Meny

Om tre år får Oslo egen demenslandsby. Er vi klare for det?

Elna Bøhm har Alzheimer og bor på sykehjem. Hun trives best når sykehjemmet åpner dørene. Foto: Ingrid Schou
Elna Bøhm har Alzheimer og bor på sykehjem. Hun trives best når sykehjemmet åpner dørene. Foto: Ingrid Schou

Forskerne er positive til de nye landsbyene, men noen er også bekymret for at de lukkede områdene vil føre til at mennesker med demens ikke lenger blir en del av storsamfunnet.

Elna Bøhm har vært på sykehjem i ett og et halvt år, og har Alzheimer. Datteren May Britt Bøhm Telle er innom på besøk.

De har nettopp fått høre om hagebyene som skal komme på Lille Tøyen i Oslo i november 2021. Der skal det bo 130 mennesker med demens, i et lite samfunn med egen frisør, kino, bar og butikk.

Begge mener at egne byområder for de med demens kan være fint, dersom åpenheten ivaretas.

– Jeg vil tenke at det er vesentlig å slippe andre inn, sier datteren. Det naturlige og hverdagslige er viktig for både henne og moren, og da bør hagebyene være åpne slik at de går i ett med resten av samfunnet, sier Bøhm Telle til forskning.no.

– Ja, hvis det ikke blir åpent, er jo det litt kjedelig, sier moren.

Et lukket område på størrelse med Slottsplassen

Åpent blir det ikke. I planforslaget fra Plan- og bygningsetaten står det at sykehjemmet skal ha plass til 130 beboere i to til tre etasjer på inntil 13.000 kvadratmeter. Det tilsvarer størrelsen på Slottsplassen i Oslo. Det skal være bebyggelse plassert rundt indre, lukkede gårdshager.

(Saken fortsetter under)

Elna Bøhm og datteren May Britt Bøhm Telle sier at det er åpenheten i hagebyen som vil være avgjørende for om det er en god idé. Foto: Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Elna Bøhm og datteren May Britt Bøhm Telle sier at det er åpenheten i hagebyen som vil være avgjørende for om det er en god idé. Foto: Karoline Spanthus Bjørnfeldt

May Britt Bøhm Telle forteller at moren har stor glede av at ting skjer, og at andre kommer inn på sykehjemmet. En gang i uken kommer det barnehagebarn på besøk til sykehjemmet der Elna bor.

– Jeg gleder meg alltid til disse ungene kommer, vet dere, sier Elna Bøhm.

For datteren var det områdene rundt sykehjemmet som var avgjørende da hun skulle finne et sted til moren. Derfor synes hun også de nye landsbyene høres spennende ut.

– Så lenge de eldre klarer å nyttiggjøre seg av det som skal skje der, sier Bøhm Telle.

Hun forteller at moren stadig glemmer hvor hun skal, og ikke finner frem.

Les også:

(Saken fortsetter under)

Plantegningen av hvordan hagebyen for mennesker med demens på Lille Tøyen vil se ut. Illustrasjon: Hent arkitektfirma
Plantegningen av hvordan hagebyen for mennesker med demens på Lille Tøyen vil se ut. Illustrasjon: Hent arkitektfirma

Blir ikke tatt på alvor i hverdagen

Mor og datter Bøhm er ikke de eneste som er usikre på hvordan det vil bli i de kommende hagebyene.

Anne Kari Tolo Heggestad har forsket på hvordan demensrammede personer opplever å bo på sykehjem. Studien hennes viser at beboerne er fornøyde med den fysiske pleien og omsorgen, men de opplever at de ikke blir tatt på alvor i hverdagen, og føler seg umyndiggjort.

De uttrykker også at institusjonelle rammer og rutiner bidrar til en følelse av fangenskap og hjemlengsel.

– For å unngå at beboere på sykehjem skal oppleve at de blir umyndiggjort, er det viktig å vise at en lytter til deres ønsker i det daglige, og at de får være mest mulig medbestemmende, til tross for kognitiv svikt, sier Tolo Heggestad til forskning.no.

Les også:

Vil ikke lenger være deltakere i storsamfunnet

Tolo Heggestad mener at det ligger gode tanker bak det å starte landsbyer for personer med demens.

– Med dette ønsker en jo å bidra til at personer med demens kan oppleve større grad av frihet og deltakelse i det samfunnet de er en del av.

– Jeg tenker at en kan gjøre en del med dagens institusjoner for å gjøre dem mer demensvennlige, uten nødvendigvis å bygge landsbyer, sier demensforsker Anne Kari Tolo Heggestad. Foto: Anbjørg Kolaas / Universitetet i Oslo
– Jeg tenker at en kan gjøre en del med dagens institusjoner for å gjøre dem mer demensvennlige, uten nødvendigvis å bygge landsbyer, sier demensforsker Anne Kari Tolo Heggestad. Foto: Anbjørg Kolaas / Universitetet i Oslo

Hun håper at demensomsorgen vil gå fra å være institusjonell til å bli mer hjemlig, og at beboerne i større grad kan beherske og forstå omgivelsene. Tolo Heggestad mener likevel at det er noen utfordringer knyttet til det å lage små samfunn for personer med demens.

– Samfunnet de da blir en del av vil være begrenset, og en vil ikke lenger være deltakere i storsamfunnet, sier hun.

Videre forteller hun at noen hevder at det å lage egne landsbyer, vil være med å sette personer med demens enda mer i bås. En kan se på det som en segregering og utestenging av en gruppe veldig sårbare mennesker.

– Jeg tenker at en kan gjøre en del med dagens institusjoner for å gjøre dem mer demensvennlige, uten nødvendigvis å bygge landsbyer. Det er også det en har gjort flere steder, for eksempel på Økernhjemmet i Oslo, sier Tolo Heggestad.

Les også:

Lite forskning på feltet

– Når det gjelder demenslandsbyer, har vi lite forskning å bygge på.

Siden demenslandsbyer er et ganske nytt konsept, er det gjort lite erfaringsbasert forskning på området. Hun sammenligner det med annen medisinsk behandling, der en er veldig opptatt av at behandlingen skal være forskningsbasert, og at en vet at den har effekt. Dette er ikke tilfellet for demenslandsbyene.

– Det er en fare for at en hopper på noe nytt og spennende uten å vite helt hvor det bærer, og setter i gang store endringer, for så å finne ut at dette ikke var så hensiktsmessig allikevel.

Tolo Heggestad påpeker samtidig at det tar tid å få fram forskning på feltet, så om vi skal vente til en får flere resultater, så må vi vente en stund.

Selv om det ikke er gjort mye demenslandsbyer, har vi gode erfaringer med tilsvarende tilbud i mindre skala, ifølge Karin Høyland, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk. Foto: SINTEF
Selv om det ikke er gjort mye demenslandsbyer, har vi gode erfaringer med tilsvarende tilbud i mindre skala, ifølge Karin Høyland, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk. Foto: SINTEF

Karin Høyland ved SINTEF Byggforsk har selv forsket på hva som er et godt hjem for syke eldre. Siden 2014 har hun fulgt prosjektet for etableringen av hagebyer for demente i Norge. Hun er positiv til og mener at konseptet nettopp forsøker å oversette forskningsbasert kunnskap om hva som er viktig for personer med demens. Hun mener likevel at det gjenstår mye forskning på erfaringer med hagebyene.

– Det er ikke gjort mye forskning på demenslandsbyer, men vi har gode erfaringer med tilsvarende tilbud i mindre skala, sier hun til forskning.no.

Les også:

Ønsker mer tverrfaglig forskning

Høyland reagerer på at en ikke får nok forskningsmidler til å følge opp kostbare byggeprosjekter. Oslo kommune har både prøvd ut eksempler i en mindre skala og flere andre prosjekter.

– Vi burde begynne å forske mer på forsøkene som blir gjort. Det er rart å tenke på hvor mange millioner vi bruker på å bygge, og hvor utrolig lite som brukes på etterprøving.

Hun tror området faller mellom to stoler.

– Det er behov for mer tverrfaglig forskning. Hvordan bygg og helse fungerer sammen. Det er et felt med for lite etterprøving.

Høyland påpeker at det ikke finnes så mye forskning på de mer tradisjonelle modellene heller.

Bedre å være låst inne på et større område

Noe av kritikken mot demenslandsbyene har vært at de vil fremstå som fiktive verdener, og at de eldre blir lurt. Høyland mener at dette er et dilemma.

Landsbyene vil ikke oppleves som segregert fra resten av byen, ifølge Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune. Foto: Sturlason / Oslo kommune
Landsbyene vil ikke oppleves som segregert fra resten av byen, ifølge Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune. Foto: Sturlason / Oslo kommune

– Det ideelle ville jo vært å tilrettelegge lokalmiljøene bedre, men hvis alternativet er å være låst inne på et lite område, synes jeg det er bedre å være låst inne på et større område som byr på flere aktiviteter, sier Høyland

Byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl, sier til forskning.no at landsbyen ikke vil oppleves som segregert og avgrenset fra bybildet, ettersom det skal være mulig for folk å komme seg inn og ut av området via en port.

– Denne vil bli kontrollert, på grunn av sikkerheten til de som vandrer, sier byråden.

Les også:

Baserer seg på en nederlandsk modell

Den kommende hagebyen baserer seg på den nederlandske demenslandsbyen De Hogeweyk. Her finner du en bydel som tilsynelatende er som alle andre bydeler. Gater med skilting, kaféer, barer med happy hour, kino og frisørsalong. Stedet er gjerdet inn, og de som bor der er alle rammet av sykdommen demens.

– Det har lenge vært en oppfatning om at dagens sykehjemsstruktur ikke ivaretar de spesielle behovene som personer med langt fremskreden demenssykdom har. Det sier Inger-Lise Kjos til forskning.no.

Hun jobber i sykehjemsetaten, og er ansvarlig for prøveprosjektet Bedre hverdagsliv, der ideer fra demenslandsbyen settes ut i livet ved sykehjem i Oslo.

Kjos sier at turen til frisøren, legen eller matbutikken for noen kan være dagens aktivitet. Hun forteller at lokalene legges naturlig i en handlegate, slik at beboerne må gå for å gjøre disse ærendene.

– Målet er å ta hverdagen tilbake, en skal kunne tilstrebe at beboerne skal få leve det livet de levde før de kom på institusjon, sier hun.

Boenhetene i hagebyen vil fungere som et bofellesskap, med 6–8 beboere. De vil ha felles oppholdsrom, stue og kjøkken. Alle beboerrom får eget bad, og det blir fri tilgang til uteområdet fra alle boenhetene.

– Funnene fra prøveprosjektet, gjør at vi «tør» å etablere hagebyer, sier Kjos.

De erfarte at behovet for sovemedisin gikk ned, pasientene sov bedre om natten og at det var en økt trivsel på grunn av mer utetid og flere aktiviteter.

– Vi ønsker å gi dem mulighet til å ta tilbake hverdagslivet, så de kan gjøre noe så enkelt og vanlig som å skrelle en potet.

Les også:

(Saken fortsetter under)

Elna Bøhm og datter May Britt Bøhm Telle setter pris på at de kan oppleve bylivet utenfor sykehjemmet. Foto: Ingrid Schou
Elna Bøhm og datter May Britt Bøhm Telle setter pris på at de kan oppleve bylivet utenfor sykehjemmet. Foto: Ingrid Schou

Skal hagebyene bli eldreomsorgens fremtid?

Når hagebyene kommer, skal de også forskes på. Etatsoverlege Siri Seterelv kan fortelle at de nå jobber med en prosjektbeskrivelse for å søke om forskningsmidler fra Forskningsrådet. De tar sikte på å bli ferdige med søknaden til neste år. De ønsker å se om hagebyene gir de resultatene de håper på.

Seterelv trodde at det fantes mer forskning da hun begynte på prosjektet. Hun kan fortelle at det ikke er publisert så mye forskning på dette området, så sammenligningen med Bedre hverdagsliv blir viktig.

– Men erfaringsbasert kunnskap er også en viktig form for kunnskap, sier Siri Seterelv.

Hun forteller at de ønsker å få til et forprosjekt, for å blant annet vite mer om hvilke pasienter som burde bo i hagebyen. Et forprosjekt vil gjøre det lettere å skreddersy forskningen, og gjøre den bedre.

– På en annen side, blir det vanskelig å gjøre forskning på hagebyene før de er igang. Det er først da vi får sett resultatene, sier Seterelv.

– Dette er en klassisk problemstilling i forskning. Vi har viljen og en viktig problemstilling, men foreløpig ikke midlene. Vi trenger mer forskning hvis hagebyene skal bli fremtidens boform for demente, avslutter Siri Seterelv.

Saken er opprinnelig publisert på Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
19:16 Italiensk påtalemyndighet: Open Arms skal gå til land19:05 Målesensorer slått av etter eksplosjon på marinebase i Russland19:00 Borgarting opprettholder beslag mot korrupsjonssiktet Oslo-advokat18:55 Storaviser: Solbakken nær storsignering18:53 Tre personer omkom i helikopterstyrt - gresk øy strømløs18:51 Ødegaard alene på La Liga-toppen i debuten18:50 Nederland vinker brexit-farvel på strandfest18:31 200.000 flere får stemme ved årets lokalvalg18:18 Erna Solberg avbryter Island-tur for å forhandle om bompenger17:36 Toppjockey tatt i doping17:28 Lagde skandale: – Fornærmet statsminister-frue ville inn i cockpit16:59 Norge best i Norden: – Kan ikke slå oss på brystet og si at vi lykkes16:09 Tidligere SV-leder Erik Solheim bytter parti16:05 Italias statsminister varsler sin avgang16:02 Mindre innvandring til Sverige15:31 Ny studie: USA ikke lenger militært overlegne i Asia15:14 Billetthysteri før Sagosens Elverum-møte15:12 Kaprer i Rio truet med å sette fyr på passasjerbuss14:58 – Folk i nord føler seg oversett, overhørt og overkjørt14:44 Ordførerkandidat: – Vi har lurt publikum14:38 Nær kontroll på skogbrannen på Gran Canaria13:57 Ingebrigtsen-brødrene jakter røde blodlegemer13:55 Italia risikerer regjerings-kollaps13:30 Nettdekningen på tog blir bedre13:28 Dagligvaregrossister skal forsyne Forsvaret hvis det blir krig12:58 Flere kaster seg i havet fra redningsfartøy12:26 Turister stjal sand fra strand – risikerer fengsel12:24 United fordømmer rasistisk hets mot Pogba12:20 – Skal vi få til en omstilling, må vi ha hele befolkningen med oss12:19 Ulvevedtak må vente på svensk avklaring12:18 Politikvinne truffet av vådeskudd12:09 Tidal varsler søksmål mot Norge11:40 Støre bekrefter: Er klar til å ta over11:39 Fylkesveien i Jølster åpner igjen11:25 Sjokkerende funn på bunnen av isbre på Grønland11:22 Tusenvis av syriske flyktninger må forlate Istanbul11:13 Volda får nytt mediebygg til 200 millioner11:02 Polsk mann siktet for menneskehandel i Sogn og Fjordane10:38 Brite pågrepet av kinesiske myndigheter10:37 Johnson skisserer ny brexitplan for Tusk10:36 Russland og Kina kritiserer amerikansk rakettest10:06 Folketallet faller i nesten annenhver kommune10:05 Indisk romfartøy i bane rundt månen09:44 Kritikk mot Solskjær etter Pogbas straffemiss09:18 Syriske opprørere trekker seg tilbake09:17 Lavere drivstoffsalg i sommer08:56 Tar du danskebåten til Sverige må du blåse i denne08:25 Antall narkotikasaker økte for første gang på fem år08:07 Pompeo: – Veldig uheldig at tankskipet ble frigitt08:06 Krever gjennomgang av pengebruken i bomselskapene07:49 Lys fra oven gir norske kirker miljøvennlig energi og overskudd07:41 Rødt-politiker anmeldt etter bråk på Karl Johan06:50 Geolog undersøker rasområder i Nordland – flere er evakuert06:46 Eksperter ser muligheter for avansement for Molde og RBK06:15 NFF inspiserer Ullevaal-gresset etter Rammstein-konserten06:15 – Et talende eksempel på hvordan det internasjonale samfunnet har brutt sine løfter til afghanske jenter06:14 Ny planet oppdaget i Melkeveien: – 3.000 ganger større enn jorden06:10 Dette skjer i dag06:09 Sp fortsatt størst og øker i Finnmark og Troms06:00 – De skattegrepene regjeringen gjør, har en veldig skjev geografisk profil05:58 Støre nordover for å hjelpe Ap i trøbbel05:56 Hongkongs regjeringssjef øyner fredelig løsning på uroen05:36 Dette skjedde i natt05:17 Jernbanedirektoratet utreder sovetilbud på tog05:00 Forsvarssjefen sikter mot 2 prosent04:48 Epstein signerte testament to dager før han døde04:14 Mann i 20-årene slo seg ut av arresten03:38 Utsetter kunngjøring av medlemmer av rådet i Sudan03:03 Savnet kvinne i Skien er kommet til rette02:40 – Venstres bekymring for bompengeskissen er reell02:18 USA advarer Hellas mot å bistå iransk tankskip01:58 Brann i enebolig i Tana slukket01:52 Hestenesprisen gitt til kulturjournalist Anders Firing Lunde01:46 Twitter: Kina brukte falske kontoer for å skape uro i Hongkong01:42 Halve befolkningen negativ til kommersielle velferdsaktører00:46 Detonasjon ved politihus i Sverige00:34 Kvinne frikjent for drap på sitt dødfødte barn23:43 Floridas ikoniske palmetrær er under angrep23:35 Fengselsdirektør har fått sparken etter Epsteins dødsfall23:25 Pogba bommet på straffe da Manchester United spilte uavgjort23:12 Nok en remis for Carlsen i USA22:49 Politimann sparket etter at svart mann døde av kvelning22:24 Grønland sier de ikke er til salgs. Men kan Trump få kjøpt øya likevel?21:52 Macron og Putin øyner Ukraina-løsning21:51 Norsk spiss til engelsk fotball21:41 Advarer mot kritisk vannmangel: Her er risikoområdene21:35 Siv Jensen avviser mer forhandling om bompenger21:32 Bodø/Glimt mistet tabelltoppen med uavgjort mot Sarpsborg21:30 Sarri risikerer å miste serieåpningen til Juventus21:26 Twitter: Kina brukte falske kontoer for å skape uro i Hongkong20:52 Saltnes berget poeng for Bodø/Glimt20:41 Slik kan søppeldynge ha tvunget ned passasjerfly20:31 Valg 2019: Debatt om unge velgere, klima og Nord-Norgebanen20:20 Oslo-måling: MDG nær dobbelt så store som ved forrige valg20:06 Håndball: Senstad blir ny landslagstrener for Polen20:06 18 biler har stått fast i svensk P-hus siden juli20:00 Dansk kvinne med topplassering i Ironman tre måneder etter fødsel19:52 Emil Hansson klar for Hannover19:37 – Vedum viser til fulle hva slags holdninger Senterpartiet er laget av19:29 Christian Radich kjørte inn i brygge i Bjørvika
Siste nytt
19:16VerdenItaliensk påtalemyndighet: Open Arms skal gå til land19:05VerdenMålesensorer slått av etter eksplosjon på marinebase i Russland19:00NorgeBorgarting opprettholder beslag mot korrupsjonssiktet Oslo-advokat18:55SportStoraviser: Solbakken nær storsignering18:53VerdenTre personer omkom i helikopterstyrt - gresk øy strømløs18:51SportØdegaard alene på La Liga-toppen i debuten18:50VerdenNederland vinker brexit-farvel på strandfest18:31Politikk200.000 flere får stemme ved årets lokalvalg18:18NorgeErna Solberg avbryter Island-tur for å forhandle om bompenger17:36SportToppjockey tatt i doping17:28PolitikkLagde skandale: – Fornærmet statsminister-frue ville inn i cockpit16:59PengerNorge best i Norden: – Kan ikke slå oss på brystet og si at vi lykkes16:09PolitikkTidligere SV-leder Erik Solheim bytter parti16:05PolitikkItalias statsminister varsler sin avgang16:02VerdenMindre innvandring til Sverige15:31VerdenNy studie: USA ikke lenger militært overlegne i Asia15:14SportBilletthysteri før Sagosens Elverum-møte15:12VerdenKaprer i Rio truet med å sette fyr på passasjerbuss14:58Politikk– Folk i nord føler seg oversett, overhørt og overkjørt14:44PolitikkOrdførerkandidat: – Vi har lurt publikum14:38VerdenNær kontroll på skogbrannen på Gran Canaria13:57SportIngebrigtsen-brødrene jakter røde blodlegemer13:55PolitikkItalia risikerer regjerings-kollaps13:30ReiseNettdekningen på tog blir bedre13:28NorgeDagligvaregrossister skal forsyne Forsvaret hvis det blir krig12:58VerdenFlere kaster seg i havet fra redningsfartøy12:26ReiseTurister stjal sand fra strand – risikerer fengsel12:24SportUnited fordømmer rasistisk hets mot Pogba12:20Helse og livsstil– Skal vi få til en omstilling, må vi ha hele befolkningen med oss12:19NorgeUlvevedtak må vente på svensk avklaring12:18NorgePolitikvinne truffet av vådeskudd12:09KulturTidal varsler søksmål mot Norge11:40PolitikkStøre bekrefter: Er klar til å ta over11:39NorgeFylkesveien i Jølster åpner igjen11:25VerdenSjokkerende funn på bunnen av isbre på Grønland11:22VerdenTusenvis av syriske flyktninger må forlate Istanbul11:13KulturVolda får nytt mediebygg til 200 millioner11:02NorgePolsk mann siktet for menneskehandel i Sogn og Fjordane10:38VerdenBrite pågrepet av kinesiske myndigheter10:37PolitikkJohnson skisserer ny brexitplan for Tusk10:36VerdenRussland og Kina kritiserer amerikansk rakettest10:06NorgeFolketallet faller i nesten annenhver kommune10:05VerdenIndisk romfartøy i bane rundt månen09:44SportKritikk mot Solskjær etter Pogbas straffemiss09:18VerdenSyriske opprørere trekker seg tilbake09:17MotorLavere drivstoffsalg i sommer08:56MotorTar du danskebåten til Sverige må du blåse i denne08:25NorgeAntall narkotikasaker økte for første gang på fem år08:07PolitikkPompeo: – Veldig uheldig at tankskipet ble frigitt08:06PolitikkKrever gjennomgang av pengebruken i bomselskapene07:49NorgeLys fra oven gir norske kirker miljøvennlig energi og overskudd07:41PolitikkRødt-politiker anmeldt etter bråk på Karl Johan06:50NorgeGeolog undersøker rasområder i Nordland – flere er evakuert06:46SportEksperter ser muligheter for avansement for Molde og RBK06:15SportNFF inspiserer Ullevaal-gresset etter Rammstein-konserten06:15Verden– Et talende eksempel på hvordan det internasjonale samfunnet har brutt sine løfter til afghanske jenter06:14VerdenNy planet oppdaget i Melkeveien: – 3.000 ganger større enn jorden06:10NorgeDette skjer i dag06:09PolitikkSp fortsatt størst og øker i Finnmark og Troms06:00Penger– De skattegrepene regjeringen gjør, har en veldig skjev geografisk profil05:58PolitikkStøre nordover for å hjelpe Ap i trøbbel05:56VerdenHongkongs regjeringssjef øyner fredelig løsning på uroen05:36NorgeDette skjedde i natt05:17NorgeJernbanedirektoratet utreder sovetilbud på tog05:00NorgeForsvarssjefen sikter mot 2 prosent04:48VerdenEpstein signerte testament to dager før han døde04:14NorgeMann i 20-årene slo seg ut av arresten03:38VerdenUtsetter kunngjøring av medlemmer av rådet i Sudan03:03NorgeSavnet kvinne i Skien er kommet til rette02:40Motor– Venstres bekymring for bompengeskissen er reell02:18VerdenUSA advarer Hellas mot å bistå iransk tankskip01:58NorgeBrann i enebolig i Tana slukket01:52NorgeHestenesprisen gitt til kulturjournalist Anders Firing Lunde01:46VerdenTwitter: Kina brukte falske kontoer for å skape uro i Hongkong01:42NorgeHalve befolkningen negativ til kommersielle velferdsaktører00:46VerdenDetonasjon ved politihus i Sverige00:34VerdenKvinne frikjent for drap på sitt dødfødte barn23:43VerdenFloridas ikoniske palmetrær er under angrep23:35VerdenFengselsdirektør har fått sparken etter Epsteins dødsfall23:25SportPogba bommet på straffe da Manchester United spilte uavgjort23:12SportNok en remis for Carlsen i USA22:49VerdenPolitimann sparket etter at svart mann døde av kvelning22:24StemmerGrønland sier de ikke er til salgs. Men kan Trump få kjøpt øya likevel?21:52PolitikkMacron og Putin øyner Ukraina-løsning21:51SportNorsk spiss til engelsk fotball21:41VerdenAdvarer mot kritisk vannmangel: Her er risikoområdene21:35PolitikkSiv Jensen avviser mer forhandling om bompenger21:32SportBodø/Glimt mistet tabelltoppen med uavgjort mot Sarpsborg21:30SportSarri risikerer å miste serieåpningen til Juventus21:26VerdenTwitter: Kina brukte falske kontoer for å skape uro i Hongkong20:52SportSaltnes berget poeng for Bodø/Glimt20:41VerdenSlik kan søppeldynge ha tvunget ned passasjerfly20:31PolitikkValg 2019: Debatt om unge velgere, klima og Nord-Norgebanen20:20PolitikkOslo-måling: MDG nær dobbelt så store som ved forrige valg20:06SportHåndball: Senstad blir ny landslagstrener for Polen20:06Motor18 biler har stått fast i svensk P-hus siden juli20:00SportDansk kvinne med topplassering i Ironman tre måneder etter fødsel19:52SportEmil Hansson klar for Hannover19:37Penger– Vedum viser til fulle hva slags holdninger Senterpartiet er laget av19:29NorgeChristian Radich kjørte inn i brygge i Bjørvika
Populært