13:53 Ny teori: Forsker mener mørk materie kan ha blitt til i øyeblikket etter Big Bang13:41 Kutter fastrente på lån med lang binding13:29 Kinesiske fly brukte japanske skip som «blink»13:04 Manshaus godtar psykiatrisk undersøkelse – nekter flere avhør12:55 Fem drept på psykiatrisk sykehus i Romania12:36 Prinsessen på plass på ny skole12:35 Flaggstang falt over en person ved politistasjon12:02 Tog fra Oslo til Stockholm på under tre timer: – Et politisk kinderegg11:55 Ny skolestreik for klimaet 30. august11:54 Tyrkisk militærkolonne angrepet i Syria11:50 Hurtigruten bygger om skip til hybrider11:09 Høyre vil tvinge Frp tilbake til forhandlingsbordet10:58 Bergenser dømt til 16 års fengsel i nettovergrepssak10:57 Coutinho klar for Bayern10:30 Iran advarer USA mot å ta arrest i oljetanker10:29 Casper Ruud fortsatt nummer 54 i verden10:05 Markert fall i antall lønnstakere til sjøs10:05 Dinamo Zagreb slipper lettere unna enn RBK09:56 Trump om Grønland-kjøp: – En stor eiendomshandel09:55 Bjørn påkjørt av tog i Trøndelag09:41 «Dyne-Larsen» er død09:23 Mennene i flertall ved høstens valg09:17 Pochettino: – Stor tabbe å lukke overgangsvinduet tidlig09:17 Tyrkia avsetter kurdiske ordførere08:15 Elyounoussi blir ikke skremt av Celtic08:14 Prins Andrew avviser overgrepsanklager08:08 Flyselskapet Norwegian selger alle sine aksjer i Bank Norwegian07:26 Kjetil Borch: – Har ingenting å forsvare i ro-VM07:17 Skogbrann på Gran Canaria ute av kontroll – 8.000 evakuerte07:15 Tallet på forhåndsstemmer doblet siden forrige valg07:01 Tuchel: – Vi må få en erstatter for Neymar06:50 Religionsprofessor etterlyser moskékunnskap i Norge06:30 Trump advarer Kina mot voldsbruk i Hongkong06:30 Krever billigere og flere nattog06:25 Diskusjonen bom stille rundt Frps skisse06:24 Dette skjer i dag05:30 Vil endre reglene for å ta førerkort05:29 Dette skjedde i natt05:26 Privat 46-årsfeiring for kronprinsesse Mette-Marit05:08 Hoppet fra 2. etasje etter brann i skotørker i Langhus04:30 Samboerdrapssak starter i tingretten i Haugesund04:11 30 migranter pågrepet i Slovakia04:01 Norges idrettshøgskole vil forebygge drukning med trening ute03:45 Antall flyktninger i verden det høyeste siden annen verdenskrig03:43 Medvedev vant over Goffin i Cincinnati Masters03:35 Valgomater kan avgjøre valget for mange03:05 Iransk oljetanker har forlatt Gibraltar02:49 Danmarks statsminister forventer Trump-besøk02:30 Intenst regnvær langs svenskegrensa02:23 Thunbergs seiltur får klimakritikk01:48 Økende antall voldshendelser meldt i Bergens skoler siste år01:11 95 døde da tankbil eksploderte i Tanzania00:47 Diskrimineringsombud anbefaler politikerkurs mot muslimfiendtlighet00:10 Trump sier USA har gode diskusjoner med Taliban00:02 PSG-smell mot Rennes i Ligue 123:55 Ny remis for Carlsen i USA23:35 Assads styrker inntar viktig by i nord23:30 Ingebrigtsen tapte nordisk trenerduell23:30 Jordan protesterer mot israelske overtramp i Jerusalem22:59 Sørloth scoret igjen i Tyrkia22:46 Femstjernersbevegelsen: Salvini ikke lenger troverdig22:44 Hovland på delt 11.-plass i Columbus, nærmer seg PGA-touren22:40 Ropstad vil ikke si om KrF stiller seg bak bompengeskissen22:34 Svak Ap-måling i Trondheim – mister hvert tredje mandat22:27 Zekhnini snytt for matchvinnerstatus22:09 Viking flere hakk bedre enn nedrykkstruede Strømsgodset22:01 Durasovic tapte challengerfinalen i Slovenia21:58 Over 4.000 evakuert fra ny brann på Gran Canaria
Siste nytt
20:53SportBodø/Glimt mistet tabelltoppen med uavgjort mot Sarpsborg20:52SportSaltnes berget poeng for Bodø/Glimt20:41VerdenSlik kan søppeldynge ha tvunget ned passasjerfly20:31PolitikkValg 2019: Debatt om unge velgere, klima og Nord-Norgebanen20:20PolitikkOslo-måling: MDG nær dobbelt så store som ved forrige valg20:06SportHåndball: Senstad blir ny landslagstrener for Polen20:06Motor18 biler har stått fast i svensk P-hus siden juli20:00SportDansk kvinne med topplassering i Ironman tre måneder etter fødsel19:52SportEmil Hansson klar for Hannover19:37Penger– Vedum viser til fulle hva slags holdninger Senterpartiet er laget av19:29NorgeChristian Radich kjørte inn i brygge i Bjørvika18:50NorgeMDG med kjempesmell i ny kommunevalgmåling18:46SportEmery før storoppgjør mot Liverpool: – Vi vil aldri møte dem18:16Politikk– Regjeringen misbruker EØS til å presse kommunene18:02PengerFoodora-syklister går ut i streik17:25VerdenMinneseremoni for isbre: Derfor forsvant den17:15NorgeFare for jordskred på Vestlandet – gult farevarsel sendt ut16:58SportWikheim får tidligere Start-spiller som ny trener16:39VerdenBombeeksperter rykket ut til svensk politistasjon16:33NorgeMann varetektsfengslet etter voldshendelse i Kristiansand16:21PolitikkIntervjuobjektene fra Arendalsuka var ledere, toppolitikere og kommunikasjonsrådgivere16:05PolitikkKrystallklar garanti fra MDG: – Høyresiden er uaktuelt15:48VerdenSudans Bashir i retten for korrupsjon15:22SportSolbakkens stjernespiss ute av spill lenge15:21NorgeKrekars meddømte må likevel sitte i varetekt15:20VerdenOpen Arms får legge til kai på Mallorca14:51PolitikkBritisk statsråd vil umiddelbart stanse fri flyt av EU-borgere14:36Helse og livsstil– Grunnlaget for torsken har kollapset14:24VerdenRykter om hemmelig USA-kanal til Maduro-regimet14:17VerdenBombe mot politifolk i Nord-Irland13:59VerdenBrasils president med nytt angrep på Norge13:59PengerInflasjonen synker i eurosonen13:53VerdenNy teori: Forsker mener mørk materie kan ha blitt til i øyeblikket etter Big Bang13:41PengerKutter fastrente på lån med lang binding13:29VerdenKinesiske fly brukte japanske skip som «blink»13:04NorgeManshaus godtar psykiatrisk undersøkelse – nekter flere avhør12:55VerdenFem drept på psykiatrisk sykehus i Romania12:36KulturPrinsessen på plass på ny skole12:35NorgeFlaggstang falt over en person ved politistasjon12:02ReiseTog fra Oslo til Stockholm på under tre timer: – Et politisk kinderegg11:55NorgeNy skolestreik for klimaet 30. august11:54VerdenTyrkisk militærkolonne angrepet i Syria11:50ReiseHurtigruten bygger om skip til hybrider11:09PolitikkHøyre vil tvinge Frp tilbake til forhandlingsbordet10:58NorgeBergenser dømt til 16 års fengsel i nettovergrepssak10:57SportCoutinho klar for Bayern10:30VerdenIran advarer USA mot å ta arrest i oljetanker10:29SportCasper Ruud fortsatt nummer 54 i verden10:05PengerMarkert fall i antall lønnstakere til sjøs10:05SportDinamo Zagreb slipper lettere unna enn RBK09:56VerdenTrump om Grønland-kjøp: – En stor eiendomshandel09:55NorgeBjørn påkjørt av tog i Trøndelag09:41Penger«Dyne-Larsen» er død09:23PolitikkMennene i flertall ved høstens valg09:17SportPochettino: – Stor tabbe å lukke overgangsvinduet tidlig09:17VerdenTyrkia avsetter kurdiske ordførere08:15SportElyounoussi blir ikke skremt av Celtic08:14VerdenPrins Andrew avviser overgrepsanklager08:08PengerFlyselskapet Norwegian selger alle sine aksjer i Bank Norwegian07:26SportKjetil Borch: – Har ingenting å forsvare i ro-VM07:17VerdenSkogbrann på Gran Canaria ute av kontroll – 8.000 evakuerte07:15NorgeTallet på forhåndsstemmer doblet siden forrige valg07:01SportTuchel: – Vi må få en erstatter for Neymar06:50NorgeReligionsprofessor etterlyser moskékunnskap i Norge06:30PengerTrump advarer Kina mot voldsbruk i Hongkong06:30PolitikkKrever billigere og flere nattog06:25PolitikkDiskusjonen bom stille rundt Frps skisse06:24NorgeDette skjer i dag05:30MotorVil endre reglene for å ta førerkort05:29NorgeDette skjedde i natt05:26KulturPrivat 46-årsfeiring for kronprinsesse Mette-Marit05:08NorgeHoppet fra 2. etasje etter brann i skotørker i Langhus04:30NorgeSamboerdrapssak starter i tingretten i Haugesund04:11Verden30 migranter pågrepet i Slovakia04:01NorgeNorges idrettshøgskole vil forebygge drukning med trening ute03:45VerdenAntall flyktninger i verden det høyeste siden annen verdenskrig03:43SportMedvedev vant over Goffin i Cincinnati Masters03:35PolitikkValgomater kan avgjøre valget for mange03:05VerdenIransk oljetanker har forlatt Gibraltar02:49VerdenDanmarks statsminister forventer Trump-besøk02:30VerdenIntenst regnvær langs svenskegrensa02:23VerdenThunbergs seiltur får klimakritikk01:48NorgeØkende antall voldshendelser meldt i Bergens skoler siste år01:11Verden95 døde da tankbil eksploderte i Tanzania00:47NorgeDiskrimineringsombud anbefaler politikerkurs mot muslimfiendtlighet00:10VerdenTrump sier USA har gode diskusjoner med Taliban00:02SportPSG-smell mot Rennes i Ligue 123:55SportNy remis for Carlsen i USA23:35VerdenAssads styrker inntar viktig by i nord23:30SportIngebrigtsen tapte nordisk trenerduell23:30VerdenJordan protesterer mot israelske overtramp i Jerusalem22:59SportSørloth scoret igjen i Tyrkia22:46PolitikkFemstjernersbevegelsen: Salvini ikke lenger troverdig22:44SportHovland på delt 11.-plass i Columbus, nærmer seg PGA-touren22:40PolitikkRopstad vil ikke si om KrF stiller seg bak bompengeskissen22:34PolitikkSvak Ap-måling i Trondheim – mister hvert tredje mandat22:27SportZekhnini snytt for matchvinnerstatus22:09SportViking flere hakk bedre enn nedrykkstruede Strømsgodset22:01SportDurasovic tapte challengerfinalen i Slovenia21:58VerdenOver 4.000 evakuert fra ny brann på Gran Canaria
Populært