Blodtest skilte ME-pasienter fra friske

Kan framtidas leger ta en blodprøve for å finne ut om pasienten har ME? (Foto: taro911 Photographer / Shutterstock / NTB scanpix)
Kan framtidas leger ta en blodprøve for å finne ut om pasienten har ME? (Foto: taro911 Photographer / Shutterstock / NTB scanpix)
Artikkelen fortsetter under annonsen

En ny test viste tydelig forskjell i blodet til mennesker med kronisk utmattelsessyndrom (ME) og friske. Men mye gjenstår før vi vet om testen kan brukes til å stille diagnoser.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

ME er en alvorlig sykdom som blant annet kjennetegnes av en unormal utmattelse etter små anstrengelser. Trolig lider mellom 10 000 og 20 000 mennesker i Norge av ME. Men mye er uklart rundt lidelsen.

Årsakene til sykdommen er fortsatt ukjente, og det finnes ingen gode tester som kan påvise lidelsen. I dag stilles diagnosen på bakgrunn av symptomer og ved å utelukke andre sykdommer.

Men det kan muligens forandre seg i relativt nær framtid, skal vi tro resultatene fra en ny undersøkelse.

Nylig publiserte nemlig Rahim Esfandyarpour og kollegaene hans ved amerikanske Stanford University en studie som antyder at ME kan påvises med en blodprøve.

Forskerne har utviklet en metode for å undersøke hvordan celler i blodet reagerer på stress. Nå presenterer de resultater som viser at testen registrerte klar forskjell mellom blodet til ME-syke og friske.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Men studien er liten og har flere begrensninger. Den kan ikke si om metoden skiller mellom ME-syke og mennesker med andre sykdommer. Det er heller ikke klart om de unormale reaksjonene i blodet gir ME-symptomer, eller om de bare er en følge av sykdommen.

Unormal reaksjon i cellene

I de siste åra har mange undersøkelser vist at uvanlige ting skjer i kroppen til mennesker med ME. Det dreier seg for eksempel om problemer knyttet til immunsystemet eller stoffomsetningen i cellene.

Les også: Snart kan det bli mulig å oppdage ME med blodprøve

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Likevel har vi fortsatt ingen ME-test. Det har vært vanskelig å finne tegn - såkalte biomarkører - som skiller ME-pasientene klart nok fra både friske og fra mennesker med andre sykdommer.

Esfandyarpour og kollegaene tok utgangspunkt i tegn som kan peke mot at cellene til ME-rammede reagerer unormalt når de blir utsatt for påkjenninger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forskerne utviklet et apparat som er i stand til å måle den elektriske aktiviteten i en type levende blodceller, samtidig som de stresset cellene ved å utsette dem for saltvann.

Apparatet ble så brukt til å teste blodprøver fra 20 ME-syke diagnostisert etter de strenge Canada-kriteriene og 20 friske pasienter uten nære slektninger med ME.

Skilte alle syke fra friske

Resultatene var svært klare, ifølge artikkelen som nå er publisert i PNAS.

Blodet fra alle ME-pasientene hadde en tydelig reaksjon på saltbehandlingen, mens ingen av prøvene fra de friske viste noe lignende. Testen slo ut både på pasienter med både moderat og alvorlig ME.

Forskerne mener det er fullt mulig å utvikle en rimelig og enkel utgave av utstyret, som så kan brukes av leger og forskere.

Det kan i så fall bety at leger kan bruke blodprøver fra pasienter til å stille ME-diagnoser. Og at forskere kan bruke teknologien som en trygg og enkel måte å gjøre de første testene av mulige medisiner. De kan rett og slett utsette blodceller for det aktuelle stoffet, og se om det får cellene til å oppføre seg mer som hos friske.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Men her er mye fortsatt usikkert, og det gjenstår trolig år med testing før vi vet om metoden fungerer som forskerne håper.

Må lage større undersøkelser

– Denne forskningen er interessant, og dersom den er starten på utviklinga av en blodbasert diagnosemarkør for ME, ville det være storartet, skriver Kevin McConway fra The Open University i en uttalelse på Science Media Centre.

– Men det er viktig å huske at dette bare er en pilot-studie.

Her må det flere og større tester til, for å bekrefte at apparatet virkelig viser forskjell på ME-syke og friske.

McConway påpeker også at det ikke går fram av studien om forskerne visste hvilke prøver som kom fra friske og syke da blodet ble analysert. Ideelt sett bør slik informasjon være skjult, for å unngå at prøvene ubevisst behandles forskjellig.

Må kunne skille syke fra syke

Ikke minst gjenstår det å finne ut om testen skiller mellom ME-syke og mennesker med andre lidelser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det blir et stort arbeid å undersøke dette, sier Ron Davies, en av forskerne bak studien, i en video.

I tillegg må forskerne forsøke å finne ut hva som gjør at cellene til ME-pasienter og friske reagerte forskjellig. Kanskje kan ulikhetene fortelle oss noe om årsakene til den alvorlige sykdommen.

På den annen side kan vi ikke vite om det er forskjellene i blodet som gir ME-symptomer, eller om de bare er en følge av sykdommen.

Eller om både reaksjonene i blodet og ME-symptomene skyldes et tredje problem. I så fall hjelper det neppe å finne medisiner som normaliserer reaksjonen i blodcellene.

Her er det bare å vente på nye studier, som kan avgjøre om oppdagelsen til Esfandyarpour og kollegaene virkelig er et stort framskritt i ME-forskningen.

Referanse:

R. Esfandyarpour, A. Kashi, M. Nemat-Gorgani, J. Wilhelmy & R. W. Davis, A nanoelectronics-blood-based diagnostic biomarker for myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS), PNAS, april 2019. Sammendrag.

Saken er først publisert på Forskning.no