Meny

Etterlyser meir fokus på positiv seksualitet

Rådgjevar ved likestillingssenteret, Carina Carlsen, samanliknar mykje av seksualundervisninga med det ho kallar «tante på russebuss».
Rådgjevar ved likestillingssenteret, Carina Carlsen, samanliknar mykje av seksualundervisninga med det ho kallar «tante på russebuss». Foto: Nareas Sae-Khow

Kroppspositivist Carina Carlsen er frontfigur i årets Uke 6-kampanje #lykkeligvitende.

– Det er mange historier om mangelfull seksualundervisning der ute. Det er trist å høyre at det framleis er lærarar som kvir seg for å skulle snakke med elevane om temaet, seier Carina Carlsen, rådgjevar ved likestillingssenteret.

Ho er bidragsytar i årets Uke 6-opplegg frå Sex og Politikk. Der stiller ho mellom anna opp i kostyme og spør folk på gata om kjønnsorgan og kjærleik. Kvinna i gata var veldig kunnskapsrik og kunne alt, elles kvidde dei seg for å svara i det heile.

Mannen i gata sleit ho med å få i tale, noko ho meiner kan ha samanheng med kostymevalet, som du ser her:

Les også: – Ikkje stå framfor spegelen og sleng drit til deg sjølv!

Eit seksualvenleg miljø

Både generelt og i skulen spesielt meiner Carlsen folk må bli flinkare å snakka om sex.

– Me må skapa eit seksualvenleg miljø. Seksualundervisninga sitt første bod er at du snakkar ikkje om deg sjølv. Om du snakkar om analsex står det ikkje i panna at «dette driv eg med», understrekar Carlsen.

Sjølv er ho utdanna vernepleiar med vidareutdanning i sexologi og kursar sjukepleiarstudentar i temaet. Ho meiner det er viktig at lærarar lærer å ha ein fagleg distanse til temaet og utvidar perspektivet.

– Altfor mange trur sex handlar om å stikke noko inn i nokon, men det er så breitt. Det handlar om grenser, forelsking og blikk. Det praktiske er ein så liten del av det, seier Carlsen.

Er du ein sexpert? Test dine kunnskapar her!

– Kor er gleden?

Ikkje minst etterlyser Carina Carlsen eit større fokus på positiv seksualitet i seksualundervisninga.

– Ein snakkar om å unngå graviditet og SOI (red. anm. seksuelt overførbare infeksjonar), men kor er gleden? Eg måtte bli nesten 30 år før eg forstod at verdien min ikkje ligg i kor mange som vil liggje med meg, at eg har lov å sei nei og at eg då har krav på å bli høyrt, kva som er mine eigne grenser og at min kropp ikkje er eit forhandlingskort, seier Carlsen, som i sosiale medier har profilert seg som ein aktiv kroppspositivist.

Ho etterlyser ei meir dialogbasert og normkritisk undervisning som lærar elevane å bli trygge på seg sjølv, eigen identitet, legning og kropp. Ho meiner me treng eit betre språk og større openheit rundt seksuell helse, slik at me ikkje går over verken våre eigne eller andre sine grenser.

– Me må rett og slett læra oss at det med grenser er litt sexy og vitnar om tryggleik på korleis du vil ha det, understrekar Carlsen.

Les også om Argentina:– Det finst ikkje seksualundervisning i skulane.

Kondom, men kvifor?

Lektor og rådgjevar i Sex og samfunn, Marianne Støle-Nilsen, meiner det er viktig å gje lærarane dei verktya dei treng
Lektor og rådgjevar i Sex og samfunn, Marianne Støle-Nilsen, meiner det er viktig å gje lærarane dei verktya dei treng

Rådgjevar i Sex og samfunn, Marianne Støle-Nilsen, har òg inntrykk av at seksualundervisninga ikkje fungerer heilt slik ho skal.

– Når ein spør folk kva dei hugsar frå seksualundervisninga svarar nesten kvar einaste ein at det einaste dei lærte var å tre på eit kondom. Likevel er nordmenn – ironisk nok – i verdstoppen når det kjem til å droppe kondom. Ein kan ikkje berre seie «her er eit kondom som de skal tre på». Ein må ha haldningsskapande seksualundervisning som støttar opp under kvifor ein må bruka kondom.

Ho er sjølv lektorutdanna og har sett seg lei på mantraet frå samfunn og politikarar om at seksualundervisninga er for dårleg, medan det ikkje vert gjort noko for å betra stoda.

Les også artikkelserien om kroppsvæsker og pubertet.

Seksualitet og livsmeistring

I den nye plattforma står det at regjeringa vil betra seksualundervisninga i grunnskulen og vektleggja grensesetting og respekt for eigne og andre sine grenser, men Støle-Nilsen peikar på at det ikkje står noko om korleis.

– Det nyttar ikkje berre å høyre at du er dårleg utan at du får det du treng for å bli bra, understrekar lektoren.

Både seksualitet og kjønn, samt mellommenneskelege relasjonar og grensesetting er tenkt inn i delen for «folkehelse og livsmeistring» i den nye overordna delen av læreplanverket.

Fordi Støle-Nilsen opplevde mykje synsing om seksualundervisning nytta ho masteroppgåva si til å undersøke forholda nærare. Kortversjonen er at mykje har gått framover, men at det framleis er for varierande. Ofte kokar det ned til læraren sitt eige personlege engasjement om elevane får god nok seksualundervisning.

Les også om 22 år gamle Jakob Semb Aasmundsen som skal bryte ned tabu kring seksualitet og kropp: – Unnskyld, mormor! I 2019 skriv eg bok om sex, makt og kjærleik

Nervøse lærarar

Lektoren fortel at lærarane etterlyser temaet i utdanninga og meiner Uke 6 er eit viktig verktøy inn i skulane fordi det legg opp til dialogbasert og normkritisk seksualundervisning.

– Seksualitet er ikkje som alle andre tema. Det er mange tabu knytt til det og det opplevast fort personleg. Mange lærarar er redd for å ikkje ha nok kunnskap og dei har ikkje lært korleis dei skal lære det bort, seier Støle-Nilsen.

Ho understrekar at det er viktig at undervisninga framleis tek sikte på å førebyggja graviditet, kjønnssjukdommar og overgrep, men at det bør vera meir fokus på positiv seksualitet og relasjonar.

Lærarar er ikkje sexologar

– Kva kjenneteiknar god seksualundervisning?

– Nummer ein er at ein tek elevane og deira livssituasjon på alvor. At du er open og viser at dette er faktisk er greitt å snakke om. Opne opp for dialog slik at elevane vågar å spørje og ser deg som ein kompetent fagperson, svarar Støle-Nilsen.

Ho understrekar at det er viktig å ta tak i elevane si samtid og ta tak i aktuelle problemstillingar som til dømes relasjonar, samtykke og porno. Slik kan dei reflektere over informasjonen dei møter og stå rusta til å ta gode val for seg sjølv og andre.

– Ein må hugse at lærarar ikkje er sexologar. Vis at du kan noko, men ikkje alt. Hugs at du ikkje snakkar om deg sjølv, noko heller ikkje elevane gjer. Så er det viktig å bruka humor og kunne le av ting, tipsar lektoren.

Les også: Fride (24) lagar podcast om forhold og kjærleik

Mytene lever vidare

Andre råd er å dela klassen opp i mindre grupper på tvers av kjønn og opna opp for anonyme spørsmål. Ho erfarar at elevane gjerne veit mindre enn ein trur om emnet og at det framleis er mange myter som lever vidare. Døme på dette er myten om ei jomfruhinne som sprekk og diverse historier om kva som kan føra til graviditet og ikkje.

Det vanlegaste spørsmålet er likevel «er eg normal», anten det handlar om kva ein har lyst til eller ikkje lyst til, korleis kroppen ser ut eller om ein har hatt sex eller ikkje.

Lektoren er positiv til eksterne seksualundervisningsopplegg og aktørar inn i skulen, men understrekar at det må vere eit supplement til seksualundervisninga i skulen.

– Kva risikerer me om elevane ikkje får god nok seksualundervisning?

– At dei tek dårlege val for seg sjølv og i møte med andre. Ein risikerer at dei vert utrygge fordi dei ikkje kjenner sine eigne grenser og ikkje har reflektert over kva dei ønskjer før dei står i situasjonen.

Les om korleis myta om jomfruhinna vert nytta for å utøve sosial kontroll: – I nokre miljø vert den syltynne, elastiske hinna sin tilstand spørsmål om liv og død.

Generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering, mangfold) Dana Manouchehri, Jan Bøhler (Ap), forskar Halima El Abassi, Guro Angell Gimse (H) og leiar for førebyggjande eining i Sør-Aust politidistrikt, Nina Karstensen Bjørlo vil alle ha ein slutt på såkalla jomfrusjekkar.
Generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering, mangfold) Dana Manouchehri, Jan Bøhler (Ap), forskar Halima El Abassi, Guro Angell Gimse (H) og leiar for førebyggjande eining i Sør-Aust politidistrikt, Nina Karstensen Bjørlo vil alle ha ein slutt på såkalla jomfrusjekkar.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
01:30 Brasils høyesterett løslater ikke Lula01:22 17-åring voldtok søsterens 12 år gamle venninne00:44 Enighet om ny regjering i Danmark00:31 Ikke noe kriminelt bak dødsfall i Bergen00:22 Hver sjette uttransportering i fjor avbrutt23:32 Kvinne slått og ranet i Sandnes - to pågrepet23:31 Slik spilles kvartfinalene i fotball-VM23:26 Den europeiske dominansen fortsetter i VM: Italia komfortabelt videre23:20 Tidsfri Sommarøy var PR-stunt fra Innovasjon Norge23:17 Løfter om nesten 1 milliard kroner til palestinerne23:16 Real Madrid bekrefter kvinnesatsing23:13 Fansen samles og markerer Michael Jackson tross overgrepsanklager23:09 Nederland til VM-kvartfinale etter straffedrama22:41 Migrantbarn flyttet fra forferdelige forhold på mottak i Texas22:23 Everton betalte 238 millioner for Barcelona-spiller21:53 «Episk bilde»: Kjempeedderkopp spiser pygmépungrotte i Australia21:44 Palestinerne trekker på skuldrene av Kushner og Trump21:38 Bollestad møter svinenæringen etter Brennpunkt-dokumentar20:42 Høyre nesten halvert i Bergen siden mars20:06 Nederlandske Groningen hjemsøkt av utallige jordskjelv - gassfelt får skylden20:01 To skutt utenfor København20:00 Far dømt for trusler, vold og tvangsmating av barn19:37 Sjakkpresidenten: – Dette er krevende19:21 Stoltenberg: – Norge bør gjøre mer19:12 Huawa (24) er en av hjelpearbeiderne som ble drept i 201819:07 Overtar Melanias talsperson18:49 Gjensidige anker flomskadekrav til Høyesterett18:48 Khashoggis forlovede ber FN følge opp gransking18:28 Person funnet død i Bergen – politiet etterforsker saken18:06 Nkom: – Bredbåndsleverandører informerer for dårlig om netthastighet17:48 Trump om Iran: – Makt og styrke er det eneste de forstår17:31 Høydebasseng på Askøy tømt og inspisert17:14 IS-topp skal være tatt i Jemen17:13 54-åring døde etter flystyrt i Mandal16:34 USA om krisen i Golfen: – Vi samarbeider med Norge16:23 Forsvinningsgåten: Politiet varsler ny informasjon om Anne-Elisabeth16:12 Amerikansk gigant kjøper norske Nabobil16:05 Johnson fortsatt taus om husbråk16:02 Norges analytikere om VM-kvartfinalen: – Dette blir jevnt!15:53 Trond Mohn tapte milliarder på valuta15:02 Gulbrandsen skrev under for tyrkisk toppklubb14:47 58-åring dømt for 15 år gammel voldtekt14:40 Tollere fant 164 kilo hasj – årets største tollbeslag i Hedmark13:49 Lampard får tillatelse til forhandle om Chelsea-jobben13:48 FIFA innkaller til ekstraordinært møte om VAR13:31 Dommen som kan gi konsekvenser for resten av landet13:12 Carlsen betaler lisensen for medlemmer i ny sjakklubb13:11 74-åring tiltalt for voldtekt av barnebarn12:49 «Norgesglasset» på NRK P1 legges ned12:46 Dømt for å ikke ha fjernet rasisme fra Facebook-gruppe12:40 – Trump pønsker på å trekke USA fra forsvarsavtale fra andre verdenskrig12:15 Her endte ferden for den gjeldstyngede direktøren12:07 Fansen markerer Michael Jackson tross overgrepsanklager12:04 Trekker på skuldrene av USAs fredsplan11:37 Myanmar har kuttet internett for over 1 million mennesker11:23 MDG oppsummerer det politiske halvåret11:10 54-åring døde etter flystyrt i Mandal10:46 – Ser ut til at folk satser på en reprise av fjorårets supersommer10:32 En av tre eldre bor alene10:31 Oljefondet tar våpenprodusent inn i varmen igjen10:22 – Jeg er bare glad for at jeg er her09:55 Ett av fem barn blir slått, kløpet eller lugget i oppveksten09:55 Dommer får kritikk for å ha hjulpet venn i arvesak09:42 Pensjonister har billioner av kroner til gode09:32 Uenighet om diagnosen «shaken baby syndrome»09:22 Norge skreddersyr oppkjøringen til VM-kvartfinalen08:57 Kvinne og tre barn funnet døde ved USAs grense08:37 Partigruppene på Stortinget har millioner i reserve08:22 Aldri før har så få unge jenter fått barn08:20 Derfor tapte Sverige OL-avstemningen08:14 Iran: Nye amerikanske sanksjoner lukker døra for diplomati08:00 EU går til børskrig mot Sveits07:01 Holund hemmeligholdt VM-planen før femmilsgullet06:52 To menn pågrepet etter melding om skudd i leilighet i Lyngdal06:36 Norges VM-lag med psykologisk spisskompetanse06:24 Rekordtall: Mer enn 8.048 hjemløse kjæledyr i fjor06:24 Harry og Meghan pusset opp for 25 millioner05:50 Dette skjedde i natt05:50 Dette skjer i dag05:37 Romfarere landet på jorden etter et halvt år vekk fra jorden05:30 Stoltenberg advarer mot å trekke NATO inn i diskusjonene om Iran05:30 Folk flest rammes hardt av Irans økonomiske krise05:08 Jernbanedirektoratet har ikke oppdatert informasjon slik de skal05:00 Forskere: – Ville ikke fått ekstremsommeren i fjor uten global oppvarming04:30 Ludvigsens forsvarere ber om full frifinnelse04:25 Ap-representant mener Stortinget må løse saken til Birgittes Tengs' fetter04:18 Amerikanske superrike ber politikere øke formuesskatten04:15 Mann i 20-årene omkom i MC-ulykke ved Larvik03:02 Mer enn 15.000 har signert kampanje for overvåking av grisefjøs og slakterier03:00 Russland fikk stemmeretten tilbake i Europarådet02:25 Kraftig økning i dødsfall etter denguefeber i Brasil02:06 Kan ende med utredning i stedet for krav om EØS-slutt01:29 Frp-topper ville ha støttet USA i en krig mot Iran00:48 Sikkerhetsrådet maner til forsiktighet i Persiabukta23:38 Sudans militærjunta avviser veikart om maktdeling23:31 Sverige både scoret og reddet på straffe da de tok seg til kvartfinalen i fotball-VM23:10 Straffer og ny VAR-situasjon sendte USA videre i fotball-VM22:40 Georgias regjering innfrir krav om valgreform – demonstrasjonene fortsetter22:40 Irans FN-ambassadør avviser dialog med USA22:37 Ny nødknapp skal hjelpe havets «myke trafikanter»
Siste nytt
01:30VerdenBrasils høyesterett løslater ikke Lula01:22Norge17-åring voldtok søsterens 12 år gamle venninne00:44VerdenEnighet om ny regjering i Danmark00:31NorgeIkke noe kriminelt bak dødsfall i Bergen00:22NorgeHver sjette uttransportering i fjor avbrutt23:32NorgeKvinne slått og ranet i Sandnes - to pågrepet23:31SportSlik spilles kvartfinalene i fotball-VM23:26SportDen europeiske dominansen fortsetter i VM: Italia komfortabelt videre23:20NorgeTidsfri Sommarøy var PR-stunt fra Innovasjon Norge23:17VerdenLøfter om nesten 1 milliard kroner til palestinerne23:16SportReal Madrid bekrefter kvinnesatsing23:13VerdenFansen samles og markerer Michael Jackson tross overgrepsanklager23:09SportNederland til VM-kvartfinale etter straffedrama22:41PolitikkMigrantbarn flyttet fra forferdelige forhold på mottak i Texas22:23SportEverton betalte 238 millioner for Barcelona-spiller21:53Verden«Episk bilde»: Kjempeedderkopp spiser pygmépungrotte i Australia21:44PolitikkPalestinerne trekker på skuldrene av Kushner og Trump21:38NæringslivBollestad møter svinenæringen etter Brennpunkt-dokumentar20:42PolitikkHøyre nesten halvert i Bergen siden mars20:06VerdenNederlandske Groningen hjemsøkt av utallige jordskjelv - gassfelt får skylden20:01VerdenTo skutt utenfor København20:00NorgeFar dømt for trusler, vold og tvangsmating av barn19:37SportSjakkpresidenten: – Dette er krevende19:21PolitikkStoltenberg: – Norge bør gjøre mer19:12VerdenHuawa (24) er en av hjelpearbeiderne som ble drept i 201819:07VerdenOvertar Melanias talsperson18:49ForbrukerGjensidige anker flomskadekrav til Høyesterett18:48VerdenKhashoggis forlovede ber FN følge opp gransking18:28NorgePerson funnet død i Bergen – politiet etterforsker saken18:06TeknologiNkom: – Bredbåndsleverandører informerer for dårlig om netthastighet17:48PolitikkTrump om Iran: – Makt og styrke er det eneste de forstår17:31NorgeHøydebasseng på Askøy tømt og inspisert17:14VerdenIS-topp skal være tatt i Jemen17:13Norge54-åring døde etter flystyrt i Mandal16:34VerdenUSA om krisen i Golfen: – Vi samarbeider med Norge16:23NorgeForsvinningsgåten: Politiet varsler ny informasjon om Anne-Elisabeth16:12NæringslivAmerikansk gigant kjøper norske Nabobil16:05PolitikkJohnson fortsatt taus om husbråk16:02SportNorges analytikere om VM-kvartfinalen: – Dette blir jevnt!15:53Børs og finansTrond Mohn tapte milliarder på valuta15:02SportGulbrandsen skrev under for tyrkisk toppklubb14:47Norge58-åring dømt for 15 år gammel voldtekt14:40NorgeTollere fant 164 kilo hasj – årets største tollbeslag i Hedmark13:49SportLampard får tillatelse til forhandle om Chelsea-jobben13:48SportFIFA innkaller til ekstraordinært møte om VAR13:31PengerDommen som kan gi konsekvenser for resten av landet13:12SportCarlsen betaler lisensen for medlemmer i ny sjakklubb13:11Norge74-åring tiltalt for voldtekt av barnebarn12:49Kultur«Norgesglasset» på NRK P1 legges ned12:46VerdenDømt for å ikke ha fjernet rasisme fra Facebook-gruppe12:40Verden– Trump pønsker på å trekke USA fra forsvarsavtale fra andre verdenskrig12:15MotorHer endte ferden for den gjeldstyngede direktøren12:07KulturFansen markerer Michael Jackson tross overgrepsanklager12:04VerdenTrekker på skuldrene av USAs fredsplan11:37VerdenMyanmar har kuttet internett for over 1 million mennesker11:23PolitikkMDG oppsummerer det politiske halvåret11:10Norge54-åring døde etter flystyrt i Mandal10:46Reise– Ser ut til at folk satser på en reprise av fjorårets supersommer10:32Helse og livsstilEn av tre eldre bor alene10:31PengerOljefondet tar våpenprodusent inn i varmen igjen10:22Norge– Jeg er bare glad for at jeg er her09:55Helse og livsstilEtt av fem barn blir slått, kløpet eller lugget i oppveksten09:55NorgeDommer får kritikk for å ha hjulpet venn i arvesak09:42PengerPensjonister har billioner av kroner til gode09:32Helse og livsstilUenighet om diagnosen «shaken baby syndrome»09:22SportNorge skreddersyr oppkjøringen til VM-kvartfinalen08:57VerdenKvinne og tre barn funnet døde ved USAs grense08:37PolitikkPartigruppene på Stortinget har millioner i reserve08:22Helse og livsstilAldri før har så få unge jenter fått barn08:20SportDerfor tapte Sverige OL-avstemningen08:14VerdenIran: Nye amerikanske sanksjoner lukker døra for diplomati08:00PengerEU går til børskrig mot Sveits07:01SportHolund hemmeligholdt VM-planen før femmilsgullet06:52NorgeTo menn pågrepet etter melding om skudd i leilighet i Lyngdal06:36SportNorges VM-lag med psykologisk spisskompetanse06:24NorgeRekordtall: Mer enn 8.048 hjemløse kjæledyr i fjor06:24KulturHarry og Meghan pusset opp for 25 millioner05:50NorgeDette skjedde i natt05:50NorgeDette skjer i dag05:37VerdenRomfarere landet på jorden etter et halvt år vekk fra jorden05:30VerdenStoltenberg advarer mot å trekke NATO inn i diskusjonene om Iran05:30PengerFolk flest rammes hardt av Irans økonomiske krise05:08PengerJernbanedirektoratet har ikke oppdatert informasjon slik de skal05:00VerdenForskere: – Ville ikke fått ekstremsommeren i fjor uten global oppvarming04:30NorgeLudvigsens forsvarere ber om full frifinnelse04:25PolitikkAp-representant mener Stortinget må løse saken til Birgittes Tengs' fetter04:18VerdenAmerikanske superrike ber politikere øke formuesskatten04:15NorgeMann i 20-årene omkom i MC-ulykke ved Larvik03:02NorgeMer enn 15.000 har signert kampanje for overvåking av grisefjøs og slakterier03:00PolitikkRussland fikk stemmeretten tilbake i Europarådet02:25ReiseKraftig økning i dødsfall etter denguefeber i Brasil02:06PolitikkKan ende med utredning i stedet for krav om EØS-slutt01:29PolitikkFrp-topper ville ha støttet USA i en krig mot Iran00:48VerdenSikkerhetsrådet maner til forsiktighet i Persiabukta23:38VerdenSudans militærjunta avviser veikart om maktdeling23:31SportSverige både scoret og reddet på straffe da de tok seg til kvartfinalen i fotball-VM23:10SportStraffer og ny VAR-situasjon sendte USA videre i fotball-VM22:40VerdenGeorgias regjering innfrir krav om valgreform – demonstrasjonene fortsetter22:40VerdenIrans FN-ambassadør avviser dialog med USA22:37NorgeNy nødknapp skal hjelpe havets «myke trafikanter»
Populært