Meny

Forskning: Ett personlighetstrekk ligger bak nesten all psykisk sykdom

Lite tyder på at foreldrenes oppdragelse eller barndomstraumer bestemmer hvem som får psykiske problemer senere i livet. Tvert imot kan et genetisk betinget personlighetstrekk ligge bak nesten all psykisk sykdom, ifølge den nye studien. (Foto: igorstevanovic / Shutterstock / NTB scanpix)

Helt ulike psykiske lidelser, som depresjon, rusbrukslidelser og psykoser, knyttes til det samme trekket i personligheten din, ifølge norsk forskning.

Det er snakk om såkalt nevrotisisme, forteller Eivind Ystrøm, professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Dette er ett av de fem grunnleggende personlighetstrekkene som alle mennesker trolig har i større eller mindre grad.

Personer som skårer høyt på nevrotisisme bekymrer seg lett, og opplever oftere negative følelser, som frykt, sinne, frustrasjon, sjalusi, skyld og ensomhet. De har større tendens til å tolke vanlige situasjoner som truende, eller å føle at små utfordringer er håpløst vanskelige.

Les også: Slik påvirker personligheten helsa

Og nå mener altså Ystrøm og kollegaene hans at dette trekket best kan si hvor stor risiko du har for å utvikle en hvilken som helst psykisk lidelse. Eller flere.

Forskningen viser også at det i hovedsak er genene dine som bestemmer personligheten din, og dermed risikoen for psykisk sykdom.

Derimot har oppveksten din trolig minimal innvirkning.

Les også:

Alle psykiske lidelser henger sammen

– Før tenkte man at psykiske lidelser som depresjon, schizofreni, bipolar lidelse og rusbrukslidelse var helt separate sykdommer, sier Ystrøm til forskning.no.

Men de senere års forskning har vist at de ofte henger sammen. Har du én psykisk lidelse, øker risikoen for at du får flere. Og hvis en i nærmeste familie har en slik sykdom, øker risikoen din ikke bare for denne lidelsen, men også for alle de andre.

Dette ga forskerne en mistanke om at det kunne finnes en felles, underliggende faktor, som gir økt risiko for alle lidelsene.

Men hvilken faktor skulle det være?

– Samtidig har det også vært indikasjoner på at personlighet og psykiske lidelser følger hverandre, sier Ystrøm.

– Personer som har psykiske lidelser har systematisk en annerledes personlighet enn friske.

Det Ystrøm og kollegaene har gjort, er å forsøke å koble sammen disse dimensjonene. De spurte: Kan spesielle trekk i personligheten utgjøre den ene faktoren som ligger under alle de psykiske lidelsene?

Les også:

Tvillinger kaster lys over arv og miljø

For å finne ut mer, brukte forskerne et omfattende datamateriale fra Tvillingregisteret hos Folkehelseinstituttet. Forskning på tvillinger kan nemlig gi unik innsikt i hvordan egenskaper, gener og miljø påvirker livene våre.

Eneggede tvillinger har like gener. Noen ganger blir slike tvillingpar skilt og vokser opp i forskjellige miljøer. Dersom de likevel utvikler seg likt, peker det mot at genene spiller en stor rolle. Blir de ulike, vender pila mot miljøet.

Toeggede tvillinger har derimot ulike gener. Dersom de vokser opp i samme hjem og utvikler seg svært likt, peker det mot at miljøet har stor betydning.

Ystrøm og kollegaene har brukt nye statistiske analysemetoder for å lete etter mønster i personlighet, psykiske lidelser, gener og miljøfaktorer blant tvillingene i Tvillingregisteret.

Og svaret på spørsmålet over er altså: Ja, nevrotisisme ser ut til å være det personlighetstrekket som best beskriver risiko for alle psykiske lidelser.

Gener bestemmer trolig mest

– Det forklarer ikke 100 prosent. Alle kan få psykiske lidelser. Men disse sykdommene henger såpass sterkt sammen med nevrotisisme at hvis man har et stabilt indre liv og mye positive følelser knyttet til sosial kontakt, så er sjansene for psykiske lidelser betydelig lavere, sier Ystrøm.

Les også: Er intelligente personer mer disponert for psykiske lidelser?

Undersøkelsen viser i tillegg at dette trekket er 50 prosent arvbart.

– Det betyr at psykiske lidelser generelt går i familier. Dersom en av foreldrene eller søsknene dine har en psykisk lidelse, har du større risiko for alle former for psykisk lidelse, sier professoren.

Og dette er altså uavhengig av miljøet du vokser opp i.

– Det er mulig miljøet har mer å si for hvilken lidelse du får.

Ystrøm forteller at vi vet lite om hva som avgjør om du får depresjon eller psykoser – eller en annen psykisk lidelse. Antageligvis handler det mye om tilfeldigheter – kanskje tilfeldige hendelser som skjer i forbindelse med at sykdommen utvikler seg.

Resultatene kan få betydning for hvordan vi tenker om psykiske sykdommer og hvordan både helsepersonell og folk flest møter mennesker med slike lidelser. Den nye studien får nemlig støtte av en mengde nyere forskning, mener Svenn Torgersen, professor emeritus ved Universitetet i Oslo.

Nevrotisisme betyr mest for hvordan vi er

– Dersom denne studien hadde kommet for noen få år siden, ville den være svært oppsiktsvekkende, sier Torgersen, som ikke har hatt noen rolle i Ystrøms forskning.

Men i de siste åra har det kommet et vell av forskning som peker mot at én grunnleggende faktor ligger bak de ulike diagnosene. Torgersen mener også at forskningen peker mot at nevrotisisme er et sentralt trekk, selv om det ikke er enerådende.

– Ved siden av alder og kjønn, er nevrotisisme det viktigste blant flere personlighetstrekk, for å bestemme hvordan mennesker har det og hvordan de oppfører seg, sier han til forskning.no.

– Dette trekket omfatter hvordan vi møter alle våre utfordringer. Om vi møter verden med troa på at vi klarer alt eller med at dette får vi ikke til. Om vi er pessimistiske og skeptiske til andre mennesker, eller om vi tenker at verden ligger for våre føtter.

Les også:

Torgersen mener den nye studien er svært solid, og at vi bør være stolt over av at norske miljøer leverer forskning i verdensklasse på dette området.

Han ønsker i tillegg å trekke fram et annet aspekt ved de nye resultatene:

– De forteller også at problemene våre ikke skyldes familien vi vokste opp i.

Foreldrene har ikke skylden

– Det meste skyldes gener, mener Torgersen, og fortsetter:

Det som ikke forklares av gener, kan trolig tillegges tilfeldige miljøfaktorer, ikke oppvekstmiljøet i familien. Det betyr igjen at foreldrene verken har skylden eller fortjenesten for barnas psykiske helse.

Et lignende budskap kom nylig fra til den britiske atferdsforskeren Robert Plomin, under et foredrag ved Universitetet i Oslo.

Les mer: - Foreldrene betyr noe i barnas liv, men de gjør ingen forskjell

Foreldrene er selvsagt med på å skape barnas historie om oppveksten, og de betyr mye for livskvaliteten og mulighetene for å tilegne seg ferdigheter. Men de har lite å si for barnas personlighet og risikoen for psykiske lidelser.

– Barn har ulike tendenser i seg og skylden ligger ikke hos foreldrene. Dette er vist i mange studier, men det sitter langt inne for folk å godta dette, sier Torgersen.

Har overdrevet betydningen av miljøet

– Tidligere teorier har overdrevet betydningen av miljøfaktorer. Disse teoriene har lenge vært på vei ut i forskningsmiljøene, men blant folk som arbeider i psykisk helsevern går det tregere med å innse at gener har så mye å si.

Noe av grunnen til dette trege skiftet er trolig at det kan være svært vanskelig å skille gener og miljøpåvirkning. For eksempel fordi foreldre og barn ofte har de samme genene. Disse genene kan gi tilsvarende negative adferd hos både foreldrene og barna. Men likheten blir i stedet ofte tolket som et tegn på at foreldrenes adferd har formet barna.

Når forskerne studerer eneggede og toeggede tvillinger i biologiske familier og i adoptivhjem, trer imidlertid de faktiske effektene av gener og miljø tydeligere fram.

– Eneggede tvillinger som vokser opp i ulike hjem blir påfallende like. De er ofte mer samstemte i hvor mye kjærlighet de opplever enn toeggede tvillinger i samme hjem, sier Torgersen.

På den positive siden betyr dette at foreldre ikke trenger å klandre seg selv når ting går galt. Det negative er at vi kanskje har mindre kontroll over hvordan barna blir enn vi skulle ønske.

Les også: - Man blir tryggere, mer omtenksom, mer tolerant, og mindre oppfarende og hissig med alderen

Kan ikke endre personligheten

Ystrøm bekrefter at det er svært vanskelig å forandre oss fra det genetiske utgangspunktet vi har.

– Det ser i skuffende liten grad ut til at det går an å trene seg opp til å bli annerledes, sier han.

– Du kan trolig øve deg på å være bevisst dine egne følelser og hvordan du reagerer på dem.

Dersom du blir sjalu på en venn som har fått seg en god jobb eller en ny kjæreste, kan du prøve å ikke oppføre deg dårlig mot denne vennen. Men du kan ikke ta bort følelsen av å være sjalu.

Det kan også hjelpe å innse at alle ikke tåler alt. Noen har en iboende risiko, og bør kanskje ta hensyn til dette i livene sine.

Ystrøm mener vi rett og slett må være mer tolerante, og godta at folk har disse sidene, selv om det ikke er så lett å ha medfølelse med negative egenskaper som fiendtlighet.

På samme måte må vi kanskje også innse at psykiske problemer ofte ikke skyldes noe noen har gjort, mener professor emeritus Svenn Torgersen.

Hvis ikke vil helsepersonell – som de kan gjøre i dag – møte pasienter og pårørende på feil måte, argumenterer han.

Behandlerne legger for mye skyld og ansvar på foreldre og pasienter

– De legger altfor mye skyld på foreldrene, og pasientene får ansvaret for å påvirke utviklingen av sin egen sykdom.

– Det er viktig at pasientene tar ansvar for sitt eget liv, men det går for langt. I stedet for å si at du må ta deg sammen, må vi si: Dette er ikke noe som er kommet til deg, som du kan få ut igjen. Det er noe som ligger i deg som du sliter med.

Det går an å finne måter å takle det som ligger i oss, slik at vi får det bedre. Men det forandrer ikke på den vi er, sier Torgersen, og sammenligner med synet vårt på diabetes type 1:

– Før i tida kunne man si til mennesker med denne sykdommen: Du må ha spist altfor mye søtsaker!

– Ingen ville gjøre det i dag, vil jeg håpe og tro.

Referanse:

T. Rosenström, L. C. Gjerde, R. F. Krueger, S. H. Aggen, N. O. Czajkowski, N. A. Gillespie, K. S. Kendler, T. Reichborn-Kjennerud, F. A. Torvik, E. Ystrom, Joint factorial structure of psychopathology and personality, Psychological Medicine, november 2018. Sammendrag.

Artikkelen ble først publiser av forskning.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:18 Akintola senket Brann – RBK med ny seier22:18 Uavhengig økonom vant presidentvalget i Litauen21:40 Kongo: Minst 30 døde og 200 savnet etter forlis21:38 Mann dømt for årelang mishandling av kona og ungene21:37 Regjeringspartiet ligger an til å vinne EU-valget i Polen21:26 Valgdagsmåling: Sverigedemokraterna tredje størst i EU-valget21:18 Storkoalisjon mister flertallet i EU-parlamentet21:11 Le Pen erklærer seier i Frankrikes EU-valg21:02 Mulla Krekar: – Hvis det blir krig mellom Iran og USA, støtter jeg Iran20:42 Valgdagsmåling: Halvert oppslutning for Dansk Folkeparti20:32 En død i kraftig jordskjelv i jungelen i Peru20:20 Turist måtte betale dyrt for fiskefangst20:15 Blir orkaner kraftigere – og er det klimakrisen som har skylden?20:09 Storebrand kan få skattekrav på 1,3 milliarder kroner20:03 Valgdeltakelsen kraftig opp i EU-valget19:54 Grønne partier håper på europeisk valgskred19:54 De grønne og ytre høyre mot brakvalg i Belgia19:30 Kusama-skulptur på plass på Kistefos19:26 Høyt oppmøte under avgjørende EU-valg19:14 Erik Solheim skal jobbe for Kjell Inge Røkke18:57 Høyere oppmøte i EU-valget18:51 Siktet mann nekter straffskyld for skyting i Oslo18:43 Prinsesse Märtha Louise hyllet idrettsglede og mangfold – og delte ut klemmer18:40 To døde og flere skadd da tornado rammet by i Oklahoma18:38 Tysk valgdagsmåling: De grønne går kraftig fram18:03 Anette Hoff: – Takknemlig for å spille noen som betydde så mye for så mange17:45 Østerriksk måling: De konservative går fram17:03 Over 500 barn testet positivt for hiv i pakistansk by17:03 Sjokkmåling: Én av tre kunne stemt på et bompengeparti16:25 Slange skapte bekymring i Oslo – var ikke ekte16:23 To menn siktet for knivstikking på Voss16:23 Tre drept i to bombeeksplosjoner i Nepal15:03 Svenske og tre franskmenn dømt i Irak for å ha sluttet seg til IS14:45 Anmelder Visjon Norge for oppfordring til demonutdrivelse på barn14:23 Fiskeriministeren møter algerammede oppdrettere13:38 Ruud lekte seg i Paris: – Det føles veldig bra13:26 MDG sikter mot makt i fire storbyer12:45 Ada Hegerberg giftet seg12:37 MDG går for gratis skolemat og leksefri for de minste12:36 Kjøll ny idrettspresident, Tvedt byttes ut etter fire år12:02 Norge blant de ivrigste i EUs forsvarsbyrå11:35 Slange skapte bekymring i Oslo – var ikke ekte11:26 Sandvolleyball: Mol og Sørum vant nok en storturnering10:46 Store utfordringer i demensomsorgen bekymrer10:30 Forsker: – Hvaldimir er syk10:13 Kraftig jordskjelv i Peru10:11 Forskerne frykter barkbilleepidemi i sommer09:37 Avgjørende dag i EU-valget09:35 Norske Kim (37) lever trenerdrømmen i NHL – kan vinne tittelen med Bruins08:21 To pågrepet etter knivstikking på Voss07:45 -Åtte til sykehus etter skyting på fest i Virginia06:59 Mann til sykehus med alvorlige skader i Trondheim06:38 Slik påvirker EU-valgene Norge06:12 Leirstein kan få 400.000 i partistøtte fra Stortinget05:50 Dette skjer i dag05:33 Dette skjedde i natt05:04 Ekspert: – Langt fram til løsning i Venezuela04:44 Drapsdømt mann frifunnet for stalking03:42 Danmark diskuterer tvangsretur av asylsøkere med Sudan02:59 To menn møter i retten – tiltalt for oppbevaring av 10 kilo hasj02:23 Trump ikke urolig over Nord-Koreas rakettoppskyting02:00 AP: Nye bevis knytter Colombias hærsjef til drap på sivile01:23 Kvinne pågrepet for vold mot politiet00:55 Eldrepolitikken viktig for unge velgere i Danmark00:17 TV 2: Ny James Bond-film kan være i gang på Sunnmøre22:39 Titusenvis protesterer mot Netanyahu i Israel22:34 30.000 marsjerte for klimaet i København22:27 Anna & Emma vant MGPjr 201922:17 Gullpalmen til Sør-Korea for første gang21:52 Avslører de innerste hemmelighetene i påstått sexkult21:45 Nye Venezuela-samtaler i Oslo til uka21:11 Tore Sandberg har begjært NRK-sjefen avhørt om Orderud-saken20:33 Antonio Banderas vant skuespillerpris i Cannes20:16 Slik bør NRK møte TV-slavenes behov19:52 Lillestrøm ydmyket erkerival Vålerenga19:48 – Migrasjonen har skapt en stor sikkerhetsrisiko på vårt kontinent19:47 Voldsdømt tiltalt på nytt - prøvde å bestille dobbeltdrap mens han sonet19:09 Rally: Oliver Solberg leder i EM-debuten19:08 Jakten fortsetter på mistenkt pakkebomber i Frankrike18:51 Overvåkingskulturen vokser, har vi noe håp om å slippe unna?18:50 Finland tok ny stor skalp, suste til VM-finale18:43 MDG får to nestledere18:26 Mann stukket i brystet under karneval i Aalborg18:21 Mays mulige arvtakere i gang med brexit-krangelen17:24 Paven sammenligner abort med leiemord16:21 Fallskjermhopper ble sittende fast i tre – 23 meter over bakken15:14 MDG vil avvikle fossil cruisetrafikk innen 202515:13 Grønn Ungdom refser MDGs vindkraftbrems14:47 Idrettstinget sa ja til OL-sonderinger, 2030 neste mulighet14:29 Politiet jakter bilist etter ulykke14:12 Knøttsmå fisk har en svært viktig men makaber rolle for livet på korallrevene14:06 FN-domstol krever at Russland løslater ukrainere14:06 Tuchel forlenger med Paris Saint-Germain13:25 MDGs Oslo-topp: Jeg elsker bomringen!12:50 SV vil ha bompenger for å redusere køer, men ikke til motorveier12:36 Tre fortsatt på sykehus etter eksplosjon i Lyon12:33 Her er de nye deltakerne i «Farmen kjendis»12:18 Tidligere sykkelpresident om anmeldelsen: – En personlig forfølgelse11:53 Nytt IT-system skal hindre tungtransport i å bruke brikker for elbil11:30 Østigård tror på snuoperasjon etter tap i Norges åpningskamp i U20-VM
Siste nytt
22:18SportAkintola senket Brann – RBK med ny seier22:18VerdenUavhengig økonom vant presidentvalget i Litauen21:40VerdenKongo: Minst 30 døde og 200 savnet etter forlis21:38NorgeMann dømt for årelang mishandling av kona og ungene21:37VerdenRegjeringspartiet ligger an til å vinne EU-valget i Polen21:26VerdenValgdagsmåling: Sverigedemokraterna tredje størst i EU-valget21:18VerdenStorkoalisjon mister flertallet i EU-parlamentet21:11VerdenLe Pen erklærer seier i Frankrikes EU-valg21:02NorgeMulla Krekar: – Hvis det blir krig mellom Iran og USA, støtter jeg Iran20:42VerdenValgdagsmåling: Halvert oppslutning for Dansk Folkeparti20:32VerdenEn død i kraftig jordskjelv i jungelen i Peru20:20NorgeTurist måtte betale dyrt for fiskefangst20:15VerdenBlir orkaner kraftigere – og er det klimakrisen som har skylden?20:09NæringslivStorebrand kan få skattekrav på 1,3 milliarder kroner20:03VerdenValgdeltakelsen kraftig opp i EU-valget19:54VerdenGrønne partier håper på europeisk valgskred19:54VerdenDe grønne og ytre høyre mot brakvalg i Belgia19:30NorgeKusama-skulptur på plass på Kistefos19:26VerdenHøyt oppmøte under avgjørende EU-valg19:14NæringslivErik Solheim skal jobbe for Kjell Inge Røkke18:57VerdenHøyere oppmøte i EU-valget18:51NorgeSiktet mann nekter straffskyld for skyting i Oslo18:43NorgePrinsesse Märtha Louise hyllet idrettsglede og mangfold – og delte ut klemmer18:40VerdenTo døde og flere skadd da tornado rammet by i Oklahoma18:38VerdenTysk valgdagsmåling: De grønne går kraftig fram18:03Helse og livsstilAnette Hoff: – Takknemlig for å spille noen som betydde så mye for så mange17:45VerdenØsterriksk måling: De konservative går fram17:03HelseOver 500 barn testet positivt for hiv i pakistansk by17:03MotorSjokkmåling: Én av tre kunne stemt på et bompengeparti16:25NorgeSlange skapte bekymring i Oslo – var ikke ekte16:23NorgeTo menn siktet for knivstikking på Voss16:23VerdenTre drept i to bombeeksplosjoner i Nepal15:03NorgeSvenske og tre franskmenn dømt i Irak for å ha sluttet seg til IS14:45NorgeAnmelder Visjon Norge for oppfordring til demonutdrivelse på barn14:23PolitikkFiskeriministeren møter algerammede oppdrettere13:38SportRuud lekte seg i Paris: – Det føles veldig bra13:26PolitikkMDG sikter mot makt i fire storbyer12:45SportAda Hegerberg giftet seg12:37PolitikkMDG går for gratis skolemat og leksefri for de minste12:36SportKjøll ny idrettspresident, Tvedt byttes ut etter fire år12:02PolitikkNorge blant de ivrigste i EUs forsvarsbyrå11:35NorgeSlange skapte bekymring i Oslo – var ikke ekte11:26SportSandvolleyball: Mol og Sørum vant nok en storturnering10:46Helse og livsstilStore utfordringer i demensomsorgen bekymrer10:30NorgeForsker: – Hvaldimir er syk10:13VerdenKraftig jordskjelv i Peru10:11NæringslivForskerne frykter barkbilleepidemi i sommer09:37PolitikkAvgjørende dag i EU-valget09:35SportNorske Kim (37) lever trenerdrømmen i NHL – kan vinne tittelen med Bruins08:21NorgeTo pågrepet etter knivstikking på Voss07:45Verden-Åtte til sykehus etter skyting på fest i Virginia06:59NorgeMann til sykehus med alvorlige skader i Trondheim06:38VerdenSlik påvirker EU-valgene Norge06:12PengerLeirstein kan få 400.000 i partistøtte fra Stortinget05:50NorgeDette skjer i dag05:33NorgeDette skjedde i natt05:04VerdenEkspert: – Langt fram til løsning i Venezuela04:44NorgeDrapsdømt mann frifunnet for stalking03:42VerdenDanmark diskuterer tvangsretur av asylsøkere med Sudan02:59NorgeTo menn møter i retten – tiltalt for oppbevaring av 10 kilo hasj02:23VerdenTrump ikke urolig over Nord-Koreas rakettoppskyting02:00VerdenAP: Nye bevis knytter Colombias hærsjef til drap på sivile01:23NorgeKvinne pågrepet for vold mot politiet00:55VerdenEldrepolitikken viktig for unge velgere i Danmark00:17NorgeTV 2: Ny James Bond-film kan være i gang på Sunnmøre22:39VerdenTitusenvis protesterer mot Netanyahu i Israel22:34Verden30.000 marsjerte for klimaet i København22:27NorgeAnna & Emma vant MGPjr 201922:17VerdenGullpalmen til Sør-Korea for første gang21:52VerdenAvslører de innerste hemmelighetene i påstått sexkult21:45VerdenNye Venezuela-samtaler i Oslo til uka21:11NorgeTore Sandberg har begjært NRK-sjefen avhørt om Orderud-saken20:33VerdenAntonio Banderas vant skuespillerpris i Cannes20:16KulturSlik bør NRK møte TV-slavenes behov19:52SportLillestrøm ydmyket erkerival Vålerenga19:48Politikk– Migrasjonen har skapt en stor sikkerhetsrisiko på vårt kontinent19:47NorgeVoldsdømt tiltalt på nytt - prøvde å bestille dobbeltdrap mens han sonet19:09SportRally: Oliver Solberg leder i EM-debuten19:08VerdenJakten fortsetter på mistenkt pakkebomber i Frankrike18:51StemmerOvervåkingskulturen vokser, har vi noe håp om å slippe unna?18:50SportFinland tok ny stor skalp, suste til VM-finale18:43NorgeMDG får to nestledere18:26VerdenMann stukket i brystet under karneval i Aalborg18:21VerdenMays mulige arvtakere i gang med brexit-krangelen17:24VerdenPaven sammenligner abort med leiemord16:21NorgeFallskjermhopper ble sittende fast i tre – 23 meter over bakken15:14NorgeMDG vil avvikle fossil cruisetrafikk innen 202515:13PolitikkGrønn Ungdom refser MDGs vindkraftbrems14:47SportIdrettstinget sa ja til OL-sonderinger, 2030 neste mulighet14:29NorgePolitiet jakter bilist etter ulykke14:12NyheterKnøttsmå fisk har en svært viktig men makaber rolle for livet på korallrevene14:06VerdenFN-domstol krever at Russland løslater ukrainere14:06SportTuchel forlenger med Paris Saint-Germain13:25PolitikkMDGs Oslo-topp: Jeg elsker bomringen!12:50MotorSV vil ha bompenger for å redusere køer, men ikke til motorveier12:36VerdenTre fortsatt på sykehus etter eksplosjon i Lyon12:33NorgeHer er de nye deltakerne i «Farmen kjendis»12:18SportTidligere sykkelpresident om anmeldelsen: – En personlig forfølgelse11:53PengerNytt IT-system skal hindre tungtransport i å bruke brikker for elbil11:30SportØstigård tror på snuoperasjon etter tap i Norges åpningskamp i U20-VM
Populært