Tryggest å droppe mensen når du går på p-piller

Blødningene du får i den hormonfrie uka på p-piller er ikke en ordentlig menstruasjon. Nå viser forskning også at det er bedre å droppe hormonpausene.
Blødningene du får i den hormonfrie uka på p-piller er ikke en ordentlig menstruasjon. Nå viser forskning også at det er bedre å droppe hormonpausene. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Det er ingen helsefordeler ved å ha mensen når man går på p-piller, ifølge britiske eksperter. Tvert imot øker risikoen for bivirkninger og å bli gravid. Det er gammelt nytt, sier norske fagfolk. Så hvorfor har ikke alle fått vite det?

Tror det er best å følge det tradisjonelle p-pilleregimet som gjør at du får mensen hver fjerde uke?

Det har nemlig ikke støtte i forskningen. Tvert imot har du større fare for å bli gravid enn hvis du tar p-pillene kontinuerlig.

Nylig gikk det uavhengige rådgivende organet FRSH (Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare) i Storbritannia ut med nye, forskningsbaserte retningslinjer om bruk av kombinasjons-p-piller.

Og FSRH slår fast at det ikke gir noen helsemessig gevinst å bruke p-pillene på den tradisjonelle måten.

Dette får støtte av norske eksperter forskning.no har snakket med.

Øker risiko for å bli gravid

Slik kan du bruke p-piller og ha mensen sjeldnere

Hvis ikke ønsker å ha mensen kan du ta p-pillene uten stopp i for eksempel tre måneder. Da har du fortsatt kontroll på blødningene dine.

Uten pause i p-pillene vil du nemlig på et tidspunkt begynne å blø, og det slutter ikke før du tar en hormonfri pause på opptil sju dager.

Men du kan også fortsette til du begynner å blø, og da ta en pause på inntil sju dager. Men den hormonfrie pausen må ikke være lengre enn sju dager, for da kan du få eggløsning og bli gravid.

(Kilde: Marius Johansen, medisinskfaglig ansvarlig lege ved Sex og samfunn)

Vanlige p-pillebrett har ofte 21 piller med hormoner og sju piller uten hormoner.

De sju pillene skal gjøre det enklere å holde oversikten, men egentlig er de bare en hormonfri pause som gjør at du får en blødning.

Men dette er ikke en naturlig mensen, og det er helt unødvendig å ha slike månedlige blødninger når du går på p-piller, sier både fagfolk og britiske FSRH.

For p-pillene følger ikke kvinnens naturlige syklus,

de bare etterligner den. Det er heller ikke slik at pillesyklusen passer med en naturlig underliggende syklus.

Det har flere helsefordeler ved å droppe månedlige blødninger når du går på kombinasjons-p-piller, ifølge FRSH.

Og det kan du godt gjøre lenge, ifølge norske eksperter.

Kombinasjonspiller inneholder både østrogen og progestogen, og pillebrettene inneholder enten bare 21 piller eller 28 stykker hvorav 7 av dem ikke inneholder noen hormoner.

Dropp mensen i månedsvis

Én av dem er Finn Egil Skjeldestad. Han er professor i samfunnsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet. Der har han undervist medisinstudenter i ti år.

Skjeldestad har lenge vært opptatt av å formidle at det er helt ufarlig å droppe de hormondagene i måneden når man bruker kombinasjons-p-piller.

UiT-professoren viser til studier der kvinner har hoppet over hormonfrie dager i 3, 6 og 12 måneder og opptil to år, uten at det har hatt negative helseeffekter.

Snarere har det vært positive helseeffekter i form av færre blødningsdager, mindre menstruasjonsrelaterte plager som hodepine, tretthet, irritasjon i skjeden og mindre smerte.

Du kan lese om denne forskningen på Cochrane Library.

Og i tillegg sikrer slik bruk deg bedre mot å bli gravid. Risikoen er nemlig knyttet til å glemme å begynne på igjen i tide etter pausen på sju dager.

Og det har fagfolk har visst lenge, bekrefter Ingjerd Nesheim. Hun er professor emeritus ved Kvinneklinikken på Oslo universitetssykehus.

Fikk høre om det på 1990-tallet

Det er noe «alle» vet, at du kan droppe mensen i lengre perioder, forteller Britt Ingjerd Nesheim.

Selv har hun forelest om dette i mange år.

– Vi har lenge visst at det er trygt med lange blødningsfrie perioder, sier Britt Ingjerd Nesheim. Foto: Øystein H. Horgmo, UiO
– Vi har lenge visst at det er trygt med lange blødningsfrie perioder, sier Britt Ingjerd Nesheim. Foto: Øystein H. Horgmo, UiO

Første gang hun fikk vite om at man kunne ta p-piller på denne måten var på 1990-tallet. Og det var en av sjefene i legemiddelselskapet Schering AG som fortalte henne det.

Schering AG lagde p-piller fra begynnelsen av 1960-tallet.

– Han fortalte meg at datteren hans tok pillene i cirka tre måneder før hun fikk en liten blødning, og da tok hun en ukes pause før hun begynte på tre nye måneder.

– Så de visste det den gangen også, sier Nesheim til forskning.no.

Les også : Disse prevensjonsmidlene er det minst sannsynlig at du blir gravid med

Kvinner får ikke god nok informasjon

Medisinskfaglig ansvarlig lege ved senteret Sex og samfunn, Marius Johansen, tror ikke jenter og kvinner i Norge får god nok informasjon om de helsemessige fordelene ved å droppe mensen når de går på p-piller.

Mange har hørt at det er farlig å droppe mensen, og de tror det er sunt å blø, forteller Marius Johansen.

– Det er veldig synd. En del tror det hoper seg opp blod i kroppen. Men i motsetning til en vanlig syklus uten prevensjonsmidler, der det bygger seg opp en tykk slimhinne som man blør ut når man har mensen, skjer det en saktere og mindre oppbygging når man tar p-pillene uten pause, sier Johansen.

Men kanskje noen kvinner føler det som trygt å få en blødning som et tegn på at de ikke er gravide?

– Det kan hende at noen føler det som en fordel, men samtidig kan man jo ha blødninger i graviditeten også, sier Marius Johansen.

For lite kunnskap blant helsepersonell?

Heller ikke Finn Egil Skjeldestad tror jenter og kvinner i Norge får god nok informasjon om at de kan droppe hormonfrie dager - og dermed mensen.

Norske leger og helsesøstre, altså foreskriverne, har kanskje ikke nok kunnskap om hva skjer med hensyn til modning av eggceller når den pillefrie uken blir utvidet - slik at dette formidles til norske jenter og kvinner.

– Men dette er bare en påstand fra min side. Jeg har ikke dokumentasjon på det, sier Skjeldestad.

Han har derimot vært med på å gjøre en studie blant ungdom i Norge i 2003. Den tydet på at mange fikk informasjonen sin om p-piller fra venner. Og den konkluderte også med at ungdommene trengte bedre undervisning gjennom skolen.

Bør informasjonen endres?

Det er Statens legemiddelverk som godkjenner legemidlene vi kan bruke i Norge, inkludert prevensjonsmidlene. De godkjenner også preparatomtalen som er legens bruksanvisning, og pakningsvedlegget som er pasientens bruksanvisning.

Legemiddelverket gir også råd til leger og sykepleiere om bruken av legemidlene.

Mange tror det er farlig å droppe mensen, sier Marius Johansen. Foto: Sex og samfunn
Mange tror det er farlig å droppe mensen, sier Marius Johansen. Foto: Sex og samfunn

På nettsidene deres står man kan hoppe rett på et nytt brett hvis man ikke ønsker månedlige blødninger. Men ikke at det er bedre å gjøre det enn å bruke p-pillene på den tradisjonelle måten.

Medisinsk fagdirektør, Steinar Madsen, understreker at alle kombinasjons-p-piller i dag er godkjent for blødningsfri bruk i to måneder. Men han sier samtidig at det er lang erfaring med lengre perioder med blødningsfri bruk av disse pillene.

– Er det aktuelt å gå lenger i hvilken bruk dere anbefaler hvis forskningen viser at en annen type bruke er bedre enn den som står i preparatomtalen?

– Ja, det kan være aktuelt. Men vanligvis blir slike ting tatt opp på europeisk nivå og vi ønsker å ha en felles europeisk holdning. Vi ønsker at anbefalingene skal være felles for Europa.

Ny anbefaling veier tungt

Madsen sier han har merket seg den nye anbefalingen til FSRH, og at den veier tungt faglig. Men likevel har de ikke begynt diskusjoner i Legemiddelverket om at preparatomtalen bør endres.

– Problemet er at hvis bruksanvisningen til preparatene skal endres, må det baseres på tilgjengelig vitenskapelig litteratur, og det ønsker vi at skal skje på et europeisk nivå.

Det som er spørsmålet, er hvor lang tid skal man ha kunnskap fra, før man gjør en endring. Men vi sier at det er ingenting i veien for å forlenge periodene uten menstruasjon når man går på kombinasjonspiller, sier Madsen.

– Er det aktuelt for dere å gå lenger i hvilken bruk dere anbefaler, hvis forskningen viser at en annen type bruke er bedre enn den som står i pakningsvedlegget?

– Ja, det kan være aktuelt. Men vanligvis blir slike ting tatt opp på europeisk nivå og vi ønsker å ha en felles europeisk holdning. Vi ønsker at anbefalingene skal være felles for Europa.

Anbefaling på tross av pakningsvedlegg

Britiske FSRH gir de altså sin støtte til å droppe den tradisjonelle bruken av kombinasjonspiller der man får blødninger hver måned.

Det kan være aktuelt å forandre anbefalingene om hvordan p-piller bør brukes, sier Steinar Madsen. Foto: Statens legemiddelverk
Det kan være aktuelt å forandre anbefalingene om hvordan p-piller bør brukes, sier Steinar Madsen. Foto: Statens legemiddelverk

Dermed omgår de det som står i pakningsvedleggene. Og dette er også noe brukerne bør få vite som en del av informasjonen om p-piller, slår de fast.

Også Sex og samfunn anbefaler å bruke kombinasjonspiller uten pause over lengre perioder, ifølge Marius Johansen.

På klinikken i Oslo, der de i fjor hadde 35 000 pasienter, informerer de om den tradisjonelle måten å bruke p-piller på. Men pasientene får også beskjed om at det ikke er noen medisinsk grunn til å bruke p-piller på gamlemåten, forklarer Johansen.

Men på nettsidene til Sex og samfunn er ikke informasjonen like tydelig.

Les også : Høyre-vedtak om p-piller og «rumpereklame» møter motstand

– Vi bør bli tydeligere

– Kan aktører som Sex og samfunn ta det lenger enn å skrive at «det er trygt å droppe mensen»?

– Det syns jeg er et fint innspill, sier Johansen til forskning.no.

Gjennom møter med tusenvis av pasienter hvert år og gjennom nettsiden sin, chatte-tjenesten og undervisning av helsepersonell og studenter tror han at Sex og samfunn etter hvert vil nå ut med den oppdaterte kunnskapen.

Samtidig bør vi være tydeligere på at kontinuerlig bruk er det vi anbefaler. På den måten kan du si at også vi henger igjen i gammel kultur, sier Marius Johansen.

Kunstig mensen i årtier

De nye anbefalingene fra FSRH har fått mye oppmerksomhet i Storbritannia.

Hvorfor har kvinner i generasjoner fått beskjed om at de må blø? skriver Alice Howarth, en farmakolog og cellebiolog ved University of Liverpool i en kronikk i avisa The Guardian.

Der kommenterer hun en påstand om at p-pillene ble laget etter naturlig syklus-mønster for å lettere bli akseptert av den katolske kirken.

«Så beleilig å skylde på paven» , skriver Howarth kjølig.

Hun skriver videre: «Kvinner blir utsatt for unødvendige, upraktiske, ubehagelige og potensielt skadelige blødninger hver måned uten annen grunn enn at ingen tenkte på å spørre om blødningene egentlig var nødvendige.»

Har hun rett? Har det rett og slett vært for liten interesse for mensen og hva månedlige blødninger har å si i livene til kvinner og jenter?

Jeg synes ofte at mensen blir bagatellisert, ofte av mannlige medisinere. Men faktum er at humørsvingninger og smerter som kommer med mensen, er et helvete for mange kvinner, sier Marius Johansen i Sex og samfunn.

– Det er jo interessant psykologi, sier Britt Ingjerd Nesheim om at standardbruken har fått leve så lenge.

– Når man har gjort noe på en bestemt måte lenge, er det lett å bare fortsette med det.

Denne saken ble først publisert på forskning.no.

Referanser:

FSRH Guideline Combined Hormonal Contraception, Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. January 2019 (Updated February 2019) | FSRH

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
21:54 Trumps stabssjef erkjenner at Ukraina-bistand ble knyttet til etterforskning21:42 Ekspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30 Kongen advarer mot trakassering og en opphetet offentlig debatt19:58 Søk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23 Cubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22 EUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17 Dagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11 Pence og Pompeo legger press på Erdogan17:12 Riiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08 Irlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07 EU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale17:02 Labour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen16:57 Ambassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring16:55 Russisk nyhetsbyrå: Advokat har søkt om benådning for Frode Berg16:55 Hanne Harlem innstilles som ny sivilombudsmann16:42 Dronningen og kronprinsessen melder forfall til stortingsmiddag16:31 Turgåere fant tonnevis med mynter ved Kongsberg16:05 – Kan være begynnelsen på slutten for Trump16:02 Johnson: – Nå er øyeblikket for å få brexit gjennomført15:54 Assad: Syria vil svare på Tyrkias intervensjon med «alle legitime midler»15:33 Kystvakten uten helikopter i flere uker15:18 «Gazza» frikjent for seksuelt overgrep14:47 Togvogn på lastebiltur endte i politianmeldelse14:44 Tidligere toppdommer krever 7,2 millioner av NFF14:44 Brann-spiss måtte bli hjemme, straffes av klubben14:24 Bjørgen mener Johaug bør få Egebergs Ærespris14:18 Frode Bergs advokat: – Lite sannsynlig at utveksling blir bekreftet nå13:59 Feståpning for Viken mens begravelsen planlegges13:58 Enige om å la britene håndheve EU-regler i Nord-Irland13:49 Elton John: – Watford kan ha reddet livet mitt13:21 22-åring erkjenner straffskyld for drapsforsøk på 16-åring13:20 Mot brutal sprint i ny skitour12:59 Erdogan kastet Trumps brev i søpla12:20 Lørenskog-saken: Konvolutt fra trusselbrevet solgt hos Clas Ohlson11:54 Kurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen11:53 Solskjær om United-krisen: – Jeg mister ikke nattesøvnen11:41 Haaland skadefri og kampklar11:40 Viste dømt til ett års betinget fengsel11:36 En brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks11:12 Tyrkiske styrker vinner terreng nordøst i Syria11:05 Dropper nasjonal rammeplan for vindkraft10:41 Får ikke svar om syk fireåring: – Jeg er skuffet over Ropstad10:26 Norske Skog slår igjen rot i Oslo Børs10:04 Thingnes Bø pådro seg lårskade i fall09:46 11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45 Pizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29 SOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29 Pence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55 DUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53 18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41 Hovland satte PGA-rekord08:28 Lastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14 Får kjeft for å stole på Posten: – Han aner ikke hva som skjer08:08 Faren til offer for skoleskyting får oppreisning07:56 Senterpartiet klatrer videre på ny måling07:45 – Færre farlige islamister i Tyskland07:39 Politiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken07:10 15 ambassadører fikk passord frastjålet07:07 Skittkasting og drama under møte i Det hvite hus07:07 Brexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer07:00 Justin Trudeaus glorie har bleknet06:53 Russland om europeiske land: – Har halen mellom beina og er redde for Washington06:48 De norske alpinstjernene savner Svindal06:10 Kallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger06:09 Folkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder06:00 NAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad05:50 Dette skjer i dag05:41 Dette skjedde i natt05:30 NHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer05:19 Trailer sperrer E6 i sør for Soknedal i Trøndelag05:17 Kraftig smell i sentrale Stockholm05:15 Prognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover05:13 Kraftig jordskjelv rammet Filippinene04:52 Del av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert04:15 35 pilegrimer omkom i bussulykke i Saudi-Arabia04:11 Frontex: Økning i antall ulovlige grensepasseringer til EU03:47 Studie: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken03:25 Trusselen fra høyreekstreme øker i Australia02:37 Straffetoll fra EU på Boeing-fly kan gi Norwegian kjemperegning02:18 Bokser døde fire dager etter knockout i kamp02:15 Mann med machete pågrepet for innbrudd og trusler02:03 Tusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen01:30 NVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft01:20 Catalonias leder: Volden må stoppe01:00 Erdogan møter Putin i neste uke00:58 Økokrim sikter Bitcoins Norge-sjefen i Stavanger00:31 Trump i brev til Erdogan: – Ikke gjør noe dumt00:02 Mnuchin: Tyrkia kan vente seg flere sanksjoner23:53 SDF-lederen sier USA har brutt sine løfter i Syria23:35 Skole-app ga ut hemmelige opplysninger igjen – nå på Østlandet22:50 Waras samboer kan bli etterforsket ytterligere22:01 Hegerberg tangerte målrekorden i mesterligaen og ble gratulert av Mittag21:39 Kvinne (59) dømt til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri21:35 Italiensk landsby lei av at turister havner på villspor21:27 Tverrpolitisk fordømmelse av tilbaketrekkingen fra Syria vedtatt i Washington20:58 Mann i 30-årene alvorlig skadd i trafikkulykke i Oslo20:37 Sønn hadde falt og blødde – far tatt for å ha kjørt i 137 kilometer i timen19:46 Sky Sports: Pogba og de Gea mister Liverpool-kampen19:34 SOHR: Syriske og russiske styrker rykker inn i grenseby
Siste nytt
21:54VerdenTrumps stabssjef erkjenner at Ukraina-bistand ble knyttet til etterforskning21:42SportEkspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30NorgeKongen advarer mot trakassering og en opphetet offentlig debatt19:58NorgeSøk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43VerdenTyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23SportCubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22PolitikkEUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17NorgeDagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11PolitikkPence og Pompeo legger press på Erdogan17:12SportRiiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08PolitikkIrlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07PolitikkEU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale17:02PolitikkLabour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen16:57VerdenAmbassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring16:55NorgeRussisk nyhetsbyrå: Advokat har søkt om benådning for Frode Berg16:55NorgeHanne Harlem innstilles som ny sivilombudsmann16:42NorgeDronningen og kronprinsessen melder forfall til stortingsmiddag16:31PengerTurgåere fant tonnevis med mynter ved Kongsberg16:05Verden– Kan være begynnelsen på slutten for Trump16:02PolitikkJohnson: – Nå er øyeblikket for å få brexit gjennomført15:54VerdenAssad: Syria vil svare på Tyrkias intervensjon med «alle legitime midler»15:33NorgeKystvakten uten helikopter i flere uker15:18Sport«Gazza» frikjent for seksuelt overgrep14:47NorgeTogvogn på lastebiltur endte i politianmeldelse14:44SportTidligere toppdommer krever 7,2 millioner av NFF14:44SportBrann-spiss måtte bli hjemme, straffes av klubben14:24SportBjørgen mener Johaug bør få Egebergs Ærespris14:18VerdenFrode Bergs advokat: – Lite sannsynlig at utveksling blir bekreftet nå13:59PolitikkFeståpning for Viken mens begravelsen planlegges13:58PolitikkEnige om å la britene håndheve EU-regler i Nord-Irland13:49SportElton John: – Watford kan ha reddet livet mitt13:21Norge22-åring erkjenner straffskyld for drapsforsøk på 16-åring13:20SportMot brutal sprint i ny skitour12:59PolitikkErdogan kastet Trumps brev i søpla12:20NorgeLørenskog-saken: Konvolutt fra trusselbrevet solgt hos Clas Ohlson11:54VerdenKurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen11:53SportSolskjær om United-krisen: – Jeg mister ikke nattesøvnen11:41SportHaaland skadefri og kampklar11:40NorgeViste dømt til ett års betinget fengsel11:36PolitikkEn brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks11:12VerdenTyrkiske styrker vinner terreng nordøst i Syria11:05PolitikkDropper nasjonal rammeplan for vindkraft10:41PolitikkFår ikke svar om syk fireåring: – Jeg er skuffet over Ropstad10:26PengerNorske Skog slår igjen rot i Oslo Børs10:04SportThingnes Bø pådro seg lårskade i fall09:46Penger11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45PengerPizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29VerdenSOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29VerdenPence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55PolitikkDUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53Motor18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41SportHovland satte PGA-rekord08:28NorgeLastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14PengerFår kjeft for å stole på Posten: – Han aner ikke hva som skjer08:08VerdenFaren til offer for skoleskyting får oppreisning07:56PolitikkSenterpartiet klatrer videre på ny måling07:45Verden– Færre farlige islamister i Tyskland07:39NorgePolitiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken07:10Norge15 ambassadører fikk passord frastjålet07:07VerdenSkittkasting og drama under møte i Det hvite hus07:07VerdenBrexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer07:00PolitikkJustin Trudeaus glorie har bleknet06:53VerdenRussland om europeiske land: – Har halen mellom beina og er redde for Washington06:48SportDe norske alpinstjernene savner Svindal06:10PolitikkKallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger06:09VerdenFolkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder06:00PengerNAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad05:50NorgeDette skjer i dag05:41NorgeDette skjedde i natt05:30PengerNHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer05:19NorgeTrailer sperrer E6 i sør for Soknedal i Trøndelag05:17VerdenKraftig smell i sentrale Stockholm05:15PengerPrognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover05:13VerdenKraftig jordskjelv rammet Filippinene04:52PengerDel av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert04:15Verden35 pilegrimer omkom i bussulykke i Saudi-Arabia04:11VerdenFrontex: Økning i antall ulovlige grensepasseringer til EU03:47Helse og livsstilStudie: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken03:25VerdenTrusselen fra høyreekstreme øker i Australia02:37PengerStraffetoll fra EU på Boeing-fly kan gi Norwegian kjemperegning02:18SportBokser døde fire dager etter knockout i kamp02:15NorgeMann med machete pågrepet for innbrudd og trusler02:03VerdenTusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen01:30NorgeNVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft01:20VerdenCatalonias leder: Volden må stoppe01:00VerdenErdogan møter Putin i neste uke00:58PengerØkokrim sikter Bitcoins Norge-sjefen i Stavanger00:31VerdenTrump i brev til Erdogan: – Ikke gjør noe dumt00:02VerdenMnuchin: Tyrkia kan vente seg flere sanksjoner23:53VerdenSDF-lederen sier USA har brutt sine løfter i Syria23:35NorgeSkole-app ga ut hemmelige opplysninger igjen – nå på Østlandet22:50NorgeWaras samboer kan bli etterforsket ytterligere22:01SportHegerberg tangerte målrekorden i mesterligaen og ble gratulert av Mittag21:39NorgeKvinne (59) dømt til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri21:35ReiseItaliensk landsby lei av at turister havner på villspor21:27PolitikkTverrpolitisk fordømmelse av tilbaketrekkingen fra Syria vedtatt i Washington20:58NorgeMann i 30-årene alvorlig skadd i trafikkulykke i Oslo20:37NorgeSønn hadde falt og blødde – far tatt for å ha kjørt i 137 kilometer i timen19:46SportSky Sports: Pogba og de Gea mister Liverpool-kampen19:34VerdenSOHR: Syriske og russiske styrker rykker inn i grenseby
Populært