Meny

Evnerike barn kan bli ensomme

– Å være intelligent er ikke noe problem i seg selv. Men jo lenger du beveger deg fra gjennomsnittet i IQ, jo mer annerledes vil du føle deg på skolen og i klassen, sier forsker Jørgen Smedsrud. Studien hans tyder på at disse elevene har færre venner enn andre. Foto: Shutterstock/NTB scanpix
– Å være intelligent er ikke noe problem i seg selv. Men jo lenger du beveger deg fra gjennomsnittet i IQ, jo mer annerledes vil du føle deg på skolen og i klassen, sier forsker Jørgen Smedsrud. Studien hans tyder på at disse elevene har færre venner enn andre. Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Noen barn føler seg ensomme fordi de er mye smartere enn sine jevnaldrende. I verste fall får de sosiale problemer og dropper ut av skolen. Likevel får de sjelden hjelp.

Spesialpedagogen Jørgen Smedsrud har lenge interessert seg for evnerike barn. Han har nylig levert en doktoravhandling om temaet ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Som de fleste spesialpedagoger var han i utgangspunktet interessert i de barna som ikke klarer seg så godt faglig. Men i 2009 kom han over en artikkel som handlet om en av landets smarteste.

«Stig Westerhus har over 180 i IQ, men selger bilstereo i stedet for å løse kreftgåten», skrev A-magasinet den gang.

– Jeg begynte da å lese om intelligente barn og skjønte at dette er jo en del av spesialpedagogikken. Men disse barna har vi nesten aldri snakket om i faget.

Føler seg ubrukelige og dumme

Etter å ha fordypet seg i dette temaet og møtt mange evnerike barn og deres foreldre ser han at mange av disse barna har det vanskelig.

En del føler seg ubrukelig og dumme på skolen. De står utenfor fellesskapet. Først i voksen alder finner de ut at de har følt seg annerledes fordi de er spesielt evnerike, forteller han.

Et av de mest ekstreme eksemplene han har kommet over var en liten jente som mestret ironi og sarkasme allerede da hun gikk i barnehagen. Hun ble oppfattet som frekk og ufordragelig. Fordi hun var så annerledes enn de andre barna, trodde de ansatte i barnehagen at hun var utsatt for omsorgssvikt. Derfor ble barnevernet koblet inn.

Les også:

Aktivt ekskludert fra spesialundervisning

Smedsrud mener at barnehage og skole må få mer kompetanse. Slik kan de oppdage disse barna tidligere og de kan får spesialpedagogisk hjelp og utfordringer på sitt eget nivå.

Jørgen Smedsrud interesserer seg for en gruppe barn som få spesialpedagoger har vært opptatt av, de evnerike barna. De vil i likhet med andre barn få en uheldig utvikling hvis de ikke blir godt nok ivaretatt, mener han. Foto: UiO
Jørgen Smedsrud interesserer seg for en gruppe barn som få spesialpedagoger har vært opptatt av, de evnerike barna. De vil i likhet med andre barn få en uheldig utvikling hvis de ikke blir godt nok ivaretatt, mener han. Foto: UiO

Men det er ikke så mange i Norge som er enig med ham i det, mener han. Det gjelder både spesialpedagoger og utdanningsmyndigheter.

I Opplæringsloven står det at de som ikke har godt nok utbytte av undervisningen i skolen, har rett til spesialundervisning.

Men i en veileder fra Utdanningsdirektoratet står det: «Retten til spesialundervisning omfatter ikke elever som lærer raskere eller mer enn gjennomsnittet, og som derfor ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen» (Utdanningsdirektoratet, 2014)

Dette synes Smedsrud er ganske spesielt.

– Vi vet at disse elevene finnes, men vi velger å ikke gi dem rettigheter. Det er egentlig ganske alvorlig. Det er verre å aktivt ekskludere dem enn passivt ignorere dem.

Føler seg annerledes

Å være intelligent er ikke noe problem i seg selv. Men jo lenger du beveger deg fra gjennomsnittet i IQ, jo mer annerledes vil du føle deg på skolen og i klassen, sier Smedsrud.

Studien hans tyder på at disse elevene har færre venner.

Han har i forbindelse med arbeidet med doktorgraden gjort en spørreundersøkelse blant 30 000 elever og sett nærmere på de evnerike i 16-19 års alderen. Resultatene hans viser at de med høy intelligens rangerer det sosiale livet på skolen som noe dårligere enn de som ligger litt under på intelligens.

Smedsrud har også gjort intervjuer med elever som har deltatt på et spesialtilbud for spesielt talentfulle elever innen matematikk ved Universitetet i Oslo.

Les også:

Ikke alle er interessert i å få venner

Ikke alle evnerike elever er interesserte i kontakt med elever på sin egen alder, viser studien.

For noen av disse elevene kan det sosiale fellesskapet være selve problemet, fordi de tenker så annerledes og ikke skjønner seg selv i relasjon til andre.

– En av jentene jeg intervjuer sier at det er slitsomt med venner, fordi hun er interessert i helt andre ting enn dem. Er du interessert i å diskutere mørk materie i universet, så er det ikke sikkert du får så mye sosial feedback hos vennene dine i tidlige skoleår.

Det som ofte skjer når de møter andre som er lik dem selv, er at de får de utrolig bra, sier han.

– Å få spesialundervisning ville ikke i seg selv gi noe med deres følelse av å være annerledes. Men hvis skolen åpner opp for mer nivådeling, øker sjansen for at de møter andre som er like seg selv. Det kunne dempet deres følelse av å være annerledes.

Les også:

Lite tilrettelegging

Smedsrud mener at skolene bør ha lokale tiltak som retter seg mot denne gruppa. Det bør også finnes god kompetanse i hvordan disse elevene kan stimuleres intellektuelt.

Studien hans tyder på at det skjer lite tilrettelegging for elever med spesielle evner i norsk skole.

I 2016 bestemte Utdanningsdirektoratet at talenter innen realfag skal ha muligheten til å gå et raskere løp på ungdomsskolen og videregående. Men dette tilbudet er ikke lovfestet i Opplæringsloven.

Studier viser at slike tiltak er litt tilfeldig og blir ikke fulgt opp systematisk, forteller forskeren.

Det er for tilfeldig hvem som får dette tilbudet. Dessuten får elevene ofte bare mange flere oppgaver på samme nivå, framfor mulighet for å fordype seg mer i bredden og i dybden.

Les også:

Liker lærerne

Lærerne er ikke utdannet for å håndtere barn med spesielt store evner, mener Smedsrud.

I hans studie tyder det likevel på at disse elevene er ganske fornøyde med lærerne sine, selv om de ikke er imponerte over fagkunnskapene deres. De hadde ikke vært mye i konflikt med dem.

– Det kan være fordi de ser bort fra det faglige og tenker på det sosiale og det mellommenneskelige.

Hvem er evnerike?

Dette er ikke så lett å vite om et barn er såkalt evnerikt.

Til det er definisjonen for vag, mener forskeren. Hvis de skal identifisere dem, må skolen få kompetanse og bli trent til å bruke tester som kan finne dem. I dag ender man ofte på en IQ-definisjon.

Fordi det er vanskelig å definere hvem som er evnerike, er det også vanskelig å fastslå hvor mange barn dette gjelder.

– Hvis vi snakker om barn med «eksepsjonelle evner», blir det anslått at dette gjelder mellom to og fem prosent i befolkningen. Brukes begrepet «elever med høyt læringspotensial» snakker vi gjerne om mellom ti og femten prosent.

Les også:

Veldig forskjellige

Smedsrud mener at denne gruppen elever er så forskjellige at det er vanskelig å snakke om dem på gruppenivå. De takler også skolen veldig forskjellig.

Mange flyter bare gjennom. De kjeder seg fordi de ikke får noen utfordringer, men det blir ikke noe støy rundt dem. Andre igjen blir dypt frustrerte fordi de ikke føler seg forstått. De kan bli bråkmakere. I ytterste konsekvens blir de skolevegrere og får ganske store problemer.

Forskning viser at en tredel av de som dropper ut av videregående, kan være evnerike elever. Dette skrev forskning.no om nylig.

Alle var gode i matematikk

Når vi hører om evnerike elever, tenker nok de fleste av oss på de som presterer høyt i fag som matematikk og fysikk. Det er ikke så ofte snakk om de som er superflinke i norsk eller samfunnsfag.

I Smedsruds undersøkelse var alle informantene med høy intelligens er svært gode i matte. Men det er ikke nødvendigvis det faget de synes er mest interessant.

– Når mange er så gode i matematikk, handler det nok om at dette er det faget hvor det er lettest å måle prestasjoner. Jeg finner også en sterk sammenheng mellom norskkarakter og intelligens.

Det er heller ikke slik at alle evnerike barn har gode karakterer. Noen er underytere i skolesystemet. Men de har et stort læringspotensial og kan tilegne seg mer kompleks kunnskap sammenliknet med sine jevnaldrende.

Les også:

– Norge trenger dem

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank1, var nylig til stede på et seminar om temaet evnerike barn hos Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Hun mener det er et problem for Norge som nasjon at de evnerike elevene ikke blir fulgt opp spesielt.

(Saken fortsetter under)

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank1, mener at vi må tilbake til nivådeling i skolen. – For at alle skal hoppe over den samme lista, så må den senkes, mener hun. Foto: SpareBank1
Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank1, mener at vi må tilbake til nivådeling i skolen. – For at alle skal hoppe over den samme lista, så må den senkes, mener hun. Foto: SpareBank1

– Norge trenger de som tenker annerledes og som har stort læringspotensial. Vi trenger talentene. Dessuten er det en tragedie for disse barna om de ikke blir sett, mener Holvik, som har engasjert seg sterkt i dette temaet.

– En del av de evnerike som tenker utenfor boksen, mister troen på skolen når de kommer til 4. eller 5. klasse. Mange gir opp eller blir klassens klovn eller bråkmaker.

Det handler om skolens struktur, mener Holvik. Det fins ikke en egen tilrettelegging for disse barna i dag. Det er ikke noen struktur for å identifisere evnerike elever, og det er ikke etablert møteplasser for disse elvene, så de risikerer å aldri møte andre barn som ligner på dem selv.

– Alle ressurser går i dag til de svakeste elevene. Mens de som trenger å bli løftet, og som også samfunnet har stort behov for blir aktivt ekskludert fra å få ekstra oppfølging, mener Holvik.

Hun mener at det enten må en nivådeling til i skolen, eller så må vi tilbake til spesialskoler for de som er spesielt evnerike.

Men i Norge går det i motsatt vei, mener hun.

– Det er symptomatisk at utdanningsministeren her i landet også er inkluderingsminister. Her sauser man sammen nok en god gjerning. Vi skal integrere og alle skal med. Men for at alle skal hoppe over den samme lista, så må den senkes.

Ny stortingsmelding

Regjeringen jobber nå med en ny stortingsmelding om evnerike barn, forteller statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rikke Høistad Sjøberg. Hun var også til stede på seminaret.

Hun mener at disse barna ikke får de mulighetene de fortjener, men å ta disse barna ut fra det sosiale felleskapet er ikke løsningen, mener hun.

– Ingen barn som trenger spesialundervisning, har behov for ekstra ekskludering. Heller ikke de med stort læringspotensial. Vi må finne bedre måter å gjøre dette på, mener hun.

– Vi må få til å bygge en skole der alle kan lykkes ut fra sitt utgangspunkt. Skolen er også en utrolig viktig fellesarena. Vi bygger normer og verdier på lang sikt og lærer barna viktige ferdigheter som ikke nødvendigvis er skoleferdigheter. Å få venner, akspetere uenighet og mangfold er også utrolig viktig. Dette snakker vi litt for lite om, mener Sjøberg.

Les også:

Saken er opprinnelig publisert på forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
01:58 Kraftig jordskjelv registrert nordøst for New Zealand01:57 Båt sunket i Telemark – to ikke gjort rede for01:49 Fly skled av rullebanen da dekkene eksploderte under landing01:06 Vy får kritikk for å ikke legge til rette for handikappede01:02 Saudi-Arabias kronprins anklager Iran for angrep på tankskip00:48 New York fjerner unntak fra meslingvaksine etter utbrudd00:13 15-åring omkom etter badeulykke i Oslo23:05 Britenes forsvarsminister advarer partifeller mot populisme i ledervalg22:48 Motorsyklist kritisk skadd etter å ha kjørt av veien22:25 Norges speidere reiser Frankrike rundt22:01 Britenes ambassadør i Iran innkalt på teppet21:36 Tenåring kritisk skadd etter badeulykke21:19 To pågrepet etter brann i Agder21:09 Avis: Pogba villig til å strike seg bort20:53 Erkebiskop bar hjelm under messe i Notre-Dame20:44 Ukraina snudde finalen og vant U20-VM20:29 RBK-leder: – Et teater som du føler deg veldig fremmedgjort i19:55 Poengdeling mellom Haugesund og Brann19:43 Start-kollaps etter pause mot Kongsvinger19:40 Front Altair-mannskap på plass i Dubai18:44 Tørke tvinger Namibia til å selge 1.000 villdyr18:35 Eksplosjon i Damaskus18:20 Tenåring tiltalt for overfallsvoldtekt i Oslo18:10 – Kaster meg utfor et stup, og vet ikke hvor eller hvordan jeg lander17:54 Beskjeden Kristoff-start i Sveits17:24 Uvær utløste flere branner i Sør-Sverige17:05 Amanda Knox tilbake i Italia16:42 Kokepåbud av drikkevann i Krødsherad opphevet16:41 Over 80 til behandling etter Birkebeinerløpet16:34 Hjelmseth gir seg selv om Norge kommer til OL16:20 Politiet stoppet SIAN-demonstrasjon da Koranen ble kastet i bakken16:02 Simen Bondevik om den tunge høsten: – Jeg var veldig sliten15:55 Minst åtte drept i bombeangrep i Mogadishu15:52 Haavi til VM-laget: – Skaff OL-plass, så sees vi i Tokyo15:32 – Nynazister kartlegger oss14:26 En person skadd i paragliderulykke i Buskerud11:01 Forsker: – Et skritt nærmere krig mellom Iran og USA10:45 Flere i KrF er kritiske til at Ropstad ikke går i Pride-paraden10:42 Benkeforslag mot Giske på Folkets Hus i Trondheim09:58 Hongkongs leder skrinlegger omstridt lovforslag som har utløst store demonstrasjoner09:43 Folkeaksjonen nei til bompenger har en hemmelig plan09:21 Politiet: Advarer mot sterk ecstasy08:48 Derfor gifter Olav Thon (95) seg nå08:36 Hongkongs leder varsler kunngjøring08:24 FHI: Campylobacter-bakterien fører sjelden til dødsfall08:15 Vy leide togsett for 1,2 milliarder kroner i 201808:13 Brasils president kritiserer kriminalisering av homofobi08:00 Nå er det forbudt å fiske torsk på Østlandet07:07 Coutinho med to mål da Brasil vant 3-0 over Bolivia i Copa America06:39 Store variasjoner i rapportering av uønskede hendelser på sykehjem i Oslo06:33 Hovland klarte cuten – Halvorsen ute av US Open05:59 Mann siktet etter grov voldshendelse i Sandnessjøen05:58 Dette skjer i dag05:44 Dette skjedde i natt05:13 Bombe fra andre verdenskrig desarmert i Berlin04:46 Demokratene gir fra seg regjeringsmakten i Moldova04:21 Høie krever full stans av nattransport av syke eldre fra norske sykehus03:47 Raymond Johansen mener klasseskillet øker om foreldre må betale skolemat03:08 Abe fordømmer mulig angrep på japansk tankskip02:58 Person omkom etter fall fra bygning02:52 Cuba Gooding jr. mener kvinne bak tafseanklager fotfulgte ham02:26 Sverige var vertskap for møter om Venezuela02:22 Norske forskere krever forbud mot «drapsroboter»01:43 Frontline usikker på årsaken til eksplosjonen på Front Altair01:27 Regjeringen vil nekte fanger på prøveløslatelse pass00:54 Dales tiltak for å kutte bompenger vil gi knapt tre meter motorvei00:53 Pave Frans godtar ny oppsigelse fra chilensk visebiskop00:07 Ecuador tok bronse i U20-VM23:06 Japan slo tilbake mot Skottland – England videre i VM22:51 Franske milliardærer har ennå ikke innfridd pengeløfter til Notre-Dame22:43 250.000 i Pride-parade i Tel Aviv21:54 Carlsens vanvittige rekke uten tap ble truet: – En skikkelig, skikkelig dårlig dag21:42 Ivanka Trump tjente 34 millioner på farens hotell i fjor20:55 Guterres vil ha uavhengig gransking av tankskip-angrep20:46 Lokket småjenter med kjæledyr – nå må han i fengsel19:14 Ap hadde et ufravikelige krav – nå handler de stikk i strid18:58 Dette var en yrende bosetning for over 3000 år siden18:31 Politiet planlegger evakuering etter bombefunn utenfor Tønsberg18:19 Setter krisestab etter brann på sykehjem i Otta17:50 Mysteriet i Persiabukta skaper frykt17:41 Bombe fra andre verdenskrig funnet ved Alexanderplatz i Berlin17:00 Ap-veteran fikk internasjonalt toppverv16:39 Avdød ettåring fra Askøy var smittet av Campylobacter16:17 Lege om mulig dødsårsak: – Kan tyde på forgiftning15:56 Passasjerer måtte forlate bilene etter brann i tunnel15:53 Vinmonopolet kan få holde åpent senere15:43 Milan-legender får toppjobber i klubben15:42 Trollstigen får mobildekning15:36 Trump: – Iran er en terror-nasjon14:50 Soldater skyter med skarpt mot demonstranter i Benin14:48 EU vil kjøpe mer kjøtt fra USA14:38 Bjørn Kjos vil inn i en mer tilbaketrukket rolle14:26 Listhaug: – Bør være en vekker for alle kommuner14:03 Sudans militærjunta innrømmer overgrep mot demonstranter14:01 Vil gi regjeringen mer makt i krisesituasjoner13:18 Reagerte på Ludvigsens mange kveldsbesøk13:07 Nytt rettsmøte i Assange-saken neste år13:06 Varaordfører på Askøy: Høydebasseng stengt for godt13:06 Fire biler involvert i ulykke – én alvorlig skadd12:31 Boris Johnson kritiseres for å unngå debatter
Siste nytt
01:58VerdenKraftig jordskjelv registrert nordøst for New Zealand01:57NorgeBåt sunket i Telemark – to ikke gjort rede for01:49VerdenFly skled av rullebanen da dekkene eksploderte under landing01:06NorgeVy får kritikk for å ikke legge til rette for handikappede01:02VerdenSaudi-Arabias kronprins anklager Iran for angrep på tankskip00:48VerdenNew York fjerner unntak fra meslingvaksine etter utbrudd00:13Norge15-åring omkom etter badeulykke i Oslo23:05PolitikkBritenes forsvarsminister advarer partifeller mot populisme i ledervalg22:48NorgeMotorsyklist kritisk skadd etter å ha kjørt av veien22:25SportNorges speidere reiser Frankrike rundt22:01PolitikkBritenes ambassadør i Iran innkalt på teppet21:36NorgeTenåring kritisk skadd etter badeulykke21:19NorgeTo pågrepet etter brann i Agder21:09SportAvis: Pogba villig til å strike seg bort20:53VerdenErkebiskop bar hjelm under messe i Notre-Dame20:44SportUkraina snudde finalen og vant U20-VM20:29SportRBK-leder: – Et teater som du føler deg veldig fremmedgjort i19:55SportPoengdeling mellom Haugesund og Brann19:43SportStart-kollaps etter pause mot Kongsvinger19:40VerdenFront Altair-mannskap på plass i Dubai18:44VerdenTørke tvinger Namibia til å selge 1.000 villdyr18:35VerdenEksplosjon i Damaskus18:20NorgeTenåring tiltalt for overfallsvoldtekt i Oslo18:10Livet– Kaster meg utfor et stup, og vet ikke hvor eller hvordan jeg lander17:54SportBeskjeden Kristoff-start i Sveits17:24VerdenUvær utløste flere branner i Sør-Sverige17:05VerdenAmanda Knox tilbake i Italia16:42NorgeKokepåbud av drikkevann i Krødsherad opphevet16:41SportOver 80 til behandling etter Birkebeinerløpet16:34SportHjelmseth gir seg selv om Norge kommer til OL16:20NorgePolitiet stoppet SIAN-demonstrasjon da Koranen ble kastet i bakken16:02PolitikkSimen Bondevik om den tunge høsten: – Jeg var veldig sliten15:55VerdenMinst åtte drept i bombeangrep i Mogadishu15:52SportHaavi til VM-laget: – Skaff OL-plass, så sees vi i Tokyo15:32Norge– Nynazister kartlegger oss14:26NorgeEn person skadd i paragliderulykke i Buskerud11:01VerdenForsker: – Et skritt nærmere krig mellom Iran og USA10:45PolitikkFlere i KrF er kritiske til at Ropstad ikke går i Pride-paraden10:42PolitikkBenkeforslag mot Giske på Folkets Hus i Trondheim09:58PolitikkHongkongs leder skrinlegger omstridt lovforslag som har utløst store demonstrasjoner09:43PengerFolkeaksjonen nei til bompenger har en hemmelig plan09:21NorgePolitiet: Advarer mot sterk ecstasy08:48LivetDerfor gifter Olav Thon (95) seg nå08:36VerdenHongkongs leder varsler kunngjøring08:24NorgeFHI: Campylobacter-bakterien fører sjelden til dødsfall08:15NorgeVy leide togsett for 1,2 milliarder kroner i 201808:13VerdenBrasils president kritiserer kriminalisering av homofobi08:00NorgeNå er det forbudt å fiske torsk på Østlandet07:07SportCoutinho med to mål da Brasil vant 3-0 over Bolivia i Copa America06:39NorgeStore variasjoner i rapportering av uønskede hendelser på sykehjem i Oslo06:33SportHovland klarte cuten – Halvorsen ute av US Open05:59NorgeMann siktet etter grov voldshendelse i Sandnessjøen05:58NorgeDette skjer i dag05:44NorgeDette skjedde i natt05:13VerdenBombe fra andre verdenskrig desarmert i Berlin04:46VerdenDemokratene gir fra seg regjeringsmakten i Moldova04:21Helse og livsstilHøie krever full stans av nattransport av syke eldre fra norske sykehus03:47NorgeRaymond Johansen mener klasseskillet øker om foreldre må betale skolemat03:08VerdenAbe fordømmer mulig angrep på japansk tankskip02:58NorgePerson omkom etter fall fra bygning02:52VerdenCuba Gooding jr. mener kvinne bak tafseanklager fotfulgte ham02:26VerdenSverige var vertskap for møter om Venezuela02:22NorgeNorske forskere krever forbud mot «drapsroboter»01:43VerdenFrontline usikker på årsaken til eksplosjonen på Front Altair01:27NorgeRegjeringen vil nekte fanger på prøveløslatelse pass00:54NorgeDales tiltak for å kutte bompenger vil gi knapt tre meter motorvei00:53VerdenPave Frans godtar ny oppsigelse fra chilensk visebiskop00:07SportEcuador tok bronse i U20-VM23:06SportJapan slo tilbake mot Skottland – England videre i VM22:51VerdenFranske milliardærer har ennå ikke innfridd pengeløfter til Notre-Dame22:43Verden250.000 i Pride-parade i Tel Aviv21:54SportCarlsens vanvittige rekke uten tap ble truet: – En skikkelig, skikkelig dårlig dag21:42VerdenIvanka Trump tjente 34 millioner på farens hotell i fjor20:55VerdenGuterres vil ha uavhengig gransking av tankskip-angrep20:46NorgeLokket småjenter med kjæledyr – nå må han i fengsel19:14PolitikkAp hadde et ufravikelige krav – nå handler de stikk i strid18:58VerdenDette var en yrende bosetning for over 3000 år siden18:31NorgePolitiet planlegger evakuering etter bombefunn utenfor Tønsberg18:19NorgeSetter krisestab etter brann på sykehjem i Otta17:50PengerMysteriet i Persiabukta skaper frykt17:41VerdenBombe fra andre verdenskrig funnet ved Alexanderplatz i Berlin17:00PolitikkAp-veteran fikk internasjonalt toppverv16:39NorgeAvdød ettåring fra Askøy var smittet av Campylobacter16:17ReiseLege om mulig dødsårsak: – Kan tyde på forgiftning15:56NorgePassasjerer måtte forlate bilene etter brann i tunnel15:53Helse og livsstilVinmonopolet kan få holde åpent senere15:43SportMilan-legender får toppjobber i klubben15:42ReiseTrollstigen får mobildekning15:36VerdenTrump: – Iran er en terror-nasjon14:50VerdenSoldater skyter med skarpt mot demonstranter i Benin14:48PengerEU vil kjøpe mer kjøtt fra USA14:38PengerBjørn Kjos vil inn i en mer tilbaketrukket rolle14:26NorgeListhaug: – Bør være en vekker for alle kommuner14:03VerdenSudans militærjunta innrømmer overgrep mot demonstranter14:01PolitikkVil gi regjeringen mer makt i krisesituasjoner13:18NorgeReagerte på Ludvigsens mange kveldsbesøk13:07VerdenNytt rettsmøte i Assange-saken neste år13:06NorgeVaraordfører på Askøy: Høydebasseng stengt for godt13:06NorgeFire biler involvert i ulykke – én alvorlig skadd12:31PolitikkBoris Johnson kritiseres for å unngå debatter
Populært