Etterlyser meir fokus på positiv seksualitet

Rådgjevar ved likestillingssenteret, Carina Carlsen, samanliknar mykje av seksualundervisninga med det ho kallar «tante på russebuss».
Rådgjevar ved likestillingssenteret, Carina Carlsen, samanliknar mykje av seksualundervisninga med det ho kallar «tante på russebuss». Foto: Nareas Sae-Khow

Kroppspositivist Carina Carlsen er frontfigur i årets Uke 6-kampanje #lykkeligvitende.

– Det er mange historier om mangelfull seksualundervisning der ute. Det er trist å høyre at det framleis er lærarar som kvir seg for å skulle snakke med elevane om temaet, seier Carina Carlsen, rådgjevar ved likestillingssenteret.

Ho er bidragsytar i årets Uke 6-opplegg frå Sex og Politikk. Der stiller ho mellom anna opp i kostyme og spør folk på gata om kjønnsorgan og kjærleik. Kvinna i gata var veldig kunnskapsrik og kunne alt, elles kvidde dei seg for å svara i det heile.

Mannen i gata sleit ho med å få i tale, noko ho meiner kan ha samanheng med kostymevalet, som du ser her:

Les også: – Ikkje stå framfor spegelen og sleng drit til deg sjølv!

Eit seksualvenleg miljø

Både generelt og i skulen spesielt meiner Carlsen folk må bli flinkare å snakka om sex.

– Me må skapa eit seksualvenleg miljø. Seksualundervisninga sitt første bod er at du snakkar ikkje om deg sjølv. Om du snakkar om analsex står det ikkje i panna at «dette driv eg med», understrekar Carlsen.

Sjølv er ho utdanna vernepleiar med vidareutdanning i sexologi og kursar sjukepleiarstudentar i temaet. Ho meiner det er viktig at lærarar lærer å ha ein fagleg distanse til temaet og utvidar perspektivet.

– Altfor mange trur sex handlar om å stikke noko inn i nokon, men det er så breitt. Det handlar om grenser, forelsking og blikk. Det praktiske er ein så liten del av det, seier Carlsen.

Er du ein sexpert? Test dine kunnskapar her!

– Kor er gleden?

Ikkje minst etterlyser Carina Carlsen eit større fokus på positiv seksualitet i seksualundervisninga.

– Ein snakkar om å unngå graviditet og SOI (red. anm. seksuelt overførbare infeksjonar), men kor er gleden? Eg måtte bli nesten 30 år før eg forstod at verdien min ikkje ligg i kor mange som vil liggje med meg, at eg har lov å sei nei og at eg då har krav på å bli høyrt, kva som er mine eigne grenser og at min kropp ikkje er eit forhandlingskort, seier Carlsen, som i sosiale medier har profilert seg som ein aktiv kroppspositivist.

Ho etterlyser ei meir dialogbasert og normkritisk undervisning som lærar elevane å bli trygge på seg sjølv, eigen identitet, legning og kropp. Ho meiner me treng eit betre språk og større openheit rundt seksuell helse, slik at me ikkje går over verken våre eigne eller andre sine grenser.

– Me må rett og slett læra oss at det med grenser er litt sexy og vitnar om tryggleik på korleis du vil ha det, understrekar Carlsen.

Les også om Argentina:– Det finst ikkje seksualundervisning i skulane.

Kondom, men kvifor?

Lektor og rådgjevar i Sex og samfunn, Marianne Støle-Nilsen, meiner det er viktig å gje lærarane dei verktya dei treng
Lektor og rådgjevar i Sex og samfunn, Marianne Støle-Nilsen, meiner det er viktig å gje lærarane dei verktya dei treng

Rådgjevar i Sex og samfunn, Marianne Støle-Nilsen, har òg inntrykk av at seksualundervisninga ikkje fungerer heilt slik ho skal.

– Når ein spør folk kva dei hugsar frå seksualundervisninga svarar nesten kvar einaste ein at det einaste dei lærte var å tre på eit kondom. Likevel er nordmenn – ironisk nok – i verdstoppen når det kjem til å droppe kondom. Ein kan ikkje berre seie «her er eit kondom som de skal tre på». Ein må ha haldningsskapande seksualundervisning som støttar opp under kvifor ein må bruka kondom.

Ho er sjølv lektorutdanna og har sett seg lei på mantraet frå samfunn og politikarar om at seksualundervisninga er for dårleg, medan det ikkje vert gjort noko for å betra stoda.

Les også artikkelserien om kroppsvæsker og pubertet.

Seksualitet og livsmeistring

I den nye plattforma står det at regjeringa vil betra seksualundervisninga i grunnskulen og vektleggja grensesetting og respekt for eigne og andre sine grenser, men Støle-Nilsen peikar på at det ikkje står noko om korleis.

– Det nyttar ikkje berre å høyre at du er dårleg utan at du får det du treng for å bli bra, understrekar lektoren.

Både seksualitet og kjønn, samt mellommenneskelege relasjonar og grensesetting er tenkt inn i delen for «folkehelse og livsmeistring» i den nye overordna delen av læreplanverket.

Fordi Støle-Nilsen opplevde mykje synsing om seksualundervisning nytta ho masteroppgåva si til å undersøke forholda nærare. Kortversjonen er at mykje har gått framover, men at det framleis er for varierande. Ofte kokar det ned til læraren sitt eige personlege engasjement om elevane får god nok seksualundervisning.

Les også om 22 år gamle Jakob Semb Aasmundsen som skal bryte ned tabu kring seksualitet og kropp: – Unnskyld, mormor! I 2019 skriv eg bok om sex, makt og kjærleik

Nervøse lærarar

Lektoren fortel at lærarane etterlyser temaet i utdanninga og meiner Uke 6 er eit viktig verktøy inn i skulane fordi det legg opp til dialogbasert og normkritisk seksualundervisning.

– Seksualitet er ikkje som alle andre tema. Det er mange tabu knytt til det og det opplevast fort personleg. Mange lærarar er redd for å ikkje ha nok kunnskap og dei har ikkje lært korleis dei skal lære det bort, seier Støle-Nilsen.

Ho understrekar at det er viktig at undervisninga framleis tek sikte på å førebyggja graviditet, kjønnssjukdommar og overgrep, men at det bør vera meir fokus på positiv seksualitet og relasjonar.

Lærarar er ikkje sexologar

– Kva kjenneteiknar god seksualundervisning?

– Nummer ein er at ein tek elevane og deira livssituasjon på alvor. At du er open og viser at dette er faktisk er greitt å snakke om. Opne opp for dialog slik at elevane vågar å spørje og ser deg som ein kompetent fagperson, svarar Støle-Nilsen.

Ho understrekar at det er viktig å ta tak i elevane si samtid og ta tak i aktuelle problemstillingar som til dømes relasjonar, samtykke og porno. Slik kan dei reflektere over informasjonen dei møter og stå rusta til å ta gode val for seg sjølv og andre.

– Ein må hugse at lærarar ikkje er sexologar. Vis at du kan noko, men ikkje alt. Hugs at du ikkje snakkar om deg sjølv, noko heller ikkje elevane gjer. Så er det viktig å bruka humor og kunne le av ting, tipsar lektoren.

Les også: Fride (24) lagar podcast om forhold og kjærleik

Mytene lever vidare

Andre råd er å dela klassen opp i mindre grupper på tvers av kjønn og opna opp for anonyme spørsmål. Ho erfarar at elevane gjerne veit mindre enn ein trur om emnet og at det framleis er mange myter som lever vidare. Døme på dette er myten om ei jomfruhinne som sprekk og diverse historier om kva som kan føra til graviditet og ikkje.

Det vanlegaste spørsmålet er likevel «er eg normal», anten det handlar om kva ein har lyst til eller ikkje lyst til, korleis kroppen ser ut eller om ein har hatt sex eller ikkje.

Lektoren er positiv til eksterne seksualundervisningsopplegg og aktørar inn i skulen, men understrekar at det må vere eit supplement til seksualundervisninga i skulen.

– Kva risikerer me om elevane ikkje får god nok seksualundervisning?

– At dei tek dårlege val for seg sjølv og i møte med andre. Ein risikerer at dei vert utrygge fordi dei ikkje kjenner sine eigne grenser og ikkje har reflektert over kva dei ønskjer før dei står i situasjonen.

Les om korleis myta om jomfruhinna vert nytta for å utøve sosial kontroll: – I nokre miljø vert den syltynne, elastiske hinna sin tilstand spørsmål om liv og død.

Generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering, mangfold) Dana Manouchehri, Jan Bøhler (Ap), forskar Halima El Abassi, Guro Angell Gimse (H) og leiar for førebyggjande eining i Sør-Aust politidistrikt, Nina Karstensen Bjørlo vil alle ha ein slutt på såkalla jomfrusjekkar.
Generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering, mangfold) Dana Manouchehri, Jan Bøhler (Ap), forskar Halima El Abassi, Guro Angell Gimse (H) og leiar for førebyggjande eining i Sør-Aust politidistrikt, Nina Karstensen Bjørlo vil alle ha ein slutt på såkalla jomfrusjekkar.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
13:52 Flygerforbundet mener det må vurderes å sette alle ambulansefly på bakken13:48 9. ETG: Århundrets julekalender: Velkomen til år 200613:33 Forlatt femåring bar baby gjennom sprengkulde13:25 RUSADA: – En tragedie for rene utøvere13:25 Fredsprisvinner i motvind på hjemmebane13:23 Regjeringsbygning på Malta stormet av demonstranter13:23 Nye regler skal gjøre det enklere å kjøre drosje13:22 Turister må holde avstand fra hvalen13:21 EU gir grønt lys til storstilt batteri-satsing12:48 Haaland beste tenåring i Europa12:34 Putin og Zelenskyj møtes i Paris12:16 Støre innkalles til høring om trygdeskandalen12:15 Bilist kjørte ned i hull der to personer jobbet11:53 Tolletaten advarer mot dødelige ecstasypiller11:28 Toryene øker forspranget på ny måling11:27 Minst 26 omkom i oversvømmelser i Uganda11:17 Russland utestengt fra OL og VM i fire år11:15 Mann siktet for drap på kvinne i Drammen10:38 Guardiola usikker på om City kan kjempe i Europa10:24 Mikael Dorsin erstatter Bjørnebye10:23 Kina vil kvitte seg med utenlandsk datautstyr09:50 Sjefredaktøren i Aftenposten går av09:33 Minst 2.000 koalaer har mistet livet i skogbrannene09:33 Medieprofil funnet skyldig i å ha ærekrenket Fredrik Virtanen09:28 Tyrkia returnerte elleve IS-medlemmer til Frankrike09:28 Serbia og Danmark med VM-gave til Norge08:50 Uvær skaper trafikkproblemer08:43 SAS skal fly direkte fra København til Tokyo08:10 Universitet i nord dropper opptak av teologistudenter07:38 Skip grunnstøtte ved Rørvik i Trøndelag07:37 Vy vant kontrakten om togtrafikk på Bergensbanen og Vossebanen07:34 Juletreprodusenter sier de må legge ned på grunn av konkurranse fra store kjeder07:32 PST og tysk politi etterforsker terrorfinansiering via norske banker07:07 USA offentliggjør, Norge hemmeligholder: F-35-fly umulige å bruke06:45 Ingen tegn til liv på vulkanøya på New Zealand06:16 Flere fjellveier åpnet i Sør-Norge – kan stenge på kort varsel06:13 UNN: Åtte uønskede hendelser på ett døgn med ambulanseflymangel06:12 Dette skjer i dag06:01 Norge fremdeles på topp i FNs utviklings-rangering05:37 Sør-Afrika vant Miss Universe05:37 Dette skjedde i natt05:31 Brudd for Løke05:27 Storbritannia: Trusler og sjikane preger opptakten til valget05:05 Langfingret tyv gikk rett i fella04:25 Tre banker har brukt 15 milliarder mot økonomisk kriminalitet03:35 Dødsfallene på Samoa stiger etter meslingutbrudd03:33 Norske handelshøyskoler bak andre nordiske på måling03:18 Johnsons parti øker på måling02:19 Nok en statsministerkandidat i Libanon trekker seg02:14 SV vil forby overnatting på lukket SFO01:31 Verdens våpensalg fortsetter å øke01:08 75-årig kvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss01:00 Riksrevisjonens jagerflykritikk holdes hemmelig00:28 Slutt på egne innganger for kvinner og menn på restauranter i Saudi-Arabia00:12 Skarpnord mistet europatourtittelen på målstreken23:37 Farmen-vinner Erik Rotihaug: – Mentalt og fysisk utslitt22:07 Verdens våpensalg fortsetter å øke21:52 Kristoffersen og Nestvold-Haugen på pallen i Beaver Creek21:32 NISO-heder til Johaug og Warholm21:19 SV vil ha statsministeren inn på teppet i ambulanseflysaken21:02 Kvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss20:59 Biler i skiløype i Holmestrand: – Gjentakende problem, ifølge politiet20:15 Uvær stenger fjelloverganger i hele Sør-Norge: To timers ventetid20:03 Drapet på Wilma (17): Politiet har pågrepet kjærestens far18:47 Fotgjenger alvorlig skadd i påkjørsel i Oslo18:25 Havarikommisjonen undersøker ulykke i Rana18:20 Macrons regjering åpner for å utsette omstridt pensjonsreform17:46 19 år gamle Markeng overrasket med femteplass: – Må oppjustere målene for sesongen17:27 Rundt 200 syrere får forlate al-Hol17:18 Hegerberg med hattrick i Lyons storseier17:15 Rapperen Juice Wrld (21) er død17:10 Olsbu Røiseland sikret norsk stafettseier16:37 Mann fant slange i eske med underbukser16:15 Har vi helt mistet evne til å føle skam?15:28 Maren Lundby vant igjen - knuste konkurrentene15:11 Viking vant cupfinalen - kaptein Tripic ble helten15:10 Mulig nesebrudd for Løke: – Fantastisk deilig15:00 Bjerkeli Grøvdal tok sølv terrengløp-EM14:51 Babcock beklager – vet ikke når feilen med luftambulanseflyene vil være løst14:50 Over 1.500 møtte opp på minnemarkering i Tromsø14:46 Arrangørene mener 800.000 demonstrerte i Hongkong14:09 Riiber vant igjen - tok sin femte strake kombinert-seier14:06 Engerdal-ordfører (51) død13:59 Norge med viktig VM-seier13:27 Russisk storeslem sørget for dobbelt stafettseier i Lillehammer13:02 Trygve var «han høye» – én dag fikk han nok12:56 Sea King-helikopter brukte rotoren for å redde fiskebåt i nød12:39 Veien videre etter Trump-valget: – Jeg er veldig bekymret12:07 Brasils miljøminister ber om hjelp for å stanse avskoging11:59 172.000 nordmenn regner med å feire jul på kreditt11:44 Arbeiderpartiet og SV krever sletting av klimakvoter11:34 Politiet etterlyser vitner etter påkjørsel i Sandnes11:23 Enkel seier til Jakob Ingebrigtsen i U20-klassen i EM i terrengløp11:21 Johaug peker på Weng som fast ankerkvinne10:19 Klart for ny behandling av Baneheia-saken i gjenopptakelseskommisjonen10:15 Et halvår med uro i Hongkong: Demonstranter gjør opp status10:04 Norske London-studenter: – Vondt i magen av brexit09:46 Magnus Carlsen er Norges beste i Fantasy Premier League09:36 Helleland: – Vi må støtte Russland-utestengelse09:26 Mann alvorlig skadd etter bilulykke i Grimstad
Siste nytt
13:52NorgeFlygerforbundet mener det må vurderes å sette alle ambulansefly på bakken13:48Kultur9. ETG: Århundrets julekalender: Velkomen til år 200613:33VerdenForlatt femåring bar baby gjennom sprengkulde13:25SportRUSADA: – En tragedie for rene utøvere13:25VerdenFredsprisvinner i motvind på hjemmebane13:23PolitikkRegjeringsbygning på Malta stormet av demonstranter13:23PengerNye regler skal gjøre det enklere å kjøre drosje13:22ReiseTurister må holde avstand fra hvalen13:21MotorEU gir grønt lys til storstilt batteri-satsing12:48SportHaaland beste tenåring i Europa12:34VerdenPutin og Zelenskyj møtes i Paris12:16PolitikkStøre innkalles til høring om trygdeskandalen12:15NorgeBilist kjørte ned i hull der to personer jobbet11:53NorgeTolletaten advarer mot dødelige ecstasypiller11:28PolitikkToryene øker forspranget på ny måling11:27VerdenMinst 26 omkom i oversvømmelser i Uganda11:17SportRussland utestengt fra OL og VM i fire år11:15NorgeMann siktet for drap på kvinne i Drammen10:38SportGuardiola usikker på om City kan kjempe i Europa10:24SportMikael Dorsin erstatter Bjørnebye10:23VerdenKina vil kvitte seg med utenlandsk datautstyr09:50KulturSjefredaktøren i Aftenposten går av09:33VerdenMinst 2.000 koalaer har mistet livet i skogbrannene09:33KulturMedieprofil funnet skyldig i å ha ærekrenket Fredrik Virtanen09:28VerdenTyrkia returnerte elleve IS-medlemmer til Frankrike09:28SportSerbia og Danmark med VM-gave til Norge08:50NorgeUvær skaper trafikkproblemer08:43ReiseSAS skal fly direkte fra København til Tokyo08:10NorgeUniversitet i nord dropper opptak av teologistudenter07:38NorgeSkip grunnstøtte ved Rørvik i Trøndelag07:37ReiseVy vant kontrakten om togtrafikk på Bergensbanen og Vossebanen07:34PengerJuletreprodusenter sier de må legge ned på grunn av konkurranse fra store kjeder07:32NorgePST og tysk politi etterforsker terrorfinansiering via norske banker07:07NorgeUSA offentliggjør, Norge hemmeligholder: F-35-fly umulige å bruke06:45VerdenIngen tegn til liv på vulkanøya på New Zealand06:16NorgeFlere fjellveier åpnet i Sør-Norge – kan stenge på kort varsel06:13NorgeUNN: Åtte uønskede hendelser på ett døgn med ambulanseflymangel06:12NorgeDette skjer i dag06:01Helse og livsstilNorge fremdeles på topp i FNs utviklings-rangering05:37VerdenSør-Afrika vant Miss Universe05:37NorgeDette skjedde i natt05:31SportBrudd for Løke05:27PolitikkStorbritannia: Trusler og sjikane preger opptakten til valget05:05VerdenLangfingret tyv gikk rett i fella04:25PengerTre banker har brukt 15 milliarder mot økonomisk kriminalitet03:35Helse og livsstilDødsfallene på Samoa stiger etter meslingutbrudd03:33NorgeNorske handelshøyskoler bak andre nordiske på måling03:18PolitikkJohnsons parti øker på måling02:19PolitikkNok en statsministerkandidat i Libanon trekker seg02:14NorgeSV vil forby overnatting på lukket SFO01:31VerdenVerdens våpensalg fortsetter å øke01:08Norge75-årig kvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss01:00NorgeRiksrevisjonens jagerflykritikk holdes hemmelig00:28VerdenSlutt på egne innganger for kvinner og menn på restauranter i Saudi-Arabia00:12SportSkarpnord mistet europatourtittelen på målstreken23:37KulturFarmen-vinner Erik Rotihaug: – Mentalt og fysisk utslitt22:07VerdenVerdens våpensalg fortsetter å øke21:52SportKristoffersen og Nestvold-Haugen på pallen i Beaver Creek21:32SportNISO-heder til Johaug og Warholm21:19PolitikkSV vil ha statsministeren inn på teppet i ambulanseflysaken21:02NorgeKvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss20:59NorgeBiler i skiløype i Holmestrand: – Gjentakende problem, ifølge politiet20:15NorgeUvær stenger fjelloverganger i hele Sør-Norge: To timers ventetid20:03VerdenDrapet på Wilma (17): Politiet har pågrepet kjærestens far18:47NorgeFotgjenger alvorlig skadd i påkjørsel i Oslo18:25NorgeHavarikommisjonen undersøker ulykke i Rana18:20PolitikkMacrons regjering åpner for å utsette omstridt pensjonsreform17:46Sport19 år gamle Markeng overrasket med femteplass: – Må oppjustere målene for sesongen17:27VerdenRundt 200 syrere får forlate al-Hol17:18SportHegerberg med hattrick i Lyons storseier17:15KulturRapperen Juice Wrld (21) er død17:10SportOlsbu Røiseland sikret norsk stafettseier16:37NorgeMann fant slange i eske med underbukser16:15VerdenHar vi helt mistet evne til å føle skam?15:28SportMaren Lundby vant igjen - knuste konkurrentene15:11SportViking vant cupfinalen - kaptein Tripic ble helten15:10SportMulig nesebrudd for Løke: – Fantastisk deilig15:00SportBjerkeli Grøvdal tok sølv terrengløp-EM14:51NorgeBabcock beklager – vet ikke når feilen med luftambulanseflyene vil være løst14:50NorgeOver 1.500 møtte opp på minnemarkering i Tromsø14:46VerdenArrangørene mener 800.000 demonstrerte i Hongkong14:09SportRiiber vant igjen - tok sin femte strake kombinert-seier14:06NorgeEngerdal-ordfører (51) død13:59SportNorge med viktig VM-seier13:27SportRussisk storeslem sørget for dobbelt stafettseier i Lillehammer13:02Helse og livsstilTrygve var «han høye» – én dag fikk han nok12:56NorgeSea King-helikopter brukte rotoren for å redde fiskebåt i nød12:39PolitikkVeien videre etter Trump-valget: – Jeg er veldig bekymret12:07SportBrasils miljøminister ber om hjelp for å stanse avskoging11:59Penger172.000 nordmenn regner med å feire jul på kreditt11:44PolitikkArbeiderpartiet og SV krever sletting av klimakvoter11:34NorgePolitiet etterlyser vitner etter påkjørsel i Sandnes11:23SportEnkel seier til Jakob Ingebrigtsen i U20-klassen i EM i terrengløp11:21SportJohaug peker på Weng som fast ankerkvinne10:19NorgeKlart for ny behandling av Baneheia-saken i gjenopptakelseskommisjonen10:15VerdenEt halvår med uro i Hongkong: Demonstranter gjør opp status10:04VerdenNorske London-studenter: – Vondt i magen av brexit09:46SportMagnus Carlsen er Norges beste i Fantasy Premier League09:36SportHelleland: – Vi må støtte Russland-utestengelse09:26NorgeMann alvorlig skadd etter bilulykke i Grimstad
Populært