Beslutningsforum sa nei til ny kreftbehandling: – Kostnaden er for stor

– Vi må i kreftmiljøet diskutere hva vi skal gjøre nå, sier overlege etter at en ny kombinasjonsbehandling for lungekreft ikke ble godkjent som førstelinjebehandling. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
– Vi må i kreftmiljøet diskutere hva vi skal gjøre nå, sier overlege etter at en ny kombinasjonsbehandling for lungekreft ikke ble godkjent som førstelinjebehandling. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er en skuffelse. Behandlingen kunne virkelig gjort en forskjell for en stor gruppe pasienter, sier lungekreftlege.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Lungekreft er den nest vanligste kreftformen hos både menn og kvinner i Norge.

Mandag sa Beslutningsforum for nye metoder nei til å tilby en ny kombinasjonsbehandling for lungekreft i det offentlige helsevesenet, melder Dagens Medisin.

Det er kombinasjonen av immunterapien pembrolizumab og cellegift som dermed ikke innføres til førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft uten plateepitelhistologi, som har et PD-L1-uttrykk lavere enn 50 prosent.

PD-L1 er en biomarkør som vanligvis benyttes for å forutsi effekten av immunterapi, der svulster med et høyt PD-L1-uttrykk vanligvis svarer bedre på slike behandlinger.

Leder Stig Slørdahl i Beslutningsforum forklarer til Dagens Medisin at kombinasjonsbehandlingen allerede er i bruk som andrelinjebehandling for pasienter som har høyere enn 50 prosent PD-L1 uttrykk.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

«Dokumentasjonen for overlevelse er umoden og budsjettkonsekvensene store. Den totale kostnaden for helsetjenesten er for stor og data for overlevelse i hovedstudien er relativt umoden, noe som gir usikkerhet i framskriving av data», heter det blant annet i Beslutningsforums begrunnelse.

Slørdahl mener legemiddelindustrien nå bør vurdere prisnivået på behandlingen, som Statens legemiddelverk har vurdert til å ha god effekt.

– Det er en skuffelse. Behandlingen kunne virkelig gjort en forskjell for en stor gruppe pasienter. Vi må i kreftmiljøet diskutere hva vi skal gjøre nå, sier Odd Terje Brustugun, som er overlege ved Drammen sykehus og leder av Norsk lungekreftgruppe, til Dagens Medisin.

Les også : Lungekreftmedisinene som er godkjent i Europa, men ikke kan brukes i Norge