Meny

Digitale legebesøk: – Fysisk oppmøte er ofte bortkastet tid for både lege og pasient

Det er store penger å spare og mange pasienter vil ha legetime på video for å slippe fravær fra for eksempel skole eller jobb. Likevel er det bare åtte prosent av fastlegene som tilbyr dette, ifølge Forbrukerrådet. Foto: Andrey_Popov / Shutterstock / NTB scanpix
Samfunnet har milliarder av kroner å spare på at flere legebesøk skjer digitalt, men det offentlige henger etter, ifølge ny rapport.

Det er konsulentselskapet Accenture som på eget initiativ har utarbeidet en rapport som beregner samfunnsgevinsten ved å flytte stadig flere legebesøk ut av legekontoret og over på digitale plattformer, melder Dagens Medisin.

Dersom andelen digitale legebesøk økes gradvis til 40 prosent frem til 2025, vil den samlede gevinsten for samfunnet være 23 milliarder kroner i løpet av perioden, ifølge rapporten «Digitale legetimer skyter fart – er det riktig utviling?».

– Gevinsten av e-konsultasjoner dreier seg om spart tid for å slippe å være borte fra arbeid, reisetid til legekontoret og ventetid på kontoret. Det er for mange tjenester i dag som krever fysisk oppmøte, som er bortkastet tid for både lege og pasient, sier Roger Østvold, som er partner og ansvarlig for teknologistrategi i Accenture i Norden, til Dagens Medisin.

I dag pågår det et kappløp mellom offentlige og private aktører, forklarer han.

Det offentlige tilbyr meldingsbaserte e-konsultasjoner via plattformen helsenorge.no, mens selskapene Pasientsky og Confrere har tekniske løsninger hvor fastlegene også kan tilby videokonsultasjoner til sine pasienter. Videokonsultasjoner tilbys også av en rekke private aktører, som Eyr, Kry, Digilegen og Lommelegen. Østvold mener det offentlige henger etter.

«Gevinstpotensialet er for godt til at det offentlige ikke skal ta et sterkt grep for å realisere mulighetene e-konsultasjon gir», heter det i rapporten.

Accenture medgir samtidig at det har vært utfordrende å gjennomføre en presis analyse, men mener overordnede trender fanges opp og at funnene dermed kan diskuteres.

Jobber med å utvide til video og bilder

Avdelingsdirektør Hilde Lyngstad i Direktoratet for e-helse sier til Dagens Medisin at hun ikke vil kommentere beregningene i rapporten, men heller forholder seg til direktoratets egen statistikk.

Lyngstad forklarer at over 1300 fastleger i dag tilbyr digitale tjenester via det offentlige og helsenorge.no.

Foreløpig er det kun tekstbasert og inkluderer tjenester som timebestilling, reseptfornying, digital konsultasjon og kontakt med legekontoret, men direktoratet jobber med hvordan det offentlige tilbudet kan utvides til video og bilder.

Ønsker ikke kappløp, men heller samarbeid

Thorleif Jansen som er medisinsk sjef i Kry, en av de private aktørene som tilbyr legehjelp via videokonsultasjoner med mobilen, mener et kappløp er unødvendig.

– Dersom det offentlige er villig til å samarbeide med private aktører, trenger det ikke bli et kappløp. Vi vil gjerne samarbeide med det offentlige og bidra til å avlaste fastleger og legevakter. Dette kan vi for eksempel gjøre ved å tilby digital legevakt til kommunene, sier han til Dagens Medisin.

Åtte prosent tilbyr legetime på video

En undersøkelse fra Forbrukerrådet som ble offentiliggjort tidligere denne måneden, viser at folk veldig gjerne ønsker å benytte seg av moderne kommunikasjonsmidler for å kommunisere med fastlege eller for å få helsehjelp. Undersøkelsen viser samtidig at en del leger ikke ser noen grunn til å ta i bruk moderne hjelpemidler.

– Mange pasienter vil ha legetime på video for å slippe fravær fra for eksempel skole eller jobb. Likevel er det bare åtte prosent av fastlegene som tilbyr dette. Her er det muligheter for milliardinnsparinger for samfunnet, uttalte Fagdirektør i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie, ifølge NTB.

Vie mener helseminister Bent Høie bør gjøre det obligatorisk for legene å bli mer digitale, og forventer at kommunene tar ansvar for å digitalisere helsevesenet i større grad.

Også Østvold i Accenture mener det er avgjørende at det offentlige øker tempoet, mener at Helse- og omsorgsdepartementet bør iverksette tiltak.

Les også: Kraftig økning i unges legebesøk etter ny fraværsgrense

Helse og livsstil
Populært