Utan auge

Guro Helene Sørdalen (22) er fødd med ein sjukdom som gjer ho gradvis blind.
Guro Helene Sørdalen (22) er fødd med ein sjukdom som gjer ho gradvis blind. Foto: framtida.no

Då Guro Helene gjekk på ungdomsskulen åt ho så mykje gulrøter ho klarte. Ho hadde høyrd at det skulle vere bra for nattsynet ho sleit sånn med. Fem år seinare fekk ho vite at ho var fødd med ein sjukdom som gjer ho gradvis blind.

– Det hjelpte jo ikkje då, seier Guro Helene Sørdalen (22) og fortel om dei enorme mengdene gulrøter.

For litt over to år sidan, vinteren 2017, mista Guro Helene sentralsynet i løpet av nokre dagar. Frå å leve med det ho trudde var eit nokolunde normalt syn, var ho nede på under ti prosent syn berre i løpet av nokre dagar.

Først trudde ho medisinane ho gjekk på var grunnen. Ho hadde vore i narkose under ein operasjon, og då ho vakna var ikkje alt som det skulle – deler av synet var vekke. På pakken med smertestillande ho måtte ta etter operasjonen, vart ein frårådd å køyre bil. Guro Helene la saman to og to, og rekna med tablettane hadde skulda i det dårlege synet.

– Men då eg slutta på medisinane nokre dagar seinare, så gav ikkje det dårlege synet seg, fortel ho.

Ho reiste på legevakten, og vart innlagt med det same. Dei tre vekene på venterommet gjekk med til å lese brosjyrar om alle moglege synssjukdommar.

– Eller, mamma las dei høgt til meg då, seier ho.

«Offameg, eg håpar ikkje det er denne du har», hugsar ho mora sa då dei las om genfeilen Retinitis Pigmentosa i brosjyren på Rikshospitalet. Foto: Privat
«Offameg, eg håpar ikkje det er denne du har», hugsar ho mora sa då dei las om genfeilen Retinitis Pigmentosa i brosjyren på Rikshospitalet. Foto: Privat

Etter tre veker med testing og høgtlesing av brosjyrar kom beskjeden. Ho hadde fått påvist sjukdomen RP, Retinitis Pigmentosa, ein genfeil det enno ikkje finst behandling for. Ho hadde lese om sjukdommen på venterommet, og visste kva det var før legen rakk å forklare: Ho kom til å bli blind, sannsynlegvis før ho fyller førti.

Har alltid trudd ho var «klønete»

Ho kvepp ofte, og seier ho alltid har vore litt redd og engsteleg, utan å innsjå at det er på grunn av synet.

– Eg har alltid berre tenkt at eg er litt vimsete og klønete, fortel Guro Helene.

Ho kallar det «generelt upraktisk» å sjå dårleg. Ho kan ikkje køyre bil, og det har skjedd meir enn ein gong at ho møter opp med gensaren på vranga. Heime kan ho bruke enormt lang tid på å leite etter småting, som er irriterande nok for synsfriske – som nøkkelen. Ho er kjend for å kome for seint, og snø og is som skjuler konturane på mørke fortau gjer det ikkje noko lettare å kome fram i tide.

I mørket og i store folkemengder brukar ho kvit stokk for å ikkje gå inn i folk. Det tek tid å finne fram i store byar, og ho må berekne minst dobbelt så lang tid som andre. Kanskje ikkje så rart, når du berre har tretti prosent sentralsyn, knapt noko sidesyn og elendig nattsyn.

Ei lette å få ein diagnose

Mange rundt ho såg på diagnosen som ein av dei tristaste beskjedane ein kunne få, og det vanka støttemeldingar og varme klemmar frå både venner, familie og kjente.

Men det som var noko nytt og sjokkerande for alle andre, vart ei lette for Guro Helene. Sjølv om det var surrealistisk å få beskjeden om at ho kom til å bli blind, betydde diagnosen at ho endeleg kunne gje alle dei uforklarlege kvardagsutfordringane eit namn.

– Alle var sjokkerte, bortsett frå meg. Dei grein, men eg tenkte berre «åja, det gjev meining».

«Dette går bra. Berre vent og sjå». Ho prøvde å overtyde dei rundt seg om at dette ikkje var noko dystopi. Mange venta på «smellen»; at ho skulle innsjå alvoret og ta innover seg det mange trudde vil bli ei bokstavleg tala mørk framtid.

– Som barn var det jo alltid det eg var mest redd for, å miste ein sans. «Tenk om eg blir blind, det er jo det verste som kan skje». Men då eg fekk beskjeden var det plutseleg ikkje det lengre.

To år seinare har smellen enno ikkje kome, og Guro Helene har i staden byrja å førebu seg på livet utan auge. Ho øver på punktskrift og brukar den kvite stokken litt oftare enn ho eigentleg må. I stova i leilegheita har ho fått ei stor kvit «sol», ein lampe som gjer kveldane lyse nok til at ho ser, og i klasserommet er det sett opp eit tavlekamera med direkteoverføringar til Mac-en hennar.

Frykten for bygdesnakk

I dag, to år etter at ho fekk diagnosen, møter Framtida.no ho i leilegheita ho deler med hunden Wilma i heimbyen Kragerø. Kvardagane går med til skule der ho tek opp fag frå vidaregåande, men ho likar seg best når ho får blogge og oppdatere sosiale medium. På Snapchat, Instagram, blogg og YouTube har kjente og ukjente følgt med på kvardagens opp- og nedturar i snart to år. Det heile starta med ei frykt for bygdesnakk og ryktespreiing.

– Skjer det noko på ein liten plass som er bitte litt utanfor normalen, så veit alle om det. Eg ville at all info skulle vere riktig og kome frå meg, så når eg vart innlagt på sjukehuset første gangen, starta eg ein Snapchat–konto der venner, familie og andre nysgjerrige kunne følgje med fram til legane fann ut kva som feila meg.

– Men så synest eg det var så kjekt at eg etter kvart starta bloggen i tillegg til Snapchat–kontoen, held ho fram.

Legane fann aldri årsaka til det plutselege synstapet, men hypotesen er at synet gradvis vil forsvinne. Det er altså lite truleg at Guro Helene vaknar opp i morgon og er blind. Men det er også svært usannsynleg at ho har syn etter fylte førti.

Kokar ned til openheit

Tilbakemeldingane på bloggen har vore positive. Andre funksjonshemma kjenner seg igjen, og funksjonsfriske har sagt at dei har fått eit nytt syn på folk som lever med funksjonshemmingar.

Men ikkje alle forstår.

– Folk lurar jo faktisk på korleis dei snakkar med oss! «Korleis snakkar ein med folk som sit i rullestol?», «korleis handhelsar ein på blinde»? «Opn munnen!» pleiar eg å svare.

Ho innrømmer at ho også sjølv lurte på slikt før ho vart kjent med mange i Norges Blindeforbunds ungdom.

– Grunnen til at eg no kan setje meg inn i diskrimineringa er at eg har vore slik sjølv, seier ho og fortel at ho var usikker den første gongen ho skulle på møte i Norges Blindeforbunds ungdom. «Korleis veit eg at eg treff rett hand?», «skal eg berre ta den, eller?», «blir det kleint?».

Guro Helene svarar gjerne på spørsmål, frå både store og små, men ein ting har ho sett seg lei på: at foreldre hysjar på dei undrande borna sine.

– Når eg går med kvit stokk for eksempel, er det veldig forskjell på korleis foreldra reagerer når ungane spør kvifor eg går med stokk. Nokon seier «hysj, ikkje spør slik, tenk korleis ho må føle seg», andre seier «ho brukar kvit stokk fordi ho ser dårleg, så då må me vere flinke på å flytte oss slik at me ikkje står i vegen».

– Med ein gong ein seier «hysj», blir den kvite stokken farleg, og det skapar eit stigma. Ein må heller lære ungane å stille spørsmål når dei lurar på noko, seier ho oppgitt.

Saknar bilen og stjernene

Eit av dei første teikna på RP, at nattehimmelen blir heilt svart.

– Før kunne eg sjå stjerner. No kikar eg hardt, leitar, men dei dukkar aldri opp.

Då det ikkje lenger berre var hennar eigne spekulasjonar, men ein faktisk diagnose som fortalte ho og dei rundt ho at ho såg dårleg, byrja syn stadig oftare å bli eit samtaleemne i vennegjengen. Dei er nysgjerrige på kva ho ser – og ho er nysgjerrig tilbake. «Hæ, lyser gatelyktene opp heile vegen? Eg ser berre ein meter rundt stolpen, elles er det heilt mørkt».

– Eg har alltid trudd at me såg det same, men etter at me byrja å snakke om det har eg fått mange overraskingar, fortel ho.

Å gje frå seg sertifikatet var noko av det verste då ho fekk påvist sjukdommen, sjølv om ho ikkje kan forstå korleis nokon let ho køyre bil med såpass dårleg syn. Ho hadde hatt lappen i eitt år då ho fekk påvist sjukdommen.

– Det var rart å miste den – ikkje fordi eg er bilinteressert, men fordi det var eit teikn på fridom. No var det som om nokon bestemte at eg ikkje fekk gjere det eg sjølv ville. Plutseleg var eg avhengig av andre.

Vil ikkje bruke tida på å bekymre seg

Sjukehusbesøk og diagnosar var ikkje noko nytt for Kragerø–jenta. Som fireåring vart ho nyretransplantert, og sjølv om det verka som alt gjekk bra i mange år, baud tenåra på utalege nye sjukehusbesøk.

– Eg er van til å innstille livet på nytt. Og uansett: er eg deppa går det berre utover meg sjølv.

No er neste stopp Oslo. Først må ho berre bli ferdig med dei siste faga ho tek opp.

– Eg er utolmodig etter å kome meg vidare. Eg kjedar meg her, fortel ho.

Dei fleste jamaldrande har allereie flytta til hovudstaden, og ho er der nesten kvar helg, enten for å møte gamle barndomsvenninner, eller for å møte nye venner i Blindeforbundet.

– Eg føler eg bur mykje på den bussen ja, he he.

Om det blir kultur– og kommunikasjonsstudium eller statsvitskap i Oslo veit ho ikkje enno, men at ho skal jobbe i blindeforbundet er ho viss på. Og hjartesaka? Universell utforming og likestilling.

– Universell utfordring er nøkkelen til at me funksjonshemma skal klare ting åleine. Med meir tilrettelegging hadde me funksjonshemma også vorte meir synlege og mindre framande for samfunnet elles, seier ho, og fortel at kollektivtransporten i Kragerø er håplaus, og gjer ho avhengig av andre for å kome seg rundt.

«Me er ikkje ein del av mangfaldet»

Har du nokon gong sett ein funksjonshemma programleiar? Politikar? Filmstjerne? Guro Helene spør, journalisten rynkar på nasa og tenker seg om.

– Me er veldig opptekne av mangfaldsprinsippet her i Norge, men der er ikkje me funksjonshemma med ein gong. Når det for eksempel kvinner ikkje er representert, blir det eit veldig oppstyr. Ingen reagerer når me blir unntatt, seier Guro Helene.

Orda «normal» og «unormal» brukar ho ikkje lenger. Funksjonshemma og funksjonsfrisk held i massevis, og ingen av dei utelukkar verken det eine eller det andre. No vil ho vere den ho sjølv mangla i tenåra: tv–personlegheita med funksjonsnedsettingar, bloggaren med ein diagnose eller kanskje den blinde politikaren?

– Det er mange som er opne om psykisk helse, og det er veldig bra. Men det er fordi nokon har gått framfor. No vil eg ha nokon som snakkar opent om fysisk helse og somatisk sjukdom.

«Eg førehandsdømmer ikkje lenger», svarar Guro Helene når eg spør kva sjukdommen har gjeve ho. Ho er glad for at ho sjølv har vorte flinkare og opnare i møte med det litt «annleise», og at bloggen kanskje kan smitte det same over på andre.

– Korleis seg du for deg livet om tjue år?

– Eg er i Oslo, iallfall i ein eller anna storby, med førarhund, barn og mann. Så får me berre sjå om han er blind eller ikkje. Er han blind kan det kanskje bli litt upraktisk med bil og sånt, men det er einaste hinder, trur eg.

--

Denne artikkelen har tidligere vært publisert hos Framtida.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
17:33 Kvinne siktet for drapsforsøk etter å ha stukket lege med kniv17:30 Dronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone17:04 Kilde: USA trekker 1.000 soldater ut av Syria16:32 Tyrkiske og syriske styrker nærmer seg hverandre16:27 17-åring tiltalt for overfallsvoldtekt mot kvinne i 40-årene16:00 Halvert antall anker behandles av Høyesterett15:28 Hun forelsket seg i en narr, men fortjener hun å få sexlivet sitt brettet ut?14:45 Norwegian kutter ut alle flyginger fra Torp14:44 Lagerbäck om 30.000 rumenske tilskuere: – Vet ikke hva vi gjør om det kommer rasistiske rop14:38 Spania med ny arrestordre for Catalonias ekspresident14:36 Turist knivdrept i Tunisia14:26 Ryggpasient tvunget til å forlate sykehus – ble fraktet i jekketralle på ferje14:16 Enken: – Han beskyttet oss mot nordmannen14:07 Trump: Kurderne forsøker å trekke USA med i krigen13:56 Brexitbekreftelse var første punkt i trontalen i London13:44 Politikere i krisemøte om Østfoldbanen13:34 Sykkellegende sendt til sykehus med alvorlig hodeskade etter fall13:15 Selskap forsøkte å smugle skip ut av Norge – fikk 7 millioner kroner i bot13:04 Tyrkia-ekspert: Russland har nøkkelen12:51 Rettssak for Gazza, togkyss kan ende med straff12:43 Norge er EUs tredje største handelsavtalepartner12:28 Zlatan-statue full av skrivefeil12:20 PFU-sekretariatet vil avvise klagen på Lindmo-intervjuet med Haddy Njie12:00 Espresso House: – Vi ber om unnskyldning for de feil vi har gjort12:00 Fortsatt uavklart tilstand for 15-åring etter voldshendelse på Toten11:55 Narkoaksjon blant tenåringer på Haugalandet11:50 Erdogan berømmer USA for tilbaketrekking i Syria11:39 Mette-Marits drøm oppfylt: Nå tar hun boktog i Tyskland11:22 Vy øker togkapasiteten på Østlandet11:12 Giggs forsvarer avgjørelsen om å la James spille videre11:05 Terrorsiktet tobarnsmor vil til Norge – tar utleveringskrav til lagmannsretten11:05 Fem pågrepet etter Paris-angrep10:23 Pizza med plast tilbakekalles09:59 Byggenæringen advarer mot høy risiko i Sotrasambandet09:53 Norge stadig mer populært blant utlendinger09:50 Katalanske politikere dømt til lange fengselsstraffer09:35 Syrias regjeringshær skal ha inntatt by nær Tyrkias grense09:35 29 dyreholdere anmeldt til politiet hittil i år09:34 Svennis fikk smake «Fergie-hårføner» etter VM-prat09:29 P4 går til rettssak mot lokalradio i Bergen09:26 Nå skal Slottsparken sikres mot biler08:54 2.500 barn rammet av utvisningssaker mot omsorgspersoner de siste fem årene08:38 – Norge kan ta ledelsen i globalt anti-korrupsjonsarbeid08:26 Ap fortsetter å lede Longyearbyen08:10 Foreldrepar i USA krever at Norge dekker 60 millioner kroner i pleieutgifter til datteren07:39 Kallmyr vil at fotballvold anmeldes07:31 Halve Kirkemøtet vil ikke stille krav om ansattes samlivsform07:30 Polens regjeringsparti mot brakseier06:43 Rumensk stopperkrise før kampen mot Norge06:25 Ecuador gjeninnfører drivstoffstøtte etter demonstrasjoner06:20 Sprukket damprør utløste brannalarm ved sagbruk i Hedmark06:09 Skotsk dommer for Norge i Romania06:06 Søk etter savnede i Japan fortsetter06:00 Storrøykere får hjelp til å stumpe røyken05:50 Dette skjer i dag05:40 Bilfører siktet for ruskjøring etter kollisjon med trailer05:30 Dette skjedde i natt05:17 Boligkjøper fikk erstatning for trang parkeringsplass05:00 Færre ansatte i departementer og direktorater04:11 Antall representanter med minoritetsbakgrunn i Oslo Ap over halvert på åtte år03:53 Politiet i København etterforsker mulig eksplosjon03:32 Økning i kjønnssykdommer knyttes til nettdating02:58 California hever aldersgrensen for overgrepsanmeldelser02:53 Verft varsler om forsinkelser for nye kystruteskip02:00 Avis: Russiske fly bombet fire sykehus i Syria01:59 Tyv stjal kunstinstallasjon fra rundkjøring01:03 Hunter Biden trekker seg fra styrejobb i selskap23:46 Undersøkelse: Én av fire ga samtykke til å gi fra seg alle personlige data på Facebook23:00 Liverpool-stjerne senket Hviterussland med lekkert langskudd, mens Tyskland vant med 10 mann22:54 Norsk utvekslingsstudent siktet for terrortrusler i USA22:54 Gareth Bale utlignet og holdt liv i Wales' EM-håp22:52 Smell for Orbans parti i lokalvalg22:47 Norsk utvekslingsstudent siktet for terrortrusler i USA22:29 Trudeau trosser trusler – fortsetter valgkamp22:16 Rotte snek seg inn på Peppes-restaurant i Tromsø22:09 Kaczynski erklærer valgseier i Polen21:37 Ap: Staten bør si et kraftig «nei» til Jehovas vitner20:36 Passord til journalister i de største mediehusene i Norge er blottstilt på nettet20:32 Syria varsler offensiv mot kurdiskkontrollerte byer20:08 Belgisk prinsesse arrestert i London19:48 Erdogan avviser at IS-tilhengere har rømt19:42 Helaften med Mette-Marit på tysk radio: – Jeg føler meg utrolig norsk18:42 Kjendislege ut mot «sjaman» Durek: – Et middelaldersk kvinnesyn17:54 Død mann funnet i sjøen i Stavanger16:24 Trump vurderer sanksjoner mot Tyrkia15:53 David Toska sier han har rotet bort sin del av utbyttet fra Nokas-ranet15:22 Demonstranter i Hongkong pågrepet i nye protester15:21 Esper: Trump trekker amerikanske soldater ut av Nord-Syria15:18 Kurdiske myndigheter: – Personer fra Norge rømte fra leir med IS-fanger i Syria15:18 Dødstallet stiger etter tyfonen i Japan15:16 Omar stakk hodet i sementblanderen, Lagerbäck applauderer15:13 Ingebrigtsen vant tett NM-duell mot Tønseth15:06 EØS-tilhengerne vil vri EØS-debatten til regjeringsdebatt14:59 Mikkelsen-dobbel for Senja14:55 Avgjørende omgang i presidentvalget i Tunisia14:48 Neymar måtte avbryte landskamp med skade14:31 Johaug «cruiset» inn til NM-gull i terrengløp14:29 Ingen pågrepet etter vold mot far og sønn i Hønefoss13:56 Godsets Glesnes inn i landslagstroppen13:44 Hareide hentet inn tre nye spillere
Siste nytt
17:33NorgeKvinne siktet for drapsforsøk etter å ha stukket lege med kniv17:30VerdenDronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone17:04VerdenKilde: USA trekker 1.000 soldater ut av Syria16:32VerdenTyrkiske og syriske styrker nærmer seg hverandre16:27Norge17-åring tiltalt for overfallsvoldtekt mot kvinne i 40-årene16:00NorgeHalvert antall anker behandles av Høyesterett15:28StemmerHun forelsket seg i en narr, men fortjener hun å få sexlivet sitt brettet ut?14:45ReiseNorwegian kutter ut alle flyginger fra Torp14:44SportLagerbäck om 30.000 rumenske tilskuere: – Vet ikke hva vi gjør om det kommer rasistiske rop14:38VerdenSpania med ny arrestordre for Catalonias ekspresident14:36VerdenTurist knivdrept i Tunisia14:26NorgeRyggpasient tvunget til å forlate sykehus – ble fraktet i jekketralle på ferje14:16VerdenEnken: – Han beskyttet oss mot nordmannen14:07PolitikkTrump: Kurderne forsøker å trekke USA med i krigen13:56PolitikkBrexitbekreftelse var første punkt i trontalen i London13:44PolitikkPolitikere i krisemøte om Østfoldbanen13:34SportSykkellegende sendt til sykehus med alvorlig hodeskade etter fall13:15NorgeSelskap forsøkte å smugle skip ut av Norge – fikk 7 millioner kroner i bot13:04NorgeTyrkia-ekspert: Russland har nøkkelen12:51SportRettssak for Gazza, togkyss kan ende med straff12:43NorgeNorge er EUs tredje største handelsavtalepartner12:28SportZlatan-statue full av skrivefeil12:20NorgePFU-sekretariatet vil avvise klagen på Lindmo-intervjuet med Haddy Njie12:00PengerEspresso House: – Vi ber om unnskyldning for de feil vi har gjort12:00NorgeFortsatt uavklart tilstand for 15-åring etter voldshendelse på Toten11:55NyheterNarkoaksjon blant tenåringer på Haugalandet11:50VerdenErdogan berømmer USA for tilbaketrekking i Syria11:39VerdenMette-Marits drøm oppfylt: Nå tar hun boktog i Tyskland11:22NorgeVy øker togkapasiteten på Østlandet11:12NorgeGiggs forsvarer avgjørelsen om å la James spille videre11:05NorgeTerrorsiktet tobarnsmor vil til Norge – tar utleveringskrav til lagmannsretten11:05NorgeFem pågrepet etter Paris-angrep10:23Helse og livsstilPizza med plast tilbakekalles09:59PengerByggenæringen advarer mot høy risiko i Sotrasambandet09:53ReiseNorge stadig mer populært blant utlendinger09:50VerdenKatalanske politikere dømt til lange fengselsstraffer09:35VerdenSyrias regjeringshær skal ha inntatt by nær Tyrkias grense09:35Norge29 dyreholdere anmeldt til politiet hittil i år09:34SportSvennis fikk smake «Fergie-hårføner» etter VM-prat09:29PengerP4 går til rettssak mot lokalradio i Bergen09:26NorgeNå skal Slottsparken sikres mot biler08:54Norge2.500 barn rammet av utvisningssaker mot omsorgspersoner de siste fem årene08:38Verden– Norge kan ta ledelsen i globalt anti-korrupsjonsarbeid08:26PolitikkAp fortsetter å lede Longyearbyen08:10PengerForeldrepar i USA krever at Norge dekker 60 millioner kroner i pleieutgifter til datteren07:39SportKallmyr vil at fotballvold anmeldes07:31NorgeHalve Kirkemøtet vil ikke stille krav om ansattes samlivsform07:30NorgePolens regjeringsparti mot brakseier06:43SportRumensk stopperkrise før kampen mot Norge06:25VerdenEcuador gjeninnfører drivstoffstøtte etter demonstrasjoner06:20NorgeSprukket damprør utløste brannalarm ved sagbruk i Hedmark06:09SportSkotsk dommer for Norge i Romania06:06VerdenSøk etter savnede i Japan fortsetter06:00NorgeStorrøykere får hjelp til å stumpe røyken05:50NorgeDette skjer i dag05:40NorgeBilfører siktet for ruskjøring etter kollisjon med trailer05:30NorgeDette skjedde i natt05:17NorgeBoligkjøper fikk erstatning for trang parkeringsplass05:00NorgeFærre ansatte i departementer og direktorater04:11NorgeAntall representanter med minoritetsbakgrunn i Oslo Ap over halvert på åtte år03:53VerdenPolitiet i København etterforsker mulig eksplosjon03:32VerdenØkning i kjønnssykdommer knyttes til nettdating02:58VerdenCalifornia hever aldersgrensen for overgrepsanmeldelser02:53NorgeVerft varsler om forsinkelser for nye kystruteskip02:00VerdenAvis: Russiske fly bombet fire sykehus i Syria01:59NorgeTyv stjal kunstinstallasjon fra rundkjøring01:03VerdenHunter Biden trekker seg fra styrejobb i selskap23:46NorgeUndersøkelse: Én av fire ga samtykke til å gi fra seg alle personlige data på Facebook23:00SportLiverpool-stjerne senket Hviterussland med lekkert langskudd, mens Tyskland vant med 10 mann22:54VerdenNorsk utvekslingsstudent siktet for terrortrusler i USA22:54SportGareth Bale utlignet og holdt liv i Wales' EM-håp22:52VerdenSmell for Orbans parti i lokalvalg22:47VerdenNorsk utvekslingsstudent siktet for terrortrusler i USA22:29VerdenTrudeau trosser trusler – fortsetter valgkamp22:16NorgeRotte snek seg inn på Peppes-restaurant i Tromsø22:09VerdenKaczynski erklærer valgseier i Polen21:37NorgeAp: Staten bør si et kraftig «nei» til Jehovas vitner20:36NorgePassord til journalister i de største mediehusene i Norge er blottstilt på nettet20:32VerdenSyria varsler offensiv mot kurdiskkontrollerte byer20:08VerdenBelgisk prinsesse arrestert i London19:48VerdenErdogan avviser at IS-tilhengere har rømt19:42KulturHelaften med Mette-Marit på tysk radio: – Jeg føler meg utrolig norsk18:42NorgeKjendislege ut mot «sjaman» Durek: – Et middelaldersk kvinnesyn17:54NorgeDød mann funnet i sjøen i Stavanger16:24VerdenTrump vurderer sanksjoner mot Tyrkia15:53NorgeDavid Toska sier han har rotet bort sin del av utbyttet fra Nokas-ranet15:22VerdenDemonstranter i Hongkong pågrepet i nye protester15:21VerdenEsper: Trump trekker amerikanske soldater ut av Nord-Syria15:18VerdenKurdiske myndigheter: – Personer fra Norge rømte fra leir med IS-fanger i Syria15:18VerdenDødstallet stiger etter tyfonen i Japan15:16SportOmar stakk hodet i sementblanderen, Lagerbäck applauderer15:13SportIngebrigtsen vant tett NM-duell mot Tønseth15:06PolitikkEØS-tilhengerne vil vri EØS-debatten til regjeringsdebatt14:59SportMikkelsen-dobbel for Senja14:55VerdenAvgjørende omgang i presidentvalget i Tunisia14:48SportNeymar måtte avbryte landskamp med skade14:31SportJohaug «cruiset» inn til NM-gull i terrengløp14:29NorgeIngen pågrepet etter vold mot far og sønn i Hønefoss13:56SportGodsets Glesnes inn i landslagstroppen13:44SportHareide hentet inn tre nye spillere
Populært