Frå skulebenken til mjølkegrava

Steffen Fjellestad er odelsgut på heimgarden i Gloppen.
Steffen Fjellestad er odelsgut på heimgarden i Gloppen. Foto: Privat

Unge bønder får ofte mykje ansvar veldig tidleg. 1 av 5 kjenner seg einsame og mange er uroa over gjeldsbyrda. No vil Mental Helse Ungdom sørge for at det ikkje går på psyken laus.

– Eg snakka med ein kompis i går, som sa at den beste løysinga for unge bønder si psykiske helse kanskje er å finne seg noko anna å gjere.

Steffen Fjellestad er 19 år gammal, og skal sjølv ta over heimgarden i Gloppen med tida. I vår var han ferdig utdanna agronom, men enno skal han gå meir skule og i Forsvaret før det vert aktuelt å verte fulltidsbonde . Sjølv om han synest bondeyrket er flott, så har han tenkt ein del på korleis framtida vert.

– No er eg snart ferdig på skulen, og med tida skal eg heim og ta over garden. Mange av oss som er sosiale typar er vande med folk rundt oss. Når vi så skal heim på garden til oss sjølve – skal eg gå og trakke for meg sjølv?

Les også: Den norske landsbyen

Også bønder har ei psykiske helse

Ivar Erik Ree håpar prosjektet til MHU skal bidra positivt til næringa, og gje bønder evne til sjølvhjelp. Foto: Privat
Ivar Erik Ree håpar prosjektet til MHU skal bidra positivt til næringa, og gje bønder evne til sjølvhjelp. Foto: Privat

– Når ein snakkar om landbruk, så vert det snakka mykje om dyrevelferd, om vêret, og om matvarer. Det som ikkje vert snakka om, er psykisk helse, seier Ivar Erik Ree.

Han er prosjektleiar for eit prosjekt om unge bønder si psykiske helse. Det er leia av Mental Helse Ungdom, finansiert av Extrastiftinga, og vert drive i samband med nesten heile landbruks-Noreg.

Noregs Bygdeungdomslag, Noregs Bondelag, Norsk Landbrukssamvirke, Norsk Landbruksrådgjevning, Nortura, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Ruralis Institutt for rural- og regionalforskning er alle involvert.

– Målet er å opplyse og bevisstgjere om psykisk helse – å senke terskelen for hjelp, og for å oppsøke kvarandre, seier Ree.

Prosjektet vert lansert 10. oktober med landbruks- og matminister Bård Hoksrud til stades, men arbeidet er allereie i gang.

Kvifor verte ung bonde?

Ruralis har undersøkt kvardagen og den mentale helsa til unge bønder mellom 18 og 30 år.

Ruralis-forskar, Brit Logstein, meiner det er viktig å ikkje svartmåle bilete, dei fleste bønder trivast med yrket. Foto: Privat
Ruralis-forskar, Brit Logstein, meiner det er viktig å ikkje svartmåle bilete, dei fleste bønder trivast med yrket. Foto: Privat

Å vere bonde er ingen «9 til 16»-jobb. Ruralis-forskar Brit Logstein fortel at statistisk sett kan det å jobbe mykje påverke psyken negativt, og mange bønder jobbar godt over eit årsverk.

Likevel er det noko som er meir avgjerande for den mentale helsa.

– Eit viktig funn når det gjeld unge bønder sin trivsel, er kor viktig det er å kjenne seg fagleg kompetente og få dekka behova sine for fagleg oppdatering, seier Logstein.

Landbruksnæringa er stadig i endring, og undersøkinga syner at bøndene treng stadig tilgang på ny kunnskap frå andre bønder der ein bur, internett, og landbruksrådgjevarar.

Kollegaane er viktige også for å motverke einsemda. Dei fleste seier dei har ein god kvardag – men heile 1 av 5 kjenner seg einsame. Det aukar faren for dårlegare psykisk helse.

Les også: Den sinte mannen er død

Frå klasserom til kvardag

Foto: Steffen Fjellestad
Foto: Steffen Fjellestad

Steffen Fjellestad har gått på landbruksskule og har difor ein omgangskrins som deler mange av dei same interessene og utfordringane som han sjølv.

– Vi har kontakt på Snapchat dagleg, viser kvarandre kva vi gjer og kva vi har planlagt, og gjev tilbakemelding. Vi har nesten hatt det litt for godt. Det er jo det kjekkaste vi veit, å drive landbruk på ein landbruksskule, og det vert ein stor kontrast når du startar for deg sjølv.

Dei snakkar ikkje om mental helse til dagleg, men terskelen for å ta det opp er ikkje så høg når dei kjenner kvarandre så godt.

– Men samstundes er det eit nederlag å vere den som seier at ein synest det er litt vanskeleg. Ein kan få nokre kommentarar om at dette må du klare fint, det er ikkje eit problem, det må vere eit eller anna gale med deg, seier han.

Les også: Vil styrke kommunen sin innsats for barn si psykiske helse

Når veterinæren og fôrleverandøren vert omgangskrinsen

I førekant av at Framtida.no snakkar med Fjellestad, så tek han kontakt med andre unge bønder han kjenner, slik at også dei kjem til orde.

– Dei fleste seier dei har det greitt. Det er ikkje slik at dei er heilt nede, men dei har visse ting dei går og tenker og føler på.

Ein fortel at overgangen frå skulebenken til mjølkegrava er vanskeleg å sette seg inn i når ein har vore omgitt av medelevar i klasserommet. Ein veit ikkje korleis det er å gå over til å vere åleine.

Det er ikkje lenger så mange på vår alder

Ein annan seier han er uroa for at det vert færre og færre bønder på grunn av endringane i landbrukssektoren. Til slutt vert ein åleine. Det er ikkje lenger så mange på vår alder, og det er enklare å klage til ein jamaldring når ting ikkje går rett veg enn til ein på pappa sin alder, les Fjellestad.

– Her er ei melding frå ein som tok over barndomsgarden no i vår, og har drive åleine nokre månadar. Han seier at det er fort for at fôrleverandøren, veterinæren og tankbilsjåføren vert den einaste omgangskrinsen din.

Kameraten til Fjellestad oppmodar difor unge bønder om å gløyme tida, alt som skulle ha vore gjort, og få struktur på dagane. Om det må til, så jobbar ein til seine kvelden i veka, slik at det berre er det som gjerast som er att i helga.

Les også: Sogn Jord- og Hagebruksskule er den einaste av sitt slag i landet

Vegen mellom himmelen og helvete er kort

Ein skriv til Fjellestad at vegen mellom himmelen og helvete i verda er kort. Når ein først startar som bonde så er oppbyggingsfasen mykje tøffare enn kva folk trur. Om du ikkje klarar stå i den så er du fortapt.

Foto: Steffen Fjellestad
Foto: Steffen Fjellestad

– Vi ser frå forskinga at ein ikkje vert mykje lukkelegare av pengar, men det er ei tung belastning å heile tida måtte tenkje på om ein vert konkurs, eller om ein klarar å betale heile rekningsbunken, seier Fjellestad sjølv.

Den økonomiske byrda er også noko som kom tydeleg fram i kartleggingsundersøkinga. Som bonde er ein gjerne nøydde til å tenke stort. Nokre lyt bygge nytt fjøs, andre investere i mjølkerobot.

– Du vert veldig sårbar, og det er mindre marginar mellom utgifter og inntekter. Samstundes skjer det raske endringar i marknaden for mat, og politiske endringar skapar andre rammebetingelsar, seier Logstein frå Ruralis.

– Når du har sei 4 millionar i gjeld så treng du ein ganske lang tidshorisont og ei stabil inntekt, seier ho.

Og det er ikkje så enkelt når klimaendringar kan føre til tørkesomrar som tek livet av avlingane eit år, og enorme mengder nedbør det neste.

Les også: Tørka gjev dårlegare kornavlingar enn på over 50 år

Den flinke bonden er ingen einsam hardhaus

Det er ikkje berre slit å vere bonde. Foto: Steffen Fjellestad
Det er ikkje berre slit å vere bonde. Foto: Steffen Fjellestad

Fjellestad er tydeleg på det er ikkje berre slit, men utruleg kjekt å vere bonde.

Fjellestad les opp ei siste melding: Kanskje vi må førebu oss meir. Vi treng tips, tankemønster, og motivasjonsfaktorar.

Det er akkurat det som er formålet med prosjektet som Mental Helse Ungdom no lanserer. No skal all den informasjonen kartleggingsundersøkinga gav, føre til konkrete tiltak.

Det første steget er at Bondelaget sin eksisterande nettressurs, «Godt bondevett», vert lansert på nytt i november, med meir fokus på unge bønder.

På nyåret startar Mental Helse Ungdom å halde kurs om pyskisk helse for Noregs Bygdeundomslag. Samstundes vil organisasjonen bidra til å heve kompetansen i mentorprosjektet til Norsk Landbruksrådgjeving, «Bonde hjelper bonde», der eldre erfarne bønder skal hjelpe yngre bønder. Mest sentralt, dei vil bryte tabuet om å snakke om mental helse.

Steffen Fjellestad trur bøndene vil møte opp, og at biletet av bonden kanskje er i ferd med å endre seg.

Eg føler ikkje at vi skal verte den hardhausen av ein bonde, eller at vi ser på oss sjølve som ein som må klare alt på eiga hand. Den unge flinke bonden er han som hentar inn hjelp og lever i samspel med apparatet og samfunnet rundt.

Les også: To av tre bønder trur neste generasjon overtar

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
08:00 Nina Haver-Løseth: – Håper det er min tur nå07:31 Opptøyene i Chile har krevd liv07:00 Hovland klatrer på resultatlista i Sør-Korea06:59 Bjørn Eidsvåg mener NRK P1 utelater artister over 50 år06:36 Opposisjonen kaller Johnsons manglende underskrift for umoden06:00 Dette skjer i dag05:51 EU-ambassadører møtes for å diskutere brexitutsettelse05:37 Mann alvorlig skadd i trafikkulykke i Bærum05:30 Dette skjedde i natt05:10 Amerikanske styrker i Syria sendes til Irak05:08 Mann angrepet av ungdomsgjeng i heis i Oslo04:47 OECD: Norge svak på bistand til likestilling04:17 Motvillig Johnson har bedt EU om brexit-utsettelse04:04 Trump dropper å holde G7-møtet på sin private golfklubb03:44 Mann utsatt for uprovosert vold fra ungdomsgjeng i Oslo03:18 Parti trekker seg fra Libanons regjering03:04 Murray til sin første ATP-finale på to år02:14 Masseslagsmål i Oslo01:40 15-åring ranet og utsatt for vold i Oslo01:19 Albaner tiltalt for 56 innbrudd på Østlandet00:47 Mann pågrepet for voldtekt i Østfold23:45 Fire menn tatt med 150 kilo hasj på fergekai i Os23:04 Stjernetrioen sendte Barcelona på tabelltopp – smell for Real Madrid22:49 Vålerenga-krisen fortsetter: – Jeg skjønner ikke hva vi driver med22:43 Erna Solberg på todagersbesøk i Jordan22:40 Ronaldo-scoring da Juventus vant sin femte strake22:39 Norske skoleelever får millionstøtte til konsentrasjonsleirturer22:21 Erna Solberg på todagersbesøk i Jordan21:45 Titalls tusen i ny protest i Libanon21:21 VG: Fylkeslag vil ha Raja som Venstre-leder21:20 Tusk: – Venter på brevet21:08 Quisling ønsket jødene reiste til en egen øy21:05 Carlsen med remis mot Caruana på Isle of Man20:40 Manchester City tilbake på vinnersporet20:24 80.000 kjører med sommerdekk om vinteren20:04 Soldater patruljerer i Santiagos gater19:59 Tredje strake uten seier for Rosenborg19:38 Nytt fjernstyrt tårnsenter i Bodø testet for første gang19:14 Mener klimakonsekvensene er uunngåelig: – Det er ikke rakettforskning19:10 Ny Sørloth-scoring i Tyrkia19:04 Brann i enebolig i Klepp18:41 KrFU vil tillate lærere å bruke nikab18:39 Erdogan truer med å «knuse hoder»18:26 Elyounoussi scoret sine første ligamål for Celtic18:26 Tottenham rotet bort poeng hjemme mot tabelljumboen18:02 Frankrike: Ingen har fordel av ny brexit-utsettelse18:01 FN-ekspert: – Norges lov om vergemål er utdatert17:35 NHO: Svært beklagelig at det ikke ble noen avklaring rundt brexit16:54 Syriske kurdere sier kampen mot IS er gjenopptatt16:20 Amerikanske demokrater vil ha norske nynazister på terrorliste15:15 Barcelonas borgermester maner til ro14:21 Gutt siktet for Dagbladet-hacking14:17 Jakob Ingebrigtsen satte ny norgesrekord14:03 Innbruddstyv med eget knep herjet i Norge i 19 dager – nå er han tatt13:31 Kampene fortsetter nordøst i Syria13:09 Mange omkom da demning brøt sammen i Russland13:07 Helseminister Høie kraftig ut mot homohets12:54 Fem barn involvert i frontkollisjon i Tromsø12:17 Redningsaksjon i Kragerø avsluttet uten funn11:49 NRK: Over 9.000 brudd på arbeidsmiljøloven i helseetaten i Oslo de fire siste årene11:46 Hva er det med diktatorer og hester?11:01 Politiet advarer mot utpressingsmail10:02 Bevegelser i jordskjelvforkastning i California skaper bekymring09:52 USA skjerper sanksjonene mot Cuba09:45 Edel-Marie Haukland valgt til leder i KrFU09:34 Europris tilbakekaller tyggebein til hund etter plastfunn08:22 LO slår alarm: Piloter jobber halve døgnet08:02 Solberg: Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og styrer08:02 Broren til Honduras' president dømt for narkotikasmugling08:00 Tarik i intens svensk gullkamp: – Det er helt åpent07:53 Politiet søker etter tre personer etter voldshendelse på Ammerud07:31 Mange omkom da demning brøt sammen i Russland07:20 Trump håper å få i havn handelsavtale med Kina i november07:05 Rapport: Sivilforsvaret vil ikke kunne gjennomføre evakuering ved krig06:35 Unntakstilstand i Santiago etter voldsomme demonstrasjoner06:13 Nytt Brexit-nederlag for Johnson06:07 Dette skjer i dag05:40 Kvinne slått og ranet i Oslo05:30 Dette skjedde i natt04:40 Arbeidstilsynet skal møte Espresso House04:14 Fellesforbundet vil trekke støtten til Tankesmien Agenda03:29 Politiet: Mye uprovosert vold i Oslo03:15 Demokratene vil stoppe Trumps G7-planer på privat golfklubb03:11 Mann til sykehus etter voldshendelse i Eidsvoll02:43 Biden gjør byks på måling02:11 Perry vil ikke overlevere dokumenter i riksrettssaken01:53 Vestland må kutte en halv milliard01:38 Fire menn skadd i trafikkulykke i Bergen01:29 Opptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner00:30 FN fordømmer angrep under fredagsbønn i Afghanistan00:29 Flere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis00:03 Trump har nominert ny energiminister22:28 Flere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis21:47 Kina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstranter til fredsprisen21:45 Kvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste21:42 Ny avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41 Dokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39 Bulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38 Macron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36 Mann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale
Siste nytt
08:00SportNina Haver-Løseth: – Håper det er min tur nå07:31VerdenOpptøyene i Chile har krevd liv07:00SportHovland klatrer på resultatlista i Sør-Korea06:59NorgeBjørn Eidsvåg mener NRK P1 utelater artister over 50 år06:36VerdenOpposisjonen kaller Johnsons manglende underskrift for umoden06:00NorgeDette skjer i dag05:51VerdenEU-ambassadører møtes for å diskutere brexitutsettelse05:37NorgeMann alvorlig skadd i trafikkulykke i Bærum05:30NorgeDette skjedde i natt05:10VerdenAmerikanske styrker i Syria sendes til Irak05:08NorgeMann angrepet av ungdomsgjeng i heis i Oslo04:47NorgeOECD: Norge svak på bistand til likestilling04:17VerdenMotvillig Johnson har bedt EU om brexit-utsettelse04:04VerdenTrump dropper å holde G7-møtet på sin private golfklubb03:44NorgeMann utsatt for uprovosert vold fra ungdomsgjeng i Oslo03:18VerdenParti trekker seg fra Libanons regjering03:04SportMurray til sin første ATP-finale på to år02:14NorgeMasseslagsmål i Oslo01:40Norge15-åring ranet og utsatt for vold i Oslo01:19NorgeAlbaner tiltalt for 56 innbrudd på Østlandet00:47NorgeMann pågrepet for voldtekt i Østfold23:45NorgeFire menn tatt med 150 kilo hasj på fergekai i Os23:04SportStjernetrioen sendte Barcelona på tabelltopp – smell for Real Madrid22:49SportVålerenga-krisen fortsetter: – Jeg skjønner ikke hva vi driver med22:43VerdenErna Solberg på todagersbesøk i Jordan22:40SportRonaldo-scoring da Juventus vant sin femte strake22:39NorgeNorske skoleelever får millionstøtte til konsentrasjonsleirturer22:21PolitikkErna Solberg på todagersbesøk i Jordan21:45VerdenTitalls tusen i ny protest i Libanon21:21NorgeVG: Fylkeslag vil ha Raja som Venstre-leder21:20VerdenTusk: – Venter på brevet21:08NorgeQuisling ønsket jødene reiste til en egen øy21:05SportCarlsen med remis mot Caruana på Isle of Man20:40SportManchester City tilbake på vinnersporet20:24Motor80.000 kjører med sommerdekk om vinteren20:04VerdenSoldater patruljerer i Santiagos gater19:59SportTredje strake uten seier for Rosenborg19:38ReiseNytt fjernstyrt tårnsenter i Bodø testet for første gang19:14Helse og livsstilMener klimakonsekvensene er uunngåelig: – Det er ikke rakettforskning19:10SportNy Sørloth-scoring i Tyrkia19:04NorgeBrann i enebolig i Klepp18:41PolitikkKrFU vil tillate lærere å bruke nikab18:39VerdenErdogan truer med å «knuse hoder»18:26SportElyounoussi scoret sine første ligamål for Celtic18:26SportTottenham rotet bort poeng hjemme mot tabelljumboen18:02PengerFrankrike: Ingen har fordel av ny brexit-utsettelse18:01PengerFN-ekspert: – Norges lov om vergemål er utdatert17:35PengerNHO: Svært beklagelig at det ikke ble noen avklaring rundt brexit16:54VerdenSyriske kurdere sier kampen mot IS er gjenopptatt16:20NorgeAmerikanske demokrater vil ha norske nynazister på terrorliste15:15VerdenBarcelonas borgermester maner til ro14:21NorgeGutt siktet for Dagbladet-hacking14:17SportJakob Ingebrigtsen satte ny norgesrekord14:03NorgeInnbruddstyv med eget knep herjet i Norge i 19 dager – nå er han tatt13:31VerdenKampene fortsetter nordøst i Syria13:09VerdenMange omkom da demning brøt sammen i Russland13:07NorgeHelseminister Høie kraftig ut mot homohets12:54NorgeFem barn involvert i frontkollisjon i Tromsø12:17NorgeRedningsaksjon i Kragerø avsluttet uten funn11:49NorgeNRK: Over 9.000 brudd på arbeidsmiljøloven i helseetaten i Oslo de fire siste årene11:46PolitikkHva er det med diktatorer og hester?11:01NorgePolitiet advarer mot utpressingsmail10:02VerdenBevegelser i jordskjelvforkastning i California skaper bekymring09:52VerdenUSA skjerper sanksjonene mot Cuba09:45PolitikkEdel-Marie Haukland valgt til leder i KrFU09:34NorgeEuropris tilbakekaller tyggebein til hund etter plastfunn08:22NorgeLO slår alarm: Piloter jobber halve døgnet08:02NorgeSolberg: Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og styrer08:02VerdenBroren til Honduras' president dømt for narkotikasmugling08:00SportTarik i intens svensk gullkamp: – Det er helt åpent07:53NorgePolitiet søker etter tre personer etter voldshendelse på Ammerud07:31VerdenMange omkom da demning brøt sammen i Russland07:20VerdenTrump håper å få i havn handelsavtale med Kina i november07:05NorgeRapport: Sivilforsvaret vil ikke kunne gjennomføre evakuering ved krig06:35VerdenUnntakstilstand i Santiago etter voldsomme demonstrasjoner06:13VerdenNytt Brexit-nederlag for Johnson06:07NorgeDette skjer i dag05:40NorgeKvinne slått og ranet i Oslo05:30NorgeDette skjedde i natt04:40NorgeArbeidstilsynet skal møte Espresso House04:14NorgeFellesforbundet vil trekke støtten til Tankesmien Agenda03:29NorgePolitiet: Mye uprovosert vold i Oslo03:15VerdenDemokratene vil stoppe Trumps G7-planer på privat golfklubb03:11NorgeMann til sykehus etter voldshendelse i Eidsvoll02:43VerdenBiden gjør byks på måling02:11VerdenPerry vil ikke overlevere dokumenter i riksrettssaken01:53NorgeVestland må kutte en halv milliard01:38NorgeFire menn skadd i trafikkulykke i Bergen01:29VerdenOpptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner00:30VerdenFN fordømmer angrep under fredagsbønn i Afghanistan00:29NorgeFlere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis00:03VerdenTrump har nominert ny energiminister22:28PolitikkFlere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis21:47PolitikkKina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstranter til fredsprisen21:45NorgeKvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste21:42PolitikkNy avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41VerdenDokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39SportBulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38VerdenMacron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36NorgeMann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale
Populært