Meny

Utan auge

Guro Helene Sørdalen (22) er fødd med ein sjukdom som gjer ho gradvis blind. Foto: framtida.no

Då Guro Helene gjekk på ungdomsskulen åt ho så mykje gulrøter ho klarte. Ho hadde høyrd at det skulle vere bra for nattsynet ho sleit sånn med. Fem år seinare fekk ho vite at ho var fødd med ein sjukdom som gjer ho gradvis blind.

– Det hjelpte jo ikkje då, seier Guro Helene Sørdalen (22) og fortel om dei enorme mengdene gulrøter.

For litt over to år sidan, vinteren 2017, mista Guro Helene sentralsynet i løpet av nokre dagar. Frå å leve med det ho trudde var eit nokolunde normalt syn, var ho nede på under ti prosent syn berre i løpet av nokre dagar.

Først trudde ho medisinane ho gjekk på var grunnen. Ho hadde vore i narkose under ein operasjon, og då ho vakna var ikkje alt som det skulle – deler av synet var vekke. På pakken med smertestillande ho måtte ta etter operasjonen, vart ein frårådd å køyre bil. Guro Helene la saman to og to, og rekna med tablettane hadde skulda i det dårlege synet.

– Men då eg slutta på medisinane nokre dagar seinare, så gav ikkje det dårlege synet seg, fortel ho.

Ho reiste på legevakten, og vart innlagt med det same. Dei tre vekene på venterommet gjekk med til å lese brosjyrar om alle moglege synssjukdommar.

– Eller, mamma las dei høgt til meg då, seier ho.

«Offameg, eg håpar ikkje det er denne du har», hugsar ho mora sa då dei las om genfeilen Retinitis Pigmentosa i brosjyren på Rikshospitalet. Foto: Privat

Etter tre veker med testing og høgtlesing av brosjyrar kom beskjeden. Ho hadde fått påvist sjukdomen RP, Retinitis Pigmentosa, ein genfeil det enno ikkje finst behandling for. Ho hadde lese om sjukdommen på venterommet, og visste kva det var før legen rakk å forklare: Ho kom til å bli blind, sannsynlegvis før ho fyller førti.

Har alltid trudd ho var «klønete»

Ho kvepp ofte, og seier ho alltid har vore litt redd og engsteleg, utan å innsjå at det er på grunn av synet.

– Eg har alltid berre tenkt at eg er litt vimsete og klønete, fortel Guro Helene.

Ho kallar det «generelt upraktisk» å sjå dårleg. Ho kan ikkje køyre bil, og det har skjedd meir enn ein gong at ho møter opp med gensaren på vranga. Heime kan ho bruke enormt lang tid på å leite etter småting, som er irriterande nok for synsfriske – som nøkkelen. Ho er kjend for å kome for seint, og snø og is som skjuler konturane på mørke fortau gjer det ikkje noko lettare å kome fram i tide.

I mørket og i store folkemengder brukar ho kvit stokk for å ikkje gå inn i folk. Det tek tid å finne fram i store byar, og ho må berekne minst dobbelt så lang tid som andre. Kanskje ikkje så rart, når du berre har tretti prosent sentralsyn, knapt noko sidesyn og elendig nattsyn.

Ei lette å få ein diagnose

Mange rundt ho såg på diagnosen som ein av dei tristaste beskjedane ein kunne få, og det vanka støttemeldingar og varme klemmar frå både venner, familie og kjente.

Men det som var noko nytt og sjokkerande for alle andre, vart ei lette for Guro Helene. Sjølv om det var surrealistisk å få beskjeden om at ho kom til å bli blind, betydde diagnosen at ho endeleg kunne gje alle dei uforklarlege kvardagsutfordringane eit namn.

– Alle var sjokkerte, bortsett frå meg. Dei grein, men eg tenkte berre «åja, det gjev meining».

«Dette går bra. Berre vent og sjå». Ho prøvde å overtyde dei rundt seg om at dette ikkje var noko dystopi. Mange venta på «smellen»; at ho skulle innsjå alvoret og ta innover seg det mange trudde vil bli ei bokstavleg tala mørk framtid.

– Som barn var det jo alltid det eg var mest redd for, å miste ein sans. «Tenk om eg blir blind, det er jo det verste som kan skje». Men då eg fekk beskjeden var det plutseleg ikkje det lengre.

To år seinare har smellen enno ikkje kome, og Guro Helene har i staden byrja å førebu seg på livet utan auge. Ho øver på punktskrift og brukar den kvite stokken litt oftare enn ho eigentleg må. I stova i leilegheita har ho fått ei stor kvit «sol», ein lampe som gjer kveldane lyse nok til at ho ser, og i klasserommet er det sett opp eit tavlekamera med direkteoverføringar til Mac-en hennar.

Frykten for bygdesnakk

I dag, to år etter at ho fekk diagnosen, møter Framtida.no ho i leilegheita ho deler med hunden Wilma i heimbyen Kragerø. Kvardagane går med til skule der ho tek opp fag frå vidaregåande, men ho likar seg best når ho får blogge og oppdatere sosiale medium. På Snapchat, Instagram, blogg og YouTube har kjente og ukjente følgt med på kvardagens opp- og nedturar i snart to år. Det heile starta med ei frykt for bygdesnakk og ryktespreiing.

– Skjer det noko på ein liten plass som er bitte litt utanfor normalen, så veit alle om det. Eg ville at all info skulle vere riktig og kome frå meg, så når eg vart innlagt på sjukehuset første gangen, starta eg ein Snapchat–konto der venner, familie og andre nysgjerrige kunne følgje med fram til legane fann ut kva som feila meg.

– Men så synest eg det var så kjekt at eg etter kvart starta bloggen i tillegg til Snapchat–kontoen, held ho fram.

Legane fann aldri årsaka til det plutselege synstapet, men hypotesen er at synet gradvis vil forsvinne. Det er altså lite truleg at Guro Helene vaknar opp i morgon og er blind. Men det er også svært usannsynleg at ho har syn etter fylte førti.

Kokar ned til openheit

Tilbakemeldingane på bloggen har vore positive. Andre funksjonshemma kjenner seg igjen, og funksjonsfriske har sagt at dei har fått eit nytt syn på folk som lever med funksjonshemmingar.

Men ikkje alle forstår.

– Folk lurar jo faktisk på korleis dei snakkar med oss! «Korleis snakkar ein med folk som sit i rullestol?», «korleis handhelsar ein på blinde»? «Opn munnen!» pleiar eg å svare.

Ho innrømmer at ho også sjølv lurte på slikt før ho vart kjent med mange i Norges Blindeforbunds ungdom.

– Grunnen til at eg no kan setje meg inn i diskrimineringa er at eg har vore slik sjølv, seier ho og fortel at ho var usikker den første gongen ho skulle på møte i Norges Blindeforbunds ungdom. «Korleis veit eg at eg treff rett hand?», «skal eg berre ta den, eller?», «blir det kleint?».

Guro Helene svarar gjerne på spørsmål, frå både store og små, men ein ting har ho sett seg lei på: at foreldre hysjar på dei undrande borna sine.

– Når eg går med kvit stokk for eksempel, er det veldig forskjell på korleis foreldra reagerer når ungane spør kvifor eg går med stokk. Nokon seier «hysj, ikkje spør slik, tenk korleis ho må føle seg», andre seier «ho brukar kvit stokk fordi ho ser dårleg, så då må me vere flinke på å flytte oss slik at me ikkje står i vegen».

– Med ein gong ein seier «hysj», blir den kvite stokken farleg, og det skapar eit stigma. Ein må heller lære ungane å stille spørsmål når dei lurar på noko, seier ho oppgitt.

Saknar bilen og stjernene

Eit av dei første teikna på RP, at nattehimmelen blir heilt svart.

– Før kunne eg sjå stjerner. No kikar eg hardt, leitar, men dei dukkar aldri opp.

Då det ikkje lenger berre var hennar eigne spekulasjonar, men ein faktisk diagnose som fortalte ho og dei rundt ho at ho såg dårleg, byrja syn stadig oftare å bli eit samtaleemne i vennegjengen. Dei er nysgjerrige på kva ho ser – og ho er nysgjerrig tilbake. «Hæ, lyser gatelyktene opp heile vegen? Eg ser berre ein meter rundt stolpen, elles er det heilt mørkt».

– Eg har alltid trudd at me såg det same, men etter at me byrja å snakke om det har eg fått mange overraskingar, fortel ho.

Å gje frå seg sertifikatet var noko av det verste då ho fekk påvist sjukdommen, sjølv om ho ikkje kan forstå korleis nokon let ho køyre bil med såpass dårleg syn. Ho hadde hatt lappen i eitt år då ho fekk påvist sjukdommen.

– Det var rart å miste den – ikkje fordi eg er bilinteressert, men fordi det var eit teikn på fridom. No var det som om nokon bestemte at eg ikkje fekk gjere det eg sjølv ville. Plutseleg var eg avhengig av andre.

Vil ikkje bruke tida på å bekymre seg

Sjukehusbesøk og diagnosar var ikkje noko nytt for Kragerø–jenta. Som fireåring vart ho nyretransplantert, og sjølv om det verka som alt gjekk bra i mange år, baud tenåra på utalege nye sjukehusbesøk.

– Eg er van til å innstille livet på nytt. Og uansett: er eg deppa går det berre utover meg sjølv.

No er neste stopp Oslo. Først må ho berre bli ferdig med dei siste faga ho tek opp.

– Eg er utolmodig etter å kome meg vidare. Eg kjedar meg her, fortel ho.

Dei fleste jamaldrande har allereie flytta til hovudstaden, og ho er der nesten kvar helg, enten for å møte gamle barndomsvenninner, eller for å møte nye venner i Blindeforbundet.

– Eg føler eg bur mykje på den bussen ja, he he.

Om det blir kultur– og kommunikasjonsstudium eller statsvitskap i Oslo veit ho ikkje enno, men at ho skal jobbe i blindeforbundet er ho viss på. Og hjartesaka? Universell utforming og likestilling.

– Universell utfordring er nøkkelen til at me funksjonshemma skal klare ting åleine. Med meir tilrettelegging hadde me funksjonshemma også vorte meir synlege og mindre framande for samfunnet elles, seier ho, og fortel at kollektivtransporten i Kragerø er håplaus, og gjer ho avhengig av andre for å kome seg rundt.

«Me er ikkje ein del av mangfaldet»

Har du nokon gong sett ein funksjonshemma programleiar? Politikar? Filmstjerne? Guro Helene spør, journalisten rynkar på nasa og tenker seg om.

– Me er veldig opptekne av mangfaldsprinsippet her i Norge, men der er ikkje me funksjonshemma med ein gong. Når det for eksempel kvinner ikkje er representert, blir det eit veldig oppstyr. Ingen reagerer når me blir unntatt, seier Guro Helene.

Orda «normal» og «unormal» brukar ho ikkje lenger. Funksjonshemma og funksjonsfrisk held i massevis, og ingen av dei utelukkar verken det eine eller det andre. No vil ho vere den ho sjølv mangla i tenåra: tv–personlegheita med funksjonsnedsettingar, bloggaren med ein diagnose eller kanskje den blinde politikaren?

– Det er mange som er opne om psykisk helse, og det er veldig bra. Men det er fordi nokon har gått framfor. No vil eg ha nokon som snakkar opent om fysisk helse og somatisk sjukdom.

«Eg førehandsdømmer ikkje lenger», svarar Guro Helene når eg spør kva sjukdommen har gjeve ho. Ho er glad for at ho sjølv har vorte flinkare og opnare i møte med det litt «annleise», og at bloggen kanskje kan smitte det same over på andre.

– Korleis seg du for deg livet om tjue år?

– Eg er i Oslo, iallfall i ein eller anna storby, med førarhund, barn og mann. Så får me berre sjå om han er blind eller ikkje. Er han blind kan det kanskje bli litt upraktisk med bil og sånt, men det er einaste hinder, trur eg.

--

Denne artikkelen har tidligere vært publisert hos Framtida.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
19:14 Erik Solheim skal jobbe for Kjell Inge Røkke18:57 Høyere oppmøte i EU-valget18:51 Siktet mann nekter straffskyld for skyting i Oslo18:43 Prinsesse Märtha Louise hyllet idrettsglede og mangfold – og delte ut klemmer18:40 To døde og flere skadd da tornado rammet by i Oklahoma18:38 Tysk valgdagsmåling: De grønne går kraftig fram18:03 Anette Hoff: – Takknemlig for å spille noen som betydde så mye for så mange17:45 Østerriksk måling: De konservative går fram17:03 Over 500 barn testet positivt for hiv i pakistansk by17:03 Sjokkmåling: Én av tre kunne stemt på et bompengeparti16:25 Slange skapte bekymring i Oslo – var ikke ekte16:23 To menn siktet for knivstikking på Voss16:23 Tre drept i to bombeeksplosjoner i Nepal15:03 Svenske og tre franskmenn dømt i Irak for å ha sluttet seg til IS14:45 Anmelder Visjon Norge for oppfordring til demonutdrivelse på barn14:23 Fiskeriministeren møter algerammede oppdrettere13:38 Ruud lekte seg i Paris: – Det føles veldig bra13:26 MDG sikter mot makt i fire storbyer12:45 Ada Hegerberg giftet seg12:37 MDG går for gratis skolemat og leksefri for de minste12:36 Kjøll ny idrettspresident, Tvedt byttes ut etter fire år12:02 Norge blant de ivrigste i EUs forsvarsbyrå11:35 Slange skapte bekymring i Oslo – var ikke ekte11:26 Sandvolleyball: Mol og Sørum vant nok en storturnering10:46 Store utfordringer i demensomsorgen bekymrer10:30 Forsker: – Hvaldimir er syk10:13 Kraftig jordskjelv i Peru10:11 Forskerne frykter barkbilleepidemi i sommer09:37 Avgjørende dag i EU-valget09:35 Norske Kim (37) lever trenerdrømmen i NHL – kan vinne tittelen med Bruins08:21 To pågrepet etter knivstikking på Voss07:45 -Åtte til sykehus etter skyting på fest i Virginia06:59 Mann til sykehus med alvorlige skader i Trondheim06:38 Slik påvirker EU-valgene Norge06:12 Leirstein kan få 400.000 i partistøtte fra Stortinget05:50 Dette skjer i dag05:33 Dette skjedde i natt05:04 Ekspert: – Langt fram til løsning i Venezuela04:44 Drapsdømt mann frifunnet for stalking03:42 Danmark diskuterer tvangsretur av asylsøkere med Sudan02:59 To menn møter i retten – tiltalt for oppbevaring av 10 kilo hasj02:23 Trump ikke urolig over Nord-Koreas rakettoppskyting02:00 AP: Nye bevis knytter Colombias hærsjef til drap på sivile01:23 Kvinne pågrepet for vold mot politiet00:55 Eldrepolitikken viktig for unge velgere i Danmark00:17 TV 2: Ny James Bond-film kan være i gang på Sunnmøre22:39 Titusenvis protesterer mot Netanyahu i Israel22:34 30.000 marsjerte for klimaet i København22:27 Anna & Emma vant MGPjr 201922:17 Gullpalmen til Sør-Korea for første gang21:52 Avslører de innerste hemmelighetene i påstått sexkult21:45 Nye Venezuela-samtaler i Oslo til uka21:11 Tore Sandberg har begjært NRK-sjefen avhørt om Orderud-saken20:33 Antonio Banderas vant skuespillerpris i Cannes20:16 Slik bør NRK møte TV-slavenes behov19:52 Lillestrøm ydmyket erkerival Vålerenga19:48 – Migrasjonen har skapt en stor sikkerhetsrisiko på vårt kontinent19:47 Voldsdømt tiltalt på nytt - prøvde å bestille dobbeltdrap mens han sonet19:09 Rally: Oliver Solberg leder i EM-debuten19:08 Jakten fortsetter på mistenkt pakkebomber i Frankrike18:51 Overvåkingskulturen vokser, har vi noe håp om å slippe unna?18:50 Finland tok ny stor skalp, suste til VM-finale18:43 MDG får to nestledere18:26 Mann stukket i brystet under karneval i Aalborg18:21 Mays mulige arvtakere i gang med brexit-krangelen17:24 Paven sammenligner abort med leiemord16:21 Fallskjermhopper ble sittende fast i tre – 23 meter over bakken15:14 MDG vil avvikle fossil cruisetrafikk innen 202515:13 Grønn Ungdom refser MDGs vindkraftbrems14:47 Idrettstinget sa ja til OL-sonderinger, 2030 neste mulighet14:29 Politiet jakter bilist etter ulykke14:12 Knøttsmå fisk har en svært viktig men makaber rolle for livet på korallrevene14:06 FN-domstol krever at Russland løslater ukrainere14:06 Tuchel forlenger med Paris Saint-Germain13:25 MDGs Oslo-topp: Jeg elsker bomringen!12:50 SV vil ha bompenger for å redusere køer, men ikke til motorveier12:36 Tre fortsatt på sykehus etter eksplosjon i Lyon12:33 Her er de nye deltakerne i «Farmen kjendis»12:18 Tidligere sykkelpresident om anmeldelsen: – En personlig forfølgelse11:53 Nytt IT-system skal hindre tungtransport i å bruke brikker for elbil11:30 Østigård tror på snuoperasjon etter tap i Norges åpningskamp i U20-VM09:55 To nye dødsfall på Mount Everest02:54 Guvernøren i Missouri undertegnet streng abortlov02:26 Verdens dyreste medisin godkjent i USA02:23 800.000 flere fisk er døde av dødsalgen01:55 Mann alvorlig skadd – to MC-medlemmer pågrepet01:19 Helsedepartementet vurderer vaksinasjonsprogram for voksne00:37 Halve Norge tror østeuropeisk arbeidsinnvandring presser ned lønninger23:43 Trump selger våpen til Saudi-Arabia uten Kongressens godkjennelse22:55 Godt utgangspunkt for Ødegaard og Vitesse22:40 Nedtur i Norges åpningskamp i U20-VM22:19 Giske tror han hadde gitt seg i politikken uten Sofies versjon21:48 Beskylder Trump for å dikte opp sykdom for å slippe å delta i Vietnamkrigen21:36 Messi: – Liverpool-kampen en av de verste opplevelsene i karrieren21:35 Minst 19 tenåringer omkom i brann i India21:13 Elyounoussi scoret i sin femte kamp på rad21:13 73-åring dømt for å ha mishandlet kona i 40 år20:45 26-åring tiltalt for overgrep mot seks år gammel gutt20:10 Bråslakter laks – må rekke det for den dør20:09 Spetalen kan ha gått glipp av 8 milliarder
Siste nytt
19:14NorgeErik Solheim skal jobbe for Kjell Inge Røkke18:57VerdenHøyere oppmøte i EU-valget18:51NorgeSiktet mann nekter straffskyld for skyting i Oslo18:43NorgePrinsesse Märtha Louise hyllet idrettsglede og mangfold – og delte ut klemmer18:40VerdenTo døde og flere skadd da tornado rammet by i Oklahoma18:38VerdenTysk valgdagsmåling: De grønne går kraftig fram18:03Helse og livsstilAnette Hoff: – Takknemlig for å spille noen som betydde så mye for så mange17:45VerdenØsterriksk måling: De konservative går fram17:03HelseOver 500 barn testet positivt for hiv i pakistansk by17:03MotorSjokkmåling: Én av tre kunne stemt på et bompengeparti16:25NorgeSlange skapte bekymring i Oslo – var ikke ekte16:23NorgeTo menn siktet for knivstikking på Voss16:23VerdenTre drept i to bombeeksplosjoner i Nepal15:03NorgeSvenske og tre franskmenn dømt i Irak for å ha sluttet seg til IS14:45NorgeAnmelder Visjon Norge for oppfordring til demonutdrivelse på barn14:23PolitikkFiskeriministeren møter algerammede oppdrettere13:38SportRuud lekte seg i Paris: – Det føles veldig bra13:26PolitikkMDG sikter mot makt i fire storbyer12:45SportAda Hegerberg giftet seg12:37PolitikkMDG går for gratis skolemat og leksefri for de minste12:36SportKjøll ny idrettspresident, Tvedt byttes ut etter fire år12:02PolitikkNorge blant de ivrigste i EUs forsvarsbyrå11:35NorgeSlange skapte bekymring i Oslo – var ikke ekte11:26SportSandvolleyball: Mol og Sørum vant nok en storturnering10:46Helse og livsstilStore utfordringer i demensomsorgen bekymrer10:30NorgeForsker: – Hvaldimir er syk10:13VerdenKraftig jordskjelv i Peru10:11NæringslivForskerne frykter barkbilleepidemi i sommer09:37PolitikkAvgjørende dag i EU-valget09:35SportNorske Kim (37) lever trenerdrømmen i NHL – kan vinne tittelen med Bruins08:21NorgeTo pågrepet etter knivstikking på Voss07:45Verden-Åtte til sykehus etter skyting på fest i Virginia06:59NorgeMann til sykehus med alvorlige skader i Trondheim06:38VerdenSlik påvirker EU-valgene Norge06:12PengerLeirstein kan få 400.000 i partistøtte fra Stortinget05:50NorgeDette skjer i dag05:33NorgeDette skjedde i natt05:04VerdenEkspert: – Langt fram til løsning i Venezuela04:44NorgeDrapsdømt mann frifunnet for stalking03:42VerdenDanmark diskuterer tvangsretur av asylsøkere med Sudan02:59NorgeTo menn møter i retten – tiltalt for oppbevaring av 10 kilo hasj02:23VerdenTrump ikke urolig over Nord-Koreas rakettoppskyting02:00VerdenAP: Nye bevis knytter Colombias hærsjef til drap på sivile01:23NorgeKvinne pågrepet for vold mot politiet00:55VerdenEldrepolitikken viktig for unge velgere i Danmark00:17NorgeTV 2: Ny James Bond-film kan være i gang på Sunnmøre22:39VerdenTitusenvis protesterer mot Netanyahu i Israel22:34Verden30.000 marsjerte for klimaet i København22:27NorgeAnna & Emma vant MGPjr 201922:17VerdenGullpalmen til Sør-Korea for første gang21:52VerdenAvslører de innerste hemmelighetene i påstått sexkult21:45VerdenNye Venezuela-samtaler i Oslo til uka21:11NorgeTore Sandberg har begjært NRK-sjefen avhørt om Orderud-saken20:33VerdenAntonio Banderas vant skuespillerpris i Cannes20:16KulturSlik bør NRK møte TV-slavenes behov19:52SportLillestrøm ydmyket erkerival Vålerenga19:48Politikk– Migrasjonen har skapt en stor sikkerhetsrisiko på vårt kontinent19:47NorgeVoldsdømt tiltalt på nytt - prøvde å bestille dobbeltdrap mens han sonet19:09SportRally: Oliver Solberg leder i EM-debuten19:08VerdenJakten fortsetter på mistenkt pakkebomber i Frankrike18:51StemmerOvervåkingskulturen vokser, har vi noe håp om å slippe unna?18:50SportFinland tok ny stor skalp, suste til VM-finale18:43NorgeMDG får to nestledere18:26VerdenMann stukket i brystet under karneval i Aalborg18:21VerdenMays mulige arvtakere i gang med brexit-krangelen17:24VerdenPaven sammenligner abort med leiemord16:21NorgeFallskjermhopper ble sittende fast i tre – 23 meter over bakken15:14NorgeMDG vil avvikle fossil cruisetrafikk innen 202515:13PolitikkGrønn Ungdom refser MDGs vindkraftbrems14:47SportIdrettstinget sa ja til OL-sonderinger, 2030 neste mulighet14:29NorgePolitiet jakter bilist etter ulykke14:12NyheterKnøttsmå fisk har en svært viktig men makaber rolle for livet på korallrevene14:06VerdenFN-domstol krever at Russland løslater ukrainere14:06SportTuchel forlenger med Paris Saint-Germain13:25PolitikkMDGs Oslo-topp: Jeg elsker bomringen!12:50MotorSV vil ha bompenger for å redusere køer, men ikke til motorveier12:36VerdenTre fortsatt på sykehus etter eksplosjon i Lyon12:33NorgeHer er de nye deltakerne i «Farmen kjendis»12:18SportTidligere sykkelpresident om anmeldelsen: – En personlig forfølgelse11:53PengerNytt IT-system skal hindre tungtransport i å bruke brikker for elbil11:30SportØstigård tror på snuoperasjon etter tap i Norges åpningskamp i U20-VM09:55VerdenTo nye dødsfall på Mount Everest02:54VerdenGuvernøren i Missouri undertegnet streng abortlov02:26VerdenVerdens dyreste medisin godkjent i USA02:23Norge800.000 flere fisk er døde av dødsalgen01:55NorgeMann alvorlig skadd – to MC-medlemmer pågrepet01:19NorgeHelsedepartementet vurderer vaksinasjonsprogram for voksne00:37NorgeHalve Norge tror østeuropeisk arbeidsinnvandring presser ned lønninger23:43VerdenTrump selger våpen til Saudi-Arabia uten Kongressens godkjennelse22:55SportGodt utgangspunkt for Ødegaard og Vitesse22:40SportNedtur i Norges åpningskamp i U20-VM22:19PolitikkGiske tror han hadde gitt seg i politikken uten Sofies versjon21:48VerdenBeskylder Trump for å dikte opp sykdom for å slippe å delta i Vietnamkrigen21:36SportMessi: – Liverpool-kampen en av de verste opplevelsene i karrieren21:35VerdenMinst 19 tenåringer omkom i brann i India21:13SportElyounoussi scoret i sin femte kamp på rad21:13Norge73-åring dømt for å ha mishandlet kona i 40 år20:45Norge26-åring tiltalt for overgrep mot seks år gammel gutt20:10NorgeBråslakter laks – må rekke det for den dør20:09PengerSpetalen kan ha gått glipp av 8 milliarder
Populært