– Dette provoserer meg voldsomt og er rett og slett arrogant

– Dersom Ullevål sykehus legges ned samtidig som det nye storsykehuset bygges på Gaustad, vil det ikke være plass til befolkningen i Groruddalen på det nye lokalsykehuset på Aker. Jeg mener befolkningen er ført bak lyset i denne saken, sier pasient Ragnhild Rivertz.
– Dersom Ullevål sykehus legges ned samtidig som det nye storsykehuset bygges på Gaustad, vil det ikke være plass til befolkningen i Groruddalen på det nye lokalsykehuset på Aker. Jeg mener befolkningen er ført bak lyset i denne saken, sier pasient Ragnhild Rivertz. Foto: Siri Øverland Eriksen/Dagsavisen

Ragnhild Rivertz (85) ante ikke hvilket sykehus hun ble kjørt til, og måtte ligge på gangen da hun endte på Ahus. I dag kan styret i Helse Sør-Øst vedta planer som gjør pasienter til sykehusnomader på ubestemt tid.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Det føles utrygt og usikkert når man ikke vet fra gang til gang hvilket sykehus man ender på. Som innbygger i bydel Alna ble jeg både glad og lettet da det kom signaler om at Aker igjen skulle bli sykehus for befolkningen i Groruddalen og gi et permanent og forutsigbart tilbud. Desto mer sjokkerende og skuffende er det at helseforetaket nå går inn for en løsning som slår beina under disse planene, sier Ragnhild Rivertz.

Tross sine 85 år er hun både sterk, klar og engasjert i spørsmålet om utbygging av fremtidens Oslo universitetssykehus (OUS).

– Dersom Ullevål sykehus legges ned samtidig som det nye storsykehuset bygges på Gaustad, vil det ikke være plass til befolkningen i Groruddalen på det nye lokalsykehuset på Aker. Jeg mener befolkningen er ført bak lyset i denne saken, sier Ragnhild Rivertz, som for tida er innlagt ved en egen rehabiliteringsavdeling på Ahus.

Les også: Moxnes om Gaustad-alternativet: – Gigantomanien må stoppes

Skjebnemøte

I dag møtes styret i Helse Sør-Øst til det som kan bli et skjebnemøte for nytt storsykehus. Så langt har styret i Helse Sør-Øst, styret og ledelsen ved OUS og helseminister Bent Høie stått sammen om at det nye storsykehuset skal legges til Gaustad med Aker som lokalsykehus, mens Ullevål legges ned.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus har i forkant av dagens møte anbefalt styret å gå videre med planene på Gaustad, men «be om ytterligere belysning av Ullevål-alternativet.» Ifølge kritikerne er dette et forsøk på å stagge gemyttene, mens Gaustad-planen ruller videre.

De mener konsekvensen av Lofhus sin anbefaling er høyst usikker, og frykter at store deler av byens befolkning må leve som sykehusnomader på ubestemt tid.

Det er en virkelighet Ragnhild Rivertz i bydel Alna allerede har kjent på kroppen.

Les også: – Hva er din agenda, Høie?

– Svært kritisk

I 2015 opplevde Rivertz at den ene hofta stadig gikk ut av ledd etter en hofteoperasjon. Etter en tur på legevakta ble det klart at hun måtte kjøres i ambulanse til Ahus som en følge av at akuttplassene på Diakonhjemmet allerede var opptatt. Der ble hun liggende på gangen.

– Jeg sov nesten ingenting i løpet av hele natta. Det var så mye trafikk i korridoren. Hvordan er det mulig for et ansvarlig styre å gå inn for sykehusinvesteringer på opp mot 50 milliarder kroner uten at disse problemene løses, sier Ragnhild Rivertz oppgitt før hun legger til:

– Så langt har de overkjørt både befolkning, tillitsvalgte og fagfolkene. Dette provoserer meg voldsomt og er rett og slett arrogant.

Aasmund Bredeli er foretakstillitsvalgt for overlege ved OUS, og deler Rivertz bekymring:

– Det er svært kritisk at det ikke blir plass til alle bydelene fra Groruddalen som tilhører opptaksområdet for Aker sykehus før i 2029 og i 2034–35. Dette fordi det fører til at Ahus ikke får den avlastningen de trenger for å håndtere befolkningsveksten i sitt eget område. Dette vil igjen gi negative ringvirkninger ved at pasienter skysses fram og tilbake mellom sykehusene for å finne ledige plasser, bekrefter Bredeli.

Ahus er opprinnelig dimensjonert for å dekke en befolkning på om lag 340.000 innbyggere, men er allerede oppe i nær 550.000. Sykehuset er dermed allerede sprengt.

Samtidig viser framskrivinger basert på SSB-tall at Ahus de neste 15 årene må dekke behovet fra ytterligere 160.000 innbyggere. I realiteten betyr det at sykehuset skal tjene over 700.000 mennesker, som er det dobbelte av det det i dag er dimensjonert for.

Les også: Klinikkleder i OUS, Terje Rootwelt, vedgår et mindre avansert intensivtilbud på nye Aker

Kjøkken ble sengepost

Ståle Clementzen er foretakstillitsvalgt for overlegene på Ahus. Han er skeptisk til løsningen som styret i dag skal diskutere:

– Vi har siden vi overtok bydeler for Oslo i 2011 hatt kapasitetsproblemer. Dette gjelder både senger, lokaler til poliklinisk behandling, operasjonssaler og kontorer til ansatte. Vi har til tider hatt høyt korridorbelegg. Kjøkkenarealer er omgjort til sengeposter mens vi har jobbet for redusert liggetid. Vi har klart å håndtere situasjonen til nå, men ser at befolkningsøkningen er i ferd med å ta oss igjen.

– Vi trodde bydelene Alna, Grorud og Stovner skulle tilbake til OUS i 2020–2024. Med de nye planene for OUS er dette ytterligere utsatt. Min frykt er at vi blir sittende med ansvar for disse bydelene også etter 2034 fordi Helse Sør-Øst vil legge ned Ullevål og ikke har plass til pasientene verken på det nye sykehuset på Gaustad eller Aker, sier Ståle Clementzen og legger til:

– For meg virker det åpenbart at hvis de bygger på Gaustad og Aker, må de ha Ullevål som avlastning i tillegg. Ahus har allerede de færreste sengene per innbygger i hele landet. Vi har allerede effektivisert driften så mye at jeg ser det som helt usannsynlig at vi kan effektivisere oss ut av disse problemene, sier Ståle Clementzen til Dagsavisen.

Slik rammes de sykeste små: Plassmangel gjør at sårbare nyfødte må fraktes mellom sykehus

– Ignoreres

OUS-overlege og foretakstillitsvalgt Aasmund Magnus Bredeli er like krystallklar:

– Styresaken lest under ett virker lite troverdig når det snakkes om at Ullevål skal «belyses» samtidig som de går videre med de foreliggende planene og søker om lån knyttet til disse planene. Kritiske innvendinger til planene fra fagmiljøene gjennom mange år ignoreres og besvares ikke. De ansatte ved sykehuset ønsker en utredning av Ullevål med tanke på best mulig organisering av virksomheten til pasientenes beste, sier Bredeli.

Han mener OUS ikke har økonomi til å gjennomføre prosjektet med de effektiviserings- og innsparingskrav som er lagt til grunn:

– Vi har mange års dokumentert erfaring med at vi ikke klarer å effektivisere så mye som det legges opp til. Det er urealistisk og ikke gjennomførbart. Dermed ryker økonomien i prosjektet fra dag én, understreker Aasmund Magnus Bredeli ved OUS.

Artikkelen ble først publisert på Dagsavisen.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden