– Utrolig viktig at denne pasientgruppen får tilgang til bedre medikamenter

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Artikkelen fortsetter under annonsen

Lungekreftforeningen er håpefull før mandagens møte i Beslutningsforum, som på nytt skal vurdere om en stor pasientgruppe skal få tilgang på behandling med immunterapi i det offentlige helsevesen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Lungekreft er den nest vanligste kreftformen hos både menn og kvinner i Norge. Ikke-småcellet lungekreft er den hyppigste formen og utgjør cirka 85 prosent av lungekrefttilfellene.

I slutten av februar sa Beslutningsforum for nye metoder nei til å tilby en ny kombinasjonsbehandling med immunterapien pembrolizumab og cellegift for ikke-småcellet lungekreft i førstelinjebehandling, altså som den første behandlingen leger velger, i det offentlige helsevesenet.

Mandag skal Beslutningsforum behandle saken på nytt.

Lungekreft i Norge

3214 personer fikk lungekreft i Norge i 2017, ifølge tall fra Kreftregisteret.

Dette er det høyeste antallet tilfeller noen gang registrert her til lands.

Beslutningsforums avslag i februar fikk et samlet fagmiljø og Lungekreftforeningen til å reagere kraftig.

– Hovedårsaken til at vi reagerer er at det nå er så mange pasienter som dette gjelder. Dette siste avslaget fra Beslutningsforum kommer på toppen av en del andre, og ikke minst er det flere manglende vurderinger av aktuelle legemidler, sa Odd Terje Brustugun, onkolog og leder i Norsk lungekreftgruppe, til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Til sammen er det en stor gruppe pasienter som ikke får den behandlingen vi mener de burde ha. Det får vesentlige konsekvenser for behandlingstilbudet og dermed prognosen for disse pasientene, fortsatte han.

Lungekreftforeningen kunne fortelle om mange fortvilte pasienter og demonstrerte mot Beslutningsforum i forbindelse med deres møte 18. mars.

Leder for Beslutningsforum, Stig Slørdahl, forsvarte avslaget overfor ABC Nyheter med at de var nødt til å prioritere innenfor de rammer samfunnet har satt for bruk til den offentlige helsetjenesten.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les saken: – Norge henger åpenbart etter når det gjelder å innføre nye behandlinger

– En stor pasientgruppe kan få veldig mye bedre behandling

Administrerende direktør i MSD Norge Ans Heirman har tidligere opplyst til ABC Nyheter at de i midten av mars leverte et nytt tilbud til Sykehusinnkjøp HF, som har ansvar for å gjennomføre forhandling av pris.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er dette tilbudet som nå skal behandles på mandag, bekrefter Heirman.

– Vi har vært i jevnlig kontakt med Sykehusinnkjøp/LIS de siste ukene for å forsikre oss om at alle utestående spørsmål er blitt adressert, slik at en beslutning kan tas så raskt som mulig, sier hun til ABC Nyheter.

I Lungekreftforeningen er de håpefulle i forkant av mandagens møte.

– Det er veldig lenge siden det har skjedd noe for denne gruppen pasienter. Det er utrolig viktig at de får tilgang til bedre medikamenter, sier nestleder Cecilie Bråthen i Lungekreftforeningen. Foto: Lungekreftforeningen
– Det er veldig lenge siden det har skjedd noe for denne gruppen pasienter. Det er utrolig viktig at de får tilgang til bedre medikamenter, sier nestleder Cecilie Bråthen i Lungekreftforeningen. Foto: Lungekreftforeningen

– Vi er veldig klare for at denne kombinasjonsbehandlingen skal få godkjenning. Vi synes det er på tide nå. Jeg vet at det har kommet et nytt tilbud fra legemiddelselskapet, så nå håper vi virkelig vi får gjennomslag, sier nestleder Cecilie Bråthen til ABC Nyheter.

– Dette er den største gruppen lungekreftpasienter, som ikke har hatt mulighet til å få immunterapi tidligere, som nå kan få en veldig mye bedre behandling. Det er veldig lenge siden det har skjedd noe for denne gruppen pasienter. Det er utrolig viktig at de får tilgang til bedre medikamenter, fortsetter hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Lungekreftlege: – Den viktigste årsaken til lungekreft er uflaks

Høie håper på pris som står i forhold til effekten

Helseminister Bent Høie (H) uttalte tidligere denne uken at han håper på et positivt utfall i Beslutningsforum.

– Saken skal opp igjen på mandag og jeg håper selvfølgelig at helseregionene nå har blitt enige med selskapet om en pris som står i forhold til effekten slik at dette kan tilbys til alle pasienter som har behov for det i Norge, sa helseminister Høie til TV 2.

– Som Høie håper vi også på en positiv beslutning fordi denne behandlingen representerer et betydelig fremskritt for mange pasienter, spesielt for en undergruppe lungekreftpasienter som per i dag har få behandlingsalternativer ut over standard kjemoterapi, sier Heirman i MSD Norge til ABC Nyheter.

Stemmer: Bortkastet kreftforskning?

Slik er prosessen fra forslag til beslutning for nye metoder

Alle, fra privatpersoner til klinikere, leverandører, produsenter og brukerorganisasjoner, kan sende inn forslag om nye metoder som ønskes vurdert for spesialisthelsetjenesten.

I tillegg vil Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet komme med varsler på nye metoder en viss tid før metodene er ventet å komme på det norske markedet.

Alle forslag og metodevarsler legges ut på nettsiden til Nye metoder hvor de ligger åpent for innspill i cirka fire uker. I tillegg sendes alle forslag/metodevarsler ut for innspill til fagmiljøene i helseforetakene, Helsedirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Sykehusinnkjøp, Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet.

Bestillerforum RHF beslutter hvilke nasjonale metodevurderinger som skal gjennomføres og hvilken type metodevurdering som skal utføres. Bestillerforum RHF, som består av de fire regionale fagdirektørene og to representanter fra Helsedirektoratet, gir oppdrag om nasjonal metodevurdering til enten Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kobles inn dersom en metode involverer stråling.

Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Sykehusinnkjøp HF er observatører i Bestillerforum.

Sykehusinnkjøp HF har ansvar for å gjennomføre forhandling av pris.

Når en utreder (Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet) er ferdig med en metodevurdering sendes den til oppdragsgiver Bestillerforum RHF.

Når Bestillerforum RHF har klarert at oppdraget er ferdigstilt sendes metodevurderingen til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) ved fagdirektørene og deres sekretariat.

Saksbehandlingstiden i RHF-ene fra en metodevurdering er mottatt til den legges frem for beslutning i Beslutningsforum for nye metoder vil kunne variere noe.

RHF-ene forbereder metodene som skal legges frem for beslutning i en intern prosess.

Det er Beslutningsforum for nye metoder som avgjør hvilke metoder som kan innføres til bruk i spesialisthelsetjeneste.

Beslutningsforum består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene.

I tillegg er det en observatør fra brukerutvalgene, mens Sekretariat fra Helse Midt-Norge RHF, Statens legemiddelverk, de fire fagdirektørene, fagdirektørsekretariatet og helsedirektøren er bisittere.