– Foreldre betyr noe i barns liv, men de gjør ingen forskjell

Det er ukontroversielt å si at øyefargen er arvelig. Over 90 prosent arvelig, faktisk. Men når du kommer til mer psykologiske faktorer, for eksempel kroppsvekt eller skoleresultater, blir det vanskeligere for folk å forstå hvor arvelig dette er, mener Robert Plomin. Han mener at også skilsmisser kan forklares genetisk. –Skilsmisse er heller ikke bare noe som skjer deg. (Foto: Tron Trondal)
Det er ukontroversielt å si at øyefargen er arvelig. Over 90 prosent arvelig, faktisk. Men når du kommer til mer psykologiske faktorer, for eksempel kroppsvekt eller skoleresultater, blir det vanskeligere for folk å forstå hvor arvelig dette er, mener Robert Plomin. Han mener at også skilsmisser kan forklares genetisk. –Skilsmisse er heller ikke bare noe som skjer deg. (Foto: Tron Trondal)

Hvis foreldre tror at de kan forandre barn gjennom oppdragelsen, tar de helt feil. Det viktige foreldre gir barna er gener, mener Robert Plomin.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Professoren er psykolog og forsker på atferdsgenetikk ved King's College i London. Han har nylig gitt ut boka «Blueprint: How DNA makes us who we are». Her oppsummerer han 45 år med forskning på hvordan våre gener påvirker livene våre.

Hans budskap er at forskjeller i DNA er hovedårsaken til systematiske forskjeller mellom folk.

Plomin var en inspirator for sosiologen og komikeren Harald Eia som lagde serien «Hjernevask» i 2010.

Serien handlet om hvorvidt arv eller miljø har størst betydning for hvordan vi mennesker utvikler oss. Den ble svært omstridt, særlig blant samfunnsvitere.

Nylig var Plomin invitert til det samfunnsvitenskapelige fakultetet i Oslo for å holde årets Eilert Sundt-forelesning. Eia ledet debatten etterpå.

Les om «Hjernevask»: – Harald Eia prøvde å lokke meg ut på glattisen

Foreldre kan slappe mer av

Foreldre blir bombardert med beskjeder om at hvis de gjør den ene eller andre feilen i barneoppdragelsen, kan barnet i verste fall bli ødelagt for alltid.

Virkeligheten er ifølge Plomins at det meste som skjer et barn, er utenfor foreldrenes kontroll.

– Det er bedre om du som forelder tar et skritt tilbake. Bare gled deg over forholdet du har til barnet ditt. Forsøk gjerne også å finne ut hva barnet ditt er flink til og ønsker å gjøre.

– Det er enklere å gå med strømmen enn så svømme motstrøms. Du kan selvsagt få barnet ditt til å bli flink i musikk, selv om barnet ikke har talent for det. Men det vil koste mye, advarer forskeren.

Ikke alle leser bøker

Da sosiologen, komikeren og forskningsformidleren Harald Eia lagde serien Hjernevask i 2010 intervjuet han Robert Plomin. – Plomin ble mitt «point of no return». Etter å ha lest ham var det umulig å gå tilbake å se verden slik jeg tidligere hadde sett den, sa Harald Eia denne uken. Han var da invitert til Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo for å lede en panel av norske forskere som skulle kommenterer Plomins foredrag. (Foto: Tron Trondal)
Da sosiologen, komikeren og forskningsformidleren Harald Eia lagde serien Hjernevask i 2010 intervjuet han Robert Plomin. – Plomin ble mitt «point of no return». Etter å ha lest ham var det umulig å gå tilbake å se verden slik jeg tidligere hadde sett den, sa Harald Eia denne uken. Han var da invitert til Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo for å lede en panel av norske forskere som skulle kommenterer Plomins foredrag. (Foto: Tron Trondal)

Plomin er blant annet opptatt av at også mye av det som tolkes som miljøfaktorer i livet vårt, i stor grad er genetisk.

– Jeg fikk høyt blodtrykk her om dagen da jeg leste i en britisk avis. De refererer til en studie som nok en gang slår fast at antallet bøker du har hjemme, har sammenheng med hvordan barna gjør det når de begynner på skolen.

Studien tar for gitt at alt er snakk om miljø.

– Men hvilke foreldre er det som har mange bøker hjemme? Og hvilke barn liker å lese i disse bøkene? Det er her genetikken kommer inn, sier han.

Miljøet er ikke noe som bare skjer med oss. Vi sorterer og lager et miljø som passer til vår egen genetikk.

Les også: Kjønnsforsker raser mot Harald Eia

Også skilsmisser er arvelige

Dette sier mannen som mener at alt er arvelig. Selv skilsmisser.

Barn av skilte foreldre har en tendens til selv å bli skilt, slår han fast.

Skilsmisse er heller ikke bare noe som skjer deg. Også det handler om genetikk, mener han.

Denne forskningen sier ikke at det er «dårlige gener» som gjør at folk blir skilt. Men den viser at folk som er emosjonelle og impulsive har større tendens til å skille seg.

Dette er ikke dårlige egenskaper, tvert imot er det egenskaper som gjør deg mer attraktiv for en partner og fører deg inn i forhold, mener Plomin.

– Barn er ikke bare passive mottakere

I debatten etter Robert Plomins foredrag, hvor et stort panel av norske forskere fra flere fag var invitert, var det mye som tydet på at genetisk kunnskap fortsatt ikke er helt akseptert. Det mener Eivind Ystrøm, professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

– Enkelte av forskerne i panelet opptrådte nærmest som klimafornektere gjør overfor klimaforskningen, sier han til forskning.no.

For Ystrøm og andre psykologer har Robert Plomins forskning hatt stor betydning, spesielt innen utviklingspsykologien og synet på barn.

– Han har vist at barn ikke bare er passive mottakere av foreldres og skolens oppdragelse. De påvirker også andre rundt seg med sin egen personlighet og temperament.

Den norske psykologen forsker selv på arvelighet og psykiske lidelser.

Da det var farlig å snakke om genetikk

Da Robert Plomin begynte å forske på 1970-tallet, var psykologifaget veldig dominert av tanken på at miljøet rundt et menneske hadde betydning for nærmest alt.

Plomin mener at det den gang var farlig, både profesjonelt og personlig, å snakke om genetikk. I dag er han glad for at han er så gammelt at han tør å gi ut den nye boken sin. Tidligere i karrieren ville det ha vært et vitenskapelig selvmord, mener han.

Men det har skjedd mye i vår forståelse av genetikk.

– Du skal ikke lenger tilbake enn til 1970-tallet før vi psykologer snakket om at årsaken til schizofreni var noe moren din hadde gjort mot deg dine første leveår. I dag virker det helt bisart, sa Plomin.

Nå er genetisk kunnskap i ferd med å bli akseptert, både i samfunnet og i vitenskapene, mener han.

Fortsatt kontroversielt

Det betyr ikke at det er ukontroversielt å snakke om genetiske forskjeller mellom oss mennesker, mener han.

Nesten alle er i dag enige i at øyefargen er arvelig. Over 90 prosent arvelig, faktisk. Men når du kommer til mer psykologiske faktorer, for eksempel kroppsvekt eller skoleresultater, blir det vanskeligere for folk å forstå hvor arvelig dette er, mener Plomin.

– Spør du folk, vil de si at vekt er rundt 40 prosent arvelig, men i virkeligheten er det faktisk 70 prosent.

Når det kommer til skoleresultater finner han at 60 prosent av forskjellene mellom barn, skyldes arvelige faktorer.

Les også: Fedmespesialist: – Nei, folk med fedme kan ikke bare ta seg sammen

Solide data

Robert Plomin har i 45 år samlet forskningsdata. Det har han gjort ved hjelp av to typer forskningsdesign.

Han har studert barn som er adoptert bort fra foreldrene sine. Barna har dermed både genetiske foreldre og adoptivforeldre som de er knyttet til gjennom miljø. I Colorado adoption project har Plomin og kolleger gjennom 40 år fulgt 250 familier der barn er adoptert. Disse er sammenlignet med et tilsvarende antall barn i ordinære familier.

Et annet design han har brukt er tvillingstudier. Her har forskerne studert både eneggede og toeggede tvillingpar. Den første gruppene er genetisk identiske. Den andre er 50 prosent like, akkurat som alle andre søsken. Til sammen 20.000 tvillingpar har blitt studert i prosjektet Twins Early Developement Study (TEDS).

Vi er også veldig like

Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet, var en av flere forskere som kommenterte foredraget til Plomin. Hun er kritisk til undertittelen på boka til Plomin, der det står at «DNA gjør oss til det vi er».

Vi vet at 99 prosent av arvestoffet til alle mennesker er helt identisk.

– Hva som gjør oss til det vi er, handler ikke bare om hva som gjør oss forskjellige fra andre, men hva som gjør oss like. Det betyr at både miljømessige og arvelige faktorer er viktige, sier Stoltenberg.

Les også: Fattigdom går i arv

Gener forklarer ikke høyrepopulismen

Også sosiologen Jon Ivar Elstad ved OsloMet var opptatt av at Plomin har et begrenset perspektiv i sin forskning.

Som sosiolog mener han at genetikken hjelper svært lite i det meste av forskningen. Han nevner veksten i høyrepopulisme som eksempel.

Vi ser en vekst i høyrepopulisme i Europa. Hvorfor dette skjer kan vi ikke forklare med at genene våre er endret. Det samme gjelder en rekke andre sosiologiske spørsmål. Vi må se på økonomiske og politiske spørsmål, ikke gener, mener Elstad.

Sosiologen mener at genetiske studier generelt ikke kan forklare mye når det kommer til samfunnsendringer.

Snakker om ulike nivåer

Plomin sitt svar er at han og sosiologen stiller spørsmål på ulike nivåer.

– Hvis du ikke er interessert i individuelle forskjeller, er ikke vår forskning interessant. Vi forklarer ikke de store samfunnsmessige endringene du snakker om. Det er ikke er dem vi interesserer oss for. Det handler om at vi har forskjellige perspektiver. Det ene er ikke riktig og det andre er ikke galt. Men verktøyene våre er brukbare til forskjellige ting, svarte Plomin.

– Den individuelle risikoen for høy kroppsmasseindeks er veldig arvelig. Det forklarer ikke den enorme vektøkningen i store deler av verden. Dette kan ikke forklares genetisk. Til det har det gått for kort tid. Men vi må forsøke å forstå atferd på forskjeller nivåer, sier han.

Vi må bli mer tolerante

Robert Plomin håper folk oppfatter det generelle budskapet fra denne forskningen, nemlig at vi må bli mer tolerante overfor andre som ikke er som oss selv.

Når vi vet at 70 prosent av de individuelle forskjellene i kroppsvekt handler om DNA-et du er født med, bør det for eksempel få betydning for hvordan vi ser på fedme i samfunnet.

Denne kunnskapen kan brukes til noe, mener forskeren.

– Jeg vet selv at jeg har lett for å legge på meg. Jeg vet også at jeg har vanskelig for å gå ned i vekt. Men jeg kan ikke gi opp. Det er en livslang kamp. Jeg må legge opp livet mitt etter dette.

– For meg betyr det at jeg ikke kan ha snacks hjemme hos meg. Gud forby. Når jeg går og legger meg, opplever jeg at snacksen roper på meg.

Les også: – Livsstil har mer å si enn arv

Har ikke kommet så mye lenger etter «Hjernevask»

Psykolog Eivind Ystrøm mener at norske samfunnsvitere i dag forsker mye på individuelle forskjeller mellom mennesker. Derfor bør Plomins forskning være interessant også for dem, mener han.

– Vi forsker for eksempel mye på hvorfor er barn ulike. Hvorfor noen er flinke på skolen og hvorfor noen er dårlige. Dette er kunnskap vi trenger for å lage god skolepolitikk. Vi spør hvordan vi kan hjelpe dem som har dårlige evner og ikke klarer seg så godt på skolen? Hvordan vi kan forhindre at de som er i risikosonen for psykiske lidelser ikke blir syke?

Sosiologen Jon Ivar Elstad ved OsloMet sier i sin kritikk av Plomin at vi for eksempel kan ikke forklare høyrevridningen i europeisk politikk med genetikk. Har han ikke et poeng her?

– Det er det aldri noen som har påstått at forskning på gener er i stand til, heller ikke Plomin. Da er det oppsiktsvekkende av Elstad å bruke tid på å argumentere mot dette. Det minner om den samme retorikken som klimaskeptikerne bruker mot at jorden blir varmere når de sier til klimaforskeren at: «Det snødde så mye i Oslo sist vinter».

– Men når det er sagt, vil jeg være overrasket om de samfunnsforskerne som forsker på høyrepopulismen ikke også ser på individuelle forskjeller. Mange studerer hvem som blir høyrevridde og hvem som ikke blir det. Så selv i dette forstyrrende eksemplet er individuelle forskjeller relevant.

Les også: Nav frykter at fattigdom skal gå i arv i innvandrerfamilier

Psykologene har kommet lenger

I enkelte deler av norsk samfunnsvitenskap har vi ikke kommet særlig mye lenger etter Hjernevask-debatten for snart ti år siden, mener Ystrøm.

Men han holder psykologene utenfor her.

– Når jeg foreleser for mine studenter og prøver å provosere dem med disse temaene, sparker jeg inn åpne ører. De lar seg ikke provosere, men engasjere.

– Selv om vi i psykologien er uenige om nyanser i Plomins fremragende prosjekt, vil jeg påstå at vi fullt ut aksepterer de grunnleggende tankene hans om viktigheten av genetikk for å forstå hva som gjør oss ulike. Vi må nesten kikke i historiebøkene for å forstå hvor vi var for 40 år siden i disse spørsmålene.

Artikkelen ble først publisert av Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
00:22 Mons Røisland tok sølv i X Games: – Jeg har ikke ord23:55 Minst 30 døde i uvær i Brasil22:22 15 år gammel gutt kjørte av veien - fare for at den havner i vannet22:06 Ocean Viking har plukket opp over 220 migranter fra Middelhavet21:51 Uroen i Hongkong kan gå hardt ut over den psykiske helsa til innbyggerne20:56 Sierra Leones krigsofre: – Sviktet av alle20:33 Astronauter bakte småkaker på romstasjonen20:07 Norge sikret historisk EM-medalje med knusende seier20:01 Politiet leter etter person etter slagsmål i Oslo sentrum19:44 Tallet på jordskjelvofre stiger i Tyrkia - minst 29 døde19:09 Carlsen: – Jeg trenger en pause nå18:52 Journalist utskjelt av USAs utenriksminister18:19 Reineiere tror genetisk viktig ulv har tatt rein17:33 Trumps forsvarere til motangrep mot Demokratene16:33 Kina hastebygger virussykehus i kampen mot coronaviruset16:25 Tandrevold sikret norsk 2.-plass på mixedstafetten i Pokljuka16:16 Hareide vil ikke være noen rød klut16:09 Mente Raja var for fersk for tyngre oppgaver16:06 Erna Solberg: Kallmyr visste om dilemmaene rundt antatt syk Syria-gutt15:53 «Klimalekkasje» er en norsk og internasjonal hodepine15:47 Oslo Høyre har vedtatt vern av Lofoten, Vesterålen og Senja15:09 Syk Eckhoff reiser hjem fra Pokljuka14:31 Norsk kollaps på parstafetten – Frankrike vant overlegent14:28 Rein Alexander ble dumpet, men kom inn på skolen som avviste eksen13:29 Røthe etterlyser råskap i kampen mot Bolsjunov13:27 Politiet undersøker likfunn utenfor Landskrona i Sverige13:10 Torp: Mann gikk berserk på fly – var amper allerede ved innsjekk i Spania11:45 Haaland etter drømmestarten: – Helt fantastisk11:39 Ropstad ber om ro rundt Granavolden-plattformen10:52 Varsler stor snøskredfare10:44 Johaug og Østberg sikret dobbelt norsk i Oberstdorf09:57 Distriktsfighten mellom Helleland og Vedum er i gang09:52 Solberg: Hatet er blitt mer intenst08:17 Nordmenn tror ikke Trump får fortsette - ekspert tror han blir felt av egne løgner07:38 Listhaug kaller det provokasjon mot Frp at Raja ble statsråd07:36 Kina innfører nasjonalt virus-tiltak blant reisende06:54 Minst 21 funnet døde etter jordskjelvet i Tyrkia06:01 Flere bekreftet døde av lungevirus – smitte oppdaget i nye land06:00 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt04:44 Demokratene advarte igjen mot Trumps maktmisbruk03:48 Ingen pågrepet etter voldshendelse i Asker03:36 Coronavirus bekreftet i Australia02:43 Brasils urfolk saksøker president Bolsonaro02:42 Forsker tror skabben lever lenger enn man tidligere har trodd02:27 Giuliani-kontakt hevder å ha opptak hvor Trump beordrer ambassadør oppsagt01:28 Byrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars00:43 Mann dømt for grov vold mot sin kone23:24 Kina-viruset påvist i Frankrike – første tilfeller i Europa22:48 Økokrim stoppet kun seks mistenkelige transaksjoner i fjor22:31 Erling Braut Haaland scoret to mål i hjemmedebuten for Borussia Dortmund22:23 VG: Nøkkel skal være borte i Lørenskog-saken22:20 Bergerud fikk skrue i hånden i dramatisk EM-semifinale22:05 Nesten 4,1 millioner cruisepassasjerer i Norge i fjor21:44 Når graviditeten går galt: – Par møtes på en teknisk og kald måte21:25 Drosjesjåfør slått med balltre21:21 Verdensmester Tänak krasjet stygt i Rally Monte-Carlo21:02 DN: Hareide måtte godta lojalitetskrav fra Ropstad20:47 Trumps popularitet øker20:39 Byrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars20:35 Kina-viruset påvist i Frankrike - første tilfeller i Europa20:13 Norge tapte etter vanvittig thriller19:39 Kraftig jordskjelv i Tyrkia19:13 Pentagon: 34 soldater fikk hjerneskade i iransk angrep19:11 Røe Isaksen med syke-garanti første dag på jobb18:50 Kineserne som var innom Norge på vei til Finland, har ikke coronaviruset18:34 Oslomann tiltalt for å ha mishandlet sin ufødte sønn18:12 «Dytte og rette»-Raja nesten helt lik Trump18:09 Eckhoffs trøst på mørk norsk dag: Slo Wierer17:58 – Nå starter veien tilbake til livet17:42 Flyplass må holde stengt lørdag på grunn av sykdom17:24 Nytt tilfelle av Kina-virus bekreftet i USA17:15 Nav-ansatte: Mener Erna Solberg burde ventet med å skifte ut Anniken Hauglie17:12 Listhaug til etterfølgeren: Frp kommer til å følge nøye med17:00 Virus-mistenkte kinesere kom til Finland via Oslo og Kirkenes16:46 Uvær fører til kolonnekjøring ved flere fjelloverganger16:29 Hareide varsler tydelig retning for samferdselspolitikken: Klima er viktigst16:22 Russland inviterer Nato til kappestrid16:14 Rotevatn forsvarer valg av statssekretær16:07 Norsk vitneforklaring i tysk nazirettssak15:56 Imponerende seier til Herrmann i Pokljuka15:56 Spansk politi befridde hundrevis av hunder15:55 Siv Jensen: – Å gjøre regjeringen litt rødere ser jeg ikke på som en forbedring15:28 Støre overrasket over Hareide15:06 London-politiet vil bruke ansiktsgjenkjenning14:40 Tårevåt nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet14:35 Svein Ludvigsen trekker anken – innrømmer ikke skyld14:20 Mann skjøt og drepte seks familiemedlemmer i tysk småby14:07 Hauglie: – Du får ansvaret for et departement som griper inn i folks liv13:34 Motorsyklist døde etter ulykke i Dakar-rallyet13:34 OL-kvalifiseringen i håndball til Discovery13:18 Stor demonstrasjon mot USA i Irak13:17 Japansk postmann unnlot å levere tusenvis av sendinger12:53 Jansruds første super-G-seier i Kitzbühel12:42 Tallet på døde etter uvær i Spania stiger12:36 Åtte pågrepet i Økokrim-aksjon i Bergen12:27 Store forventninger til Raja som kulturminister12:08 Sterk utforseier for Shiffrin i Bulgaria12:07 Ytterligere en mann siktet for Prinsdal-drapet11:59 Bondevik storfornøyd med Hareides comeback
Siste nytt
00:22SportMons Røisland tok sølv i X Games: – Jeg har ikke ord23:55VerdenMinst 30 døde i uvær i Brasil22:22Norge15 år gammel gutt kjørte av veien - fare for at den havner i vannet22:06VerdenOcean Viking har plukket opp over 220 migranter fra Middelhavet21:51Helse og livsstilUroen i Hongkong kan gå hardt ut over den psykiske helsa til innbyggerne20:56VerdenSierra Leones krigsofre: – Sviktet av alle20:33VerdenAstronauter bakte småkaker på romstasjonen20:07SportNorge sikret historisk EM-medalje med knusende seier20:01NorgePolitiet leter etter person etter slagsmål i Oslo sentrum19:44VerdenTallet på jordskjelvofre stiger i Tyrkia - minst 29 døde19:09SportCarlsen: – Jeg trenger en pause nå18:52VerdenJournalist utskjelt av USAs utenriksminister18:19NorgeReineiere tror genetisk viktig ulv har tatt rein17:33VerdenTrumps forsvarere til motangrep mot Demokratene16:33VerdenKina hastebygger virussykehus i kampen mot coronaviruset16:25SportTandrevold sikret norsk 2.-plass på mixedstafetten i Pokljuka16:16PolitikkHareide vil ikke være noen rød klut16:09PolitikkMente Raja var for fersk for tyngre oppgaver16:06PolitikkErna Solberg: Kallmyr visste om dilemmaene rundt antatt syk Syria-gutt15:53Politikk«Klimalekkasje» er en norsk og internasjonal hodepine15:47PolitikkOslo Høyre har vedtatt vern av Lofoten, Vesterålen og Senja15:09SportSyk Eckhoff reiser hjem fra Pokljuka14:31SportNorsk kollaps på parstafetten – Frankrike vant overlegent14:28KulturRein Alexander ble dumpet, men kom inn på skolen som avviste eksen13:29SportRøthe etterlyser råskap i kampen mot Bolsjunov13:27VerdenPolitiet undersøker likfunn utenfor Landskrona i Sverige13:10NorgeTorp: Mann gikk berserk på fly – var amper allerede ved innsjekk i Spania11:45SportHaaland etter drømmestarten: – Helt fantastisk11:39PolitikkRopstad ber om ro rundt Granavolden-plattformen10:52NorgeVarsler stor snøskredfare10:44SportJohaug og Østberg sikret dobbelt norsk i Oberstdorf09:57PolitikkDistriktsfighten mellom Helleland og Vedum er i gang09:52NorgeSolberg: Hatet er blitt mer intenst08:17VerdenNordmenn tror ikke Trump får fortsette - ekspert tror han blir felt av egne løgner07:38NorgeListhaug kaller det provokasjon mot Frp at Raja ble statsråd07:36VerdenKina innfører nasjonalt virus-tiltak blant reisende06:54VerdenMinst 21 funnet døde etter jordskjelvet i Tyrkia06:01VerdenFlere bekreftet døde av lungevirus – smitte oppdaget i nye land06:00NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt04:44VerdenDemokratene advarte igjen mot Trumps maktmisbruk03:48NorgeIngen pågrepet etter voldshendelse i Asker03:36VerdenCoronavirus bekreftet i Australia02:43VerdenBrasils urfolk saksøker president Bolsonaro02:42Helse og livsstilForsker tror skabben lever lenger enn man tidligere har trodd02:27VerdenGiuliani-kontakt hevder å ha opptak hvor Trump beordrer ambassadør oppsagt01:28NorgeByrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars00:43NorgeMann dømt for grov vold mot sin kone23:24VerdenKina-viruset påvist i Frankrike – første tilfeller i Europa22:48NorgeØkokrim stoppet kun seks mistenkelige transaksjoner i fjor22:31SportErling Braut Haaland scoret to mål i hjemmedebuten for Borussia Dortmund22:23NorgeVG: Nøkkel skal være borte i Lørenskog-saken22:20NorgeBergerud fikk skrue i hånden i dramatisk EM-semifinale22:05NorgeNesten 4,1 millioner cruisepassasjerer i Norge i fjor21:44PolitikkNår graviditeten går galt: – Par møtes på en teknisk og kald måte21:25NorgeDrosjesjåfør slått med balltre21:21SportVerdensmester Tänak krasjet stygt i Rally Monte-Carlo21:02PolitikkDN: Hareide måtte godta lojalitetskrav fra Ropstad20:47PolitikkTrumps popularitet øker20:39PolitikkByrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars20:35VerdenKina-viruset påvist i Frankrike - første tilfeller i Europa20:13SportNorge tapte etter vanvittig thriller19:39NorgeKraftig jordskjelv i Tyrkia19:13VerdenPentagon: 34 soldater fikk hjerneskade i iransk angrep19:11PolitikkRøe Isaksen med syke-garanti første dag på jobb18:50NorgeKineserne som var innom Norge på vei til Finland, har ikke coronaviruset18:34NorgeOslomann tiltalt for å ha mishandlet sin ufødte sønn18:12Norge«Dytte og rette»-Raja nesten helt lik Trump18:09SportEckhoffs trøst på mørk norsk dag: Slo Wierer17:58Norge– Nå starter veien tilbake til livet17:42NorgeFlyplass må holde stengt lørdag på grunn av sykdom17:24VerdenNytt tilfelle av Kina-virus bekreftet i USA17:15PengerNav-ansatte: Mener Erna Solberg burde ventet med å skifte ut Anniken Hauglie17:12PolitikkListhaug til etterfølgeren: Frp kommer til å følge nøye med17:00NorgeVirus-mistenkte kinesere kom til Finland via Oslo og Kirkenes16:46NorgeUvær fører til kolonnekjøring ved flere fjelloverganger16:29PolitikkHareide varsler tydelig retning for samferdselspolitikken: Klima er viktigst16:22VerdenRussland inviterer Nato til kappestrid16:14PolitikkRotevatn forsvarer valg av statssekretær16:07NorgeNorsk vitneforklaring i tysk nazirettssak15:56SportImponerende seier til Herrmann i Pokljuka15:56VerdenSpansk politi befridde hundrevis av hunder15:55PolitikkSiv Jensen: – Å gjøre regjeringen litt rødere ser jeg ikke på som en forbedring15:28PolitikkStøre overrasket over Hareide15:06VerdenLondon-politiet vil bruke ansiktsgjenkjenning14:40PolitikkTårevåt nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet14:35NorgeSvein Ludvigsen trekker anken – innrømmer ikke skyld14:20VerdenMann skjøt og drepte seks familiemedlemmer i tysk småby14:07PolitikkHauglie: – Du får ansvaret for et departement som griper inn i folks liv13:34SportMotorsyklist døde etter ulykke i Dakar-rallyet13:34SportOL-kvalifiseringen i håndball til Discovery13:18VerdenStor demonstrasjon mot USA i Irak13:17VerdenJapansk postmann unnlot å levere tusenvis av sendinger12:53SportJansruds første super-G-seier i Kitzbühel12:42VerdenTallet på døde etter uvær i Spania stiger12:36NorgeÅtte pågrepet i Økokrim-aksjon i Bergen12:27PolitikkStore forventninger til Raja som kulturminister12:08SportSterk utforseier for Shiffrin i Bulgaria12:07NorgeYtterligere en mann siktet for Prinsdal-drapet11:59PolitikkBondevik storfornøyd med Hareides comeback
Populært