Kvinne fikk ME etter Pandemrix-vaksine – saksøkte staten og vant

Helsepersonell setter en Pandemrix-vaksine mot viruset H1N1 under svineinfluensapandemien som brøt ut i 2009. Per 1. juni hadde 151 pasienter i Norge fått medhold i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) etter vaksinering med Pandemrix. Syv av disse sakene gjelder ME. Arkivfoto: Michael Buholzer / Reuters / NTB scanpix
Helsepersonell setter en Pandemrix-vaksine mot viruset H1N1 under svineinfluensapandemien som brøt ut i 2009. Per 1. juni hadde 151 pasienter i Norge fått medhold i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) etter vaksinering med Pandemrix. Syv av disse sakene gjelder ME. Arkivfoto: Michael Buholzer / Reuters / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Gikk rettens vei etter at hun fikk avslag på erstatning fra NPE og i Pasientskadenemnda. Så langt har staten utbetalt 330 millioner til folk som har blitt syke etter Pandemrix-vaksinering.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

En kvinne fikk forrige uke medhold i Oslo tingrett i at Pasientskadenemnda er erstatningsansvarlig etter at hun ble ME-syk etter vaksinering med Pandemrix i 2009.

Kvinnen jobbet som intensivsykepleier, men har ikke vært i arbeid siden tidlig i 2010. Senere samme år fikk hun diagnosen ME (kronisk utmattelsessyndrom).

Hun fremmet krav til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) om erstatning fra staten som følge av vaksinering med Pandemrix, som hun mener kan ha utløst hennes ME. Vaksinen tok hun i november 2009, i forbindelse med svineinfluensapandemien.

Norske helsemyndigheter anbefalte vaksineringen, og om lag 2,2 millioner nordmenn fulgte anbefalingen.

Kvinnen fikk først avslag fra NPE i november 2012. Dette klaget hun på i januar

2013. Det endelige vedtaket fra Pasientskadenemnda, som behandler klager på vedtak fra NPE, ble fattet nesten fem år senere, i oktober 2017. Klagen hennes førte ikke frem.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I april 2018 stevnet hun staten ved Pasientskadenemnda. Hovedforhandlingene gikk i Oslo tingrett mellom 20. og 23. mai.

I Oslo tingrett mente Pasientskadenemnda at kravet til årsakssammenheng mellom vaksinen og kvinnens ME-sykdom ikke var oppfylt: «Staten legger til grunn at det i helt spesielle tilfeller på individnivå kan være årsakssammenheng mellom vaksinasjonen og utvikling av ME. [Kvinnens navn] er ikke et slikt tilfelle.»

Men den tidligere sykepleieren vant saken fullt ut og har ifølge retten krav på erstatning. Som tapende part ble staten idømt sakskostnader på nesten 560.000 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I dommen som falt forrige uke, heter det: «Samlet sett fremstår det som usikkert hva som var årsaken til at [kvinnens navn] utviklet ME. Vaksinasjonen er en mulighet. Slik retten ser det fremstår det iallfall ikke som mer sannsynlig at det hver for seg eller samlet skyldes andre grunner. Da har staten ikke oppfylt sin bevisbyrde. Retten mener vilkårene for erstatning er til stede.»

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Norske forskere fant få fysiske forskjeller mellom ME-syke og friske

Åttende med ME som får medhold

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) opplyser at status per 1. juni var at de hadde mottatt og ferdigbehandlet 202 saker som spesifikt gjelder sykdommen ME etter vaksinering med Pandemrix.

– Av disse har syv fått medhold. Hvis denne saken ikke blir anket, vil det være den åttende som får medhold, sier kommunikasjonsdirektør Øydis U. Castberg til ABC Nyheter.

I seks av disse syv sakene er det utbetalt erstatning på totalt 16,3 millioner kroner. Den syvende saken er under beregning.

Casteberg forklarer at det gjøres en individuell vurdering i hver enkelt sak.

– Det er umulig å si noe generelt om hvor stor en erstatning blir etter en bestemt skade, sier hun.

Av totalt 722 Pandemrix-saker som er behandlet av NPE, har 151 fått medhold.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I 121 av disse er det utbetalt erstatning, mens 30 saker er under beregning.

Totalt er det så langt utbetalt 330 millioner kroner fordelt på de 121 sakene som er ferdig behandlet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Utbetalingene som gjelder Pandemrix-vaksinen varierer fra minstebeløpet på 10.000 kroner til erstatninger på flere millioner kroner, forklarer Castberg.

De fleste sakene gjelder nevrologiske lidelser, der narkolepsi er den vanligste, opplyser hun.

En rekke studier har funnet sammenheng mellom Pandemrix-vaksinen og økt risiko for narkolepsi, både store internasjonale studier og forskning fra Folkehelseinstituttet.

(Fortsetter under bildet.)

Under svineinfluensapandemien som brøt ut i 2009, anbefalte norske helsemyndigheter vaksinering med Pandemrix som skulle beskytte mot viruset H1N1. Om lag 2,2 millioner nordmenn fulgte anbefalingen. Foto: Philipp Guelland / AFP / NTB scanpix
Under svineinfluensapandemien som brøt ut i 2009, anbefalte norske helsemyndigheter vaksinering med Pandemrix som skulle beskytte mot viruset H1N1. Om lag 2,2 millioner nordmenn fulgte anbefalingen. Foto: Philipp Guelland / AFP / NTB scanpix

Les mer: Norsk studie: Svineinfluensavaksine ga økt risiko for narkolepsi

En annen studie fra Folkehelseinstituttet undersøkte hvorvidt det var en økning i antall ME-tilfeller i forbindelse med svineinfluensapandemien. Resultatene viste at det ikke var økt risiko for kronisk ME i befolkningen etter vaksinasjon med Pandemrix. Derimot var influensasykdom forbundet med en doblet risiko for ME.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Likevel har altså noen få personer fått godkjent pasientskadeerstatning etter å ha utviklet ME etter vaksinasjon med Pandemrix.

Les også: Blodtest skilte ME-pasienter fra friske

– Samfunnsansvar å ta vare på dem som blir syke av vaksinene

Assisterende generalsekretær Trude Schei i Norges ME-forening mener det er svært sannsynlig at noen har fått utløst ME ved å ta Pandemrix-vaksinen.

– Uansett hvilken vaksine det er snakk om, er det en risiko for at noen får en alvorlig bivirkning. Men i et samfunnsperspektiv har vaksineringen stor verdi fordi den gir beskyttelse som gjør at veldig mange ikke blir syke.

– Derfor er det et samfunnsansvar å ta vare på dem som blir syke av vaksinen. Jeg ser det som veldig positivt at de som har fått en negativ effekt fra vaksinen, får erstatning, sier Schei til ABC Nyheter.

Hun mener det å ta vare på dem som har fått alvorlige bivirkninger, sammen med forskning på hvorfor noen får disse bivirkningene, vil øke tilliten til helsemyndighetene og vaksinasjonsprogrammet.