Meny

Behandling av Alzheimers sykdom

Alzheimers sykdom er en degenerativ sykdom i hjernen som opptrer i høy alder og fører til kognitiv svikt. Foto: NTB Scanpix / Rex Shutterstock
Alzheimers sykdom er en degenerativ sykdom i hjernen som opptrer i høy alder og fører til kognitiv svikt. Foto: NTB Scanpix / Rex Shutterstock

Medisinene som i dag tilbys ved Alzheimers sykdom har begrenset effekt, men det forskes intensivt på sykdommen, og nye behandlingsmuligheter kan være på vei.

Alzheimers sykdom er en sykdom som helst rammer eldre mennesker, og gjør dem stadig dårligere fungerende og sosialt dårlig tilpasset som følge av progredierende forandringer i hjernen. Demens er en tilstand hvor det foregår en svekkelse av hukommelse, oppmerksomhet, oppfatningsevne, tenkeevne, forståelse, språk, innsikt, planlegging og praktisk evne. Det folkelige ordet for dette er senilitet.

Det finnes flere ulike typer demens, men de kroniske demenssykdommene domineres av Alzheimers sykdom. Andre vanlige typer er vaskulær demens og demens ved Parkinsons sykdom.
Les også: Demens: Ulike typer og symptomer.

Hva skjer i hjernen?

Ved Alzheimers sykdom sees forandringer kjent som senile plakk og proteinavleiringer i dype strukturer i hjernen. Disse forandringene begynner å oppstå mange år før man ser symptomer på tilstanden. Det finnes flere teorier vedrørende årsaken til Alzheimers sykdom og hvorfor disse avleiringene oppstår, og de viktigste dreier seg om proteinene amyloid beta og tau, og at det skjer en proteinavleiring og flokedannelse som blant annet er tenkt føre til skade og død av nerveceller i hjernen, med assosiert betennelse.

Les også: Tidlige tegn på demens

Sykdommen går langsomt sin gang, med gradvis større og større henfall av nerveceller og koblinger mellom disse. Det skjer også flere andre biokjemiske prosesser, blant annet ser man en reduksjon av signalstoffet acetylkolin, som er et av angrepspunktene ved den medikamentelle behandlingen som tilbys, der man forsøker øke konsentrasjonen av dette viktige signalstoffet.

Det er først og fremst panne- (frontal-), tinning- (temporal-) og isselappene (parietallappene) som rammes ved Alzheimers sykdom.

ENDRINGER I HJERNEN: Alzheimers sykdom fører over tid til strukturelle forandringer i hjernen, som kan avbildes med ulike former for bildediagnostikk. Foto: NTB Scanpix / AP Photo / Evan Vucci
ENDRINGER I HJERNEN: Alzheimers sykdom fører over tid til strukturelle forandringer i hjernen, som kan avbildes med ulike former for bildediagnostikk. Foto: NTB Scanpix / AP Photo / Evan Vucci

Hva kan man gjøre?

Det forskes mye på demens, og vi lærer hele tiden mer om Alzheimers sykdom. Tilstanden kan per i dag ikke kureres, og sykdommens progresjon kan ikke stoppes, men det finnes likevel visse medikamentelle behandlingstiltak som til en viss grad kan påvirke symptomene.

Les også: Vaskulær demens

Demenssykdommene krever store ressurser av samfunnet og vi er tjent med å behandle dem så optimalt som mulig. Mange pasienter kan bli hjulpet med ulike tiltak som kan lette deres daglige tilværelse med de problemer og begrensninger som den progredierende sykdommen medfører.

Dette inkluderer aktivitetstilbud og en rekke offentlige omsorgstilbud, og etter hvert også opphold på sykehjem eller lignende institusjoner. Videre omtales medikamentelle behandlingsalternativer ved Alzheimers sykdom.

Medisiner

Flere medikamenter under utvikling og utprøving, men det finnes per nå fire preparater på markedet i Norge til behandling av Alzheimers sykdom:

De tre første av disse medikamentene er såkalte kolinesterasehemmere, og reduserer effekten av et enzym kalt acetylkolinesterase, som bryter ned signalstoffet acetylkolin i hjernen. Dette signalstoffet er et nøkkelstoff vedrørende hjernens funksjoner, og symptomene ved Alzheimers sykdom skyldes blant annet en reduksjon av dette signalstoffet.

Donezepil, Rivastigmin og Galantamin øker konsentrasjonen av acetylkolin i nervecelleendene der signaloverføringer skjer, og kan således redusere symptomene noe. Selv om det er forskjeller i de tre legemidlenes virkningsmekanismer, er det ikke sikre holdepunkter for at dette har betydning for effekten. Effekten er svak til moderat, og preparatene er hovedsakelig indisert i de første fasene av sykdommen.

Har svak til moderat effekt

Samtlige av medikamentene som i dag brukes til behandling av Alzheimers sykdom har kun en svak til moderat effekt som ikke stopper utviklingen av sykdommen. Ny, spennende forskning har dog vist håpefulle resultater (se nederst i saken).

Memantin er en såkalt partiell NMDA-hemmer og har en annen virkningsmekanisme, og er først og fremst indisert ved behandling av mer alvorlig demens. Preparatet tolereres godt, og kan brukes alene eller i kombinasjon med en kolinesterasehemmer. Effekten av Memantin er også svak til moderat.

Hva er målet med behandlingen?

Når man behandler Alzheimers sykdom med disse medikamentene ønsker man å oppnå en bedring av symptomene, men også at funksjonsnivået stabiliserer seg. Medikamentene kan bidra til økt initiativ, sosial tilstedeværelse og oppmerksomhet - medikamentene kan bidra til at en pasient kan klare seg lengre hjemme, men de bremser ikke utviklingen av sykdommen. Likevel kan det på tross av at det ikke endrer prognosen bety mye for den enkelte pasienten og pårørende at man kan fungere lengre i dagliglivet. Effekten av medikamentene kan man måle med tester som vurderer mental funksjon.

Som nevnt er effekten av samtlige medikamenter mild til moderat, og de virker heller ikke likt hos alle - hos noen vil bivirkninger kunne utveie begrensede positive effekter. Av alle pasientene med Alzheimers sykdom som får medikamentell behandling, vil rundt 70% ha uforandrede eller bedre kognitive testresultater etter 6 måneder, i forhold til rundt 50% i kontrollgruppen som ikke fikk medikamentet.

Les også: Hvilke tester kan avdekke Alzheimers og demens?

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene opptrer noen dager etter oppstart av behandling og etter doseøkninger. Kvalme, brekninger, diaré, magesmerter og fordøyelsesbesvær er de vanligste. Andre bivirkninger kan også forekomme, som vekttap, dårlig appetitt, svimmelhet , hodepine, skjelvinger, søvnløshet og tretthet.

Overdoser av antikolinerge medikamenter kan resultere i alt for høye konsentrasjoner av acetylkolin, og kan gi en alvorlig tilstand kjent som en kolinerg krise. Symptomene er anstrengt pust, svette, spyttsekresjon, lav puls og lavt blodtrykk, kramper og nedsatt muskelkraft kan også forekomme. Tilstanden behandles med atropin. (4)

Man vet ikke på forhånd hvilke pasienter som vil ha nytte av medikamentene, men de bør på forhånd ha blitt utredet grundig og diagnosen skal være stilt med stor sannsynlighet.

Behandlingsplan

Det bør legges en behandlingsplan, med opplysninger om hvem som har hovedansvar for behandlingen og hvem som skal gjøre hvilke omsorgsoppgaver, kontaktrutiner, overordnede mål med den medikamentelle behandlingen, og så videre. Behandlingen bør følges tett opp, spesielt til å begynne med, og pasientens funksjon bør vurderes regelmessig.

Endring i medisinering bør ikke skje samtidig med andre brå eller store omfattende forandringer i livet, for eksempel flytting til en institusjon. Dersom bivirkningene av medikamentene utveier de positive effektene, om de foreligger, bør man vurdere å bytte eller seponere dem.

Les også: Å være pårørende til en med demens er krevende

Andre medisiner ved demens

Andre medikamenter kan bli nødvendige ved demens, blant annet for å behandle vrangforestillinger, angst, depresjon, uro og søvnvansker, apati og aggressivitet.

Videre er det viktig å huske på at eldre og demente mennesker er spesielt utsatte for bivirkninger og interaksjoner som følge av behandling med multiple medikamenter samtidig - dette inkluderer medikamenter til behandling av demens. Slike pasienter er utsatte for å få en akutt, reversibel forvirringstilstand kjent som delir.

Forskere kan ha funnet en ny behandling mot Alzheimers sykdom

Norske forskere tilknyttet Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus har i samarbeid med forskere fra flere andre land nylig publisert en studie der de ser på en potensielt helt ny retning med tanke på behandling av Alzheimers sykdom.

Forskerne mener at det ved Alzheimers sykdom skjer en opphopning av avfallsstoffer i hjernen som medfører celleskade og -død, og at det i denne prosessen også skjer en opphopning av skadede mitokondrier. Mitokondrier er organeller (strukturer som utfører oppgaver i celler), som kan sees på som cellenes energikraftverk, som er viktige for svært mange av cellenes funksjoner. Skadede mitokondrier gir økt stress i cellene, og en opphopning av disse kan medføre celledød.

Den aktuelle behandlingen går ut på å stimulere cellene til å selv rense opp i skadede mitokondrier, og dette har i studiet vist seg å ha en betydelig positiv effekt, blant annet på mus. Man går nå videre til kliniske forsøk av denne behandlingen på mennesker, som skal gjøres i Danmark.

Kilder:

1) BMJ Best Practice, Alzheimer’s dementia 2) Felleskatalogen, Midler mot demens 3) 3) UiO: Institutt for klinisk medisin, Kan ha funnet kur mot Alzheimer 4) SML - Kolinerg krise.
Artikkelen er delvis basert på eldre artikkel på Lommelegen, opprinnelig skrevet av: Roar Pedersen, lege, 2004.

Artikkelen ble først publisert av Lommelegen.no, og artikkelforfatter er lege.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
06:07 Dette skjer i dag05:47 Kina og Russland hindret forsøk på å stanse nordkoreansk drivstoffimport05:43 Dette skjedde i natt05:35 Poengdeling for Brasil etter VAR-drama05:21 Trikk og T-bane samles i ett selskap i Oslo05:19 Stort vedlikeholdsetterslep ved norske vann- og avløpsanlegg04:52 Tilstanden stabil for Antonsen etter ulykke på Momarken04:30 Euronext fullfører oppkjøpet av Oslo Børs VPS04:30 Donald Trump bekreftet at han går for gjenvalg i 202004:19 Brasiliansk modell i nytt avhør om voldtektsanklager mot Neymar03:42 FNB størst i Bergen i ny måling03:08 Virke ber om mer konkurranse på Nordkapp02:37 Frps stortingsgruppe bruker fortsatt mest på fest og moro02:35 Strømleverandør inngår forlik på 9 milliarder etter skogbranner i California01:54 Flere Ap-ordførere mener Støre ikke når ut til velgere01:50 Platini løslatt etter avhør i korrupsjonssak01:30 Trump sier USA er forberedt i Iran-konflikten01:27 Mann tiltalt for overgrep i Bergen etter 20 år00:31 SV åpner for forpliktende samarbeid med Rødt00:15 Canadas statsminister sier ja til omstridt oljeprosjekt00:01 Australia blir Norges motstander i VM-åttedelsfinalen23:54 Ingen enighet om Oslo-budsjettet23:02 Shanahan ute av Trump-administrasjonen før Senatet fikk godkjent ham som forsvarsminister22:59 Sykehusansatte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot øverste leder22:54 Australia blir Norges motstander i VM-åttedelsfinalen22:41 Abbasi-søsknene gjenforent med moren i Norge22:36 Over 16 tonn kokain beslaglagt på skip i USA22:36 Antonsen fløyet til sykehus etter ulykke på Momarken22:21 Bompengepartiet nesten dobbelt så stort som Frp i Stavanger22:14 Semenya slakter IAAF: – De brukte meg som en menneskelig forsøkskanin22:07 Vindkraft-motstandere klager på Frøya-vedtak22:06 USA gir Ukraina militærhjelp for 250 millioner dollar21:12 Lysbakken foreslår innstramming i privatskoleloven etter bok om skoleprofitører21:01 Bergen dropper anmeldelse av 13-åring som avslørte datasvikt20:04 Gerrard henter Liverpool-ving på lån19:52 Trumps forsvarsminister trekker seg19:45 Støre: Aps asylpolitikk ligger fast19:24 Kongen om Märtha Louises bruk av prinsessetittelen: – Vi forsøker å få til en ordning18:59 Brannen ryster kjendisverden – nå kommer erstatningskravene18:20 Eli (15) overlevde: – Helt mirakuløst18:18 Filmregissør Knut Andersen er død18:10 Abbasi-familien ønsker ro18:09 Pride-arrangementer forbudt i tyrkiske byer17:59 Derfor går hundene på vannet – ikke en god nyhet17:50 UD avslører flere detaljer rundt Syria-barnas retur17:48 FN krever uavhengig granskning etter Mursis død17:11 123 døde: Nå granskes myndighetene17:01 Hvem trekker først - Iran eller USA?16:42 Trump møter Xi under G20-toppmøtet16:40 Regjeringen vil åpne Utsira Nord for havvind16:40 Ap vil ha granskning av jernbaneanbudene16:31 Abbasi-søsknene gjenforenes med moren på Ahus16:10 Norske myndigheter refses for isolasjonsbruk16:04 Irsk motstand for Brann i europaligaen15:47 Karaktervitner roser Ludvigsens engasjement15:46 Irland vil forby salg av diesel- og bensinbiler15:45 Kraftig jordskjelv i Japan15:37 Durek om prinsesse Märtha Louise: – Vi har snakket om ekteskap15:27 Rosenborg møter Linfield i mesterligakvalifiseringen15:04 Million-toalett med dritt-problemer14:46 – Denne utviklingen burde regjeringen stoppe14:43 Legemiddelmangel kan ramme opptil en halv million ganger i året14:38 Skjelven Merkel vekker oppmerksomhet14:10 Foreslår at prøveløslatte nektes pass14:06 Norgesgruppen trekker engangsgrill fra markedet14:03 Filmregissør Knut Andersen er død13:51 Bane Nor holder beredskapsøvelse ved Oslo S13:51 Draghi åpner for nye rentekutt13:48 Varaordfører på Askøy: – Antallet sykdomstilfeller er kraftig redusert13:18 Landslagssjef ber Solskjærs stjerne bytte klubb13:04 Familien og politiet etterlyser gjerningsperson etter funn av død kvinne12:36 Norsk sirkusbransje kjemper for overlevelse12:36 Strammer inn regler for bommer på sideveier12:21 Nå snakker hele verden om denne norske bygda12:13 Leddbåndsskade for Graham Hansen, kjemper mot klokka12:12 EU risikerer å bomme på klimamålene11:57 EUs handelsoverskudd med USA øker11:57 Forskere: Flere barnefødsler ikke god butikk for Norge11:36 Snart mulig å leie e-lydbøker fra folkebibliotekene11:34 – Aldri noe seksuelt eller upassende med Ludvigsen11:33 Jemtlands ektemann viste retten hvordan han mener skuddet gikk av11:31 Facebook lanserer egen kryptovaluta10:55 Danske forskere fant «nytt» folkeslag10:37 Platini avhørt i korrupsjonssak, avviser alle anklager10:37 Hegerbergs nye trener var i trøbbel for sexistisk kommentar10:23 Journalister bortvist da Mursi ble gravlagt i Kairo10:22 Ny elimineringsrunde i toryenes maktkamp10:20 Klima, skole, eldre: SV går for beste kommunevalg på 16 år10:05 EU-domstolen: Tysk motorveiavgift i strid med reglene09:59 To indiske soldater drept av bilbombe i Kashmir09:58 Færre rammes av akutt hjerteinfarkt og hjerneslag09:56 Truende mann skutt i beinet av politiet i Oslo09:45 Omsetningen i De norske Bokklubbene halvert09:39 Kina advarer USA mot å trappe opp i Midtøsten09:07 Maur setter livet på spill for å redde søsken09:06 Bomsjef betalte millionhonorar til eks-kollega uten anbud09:03 Støtten til kirken vil fortsatt avgjøre hva andre trossamfunn får08:30 Raymond Johansen ut mot bompengepartiet08:23 Havprofessor: – Norge er et lyspunkt08:14 Sterke reaksjoner på VAR-avgjørelse
Siste nytt
06:07NorgeDette skjer i dag05:47VerdenKina og Russland hindret forsøk på å stanse nordkoreansk drivstoffimport05:43NorgeDette skjedde i natt05:35SportPoengdeling for Brasil etter VAR-drama05:21NorgeTrikk og T-bane samles i ett selskap i Oslo05:19NorgeStort vedlikeholdsetterslep ved norske vann- og avløpsanlegg04:52SportTilstanden stabil for Antonsen etter ulykke på Momarken04:30NorgeEuronext fullfører oppkjøpet av Oslo Børs VPS04:30VerdenDonald Trump bekreftet at han går for gjenvalg i 202004:19SportBrasiliansk modell i nytt avhør om voldtektsanklager mot Neymar03:42NorgeFNB størst i Bergen i ny måling03:08NorgeVirke ber om mer konkurranse på Nordkapp02:37NorgeFrps stortingsgruppe bruker fortsatt mest på fest og moro02:35VerdenStrømleverandør inngår forlik på 9 milliarder etter skogbranner i California01:54NorgeFlere Ap-ordførere mener Støre ikke når ut til velgere01:50SportPlatini løslatt etter avhør i korrupsjonssak01:30VerdenTrump sier USA er forberedt i Iran-konflikten01:27NorgeMann tiltalt for overgrep i Bergen etter 20 år00:31NorgeSV åpner for forpliktende samarbeid med Rødt00:15VerdenCanadas statsminister sier ja til omstridt oljeprosjekt00:01SportAustralia blir Norges motstander i VM-åttedelsfinalen23:54NorgeIngen enighet om Oslo-budsjettet23:02VerdenShanahan ute av Trump-administrasjonen før Senatet fikk godkjent ham som forsvarsminister22:59NorgeSykehusansatte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot øverste leder22:54SportAustralia blir Norges motstander i VM-åttedelsfinalen22:41PolitikkAbbasi-søsknene gjenforent med moren i Norge22:36VerdenOver 16 tonn kokain beslaglagt på skip i USA22:36SportAntonsen fløyet til sykehus etter ulykke på Momarken22:21PolitikkBompengepartiet nesten dobbelt så stort som Frp i Stavanger22:14SportSemenya slakter IAAF: – De brukte meg som en menneskelig forsøkskanin22:07NorgeVindkraft-motstandere klager på Frøya-vedtak22:06PolitikkUSA gir Ukraina militærhjelp for 250 millioner dollar21:12PolitikkLysbakken foreslår innstramming i privatskoleloven etter bok om skoleprofitører21:01NorgeBergen dropper anmeldelse av 13-åring som avslørte datasvikt20:04SportGerrard henter Liverpool-ving på lån19:52PolitikkTrumps forsvarsminister trekker seg19:45PolitikkStøre: Aps asylpolitikk ligger fast19:24NorgeKongen om Märtha Louises bruk av prinsessetittelen: – Vi forsøker å få til en ordning18:59VerdenBrannen ryster kjendisverden – nå kommer erstatningskravene18:20Helse og livsstilEli (15) overlevde: – Helt mirakuløst18:18KulturFilmregissør Knut Andersen er død18:10PolitikkAbbasi-familien ønsker ro18:09PolitikkPride-arrangementer forbudt i tyrkiske byer17:59VerdenDerfor går hundene på vannet – ikke en god nyhet17:50PolitikkUD avslører flere detaljer rundt Syria-barnas retur17:48VerdenFN krever uavhengig granskning etter Mursis død17:11Norge123 døde: Nå granskes myndighetene17:01VerdenHvem trekker først - Iran eller USA?16:42PolitikkTrump møter Xi under G20-toppmøtet16:40NorgeRegjeringen vil åpne Utsira Nord for havvind16:40ReisenyheterAp vil ha granskning av jernbaneanbudene16:31PolitikkAbbasi-søsknene gjenforenes med moren på Ahus16:10NorgeNorske myndigheter refses for isolasjonsbruk16:04SportIrsk motstand for Brann i europaligaen15:47NorgeKaraktervitner roser Ludvigsens engasjement15:46MotorIrland vil forby salg av diesel- og bensinbiler15:45VerdenKraftig jordskjelv i Japan15:37KulturDurek om prinsesse Märtha Louise: – Vi har snakket om ekteskap15:27SportRosenborg møter Linfield i mesterligakvalifiseringen15:04ReiseMillion-toalett med dritt-problemer14:46Helse– Denne utviklingen burde regjeringen stoppe14:43Helse og livsstilLegemiddelmangel kan ramme opptil en halv million ganger i året14:38PolitikkSkjelven Merkel vekker oppmerksomhet14:10NorgeForeslår at prøveløslatte nektes pass14:06NorgeNorgesgruppen trekker engangsgrill fra markedet14:03KulturFilmregissør Knut Andersen er død13:51NorgeBane Nor holder beredskapsøvelse ved Oslo S13:51PengerDraghi åpner for nye rentekutt13:48NorgeVaraordfører på Askøy: – Antallet sykdomstilfeller er kraftig redusert13:18SportLandslagssjef ber Solskjærs stjerne bytte klubb13:04NorgeFamilien og politiet etterlyser gjerningsperson etter funn av død kvinne12:36KulturNorsk sirkusbransje kjemper for overlevelse12:36MotorStrammer inn regler for bommer på sideveier12:21ReiseNå snakker hele verden om denne norske bygda12:13SportLeddbåndsskade for Graham Hansen, kjemper mot klokka12:12VerdenEU risikerer å bomme på klimamålene11:57PengerEUs handelsoverskudd med USA øker11:57Helse og livsstilForskere: Flere barnefødsler ikke god butikk for Norge11:36KulturSnart mulig å leie e-lydbøker fra folkebibliotekene11:34Norge– Aldri noe seksuelt eller upassende med Ludvigsen11:33NorgeJemtlands ektemann viste retten hvordan han mener skuddet gikk av11:31PengerFacebook lanserer egen kryptovaluta10:55VerdenDanske forskere fant «nytt» folkeslag10:37SportPlatini avhørt i korrupsjonssak, avviser alle anklager10:37SportHegerbergs nye trener var i trøbbel for sexistisk kommentar10:23VerdenJournalister bortvist da Mursi ble gravlagt i Kairo10:22PolitikkNy elimineringsrunde i toryenes maktkamp10:20PolitikkKlima, skole, eldre: SV går for beste kommunevalg på 16 år10:05MotorEU-domstolen: Tysk motorveiavgift i strid med reglene09:59VerdenTo indiske soldater drept av bilbombe i Kashmir09:58Helse og livsstilFærre rammes av akutt hjerteinfarkt og hjerneslag09:56NorgeTruende mann skutt i beinet av politiet i Oslo09:45KulturOmsetningen i De norske Bokklubbene halvert09:39VerdenKina advarer USA mot å trappe opp i Midtøsten09:07VerdenMaur setter livet på spill for å redde søsken09:06MotorBomsjef betalte millionhonorar til eks-kollega uten anbud09:03PolitikkStøtten til kirken vil fortsatt avgjøre hva andre trossamfunn får08:30NorgeRaymond Johansen ut mot bompengepartiet08:23NorgeHavprofessor: – Norge er et lyspunkt08:14SportSterke reaksjoner på VAR-avgjørelse
Populært