Meny

Helsa vår de siste 45 år: Vi blir tjukkere og friskere

Kanskje betyr ikke overvekt så mye for folks helse som forskerne har trodd? Kan man være overvektig og likevel sunn? Dette er spørsmål som forskere i Tromsø kan gi oss svar på etterhvert. Etter 45 år med forskning vet de svært mye om utviklingen i helsa vår.
Kanskje betyr ikke overvekt så mye for folks helse som forskerne har trodd? Kan man være overvektig og likevel sunn? Dette er spørsmål som forskere i Tromsø kan gi oss svar på etterhvert. Etter 45 år med forskning vet de svært mye om utviklingen i helsa vår.

Vekta til Ola og Kari har økt jevnt og trutt i 45 år. Det viser Norges mest omfattende befolkningsundersøkelse. Samtidig har vi hele tiden fått bedre fysisk helse. Men jo friskere vi blir, jo dårligere føler vi oss.

Henrik Schirmer smiler og sier:

– Jeg er visst langsomt i ferd med å miste jobben min.

Professoren er hjertespesialist. Han har i en årrekke forsket på Tromsøundersøkelsen, landets største befolkningsundersøkelse. Studien har fulgt mange av de samme kvinnene og mennene i 45 år. Nye deltagere kommer helt tiden til.

Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer er redusert med over 80 prosent de siste 50 årene, forteller Henrik Schirmer (Foto: UiO)
Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer er redusert med over 80 prosent de siste 50 årene, forteller Henrik Schirmer (Foto: UiO)

– Færre dør av hjerneslag. Færre dør av hjerteinfarkt. Vi får færre nye tilfeller av diabetes. Det er også tall som tyder på at de yngre sjeldnere får kreft enn tidligere generasjoner.

– Og alt dette skjer altså samtidig som vi blir tyngre og tyngre, år for år, sier Schirmer.

Les også: Steffen selger unik bil – gir pengene til kampen mot kreft

Tromsøværingene spiser for mye mettet fett og for lite fiber, mener Marie Wasmunth Lundblad. (Foto: UiT)
Tromsøværingene spiser for mye mettet fett og for lite fiber, mener Marie Wasmunth Lundblad. (Foto: UiT)

Halvering av dødelighet

Tromsøundersøkelsen viser altså at nordmenns fysiske helse utvikler seg oppsiktsvekkende godt.

Aller viktigst er det at dødeligheten av hjerte- og karsykdommer er redusert med over 80 prosent de siste 50 årene.

I starten skyldtes det hovedsakelig at nordmenn ble sunnere, og sjeldnere fikk hjerteinfarkt og slag.

– Men de siste 15 årene skyldes fallet i større grad at færre dør om de rammes av hjerteinfarkt. I denne perioden har sjansen for å dø ved infarkt falt med over 50 prosent, forteller Schirmer.

Mye skyldes bedre medisiner og bedre behandling. Men slett ikke alt.

Laila Hopstock, også hun forsker hos Tromsøundersøkelsen, har studert tallene grundig og publisert flere vitenskapelige artikler, som også forskning.no har skrevet om. De viser at blodtrykk og kolesterol har gått ned i denne perioden, også blant dem som ikke spiser medisiner.

– Også de unge i Tromsø kommune hadde mye høyere blodtrykk og kolesterol for 45 år siden. Og de spiste ikke medisiner.

Det er altså noe annet enn bare medisiner og bedre kvalitet på den medisinske behandlingen som gjør at helsa vår har blitt bedre. Men hva er det egentlig?

Vekta vår går opp

Da Tromsø-undersøkelsen startet, var den gjennomsnittlige kvinne og mann i Tromsø det forskerne kaller normalvektige. Det vil si at de hadde en BMI under 25. Det har endret seg sterkt.

– Vi har hatt en voldsom vektøkning i perioden. I dag er overvekt det normale, forteller Laila Hopstock.

En mannlig 1,80 meter høy tromsøværing i 40-årene veier i dag i gjennomsnitt 90 kilo. En 1,60 meter høy dame i samme aldersgruppe veier i snitt 73 kg.

Bare de siste drøye ti årene har den gjennomsnittlige tromsøværingen lagt på seg nesten 200 gram hvert eneste år.

Både forskere og helsepersonell vet at overvekt gir høyere risiko for hjerte- og karsykdom og diabetes. Men det ser ut til at Tromsøs befolkning klarer seg bra likevel. Til tross for at de altså har lagt på seg mye.

Kanskje betyr ikke overvekt så mye for folks helse som forskerne har trodd?

Kan man være overvektig og likevel sunn?

Laila Hopstock mener det er for tidlig å svare sikkert på det.

– Vi kan få en ny epidemi av hjerte- og karsykdom, slik vi hadde på 1970-tallet. Det vet vi jo ikke, sier hun.

Pila har pekt oppover når det gjelder de anbefalte 30 minuttene med fysisk aktivitet blant tromsøværingene, sier Bente Morseth (Foto: UiT)
Pila har pekt oppover når det gjelder de anbefalte 30 minuttene med fysisk aktivitet blant tromsøværingene, sier Bente Morseth (Foto: UiT)

60 prosent røkte

Da Tromsøundersøkelsen startet opp for 45 år siden, så hadde befolkningen i Nord-Norge den høyeste dødelighet av hjerte- og karsykdommer i Norge.

I Finnmark lå andelen menn som døde av hjerte- og karsykdommer hele 50 prosent over landsgjennomsnittet. Tromsø fulgte hakk i hæl.

De tre viktigste risikofaktorene for hjerte- og karsykdom er (1. plass), røyking (2. plass) høyt blodtrykk og (3. plass) høyt kolesterol.

Alle disse risikofaktorene var skyhøye i Tromsøs befolkning på 1970-tallet.

Mange hadde høyt blodtrykk og kolesterol. Nå har altså dette falt betraktelig.

Det samme har antallet dagligrøykere.

Hele 60 prosent av dem mellom 40 og 50 år som ble innkalt til Tromsø-undersøkelsen for 45 år siden, var røykere. I dag er bare 10 prosent som røyker daglig.

– Men problemet med røyking er ikke løst, mener Hopstock.

Selv om det har vært en kraftig nedgang i antall dagligrøykere, er det store sosiale forskjeller i røyking. Det er det også i helse. De med lavest utdanning røyker mest. Forskerne vet derfor ikke om hele effekten av røykeslutt allerede er tatt ut. Om de som røyker uansett vil ha dårlig helse.

I dag er overvekt det normale i Tromsø, forteller Laila Hopstock (Foto: UiT)
I dag er overvekt det normale i Tromsø, forteller Laila Hopstock (Foto: UiT)

Også hodet fungerer bedre

Tromsøundersøkelsen har også handlet om hodet til folk. Kognitive tester kaller forskerne det.

Funn forskerne gjør hos eldre tromsøværinger er oppsiktsvekkende.

I tre omganger har eldre fått undersøkt hvor godt de husker, hvor hurtig de tenker og hvor fleksibelt de kognitive evnene fungerer. Ett eksempel er en ordtest der du må huske på 12 ord.

Eldre tromsøværinger husker stadig bedre. I dag husker en 80-åring like godt som en 70-åring gjorde rundt tusenårsskiftet.

Frykten for stadig mer demens blant eldre henger over oss. Noen advarer om en fordobling av nye tilfeller i framtiden, i takt med at vi blir stadig eldre. Men den svært gode utviklingen i kognitive evner hos tromsøværingene kan også være godt nytt for demensutviklingen. Hvor mye vet vi ikke. Men studier i Storbritannia viser at det faktisk har vært et betydelig fall i nye tilfeller av demens.

Kan vi se fram til det samme også her hos oss?

Forsker Bente Johnsen skal nå i gang med å forske på demens, med utgangspunkt i data fra Tromsøundersøkelsen.

Studien skal starte opp en nytt register over demenstilfeller. Da vil vi sitte på et helt nytt materiale, samlet inn i en befolkning som er fulgt over lang tid. Tidligere forskning har måttet nøye seg med å samle inn data fra personer som allerede har fått en demensdiagnose.

Også blir folk sterkere i klypa

Ikke bare hukommelsen, blodtrykket og kolesterolnivået blir bedre. Eldre tromsøværinger blir også stadig sterkere i klypa.

Forsker Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet har gjennom Tromsø-undersøkelsen sammenlignet gripestyrken hos to generasjoner eldre. Resultat: Dagens 70-åringer er like sterke som forrige generasjons 65-åringer.

Undersøkelsen viser også at de med sterk gripestyrke lever hele 20 prosent lenger enn de med svak gripestyrke.

Spiser ikke så verst sunt

Men hvorfor blir folk stadig sunnere, kvikkere i toppen og sterkere i klypa?

I jakten på en forklaring fortsetter vi hos vi Marie Wasmuth Lundblad. Hun forsker på ernæring i Tromsø-undersøkelsen.

Somatisk sykdom får større og større konsekvenser for folks psykiske helse, sier Geir Lorem. (Foto: Elisabeth Øvereng, UiT)
Somatisk sykdom får større og større konsekvenser for folks psykiske helse, sier Geir Lorem. (Foto: Elisabeth Øvereng, UiT)

– Spiser folk sunnere nå?

– Det kan jeg dessverre ikke svare på, sier Lundblad.

Riktignok har forskerne i den sjuende og hittil siste runden av studiene sine samlet inn masse data på kostholdet til over 15 000 mennesker. Men fordi dette ikke er gjort tidligere i Tromsøundersøkelsen, så har Lundblad ikke mulighet for å si om kostholdet blant tromsøværingene er blitt bedre – og om det kan være årsaken til at både blodtrykk og kolesterol har sunket.

Det forskerne kan svare på, er hvor godt kostholdet i Tromsø stemmer med helsemyndighetene sine kostholdsanbefalinger. Da ser forskerne at tromsøværingene spiser for mye mettet fett og for lite fiber.

– Bortsett mettet fett og fiber, så står det slett ikke så galt til med kostholdet. De fleste som har deltatt i undersøkelsene spiser slik anbefalingene sier at vi bør spise.

Men for mye mettet fett fra melk og kjøtt har vært forbundet med hjertesykdom og tidlig død. Hvordan forklarer du da nedgangen i hjertesykdom i Tromsøundersøkelsen?

– Det er vanskelig å si. Dette håper å kunne svare på i framtiden, sier hun.

Forskerne skal bruke nøyaktig de samme spørsmålene i nye undersøkelser, sånn at de kan få sammenliknbare svar.

forskning.no har tidligere skrevet om krangelen mellom forskere om fettets rolle i hjertesykdom. Noen studier har nemlig vist at det ikke ser ut til å finnes noen slik farlig kobling mellom hjerte- og karsykdommer – og mettet fett.

Klart mer fysisk aktivitet på fritiden

Med få svar fra kostholdsforskerne, fortsetter vi jakten hos forskerne som ser på fysisk aktivitet hos tromsøværingene.

Bente Morseth jobber på Idrettshøgskolen ved universitetet i byen (UiT) og forsker på sammenhengen fysisk aktivitet og helse.

Morseth er langt heldigere stilt enn Lundblad. Hun har nemlig sammenliknbare forskningsdata som strekker seg over 40 år bakover i tid.

Igjen er dataene oppsiktsvekkende. De viser en helt tydelig trend.

Mange flere tromsøværinger er blitt fysisk aktive på fritiden. Langt flere trener eller mosjonerer regelmessig, enn det var noen tiår tilbake.

– Det som er spesielt interessant, er at vi ser denne økningen i alle aldersgrupper. Til og med blant de aller eldste. Økningen har vært like stor for de over 70 som for de yngre aldersgruppene.

Samtidig ser Morseth også noe annet: Mange flere tromsøværinger har fått et stillesittende arbeid. I 1985 hadde 35 prosent et stillesittende arbeid. I 2016 var det nærmere 60 prosent som hadde fått seg en sånn type jobb.

Fysisk aktivitet totalt sett

– Men veier mer fysisk aktivitet på fritiden opp for at folk beveger seg mindre på jobben?

– Studier har vist at fysisk arbeid på arbeid ikke nødvendigvis er så helsefremmende. En god del studier viser at de som er mest i aktivitet på jobben, faktisk har en høyere dødelighet enn andre. Men her kan det ligge andre faktorer som stress og lavere sosioøkonomisk status bak, minner Morseth om.

– Det vi kan slå fast, er at det ikke er bra å sitte mye stille. Det er gledelig å se at pila har pekt oppover når det kommer til de anbefalte 30 minuttene med fysisk aktivitet om dagen, sier hun.

Blir friskere, men føler seg dårligere

Mye går altså bra med helsa til tromsøværinger. Men ikke alt. Det finnes noen skjær i sjøen.

Selv om folk stort sett har blitt fysisk mye friskere i løpet av disse 45 årene, opplever de seg ikke som friskere. Siden første gang forskerne spurte om selvopplevd helse i Tromsøundersøkelsen, har den faktisk falt jevnt og trutt.

Folk mener selv at de får stadig dårligere helse.

Geir Lorem forsker på dette i Tromsøundersøkelsen.

– Vi finner at somatisk sykdom får større og større konsekvenser for folks psykiske helse. Særlig i form av angst og depresjon.

Effekten av å bli somatisk syk har mangedoblet sin betydning i forhold til psykisk helse i løpet av disse årene, forteller Lorem.

– Tidligere er det ikke mange helseundersøkelser som har fulgt personer gjennom nesten et helt livsløp. Vi har jobbet fram en metode for å kunne måle den totale sykdomsbelastningen på et menneske. Slik ser vi hvordan den psykiske helsen beveger seg i takt med fysisk sykdom. Dette har ingen gjort før oss.

Lorem forteller at dette er blitt mulig, nettopp fordi Tromsøundersøkelsen følger de samme personene over flere tiår.

En mulig forklaring på paradokset

Ett funn disse forskerne har gjort, er at folk nå oftere får psykiske reaksjoner i etterkant av et hjerneslag, et hjerteinfarkt eller en kreftsykdom.

– Men I Tromsøundersøkelsen finner vi også hvordan det er en sammenheng mellom hjerte- og karsykdommer, og folks psykisk helse.

– Hvordan forklarer dere at folk føler seg sykere, selv om de objektivt sett er friskere? Er ikke det et paradoks?

Geir Lorem sin hypotese er at ting kan henge sammen på følgende måte: Er du fysisk syk, så påvirker det den psykiske helsen din negativt. Når du blir eldre, så blir du mer syk. Så jo sunnere vi blir, jo eldre blir vi og mer sykdom lever vi med. Sånn får vi dårligere selvopplevd helse.

– Den største endringen, er jo at vi lever lenger og holder oss friskere lenger. Når sykdommen kommer, blir kontrasten mye større. Dette tror vi er iallfall en del av forklaringen.

Men det finnes også en annen mulig forklaring:

– Folk flytter mer. De er mer avsondret fra familienettverk. Pasientene vi får i helsevesenet er mer og mer overlatt til seg selv. Sykehusene, der man før hadde lange innleggelser, vil nå ha pasientene ut fort. Tanken er at den beste omsorgen får du hjemme.

Lorem frykter at den gode, gamle omsorgen ikke er der lenger.

Nå dør flest av kreft

Helt fram til nokså nylig var hjerte- og karsykommer den viktigste dødsårsaken blant tromsøværingene. Mye i helsevesenet – og i Tromsøundersøkelsen – har derfor handlet om å forebygge, overvåke og forske på disse sykdommene.

Men når flere overlever hjerte- og karsykdommer, så må de dø av noe annet. Tromsø-forskere har funnet ut at stadig flere eldre dør av nyresvikt. Dette skrev forskning.no om i vår.

2017 ble dessuten det aller første året da flere nordmenn døde av kreft enn av hjerte- og karsykdommer.

Blant de 45 000 som har deltatt i Tromsøundersøkelsen, så har til nå 17 prosent fått kreft. Nå er det kreft forskerne i Tromsø fokuserer mer inn på. Flere tilfeller og mer data, åpner for stadig mer forskning. Forskerne registrerer detaljer om sykdommene og detaljer om behandlingen pasientene får.

Sånn kan også komme noe godt ut av mye tragisk sykdom.

Flere kreftsyke, gir forskerne materiale til å forstå sammenhenger mellom for eksempel livsstil og kreft.

Saken er først publisert på Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
00:50 USA har kastet Tyrkia ut av F-35-programmet00:47 Melding om slagsmål med macheter i Oslo00:29 Raja krever mer effektivitet i jernbanearbeidet00:23 Kongressen stiller ikke Trump for riksrett etter Twitter-meldinger23:53 Rumener utnevnt til ny visegeneralsekretær i NATO23:45 Dropper tiltalen mot Kevin Spacey23:45 Johnson og Hunt gjorde sin siste tv-opptreden før ledervalget23:05 Regjeringen vil gjøre det lettere å søke opptak ved offentlige fagskoler23:00 Juniorjentene til semifinale i håndball-VM22:56 Tidligere Lyn-spiller matchvinner da Nigeria tok bronsen i afrikamesterskapet22:49 Påtalemyndigheten i Massachusetts frafaller tiltale mot Kevin Spacey22:40 Konradsen gikk foran da Rosenborg sikret avansement til 2. kvalikrunde i mesterligaen22:32 Syklist alvorlig skadd i ulykke i Levanger22:15 Irans utenriksminister anklager USA for «økonomisk terrorisme»22:12 USAs atomvåpenplasseringer avslørt ved et uhell21:51 Bjørn på rømmen i italiensk skog21:12 Dømt til fengsel for oppfordre kjæresten til selvmord21:11 USA har kastet ut Tyrkia fra F-35-programmet21:07 Kvinne omkom i steinras på Litledalshornet i Ørsta20:25 WHO: Ebolautbruddet i Kongo er en global krise20:04 Bjørn skutt i Hedmark19:06 Norge bryter EUs krav for tvangsreturer av asylsøkere19:04 100 skjeletter fra middelalderen funnet i Tyskland18:52 Retten mener det er økt fare for at Krekar kan stikke av18:38 Dansk bilimportør dømt for å ha brukt Ai Weiwei-kunst i reklame18:30 – Fire personer halshogd i Egypt18:03 Bellona varsler full kamp mot tysk prøveboring nær Lofoten17:57 Voldssiktet par får ikke være sammen med babyen sin17:43 Maren Uelands familie vil bruke oppreisning i marokkanske fengsler17:26 Amundsen var på fisketur. Facebook tok agnet17:23 Meling: En skandale og skammens dag17:01 Ida filmet idylliske Stryn – plutselig braste bilen forbi teltene16:56 «El Chapo» dømt til livstid i amerikansk fengsel16:51 Italias justisdepartement vil be om at Krekar utleveres16:04 – Rett og slett et overgrep mot forsvarsløse mennesker15:37 Tyrkisk diplomat drept i Irak15:21 Drikkevannet i Askøy kommune er friskmeldt15:11 17-åring scoret i ny Solskjær-seier15:02 Amerikansk rapper fengslet i Sverige: – Situasjonen er skandaløs14:59 Miljødirektoratet sier ja til tysk prøveboring nær Lofoten14:51 Solberg: Krekar pågrepet for å utleveres til Italia14:22 Fem år siden MH17-styrten - nærmere et svar14:12 Ap lei av luftambulansekrisen – forlanger at Høie tar grep13:48 Syklist døde etter ulykke i Nordland13:44 Treneren mener Kristoff har tre vinnersjanser igjen i Tour de France13:40 Kilde: Fransk påtalemyndighet går inn for tiltale mot Air France13:25 Nå kommer sommeren til Nord-Norge13:15 Rundt 2.000 eldre demonstrerer i Hongkong13:07 Krekar varsler videre kamp13:06 Voldssiktet far vil ha opphevet besøksforbud mot baby12:49 Krekar varsler videre kamp: – Dette er en falsk sak12:44 Brasil varsler ny gransking av Amazonasfondet11:46 Siktet mann i 40-årene kan trolig avhøres denne uken etter dødsfall i Telemark11:32 New York øker aldersgrensen for røyking til 21 år11:19 Etterlyst kvinne stakk av fra politiet i Oslo11:11 Mann drept i forbindelse med knivran i Göteborg11:09 Italia har fortsatt ikke bedt om utlevering av terrordømte11:06 Arsenal-manageren varsler store signeringer11:03 100 kameraer skal forebygge overfall i rekordlang sykkeltunnel i Bergen11:01 Sp-nestlederens oljeselskap med milliardomsetning10:50 Flere tilfeller av harepest påvist i Sør-Norge10:48 Steve Bruce ny Newcastle-manager10:37 Clas Ohlson tilbakekaller vannkoker10:16 Joey Barton siktet for angrep på manager10:15 Hoffet ville ha lavere pensjonsalder for kongens sjåfører10:07 Uten flaks kunne Ingrid (86) blitt borte for alltid10:01 Politiet undersøker sak om kvinne som var strandet på holme09:38 – Det blir ikke pumpet dritt ut i fjorden!09:28 Canada etterforsker tyveri ved militært forskningssenter08:53 Ingen vet hva Krekar har kostet Norge08:53 Mullaen norske myndigheter aldri blir kvitt08:38 Salvini sier trusler mot ham førte til stort våpenbeslag08:36 Bondevik advarer Solberg mot koalisjon i Persiabukta08:13 Elvestuen hyller Von der Leyens klimaambisjoner08:09 Russland stenger døren for flere opposisjonskandidater i forbindelse med Moska-valget08:00 Falla vil bli mer kynisk07:54 Solskjær vil bygge laget rundt Pogba: – Paul er en fantastisk spiller07:41 Puerto Ricos guvernør nekter å gå av etter skandale07:33 Omsetningsvekst for Aker Solutions07:15 Zucca: – Det blir Vålerenga eller Frisk Asker06:27 Barnesoldater på begge sider i Jemen06:15 Dette skjer i dag06:00 Mørk på plass i Romania: Måtte si nei til landslaget05:30 Ueland-familien håper på dom i Marokko05:29 Dette skjedde i natt05:15 Partiene ruster seg til valgkampinnspurt05:12 Hundrevis av migranter håper å slippe inn i USA før nye forskrifter04:22 Hetebølge i verdens nordligste bosetning04:15 Bitcoins Norge varsler kundeutbetalinger03:43 Tidligere høyesterettsdommer i USA død03:42 Nordmenn kjøper mindre rødt kjøtt03:26 Tidligere guvernør vurderer å stille mot Trump03:06 Representantenes hus fordømmer Trumps rasistiske tvitring03:02 Mann fløyet til sykehus etter mopedulykke02:25 Tre biler i brann i Langesund01:39 Nordmenn flest kildesorterer gjerne for klimaet – få dropper kjøtt og fly01:26 USA nekter fire generaler fra Myanmar adgang00:49 Iran bistår savnet tankskip00:08 Facebook: – Vi fjerner innlegg som støtter farlige personer23:49 Tre tiltalt for journalistdrap på Malta i 2017
Siste nytt
00:50VerdenUSA har kastet Tyrkia ut av F-35-programmet00:47NorgeMelding om slagsmål med macheter i Oslo00:29NorgeRaja krever mer effektivitet i jernbanearbeidet00:23VerdenKongressen stiller ikke Trump for riksrett etter Twitter-meldinger23:53VerdenRumener utnevnt til ny visegeneralsekretær i NATO23:45VerdenDropper tiltalen mot Kevin Spacey23:45VerdenJohnson og Hunt gjorde sin siste tv-opptreden før ledervalget23:05NorgeRegjeringen vil gjøre det lettere å søke opptak ved offentlige fagskoler23:00SportJuniorjentene til semifinale i håndball-VM22:56SportTidligere Lyn-spiller matchvinner da Nigeria tok bronsen i afrikamesterskapet22:49VerdenPåtalemyndigheten i Massachusetts frafaller tiltale mot Kevin Spacey22:40SportKonradsen gikk foran da Rosenborg sikret avansement til 2. kvalikrunde i mesterligaen22:32NorgeSyklist alvorlig skadd i ulykke i Levanger22:15VerdenIrans utenriksminister anklager USA for «økonomisk terrorisme»22:12VerdenUSAs atomvåpenplasseringer avslørt ved et uhell21:51VerdenBjørn på rømmen i italiensk skog21:12VerdenDømt til fengsel for oppfordre kjæresten til selvmord21:11VerdenUSA har kastet ut Tyrkia fra F-35-programmet21:07NorgeKvinne omkom i steinras på Litledalshornet i Ørsta20:25VerdenWHO: Ebolautbruddet i Kongo er en global krise20:04NorgeBjørn skutt i Hedmark19:06NorgeNorge bryter EUs krav for tvangsreturer av asylsøkere19:04Verden100 skjeletter fra middelalderen funnet i Tyskland18:52NorgeRetten mener det er økt fare for at Krekar kan stikke av18:38MotorDansk bilimportør dømt for å ha brukt Ai Weiwei-kunst i reklame18:30Verden– Fire personer halshogd i Egypt18:03NorgeBellona varsler full kamp mot tysk prøveboring nær Lofoten17:57NorgeVoldssiktet par får ikke være sammen med babyen sin17:43NorgeMaren Uelands familie vil bruke oppreisning i marokkanske fengsler17:26NorgeAmundsen var på fisketur. Facebook tok agnet17:23NorgeMeling: En skandale og skammens dag17:01NorgeIda filmet idylliske Stryn – plutselig braste bilen forbi teltene16:56Verden«El Chapo» dømt til livstid i amerikansk fengsel16:51NorgeItalias justisdepartement vil be om at Krekar utleveres16:04Norge– Rett og slett et overgrep mot forsvarsløse mennesker15:37VerdenTyrkisk diplomat drept i Irak15:21NorgeDrikkevannet i Askøy kommune er friskmeldt15:11Sport17-åring scoret i ny Solskjær-seier15:02VerdenAmerikansk rapper fengslet i Sverige: – Situasjonen er skandaløs14:59NorgeMiljødirektoratet sier ja til tysk prøveboring nær Lofoten14:51NorgeSolberg: Krekar pågrepet for å utleveres til Italia14:22VerdenFem år siden MH17-styrten - nærmere et svar14:12PolitikkAp lei av luftambulansekrisen – forlanger at Høie tar grep13:48NorgeSyklist døde etter ulykke i Nordland13:44SportTreneren mener Kristoff har tre vinnersjanser igjen i Tour de France13:40VerdenKilde: Fransk påtalemyndighet går inn for tiltale mot Air France13:25NorgeNå kommer sommeren til Nord-Norge13:15VerdenRundt 2.000 eldre demonstrerer i Hongkong13:07NorgeKrekar varsler videre kamp13:06NorgeVoldssiktet far vil ha opphevet besøksforbud mot baby12:49NorgeKrekar varsler videre kamp: – Dette er en falsk sak12:44VerdenBrasil varsler ny gransking av Amazonasfondet11:46NorgeSiktet mann i 40-årene kan trolig avhøres denne uken etter dødsfall i Telemark11:32VerdenNew York øker aldersgrensen for røyking til 21 år11:19NorgeEtterlyst kvinne stakk av fra politiet i Oslo11:11VerdenMann drept i forbindelse med knivran i Göteborg11:09NorgeItalia har fortsatt ikke bedt om utlevering av terrordømte11:06SportArsenal-manageren varsler store signeringer11:03Norge100 kameraer skal forebygge overfall i rekordlang sykkeltunnel i Bergen11:01PengerSp-nestlederens oljeselskap med milliardomsetning10:50NorgeFlere tilfeller av harepest påvist i Sør-Norge10:48SportSteve Bruce ny Newcastle-manager10:37PengerClas Ohlson tilbakekaller vannkoker10:16SportJoey Barton siktet for angrep på manager10:15PengerHoffet ville ha lavere pensjonsalder for kongens sjåfører10:07Helse og livsstilUten flaks kunne Ingrid (86) blitt borte for alltid10:01NorgePolitiet undersøker sak om kvinne som var strandet på holme09:38Norge– Det blir ikke pumpet dritt ut i fjorden!09:28NorgeCanada etterforsker tyveri ved militært forskningssenter08:53NorgeIngen vet hva Krekar har kostet Norge08:53NorgeMullaen norske myndigheter aldri blir kvitt08:38VerdenSalvini sier trusler mot ham førte til stort våpenbeslag08:36NorgeBondevik advarer Solberg mot koalisjon i Persiabukta08:13NorgeElvestuen hyller Von der Leyens klimaambisjoner08:09VerdenRussland stenger døren for flere opposisjonskandidater i forbindelse med Moska-valget08:00SportFalla vil bli mer kynisk07:54SportSolskjær vil bygge laget rundt Pogba: – Paul er en fantastisk spiller07:41VerdenPuerto Ricos guvernør nekter å gå av etter skandale07:33NorgeOmsetningsvekst for Aker Solutions07:15SportZucca: – Det blir Vålerenga eller Frisk Asker06:27VerdenBarnesoldater på begge sider i Jemen06:15NorgeDette skjer i dag06:00SportMørk på plass i Romania: Måtte si nei til landslaget05:30NorgeUeland-familien håper på dom i Marokko05:29NorgeDette skjedde i natt05:15NorgePartiene ruster seg til valgkampinnspurt05:12VerdenHundrevis av migranter håper å slippe inn i USA før nye forskrifter04:22VerdenHetebølge i verdens nordligste bosetning04:15NorgeBitcoins Norge varsler kundeutbetalinger03:43VerdenTidligere høyesterettsdommer i USA død03:42NorgeNordmenn kjøper mindre rødt kjøtt03:26VerdenTidligere guvernør vurderer å stille mot Trump03:06VerdenRepresentantenes hus fordømmer Trumps rasistiske tvitring03:02NorgeMann fløyet til sykehus etter mopedulykke02:25NorgeTre biler i brann i Langesund01:39NorgeNordmenn flest kildesorterer gjerne for klimaet – få dropper kjøtt og fly01:26VerdenUSA nekter fire generaler fra Myanmar adgang00:49VerdenIran bistår savnet tankskip00:08NorgeFacebook: – Vi fjerner innlegg som støtter farlige personer23:49VerdenTre tiltalt for journalistdrap på Malta i 2017
Populært