Omskjæring av gutter: Hva sier forskningen?

Omskjæring av små gutter er et omdiskutert emne – både etisk og medisinsk. Foto: Casa nayafana / Shutterstock / NTB scanpix
Omskjæring av små gutter er et omdiskutert emne – både etisk og medisinsk. Foto: Casa nayafana / Shutterstock / NTB scanpix

Forskere er uenige om hvordan det påvirker helsen til gutter som blir omskåret.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Omskjæringsdebatten har blusset opp igjen i Danmark.

I januar 2018 startet en underskriftskampanje for å innføre av en minstealder på 18 år for omskjæring uten medisinsk begrunnelse.

Det har blitt samlet inn 50.000 underskrifter, noe som har utløst behandling i det danske Folketinget.

Videnskab.dk har tidligere publisert en artikkel om emnet: Omskæring: Hvad skal forhuden egentlig bruges til?

Men det har kommet ny forskning på området, som vi nå skal se nærmere på.

Er det farlig å bli omskåret?

Ifølge Lægeforeningen i Danmark er omskjæring verken farlig eller gunstig.

I 2013 viste en dansk studie at 16 av 315 gutter, eller 5,1 prosent, opplevde komplikasjoner 8–15 år etter omskjæring.

Ifølge Dan Meyrowitsch, som er førsteamanuensis i epidemiologi og forskningsleder ved Københavns Universitet, var ingen av komplikasjonene alvorlige.

Morten Frisch, som er professor og overlege i epidemiologi ved det danske Statens Serum Institut, forteller imidlertid at det er en betydelig økt risiko for tilstanden meatus stenose, som er en innsnevring av urinveisåpningen.

I en studie Frisch ga ut i 2016 framgår det at omskårne gutter under 10 år har 26 ganger større risiko for å utvikle tilstanden.

– Grundige kliniske studier fra blant annet USA og Iran viser at mellom hvert 5. og hvert 20. guttebarn som blir omskåret, senere utvikler urinrørsinnsnevring, sa Frisch til videnskab.dk den gangen.

Dessuten framhever han at det kan være mer langsiktige konsekvenser som kan gå utover sex-livet i voksenalderen.

Les også:

Skader omskjæring menns seksualliv?

I en studie fra 2011 konkluderer Frisch og kollegene hans at det blant omskårne menn er tre ganger så mange som klager over problemer med å få orgasme.

Studien konkluderer også med at risikoen for smerter under samleie er åtte ganger høyere for de de kvinnelige partnerne deres.

Foreningen circuminfo.dk, som beskriver seg selv som en kilde til «avbalansert, vitenskapelig basert informasjon om rituell omskjæring av gutter», har imidlertid kritisert studien.

«De aller fleste av deltakerne anga sin religiøse tilhørighet som kristne, og det er derfor nærliggende å anta at de var omskåret av medisinske årsaker, noe som øker risikoen for seksuell dysfunksjon», skriver de.

Tilbakeviser kritikken

Morten Frisch forteller at studien hans ikke har mange forsøkspersoner som har blitt omskårede av medisinske årsaker:

– De fleste hadde trolig blitt omskåret på grunn av såkalt forhudsinnsnevring, men systematiske studier utført av barnekirurger i England har slått fast at de fleste slike operasjoner ikke er nødvendige, sier han.

Frisch henviser blant annet til en engelsk analyse fra år 2000, der det anslås at bare 0,6 prosent av gutter utvikler tilstanden BXO, som er en hudsykdom som rammer forhuden eller penishodet, og som ifølge Frisch gjør omskjæring medisinsk nødvendig.

– I dag er legene oppmerksomme på at det er viktig å bevare forhuden, men tidligere var det ikke slik. Derfor var de aller fleste av deltakerne i studien med stor sannsynlighet omskåret uten at det var nødvendig, sier han.

Les også:

– Mange friske barn blir omskåret

Frisch framhever en studie fra Rigshospitalet i 2016 som viste at om lag 5 prosent av en årgang av gutter vil bli henvist til spesialist på grunn av mistanke om et forhudsrelatert problem. Bare en tredjedel får behov for et kirurgisk inngrep, og bare en tiendedel har behov for omskjæring, ifølge Frisch.

Dette innebærer at 199 av 200 nyfødte gutter, eller 99,5 prosent, kan fylle 18 år uten noe slikt inngrep, sier Frisch.

– Det er langt flere som blir omskåret, fordi foreldre og leger ikke kjenner den naturlige penisutviklingen. Forhuden sitter fast i penishodet hos nesten alle nyfødte.

Ifølge Frisch er omkring 5 prosent av alle etnisk danske menn omskåret, mens det bare er 0,5 prosent som har reelt behov for det.

Forskningsgjennomgang viser ingen sex-problemer

Siden Morte Frischs studie fra 2011 har det kommet ny forskning på omskjæring.

I 2016 publiserte Danish Medical Journal en forskningsgjennomgang som går gjennom 38 studier om omskjæring og kommer fram til motsatt konklusjon.

Og i vitenskapens verden veier en systematisk forskningsgjennomgang tyngre enn en enkeltstudie. Og det gjelder ifølge Dan Meyrowitsch også i dette tilfellet:

– Studien viser at det på tvers av samtlige 38 studier ikke foreligger evidens for en sammenheng mellom omskjæring og seksuell funksjonsevne, mener Meyrowitsch, som er førsteamanuensis i epidemiologi ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

Les også:

Oversikt eller enkeltstudie

I en gjennomgang finner forskerne fram til forskningen på et emne ved hjelp av spesifikke søkeord.

Når den prosessen er overstått, begynner de å lese igjennom artiklene og se hvilke som har relevans. Det kan lyde som en veldig subjektiv prosedyre, men ifølge Meyrowitsch er det den sterkeste typen studie.

– Hvis forskerne har utelatt noe, kan andre forskere påpeke det, sier han.

Handler om voksne

Morten Frisch kritiserer imidlertid utvalget av artikler.

– 87 prosent av studiene, vedrører ikke omskjæring av gutter. Derfor må forskningen tas med ekstreme forbehold når det gjelder debatten om gutteomskjæring, sier Frisch.

– De tar med både gamle, syke og unge mennesker, omskåret på grunn av helseproblemer og av kulturelle grunner, og blander det sammen. Det gir en stor risiko for at sammenhenger som gjelder i enkelte grupper, vil bli visket ut. Det er rett og slett for mye støy.

Frisch har sammen med den amerikanske bioetikeren Brian D. Earp kritisert studien overfor redaksjonen i Danish Medical Journal. Den kritikken har imidlertid blitt avvist av forfatterne.

Tre gjennomganger av forskningen

Det er også utgitt to andre internasjonale metastudier av nyere dato: en israelsk og en kinesisk. De kommer fram til samme konklusjon.

Den israelske studien fokuserer på tre afrikanske studier av voksenomskjæring, mens den kinesiske bare fokuserer på én type av seksuell dysfunksjon, nemlig prematur ejakulasjon, eller tidlig sædavgang. Derfor mener Morten Frisch at de ikke er særlig relevante.

Samtidig advarer han om at slike metaanalyser kan være misvisende.

– Metaanalyser kan være problematiske innen kontroversielle emner, der forskerens subjektive vurderinger kan få stor betydning. Det sier seg nesten selv at de er ekstremt følsomme overfor hvilke studier forfatterne tar med, sier han.

– Det er for eksempel ikke seriøst å late som om studier av seksuelle konsekvenser hos voksne menn i Afrika, som selv har valgt å bli omskåret, og som blir spurt om sexlivet sitt et par måneder senere, har noen som helst relevans for spørsmålet om langtidskonsekvenser av spedbarnsomskjæring i Danmark, sier han.

Dan Meyrowitsch mener likevel metastudier er bedre enn enkeltstudier.

– Systematiske gjennomganger bør alltid rangere høyere enn enkeltstudier fordi de ser på hele området. En god gjennomgang tar med alt som er relevant, sier han.

Forskere uenige om hva studier viser

På den ene side har vi altså førsteamanuensis Dan Meyrowitsch, som mener forskningsgjennomgangen er et sterkt argument for at omskjæring ikke medfører seksuelle problemer.

Og på den annen side har vi overlege og professor Morten Frisch, som kritiserer studien. Men han står ikke bare om kritikken.

Christian Graugaard, som er lege og professor i sexologi ved Aalborg universitet, støtter kritikken av den danske forskningsgjennomgangen.

– Oversiktsartikkelen er dessverre ikke spesielt nyttig for debatten om rituell omskjæring av småbarn, for den handler om alle mulige typer omskjæring. Dessuten har den bare tatt med 5 studier av 38 artikler som undersøker konsekvensene av omskjæring foretatt i barnealderen. Den leverer derfor ingen evidens for det det betyr for seksuell funksjon å være rituelt omskåret som spedbarn, skriver han i en e-post til videnskab.dk.

Men han synes ikke studien til Morten Frisch er nok for å konkludere:

– Frischs studie er mer hypotesegenererende. Funnene hans må – som han også selv er inne på – følges opp av større og mer målrettede studier.

– Forhudens fysiologi er slett ikke klarlagt i detalj – men at den har seksuelle funksjoner er et uomtvistelig faktum. For å få sikker kunnskap om de sexologiske konsekvensene av å få fjernet forhuden i barnealderen må vi ha flere og bedre studier. Både kliniske, epidemiologiske og laboratoriebaserte, avslutter han.

Professor: Det er begrensninger ved begge studiene

Den danske Styrelsen for patientsikkerhed holder på sin vurdering fra 2013: De anbefaler ikke omskjæring, men har ikke noe forbud mot det omskjæring.

De henviser til Søren Rittig, som er professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

– Jeg synes Morten Frischs studie er veldig grundig. Statistisk er det ikke mye å kritisere den for, sier han.

– Man kan ikke avvise at det er et mulig problem med seksualfunksjonen hos de som er omskåret, men man kan heller ikke konkludere endelig.

Han mener at litteraturgjennomgangen av Shabanzadeh et al. er god, men at den har en del begrensninger.

– De har brukt samme kriterier for alle. En systematisk litteraturgjennomgang vil normalt være mer tungtveiende. Selv om Frisch-studien egentlig tyder på et mulig problem, kan vi ikke vite om det er tilfelle.

Rittig er enig i kritikken som går på at Frischs studie ikke skiller mellom religiøs og medisinsk omskjæring, men også kritikken som går på at mesteparten av studiene i Shabanzadehs forskningsgjennomgang handler om voksne mennesker.

– Man kan ikke avvise noen av de innvendingene. Studiene har sine begrensninger, og det kan kanskje være forklaringen på de ulike konklusjonene.

Legeforeningen: et etisk spørsmål

Ifølge Lægeforeningen i Danmark er spørsmålet om omskjæring hovedsakelig en etisk problemstilling.

– Det er Lægeforeningens oppfatning at det ikke er klar vitenskapelig konsensus om emnet. Det er ikke klare helsefordeler, men det er antagelig heller ikke store risikoer for komplikasjoner ved operasjonen, sier Lise Møller, som er leder for etisk utvalg i den danske Lægeforeningen.

Lægeforeningen mener derfor at omskjæring uten medisinsk begrunnelse er et etisk spørsmål, forklarer Møller.

– Når du behandler pasienter, uansett om det er medisinsk årsak til det eller ikke, skal pasienten gi sitt informerte samtykke. Det står i helseloven. Men siden pasienten i disse tilfellene er for ung, overgår det samtykket til foreldrene, forklarer hun.

Frykter konsekvensene av et forbud

Lægeforeningen mener altså at det er bedre hvis pasienten tar stilling selv, selv når han eller hun har blitt myndig. Men de vil heller ikke anbefale et forbud:

– Vi synes at det er veldig vanskelig å få oversikt over konsekvensene av et forbud, og vi frykter at et forbud vil gjøre at inngrepet kommer til å skje under mer usikre forhold. Derfor vil vi heller gå dialogens vei. Vi kan blant annet se at man i dag omskjærer færre i USA enn tidligere, og i muslimske kulturer omskjærer man også færre eller senere i livet, sier hun.

Alle forskerne som er intervjuet i denne artikkelen, ønsker imidlertid mer forskning.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Artikkelen ble først publisert på forskning.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
23:22 New Yorks guvernør vil ta pustemaskiner fra private sykehus23:18 Regjeringen i Sverige vil ha økt makt22:32 Mann skutt av politiet i Sandnes22:27 Merkel ber tyskerne ta påskeferien hjemme22:26 Solberg: Vi må være innstilt på begrensninger utover våren21:37 Portforbud for alle under 20 år i Tyrkia21:12 Frykter at Kennedy-familien er rammet av ny tragedie21:10 Produsenter frykter legemiddelmangel etter at India ble lukket20:49 Nye coronadødsfall i Ringerike og Lillestrøm20:11 Regjeringen ber om å få bruke kriseloven på tre nye områder19:47 Coronakrisen gjør at vi må tenke på det utenkelige19:35 Oslos helsebyråd ber innbyggerne innstille seg på begrenset bevegelsesfrihet ut året19:13 Island forlenger coronatiltak til mai19:12 Ytterligere 766 coronadødsfall i Italia18:56 Kina kan skjule katastrofe – anslag på opp til 40.000 døde18:48 Influensasesongen over tidligere enn normalt17:56 Löfven: Tusenvis kommer til å dø17:54 Johaug og kjæresten brøt hytteforbudet17:43 Systembolaget øker bemanningen17:42 Påvist coronasmitte ved over halvparten av sykehjemmene i Oslo17:39 – Hvis Covid-19 kan overføres med mygg, vil vi se markant økning i varmen17:10 Pat kan bare ta imot 60 døde på én gang. I går hadde han 18516:52 LO og NHO sjokkert over skyhøye ledighetstall16:25 Bill Withers er død16:24 Flere hemmelige kriselagre med mat i Norge16:12 51 nye coronadødsfall i Sverige15:18 Kongeparets påskehilsen til folket15:01 Forsamlingsforbud i Thailand15:00 Oslo søker om å få holde påskeåpent14:13 Rekordmye snø fører til krisepakke for reineierne13:53 Slik har hverdagslivet endret seg etter tiltakene13:26 Cruiseskip med coronasyke til kai i Florida13:24 UDI gjenopptar asylintervjuer på videosamtale13:22 Vegvesenet kontrollerer færre tunge kjøretøy, men gir flere gebyrer13:22 Ropstad sier nei til påskeåpne butikker13:21 26-åring pågrepet for terrorplaner i Danmark12:41 Svensk «fotballkrig» om coronaregler12:40 Mange endringer i kollektiv- og togtrafikken i påsken12:37 Formel 1-legenden (89) venter sitt fjerde barn12:16 6,6 millioner til coronainfo for innvandrere12:15 Avinor har tapt en milliard, men permitterer ingen12:13 Sverige avlyser gigantisk militærøvelse12:03 Uefa holder fast ved EM-planen12:02 Kvigne ny Kripos-sjef11:28 Instruktører på smittevernskurs var coronasmittet11:27 Boligprisene falt med 1,4 prosent i mars11:22 Roma har blitt en spøkelsesby: – Vi er som Ground Zero11:22 Nye tall fra Italia: 70 prosent av de døde er menn11:13 Tommy Steine går nye veier for å få jobbet under krisen10:53 To innlagt med corona – 2356 inngrep og operasjoner utsatt10:35 Høyre vil kaste ut ungarske Fidesz fra europeisk partigruppe10:34 Mer enn 400.000 registrert som arbeidssøkere hos Nav09:57 UD fraråder sterkt reiser til utlandet09:54 Muggalarm på fregattene, mange syke:  – Det gjøres nå strakstiltak09:54 Hvor mange dør av corona?09:47 Norway Cup-avlysning vil gi arrangøren pengesmell i millionklassen09:46 Forslag om å flytte PL-fotballen til Kina09:45 Avventende start for Oslo Børs09:00 – Viser at Oslofjorden er i alvorlig krise08:59 Mike Tyson angrer på tiger-fortid: – Jeg var dum08:53 Kommunene langt åpnere om coronadødsfall enn helseforetakene08:43 Oljebransjen vil endre skattereglene08:18 USA vil anbefale maskebruk08:08 Kapteinen som varslet om coronautbrudd fikk sparken08:01 En milliard til stipend for studenter som mister inntekt – 8.000 på hver07:59 Oljeprisen faller igjen07:40 Derfor kan coronaviruset smitte selv når du har få symptomer07:20 Britene bygger feltsykehus for å dekke coronabehovet07:11 Johaug må vente til høsten med landslagsøkter07:00 Gimse rykker ut mot Vedum: – Erna tar matsikkerhet på alvor!06:57 Start-spillerne permitteres 75 prosent06:57 USAs økonomi ventes å gå ned 7 prosent06:39 Skiskytterforbundet venter på Kollen-avklaringer – ser på kostnadskutt06:33 Dette skjer i dag06:30 Regjeringen lover ikke nye krisepakker med det første06:00 – Vårt budskap til verden er klart. Se bort nå, og konsekvensene vil bli katastrofale06:00 – Vær klar over at beredskapen er dårligere enn vanlig05:57 Stavanger-regionen har redusert analyse av tester fra 500 til 200 per dag05:57 Dette skjedde i natt05:54 Primærvalget i Wisconsin blir ikke utsatt05:30 Tre uker med coronatiltak: Trenden er stabil05:30 Labours nye partileder utropes lørdag05:15 Mæland varsler nye unntaks-forskrifter05:13 Kina arrangerer sørgedag for korona-«martyrer»05:09 5.209 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 27404:53 Sykling i kollektivfelt til Høyesterett04:42 Dansk hastelov åpner for å sende hjem coronakriminelle utlendinger03:56 Dyster rekord med 1.169 døde på ett døgn i USA02:25 Universitetet i Oslo digitalt ut semesteret02:15 DN: Fredag utnevner Norge sin første kvinnelige ambassadør til USA02:10 Pasienter evakuert etter at bombe fra krigen ble funnet på sykehus01:28 Dronning Margrete ber danskene sende blomster til de eldre – ikke henne01:13 Væpnet politiaksjon etter melding om vold og trusler i Stavanger01:05 Kvinne pågrepet for alvorlig knivstikking i Oslo23:34 Ecuador samler inn lik fra gater og hjem23:03 NRK etter corona-innslag: – Vi burde nok presisert22:38 Titusenvis av medarbeidere permitteres i Hennes & Mauritz22:04 Oslo-frisør tok imot kunder – fikk 20.000 i bot22:01 Tror coronamedisin kan være klar til sommeren21:43 Sju av ti reiselivsbedrifter har stengt som følge av coronakrisen
Siste nytt
23:22Helse og livsstilNew Yorks guvernør vil ta pustemaskiner fra private sykehus23:18PolitikkRegjeringen i Sverige vil ha økt makt22:32NorgeMann skutt av politiet i Sandnes22:27Helse og livsstilMerkel ber tyskerne ta påskeferien hjemme22:26Helse og livsstilSolberg: Vi må være innstilt på begrensninger utover våren21:37Helse og livsstilPortforbud for alle under 20 år i Tyrkia21:12VerdenFrykter at Kennedy-familien er rammet av ny tragedie21:10Helse og livsstilProdusenter frykter legemiddelmangel etter at India ble lukket20:49Helse og livsstilNye coronadødsfall i Ringerike og Lillestrøm20:11NorgeRegjeringen ber om å få bruke kriseloven på tre nye områder19:47PengerCoronakrisen gjør at vi må tenke på det utenkelige19:35Helse og livsstilOslos helsebyråd ber innbyggerne innstille seg på begrenset bevegelsesfrihet ut året19:13Helse og livsstilIsland forlenger coronatiltak til mai19:12Helse og livsstilYtterligere 766 coronadødsfall i Italia18:56Helse og livsstilKina kan skjule katastrofe – anslag på opp til 40.000 døde18:48NorgeInfluensasesongen over tidligere enn normalt17:56Helse og livsstilLöfven: Tusenvis kommer til å dø17:54Helse og livsstilJohaug og kjæresten brøt hytteforbudet17:43PengerSystembolaget øker bemanningen17:42Helse og livsstilPåvist coronasmitte ved over halvparten av sykehjemmene i Oslo17:39Norge– Hvis Covid-19 kan overføres med mygg, vil vi se markant økning i varmen17:10Helse og livsstilPat kan bare ta imot 60 døde på én gang. I går hadde han 18516:52PengerLO og NHO sjokkert over skyhøye ledighetstall16:25KulturBill Withers er død16:24PengerFlere hemmelige kriselagre med mat i Norge16:12Helse og livsstil51 nye coronadødsfall i Sverige15:18KulturKongeparets påskehilsen til folket15:01VerdenForsamlingsforbud i Thailand15:00NorgeOslo søker om å få holde påskeåpent14:13NorgeRekordmye snø fører til krisepakke for reineierne13:53NorgeSlik har hverdagslivet endret seg etter tiltakene13:26VerdenCruiseskip med coronasyke til kai i Florida13:24NorgeUDI gjenopptar asylintervjuer på videosamtale13:22MotorVegvesenet kontrollerer færre tunge kjøretøy, men gir flere gebyrer13:22PengerRopstad sier nei til påskeåpne butikker13:21Verden26-åring pågrepet for terrorplaner i Danmark12:41SportSvensk «fotballkrig» om coronaregler12:40ReiseMange endringer i kollektiv- og togtrafikken i påsken12:37KulturFormel 1-legenden (89) venter sitt fjerde barn12:16Norge6,6 millioner til coronainfo for innvandrere12:15ReiseAvinor har tapt en milliard, men permitterer ingen12:13VerdenSverige avlyser gigantisk militærøvelse12:03SportUefa holder fast ved EM-planen12:02NorgeKvigne ny Kripos-sjef11:28NorgeInstruktører på smittevernskurs var coronasmittet11:27PengerBoligprisene falt med 1,4 prosent i mars11:22ReiseRoma har blitt en spøkelsesby: – Vi er som Ground Zero11:22Helse og livsstilNye tall fra Italia: 70 prosent av de døde er menn11:13NorgeTommy Steine går nye veier for å få jobbet under krisen10:53Helse og livsstilTo innlagt med corona – 2356 inngrep og operasjoner utsatt10:35PolitikkHøyre vil kaste ut ungarske Fidesz fra europeisk partigruppe10:34NorgeMer enn 400.000 registrert som arbeidssøkere hos Nav09:57ReiseUD fraråder sterkt reiser til utlandet09:54NorgeMuggalarm på fregattene, mange syke:  – Det gjøres nå strakstiltak09:54Helse og livsstilHvor mange dør av corona?09:47SportNorway Cup-avlysning vil gi arrangøren pengesmell i millionklassen09:46SportForslag om å flytte PL-fotballen til Kina09:45PengerAvventende start for Oslo Børs09:00Norge– Viser at Oslofjorden er i alvorlig krise08:59KulturMike Tyson angrer på tiger-fortid: – Jeg var dum08:53NorgeKommunene langt åpnere om coronadødsfall enn helseforetakene08:43PengerOljebransjen vil endre skattereglene08:18Helse og livsstilUSA vil anbefale maskebruk08:08VerdenKapteinen som varslet om coronautbrudd fikk sparken08:01PengerEn milliard til stipend for studenter som mister inntekt – 8.000 på hver07:59PengerOljeprisen faller igjen07:40Helse og livsstilDerfor kan coronaviruset smitte selv når du har få symptomer07:20VerdenBritene bygger feltsykehus for å dekke coronabehovet07:11SportJohaug må vente til høsten med landslagsøkter07:00PolitikkGimse rykker ut mot Vedum: – Erna tar matsikkerhet på alvor!06:57SportStart-spillerne permitteres 75 prosent06:57PengerUSAs økonomi ventes å gå ned 7 prosent06:39SportSkiskytterforbundet venter på Kollen-avklaringer – ser på kostnadskutt06:33NorgeDette skjer i dag06:30NorgeRegjeringen lover ikke nye krisepakker med det første06:00Verden– Vårt budskap til verden er klart. Se bort nå, og konsekvensene vil bli katastrofale06:00Norge– Vær klar over at beredskapen er dårligere enn vanlig05:57NorgeStavanger-regionen har redusert analyse av tester fra 500 til 200 per dag05:57NorgeDette skjedde i natt05:54PolitikkPrimærvalget i Wisconsin blir ikke utsatt05:30Helse og livsstilTre uker med coronatiltak: Trenden er stabil05:30PolitikkLabours nye partileder utropes lørdag05:15NorgeMæland varsler nye unntaks-forskrifter05:13VerdenKina arrangerer sørgedag for korona-«martyrer»05:09Norge5.209 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 27404:53NorgeSykling i kollektivfelt til Høyesterett04:42VerdenDansk hastelov åpner for å sende hjem coronakriminelle utlendinger03:56Helse og livsstilDyster rekord med 1.169 døde på ett døgn i USA02:25NorgeUniversitetet i Oslo digitalt ut semesteret02:15NorgeDN: Fredag utnevner Norge sin første kvinnelige ambassadør til USA02:10VerdenPasienter evakuert etter at bombe fra krigen ble funnet på sykehus01:28KulturDronning Margrete ber danskene sende blomster til de eldre – ikke henne01:13NorgeVæpnet politiaksjon etter melding om vold og trusler i Stavanger01:05NorgeKvinne pågrepet for alvorlig knivstikking i Oslo23:34VerdenEcuador samler inn lik fra gater og hjem23:03NorgeNRK etter corona-innslag: – Vi burde nok presisert22:38PengerTitusenvis av medarbeidere permitteres i Hennes & Mauritz22:04PengerOslo-frisør tok imot kunder – fikk 20.000 i bot22:01NorgeTror coronamedisin kan være klar til sommeren21:43PengerSju av ti reiselivsbedrifter har stengt som følge av coronakrisen
Populært