Utan auge

Guro Helene Sørdalen (22) er fødd med ein sjukdom som gjer ho gradvis blind.
Guro Helene Sørdalen (22) er fødd med ein sjukdom som gjer ho gradvis blind. Foto: framtida.no

Då Guro Helene gjekk på ungdomsskulen åt ho så mykje gulrøter ho klarte. Ho hadde høyrd at det skulle vere bra for nattsynet ho sleit sånn med. Fem år seinare fekk ho vite at ho var fødd med ein sjukdom som gjer ho gradvis blind.

– Det hjelpte jo ikkje då, seier Guro Helene Sørdalen (22) og fortel om dei enorme mengdene gulrøter.

For litt over to år sidan, vinteren 2017, mista Guro Helene sentralsynet i løpet av nokre dagar. Frå å leve med det ho trudde var eit nokolunde normalt syn, var ho nede på under ti prosent syn berre i løpet av nokre dagar.

Først trudde ho medisinane ho gjekk på var grunnen. Ho hadde vore i narkose under ein operasjon, og då ho vakna var ikkje alt som det skulle – deler av synet var vekke. På pakken med smertestillande ho måtte ta etter operasjonen, vart ein frårådd å køyre bil. Guro Helene la saman to og to, og rekna med tablettane hadde skulda i det dårlege synet.

– Men då eg slutta på medisinane nokre dagar seinare, så gav ikkje det dårlege synet seg, fortel ho.

Ho reiste på legevakten, og vart innlagt med det same. Dei tre vekene på venterommet gjekk med til å lese brosjyrar om alle moglege synssjukdommar.

– Eller, mamma las dei høgt til meg då, seier ho.

«Offameg, eg håpar ikkje det er denne du har», hugsar ho mora sa då dei las om genfeilen Retinitis Pigmentosa i brosjyren på Rikshospitalet. Foto: Privat
«Offameg, eg håpar ikkje det er denne du har», hugsar ho mora sa då dei las om genfeilen Retinitis Pigmentosa i brosjyren på Rikshospitalet. Foto: Privat

Etter tre veker med testing og høgtlesing av brosjyrar kom beskjeden. Ho hadde fått påvist sjukdomen RP, Retinitis Pigmentosa, ein genfeil det enno ikkje finst behandling for. Ho hadde lese om sjukdommen på venterommet, og visste kva det var før legen rakk å forklare: Ho kom til å bli blind, sannsynlegvis før ho fyller førti.

Har alltid trudd ho var «klønete»

Ho kvepp ofte, og seier ho alltid har vore litt redd og engsteleg, utan å innsjå at det er på grunn av synet.

– Eg har alltid berre tenkt at eg er litt vimsete og klønete, fortel Guro Helene.

Ho kallar det «generelt upraktisk» å sjå dårleg. Ho kan ikkje køyre bil, og det har skjedd meir enn ein gong at ho møter opp med gensaren på vranga. Heime kan ho bruke enormt lang tid på å leite etter småting, som er irriterande nok for synsfriske – som nøkkelen. Ho er kjend for å kome for seint, og snø og is som skjuler konturane på mørke fortau gjer det ikkje noko lettare å kome fram i tide.

I mørket og i store folkemengder brukar ho kvit stokk for å ikkje gå inn i folk. Det tek tid å finne fram i store byar, og ho må berekne minst dobbelt så lang tid som andre. Kanskje ikkje så rart, når du berre har tretti prosent sentralsyn, knapt noko sidesyn og elendig nattsyn.

Ei lette å få ein diagnose

Mange rundt ho såg på diagnosen som ein av dei tristaste beskjedane ein kunne få, og det vanka støttemeldingar og varme klemmar frå både venner, familie og kjente.

Men det som var noko nytt og sjokkerande for alle andre, vart ei lette for Guro Helene. Sjølv om det var surrealistisk å få beskjeden om at ho kom til å bli blind, betydde diagnosen at ho endeleg kunne gje alle dei uforklarlege kvardagsutfordringane eit namn.

– Alle var sjokkerte, bortsett frå meg. Dei grein, men eg tenkte berre «åja, det gjev meining».

«Dette går bra. Berre vent og sjå». Ho prøvde å overtyde dei rundt seg om at dette ikkje var noko dystopi. Mange venta på «smellen»; at ho skulle innsjå alvoret og ta innover seg det mange trudde vil bli ei bokstavleg tala mørk framtid.

– Som barn var det jo alltid det eg var mest redd for, å miste ein sans. «Tenk om eg blir blind, det er jo det verste som kan skje». Men då eg fekk beskjeden var det plutseleg ikkje det lengre.

To år seinare har smellen enno ikkje kome, og Guro Helene har i staden byrja å førebu seg på livet utan auge. Ho øver på punktskrift og brukar den kvite stokken litt oftare enn ho eigentleg må. I stova i leilegheita har ho fått ei stor kvit «sol», ein lampe som gjer kveldane lyse nok til at ho ser, og i klasserommet er det sett opp eit tavlekamera med direkteoverføringar til Mac-en hennar.

Frykten for bygdesnakk

I dag, to år etter at ho fekk diagnosen, møter Framtida.no ho i leilegheita ho deler med hunden Wilma i heimbyen Kragerø. Kvardagane går med til skule der ho tek opp fag frå vidaregåande, men ho likar seg best når ho får blogge og oppdatere sosiale medium. På Snapchat, Instagram, blogg og YouTube har kjente og ukjente følgt med på kvardagens opp- og nedturar i snart to år. Det heile starta med ei frykt for bygdesnakk og ryktespreiing.

– Skjer det noko på ein liten plass som er bitte litt utanfor normalen, så veit alle om det. Eg ville at all info skulle vere riktig og kome frå meg, så når eg vart innlagt på sjukehuset første gangen, starta eg ein Snapchat–konto der venner, familie og andre nysgjerrige kunne følgje med fram til legane fann ut kva som feila meg.

– Men så synest eg det var så kjekt at eg etter kvart starta bloggen i tillegg til Snapchat–kontoen, held ho fram.

Legane fann aldri årsaka til det plutselege synstapet, men hypotesen er at synet gradvis vil forsvinne. Det er altså lite truleg at Guro Helene vaknar opp i morgon og er blind. Men det er også svært usannsynleg at ho har syn etter fylte førti.

Kokar ned til openheit

Tilbakemeldingane på bloggen har vore positive. Andre funksjonshemma kjenner seg igjen, og funksjonsfriske har sagt at dei har fått eit nytt syn på folk som lever med funksjonshemmingar.

Men ikkje alle forstår.

– Folk lurar jo faktisk på korleis dei snakkar med oss! «Korleis snakkar ein med folk som sit i rullestol?», «korleis handhelsar ein på blinde»? «Opn munnen!» pleiar eg å svare.

Ho innrømmer at ho også sjølv lurte på slikt før ho vart kjent med mange i Norges Blindeforbunds ungdom.

– Grunnen til at eg no kan setje meg inn i diskrimineringa er at eg har vore slik sjølv, seier ho og fortel at ho var usikker den første gongen ho skulle på møte i Norges Blindeforbunds ungdom. «Korleis veit eg at eg treff rett hand?», «skal eg berre ta den, eller?», «blir det kleint?».

Guro Helene svarar gjerne på spørsmål, frå både store og små, men ein ting har ho sett seg lei på: at foreldre hysjar på dei undrande borna sine.

– Når eg går med kvit stokk for eksempel, er det veldig forskjell på korleis foreldra reagerer når ungane spør kvifor eg går med stokk. Nokon seier «hysj, ikkje spør slik, tenk korleis ho må føle seg», andre seier «ho brukar kvit stokk fordi ho ser dårleg, så då må me vere flinke på å flytte oss slik at me ikkje står i vegen».

– Med ein gong ein seier «hysj», blir den kvite stokken farleg, og det skapar eit stigma. Ein må heller lære ungane å stille spørsmål når dei lurar på noko, seier ho oppgitt.

Saknar bilen og stjernene

Eit av dei første teikna på RP, at nattehimmelen blir heilt svart.

– Før kunne eg sjå stjerner. No kikar eg hardt, leitar, men dei dukkar aldri opp.

Då det ikkje lenger berre var hennar eigne spekulasjonar, men ein faktisk diagnose som fortalte ho og dei rundt ho at ho såg dårleg, byrja syn stadig oftare å bli eit samtaleemne i vennegjengen. Dei er nysgjerrige på kva ho ser – og ho er nysgjerrig tilbake. «Hæ, lyser gatelyktene opp heile vegen? Eg ser berre ein meter rundt stolpen, elles er det heilt mørkt».

– Eg har alltid trudd at me såg det same, men etter at me byrja å snakke om det har eg fått mange overraskingar, fortel ho.

Å gje frå seg sertifikatet var noko av det verste då ho fekk påvist sjukdommen, sjølv om ho ikkje kan forstå korleis nokon let ho køyre bil med såpass dårleg syn. Ho hadde hatt lappen i eitt år då ho fekk påvist sjukdommen.

– Det var rart å miste den – ikkje fordi eg er bilinteressert, men fordi det var eit teikn på fridom. No var det som om nokon bestemte at eg ikkje fekk gjere det eg sjølv ville. Plutseleg var eg avhengig av andre.

Vil ikkje bruke tida på å bekymre seg

Sjukehusbesøk og diagnosar var ikkje noko nytt for Kragerø–jenta. Som fireåring vart ho nyretransplantert, og sjølv om det verka som alt gjekk bra i mange år, baud tenåra på utalege nye sjukehusbesøk.

– Eg er van til å innstille livet på nytt. Og uansett: er eg deppa går det berre utover meg sjølv.

No er neste stopp Oslo. Først må ho berre bli ferdig med dei siste faga ho tek opp.

– Eg er utolmodig etter å kome meg vidare. Eg kjedar meg her, fortel ho.

Dei fleste jamaldrande har allereie flytta til hovudstaden, og ho er der nesten kvar helg, enten for å møte gamle barndomsvenninner, eller for å møte nye venner i Blindeforbundet.

– Eg føler eg bur mykje på den bussen ja, he he.

Om det blir kultur– og kommunikasjonsstudium eller statsvitskap i Oslo veit ho ikkje enno, men at ho skal jobbe i blindeforbundet er ho viss på. Og hjartesaka? Universell utforming og likestilling.

– Universell utfordring er nøkkelen til at me funksjonshemma skal klare ting åleine. Med meir tilrettelegging hadde me funksjonshemma også vorte meir synlege og mindre framande for samfunnet elles, seier ho, og fortel at kollektivtransporten i Kragerø er håplaus, og gjer ho avhengig av andre for å kome seg rundt.

«Me er ikkje ein del av mangfaldet»

Har du nokon gong sett ein funksjonshemma programleiar? Politikar? Filmstjerne? Guro Helene spør, journalisten rynkar på nasa og tenker seg om.

– Me er veldig opptekne av mangfaldsprinsippet her i Norge, men der er ikkje me funksjonshemma med ein gong. Når det for eksempel kvinner ikkje er representert, blir det eit veldig oppstyr. Ingen reagerer når me blir unntatt, seier Guro Helene.

Orda «normal» og «unormal» brukar ho ikkje lenger. Funksjonshemma og funksjonsfrisk held i massevis, og ingen av dei utelukkar verken det eine eller det andre. No vil ho vere den ho sjølv mangla i tenåra: tv–personlegheita med funksjonsnedsettingar, bloggaren med ein diagnose eller kanskje den blinde politikaren?

– Det er mange som er opne om psykisk helse, og det er veldig bra. Men det er fordi nokon har gått framfor. No vil eg ha nokon som snakkar opent om fysisk helse og somatisk sjukdom.

«Eg førehandsdømmer ikkje lenger», svarar Guro Helene når eg spør kva sjukdommen har gjeve ho. Ho er glad for at ho sjølv har vorte flinkare og opnare i møte med det litt «annleise», og at bloggen kanskje kan smitte det same over på andre.

– Korleis seg du for deg livet om tjue år?

– Eg er i Oslo, iallfall i ein eller anna storby, med førarhund, barn og mann. Så får me berre sjå om han er blind eller ikkje. Er han blind kan det kanskje bli litt upraktisk med bil og sånt, men det er einaste hinder, trur eg.

--

Denne artikkelen har tidligere vært publisert hos Framtida.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
03:02 Helikopter med tre om bord styrtet i Minnesota02:56 En omkommet og en hardt skadd i trafikkulykke i Svolvær02:37 Vaksinemotstander arrestert på Samoa02:15 En kvinne i 80-årene er død og en kvinne i 40-årene er hardt skadd etter en trafikkulykke i Svolvær02:09 Én av ti sykepleiere har sett overgrep01:50 Uber melder om 6.000 overgrep på to år i USA01:42 Mann til sykehus med stikkskader01:23 Bloomberg vil gå inn for skjerpet våpenkontroll i USA00:37 Politiet: Mannen trolig ikke et tilfeldig offer00:02 Putin håper på fornying av nedrustningsavtale før nyttår23:57 Flere fjelloverganger åpnet igjen23:35 Arsenal-marerittet fortsetter – tapte på hjemmebane mot Brighton23:15 Frankrike lammet da hundretusener protesterte mot pensjonsreform23:14 Nytt Arsenal-mareritt – tapte på hjemmebane mot Brighton22:23 Facebook med søksmål etter svindelannonser22:11 Mann utga seg for å jobbe i barnevernet for å komme i kontakt med alenemor – dømt for overgrep22:09 Venstre og KrF stemte mot økt jobbrett for ureturnerbare22:01 Silva fikk sparken i Everton21:58 Frisørkjede nekter å følge pålegg – møter ministeren21:25 – Vi kan ikke godta at en sykdom som var på vei til å bli utslettet, blusser opp på denne måten21:22 Pelosi langet ut mot journalist som spurte om hun hater Trump20:32 Mann alvorlig skadd etter å ha blitt skutt i Trondheim19:18 Skatteetaten endrer regler etter avsløring18:43 Tandrevold med kjempeløp og 4.-plass i Östersund18:38 Regjeringen åpner for midlertidig dobbeltflagging18:37 Frp-politiker nominerer NATO til Nobels fredspris18:20 Politivideo: Slik kommer migranter seg inn i Europa17:04 Nordmann skutt i Brasil16:46 Ulf Leirstein skal lede Stortingets PST-undersøkelser16:14 Kronprins Haakon om Mette-Marits Epstein-møter: – Hun beklager og er lei seg15:52 Britene er misfornøyd med norsk juletre15:49 Norsk hopper sendt hjem fra Russland uten gyldig visum15:45 To menn dømt for drap på tidligere MC-klubbmedlem i Asker15:26 Norsk kvinne druknet i turistparadis15:11 Økt press på Hauglie – Ap og SV truer med mistillit15:10 Mann i 30-årene siktet for voldtekt etter taxitur13:59 Nederland-duellen kan avgjøre veien videre for Norge13:55 Nytt skritt mot riksrett i USA13:50 – For tidlig å si om dette vil få konsekvenser for Kallmyr13:23 Bent Høie gir seg som nestleder i Høyre13:12 Sjuåring i Tromsø ikke utsatt for vold – døde av drukning12:57 Nye tall: Krise for jordbruksinntektene12:56 To menn dømt for heroinsmugling over svenskegrensa12:56 Savnet kvinne (85) funnet død12:40 Norsk turist kvalte mann til døde – nå blir han siktet for drap12:30 USA er like splittet som under Vietnam-krigen12:29 Karlsson og Halfvarsson står over i Lillehammer11:57 19 besetningsmedlemmer bortført fra gresk supertanker11:57 PST har drevet ulovlig innhenting av flypassasjeropplysninger11:56 Melania Trump mener professor misbrukte sønnens navn11:37 Algerammede lakseoppdrettere får øke produksjonen11:31 Mann dømt til fengsel for hjemmelaget bombe i Larvik11:16 Trumps advokat på tur til Ukraina11:09 Zlatan vil ha strengere straff for rasisme10:04 Nortura avvikler drift på Otta – 78 ansatte berørt10:03 New Zealand vil hindre terrorsiktet i å spre sitt budskap10:01 Fransk storstreik utvides09:24 Japan la fram økonomisk redningspakke09:23 Stabilt sykefravær – målet om nedgang på 10 prosent like langt unna08:53 SAS om 2019-resultatet: – Utilfredsstillende08:53 Nordmenn flest drikker alkohol kun i helga08:52 Over 20 prosent færre passasjerer for Norwegian07:27 Utslitte polfarere ønsker foreløpig ikke helikopter07:17 Bil truffet av gjenstand fra vogntog på Stordabrua – utenlandsk mann døde07:15 Mourinho: – United var ikke bare bedre enn oss. De var mye bedre07:11 Forsvaret forsøker å selge F-16 og Sea King07:11 Russland bygger avansert superbase for kampfly nær Arktis07:08 Flere fjelloverganger stengt06:30 Nær 100 utmarkskommuner refser forslag om kraftskatt06:24 To døde etter skyting i Norrköping i Sverige06:11 Frankrike vil gå i stå under storstilt protest mot pensjonsreform06:00 FN-støttet elprosjekt er blitt het potet for Venezuelas opposisjon06:00 Drømmeopplegg på gang for Norge i håndball-VM05:57 Huawei saksøker USA igjen05:53 Tidligere oljefond-sjef mener nytt styre mangler kompetanse05:50 Dette skjer i dag05:37 Dette skjedde i natt05:30 Trettebergstuen: – Mette-Marit har vist dårlig dømmekraft05:04 Skitten overraskelse traff bonden midt i fjeset05:03 Marineansatt drepte to sivilt ansatte på marinebase på Hawaii05:00 Frp ypper til oljestrid med Høyre04:52 Presidentvalget i Bolivia var manipulert03:39 40.000 marsjerte i protest i Colombia03:18 Full meslingkrise på Samoa – alle skal vaksineres03:12 Taus veidirektør vil først snakke i januar02:39 Stavanger-lege fratatt autorisasjon for tredje gang02:13 Hevder Iran har utviklet kortdistanseraketter01:59 Skredsak mot Osterøy kommune henlagt01:18 58 migranter døde da båt sank utenfor Mauritania01:07 De rødgrønne enige om å øke matsikkerhet00:15 En person omkom i trafikkulykke i Nordland00:04 Telenor gransker svindel i pakistansk bank23:54 Mané herjet da Liverpool vant målfest mot byrivalen23:53 Dropper omstridt metode for å stoppe nettmobbing22:47 Abraham tilbake med scoring og målgivende i Chelsea-seier22:45 Fire personer i arbeidsulykke i Nordland – kan ikke hentes på grunn av været22:44 Åtte savnet etter at bygning raste sammen i Polen22:30 Rashford-dobbel reddet Solskjær i Mourinho-møtet på Old Trafford21:40 Mann (33) siktet for drapsforsøk i Sverige – tiltalt for politivold i Norge21:14 Norsk båt stjålet av menneskesmuglere
Siste nytt
03:02VerdenHelikopter med tre om bord styrtet i Minnesota02:56NorgeEn omkommet og en hardt skadd i trafikkulykke i Svolvær02:37VerdenVaksinemotstander arrestert på Samoa02:15NorgeEn kvinne i 80-årene er død og en kvinne i 40-årene er hardt skadd etter en trafikkulykke i Svolvær02:09NorgeÉn av ti sykepleiere har sett overgrep01:50VerdenUber melder om 6.000 overgrep på to år i USA01:42NorgeMann til sykehus med stikkskader01:23VerdenBloomberg vil gå inn for skjerpet våpenkontroll i USA00:37NorgePolitiet: Mannen trolig ikke et tilfeldig offer00:02VerdenPutin håper på fornying av nedrustningsavtale før nyttår23:57NorgeFlere fjelloverganger åpnet igjen23:35SportArsenal-marerittet fortsetter – tapte på hjemmebane mot Brighton23:15VerdenFrankrike lammet da hundretusener protesterte mot pensjonsreform23:14SportNytt Arsenal-mareritt – tapte på hjemmebane mot Brighton22:23VerdenFacebook med søksmål etter svindelannonser22:11NorgeMann utga seg for å jobbe i barnevernet for å komme i kontakt med alenemor – dømt for overgrep22:09NorgeVenstre og KrF stemte mot økt jobbrett for ureturnerbare22:01SportSilva fikk sparken i Everton21:58PengerFrisørkjede nekter å følge pålegg – møter ministeren21:25Helse og livsstil– Vi kan ikke godta at en sykdom som var på vei til å bli utslettet, blusser opp på denne måten21:22VerdenPelosi langet ut mot journalist som spurte om hun hater Trump20:32NorgeMann alvorlig skadd etter å ha blitt skutt i Trondheim19:18PengerSkatteetaten endrer regler etter avsløring18:43SportTandrevold med kjempeløp og 4.-plass i Östersund18:38NorgeRegjeringen åpner for midlertidig dobbeltflagging18:37NorgeFrp-politiker nominerer NATO til Nobels fredspris18:20VerdenPolitivideo: Slik kommer migranter seg inn i Europa17:04VerdenNordmann skutt i Brasil16:46NorgeUlf Leirstein skal lede Stortingets PST-undersøkelser16:14NorgeKronprins Haakon om Mette-Marits Epstein-møter: – Hun beklager og er lei seg15:52VerdenBritene er misfornøyd med norsk juletre15:49SportNorsk hopper sendt hjem fra Russland uten gyldig visum15:45NorgeTo menn dømt for drap på tidligere MC-klubbmedlem i Asker15:26VerdenNorsk kvinne druknet i turistparadis15:11PolitikkØkt press på Hauglie – Ap og SV truer med mistillit15:10NorgeMann i 30-årene siktet for voldtekt etter taxitur13:59SportNederland-duellen kan avgjøre veien videre for Norge13:55PolitikkNytt skritt mot riksrett i USA13:50Politikk– For tidlig å si om dette vil få konsekvenser for Kallmyr13:23PolitikkBent Høie gir seg som nestleder i Høyre13:12NorgeSjuåring i Tromsø ikke utsatt for vold – døde av drukning12:57NæringslivNye tall: Krise for jordbruksinntektene12:56NorgeTo menn dømt for heroinsmugling over svenskegrensa12:56NorgeSavnet kvinne (85) funnet død12:40VerdenNorsk turist kvalte mann til døde – nå blir han siktet for drap12:30StemmerUSA er like splittet som under Vietnam-krigen12:29SportKarlsson og Halfvarsson står over i Lillehammer11:57Verden19 besetningsmedlemmer bortført fra gresk supertanker11:57NorgePST har drevet ulovlig innhenting av flypassasjeropplysninger11:56VerdenMelania Trump mener professor misbrukte sønnens navn11:37PengerAlgerammede lakseoppdrettere får øke produksjonen11:31NorgeMann dømt til fengsel for hjemmelaget bombe i Larvik11:16VerdenTrumps advokat på tur til Ukraina11:09SportZlatan vil ha strengere straff for rasisme10:04PengerNortura avvikler drift på Otta – 78 ansatte berørt10:03VerdenNew Zealand vil hindre terrorsiktet i å spre sitt budskap10:01PengerFransk storstreik utvides09:24PengerJapan la fram økonomisk redningspakke09:23Helse og livsstilStabilt sykefravær – målet om nedgang på 10 prosent like langt unna08:53PengerSAS om 2019-resultatet: – Utilfredsstillende08:53Helse og livsstilNordmenn flest drikker alkohol kun i helga08:52PengerOver 20 prosent færre passasjerer for Norwegian07:27NorgeUtslitte polfarere ønsker foreløpig ikke helikopter07:17NorgeBil truffet av gjenstand fra vogntog på Stordabrua – utenlandsk mann døde07:15SportMourinho: – United var ikke bare bedre enn oss. De var mye bedre07:11NorgeForsvaret forsøker å selge F-16 og Sea King07:11NorgeRussland bygger avansert superbase for kampfly nær Arktis07:08NorgeFlere fjelloverganger stengt06:30PengerNær 100 utmarkskommuner refser forslag om kraftskatt06:24VerdenTo døde etter skyting i Norrköping i Sverige06:11VerdenFrankrike vil gå i stå under storstilt protest mot pensjonsreform06:00VerdenFN-støttet elprosjekt er blitt het potet for Venezuelas opposisjon06:00SportDrømmeopplegg på gang for Norge i håndball-VM05:57VerdenHuawei saksøker USA igjen05:53PengerTidligere oljefond-sjef mener nytt styre mangler kompetanse05:50NorgeDette skjer i dag05:37NorgeDette skjedde i natt05:30KulturTrettebergstuen: – Mette-Marit har vist dårlig dømmekraft05:04VerdenSkitten overraskelse traff bonden midt i fjeset05:03VerdenMarineansatt drepte to sivilt ansatte på marinebase på Hawaii05:00NorgeFrp ypper til oljestrid med Høyre04:52PolitikkPresidentvalget i Bolivia var manipulert03:39Verden40.000 marsjerte i protest i Colombia03:18Helse og livsstilFull meslingkrise på Samoa – alle skal vaksineres03:12NorgeTaus veidirektør vil først snakke i januar02:39NorgeStavanger-lege fratatt autorisasjon for tredje gang02:13VerdenHevder Iran har utviklet kortdistanseraketter01:59NorgeSkredsak mot Osterøy kommune henlagt01:18Verden58 migranter døde da båt sank utenfor Mauritania01:07NorgeDe rødgrønne enige om å øke matsikkerhet00:15NorgeEn person omkom i trafikkulykke i Nordland00:04PengerTelenor gransker svindel i pakistansk bank23:54SportMané herjet da Liverpool vant målfest mot byrivalen23:53KulturDropper omstridt metode for å stoppe nettmobbing22:47SportAbraham tilbake med scoring og målgivende i Chelsea-seier22:45NorgeFire personer i arbeidsulykke i Nordland – kan ikke hentes på grunn av været22:44VerdenÅtte savnet etter at bygning raste sammen i Polen22:30SportRashford-dobbel reddet Solskjær i Mourinho-møtet på Old Trafford21:40NorgeMann (33) siktet for drapsforsøk i Sverige – tiltalt for politivold i Norge21:14NorgeNorsk båt stjålet av menneskesmuglere
Populært