Meny

Frykter tilbakeslag i kampen mot aids, malaria og tuberkulose

Den britiske 57-åringen Peter Sands overtok som adm.dir i Det globale fondet for ett år siden. Han er tidligere CEO i Standard Chartered Bank. I mai 2019 var han i Oslo for å be om enda flere norske bistandskroner til kampen mot aids, malaria og tuberkulose. Foto: Nina Bull Jørgensen
Den britiske 57-åringen Peter Sands overtok som adm.dir i Det globale fondet for ett år siden. Han er tidligere CEO i Standard Chartered Bank. I mai 2019 var han i Oslo for å be om enda flere norske bistandskroner til kampen mot aids, malaria og tuberkulose. Foto: Nina Bull Jørgensen

– Vi henger etter i kampen mot verdens mest alvorlige smittsomme sykdommer, varsler lederen for Det globale fondet. Antibiotika-resistente bakterier, mygg som motstår myggmiddel og redusert bistand er blant årsakene.

De gode nyhetene har vært mange siden Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM) ble opprettet i 2002. Ifølge fondets egne tall er mer enn 27 millioner liv reddet. Antallet mennesker som årlig dør av aids og malaria er halvert. Og antallet tuberkulosesmittede har også gått sakte, men sikkert nedover.

Likevel står verden nå foran et potensielt tilbakeslag, varsler Peter Sands, som leder Det globale fondet.

– Finansieringen til bekjempelse av hiv og aids har de siste årene gått ned, samtidig som smitteraten i noen deler av befolkningen har økt. Og bistanden til malaria-bekjempelse har stått på stedet hvil, samtidig som befolkningen i de hardest rammede landene har vokst, sier Sands til Bistandsaktuelt.
Etter flere år med nedgang i smittetilfellene, er vi nå inne i en periode der antallet malariasmittede øker, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Og tuberkulose er fortsatt den infeksjonssykdommen som tar flest menneskeliv i verden.
– Bistanden til bekjempelse av tuberkulose aldri har vært tilstrekkelig, legger Sands til.

Les også: Slik knuste presidenten et velfungerende skattesystem

AIDS, MALARIA OG TUBERKULOSE

  • 36,9 millioner mennesker i verden lever med hiv/aids (tall fra 2017). 21,7 millioner av disse får ARV-medisiner. I 2017 ble 1,8 millioner nye smittet av sykdommen, mens 940 000 døde av aids-relatert sykdom.
  • Hvert år blir 10 millioner mennesker i verden smittet og utvikler tuberkulose. 1,3 millioner dør av sykdommen.
  • I 2017 var det 219 millioner tilfeller av malariasmitte på verdensbasis. Dette var en økning fra de to foregående årene. Malaria forårsaket samme år rundt 435 000 dødsfall. Rundt halvparten av verdens befolkning bor i områder der det er risiko for å bli bitt av malaria-mygg.

Kilder: UNAIDS og WHO

Trenger 14 milliarder dollar

Sands reiser for tiden rundt med innsamlingsbøsse til ulike bilaterale givere, organisasjoner og privat sektor for å samle inn hele 14 milliarder dollar (cirka 120 milliarder kroner), som skal brukes over en tre-års-periode.

Ingen liten sum, men dette er det som må til for i det hele tatt å ha et håp om å nå bærekraftsmålene, understreker GFATM-lederen.

– Alle FNs medlemsland har skrevet under på at vi skal utrydde disse sykdommene innen 2030. Skal vi klare å nå det målet må vi opp i denne summen. I tillegg må de landene som er hardest rammet også øke sine budsjetter betraktelig, sier Sands.

Men det er ikke bare ren økonomi som skaper utfordringer i kampen mot de tre nevnte sykdommene, forklarer han.

Les også: Bistandsbyråkratene inntar Pride

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Informasjon om malaria og nye vaksineprogram i Cape Coast, Ghana, 30. april 2019. NTB Scanpix/AFP.
Informasjon om malaria og nye vaksineprogram i Cape Coast, Ghana, 30. april 2019. NTB Scanpix/AFP.

Resistens

– En annen stor utfordring er at patogenene er blitt resistente mot de verktøyene vi har for å bekjempe dem.

Patogener er en betegnelse på sykdomsfremkallende mikroorganismer, særlig sykdomsutløsende bakterier. Stadig flere blir for eksempel rammet av antibiotika-resistent tuberkulose. Og malaria-myggen er blitt resistent mot innsektsmiddelet som er dagens myggnett er impregnert med, forklarer GFATM-lederen.

– Vi er i ferd med å utvikle en helt ny og mer effektiv type myggnett – som samtidig er mye dyrere... Og det fins allerede en ny tuberkulose-medisin som er mer effektiv og har langt færre bivirkninger enn tidligere medisiner. Men også her er prisen langt høyere. Derfor trenger vi mer penger, understreker Sand.

Politisk lederskap og innsatsvilje i de ulike landene som er hardt rammet av aids, malaria og TB varierer. Dette er også en utfordring, ifølge Sands.

Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM)

  • Det globale fondet ble etablert i januar 2002 etter initiativ bl.a. fra G-8 for å sørge for en betydelig økning av ressurser for å nå tusenårsmål 6 om å bekjempe aids, tuberkulose og malaria.
  • Fondet skal sørge for at ressursene blir kanalisert til de stedene i verden hvor behovene er størst.
  • Fondet jobber i partnerskap med regjeringer, sivilt samfunn, privat sektor og de menneskene som er berørt av de tre sykdommene.
  • Norge har støttet fondet helt siden starten, og er en av de største giverne. Så langt har Norge bidratt med 6,92 milliarder kroner. Og Norad-direktør Jon Lomøy sitter i styret i fondet.

Feiret for tidlig

– De siste årene har vi fått mange positive nyheter servert, spesielt når det gjelder aids og malaria; Har dere skutt dere selv i foten ved å skryte for mye av de gode resultatene?

– Det er helt klart vanskelig å finne balansen mellom å feire det som er oppnådd, og samtidig få fram budskapet om at vi fortsatt har store utfordringer sier Sands.

– Når det gjelder aids så tror jeg mange giverland og folk i velstående deler av verden har trodd at krigen mot epidemien så og si var vunnet. De har skiftet fokus til andre felt, og pengestrømmene deretter. Vi har ikke klart å formidle godt nok at vi fortsatt har en stor jobb å gjøre for å bekjempe denne sykdommen.

Truvada-piller til AIDS-behandling. Studier offentliggjort 11. juni viser at anti-AIDS-behandlingen også reduserer risikoen for at noen som fortsatt er frisk smittes ved usikker sex eller sprøytedeling. Men bare en mikroskopisk andel av dem som kunne hatt behov for disse legemidlene får tilgang til dem. NTB Scanpix/AP.
Truvada-piller til AIDS-behandling. Studier offentliggjort 11. juni viser at anti-AIDS-behandlingen også reduserer risikoen for at noen som fortsatt er frisk smittes ved usikker sex eller sprøytedeling. Men bare en mikroskopisk andel av dem som kunne hatt behov for disse legemidlene får tilgang til dem. NTB Scanpix/AP.

Sands viser blant annet til at smitten øker blant unge tenåringsjenter i det sørlige Afrika. De har sju ganger større risiko for å bli smittet enn gutter på samme alder. Han viser også til andre risikogrupper, som rusmisbrukere, sex-arbeidere, fengsels-innsatte, menn som har sex med menn og andre diskriminerte og marginaliserte grupper i samfunnet

– For å bekjempe aids-epidemien må vi gå mye lenger og dypere enn vi har gjort til nå. Vi må se på de bakenforliggende årsakene, som for eksempel kjønnsrollemønstre, seksuell vold, fattigdom, mangel på utdanning, og mangel på helsetilbud.

Les også: Rekordmange mennesker på flukt

Endret agenda

Lederen for Det globale fondet understreker at verden har kommet langt og oppnådd «enormt mye», men agendaen og målene er endret siden begynnelsen av 2000-tallet. Bærekraftsmålene og 2030-agendaen har et annet fokus enn tusenårsmålene og 2015-agendaen.

– Da Det globale fondet ble opprettet var målet først og fremst å redde så mange liv som mulig, sier Sands.

– For eksempel, hiv/aids-epidemien var jo på begynnelsen av 2000-tallet en eksploderende katastrofe, en humantær krise av dimensjoner. En aids-diagnose var en dødsdom, mens i dag har vi sørget for at 19 millioner aidssyke får ARV-medisiner og kan leve med sykdommen. Malaria-dødsfallene er halvert. Og vi har også redusert antallet tuberkulose-dødsfall, om enn ikke i like stor grad.

TRENGER FORTSATT OPPMERSOMHET: Gode resulater har blitt feiret, og mange har trodd at kampen mot aids var vunnet. Men det er langt fra tilfellet, ifølge lederen for Det globale fondet. Bildet er fra en markering av Verdens aidsdag, 1. desember, i Angola. Via Bistandsaktuelt.
TRENGER FORTSATT OPPMERSOMHET: Gode resulater har blitt feiret, og mange har trodd at kampen mot aids var vunnet. Men det er langt fra tilfellet, ifølge lederen for Det globale fondet. Bildet er fra en markering av Verdens aidsdag, 1. desember, i Angola. Via Bistandsaktuelt.

Skrytelista er lang. Men i begynnelsen var det Tusenårsmålene og de konkrete, målbare resultatene som gjaldt. Mens nå handler det ikke lenger bare om medisiner og myggnett. Det handler ikke bare om beskyttelse og livredning, forklarer Peter Sands.

– Med bærekraftsmålene sier vi: «Ja, selvfølgelig skal vi fortsatt redde liv, men vi ønsker også å utrydde sykdommene for godt». Nøkkelen til å redde nye liv i fremtiden er å sørge for at ingen blir smittet i det hele tatt, sier han.
– Men dette er også en langt mer utfordrende ambisjon.

Helsesystemer

Tidligere har Det globale fondet først og fremst bedt om økonomisk støtte til tiltak som er har direkte fokus på de tre sykdommene. Men nå vil fondet også fokusere på å forbedre helsesystemer og det generelle helsetilbudet, slik at man når «de som trenger det aller mest».

– Vi investerer nå mer enn en milliard dollar i året på utdanning av helsepersonell, forsyningskjeder, helseinformasjons-systemer, bedring av økonomisk styring i helsesektoren; Vi har mer fokus på hele spekteret av systemer som bidrar til at helsevesenet fungerer.

– Dette krever et bredere sett av tiltak, og et bredere spekter av samarbeidspartnere.

– Det globale fondet, i likhet med Den globale vaksinealliansen, har tidligere blitt kritisert for at dere kun leverer medisiner/vaksiner uten å gjøre nok for å styrke helsevesenet i de landene dere opererer; Er dette et svar på den kritikken?

LIVSFARLIG STIKK: Flere av de smittebærende malariamyggene har blitt resistente mot myggmiddelet i de mest vanlige myggnettene. Tilfellene av malariasmitte i verden har økt de siste par årene. Via Bistandsaktuelt.
LIVSFARLIG STIKK: Flere av de smittebærende malariamyggene har blitt resistente mot myggmiddelet i de mest vanlige myggnettene. Tilfellene av malariasmitte i verden har økt de siste par årene. Via Bistandsaktuelt.

Jeg mener at det ikke er noen motsetninger her. Vi har alltid vært klar over at vi ikke ville kunne bekjempe disse sykdommene uten å bygge forsyningskjeder som fungerer, uten å ha kompetente helsearbeidere og fungerende styringssystemer, sier Sands.

På den annen side: Du kan ikke bare bygge opp helsevesenet, og ikke samtidig sørge for medisiner og utstyr til å bekjempe sykdommene. En primær helsestasjon i sårbare områder vil ikke være veldig effektiv hvis de ikke har et lager av myggnett og ikke har ARV-medisiner til aidssyke. Du trenger begge deler. Men vi må gjøre tøffe prioriteringer, for våre ressurser er begrenset.

Ingen gylden middelvei

Hiv, malaria og tuberkulose er fortsatt de største smittsomme sykdommene som rammer menneskeheten, understreker lederen for Det globale fondet. Og det er ikke tilfeldig.

– De er det fordi deres patologier er vanskelige å vinne over. Hvis de var enkle å beseire ville ikke vært en så stor trussel, selvsagt. Derfor er det ingen gylden middelvei i kampen mot disse sykdommene. Enter vinner du eller så taper du, poengterer Sands.

– Vi har sett det med alle disse tre sykdommene; I de landene og stedene hvor oppmerksomheten og finansieringen har gått ned, har sykdommene kommer tilbake. Vi må vinne, ikke bare kjøre løpet halvveis.

Saken er først publisert på Bistandsaktuelt.no

Pakistanske helsearbeidere gir polio-vaksine til et afghansk flyktningbarn i Lahore 19. juni. NTB Scanpix/AFP.
Pakistanske helsearbeidere gir polio-vaksine til et afghansk flyktningbarn i Lahore 19. juni. NTB Scanpix/AFP.
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
20:58 Ny seier for Solbakken og FCK20:44 Tunge nyheter for Fannemel: Har skadet både korsbånd og menisk20:16 Svenskeid tankskip beslaglagt av Iran19:59 Hadi Srour bokser mot russer i Hamburg19:44 Boeing-trøbbel fører til kutt i rutetilbud19:14 50 soldater syke i Madlaleiren18:57 Milliardbru i Nordland må bytte 344 bolter et halvt år etter åpning18:47 Woods tar pause etter skuffelsen i British Open18:19 Alaphilippe med maktdemonstrasjon i Tour de France18:12 Hongkong-aktivister kan få asyl i Taiwan18:08 Cubanske myndigheter slipper fri 2.604 fanger18:07 Forsker mener antall forvaringsdommer mot barn er bekymringsfullt17:45 Kosovos statsminister går av etter innkallelse til krigsforbryterdomstol17:31 Samtaler om maktfordelingsavtalen i Sudan utsettes17:22 50-åring tiltalt for samboerdrap i Haugesund16:39 Innsatsleder gjennom 29 år hudfletter lederne i politiet16:34 200 migranter prøvde å klatre over grensegjerde16:26 18-åring dømt til fengsel for å ha filmet og delt video av samleie16:17 Trønderenergi truer med millionkrav mot vindkraftmotstandere16:14 Tyskland ber det internasjonale samfunn bruke diplomatiske midler i Iran-konflikten15:30 Tidligere fotball-profil stoppet for fyllekjøring15:10 Nok en landslagsspiller blir fotballproff i England14:55 Minst to omkom i eksplosjon på kinesisk gassanlegg14:18 Farenivået for Veslemannen oppjusteres til rødt14:17 Jordmødre ved OUS frykter for liv og helse – Fylkesmannen oppretter sak14:02 Merkel kritiserer Trump13:38 Nordmenn bitt av hund, rotte og ape på utenlandsferie i sommer13:30 Kraftig jordskjelv i Athen: Innbyggere løp ut i gatene i frykt13:28 Solskjær: – Det jobbes med én eller to nye signeringer13:27 Nederland delvis ansvarlig for Srebrenica-massakren13:05 Sanner ber om redegjørelse fra UDI om Krekars medtiltalte12:42 Andrine Hegerberg er klar for Roma12:39 En fuktig helg i vente i sør12:18 49-åring siktet for å ha forgiftet hjelpetrengende kvinne12:03 17-åring dømt til 13 års forvaring for drapet på Laura Iris Hagen11:55 Kvinnene kan også få sitt Tour de France11:42 Pence ber Saudi-Arabia løslate blogger11:41 Nordmann omkom i motorsykkelulykke i Frankrike10:59 Fransk domstol avviser erstatningskrav etter M/S Estonia-forliset10:43 Australsk mann dømt til livstid for å ha drept familien10:42 Tre omkom i småflyulykke i de østerrikske alper10:15 Norge sender ekspertteam og utstyr til ebolarammede Kongo10:07 Svensk politi vil innføre teknologi som muliggjør ansiktsgjenkjenning10:02 Leting etter antatt omkommet mann fortsetter i Dalsfjorden09:42 Verdensmester Holund legger opp etter Beijing-OL09:36 Forlenget varetekt for A$AP Rocky i Sverige09:28 Zlatan om MLS-nivået: – Jeg er en Ferrari blant Fiater09:00 Børsoppgang i Japan08:59 Mann med vingedrakt funnet død08:40 Pelsdyrbonde saksøker Mat- og landbruksdepartementet08:40 Korallrev-tilsynet i Australia krever strakstiltak08:15 Tollkrig førte til smell for Elkem08:08 Iran hevder USA kan ha skutt ned egen drone07:52 Alan Walker tjente 26 millioner i fjor07:45 Mange skadd da to biler kjørte inn i folkemengde i England07:37 Mann tente på seg selv utenfor ambassade i Seoul07:20 Seks drept av bombe ved Kabul-universitet07:02 Suzann Pettersen klarte ikke cuten06:40 Brannvesenet har kontroll på brann i Stjørdal06:34 Ny høydevri for norske landslagsløpere i langrenn06:00 Resultatene fra LOs sommerpatrulje er klare: Fire av ti bedrifter bryter loven06:00 Netanyahu blir Israels lengstsittende statsminister05:50 Dette skjer i dag05:33 Flere skadd i gasseksplosjon i Christchurch05:30 Dette skjedde i natt05:19 Japanske medier: Politiet mistenker at mordbrann var planlagt05:15 Kronprins Haakon fyller 46 år lørdag04:37 Hærverk ved 9.000 år gamle helleristninger i Tysfjord04:32 Trump nominerer sønn av tidligere høyesterettsdommer som arbeidsminister04:20 Dårlig oppførsel på byen blir dyrere03:43 Ap krever mer midler til helseteknologi03:21 Religionsforsker: – Søkt problemstilling03:02 Salvini toner ned rykter om regjeringskrise02:29 Flertallet vil ha gratis skolemat01:27 Dansk studie: Over ni av ti døde havhester svelget plast01:14 Frp og Ap i strid om innvandringsforskningen00:10 Bjørn skutt i Selbu00:04 Ulrikstunnelen i Bergen fortsatt sikret med brannfarlig skum23:49 Sverige og Norge blant landene med flest narkorelaterte dødsfall i Europa23:44 Sterkt kvartal for Microsoft23:38 Brann fikk europaligadrømmen knust av Shamrock Rovers: – Veldig trist23:00 Leteaksjon etter mann i Dalsfjorden avsluttet – fortsetter fredag22:57 Meteorologer: Varmeste juni målt på kloden noensinne22:52 Sterkt Molde-lag nærmest tap på Island tross 7-1-seier i første oppgjør22:17 Tysk politi sier de har forhindret et mulig terrorangrep22:06 Trump: – USA har skutt ned iransk drone22:03 Krabbetyver herjer i Telemark – stjeler både fangst og utstyr21:38 Iran ber Europa styrke innsatsen for å redde atomavtalen20:43 Fant 9000 år gammel by under utgraving til ny motorvei: – Endrer alt vi vet om epoken20:39 Advokat reagerer på at Krekars meddømte fikk norsk statsborgerskap20:29 Mann mistenkt for å ha sparket i hjel hund under ran20:03 Trump sier han forsøkte å stoppe «send henne tilbake»-rop19:27 Slik svarer Facebook etter Amundsen-sensuren19:10 Overraskende funn ved Waterloo: Amputerte bein og kanonkuler18:59 Revy om norske politikere skaper reaksjoner18:56 Dommer nekter Epstein kausjon18:18 Florida-mann mistenkt for å ha kuttet av annen manns penis17:30 Kongen på fisketur i Altaelva – men ingen laks bet på kroken17:22 EU-parlamentet tar avstand fra USAs behandling av migranter17:15 Ingen vet hvorfor døde humler ligger strødd i norsk kommune
Siste nytt
20:58SportNy seier for Solbakken og FCK20:44SportTunge nyheter for Fannemel: Har skadet både korsbånd og menisk20:16VerdenSvenskeid tankskip beslaglagt av Iran19:59SportHadi Srour bokser mot russer i Hamburg19:44PengerBoeing-trøbbel fører til kutt i rutetilbud19:14Norge50 soldater syke i Madlaleiren18:57NorgeMilliardbru i Nordland må bytte 344 bolter et halvt år etter åpning18:47SportWoods tar pause etter skuffelsen i British Open18:19SportAlaphilippe med maktdemonstrasjon i Tour de France18:12VerdenHongkong-aktivister kan få asyl i Taiwan18:08VerdenCubanske myndigheter slipper fri 2.604 fanger18:07NorgeForsker mener antall forvaringsdommer mot barn er bekymringsfullt17:45VerdenKosovos statsminister går av etter innkallelse til krigsforbryterdomstol17:31VerdenSamtaler om maktfordelingsavtalen i Sudan utsettes17:22Norge50-åring tiltalt for samboerdrap i Haugesund16:39NorgeInnsatsleder gjennom 29 år hudfletter lederne i politiet16:34Verden200 migranter prøvde å klatre over grensegjerde16:26Norge18-åring dømt til fengsel for å ha filmet og delt video av samleie16:17NorgeTrønderenergi truer med millionkrav mot vindkraftmotstandere16:14VerdenTyskland ber det internasjonale samfunn bruke diplomatiske midler i Iran-konflikten15:30SportTidligere fotball-profil stoppet for fyllekjøring15:10SportNok en landslagsspiller blir fotballproff i England14:55VerdenMinst to omkom i eksplosjon på kinesisk gassanlegg14:18NorgeFarenivået for Veslemannen oppjusteres til rødt14:17Helse og livsstilJordmødre ved OUS frykter for liv og helse – Fylkesmannen oppretter sak14:02PolitikkMerkel kritiserer Trump13:38ReiseNordmenn bitt av hund, rotte og ape på utenlandsferie i sommer13:30VerdenKraftig jordskjelv i Athen: Innbyggere løp ut i gatene i frykt13:28SportSolskjær: – Det jobbes med én eller to nye signeringer13:27VerdenNederland delvis ansvarlig for Srebrenica-massakren13:05NorgeSanner ber om redegjørelse fra UDI om Krekars medtiltalte12:42SportAndrine Hegerberg er klar for Roma12:39NorgeEn fuktig helg i vente i sør12:18Norge49-åring siktet for å ha forgiftet hjelpetrengende kvinne12:03Norge17-åring dømt til 13 års forvaring for drapet på Laura Iris Hagen11:55SportKvinnene kan også få sitt Tour de France11:42VerdenPence ber Saudi-Arabia løslate blogger11:41NorgeNordmann omkom i motorsykkelulykke i Frankrike10:59VerdenFransk domstol avviser erstatningskrav etter M/S Estonia-forliset10:43VerdenAustralsk mann dømt til livstid for å ha drept familien10:42VerdenTre omkom i småflyulykke i de østerrikske alper10:15NorgeNorge sender ekspertteam og utstyr til ebolarammede Kongo10:07VerdenSvensk politi vil innføre teknologi som muliggjør ansiktsgjenkjenning10:02NorgeLeting etter antatt omkommet mann fortsetter i Dalsfjorden09:42SportVerdensmester Holund legger opp etter Beijing-OL09:36NorgeForlenget varetekt for A$AP Rocky i Sverige09:28SportZlatan om MLS-nivået: – Jeg er en Ferrari blant Fiater09:00VerdenBørsoppgang i Japan08:59NorgeMann med vingedrakt funnet død08:40NorgePelsdyrbonde saksøker Mat- og landbruksdepartementet08:40VerdenKorallrev-tilsynet i Australia krever strakstiltak08:15NorgeTollkrig førte til smell for Elkem08:08VerdenIran hevder USA kan ha skutt ned egen drone07:52NorgeAlan Walker tjente 26 millioner i fjor07:45VerdenMange skadd da to biler kjørte inn i folkemengde i England07:37VerdenMann tente på seg selv utenfor ambassade i Seoul07:20VerdenSeks drept av bombe ved Kabul-universitet07:02SportSuzann Pettersen klarte ikke cuten06:40NorgeBrannvesenet har kontroll på brann i Stjørdal06:34SportNy høydevri for norske landslagsløpere i langrenn06:00NorgeResultatene fra LOs sommerpatrulje er klare: Fire av ti bedrifter bryter loven06:00VerdenNetanyahu blir Israels lengstsittende statsminister05:50NorgeDette skjer i dag05:33VerdenFlere skadd i gasseksplosjon i Christchurch05:30NorgeDette skjedde i natt05:19VerdenJapanske medier: Politiet mistenker at mordbrann var planlagt05:15NorgeKronprins Haakon fyller 46 år lørdag04:37NorgeHærverk ved 9.000 år gamle helleristninger i Tysfjord04:32VerdenTrump nominerer sønn av tidligere høyesterettsdommer som arbeidsminister04:20NorgeDårlig oppførsel på byen blir dyrere03:43NorgeAp krever mer midler til helseteknologi03:21NorgeReligionsforsker: – Søkt problemstilling03:02VerdenSalvini toner ned rykter om regjeringskrise02:29NorgeFlertallet vil ha gratis skolemat01:27VerdenDansk studie: Over ni av ti døde havhester svelget plast01:14NorgeFrp og Ap i strid om innvandringsforskningen00:10NorgeBjørn skutt i Selbu00:04NorgeUlrikstunnelen i Bergen fortsatt sikret med brannfarlig skum23:49VerdenSverige og Norge blant landene med flest narkorelaterte dødsfall i Europa23:44VerdenSterkt kvartal for Microsoft23:38SportBrann fikk europaligadrømmen knust av Shamrock Rovers: – Veldig trist23:00NorgeLeteaksjon etter mann i Dalsfjorden avsluttet – fortsetter fredag22:57VerdenMeteorologer: Varmeste juni målt på kloden noensinne22:52SportSterkt Molde-lag nærmest tap på Island tross 7-1-seier i første oppgjør22:17VerdenTysk politi sier de har forhindret et mulig terrorangrep22:06VerdenTrump: – USA har skutt ned iransk drone22:03NorgeKrabbetyver herjer i Telemark – stjeler både fangst og utstyr21:38VerdenIran ber Europa styrke innsatsen for å redde atomavtalen20:43VerdenFant 9000 år gammel by under utgraving til ny motorvei: – Endrer alt vi vet om epoken20:39NorgeAdvokat reagerer på at Krekars meddømte fikk norsk statsborgerskap20:29NorgeMann mistenkt for å ha sparket i hjel hund under ran20:03VerdenTrump sier han forsøkte å stoppe «send henne tilbake»-rop19:27NorgeSlik svarer Facebook etter Amundsen-sensuren19:10VerdenOverraskende funn ved Waterloo: Amputerte bein og kanonkuler18:59KulturRevy om norske politikere skaper reaksjoner18:56VerdenDommer nekter Epstein kausjon18:18VerdenFlorida-mann mistenkt for å ha kuttet av annen manns penis17:30NorgeKongen på fisketur i Altaelva – men ingen laks bet på kroken17:22VerdenEU-parlamentet tar avstand fra USAs behandling av migranter17:15NorgeIngen vet hvorfor døde humler ligger strødd i norsk kommune
Populært