Professor: Vaksiner kan redde verden – men bare hvis vi bruker dem riktig

Vi mangler mye kunnskap om vaksiner og effektene av dem, mener professor fra Syddansk Universitet.
Vi mangler mye kunnskap om vaksiner og effektene av dem, mener professor fra Syddansk Universitet. Foto: Numstocker / Shutterstock / NTB scanpix

Visse vaksiner ser ut til å være veldig gunstige. En professor kaller dem et «vidundermiddel». Andre vaksiner kan gjemme mørke hemmeligheter.

Vaksiner har allerede reddet mange millioner av menneskeliv. Det kan du blant annet lese om i videnskab.dk-artikkelen Se, hvilken gavn vacciner har gjort indtil videre.

Forskere lovpriser vaksiner og forteller de snart kanskje kan utrydde tuberkulose, malaria og HIV.

Så langt er de fleste enige.

Men forskerne er uenige om noen visse vaksiner kan gjøre mer enn å stanse de sykdommene de er utviklet mot.

Professor Christine Stabell Benn fra Syddansk Universitet leder en dansk-guineansk forskningsstasjon i Guinea-Bissau, Bandim Health Project.

Hun er en av verdens ledende forskere på området, og mener visse vaksiner har et enormt, uutnyttet potensial:

– De er mye kraftigere virkemidler enn vi har trodd, mener hun.

Hun nevner fire eksempler på slike vaksiner: mot tuberkulose, polio, kopper og meslinger/kusma/røde hunder (MMR).

Fire vaksiner med ekstra effekter

Historien i korte trekk

  • En gruppe forskere ved Bandim Health Project – med Christine Stabell Benn og Peter Aaby i spissen – har gjennomført over 300 studier, primært i fattige land.
  • Studiene finner sammenfall mellom vaksiner og sykdommer, innleggelser eller dødsfall, som ikke er koblet til de sykdommene vaksinene er utviklet mot: uspesifikke effekter.
  • Funnene er ifølge Bandim-forskerne så klare at de antyder en direkte sammenheng.
  • Andre forskere, og WHO, er mer tilbakeholdne og vil se tydeligere beviser og sterkere studier før de er overbevist.

Disse vaksinene bærer sin egen fantastiske historie, sier Benn:

Da Calmette-vaksinen (også kalt BCG) mot tuberkulose ble innført på 1920-tallet, begynte levealderen å stige. I dag har flere studier pekt på at vaksine også beskytter mot blodforgiftning og luftveisinfeksjoner. Dyrestudier antyder at den også beskytter mot malaria.

Da meslingvaksinen ble innført i fattige land på 1970-tallet og 1980-tallet, falt dødeligheten til omtrent halvparten. – Det skjedde til tross for at meslinger på ingen måte var årsak til 50 prosent av alle dødsfall, påpeker Benn.

I Danmark ble MMR-vaksinen innført i 1987. Den bremset utbredelsen av de tre sykdommene, men senket også risikoen for alvorlige infeksjoner hos barn.

Poliovaksinen ser ut til også å beskytte mot ørebetennelse (se studie ) og luftveisinfeksjoner (se studie).

Da koppevaksinen ble innført på 1800-tallet, peker Benn på at forekomsten av eksem og andre sykdommer faller.

Koppevaksinen ble faset ut i Danmark i 1980, men den har trolig beskyttet den eldre delen av befolkningen mot infeksjonssykdommer. Det kan du lese mer om i denne videnskab.dk-saken.

– Koppevaksinen er helt eventyrlig. Den er faktisk den beste vaksinen mot HIV vi noensinne har hatt, og det er antagelig usunt at vi slutter å gi den, sier Benn.

Veldig bred beskyttelse

De fire vaksinene ser ut til å senke risikoen for sykdom generelt med opp mot 30 prosent.

Effektene kan faktisk være enda større for de som er vaksinert mot både kopper og tuberkulose.

De har vist seg å ha 40 prosent lavere risiko for å dø tidlig på grunn av for eksempel hjerte-kar-sykdommer, nevrologiske sykdommer og infeksjonssykdommer.

– Vaksinene beskytter altså mot andre sykdommer enn de er utviklet mot. Men ingen har observert dette systematisk før oss, sier Benn.

Gjør levende vaksiner immunforsvaret sterkere?

Levende og døde vaksiner

Vaksiner kan enten være levende eller døde.

Levende vaksiner består av en levende, svekket versjon av den sykdomsfremkallende organismen – virus eller bakterie – man vil beskytte mot. Når den sprøytes inn i kroppen, danner immunforsvaret antistoffer. Som regel er en enkelt vaksinasjon nok til å beskytte hele livet.

En annen stor gruppe av vaksiner er ikke-levende vaksiner – også kalt døde vaksiner. De består av døde sykdomsorganismer, for eksempel knyttet til kikhoste og hepatitt. Døde organismer blir supplert av hjelpestoffer slik at kroppen danner antistoffer.

Døde vaksiner stimulerer ikke immunsystemet like effektivt. Derfor må de gis 3–4 ganger for å oppnå beskyttelse.

De fire vaksinene er såkalte levende vaksiner. Det er en temmet versjon av sykdommen som man sprøyter inn i kroppen for å stimulere kroppens eget immunforsvar.

Levende vaksiner ser ifølge Benn ut til å gjøre immunsystemet sterkere.

Hun viser til en studie fra 2018, der unge nederlendere fikk enten BCG-vaksine eller saltvann uten virkning.

Fire uker senere ble alle deltakerne utsatt for gulfebervirus (som ikke har noe å gjøre med tuberkulose).

De vaksinerte hadde noen uker senere har vesentlig lavere nivåer av viruset i blodet. Det kan du lese mer om i denne videnskab.dk-saken.

– Det viser at en levende vaksine endrer immunsystemets atferd når det møter en helt urelatert sykdomsorganisme, sier Benn.

– Vi står overfor et mulig paradigmeskifte. En omskrivning av læreboken om vaksiner. Det utfordrer alle teorier om hvordan vaksiner virker, påpeker hun.

Hvordan fungerer immunforsvaret?

De klassiske teoriene om immunforsvaret tar utgangspunkt i at kroppen har to typer forsvarsmekanismer:

Et medfødt system med standardvåpen som brukes mot alle kjente trusler.

Et system som utvikler et nytt våpen (for eksempel ved hjelp av T- og B-celler), når det møter en ukjent trussel. Det nye våpenet blir brukt så snart kroppen støter på trusselen igjen.

Forskere har trodd at vaksiner virker ved å trene det adaptive systemet.

Nyere forskning tyder på at vaksiner gjør mer enn det. De ser også ut til å trene det medfødte immunforsvaret.

– Hvis vi utnytter disse effektene, kan vi redde verden

Her er vi ved kjernen av hypotesen til Christine Stabell Benn og kollegene hennes, om hvorfor levende vaksiner gir mer beskyttelse enn vi trodde:

De levende vaksinene bygger ut det medfødte immunforsvarets arsenal av våpen.

Hypotesen fikk nylig støtte av en forskningsgjennomgang av tuberkulosevaksinen.

Hvis hypotesen viser seg å holde vann, kan levende vaksiner hjelpe på mange flere fronter enn vi har trodd.

– Det glade budskapet er at vi kan redde verden hvis vi kan bruke disse effektene, sier Benn.

Budskapet er imidlertid kontroversielt.

WHO etterspør dokumentasjon

Beskytter poliovaksine mot influensa?

På 1960- og 1970-tallet fikk 152 000 arbeidere i Sovjetunionen en levende vaksine i familie med poliovaksine. 67 000 arbeidere fikk ingen vaksine. Forekomsten av influensa viste seg å bli halvert i gruppen av vaksinerte, ifølge denne studien i tidsskriftet Progress in Medical Virology. Christine Stabell Benn vil nå gjennomføre et forsøk der tuberkulosevaksinen gis før en influensasesong, for å se om den har en beskyttende effekt.

Verdens helseorganisasjon, WHO, har gjennomgått Bandim-prosjektets forskning.

Men organisasjonen vil gjerne ha flere og større studier før de kommenterer Benns forskning.

Allan Randrup Thomsen vil imidlertid gjerne kommentere teorien. Han forsker på vaksiner som professor ved Københavns Universitet.

Thomsen mener Bandim-forskningen er «fantastisk spennende», og han er imponert av at mange av studiene ser ut til å peke i samme retning.

Men han forstår hvorfor WHO nøler.

– Spørsmålet er om dokumentasjonen er tilstrekkelig sterk. Det har den ikke vært foreløpig, sier Thomsen.

Hva viser forskningen?

Allan Randrup Thomsen peker på forbehold ved konklusjonene i arbeidet fra Christine Stabell Benns gruppe:

1) Hvor stor er effektene av levende vaksiner?

Tallene er nemlig ikke alltid så overbevisende, mener han.

Han viser til en studie fra Nederland som konkluderer med vaksinerte barn er sunne av andre grunner, ikke fordi de får en spesifikk vaksine. Studien viser at det noen ganger kan være andre faktorer involvert.

2) Den solide biologiske forklaringen mangler.

Vi vet fortsatt ikke hvorfor levende vaksiner eventuelt har denne effekten på menneskekroppen.

At det aktiverer det medfødte immunforsvaret, kan være en forklaring.

– Men den strider fortsatt mot all konvensjonell, immunologisk tenkning, konstaterer Thomsen.

– Samtidig snakker forskerne gjerne om sine positive funn, men ikke så mye om de negative funnene de også publiserer. Det gjør at vi blir usikre på hvor store effektene egentlig er, sier Thomsen, som selv forsker på hvordan immunforsvaret bekjemper virus.

Professor: Andre forhold kan spille inn

Lars Jørgen Østergaard fra Aarhus Universitet har samme vurdering.

– Det er et utrolig viktig felt. Arbeidet er veldig, veldig flott, og det kan det være epokegjørende, sier Østergaard. Men han har også forbehold:

– Jeg mener fortsatt at vi befinner oss på hypotesenivå når det gjelder årsaker.

– Vi kan ikke avvise at forhold som samspillet med ernæring, klima eller andre aspekter, mener Østergaard, som er professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

Han mener det er viktig å få kartlagt hva som egentlig skjer i kroppen.

Åpner ikke-levende vaksiner kroppen for sykdommer?

Argumenter for effekter knyttet til vaksiner

Christine Stabell Benn påpeker at man bare finner tydelige positive uspesifikke effekter av levende vaksiner og ikke av andre – tvert imot.

Samt at de positive effektene viser seg på visse typer sykdommer, for eksempel lungebetennelse, men ikke på andre, for eksempel mageinfeksjoner.

– Derfor er det usannsynlig at de observerte positive effekter kan forklares med at det er de sunneste barna som vaksineres. Da ville man se de samme positive effektene for alle vaksiner og for alle kategorier av sykdommer, sier Benn.

Forskningen fra Bandim Health Project antyder ikke bare at de levende vaksinene har positive avledede effekter.

En rekke studier fra gruppen tyder på at flere ikke-levende vaksiner – som fungerer fint mot de sykdommene de er utviklet mot – kan gjøre folk sårbare for andre sykdommer eller infeksjoner.

Studiene er offentliggjort i noen av verdens mest prestisjetunge tidsskrifter, som BMJ og The Lancet.

To eksempler:

I 2000 dokumenterte Bandim-forskerne at en ikke-levende vaksine – DTP-vaksinen mot difteri, stivkrampe og kikhoste – kan være farlig for unge jenter. Funnet har senere blitt bekreftet i en rekke andre studier.

I sin store gjennomgang av avledede effekter kom WHO i 2016 fram til samme resultat: DTP-vaksinen er forbundet med økt risiko for å dø tidlig.

Likevel blir DTP fortsatt gitt til små barn i Afrika.

2. I 2016 advarte Bandim-forskerne om at en ny ikke-levende vaksine mot malaria, RTS, ser ut til å øke dødeligheten med 24 prosent, selv om den gir beskyttelse mot malaria.

– Slik kan det ikke fortsette. Det er uholdbart, konstaterer Benn.

Spådde høy jentedødelighet etter malariavaksiner

Benn-gruppen har dokumentert høyere dødelighet for jenter, mens gutter ikke ser ut til å bli berørt av malariavaksinen.

Det er et mønster som går igjen fra studier av DTP-vaksinen og andre ikke-levende vaksiner.

– Det var helt utrolig at vi kunne forutsi denne negative effekten for jenter. Det gjør meg veldig trygg på at vi er på riktig spor, påpeker Benn.

WHO ruller likevel ut malariavaksinen, i første omgang til 720 000 afrikanske barn. (Les WHOs grunnlag for å gå videre med vaksinen og WHOs status på malariavaksinen.)

Ikke-levende vaksiner gjør skade i Afrika

Forskerne fra Bandim Health Project har undersøkt seks ikke-levende vaksiner. Alle ser ut til å ha overraskende negative effekter, spesielt for jenter.

– I disse tilfellene redder vi ikke verden, men gjør skade. Jeg er lege, og min første plikt er ikke å gjøre skade, sier Benn.

– Vi må se mer på hvordan vaksiner kan påvirke immunsystemet positivt eller negativt før vi gir dem til store deler av befolkningene.

Effekten fantes ikke i Danmark

Lars Jørgen Østergaard fra Aarhus Universitet understreker at han fortsatt mener at det mangler evidens for at vaksiner har positive og negative uspesifikke effekter.

Han gjør oppmerksom på at de fleste studiene er basert på barn i Afrika, som lever under andre forhold enn i Europa.

I en stor studie fant forskerne fra Bandim-gruppen for eksempel at Calmette-vaksinen mot tuberkulose ikke ser ut til å påvirke innleggelser og sykdommer for danske barn.

Det hadde de forventet ut fra studier i Afrika.

Ulike vaksiner til ulike mennesker?

Lars Jørgen Østergaard blir ikke overrasket hvis det viser seg at vaksiner kan ha helt ulike effekter på ulike mennesker.

– Vi har tenkt på vaksiner som «one size fits all». Man har gitt det samme til alle og regnet med at det ville ha samme effekt. Men vi vet jo godt at det er forskjell på immunforsvaret hos for eksempel menn og kvinner, barn og voksne og gamle. Så det er nok en gammeldags tilnærming, sier Østergaard.

Testet nye vaksiner for snevert?

Selv om WHOs egen gjennomgang for noen år siden viste ulike effekter av

Rekkefølgen av vaksiner kan være avgjørende

Mange får gjennom oppveksten et sammensurium av levende og ikke-levende vaksiner.

Bandim-gruppens forskning antyder at det er den siste vaksinen i rekken som avgjør kroppens motstandskraft mot framtidige trusler.

– Det gjelder å ha en 'live vaccine last'-politikk, mener Christine Stabell Benn.

Beregninger antyder at hvis WHO tok hensyn til Bandim-gruppens konklusjoner, kunne det innebære at 1,1 million barn kunne reddes hvert år.

levende og ikke-levende vaksiner, og selv om WHO har anbefalt mer forskning, har det fortsatt ikke kommet initiativ fra organisasjonen på feltet.

Christine Stabell Benn frykter at WHO det kan ha store kostnader, både i penger og menneskeliv – blant annet fordi de ikke måler hvordan en ny vaksine påvirker kroppen, men bare ser på mengden av antistoffer i blodet rettet mot den enkelte sykdommen.

– Vi kan bruke mye tid og energi på å utvikle enkeltvaksiner mot enkeltproblemer, og det er veldig stor interesse fra industrien for dette. Men det er en veldig dyr strategi, og vi vet lite om konsekvensene av å måle faktorer som ligger lenger og lenger vekk fra virkeligheten. Det kan bli veldig farlig, mener Benn.

Vanskelig å endre vaksineprogrammer

Problemet er nemlig at når en vaksine først har blitt anbefalt av WHO, er det vanskelig å endre dette.

Allan Randrup Thomsen sier: – Store vaksinasjonsprogrammer er tunge å snu. Har man først satt i gang noe, er det vanskelig å endre.

– Kanskje WHO ville ta mer hensyn til forskningen hvis de skulle designe vaksinasjonsprogrammene i dag, legger han til.

Ifølge Christine Stabell Benn har det skjedd bare en gang at WHO har trukket tilbake en vaksine: Da blant andre Bandim-gruppen på 1990-tallet avslørte at en ny høydosevaksine mot meslinger var forbundet med økt dødelighet for jenter.

Levende vaksiner er på vei ut

Levende vaksiner droppes gradvis

Levende vaksiner holder på å bli droppet helt fordi de kan være farlige å håndtere.

Allan Randrup Thomsen påpeker at de er rester av sykdommer vi har lagret fra tidligere tider. – Noen av dem ville vi antagelig aldri ha fått lov til å teste i dag hvis ikke vi hadde det erfaringsgrunnlaget vi har.

Christine Stabell Benn er bekymret for at ikke-levende vaksiner kan være skadelige, særlig fordi levende vaksinene holder på å fjernes. Forsvinner de helt, mister vi kanskje de gunstige effektene – og da blir folk i alle deler av verden kanskje mer syke.

– Levende vaksiner er et vidundermiddel, og uten dem blir vanskeligere å redde verden, mener Benn.

Professoren håper imidlertid at vi kan avdekke hvordan levende vaksiner påvirker immunsystemet. Da kan man kanskje finne andre måter å gjøre det samme på.

--

Referanser:

S. Sørup mfl: « Live Vaccine Against Measles, Mumps, and Rubella and the Risk of Hospital Admissions for Nontargeted Infections», JAMA (2014). doi: 10.1001/jama. 2014.470

S. Sørup mfl: « Oral Polio Vaccination and Hospital Admissions With Non-Polio Infections In Denmark: Nationwide Retrospective Cohort Study», (2016) Open Forum Infectious Diseases. https://doi.org/10.1093/ofid/ofv204

A. Rieckmann mfl: « The Effect of Smallpox and Bacillus Calmette-Guérin Vaccination on The Risk of Human Immunodeficiency Virus-1 Infection in Guinea-Bissau and Denmark», (2017) Open Forum Infectious Diseases. https://doi.org/10.1093/ofid/ofx130

R.J.W. Arts mfl: «BCG Vaccination Protect against Experimental Viral Infection in Humans through the Induction of Cytokines Associated with Trained Immunity», Cell Host and & Microbe (2018). https://doi.org/10.1016/j.chom. 2017.12.010 Sammendrag

E. Butkeviciute mfl: « Heterologous effects of infant BCG vaccination: potential mechanisms of immunity», Future Medicine (2018). https://doi.org/10.2217/fmb- 2018–0026

J.P.T. Higgins mfl: « Assosiasjon of BCG, DTP, and measles containing vaccines with childhood mortality: systematic review», BMJ (2016). doi: https://doi.org/10.1136/bmj.i5170

H.E. de Melker mfl: « Non-specific effects of measles, mumps, and rubella (MMR) vaccinations in high income setting: population based cohort study in the Netherlands», BMJ (2017). doi: https://doi.org/10.1136/bmj.j3862

I. Kristensen mfl: « Routine vaccinations and Child survival: follow up study in Guinea-Bissau, West Africa», Commentary: an unexpected finding that needs confirmation or rejection. BMJ (2000). doi: https://doi.org/10.1136/bmj.321.7274.1435

P. Aaby mfl: «Differences in female-male mortality after high-titre measles vaccine and association with subsequent vaccinations with DTP and inactivated poliovirus: reanalysis of WA studies», The Lancet (2003). DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736 (03) 13771–3 Sammendrag

P. Aaby mfl: « Is diphtheria-tetanus-pertussis (DTP) associated with increased female mortality? A meta-analysis testing the hypotesees of sex-differential non-specific effects of DTP vaccine», TRSTMHygiene (2016). https://doi.org/10.1093/trstmh/trw073

S.L. Klein mfl: « RTS, S Malaria Vaccine and Increased Mortality in Girls», mBio (2016). DOI: 10.1128/mBio. 00514–16

L.G. Stensballe mfl: «BCG Vacciantion at Birth and Rate of Hospitalization for Infection Until 15 Months Of Age in Danish Children: A Randomized Clinical Multicenter Trial», JPIDS (2018). https://doi.org/10.1093/jpids/piy029 Sammendrag

P. Aaby mfl: « Sex-specific differences in mortality after high-titre measles immunization in rural Senegal», Bull World Health Organ (1994).

A. Donzelli mfl:« Non-specific effects of vacciantions in high-income settings: How to address the issue?», Human Vaccines & Immunotherapeutics (2018). https://doi.org/10.1080/21645515.2018.1502520

D. Uthayakumar mfl: « Non-specific Effects of Vaccines Illustrated Through the BCG Example: From Observations to Demonstrations», Front. Immunol. (2018) https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.02869

Les også:

Professor: Husk å vaksinere - men også å ha åpen debatt

Slik kan vaksineskeptikere være med på å redde verden

Flere vaksinerte seg mot influensa sist sesong


© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
01:56 Vogntog kjørte i feil retning på E6 i Hedmark01:49 Trump anklager riksrettsvitner for løgn00:49 Kvinne til sykehus etter drukningsulykke i Telemark00:44 Ny Boeing-topp trekker seg00:28 Nye store protester i Colombia23:28 VG: Hauglie hadde ingen møter med Nav måneden etter at alarmen gikk22:13 Michelin-restaurant i Trondheim får bot fra Arbeidstilsynet21:28 Kvinne kritisk skadd i påkjørsel i Østfold21:09 VG: Advokat pågrepet i Tyrkia – jobbet for Norge21:03 Politiet letter etter savnet gutt i Skien20:07 Oppgitt Jan Thomas: – Du kan ikke kurere noe som ikke er en sykdom19:59 Svenske medier: Iraks forsvarsminister mistenkt for trygdesvindel19:49 Samtlige norske hoppere klare for sesongåpningen19:37 Flytoget advarer: Kan bli nedlagt dersom nytt togtilbud vedtas19:35 Nei, kvinner skaller ikke kraniebrudd på kjærestene sine19:25 Trump vil beholde Pence19:18 Ernæringsprofessor Kaare Norum er død19:06 Stortinget sier nei til å skrote au pair-ordningen18:53 Flere påkjørsler i fotgjengerfelt i Vestfold18:30 Fikk ikke ut penger – tok med likpose i banken17:28 En person forsøkt knivstukket på Notodden17:20 =Oslo-selger ranet og sparket16:59 Netanyahus motstandere krever at han sier fra seg ministerposter16:49 Alvorlig Acer-beskyldning mot statsråd: Villedet Stortinget16:35 Personer pågrepet etter ny krabberazzia i Øst-Finnmark16:06 Petter Northug gjør comeback som langrennsløper15:50 Miljødirektoratet kaller Equinor-ledelsen inn på teppet15:33 SIAN-profil bortvist fra Kristiansand sentrum15:28 Farlig å ferdes på isen i Sør-Norge14:38 Zidane taus om Ødegaard14:37 CDU-leder stiller ultimatum til partifeller14:24 Kina kameraovervåker nordmenn i Oslo: – Vi følger alle lover14:24 Valnes satte Klæbo på plass14:09 Lønnsomheten i mediebransjen er svekket14:04 Regjeringen med millioner til gjenåpning av Nav-saker13:49 Mann dømt for å ha knust 58 vinduer i rådhus13:44 FN: Situasjonen i Kongo kan hindre bekjempelse av ebolautbrudd13:34 Tre demonstranter drept i Irak13:33 Føderale henrettelser kan bli sak for USAs høyesterett12:46 Halfvarsson knust i svensk langrennsåpning12:45 Drømmetrekning for Lagerbäck og Norge12:24 Trump-bok gikk rett til topps – så ble de avslørt12:17 Russland hevder hundrevis av IS-krigere har rømt12:16 Nye lokaltog skal gi bedre togtilbud på Østfoldbanen11:50 Fire til sykehus etter trafikkulykke11:31 Tenåringer siktet for kidnapping i Oslo11:16 Kun én av fem norske ungdommer er aktive nok11:15 Solskjær: – Godt å ha José tilbake11:06 Kampanje mot partnerdrap i Frankrike11:04 Carlsen med sterk åpning i India10:31 Politibil og fangetransport involvert i trafikkulykke10:30 King mister Wolves-kampen10:04 Vy-sjefen går av09:50 USA ber iranere dokumentere regimets opptreden under demonstrasjonene09:27 Strid mellom Støre og Jensen om «ostehøvelkutt»09:06 Maradonas trenerkarriere var likevel ikke over07:07 Professor med brannfakkel: – Fritt fram å si nei til kontanter06:52 Over tusen år gammelt skip funnet på Edøy i Smøla06:46 Ødegaards Madrid-retur glipper for TV 2-seerne, fikk velge kamp «feil» uke06:37 Bare 75 prosent sikkert at norsk EM-plass gir spill på Hampden og Wembley06:19 Trump håper å bli stilt for riksrett06:00 Sterke historier fra samer strømmer inn til sannhetskommisjon06:00 Landslagstreneren stolt av «startnekt-Østberg»06:00 Én av fire europeere har antisemittiske holdninger05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:30 Høie vektlegger samarbeid i ny sykehusplan05:29 Drapssiktet tok opp millionlån i morens navn05:23 Brasils president Jair Bolsonaro stifter nytt parti05:11 Tidligere e-sjef i Australia advarer om kinesisk innblanding05:07 Samarbeidet med Litauen i flere måneder om utvekslingen av Frode Berg05:04 Zuccarello med scoring mot Avalanche04:25 Norge pådriver bak global godkjenning for utdanning04:09 Chiles president sier politiet kan ha brutt regler03:20 Arbeidsgivere er positive til å ansette innvandrerkvinner – få søker03:12 Irakiske tjenestemenn: Åtte demonstranter drept i Bagdad02:37 Mexico City innfører unntakstilstand på grunn av vold mot kvinner01:55 Ocean Viking har plukket opp 90 migranter i Middelhavet01:28 De konservative får 26 ganger mer i bidrag enn Labour01:04 Utland scoret fem mål i ligacupkamp01:04 Store demonstrasjoner mot regjeringen i Colombia00:54 Frist for nye grenser for svevestøv utsatt for andre gang00:20 Tallet på døde stiger etter angrep i Mali23:44 Opprørspoliti mot begravelsesfølge i Bolivia22:57 Ventura slo tilbake etter katastrofestart22:29 Helsevesenet kommer ikke til å nå målene om redusert antibiotikabruk21:47 Senterpartiet vokser på ny partimåling21:32 «Hvaldimir» har flyttet sørover21:07 Nye Nav-svar fra Hauglie – SV ikke fornøyd21:04 Nye vitner bekrefter Giulianis rolle20:56 Solberg klarte ikke å presse mer klimakutt ut av søsterpartier i EPP20:40 Tine slutter med sekstimers arbeidsdag20:19 To jagerflygere omkom i ulykke19:37 Russlands friidrettspresident suspendert i dopingsak19:24 Fire personer pågrepet etter voldshendelse i Sandnes19:23 Demonstrerer mot homoterapi: – Vi har en statsminister som er for feig19:12 Kvinne fortsatt på sykehus etter knivstikking i Drammen18:58 Falsk pilot tatt på flyplassen – etter 15 flyturer18:57 Skiekspert etter Østbergs startnekt: – Det blir spekulasjoner18:41 Edvard Hoem vant hedersprisen under Bragepris-utdelingen
Siste nytt
01:56NorgeVogntog kjørte i feil retning på E6 i Hedmark01:49VerdenTrump anklager riksrettsvitner for løgn00:49NorgeKvinne til sykehus etter drukningsulykke i Telemark00:44VerdenNy Boeing-topp trekker seg00:28VerdenNye store protester i Colombia23:28PolitikkVG: Hauglie hadde ingen møter med Nav måneden etter at alarmen gikk22:13NorgeMichelin-restaurant i Trondheim får bot fra Arbeidstilsynet21:28NorgeKvinne kritisk skadd i påkjørsel i Østfold21:09NorgeVG: Advokat pågrepet i Tyrkia – jobbet for Norge21:03NorgePolitiet letter etter savnet gutt i Skien20:07NorgeOppgitt Jan Thomas: – Du kan ikke kurere noe som ikke er en sykdom19:59VerdenSvenske medier: Iraks forsvarsminister mistenkt for trygdesvindel19:49SportSamtlige norske hoppere klare for sesongåpningen19:37ReiseFlytoget advarer: Kan bli nedlagt dersom nytt togtilbud vedtas19:35StemmerNei, kvinner skaller ikke kraniebrudd på kjærestene sine19:25VerdenTrump vil beholde Pence19:18NorgeErnæringsprofessor Kaare Norum er død19:06NorgeStortinget sier nei til å skrote au pair-ordningen18:53NorgeFlere påkjørsler i fotgjengerfelt i Vestfold18:30VerdenFikk ikke ut penger – tok med likpose i banken17:28NorgeEn person forsøkt knivstukket på Notodden17:20Norge=Oslo-selger ranet og sparket16:59VerdenNetanyahus motstandere krever at han sier fra seg ministerposter16:49PolitikkAlvorlig Acer-beskyldning mot statsråd: Villedet Stortinget16:35NorgePersoner pågrepet etter ny krabberazzia i Øst-Finnmark16:06SportPetter Northug gjør comeback som langrennsløper15:50NorgeMiljødirektoratet kaller Equinor-ledelsen inn på teppet15:33NorgeSIAN-profil bortvist fra Kristiansand sentrum15:28NorgeFarlig å ferdes på isen i Sør-Norge14:38SportZidane taus om Ødegaard14:37PolitikkCDU-leder stiller ultimatum til partifeller14:24NorgeKina kameraovervåker nordmenn i Oslo: – Vi følger alle lover14:24SportValnes satte Klæbo på plass14:09KulturLønnsomheten i mediebransjen er svekket14:04PolitikkRegjeringen med millioner til gjenåpning av Nav-saker13:49NorgeMann dømt for å ha knust 58 vinduer i rådhus13:44Helse og livsstilFN: Situasjonen i Kongo kan hindre bekjempelse av ebolautbrudd13:34VerdenTre demonstranter drept i Irak13:33VerdenFøderale henrettelser kan bli sak for USAs høyesterett12:46SportHalfvarsson knust i svensk langrennsåpning12:45SportDrømmetrekning for Lagerbäck og Norge12:24VerdenTrump-bok gikk rett til topps – så ble de avslørt12:17VerdenRussland hevder hundrevis av IS-krigere har rømt12:16ReiseNye lokaltog skal gi bedre togtilbud på Østfoldbanen11:50NorgeFire til sykehus etter trafikkulykke11:31NorgeTenåringer siktet for kidnapping i Oslo11:16Helse og livsstilKun én av fem norske ungdommer er aktive nok11:15SportSolskjær: – Godt å ha José tilbake11:06VerdenKampanje mot partnerdrap i Frankrike11:04SportCarlsen med sterk åpning i India10:31NorgePolitibil og fangetransport involvert i trafikkulykke10:30SportKing mister Wolves-kampen10:04PengerVy-sjefen går av09:50VerdenUSA ber iranere dokumentere regimets opptreden under demonstrasjonene09:27PolitikkStrid mellom Støre og Jensen om «ostehøvelkutt»09:06SportMaradonas trenerkarriere var likevel ikke over07:07PengerProfessor med brannfakkel: – Fritt fram å si nei til kontanter06:52NorgeOver tusen år gammelt skip funnet på Edøy i Smøla06:46SportØdegaards Madrid-retur glipper for TV 2-seerne, fikk velge kamp «feil» uke06:37SportBare 75 prosent sikkert at norsk EM-plass gir spill på Hampden og Wembley06:19PolitikkTrump håper å bli stilt for riksrett06:00NorgeSterke historier fra samer strømmer inn til sannhetskommisjon06:00SportLandslagstreneren stolt av «startnekt-Østberg»06:00VerdenÉn av fire europeere har antisemittiske holdninger05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeHøie vektlegger samarbeid i ny sykehusplan05:29NorgeDrapssiktet tok opp millionlån i morens navn05:23PolitikkBrasils president Jair Bolsonaro stifter nytt parti05:11VerdenTidligere e-sjef i Australia advarer om kinesisk innblanding05:07NorgeSamarbeidet med Litauen i flere måneder om utvekslingen av Frode Berg05:04SportZuccarello med scoring mot Avalanche04:25NorgeNorge pådriver bak global godkjenning for utdanning04:09VerdenChiles president sier politiet kan ha brutt regler03:20NorgeArbeidsgivere er positive til å ansette innvandrerkvinner – få søker03:12VerdenIrakiske tjenestemenn: Åtte demonstranter drept i Bagdad02:37VerdenMexico City innfører unntakstilstand på grunn av vold mot kvinner01:55VerdenOcean Viking har plukket opp 90 migranter i Middelhavet01:28PolitikkDe konservative får 26 ganger mer i bidrag enn Labour01:04SportUtland scoret fem mål i ligacupkamp01:04VerdenStore demonstrasjoner mot regjeringen i Colombia00:54MotorFrist for nye grenser for svevestøv utsatt for andre gang00:20VerdenTallet på døde stiger etter angrep i Mali23:44VerdenOpprørspoliti mot begravelsesfølge i Bolivia22:57SportVentura slo tilbake etter katastrofestart22:29PengerHelsevesenet kommer ikke til å nå målene om redusert antibiotikabruk21:47PolitikkSenterpartiet vokser på ny partimåling21:32Norge«Hvaldimir» har flyttet sørover21:07PengerNye Nav-svar fra Hauglie – SV ikke fornøyd21:04NorgeNye vitner bekrefter Giulianis rolle20:56PolitikkSolberg klarte ikke å presse mer klimakutt ut av søsterpartier i EPP20:40PengerTine slutter med sekstimers arbeidsdag20:19VerdenTo jagerflygere omkom i ulykke19:37SportRusslands friidrettspresident suspendert i dopingsak19:24NorgeFire personer pågrepet etter voldshendelse i Sandnes19:23NorgeDemonstrerer mot homoterapi: – Vi har en statsminister som er for feig19:12NorgeKvinne fortsatt på sykehus etter knivstikking i Drammen18:58VerdenFalsk pilot tatt på flyplassen – etter 15 flyturer18:57SportSkiekspert etter Østbergs startnekt: – Det blir spekulasjoner18:41NorgeEdvard Hoem vant hedersprisen under Bragepris-utdelingen
Populært