Tenker du med ord hvis du er født uten hørsel?

<p>Det å være født uten hørsel og syn, og ikke ha lært tegnspråk eller andre typer språk, er nok den verste skjebnen som kan ramme et menneske, fordi det innebærer isolasjon, mener forsker. – Nødvendigheten av å kommunisere med andre mennesker er så grunnleggende for oss at vi finner en form for språk. (Foto: Phoenixns / Shutterstock / NTB scanpix)</p>
Det å være født uten hørsel og syn, og ikke ha lært tegnspråk eller andre typer språk, er nok den verste skjebnen som kan ramme et menneske, fordi det innebærer isolasjon, mener forsker. – Nødvendigheten av å kommunisere med andre mennesker er så grunnleggende for oss at vi finner en form for språk. (Foto: Phoenixns / Shutterstock / NTB scanpix)

Hvis man er født uten hørsel, og aldri har hørt hvordan språk uttales, tenker man da i ord? Og hvordan tenker hørende?

Spørrelystne lesere har gjennom de siste ti årene sendt tusenvis av e-poster med spørsmål til forskere, som vi har forsøkt å finne svar på.

Ett spørsmål har kommet flere ganger i årenes løp. Her er en av variantene: «Når man tenker, tenker man jo i ord, en slags indre stemme, men hva gjør døve? Tenker de i tegn eller bilder? De vet jo ikke hvordan ordene høres ut», skriver Mia Therkildsen.

De som er født uten hørsel kan tenke i ord

Nå er det på tide å få svar. Vi stiller spørsmålet til tre språkforskerne og en mann som er født uten hørsel.

Her får du først forskernes svar: De kan tenke i ord. Selv om de ikke kan høre og sjelden kan uttale ord hvis de er født uten hørsel, kan deler av tankevirksomheten godt være språklig.

– De aller fleste uten hørsel har jo et språk, nemlig tegnspråk. Derfor har de også et indre språk, sier Elisabeth Engberg-Pedersen, som forsker på lingvistikk og tegnspråk ved Københavns Universitet.

Tegnspråk er et selvstendig språk med egen grammatikk, forklarer hun.

Her ser du tegnspråkstegnet for «å tenke». (Video: Minetegn / Statped)

De som ikke har hørsel har også en språklig bevissthet. Det gjelder også de som er født uten hørsel, sier også Annette Esbensen, som forsker på språkforståelse og kognitiv prosessering hos barn med hørselshemming.

– Språk er ikke bare det vi hører, og ord skapes ikke bare ut fra noe lydlig, men også gjennom synssansen, sier Esbensen, som er tilknyttet Institutt for språk og kommunikasjon ved Syddansk Universitet.

– Hvis man er født uten hørsel, er det vanskelig å utvikle et talespråk, men det betyr ikke at man ikke kan lære ord. All sanseinformasjon er med på å forme språket, og ord skapes selv om de ikke blir sagt høyt.

Språk preger tankene

Hørselstap eller ikke: Forståelsen vår av verden (og tankene våre) formes ut fra de erfaringene vi gjør oss, sier Esbensen.

Hvis man er født uten hørsel, men lærer tegnspråk eller et annet ikke-lydlig språk, kommer skrevne eller viste ord sannsynligvis til å prege det som foregår inne i hodet.

– Uansett om det er snakk om døvhet, hørselstap eller normal hørsel, er det vanskelig å klassifisere hvordan noen tenker. Men hvis jeg skal gjette på hvordan de uten hørsel tenker, er det nok ikke så veldig annerledes, sier Esbensen.

Les også denne saken fra Statped:

– Det er ikke lyd på tankene min

Først ringer til Michael Steenberg, som er sekretariatsleder i Danske Døves Ungeforbund. Steenberg er ikke forsker, men han er født med uten hørsel.

Hvordan tenker han?

– Du er ikke det første som spør om det. Jeg har blitt spurt om det samme før. Jeg tenker i ord og bokstaver, tror jeg. Det er ikke lyd på tankene mine, svarer Steenberg når vi stiller ham spørsmålet via en tegnspråktolk.

– Jeg tror det er det samme for hørende, fortsetter han.

Teori om at tanker bygger på et verbalt språk

Men hvordan tenker hørende egentlig?

Forskerne har problemer med å finne ut hva tanker består av, men mange mener det er et ytre språk som har blitt til et indre språk, sier Elisabeth Engberg-Pedersen.

– Teorien stammer fra den russiske psykologen Lev Vygotskij. Han mente at tanker bygger på et verbalt språk, sier Engberg-Pedersen.

– Det er imidlertid ingen tvil om at det også foregår en masse i hodene våre som ikke er språklig.

Hva forstår vi ved ordet «tenker»?

Siden Lev Vygotzky framsatte sin teori, har ulike eksperimenter bekreftet ideen om at noe av det som foregår inne i hodene våre, er forbundet med språket, forteller Mikkel Wallentin. Han forsker på språkpsykologi og kognisjon ved Aarhus Universitet.

Wallentin er imidlertid ikke glad i å bruke verbet «å tenke».

– Hva forstår vi i det hele tatt ved det ordet? Det er ikke et ord vi bruker så mye innen kognisjonsvitenskapen, sier Wallentin, som er førsteamanuensis ved Aarhus Universitets Institut for Kommunikation og Kultur.

Bevissthet er språklig og ikkespråklig

I Wallentins terminologi er uttrykket «å tenke» forbundet med å løse oppgaver og være kreativ. Men hjernene våre er hele tiden fylt med alt mulig som ikke tjener et bestemt formål. Wallentin snakker om at vi er bevisste.

Bevisstheten kan deles opp i to – en språklig del og en ikke-språklig del:

Den ikke-språklige bevisstheten tar for seg det som skjer omkring oss på kort sikt. Vi bruker sansene våre – synet, hørselen, lukte-, føle- eller smakssansen – til å bli bevisste på det, men vi bruker ikke nødvendigvis språket til å reflektere over det.

Den språklige bevisstheten handler om noe som ikke skjer omkring oss på kort sikt, men som vi på et tidspunkt har fått inn i hjernen via sansene. Vi bruker arbeidsminnet – også kalt korttidsminnet – til å bli bevisste på det.

– Hvis du skal huske og bli bevisst på noe jeg har sagt på et tidligere tidspunkt, bruker du din indre stemme til å gjenskape de ordene jeg sa, sier Wallentin.

Eksperimenter har gitt en indikasjon på hvordan arbeidsminnet er knyttet til språket:

I forsøk har deltakere blitt bedt om å huske ulike remser av ord. I en del av forsøket har de blitt presentert for ord som lydlig minner om hverandre – for eksempel «mann – brann – spann». I en annen del har de fått ord med helt ulike ordlyder for eksempel «bord – stein – fugl».

Forsøkspersonene har problemer med å huske ord med like lyder, viser forsøket.

– Eksperimentet indikerer at vi deler opp ord i språklyder når vi bruker arbeidsminnet, sier Wallentin.

De uten hørsel husker også ulike ord bedre

Språklyder er altså viktige for den delen av bevisstheten vår som er forbundet med arbeidsminnet. Det må da ha konsekvenser for de som ikke kan høre hvordan ord lyder.

– Ja, det blir interessant når vi snakker om de som er født uten hørsel og derfor aldri har hørt språklige lyder, sier Wallentin.

Forsøkspersoner uten hørsel har deltatt i eksperimenter som minner om de som er beskrevet over, med tegnspråk i stedet for ord, sier han.

– Det finnes ord på tegnspråk som minner om hverandre i uttrykket. Variasjonen mellom ordene kan være den formen hånden tar, at man plasserer den littegrann annerledes, sier Wallentin.

I slike eksperimenter viser det seg at også de uten hørsel har problemer med å huske ordene.

– Det tyder på at døve får en type indre tegnsystem som er forbundet med arbeidsminnet, sier Wallentin.

Enorme ressurser i hodet

Elisabeth Engberg-Pedersen nevner en annen type eksperimenter som viser at vi ufrivillig bruker språket når vi tenker – eller er bevisste, som Mikkel Wallentin ville si.

Forskere har forsynt forsøkspersoner med utstyr som registrerer hvor de ser (eye-tracking).

Forsøkspersonene blir så presentert for fire bilder for eksempel av en seng, en klokke, en hammer og en hamster. Når forskeren sier seng, ser de på bildet av sengen. Men når forskeren sier hammer, ser noen først på bildet av hamsteren, som har samme første stavelse. Først når hele ordet er sagt, ser de på hamsteren.

– I det øyeblikket man hører første stavelse i ordet «hamster», mobiliserer man alle de ordene, man kjenner som starter med «ham-». Man er ikke bevisst på at man gjør det, sier Engberg-Pedersen.

Når forsøkspersoner uten hørsel er med i lignende eksperimenter med tegnspråk, oppnår forskerne samme resultater.

– Det ser altså ut til at vi kan tenke i ord uten å si hele ordet, sier Engberg-Pedersen.

– Det finnes enorme ressurser i hodet uten at vi er bevisste på det. Man registrerer hele tiden alt mulig. Mye av det er språklig, uten at det blir uttrykt i lyd, fortsetter hun.

Språk gir adgang til tanker

Språk er altså mye mer enn det vi bruker når vi snakker sammen. Og man kan bruke et språk når man tenker – eller er bevisst på noe – selv om man ikke kan høre.

Når det er sagt, er det fortsatt mye som er usikkert når det kommer til hvor mye av tankevirksomheten vår som er bundet opp i språk. For forskerne har problemer med å undersøke den ikke-språklige delen av bevisstheten.

– Det er vanskelig å få adgang til folks tanker. I alle de eksperimentene jeg har nevnt, inngår språket. Det er lagt opp til språklig aktivitet. Man kan ikke beskrive tanker uten å bruke språket, sier Elisabeth Engberg-Pedersen.

Tanker og bevissthet er altså delvis bundet opp i språk, både hos hørende og de med døvhet, ifølge de forskerne vi har snakket med. Men hva med personer som er født uten hørsel og syn, og ikke har lært tegnspråk eller andre typer språk?

– Ja, da er det trist. Det er nok den verste skjebnen som kan ramme et menneske, fordi det innebærer isolasjon, sier Mikkel Wallentin.

– Men hvis man vokser opp sammen med andre mennesker, vil man alltid få en eller annen form for språk, også hvis man er døvstum og blind. Nødvendigheten av å kommunisere med andre mennesker er så grunnleggende for oss at vi finner en form for språk.

Les også denne saken fra Oslo universitetssykehus:

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Artikkelen ble først publisert av forskning.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
20:24 Labour vil ikke kjempe for å bli i EU20:16 Amerikansk soldat pågrepet for angrepsplaner19:54 Solberg talte om hav på klimatoppmøte18:47 Harald Stanghelle overtar som leder av Arendalsuka18:31 ACER-saken: – Ga bort norsk suverenitet i strid med Grunnloven17:51 Märtha Louise vil ha bedre trafikksikkerhet for hester17:49 Russland forblir utestengt av Det internasjonale friidrettsforbundet17:42 Hareide tilbake etter sykdom: – Det har vært skikkelig tøft17:40 FN-ekspert ber Norge slutte å lete etter mer olje17:16 Bakken raste sammen på Helsfyr i Oslo17:12 Reiselivsekspert mener Thomas Cook-konkurs er en gavepakke til konkurrentene16:46 Russland skal forklare uoverensstemmelser i dopingdata16:35 Sjøvegan-drapet: Deler av TV-program skal spilles av i retten16:22 Ving advarer kunder mot svindelforsøk16:18 FN bekrefter grunnlovskomité i Syria16:15 Fortsatt isolasjon for Manshaus16:13 Apotekraner i Kristiansand fortsatt på frifot16:05 I retten for å bryte Norsk Tippings spillmonopol16:00 Fire EU-land enige om fordeling av asylsøkere15:54 Raja har fått nye hatbrev: Reis «hjem» og ta med deg Hadia Tajik!15:49 Rasende Greta Thunberg til FN-eliten: Hvordan våger dere?!15:42 Priors røkte kalkunfilet kalles tilbake14:47 Solskjær er presset: – Han må gi blaffen14:35 Labradoren «Jed» fant 10 kilo amfetamin i en skoeske13:09 Bompenge-generalen tapte og vant strid i Oslo12:37 Mattilsynet har fått seks nye meldinger om syke hunder12:24 Svensk tankskip frigitt i Iran12:11 – Utbruddet vil komme om kort tid12:06 Mann pågrepet etter bombetrussel mot Jessheim Storsenter11:58 PST vil tiltale Waras samboer for angrep mot statsmakten11:10 Hanne fortviler etter avlyst ferie: – De kunne i hvert fall sendt en SMS10:54 Arbeiderpartiet vil gi utviklingshemmede en jobbgaranti09:42 Hellas ber om hjelp etter at leir på Lesvos stengte porten for nye asylsøkere09:40 Sju elever omkom da skole raste sammen i Kenya09:30 Kinesisk storeier skuffet over Thomas Cook-konkurs09:19 Ving: Jobber intensivt for at alle skal komme hjem raskt09:19 Halvparten av luftambulanseoppdragene er i nord09:05 Tyske Condor flyr videre til tross for konkurs09:00 Ving-kunder i Trøndelag må bli hjemme08:57 Norges avtale nesten i boks – avtalen med EU amazonas-blokkert08:36 Analytiker: Flere grunner til Thomas Cook-konkurs08:25 Menneskerettsadvokat pågrepet i Egypt08:11 Tornado-fly mistet to drivstofftanker08:03 Johnson ville ikke komme Thomas Cook til unnsetning07:44 Reisegarantifondet: Har kontroll på hvor folk oppholder seg07:37 Krisemøter i Ving07:37 Boris Johnson gir Iran skylden for oljeangrep i Saudi-Arabia07:36 «Game of Thrones» tronet under Emmy-utdelingen07:09 Leger Uten Grenser anklager WHO for rasjonering av ebolavaksine i Kongo07:00 Ny statistikkbase: Oslo og Finnmark på voldstoppen06:03 Thomas Cook slått konkurs – hundretusener av turister rammes05:50 Dette skjer i dag05:47 Dette skjedde i natt05:30 Arbeiderpartiet vil gi utviklingshemmede en jobbgaranti04:56 Flyktninger reiser tilbake til Eritrea04:48 Demokrater vil stille Trump for riksrett04:24 Tre Emmy-priser til «Chernobyl»03:40 Flere på fulltid i byggebransjen03:06 Emmy åpnet med priser til «Mrs. Maisel»02:43 Van Gogh-verk solgt på auksjon i Belgia02:03 Gründere ber om fiskeforbud ved undervannsrestaurant01:31 Italia tar imot 182 mennesker reddet i Middelhavet01:15 Danske pensjonsselskaper øremerker 350 milliarder til grønn omstilling00:27 Ny uke med storstreik i amerikansk bilindustri23:40 Skrantende Thomas Cook får ingen løfter av britenes regjering23:33 Fare for sykehusstreik fra tirsdag22:48 Egypt advarer journalister som dekker demonstrasjonene mot presidenten22:17 Her begraver de isbreen21:59 Rosenborg snudde og vant mot Mjøndalen21:46 2015-2019: Varmeste femårsperiode på 150 år21:44 Bendtner hyllet i hjemmedebuten, men 0-0 i toppkampen21:26 To personer reddet fra synkende seilbåt i Rogaland21:17 Kallmyr toner ned dronetrusselen mot norsk olje og gass20:43 For første gang leder Elizabeth Warren over Biden20:21 18-åring i storform da Odd vant over Sarpsborg20:19 Viking ydmyket Vålerenga, vant 4-0 i Oslo20:18 Strømsgodset tok viktig borteseier mot Tromsø20:17 Opptur for Lillestrøm, nedtur for Kristiansund etter 1-120:16 Bunnlaget Ranheim satte kjepper i hjulene for gulljagende Glimt19:46 Dette er fotavtrykket til en neandertaler19:29 Liverpool fortsatte den perfekte sesongstarten med seier over Chelsea19:01 Mann i 40-årene påkjørt i fotgjengerfelt i Lyngdal18:57 Svenskeid tankskip blir frigitt i Iran18:54 Solberg om plass i Sikkerhetsrådet: – Det er bare Norge som kan ivareta norske interesser18:08 Kjedekollisjon på E617:39 Arbeidsrettsadvokat mener Felleskjøpet-streiken er lovlig17:30 Havarikommisjonen skal undersøke båtulykke i Harstad17:25 Start ble ydmyket og tapte for første gang siden juni17:17 Hvordan klarer et så lite parti å krangle så mye?16:58 Trump har ingen intensjon om å møte iranere16:56 Manchester United senket av et effektivt West Ham16:51 Celtic og Ajer vendte til ny seier16:43 Solberg ble vist Equinors havvindfelt i New York16:05 Spinnvill Ødegaard-assist da Real Sociedad vant igjen15:23 Russer frigjorde Finnmark som 15-åring – nå kan han få norsk medalje15:21 Supporterbråk før HamKam møtte Start15:10 Gresk politi har pågrepet angivelig flykaprer15:00 Båtbrann i Halden sentrum spredde seg til brygge og bil14:34 Kvikkleire funnet flere steder rundt rasstedet i Nittedal14:12 Nye sammenstøt mellom demonstranter og politi i Hongkong
Siste nytt
20:24VerdenLabour vil ikke kjempe for å bli i EU20:16VerdenAmerikansk soldat pågrepet for angrepsplaner19:54VerdenSolberg talte om hav på klimatoppmøte18:47PengerHarald Stanghelle overtar som leder av Arendalsuka18:31PolitikkACER-saken: – Ga bort norsk suverenitet i strid med Grunnloven17:51SportMärtha Louise vil ha bedre trafikksikkerhet for hester17:49SportRussland forblir utestengt av Det internasjonale friidrettsforbundet17:42Helse og livsstilHareide tilbake etter sykdom: – Det har vært skikkelig tøft17:40VerdenFN-ekspert ber Norge slutte å lete etter mer olje17:16NorgeBakken raste sammen på Helsfyr i Oslo17:12PengerReiselivsekspert mener Thomas Cook-konkurs er en gavepakke til konkurrentene16:46SportRussland skal forklare uoverensstemmelser i dopingdata16:35NorgeSjøvegan-drapet: Deler av TV-program skal spilles av i retten16:22PengerVing advarer kunder mot svindelforsøk16:18VerdenFN bekrefter grunnlovskomité i Syria16:15NorgeFortsatt isolasjon for Manshaus16:13NorgeApotekraner i Kristiansand fortsatt på frifot16:05PengerI retten for å bryte Norsk Tippings spillmonopol16:00VerdenFire EU-land enige om fordeling av asylsøkere15:54PolitikkRaja har fått nye hatbrev: Reis «hjem» og ta med deg Hadia Tajik!15:49NorgeRasende Greta Thunberg til FN-eliten: Hvordan våger dere?!15:42PengerPriors røkte kalkunfilet kalles tilbake14:47SportSolskjær er presset: – Han må gi blaffen14:35NorgeLabradoren «Jed» fant 10 kilo amfetamin i en skoeske13:09PolitikkBompenge-generalen tapte og vant strid i Oslo12:37NorgeMattilsynet har fått seks nye meldinger om syke hunder12:24VerdenSvensk tankskip frigitt i Iran12:11Verden– Utbruddet vil komme om kort tid12:06NorgeMann pågrepet etter bombetrussel mot Jessheim Storsenter11:58NorgePST vil tiltale Waras samboer for angrep mot statsmakten11:10ReiseHanne fortviler etter avlyst ferie: – De kunne i hvert fall sendt en SMS10:54PolitikkArbeiderpartiet vil gi utviklingshemmede en jobbgaranti09:42VerdenHellas ber om hjelp etter at leir på Lesvos stengte porten for nye asylsøkere09:40VerdenSju elever omkom da skole raste sammen i Kenya09:30VerdenKinesisk storeier skuffet over Thomas Cook-konkurs09:19ReiseVing: Jobber intensivt for at alle skal komme hjem raskt09:19NorgeHalvparten av luftambulanseoppdragene er i nord09:05VerdenTyske Condor flyr videre til tross for konkurs09:00NorgeVing-kunder i Trøndelag må bli hjemme08:57PengerNorges avtale nesten i boks – avtalen med EU amazonas-blokkert08:36VerdenAnalytiker: Flere grunner til Thomas Cook-konkurs08:25VerdenMenneskerettsadvokat pågrepet i Egypt08:11VerdenTornado-fly mistet to drivstofftanker08:03VerdenJohnson ville ikke komme Thomas Cook til unnsetning07:44NorgeReisegarantifondet: Har kontroll på hvor folk oppholder seg07:37NorgeKrisemøter i Ving07:37VerdenBoris Johnson gir Iran skylden for oljeangrep i Saudi-Arabia07:36Verden«Game of Thrones» tronet under Emmy-utdelingen07:09VerdenLeger Uten Grenser anklager WHO for rasjonering av ebolavaksine i Kongo07:00NorgeNy statistikkbase: Oslo og Finnmark på voldstoppen06:03VerdenThomas Cook slått konkurs – hundretusener av turister rammes05:50NorgeDette skjer i dag05:47NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeArbeiderpartiet vil gi utviklingshemmede en jobbgaranti04:56NorgeFlyktninger reiser tilbake til Eritrea04:48VerdenDemokrater vil stille Trump for riksrett04:24VerdenTre Emmy-priser til «Chernobyl»03:40NorgeFlere på fulltid i byggebransjen03:06VerdenEmmy åpnet med priser til «Mrs. Maisel»02:43VerdenVan Gogh-verk solgt på auksjon i Belgia02:03NorgeGründere ber om fiskeforbud ved undervannsrestaurant01:31VerdenItalia tar imot 182 mennesker reddet i Middelhavet01:15VerdenDanske pensjonsselskaper øremerker 350 milliarder til grønn omstilling00:27VerdenNy uke med storstreik i amerikansk bilindustri23:40VerdenSkrantende Thomas Cook får ingen løfter av britenes regjering23:33NorgeFare for sykehusstreik fra tirsdag22:48PolitikkEgypt advarer journalister som dekker demonstrasjonene mot presidenten22:17VerdenHer begraver de isbreen21:59SportRosenborg snudde og vant mot Mjøndalen21:46Verden2015-2019: Varmeste femårsperiode på 150 år21:44NorgeBendtner hyllet i hjemmedebuten, men 0-0 i toppkampen21:26NorgeTo personer reddet fra synkende seilbåt i Rogaland21:17NorgeKallmyr toner ned dronetrusselen mot norsk olje og gass20:43PolitikkFor første gang leder Elizabeth Warren over Biden20:21Sport18-åring i storform da Odd vant over Sarpsborg20:19SportViking ydmyket Vålerenga, vant 4-0 i Oslo20:18SportStrømsgodset tok viktig borteseier mot Tromsø20:17SportOpptur for Lillestrøm, nedtur for Kristiansund etter 1-120:16SportBunnlaget Ranheim satte kjepper i hjulene for gulljagende Glimt19:46Helse og livsstilDette er fotavtrykket til en neandertaler19:29SportLiverpool fortsatte den perfekte sesongstarten med seier over Chelsea19:01NorgeMann i 40-årene påkjørt i fotgjengerfelt i Lyngdal18:57VerdenSvenskeid tankskip blir frigitt i Iran18:54PolitikkSolberg om plass i Sikkerhetsrådet: – Det er bare Norge som kan ivareta norske interesser18:08NorgeKjedekollisjon på E617:39PengerArbeidsrettsadvokat mener Felleskjøpet-streiken er lovlig17:30NorgeHavarikommisjonen skal undersøke båtulykke i Harstad17:25SportStart ble ydmyket og tapte for første gang siden juni17:17PolitikkHvordan klarer et så lite parti å krangle så mye?16:58VerdenTrump har ingen intensjon om å møte iranere16:56SportManchester United senket av et effektivt West Ham16:51SportCeltic og Ajer vendte til ny seier16:43PolitikkSolberg ble vist Equinors havvindfelt i New York16:05SportSpinnvill Ødegaard-assist da Real Sociedad vant igjen15:23NorgeRusser frigjorde Finnmark som 15-åring – nå kan han få norsk medalje15:21NorgeSupporterbråk før HamKam møtte Start15:10VerdenGresk politi har pågrepet angivelig flykaprer15:00NorgeBåtbrann i Halden sentrum spredde seg til brygge og bil14:34NorgeKvikkleire funnet flere steder rundt rasstedet i Nittedal14:12VerdenNye sammenstøt mellom demonstranter og politi i Hongkong
Populært