Evnerike barn kan bli ensomme

– Å være intelligent er ikke noe problem i seg selv. Men jo lenger du beveger deg fra gjennomsnittet i IQ, jo mer annerledes vil du føle deg på skolen og i klassen, sier forsker Jørgen Smedsrud. Studien hans tyder på at disse elevene har færre venner enn andre. Foto: Shutterstock/NTB scanpix
– Å være intelligent er ikke noe problem i seg selv. Men jo lenger du beveger deg fra gjennomsnittet i IQ, jo mer annerledes vil du føle deg på skolen og i klassen, sier forsker Jørgen Smedsrud. Studien hans tyder på at disse elevene har færre venner enn andre. Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Noen barn føler seg ensomme fordi de er mye smartere enn sine jevnaldrende. I verste fall får de sosiale problemer og dropper ut av skolen. Likevel får de sjelden hjelp.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Spesialpedagogen Jørgen Smedsrud har lenge interessert seg for evnerike barn. Han har nylig levert en doktoravhandling om temaet ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Som de fleste spesialpedagoger var han i utgangspunktet interessert i de barna som ikke klarer seg så godt faglig. Men i 2009 kom han over en artikkel som handlet om en av landets smarteste.

«Stig Westerhus har over 180 i IQ, men selger bilstereo i stedet for å løse kreftgåten», skrev A-magasinet den gang.

– Jeg begynte da å lese om intelligente barn og skjønte at dette er jo en del av spesialpedagogikken. Men disse barna har vi nesten aldri snakket om i faget.

Føler seg ubrukelige og dumme

Etter å ha fordypet seg i dette temaet og møtt mange evnerike barn og deres foreldre ser han at mange av disse barna har det vanskelig.

En del føler seg ubrukelig og dumme på skolen. De står utenfor fellesskapet. Først i voksen alder finner de ut at de har følt seg annerledes fordi de er spesielt evnerike, forteller han.

Et av de mest ekstreme eksemplene han har kommet over var en liten jente som mestret ironi og sarkasme allerede da hun gikk i barnehagen. Hun ble oppfattet som frekk og ufordragelig. Fordi hun var så annerledes enn de andre barna, trodde de ansatte i barnehagen at hun var utsatt for omsorgssvikt. Derfor ble barnevernet koblet inn.

Les også:

Aktivt ekskludert fra spesialundervisning

Smedsrud mener at barnehage og skole må få mer kompetanse. Slik kan de oppdage disse barna tidligere og de kan får spesialpedagogisk hjelp og utfordringer på sitt eget nivå.

Jørgen Smedsrud interesserer seg for en gruppe barn som få spesialpedagoger har vært opptatt av, de evnerike barna. De vil i likhet med andre barn få en uheldig utvikling hvis de ikke blir godt nok ivaretatt, mener han. Foto: UiO
Jørgen Smedsrud interesserer seg for en gruppe barn som få spesialpedagoger har vært opptatt av, de evnerike barna. De vil i likhet med andre barn få en uheldig utvikling hvis de ikke blir godt nok ivaretatt, mener han. Foto: UiO

Men det er ikke så mange i Norge som er enig med ham i det, mener han. Det gjelder både spesialpedagoger og utdanningsmyndigheter.

I Opplæringsloven står det at de som ikke har godt nok utbytte av undervisningen i skolen, har rett til spesialundervisning.

Men i en veileder fra Utdanningsdirektoratet står det: «Retten til spesialundervisning omfatter ikke elever som lærer raskere eller mer enn gjennomsnittet, og som derfor ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen» (Utdanningsdirektoratet, 2014)

Dette synes Smedsrud er ganske spesielt.

– Vi vet at disse elevene finnes, men vi velger å ikke gi dem rettigheter. Det er egentlig ganske alvorlig. Det er verre å aktivt ekskludere dem enn passivt ignorere dem.

Føler seg annerledes

Å være intelligent er ikke noe problem i seg selv. Men jo lenger du beveger deg fra gjennomsnittet i IQ, jo mer annerledes vil du føle deg på skolen og i klassen, sier Smedsrud.

Studien hans tyder på at disse elevene har færre venner.

Han har i forbindelse med arbeidet med doktorgraden gjort en spørreundersøkelse blant 30 000 elever og sett nærmere på de evnerike i 16-19 års alderen. Resultatene hans viser at de med høy intelligens rangerer det sosiale livet på skolen som noe dårligere enn de som ligger litt under på intelligens.

Smedsrud har også gjort intervjuer med elever som har deltatt på et spesialtilbud for spesielt talentfulle elever innen matematikk ved Universitetet i Oslo.

Les også:

Ikke alle er interessert i å få venner

Ikke alle evnerike elever er interesserte i kontakt med elever på sin egen alder, viser studien.

For noen av disse elevene kan det sosiale fellesskapet være selve problemet, fordi de tenker så annerledes og ikke skjønner seg selv i relasjon til andre.

– En av jentene jeg intervjuer sier at det er slitsomt med venner, fordi hun er interessert i helt andre ting enn dem. Er du interessert i å diskutere mørk materie i universet, så er det ikke sikkert du får så mye sosial feedback hos vennene dine i tidlige skoleår.

Det som ofte skjer når de møter andre som er lik dem selv, er at de får de utrolig bra, sier han.

– Å få spesialundervisning ville ikke i seg selv gi noe med deres følelse av å være annerledes. Men hvis skolen åpner opp for mer nivådeling, øker sjansen for at de møter andre som er like seg selv. Det kunne dempet deres følelse av å være annerledes.

Les også:

Lite tilrettelegging

Smedsrud mener at skolene bør ha lokale tiltak som retter seg mot denne gruppa. Det bør også finnes god kompetanse i hvordan disse elevene kan stimuleres intellektuelt.

Studien hans tyder på at det skjer lite tilrettelegging for elever med spesielle evner i norsk skole.

I 2016 bestemte Utdanningsdirektoratet at talenter innen realfag skal ha muligheten til å gå et raskere løp på ungdomsskolen og videregående. Men dette tilbudet er ikke lovfestet i Opplæringsloven.

Studier viser at slike tiltak er litt tilfeldig og blir ikke fulgt opp systematisk, forteller forskeren.

Det er for tilfeldig hvem som får dette tilbudet. Dessuten får elevene ofte bare mange flere oppgaver på samme nivå, framfor mulighet for å fordype seg mer i bredden og i dybden.

Les også:

Liker lærerne

Lærerne er ikke utdannet for å håndtere barn med spesielt store evner, mener Smedsrud.

I hans studie tyder det likevel på at disse elevene er ganske fornøyde med lærerne sine, selv om de ikke er imponerte over fagkunnskapene deres. De hadde ikke vært mye i konflikt med dem.

– Det kan være fordi de ser bort fra det faglige og tenker på det sosiale og det mellommenneskelige.

Hvem er evnerike?

Dette er ikke så lett å vite om et barn er såkalt evnerikt.

Til det er definisjonen for vag, mener forskeren. Hvis de skal identifisere dem, må skolen få kompetanse og bli trent til å bruke tester som kan finne dem. I dag ender man ofte på en IQ-definisjon.

Fordi det er vanskelig å definere hvem som er evnerike, er det også vanskelig å fastslå hvor mange barn dette gjelder.

– Hvis vi snakker om barn med «eksepsjonelle evner», blir det anslått at dette gjelder mellom to og fem prosent i befolkningen. Brukes begrepet «elever med høyt læringspotensial» snakker vi gjerne om mellom ti og femten prosent.

Les også:

Veldig forskjellige

Smedsrud mener at denne gruppen elever er så forskjellige at det er vanskelig å snakke om dem på gruppenivå. De takler også skolen veldig forskjellig.

Mange flyter bare gjennom. De kjeder seg fordi de ikke får noen utfordringer, men det blir ikke noe støy rundt dem. Andre igjen blir dypt frustrerte fordi de ikke føler seg forstått. De kan bli bråkmakere. I ytterste konsekvens blir de skolevegrere og får ganske store problemer.

Forskning viser at en tredel av de som dropper ut av videregående, kan være evnerike elever. Dette skrev forskning.no om nylig.

Alle var gode i matematikk

Når vi hører om evnerike elever, tenker nok de fleste av oss på de som presterer høyt i fag som matematikk og fysikk. Det er ikke så ofte snakk om de som er superflinke i norsk eller samfunnsfag.

I Smedsruds undersøkelse var alle informantene med høy intelligens er svært gode i matte. Men det er ikke nødvendigvis det faget de synes er mest interessant.

– Når mange er så gode i matematikk, handler det nok om at dette er det faget hvor det er lettest å måle prestasjoner. Jeg finner også en sterk sammenheng mellom norskkarakter og intelligens.

Det er heller ikke slik at alle evnerike barn har gode karakterer. Noen er underytere i skolesystemet. Men de har et stort læringspotensial og kan tilegne seg mer kompleks kunnskap sammenliknet med sine jevnaldrende.

Les også:

– Norge trenger dem

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank1, var nylig til stede på et seminar om temaet evnerike barn hos Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Hun mener det er et problem for Norge som nasjon at de evnerike elevene ikke blir fulgt opp spesielt.

(Saken fortsetter under)

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank1, mener at vi må tilbake til nivådeling i skolen. – For at alle skal hoppe over den samme lista, så må den senkes, mener hun. Foto: SpareBank1
Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank1, mener at vi må tilbake til nivådeling i skolen. – For at alle skal hoppe over den samme lista, så må den senkes, mener hun. Foto: SpareBank1

– Norge trenger de som tenker annerledes og som har stort læringspotensial. Vi trenger talentene. Dessuten er det en tragedie for disse barna om de ikke blir sett, mener Holvik, som har engasjert seg sterkt i dette temaet.

– En del av de evnerike som tenker utenfor boksen, mister troen på skolen når de kommer til 4. eller 5. klasse. Mange gir opp eller blir klassens klovn eller bråkmaker.

Det handler om skolens struktur, mener Holvik. Det fins ikke en egen tilrettelegging for disse barna i dag. Det er ikke noen struktur for å identifisere evnerike elever, og det er ikke etablert møteplasser for disse elvene, så de risikerer å aldri møte andre barn som ligner på dem selv.

– Alle ressurser går i dag til de svakeste elevene. Mens de som trenger å bli løftet, og som også samfunnet har stort behov for blir aktivt ekskludert fra å få ekstra oppfølging, mener Holvik.

Hun mener at det enten må en nivådeling til i skolen, eller så må vi tilbake til spesialskoler for de som er spesielt evnerike.

Men i Norge går det i motsatt vei, mener hun.

– Det er symptomatisk at utdanningsministeren her i landet også er inkluderingsminister. Her sauser man sammen nok en god gjerning. Vi skal integrere og alle skal med. Men for at alle skal hoppe over den samme lista, så må den senkes.

Ny stortingsmelding

Regjeringen jobber nå med en ny stortingsmelding om evnerike barn, forteller statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rikke Høistad Sjøberg. Hun var også til stede på seminaret.

Hun mener at disse barna ikke får de mulighetene de fortjener, men å ta disse barna ut fra det sosiale felleskapet er ikke løsningen, mener hun.

– Ingen barn som trenger spesialundervisning, har behov for ekstra ekskludering. Heller ikke de med stort læringspotensial. Vi må finne bedre måter å gjøre dette på, mener hun.

– Vi må få til å bygge en skole der alle kan lykkes ut fra sitt utgangspunkt. Skolen er også en utrolig viktig fellesarena. Vi bygger normer og verdier på lang sikt og lærer barna viktige ferdigheter som ikke nødvendigvis er skoleferdigheter. Å få venner, akspetere uenighet og mangfold er også utrolig viktig. Dette snakker vi litt for lite om, mener Sjøberg.

Les også:

Saken er opprinnelig publisert på forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:28 Flere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis21:47 Kina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstranter til fredsprisen21:45 Kvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste21:42 Ny avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41 Dokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39 Bulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38 Macron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36 Mann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale19:44 Flesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20 Britta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01 Skogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45 Mann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40 Hundretusenvis protesterer i Barcelona17:45 Tyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31 Kjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17 Tollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08 Senterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03 Pastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42 Kvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15 Kong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48 Tilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45 Tusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44 Sælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32 Redaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17 65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27 Norwegian selger fem Boeing-fly14:26 Ap-nestor vil samarbeide med MDG14:07 Sjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06 Kvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01 Klopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00 EU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46 Oslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45 Nær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44 Oljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33 Keshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11 Pengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55 El Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55 Islamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28 Fem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27 Puigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03 Mazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44 Katalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42 Hemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14 Åpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10 Oslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48 Klager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28 Norske Skog tilbake på Oslo Børs10:14 Professor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49 Johnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46 Kan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40 Politiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39 Amnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08 Ap-politiker mener Dale ignorerer henne08:53 DNB-tjenester fungerer igjen08:50 Gull til Norge: Historien om kommentatorene08:16 Semb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54 Politiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger07:52 Kampene fortsetter i syrisk grenseby07:14 Sp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo07:06 Ansatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi07:04 Opptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner07:04 Hovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea07:00 Slakter vogntog-tiltak: – Det høres flott ut og folk går på bløffen06:51 Football-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass06:37 Trump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb06:35 Nok et tap for Wild i Canada06:34 Amerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft06:08 Sjekker ut DNA-spor i Hagen-saken06:06 Dette skjer i dag06:05 Johnson vil snu tap til triumf i Parlamentet05:33 Dette skjedde i natt05:28 Åtte drept da sønnen til «El Chapo» unnslapp pågripelse05:06 Stor vannlekkasje i tidligere NRK-bygg på Minde i Bergen05:03 Svakeste vekst i Kina på 27 år05:00 Keshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget04:43 Voldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:55 Norsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:21 Drapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49 Lang toppmøtekveld med få resultater02:38 EUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28 Venezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09 Frankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56 Giske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29 USAs energiminister går av01:20 Populær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56 Låve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22 Beboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00 Libya stenger interneringsleir23:42 SDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22 Mann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52 Morgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48 Anne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54 Trumps stabssjef trekker Ukraina-opplysning21:42 Ekspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30 Kong Harald: – En alvorlig trussel mot vårt folkestyre19:58 Søk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23 Cubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22 EUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17 Dagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep
Siste nytt
22:28PolitikkFlere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis21:47PolitikkKina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstranter til fredsprisen21:45NorgeKvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste21:42PolitikkNy avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41VerdenDokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39SportBulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38VerdenMacron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36NorgeMann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale19:44MotorFlesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20PengerBritta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01NorgeSkogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45NorgeMann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40VerdenHundretusenvis protesterer i Barcelona17:45VerdenTyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31NorgeKjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17NorgeTollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08PolitikkSenterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03NorgePastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42VerdenKvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15SportKong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48NorgeTilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45VerdenTusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44SportSælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32NorgeRedaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17Norge65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27PengerNorwegian selger fem Boeing-fly14:26PolitikkAp-nestor vil samarbeide med MDG14:07NorgeSjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06PengerKvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01SportKlopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00PengerEU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46PolitikkOslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45VerdenNær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44PengerOljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33PolitikkKeshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11SportPengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55SportEl Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55NorgeIslamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28NorgeFem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27VerdenPuigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03PolitikkMazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44VerdenKatalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42SportHemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14NorgeÅpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10NorgeOslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48ReiseKlager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28PengerNorske Skog tilbake på Oslo Børs10:14Helse og livsstilProfessor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49PolitikkJohnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46PolitikkKan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40KulturPolitiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39VerdenAmnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08PolitikkAp-politiker mener Dale ignorerer henne08:53NorgeDNB-tjenester fungerer igjen08:50SportGull til Norge: Historien om kommentatorene08:16SportSemb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54NorgePolitiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger07:52VerdenKampene fortsetter i syrisk grenseby07:14NorgeSp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo07:06NorgeAnsatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi07:04VerdenOpptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner07:04SportHovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea07:00MotorSlakter vogntog-tiltak: – Det høres flott ut og folk går på bløffen06:51SportFootball-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass06:37VerdenTrump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb06:35SportNok et tap for Wild i Canada06:34VerdenAmerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft06:08NorgeSjekker ut DNA-spor i Hagen-saken06:06NorgeDette skjer i dag06:05VerdenJohnson vil snu tap til triumf i Parlamentet05:33NorgeDette skjedde i natt05:28VerdenÅtte drept da sønnen til «El Chapo» unnslapp pågripelse05:06NorgeStor vannlekkasje i tidligere NRK-bygg på Minde i Bergen05:03PengerSvakeste vekst i Kina på 27 år05:00PolitikkKeshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget04:43VerdenVoldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:55PengerNorsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:21NorgeDrapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49VerdenLang toppmøtekveld med få resultater02:38VerdenEUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28VerdenVenezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09VerdenFrankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56PolitikkGiske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29PolitikkUSAs energiminister går av01:20NorgePopulær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56NorgeLåve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22NorgeBeboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00VerdenLibya stenger interneringsleir23:42VerdenSDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22VerdenMann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52KulturMorgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48NorgeAnne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54VerdenTrumps stabssjef trekker Ukraina-opplysning21:42SportEkspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30KulturKong Harald: – En alvorlig trussel mot vårt folkestyre19:58NorgeSøk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43VerdenTyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23SportCubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22PolitikkEUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17KulturDagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep
Populært