Frykter tilbakeslag i kampen mot aids, malaria og tuberkulose

Den britiske 57-åringen Peter Sands overtok som adm.dir i Det globale fondet for ett år siden. Han er tidligere CEO i Standard Chartered Bank. I mai 2019 var han i Oslo for å be om enda flere norske bistandskroner til kampen mot aids, malaria og tuberkulose. Foto: Nina Bull Jørgensen
Den britiske 57-åringen Peter Sands overtok som adm.dir i Det globale fondet for ett år siden. Han er tidligere CEO i Standard Chartered Bank. I mai 2019 var han i Oslo for å be om enda flere norske bistandskroner til kampen mot aids, malaria og tuberkulose. Foto: Nina Bull Jørgensen

– Vi henger etter i kampen mot verdens mest alvorlige smittsomme sykdommer, varsler lederen for Det globale fondet. Antibiotika-resistente bakterier, mygg som motstår myggmiddel og redusert bistand er blant årsakene.

De gode nyhetene har vært mange siden Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM) ble opprettet i 2002. Ifølge fondets egne tall er mer enn 27 millioner liv reddet. Antallet mennesker som årlig dør av aids og malaria er halvert. Og antallet tuberkulosesmittede har også gått sakte, men sikkert nedover.

Likevel står verden nå foran et potensielt tilbakeslag, varsler Peter Sands, som leder Det globale fondet.

– Finansieringen til bekjempelse av hiv og aids har de siste årene gått ned, samtidig som smitteraten i noen deler av befolkningen har økt. Og bistanden til malaria-bekjempelse har stått på stedet hvil, samtidig som befolkningen i de hardest rammede landene har vokst, sier Sands til Bistandsaktuelt.
Etter flere år med nedgang i smittetilfellene, er vi nå inne i en periode der antallet malariasmittede øker, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Og tuberkulose er fortsatt den infeksjonssykdommen som tar flest menneskeliv i verden.
– Bistanden til bekjempelse av tuberkulose aldri har vært tilstrekkelig, legger Sands til.

Les også: Slik knuste presidenten et velfungerende skattesystem

AIDS, MALARIA OG TUBERKULOSE

  • 36,9 millioner mennesker i verden lever med hiv/aids (tall fra 2017). 21,7 millioner av disse får ARV-medisiner. I 2017 ble 1,8 millioner nye smittet av sykdommen, mens 940 000 døde av aids-relatert sykdom.
  • Hvert år blir 10 millioner mennesker i verden smittet og utvikler tuberkulose. 1,3 millioner dør av sykdommen.
  • I 2017 var det 219 millioner tilfeller av malariasmitte på verdensbasis. Dette var en økning fra de to foregående årene. Malaria forårsaket samme år rundt 435 000 dødsfall. Rundt halvparten av verdens befolkning bor i områder der det er risiko for å bli bitt av malaria-mygg.

Kilder: UNAIDS og WHO

Trenger 14 milliarder dollar

Sands reiser for tiden rundt med innsamlingsbøsse til ulike bilaterale givere, organisasjoner og privat sektor for å samle inn hele 14 milliarder dollar (cirka 120 milliarder kroner), som skal brukes over en tre-års-periode.

Ingen liten sum, men dette er det som må til for i det hele tatt å ha et håp om å nå bærekraftsmålene, understreker GFATM-lederen.

– Alle FNs medlemsland har skrevet under på at vi skal utrydde disse sykdommene innen 2030. Skal vi klare å nå det målet må vi opp i denne summen. I tillegg må de landene som er hardest rammet også øke sine budsjetter betraktelig, sier Sands.

Men det er ikke bare ren økonomi som skaper utfordringer i kampen mot de tre nevnte sykdommene, forklarer han.

Les også: Bistandsbyråkratene inntar Pride

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Informasjon om malaria og nye vaksineprogram i Cape Coast, Ghana, 30. april 2019. NTB Scanpix/AFP.
Informasjon om malaria og nye vaksineprogram i Cape Coast, Ghana, 30. april 2019. NTB Scanpix/AFP.

Resistens

– En annen stor utfordring er at patogenene er blitt resistente mot de verktøyene vi har for å bekjempe dem.

Patogener er en betegnelse på sykdomsfremkallende mikroorganismer, særlig sykdomsutløsende bakterier. Stadig flere blir for eksempel rammet av antibiotika-resistent tuberkulose. Og malaria-myggen er blitt resistent mot innsektsmiddelet som er dagens myggnett er impregnert med, forklarer GFATM-lederen.

– Vi er i ferd med å utvikle en helt ny og mer effektiv type myggnett – som samtidig er mye dyrere... Og det fins allerede en ny tuberkulose-medisin som er mer effektiv og har langt færre bivirkninger enn tidligere medisiner. Men også her er prisen langt høyere. Derfor trenger vi mer penger, understreker Sand.

Politisk lederskap og innsatsvilje i de ulike landene som er hardt rammet av aids, malaria og TB varierer. Dette er også en utfordring, ifølge Sands.

Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM)

  • Det globale fondet ble etablert i januar 2002 etter initiativ bl.a. fra G-8 for å sørge for en betydelig økning av ressurser for å nå tusenårsmål 6 om å bekjempe aids, tuberkulose og malaria.
  • Fondet skal sørge for at ressursene blir kanalisert til de stedene i verden hvor behovene er størst.
  • Fondet jobber i partnerskap med regjeringer, sivilt samfunn, privat sektor og de menneskene som er berørt av de tre sykdommene.
  • Norge har støttet fondet helt siden starten, og er en av de største giverne. Så langt har Norge bidratt med 6,92 milliarder kroner. Og Norad-direktør Jon Lomøy sitter i styret i fondet.

Feiret for tidlig

– De siste årene har vi fått mange positive nyheter servert, spesielt når det gjelder aids og malaria; Har dere skutt dere selv i foten ved å skryte for mye av de gode resultatene?

– Det er helt klart vanskelig å finne balansen mellom å feire det som er oppnådd, og samtidig få fram budskapet om at vi fortsatt har store utfordringer sier Sands.

– Når det gjelder aids så tror jeg mange giverland og folk i velstående deler av verden har trodd at krigen mot epidemien så og si var vunnet. De har skiftet fokus til andre felt, og pengestrømmene deretter. Vi har ikke klart å formidle godt nok at vi fortsatt har en stor jobb å gjøre for å bekjempe denne sykdommen.

Truvada-piller til AIDS-behandling. Studier offentliggjort 11. juni viser at anti-AIDS-behandlingen også reduserer risikoen for at noen som fortsatt er frisk smittes ved usikker sex eller sprøytedeling. Men bare en mikroskopisk andel av dem som kunne hatt behov for disse legemidlene får tilgang til dem. NTB Scanpix/AP.
Truvada-piller til AIDS-behandling. Studier offentliggjort 11. juni viser at anti-AIDS-behandlingen også reduserer risikoen for at noen som fortsatt er frisk smittes ved usikker sex eller sprøytedeling. Men bare en mikroskopisk andel av dem som kunne hatt behov for disse legemidlene får tilgang til dem. NTB Scanpix/AP.

Sands viser blant annet til at smitten øker blant unge tenåringsjenter i det sørlige Afrika. De har sju ganger større risiko for å bli smittet enn gutter på samme alder. Han viser også til andre risikogrupper, som rusmisbrukere, sex-arbeidere, fengsels-innsatte, menn som har sex med menn og andre diskriminerte og marginaliserte grupper i samfunnet

– For å bekjempe aids-epidemien må vi gå mye lenger og dypere enn vi har gjort til nå. Vi må se på de bakenforliggende årsakene, som for eksempel kjønnsrollemønstre, seksuell vold, fattigdom, mangel på utdanning, og mangel på helsetilbud.

Les også: Rekordmange mennesker på flukt

Endret agenda

Lederen for Det globale fondet understreker at verden har kommet langt og oppnådd «enormt mye», men agendaen og målene er endret siden begynnelsen av 2000-tallet. Bærekraftsmålene og 2030-agendaen har et annet fokus enn tusenårsmålene og 2015-agendaen.

– Da Det globale fondet ble opprettet var målet først og fremst å redde så mange liv som mulig, sier Sands.

– For eksempel, hiv/aids-epidemien var jo på begynnelsen av 2000-tallet en eksploderende katastrofe, en humantær krise av dimensjoner. En aids-diagnose var en dødsdom, mens i dag har vi sørget for at 19 millioner aidssyke får ARV-medisiner og kan leve med sykdommen. Malaria-dødsfallene er halvert. Og vi har også redusert antallet tuberkulose-dødsfall, om enn ikke i like stor grad.

TRENGER FORTSATT OPPMERSOMHET: Gode resulater har blitt feiret, og mange har trodd at kampen mot aids var vunnet. Men det er langt fra tilfellet, ifølge lederen for Det globale fondet. Bildet er fra en markering av Verdens aidsdag, 1. desember, i Angola. Via Bistandsaktuelt.
TRENGER FORTSATT OPPMERSOMHET: Gode resulater har blitt feiret, og mange har trodd at kampen mot aids var vunnet. Men det er langt fra tilfellet, ifølge lederen for Det globale fondet. Bildet er fra en markering av Verdens aidsdag, 1. desember, i Angola. Via Bistandsaktuelt.

Skrytelista er lang. Men i begynnelsen var det Tusenårsmålene og de konkrete, målbare resultatene som gjaldt. Mens nå handler det ikke lenger bare om medisiner og myggnett. Det handler ikke bare om beskyttelse og livredning, forklarer Peter Sands.

– Med bærekraftsmålene sier vi: «Ja, selvfølgelig skal vi fortsatt redde liv, men vi ønsker også å utrydde sykdommene for godt». Nøkkelen til å redde nye liv i fremtiden er å sørge for at ingen blir smittet i det hele tatt, sier han.
– Men dette er også en langt mer utfordrende ambisjon.

Helsesystemer

Tidligere har Det globale fondet først og fremst bedt om økonomisk støtte til tiltak som er har direkte fokus på de tre sykdommene. Men nå vil fondet også fokusere på å forbedre helsesystemer og det generelle helsetilbudet, slik at man når «de som trenger det aller mest».

– Vi investerer nå mer enn en milliard dollar i året på utdanning av helsepersonell, forsyningskjeder, helseinformasjons-systemer, bedring av økonomisk styring i helsesektoren; Vi har mer fokus på hele spekteret av systemer som bidrar til at helsevesenet fungerer.

– Dette krever et bredere sett av tiltak, og et bredere spekter av samarbeidspartnere.

– Det globale fondet, i likhet med Den globale vaksinealliansen, har tidligere blitt kritisert for at dere kun leverer medisiner/vaksiner uten å gjøre nok for å styrke helsevesenet i de landene dere opererer; Er dette et svar på den kritikken?

LIVSFARLIG STIKK: Flere av de smittebærende malariamyggene har blitt resistente mot myggmiddelet i de mest vanlige myggnettene. Tilfellene av malariasmitte i verden har økt de siste par årene. Via Bistandsaktuelt.
LIVSFARLIG STIKK: Flere av de smittebærende malariamyggene har blitt resistente mot myggmiddelet i de mest vanlige myggnettene. Tilfellene av malariasmitte i verden har økt de siste par årene. Via Bistandsaktuelt.

Jeg mener at det ikke er noen motsetninger her. Vi har alltid vært klar over at vi ikke ville kunne bekjempe disse sykdommene uten å bygge forsyningskjeder som fungerer, uten å ha kompetente helsearbeidere og fungerende styringssystemer, sier Sands.

På den annen side: Du kan ikke bare bygge opp helsevesenet, og ikke samtidig sørge for medisiner og utstyr til å bekjempe sykdommene. En primær helsestasjon i sårbare områder vil ikke være veldig effektiv hvis de ikke har et lager av myggnett og ikke har ARV-medisiner til aidssyke. Du trenger begge deler. Men vi må gjøre tøffe prioriteringer, for våre ressurser er begrenset.

Ingen gylden middelvei

Hiv, malaria og tuberkulose er fortsatt de største smittsomme sykdommene som rammer menneskeheten, understreker lederen for Det globale fondet. Og det er ikke tilfeldig.

– De er det fordi deres patologier er vanskelige å vinne over. Hvis de var enkle å beseire ville ikke vært en så stor trussel, selvsagt. Derfor er det ingen gylden middelvei i kampen mot disse sykdommene. Enter vinner du eller så taper du, poengterer Sands.

– Vi har sett det med alle disse tre sykdommene; I de landene og stedene hvor oppmerksomheten og finansieringen har gått ned, har sykdommene kommer tilbake. Vi må vinne, ikke bare kjøre løpet halvveis.

Saken er først publisert på Bistandsaktuelt.no

Pakistanske helsearbeidere gir polio-vaksine til et afghansk flyktningbarn i Lahore 19. juni. NTB Scanpix/AFP.
Pakistanske helsearbeidere gir polio-vaksine til et afghansk flyktningbarn i Lahore 19. juni. NTB Scanpix/AFP.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
13:29 Valgfusk og ingen reell opposisjon i valget i Hviterussland13:17 Olsbu Røiseland fikk bekreftet magefølelsen13:10 USA og Sør-Korea utsetter planlagte felles militærøvelser etter trusler fra Nord-Korea13:09 Senterpartiet vil gi 12 millioner kroner i støtte til aviser11:56 Kombinert: Krog til sykehus etter fall11:50 Dansk fjellklatrer omkom i Himalaya11:30 Kroos om EM-sjansene til Tyskland: – Jeg ser ikke oss blant favorittene11:27 Demokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana10:53 Frode Bergs kone: – En stor lettelse10:19 Benzema får ikke spille EM for Frankrike: – Hans tid der er over10:06 Fløyelsmyk frihet og en forfatter som ble president10:00 Aghayev dømmer Norge på Malta09:59 Pave Frans gikk ut mot porno – så fortalte tre nye altergutter i Vatikanet om misbruk09:36 Nordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter09:26 Cuba feiret Havannas 500-årsjubileum09:12 Halsbånd med strøm brukt på hundepensjonat – to kvinner må i retten09:00 Ringvrak er Lagerbäcks sparringpartner før tittelkampen08:58 Demonstranter i Hongkong vil sette press på økonomien08:30 Langrenn: Svensk rival på krykker etter kneskade07:55 Rajapaksa vant presidentvalget på Sri Lanka07:32 Irans leder forsvarer økte bensinpriser07:12 Fotgjenger påkjørt i Oslo – fører stakk av06:45 Florø-drapet: Siktet 27-åring fremstilles for fengsling06:43 Unntakstilstand på Samoa etter meslingutbrudd06:41 NRK: Panama-ofrene har reist hjem til Norge06:08 Dette skjer i dag06:06 14-åring slått og ranet i Stavanger05:37 Dette skjedde i natt05:28 Savnet båtfører i Hordaland funnet i god behold05:22 Kina: Konstruktive handelssamtaler med USA05:15 Brann i leilighet i Kongsberg slukket05:05 Tilsyn: Sykehjem i Hedmark gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter04:52 Pence-rådgiver om Trumps Ukraina-samtale: – Upassende03:45 Antall drepte i demonstrasjoner i Bolivia øker03:44 Nytt tilfelle av skrantesyke påvist på elg02:33 Statsministeren og 3.000 gikk for bærekraftmålene02:29 Nissan tilbakekaller 400.000 biler02:17 Politiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter01:38 Kina nekter to frittalende australske politikere innreise01:15 Bergs forsvarer: – En umenneskelig påkjenning00:58 Boris Johnson: Partiets kandidater støtter brexitavtalen23:53 Forsvarer: – Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen23:51 Statsministerkandidat i Libanon trekker seg23:21 Frode Berg tilbake på norsk jord22:45 Uventede svingninger i oksygennivåene på Mars22:05 Den siste overlevende fra Hindenburg-ulykken er død21:42 Frode Berg tilbake i Norge21:16 Obama advarer Demokratenes kandidater mot å bevege seg for langt til venstre20:52 90-åring omkom i traktorulykke i Hol i Hallingdal20:13 Ekspert om prinsesse Dianas død: – Hun kunne vært reddet19:38 Fly fra Vilnius landet i Oslo – uvisst om Berg var med19:18 Mysteriet i vikinggraven19:01 – Jeg er ganske opptatt av at jeg skal dø18:11 Anklager om valgfusk i Storbritannia vurderes av britisk politi18:04 Verden er et skumlere sted for Norge17:49 Trond (51) overlevde 1 /12 time under snøen: – Det skal egentlig ikke være mulig17:27 Kinesiske soldater ute i Hongkongs gater16:39 John (71): – Jeg er ikke som alle andre16:29 Sp vil gjenopprette 20 politikontorer15:52 Ny norsk skøytenedtur i Minsk: – Ikke gøy å gå sakte15:17 Flere drept av bilbombe i tyrkiskkontrollert område i Syria15:16 Koran-brenning i Kristiansand førte til bråk14:56 Bjånesøy sikret poeng for Stabæk14:54 Brochmann sikret poeng for Sandviken14:53 Adserø avgjorde for Trondheims-Ørn14:52 Historisk sølvmedalje til Vålerenga14:52 Vålerenga seiret borte mot Arna-Bjørnar14:52 Fart ble ydmyket av Klepp14:37 Etterretningsekspert: Frode Berg har trolig ikke plikt til å snakke14:30 Bale: – Jeg har definitivt mer glede av å spille for Wales13:55 Thingnes Bø gikk seg svimmel: – Det var grusomt13:52 «Paradise Hotel»-kjendis bedragerisiktet: – Beklager13:38 Danmark vil nekte danske fremmedkrigere hjelp i utlandet12:52 Store mengder snø og regn skaper vanskelige kjøreforhold på Østlandet12:34 Fylkeslegen åpner tilsynssak mot Helse Bergen etter drapet i Nattlandsveien12:07 Politiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter12:06 Haaland uaktuell til Malta-kampen11:20 EM-klare England uten Gómez og Henderson i siste kvalifiseringskamp11:10 Dansk mann som ble pågrepet etter drap i Malmö, er funnet død i fengsel11:09 En drept i demonstrasjoner i Iran etter økte bensinpriser11:04 Eckhoff gledet seg over «halvt norsk» overraskelse på tung dag10:49 Gressteppet i Parken slaktes: – Flaut hvis den er sånn under EM10:02 Høy valgdeltakelse på Sri Lanka til tross for en rekke voldelige hendelser10:00 35 vanviddsminutter ødela EM-kvalifiseringen for Norge09:40 Serbias president innlagt på sykehus09:30 Verdenscupfinalen i hopp avsluttes i Vikersund i 202009:17 Ni år gammel gutt var savnet i Oslo – har kommet til rette09:08 27 år gammel mann fra Øst-Europa siktet for drap i Florø08:43 Hitlers eiendeler auksjoneres bort08:21 Mistenkt for bibliotekbrann i Larvik ble ved en feil løslatt i forrige uke06:56 Israelske luftangrep mot Gazastripen06:50 Frode Berg et steg nærmere hjemreise06:20 Krimkommentator kritisk til politiets informasjonsflyt06:19 Fem Morales-tilhengere drept i sammenstøt i Bolivia06:01 Fortsatt mange branner i Australia06:00 Dette skjer i dag05:39 Dette skjedde i natt05:17 Ni år gammel gutt savnet i Oslo04:28 Tenåringer til sykehus etter trafikkulykke i Bergen04:22 Lovende start for Hovland og Ventura i Mexico
Siste nytt
13:29PolitikkValgfusk og ingen reell opposisjon i valget i Hviterussland13:17SportOlsbu Røiseland fikk bekreftet magefølelsen13:10VerdenUSA og Sør-Korea utsetter planlagte felles militærøvelser etter trusler fra Nord-Korea13:09PolitikkSenterpartiet vil gi 12 millioner kroner i støtte til aviser11:56SportKombinert: Krog til sykehus etter fall11:50VerdenDansk fjellklatrer omkom i Himalaya11:30SportKroos om EM-sjansene til Tyskland: – Jeg ser ikke oss blant favorittene11:27PolitikkDemokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana10:53NorgeFrode Bergs kone: – En stor lettelse10:19SportBenzema får ikke spille EM for Frankrike: – Hans tid der er over10:06PolitikkFløyelsmyk frihet og en forfatter som ble president10:00SportAghayev dømmer Norge på Malta09:59VerdenPave Frans gikk ut mot porno – så fortalte tre nye altergutter i Vatikanet om misbruk09:36NorgeNordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter09:26VerdenCuba feiret Havannas 500-årsjubileum09:12NorgeHalsbånd med strøm brukt på hundepensjonat – to kvinner må i retten09:00SportRingvrak er Lagerbäcks sparringpartner før tittelkampen08:58VerdenDemonstranter i Hongkong vil sette press på økonomien08:30SportLangrenn: Svensk rival på krykker etter kneskade07:55VerdenRajapaksa vant presidentvalget på Sri Lanka07:32VerdenIrans leder forsvarer økte bensinpriser07:12NorgeFotgjenger påkjørt i Oslo – fører stakk av06:45NorgeFlorø-drapet: Siktet 27-åring fremstilles for fengsling06:43VerdenUnntakstilstand på Samoa etter meslingutbrudd06:41NorgeNRK: Panama-ofrene har reist hjem til Norge06:08NorgeDette skjer i dag06:06Norge14-åring slått og ranet i Stavanger05:37NorgeDette skjedde i natt05:28NorgeSavnet båtfører i Hordaland funnet i god behold05:22VerdenKina: Konstruktive handelssamtaler med USA05:15NorgeBrann i leilighet i Kongsberg slukket05:05NorgeTilsyn: Sykehjem i Hedmark gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter04:52VerdenPence-rådgiver om Trumps Ukraina-samtale: – Upassende03:45VerdenAntall drepte i demonstrasjoner i Bolivia øker03:44NorgeNytt tilfelle av skrantesyke påvist på elg02:33NorgeStatsministeren og 3.000 gikk for bærekraftmålene02:29VerdenNissan tilbakekaller 400.000 biler02:17VerdenPolitiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter01:38VerdenKina nekter to frittalende australske politikere innreise01:15NorgeBergs forsvarer: – En umenneskelig påkjenning00:58VerdenBoris Johnson: Partiets kandidater støtter brexitavtalen23:53NorgeForsvarer: – Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen23:51VerdenStatsministerkandidat i Libanon trekker seg23:21VerdenFrode Berg tilbake på norsk jord22:45VerdenUventede svingninger i oksygennivåene på Mars22:05VerdenDen siste overlevende fra Hindenburg-ulykken er død21:42NorgeFrode Berg tilbake i Norge21:16VerdenObama advarer Demokratenes kandidater mot å bevege seg for langt til venstre20:52Norge90-åring omkom i traktorulykke i Hol i Hallingdal20:13VerdenEkspert om prinsesse Dianas død: – Hun kunne vært reddet19:38NorgeFly fra Vilnius landet i Oslo – uvisst om Berg var med19:18VerdenMysteriet i vikinggraven19:01Helse og livsstil– Jeg er ganske opptatt av at jeg skal dø18:11PolitikkAnklager om valgfusk i Storbritannia vurderes av britisk politi18:04NorgeVerden er et skumlere sted for Norge17:49Helse og livsstilTrond (51) overlevde 1 /12 time under snøen: – Det skal egentlig ikke være mulig17:27VerdenKinesiske soldater ute i Hongkongs gater16:39VerdenJohn (71): – Jeg er ikke som alle andre16:29PolitikkSp vil gjenopprette 20 politikontorer15:52SportNy norsk skøytenedtur i Minsk: – Ikke gøy å gå sakte15:17VerdenFlere drept av bilbombe i tyrkiskkontrollert område i Syria15:16NorgeKoran-brenning i Kristiansand førte til bråk14:56SportBjånesøy sikret poeng for Stabæk14:54SportBrochmann sikret poeng for Sandviken14:53SportAdserø avgjorde for Trondheims-Ørn14:52SportHistorisk sølvmedalje til Vålerenga14:52SportVålerenga seiret borte mot Arna-Bjørnar14:52SportFart ble ydmyket av Klepp14:37NorgeEtterretningsekspert: Frode Berg har trolig ikke plikt til å snakke14:30SportBale: – Jeg har definitivt mer glede av å spille for Wales13:55SportThingnes Bø gikk seg svimmel: – Det var grusomt13:52Norge«Paradise Hotel»-kjendis bedragerisiktet: – Beklager13:38VerdenDanmark vil nekte danske fremmedkrigere hjelp i utlandet12:52NorgeStore mengder snø og regn skaper vanskelige kjøreforhold på Østlandet12:34NorgeFylkeslegen åpner tilsynssak mot Helse Bergen etter drapet i Nattlandsveien12:07VerdenPolitiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter12:06SportHaaland uaktuell til Malta-kampen11:20SportEM-klare England uten Gómez og Henderson i siste kvalifiseringskamp11:10VerdenDansk mann som ble pågrepet etter drap i Malmö, er funnet død i fengsel11:09VerdenEn drept i demonstrasjoner i Iran etter økte bensinpriser11:04SportEckhoff gledet seg over «halvt norsk» overraskelse på tung dag10:49SportGressteppet i Parken slaktes: – Flaut hvis den er sånn under EM10:02PolitikkHøy valgdeltakelse på Sri Lanka til tross for en rekke voldelige hendelser10:00Sport35 vanviddsminutter ødela EM-kvalifiseringen for Norge09:40VerdenSerbias president innlagt på sykehus09:30SportVerdenscupfinalen i hopp avsluttes i Vikersund i 202009:17NorgeNi år gammel gutt var savnet i Oslo – har kommet til rette09:08Norge27 år gammel mann fra Øst-Europa siktet for drap i Florø08:43VerdenHitlers eiendeler auksjoneres bort08:21NorgeMistenkt for bibliotekbrann i Larvik ble ved en feil løslatt i forrige uke06:56VerdenIsraelske luftangrep mot Gazastripen06:50NorgeFrode Berg et steg nærmere hjemreise06:20NorgeKrimkommentator kritisk til politiets informasjonsflyt06:19VerdenFem Morales-tilhengere drept i sammenstøt i Bolivia06:01VerdenFortsatt mange branner i Australia06:00NorgeDette skjer i dag05:39NorgeDette skjedde i natt05:17NorgeNi år gammel gutt savnet i Oslo04:28NorgeTenåringer til sykehus etter trafikkulykke i Bergen04:22SportLovende start for Hovland og Ventura i Mexico
Populært