Kreft er for første gang hyppigste dødsårsak i Norge

Nye tall fra FHI viser at kreft for første gang er den regjerende dødsårsaken i Norge.
Nye tall fra FHI viser at kreft for første gang er den regjerende dødsårsaken i Norge. Foto: Shutterstock

I 2017 døde flere av kreft enn av hjerte- og karsykdommer, viser tall fra Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hvert år oppdateres dødsårsaksregisteret i Norge, og i dag ble tallene for 2017 publisert på Folkehelseinstituttets sider. De viser at kreft nå er den vanligste dødsårsaken i Norge.

Dødsårsaksregisteret har digitaliserte data fra 1951, og i 2017 ble kreft registrert som den hyppigste dødsårsaken for første gang. Tidligere har hjerte- og karsykdommer vært dominerende.

– Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer begynte å falle i 1970-årene. De siste tiårene har vi sett et dramatisk fall, og vi har derfor lenge forventet at kurven skulle flate ut. I 2017 ser vi likevel at nedgangen fortsetter, sier overlege Marianne Sørlie Strøm ved avdeling for helseregisterforskning og -utvikling, Folkehelseinstituttet i pressemeldingen.

Dødelighet i perioden 1998-2017, begge kjønn samlet. Antall dødsfall per 100 000 innbyggere, aldersjusterte rater. Foto: Figur: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet.
Dødelighet i perioden 1998-2017, begge kjønn samlet. Antall dødsfall per 100 000 innbyggere, aldersjusterte rater. Foto: Figur: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet.

Hjerte- og karsykdommer nest hyppigste dødsårsak

Den nest vanligste dødsårsaken er hjerte- og karsykdommer, selv om de er i stadig nedgang.

Strøm forklarer hva som kan være årsakene til det:

– Det er vanskelig å gi en entydig forklaring, men to faktorer som nok har betydd mye, er endringer i levevaner og et bedre behandlingstilbud. Et eksempel på dette er røykevaner som har endret seg betydelig.

Som nummer tre på listen ligger lungesykdommer, som kols. Antall dødsfall i denne sykdomsgruppen har steget jevnt de siste 20 årene, og har økt med 20 prosent siden 1998, melder Folkehelseinstituttet.

Demens

Dødsfall av sykdommen demens har økt kraftig de siste tiårene, og er nå den tredje mest regjerende dødsårsaken. De siste tjue årene har det skjedd en tredobling av dødsfall som følge av demens.

– Befolkningen blir stadig eldre, og ettersom risikoen for demens øker med økende alder, vil stadig flere utvikle demens. Mens det for mange andre sykdommer har skjedd store fremskritt i behandlingen, er det fortsatt begrensede muligheter for behandling av demens, sier Strøm i pressemeldingen.

Hun legger til at økning i dødsfall også kan ha sammenheng med det økte fokuset på demens som dødsårsak. Det kan medføre at leger oftere oppfører demens som underliggende dødsårsak.

Personvernpolicy