Om tre år får Oslo egen demenslandsby. Er vi klare for det?

Elna Bøhm har Alzheimer og bor på sykehjem. Hun trives best når sykehjemmet åpner dørene. Foto: Ingrid Schou
Elna Bøhm har Alzheimer og bor på sykehjem. Hun trives best når sykehjemmet åpner dørene. Foto: Ingrid Schou

Forskerne er positive til de nye landsbyene, men noen er også bekymret for at de lukkede områdene vil føre til at mennesker med demens ikke lenger blir en del av storsamfunnet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Elna Bøhm har vært på sykehjem i ett og et halvt år, og har Alzheimer. Datteren May Britt Bøhm Telle er innom på besøk.

De har nettopp fått høre om hagebyene som skal komme på Lille Tøyen i Oslo i november 2021. Der skal det bo 130 mennesker med demens, i et lite samfunn med egen frisør, kino, bar og butikk.

Begge mener at egne byområder for de med demens kan være fint, dersom åpenheten ivaretas.

– Jeg vil tenke at det er vesentlig å slippe andre inn, sier datteren. Det naturlige og hverdagslige er viktig for både henne og moren, og da bør hagebyene være åpne slik at de går i ett med resten av samfunnet, sier Bøhm Telle til forskning.no.

– Ja, hvis det ikke blir åpent, er jo det litt kjedelig, sier moren.

Et lukket område på størrelse med Slottsplassen

Åpent blir det ikke. I planforslaget fra Plan- og bygningsetaten står det at sykehjemmet skal ha plass til 130 beboere i to til tre etasjer på inntil 13.000 kvadratmeter. Det tilsvarer størrelsen på Slottsplassen i Oslo. Det skal være bebyggelse plassert rundt indre, lukkede gårdshager.

(Saken fortsetter under)

Elna Bøhm og datteren May Britt Bøhm Telle sier at det er åpenheten i hagebyen som vil være avgjørende for om det er en god idé. Foto: Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Elna Bøhm og datteren May Britt Bøhm Telle sier at det er åpenheten i hagebyen som vil være avgjørende for om det er en god idé. Foto: Karoline Spanthus Bjørnfeldt

May Britt Bøhm Telle forteller at moren har stor glede av at ting skjer, og at andre kommer inn på sykehjemmet. En gang i uken kommer det barnehagebarn på besøk til sykehjemmet der Elna bor.

– Jeg gleder meg alltid til disse ungene kommer, vet dere, sier Elna Bøhm.

For datteren var det områdene rundt sykehjemmet som var avgjørende da hun skulle finne et sted til moren. Derfor synes hun også de nye landsbyene høres spennende ut.

– Så lenge de eldre klarer å nyttiggjøre seg av det som skal skje der, sier Bøhm Telle.

Hun forteller at moren stadig glemmer hvor hun skal, og ikke finner frem.

Les også:

(Saken fortsetter under)

Plantegningen av hvordan hagebyen for mennesker med demens på Lille Tøyen vil se ut. Illustrasjon: Hent arkitektfirma
Plantegningen av hvordan hagebyen for mennesker med demens på Lille Tøyen vil se ut. Illustrasjon: Hent arkitektfirma

Blir ikke tatt på alvor i hverdagen

Mor og datter Bøhm er ikke de eneste som er usikre på hvordan det vil bli i de kommende hagebyene.

Anne Kari Tolo Heggestad har forsket på hvordan demensrammede personer opplever å bo på sykehjem. Studien hennes viser at beboerne er fornøyde med den fysiske pleien og omsorgen, men de opplever at de ikke blir tatt på alvor i hverdagen, og føler seg umyndiggjort.

De uttrykker også at institusjonelle rammer og rutiner bidrar til en følelse av fangenskap og hjemlengsel.

– For å unngå at beboere på sykehjem skal oppleve at de blir umyndiggjort, er det viktig å vise at en lytter til deres ønsker i det daglige, og at de får være mest mulig medbestemmende, til tross for kognitiv svikt, sier Tolo Heggestad til forskning.no.

Les også:

Vil ikke lenger være deltakere i storsamfunnet

Tolo Heggestad mener at det ligger gode tanker bak det å starte landsbyer for personer med demens.

– Med dette ønsker en jo å bidra til at personer med demens kan oppleve større grad av frihet og deltakelse i det samfunnet de er en del av.

– Jeg tenker at en kan gjøre en del med dagens institusjoner for å gjøre dem mer demensvennlige, uten nødvendigvis å bygge landsbyer, sier demensforsker Anne Kari Tolo Heggestad. Foto: Anbjørg Kolaas / Universitetet i Oslo
– Jeg tenker at en kan gjøre en del med dagens institusjoner for å gjøre dem mer demensvennlige, uten nødvendigvis å bygge landsbyer, sier demensforsker Anne Kari Tolo Heggestad. Foto: Anbjørg Kolaas / Universitetet i Oslo

Hun håper at demensomsorgen vil gå fra å være institusjonell til å bli mer hjemlig, og at beboerne i større grad kan beherske og forstå omgivelsene. Tolo Heggestad mener likevel at det er noen utfordringer knyttet til det å lage små samfunn for personer med demens.

– Samfunnet de da blir en del av vil være begrenset, og en vil ikke lenger være deltakere i storsamfunnet, sier hun.

Videre forteller hun at noen hevder at det å lage egne landsbyer, vil være med å sette personer med demens enda mer i bås. En kan se på det som en segregering og utestenging av en gruppe veldig sårbare mennesker.

– Jeg tenker at en kan gjøre en del med dagens institusjoner for å gjøre dem mer demensvennlige, uten nødvendigvis å bygge landsbyer. Det er også det en har gjort flere steder, for eksempel på Økernhjemmet i Oslo, sier Tolo Heggestad.

Les også:

Lite forskning på feltet

– Når det gjelder demenslandsbyer, har vi lite forskning å bygge på.

Siden demenslandsbyer er et ganske nytt konsept, er det gjort lite erfaringsbasert forskning på området. Hun sammenligner det med annen medisinsk behandling, der en er veldig opptatt av at behandlingen skal være forskningsbasert, og at en vet at den har effekt. Dette er ikke tilfellet for demenslandsbyene.

– Det er en fare for at en hopper på noe nytt og spennende uten å vite helt hvor det bærer, og setter i gang store endringer, for så å finne ut at dette ikke var så hensiktsmessig allikevel.

Tolo Heggestad påpeker samtidig at det tar tid å få fram forskning på feltet, så om vi skal vente til en får flere resultater, så må vi vente en stund.

Selv om det ikke er gjort mye demenslandsbyer, har vi gode erfaringer med tilsvarende tilbud i mindre skala, ifølge Karin Høyland, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk. Foto: SINTEF
Selv om det ikke er gjort mye demenslandsbyer, har vi gode erfaringer med tilsvarende tilbud i mindre skala, ifølge Karin Høyland, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk. Foto: SINTEF

Karin Høyland ved SINTEF Byggforsk har selv forsket på hva som er et godt hjem for syke eldre. Siden 2014 har hun fulgt prosjektet for etableringen av hagebyer for demente i Norge. Hun er positiv til og mener at konseptet nettopp forsøker å oversette forskningsbasert kunnskap om hva som er viktig for personer med demens. Hun mener likevel at det gjenstår mye forskning på erfaringer med hagebyene.

– Det er ikke gjort mye forskning på demenslandsbyer, men vi har gode erfaringer med tilsvarende tilbud i mindre skala, sier hun til forskning.no.

Les også:

Ønsker mer tverrfaglig forskning

Høyland reagerer på at en ikke får nok forskningsmidler til å følge opp kostbare byggeprosjekter. Oslo kommune har både prøvd ut eksempler i en mindre skala og flere andre prosjekter.

– Vi burde begynne å forske mer på forsøkene som blir gjort. Det er rart å tenke på hvor mange millioner vi bruker på å bygge, og hvor utrolig lite som brukes på etterprøving.

Hun tror området faller mellom to stoler.

– Det er behov for mer tverrfaglig forskning. Hvordan bygg og helse fungerer sammen. Det er et felt med for lite etterprøving.

Høyland påpeker at det ikke finnes så mye forskning på de mer tradisjonelle modellene heller.

Bedre å være låst inne på et større område

Noe av kritikken mot demenslandsbyene har vært at de vil fremstå som fiktive verdener, og at de eldre blir lurt. Høyland mener at dette er et dilemma.

Landsbyene vil ikke oppleves som segregert fra resten av byen, ifølge Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune. Foto: Sturlason / Oslo kommune
Landsbyene vil ikke oppleves som segregert fra resten av byen, ifølge Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune. Foto: Sturlason / Oslo kommune

– Det ideelle ville jo vært å tilrettelegge lokalmiljøene bedre, men hvis alternativet er å være låst inne på et lite område, synes jeg det er bedre å være låst inne på et større område som byr på flere aktiviteter, sier Høyland

Byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl, sier til forskning.no at landsbyen ikke vil oppleves som segregert og avgrenset fra bybildet, ettersom det skal være mulig for folk å komme seg inn og ut av området via en port.

– Denne vil bli kontrollert, på grunn av sikkerheten til de som vandrer, sier byråden.

Les også:

Baserer seg på en nederlandsk modell

Den kommende hagebyen baserer seg på den nederlandske demenslandsbyen De Hogeweyk. Her finner du en bydel som tilsynelatende er som alle andre bydeler. Gater med skilting, kaféer, barer med happy hour, kino og frisørsalong. Stedet er gjerdet inn, og de som bor der er alle rammet av sykdommen demens.

– Det har lenge vært en oppfatning om at dagens sykehjemsstruktur ikke ivaretar de spesielle behovene som personer med langt fremskreden demenssykdom har. Det sier Inger-Lise Kjos til forskning.no.

Hun jobber i sykehjemsetaten, og er ansvarlig for prøveprosjektet Bedre hverdagsliv, der ideer fra demenslandsbyen settes ut i livet ved sykehjem i Oslo.

Kjos sier at turen til frisøren, legen eller matbutikken for noen kan være dagens aktivitet. Hun forteller at lokalene legges naturlig i en handlegate, slik at beboerne må gå for å gjøre disse ærendene.

– Målet er å ta hverdagen tilbake, en skal kunne tilstrebe at beboerne skal få leve det livet de levde før de kom på institusjon, sier hun.

Boenhetene i hagebyen vil fungere som et bofellesskap, med 6–8 beboere. De vil ha felles oppholdsrom, stue og kjøkken. Alle beboerrom får eget bad, og det blir fri tilgang til uteområdet fra alle boenhetene.

– Funnene fra prøveprosjektet, gjør at vi «tør» å etablere hagebyer, sier Kjos.

De erfarte at behovet for sovemedisin gikk ned, pasientene sov bedre om natten og at det var en økt trivsel på grunn av mer utetid og flere aktiviteter.

– Vi ønsker å gi dem mulighet til å ta tilbake hverdagslivet, så de kan gjøre noe så enkelt og vanlig som å skrelle en potet.

Les også:

(Saken fortsetter under)

Elna Bøhm og datter May Britt Bøhm Telle setter pris på at de kan oppleve bylivet utenfor sykehjemmet. Foto: Ingrid Schou
Elna Bøhm og datter May Britt Bøhm Telle setter pris på at de kan oppleve bylivet utenfor sykehjemmet. Foto: Ingrid Schou

Skal hagebyene bli eldreomsorgens fremtid?

Når hagebyene kommer, skal de også forskes på. Etatsoverlege Siri Seterelv kan fortelle at de nå jobber med en prosjektbeskrivelse for å søke om forskningsmidler fra Forskningsrådet. De tar sikte på å bli ferdige med søknaden til neste år. De ønsker å se om hagebyene gir de resultatene de håper på.

Seterelv trodde at det fantes mer forskning da hun begynte på prosjektet. Hun kan fortelle at det ikke er publisert så mye forskning på dette området, så sammenligningen med Bedre hverdagsliv blir viktig.

– Men erfaringsbasert kunnskap er også en viktig form for kunnskap, sier Siri Seterelv.

Hun forteller at de ønsker å få til et forprosjekt, for å blant annet vite mer om hvilke pasienter som burde bo i hagebyen. Et forprosjekt vil gjøre det lettere å skreddersy forskningen, og gjøre den bedre.

– På en annen side, blir det vanskelig å gjøre forskning på hagebyene før de er igang. Det er først da vi får sett resultatene, sier Seterelv.

– Dette er en klassisk problemstilling i forskning. Vi har viljen og en viktig problemstilling, men foreløpig ikke midlene. Vi trenger mer forskning hvis hagebyene skal bli fremtidens boform for demente, avslutter Siri Seterelv.

Saken er opprinnelig publisert på Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
00:31 Boeing vurderer kutt eller stopp i produksjonen av 737 MAX23:59 Mann knivstukket i Oslo sentrum23:46 Burrow vant Heisman-trofeet med rekordmargin23:30 Benzema-mål etter Courtois-nikk berget tabelltoppen for Real Madrid23:19 Ett av tre Babcock-fly med værrestriksjoner settes inn i tjeneste mandag23:18 Stefan Strandberg klar for italiensk Serie B23:12 Martin Ødegaard slår tilbake mot kritikk og avviser boikott23:05 Ronaldo-dobbel sendte Juventus i rygg på Inter22:45 Drammen: Etterlyser «Postmann Pat-bil» etter påkjørsel22:16 15-åring dømt for å ha filmet og delt sexvideo21:38 USA har utvist kinesiske diplomater21:33 Dette hendte i verden i 201921:20 Martin Ødegaard slår tilbake mot VG: – Dere publiserer stjålne, private dokumenter20:56 Erdogan truer med å stenge sentral flybase20:13 TV 2-måling: Nesten to av tre nordmenn vil hindre trygdeeksport20:06 De Bruyne storspilte da Manchester City utklasset Arsenal20:02 Ny smell for «slagsekken» Gladbach, serieledelsen glapp19:51 Lindvik på pallen da Markeng ble skadd19:25 Johnson til angrep på BBC – truer med å avkriminalisere lisenssnylting19:07 Midtsjø-assist da AZ Alkmaar slo Ajax i toppkampen18:49 Vlhová vant da Shiffrin tok seg fri18:15 18-åring berget poeng for Solskjær og Manchester United mot Everton17:48 Oppryddingsarbeidet på E18 i rute – Vegvesenet avviser at sikkerhet ble nedprioritert17:40 Vertonghen løftet Tottenham forbi Manchester United17:34 Amalie Eikeland scoret sitt første superligamål for Reading16:44 Simen Hegstad Krüger til topps i Davos16:32 Premieretur for Go-Ahead og regjeringens jernbanereform – Dale lover bedre togtilbud16:08 Vy innstiller 104 avganger på Østfoldbanen16:07 Simen Hegstad Krüger vant 15 kilometer fri teknikk i Davos16:03 Thingnes Bø sikret norsk stafettseier etter vanvittig opphenting15:32 Solberg skuffet etter klimamøtet15:18 Søskenpar funnet forlatt i Aarhus15:13 Dansk minister: Dypt utilfredsstillende avtale15:05 Kinesisk statskanal fjernet Arsenals kamp mot City fra sendeskjemaet etter Özil-kritikk14:54 Birkeland med nok en seier i IBU-cupen14:38 Bryne mintes den drepte Sigbjørn Sveli14:33 Norske veteraner inn for å rydde opp etter australske skogbranner14:22 Nederland tok sitt første VM-gull i finaledrama mot Spania14:22 Tiger Woods gråt av glede etter USAs seier i Presidents Cup14:22 Guterres: Jeg er skuffet14:12 Elvestuen lettet over resultatet i Madrid14:10 Ingen jubel etter FNs klimakonferanse13:34 Russisk mareritt for Solberg: Nesten alle skudd gikk inn13:32 Kristoffersen kjørte seg opp 23 plasser med kanonomgang i Val d'Isere13:00 Tiril Eckhoff med 20 treff og suveren seier i Hochfilzen12:30 Hotelleier Petter Stordalen får skattesmell på 161 millioner12:29 Tiril Eckhoff vant jaktstarten i Hochfilzen med feilfri skyting12:16 Gjetere drept i Nigeria12:14 Johaug ustoppelig i Davos – tok sin fjerde strake seier12:09 Total norsk langrennsdominans i Vuokatti11:57 Barn omkom i kraftig jordskjelv på Filippinene11:57 Kvinne omkom i utforkjøring i Troms11:54 VM-tanken tom for Norge, Russland best i bronsekampen med 33-2811:36 Therese Johaug var overlegen da hun vant 10 km fri teknikk søndag11:30 – Trump har fjernet hykleriet rundt frihandel. Alle har jo jukset10:58 VM-tanken tom for Norge, Russland best i bronsekampen med 33-2810:57 Hodeidas innbyggere lever fortsatt i frykt10:53 Corbyn beklager valgnederlaget10:37 Ingen skadd i stort steinras i Kvinesdal10:36 Opptur for Pedersen og Lorentzen i Japan10:30 Hit reiser nordmenn i jula10:12 Minst 14 omkom i bussulykke i Nepal09:23 Avis: – Blir vanskelig for Zidane å ikke hente hjem Ødegaard etter denne sesongen09:21 Solid hjemmeseier for Zuccarello og Minnesota Wild09:16 Jul i Bredtveit fengsel: – Det jeg ønsker meg mest er å være med barna mine09:14 Mor dømt som hallik for sin egen datter i Bergen09:00 Bygger Nordens største solpark ved Legoland08:47 Nesten fire av ti nordmenn sier de kaster for mye mat i jula08:36 Politiet: Vær snille med hverandre08:28 Fem drept i indisk uro08:13 Danmark på den grønne, glitrende juletre-toppen07:33 Medier: Demokraten Jeff Van Drew vil skifte parti07:05 Go-Ahead klar for oppstart – lover å gjøre alt de kan for å få folk hjem til jul06:45 Dødstallet etter vulkanutbruddet på New Zealand stiger06:26 Ny australsk by rammes av skogbranner06:03 Kina dropper toll på amerikanske varer05:50 Dette skjedde i natt05:30 Dette skjedde i natt05:04 – Jeg ville se fugleunger. Jeg føler meg forrådt04:46 50 døde funnet i hus i Mexico04:42 Bolivia vil utstede arrestordre på Morales04:08 Voldsomme demonstrasjoner i Beirut03:58 Karneval i Belgia fjernes fra UNESCOs verdensarvliste02:44 Fortsatt ingen enighet på klimakonferansen i Madrid02:11 Ulykkesflyet i Chile hadde problemer også i 201602:09 Politiet stanset ruset drosjetyv i Nittedal23:26 Hovland og Wolff klatret, men er langt bak i Florida23:07 Thorsby bidro til derbyseier for Sampdoria23:00 Greta Thunberg etter voldsanklager: – Beklager22:11 To døde og tusenvis strømløse etter ekstremvær i Frankrike21:35 Tankbilvelt i Sogn og Fjordane - luftambulanse til stedet21:05 2019: Trygdeskandale, bompengebråk og klimastreik20:53 Hevder Mossad bidro til terrorpågripelser i Danmark20:28 Mann drept under ran på restaurant i Sverige19:37 Mann sovnet med sykkellås rundt halsen – måtte fjernes med vinkelkutter18:41 Har kartlagt hundrevis av skipsvrak rundt Island18:22 Ødegaard og Real Sociedad tok poeng mot Barcelona i festlig kamp18:16 Liverpool slapp med skrekken – Klopp feiret ny kontrakt med seier over Watford18:13 Nordmennene utenfor pallen i laghoppingen i Klingenthal18:03 King tilbake, men ut med ny skade da Bournemouth slo Chelsea etter VAR-mål
Siste nytt
00:31VerdenBoeing vurderer kutt eller stopp i produksjonen av 737 MAX23:59NorgeMann knivstukket i Oslo sentrum23:46SportBurrow vant Heisman-trofeet med rekordmargin23:30SportBenzema-mål etter Courtois-nikk berget tabelltoppen for Real Madrid23:19NorgeEtt av tre Babcock-fly med værrestriksjoner settes inn i tjeneste mandag23:18SportStefan Strandberg klar for italiensk Serie B23:12SportMartin Ødegaard slår tilbake mot kritikk og avviser boikott23:05SportRonaldo-dobbel sendte Juventus i rygg på Inter22:45NorgeDrammen: Etterlyser «Postmann Pat-bil» etter påkjørsel22:16Norge15-åring dømt for å ha filmet og delt sexvideo21:38VerdenUSA har utvist kinesiske diplomater21:33VerdenDette hendte i verden i 201921:20SportMartin Ødegaard slår tilbake mot VG: – Dere publiserer stjålne, private dokumenter20:56VerdenErdogan truer med å stenge sentral flybase20:13NorgeTV 2-måling: Nesten to av tre nordmenn vil hindre trygdeeksport20:06SportDe Bruyne storspilte da Manchester City utklasset Arsenal20:02SportNy smell for «slagsekken» Gladbach, serieledelsen glapp19:51SportLindvik på pallen da Markeng ble skadd19:25VerdenJohnson til angrep på BBC – truer med å avkriminalisere lisenssnylting19:07SportMidtsjø-assist da AZ Alkmaar slo Ajax i toppkampen18:49SportVlhová vant da Shiffrin tok seg fri18:15Sport18-åring berget poeng for Solskjær og Manchester United mot Everton17:48NorgeOppryddingsarbeidet på E18 i rute – Vegvesenet avviser at sikkerhet ble nedprioritert17:40SportVertonghen løftet Tottenham forbi Manchester United17:34SportAmalie Eikeland scoret sitt første superligamål for Reading16:44SportSimen Hegstad Krüger til topps i Davos16:32ReisePremieretur for Go-Ahead og regjeringens jernbanereform – Dale lover bedre togtilbud16:08ReiseVy innstiller 104 avganger på Østfoldbanen16:07SportSimen Hegstad Krüger vant 15 kilometer fri teknikk i Davos16:03SportThingnes Bø sikret norsk stafettseier etter vanvittig opphenting15:32VerdenSolberg skuffet etter klimamøtet15:18VerdenSøskenpar funnet forlatt i Aarhus15:13VerdenDansk minister: Dypt utilfredsstillende avtale15:05SportKinesisk statskanal fjernet Arsenals kamp mot City fra sendeskjemaet etter Özil-kritikk14:54SportBirkeland med nok en seier i IBU-cupen14:38NorgeBryne mintes den drepte Sigbjørn Sveli14:33VerdenNorske veteraner inn for å rydde opp etter australske skogbranner14:22SportNederland tok sitt første VM-gull i finaledrama mot Spania14:22SportTiger Woods gråt av glede etter USAs seier i Presidents Cup14:22VerdenGuterres: Jeg er skuffet14:12VerdenElvestuen lettet over resultatet i Madrid14:10VerdenIngen jubel etter FNs klimakonferanse13:34SportRussisk mareritt for Solberg: Nesten alle skudd gikk inn13:32SportKristoffersen kjørte seg opp 23 plasser med kanonomgang i Val d'Isere13:00SportTiril Eckhoff med 20 treff og suveren seier i Hochfilzen12:30PengerHotelleier Petter Stordalen får skattesmell på 161 millioner12:29SportTiril Eckhoff vant jaktstarten i Hochfilzen med feilfri skyting12:16VerdenGjetere drept i Nigeria12:14SportJohaug ustoppelig i Davos – tok sin fjerde strake seier12:09SportTotal norsk langrennsdominans i Vuokatti11:57VerdenBarn omkom i kraftig jordskjelv på Filippinene11:57NorgeKvinne omkom i utforkjøring i Troms11:54SportVM-tanken tom for Norge, Russland best i bronsekampen med 33-2811:36SportTherese Johaug var overlegen da hun vant 10 km fri teknikk søndag11:30Penger– Trump har fjernet hykleriet rundt frihandel. Alle har jo jukset10:58SportVM-tanken tom for Norge, Russland best i bronsekampen med 33-2810:57VerdenHodeidas innbyggere lever fortsatt i frykt10:53VerdenCorbyn beklager valgnederlaget10:37NorgeIngen skadd i stort steinras i Kvinesdal10:36SportOpptur for Pedersen og Lorentzen i Japan10:30NorgeHit reiser nordmenn i jula10:12VerdenMinst 14 omkom i bussulykke i Nepal09:23SportAvis: – Blir vanskelig for Zidane å ikke hente hjem Ødegaard etter denne sesongen09:21SportSolid hjemmeseier for Zuccarello og Minnesota Wild09:16Helse og livsstilJul i Bredtveit fengsel: – Det jeg ønsker meg mest er å være med barna mine09:14NorgeMor dømt som hallik for sin egen datter i Bergen09:00VerdenBygger Nordens største solpark ved Legoland08:47Helse og livsstilNesten fire av ti nordmenn sier de kaster for mye mat i jula08:36NorgePolitiet: Vær snille med hverandre08:28VerdenFem drept i indisk uro08:13VerdenDanmark på den grønne, glitrende juletre-toppen07:33VerdenMedier: Demokraten Jeff Van Drew vil skifte parti07:05NorgeGo-Ahead klar for oppstart – lover å gjøre alt de kan for å få folk hjem til jul06:45VerdenDødstallet etter vulkanutbruddet på New Zealand stiger06:26VerdenNy australsk by rammes av skogbranner06:03VerdenKina dropper toll på amerikanske varer05:50NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeDette skjedde i natt05:04Verden– Jeg ville se fugleunger. Jeg føler meg forrådt04:46Verden50 døde funnet i hus i Mexico04:42VerdenBolivia vil utstede arrestordre på Morales04:08VerdenVoldsomme demonstrasjoner i Beirut03:58VerdenKarneval i Belgia fjernes fra UNESCOs verdensarvliste02:44VerdenFortsatt ingen enighet på klimakonferansen i Madrid02:11VerdenUlykkesflyet i Chile hadde problemer også i 201602:09NorgePolitiet stanset ruset drosjetyv i Nittedal23:26SportHovland og Wolff klatret, men er langt bak i Florida23:07SportThorsby bidro til derbyseier for Sampdoria23:00VerdenGreta Thunberg etter voldsanklager: – Beklager22:11VerdenTo døde og tusenvis strømløse etter ekstremvær i Frankrike21:35NorgeTankbilvelt i Sogn og Fjordane - luftambulanse til stedet21:05Norge2019: Trygdeskandale, bompengebråk og klimastreik20:53VerdenHevder Mossad bidro til terrorpågripelser i Danmark20:28VerdenMann drept under ran på restaurant i Sverige19:37NorgeMann sovnet med sykkellås rundt halsen – måtte fjernes med vinkelkutter18:41VerdenHar kartlagt hundrevis av skipsvrak rundt Island18:22SportØdegaard og Real Sociedad tok poeng mot Barcelona i festlig kamp18:16SportLiverpool slapp med skrekken – Klopp feiret ny kontrakt med seier over Watford18:13SportNordmennene utenfor pallen i laghoppingen i Klingenthal18:03SportKing tilbake, men ut med ny skade da Bournemouth slo Chelsea etter VAR-mål
Populært