Meny

Kan alle bli onde?

Forskerne bak Stanford-eksperimentet løy om hva som skjedde

Filmen «The Stanford Prison Experiment» fra 2015 er basert på det sosialpsykologiske eksperimentet som ble utført av Phillip Zimbardo, Craig Haney og Curtis Banks i 1971 ved Stanford University.

Ny informasjon slår beina under Philip Zimbardos konklusjoner om ondskap.

Mange har sikkert hørt om det kjente Stanford eksperimentet fra 1971, der flere studenter ble stengt inne i en kjeller og fikk roller som fanger og fangevoktere. Eksperimentet måtte avbrytes fordi vaktene etter bare noen dager begynte å oppføre seg så fælt at det ikke ble forsvarlig å fortsette. Fangene ble angivelig apatiske og depressive.

Eksperimentet har blant annet blitt brukt til å forklare hvorfor så mange mennesker begikk grusomheter i Nazi-Tyskland. Forskernes konklusjon kunne leses dithen at vi alle kan bli sadister og tyranner om situasjonen ligger til rette for det.

Nylig skrev Nina Kristiansen, redaktør i forskning.no, i spalten Uviten i Aftenposten om ny informasjon som har kommet frem om den kjente studien.

De nye opplysningene om Stanford-eksperimentet kom frem i lyset i sommer i en sak av journalist Ben Blom i nettmagasinet Medium. Han har intervjuet noen av deltakerne på nytt og gått igjennom de gamle arkivene ved Stanford University.

«Den mest berømte psykologistudien noensinne var et bedrag», skriver han.

Hva er det egentlig som har kommet fram og hvordan skal vi se på det kjente eksperimentet i lys av avsløringene?

Fikk beskjed om å holde ro og orden

I 1971 ble 24 mannlige studenter rekruttert til et eksperiment. Kjelleren ved Stanford Universitys psykologiske institutt ble innredet som et fengsel, og studentene ble delt inn i to grupper. Den ene halvparten skulle være fangevoktere og resten skulle være fanger. Studien ble ledet av sosialpsykolog Philip Zimbardo.

(Saken fortsetter under)

Detaljene rundt eksperiment har vært uklare. Forskerne har bevisst utelatt informasjon. Det har gitt et feil bilde av hva som foregikk. Foto: Wikimedia Commons
Detaljene rundt eksperiment har vært uklare. Forskerne har bevisst utelatt informasjon. Det har gitt et feil bilde av hva som foregikk. Foto: Wikimedia Commons

Fangevokterne ble kledd opp i uniformer og mørke briller for å gi dem en følelse av autoritet. Fangene ble arrestert i sine hjem og brakt til universitetskjelleren, hvor de ble avkledd og desinfisert.

Der skulle de være fengslet i to uker, mens vaktene skulle jobbe rullere i 8 timers skift.

Vaktene fikk beskjed om å holde orden. Fangene skulle for eksempel ikke gå på do mer enn tre ganger om dagen, de skulle stille til opptelling med jevne mellomrom og serveres tre enkle måltider. Hvordan ville studentene gå inn i rollene sine?

Les også:

Måtte vaske toaletter med bare hendene

Vaktene begynte raskt å herse med fangene, som svarte med motstand og opprør. Vaktene ville derfor finne måter å sette seg i respekt. Etter dette strammet samspillet mellom de to gruppene seg til.

Vaktene la utspekulerte planer for hvordan de skulle herse med fangene. Det begynte som en lek, men Philip Zimbardo mener at det over de neste dagene utviklet seg til å bli noe mer enn det. Vaktene ble stadig mer oppfinnsomme i sine måter å nedverdige fangene på. De fikk sine medstudenter til å vaske toaletter med bare hendene, tok fra dem senger og klær og forstyrret søvnen deres.

Eksperimentet ble avsluttet etter 6 dager da psykologen Christina Maslach fikk omvisning i «fengselet». Hun ble vitne til fanger som måtte marsjere bundet sammen i en lenke med papirposer over hodet. Hun ble så bekymret over det hun så at hun ba Zimbardostanse eksperimentet umiddelbart. Da hadde allerede flere fanger fått lov til å forlate kjelleren, angivelig på grunn av psykiske sammenbrudd.

Les også:

Ideene kom fra en tidligere fange

Stanford- eksperimentet fikk mye oppmerksomhet i ettertid, og Philip Zimbardo ble opphøyd som selve eksperten på menneskelig ondskap.

Men nå viser det seg at viktig informasjon bevisst har blitt holdt utenfor fortellingen.

Philip Zimbardo er best kjent som leder av Stanford-eksperimentet fra 1971. Foto: Paul Sakuma/ AP
Philip Zimbardo er best kjent som leder av Stanford-eksperimentet fra 1971. Foto: Paul Sakuma/ AP

Philip Zimbardo har hele tiden påstått at det var studentene selv som utviklet den autoritære og hensynsløse væremåten. Det var som om deres indre ondskap boblet opp til overflaten.

For at eksperimentet skulle bli realistisk hadde Philip Zimbardo snakket med den tidligere fangen Carlo Prescott. Det var han som kom med de fleste ideene til hvordan vaktene kunne behandle fangene. Allerede i 2005 publiserte han en artikkel i avisen The Stanford Daily med tittelen «The lie of the Stanford Prison Experiment».

– Ideer som å plassere poser over fangernes hoder, binde innsatte sammen med kjetting og bruke bøtter i stedet for toaletter på cella, er alle mine erfaringer fra San Quentin fengselet, som jeg delte med professorene bak Stanford-eksperimentet måneder før det startet. Å hevde at alle disse velbrukte metodene ble funnet på av «vaktene» er absurd, skrev Prescott.

Fangevokterne ble altså lært opp og veiledet.

Eksperimentet har også blitt kritisert av de involverte. Men til tross for deres vitnemål og kritikk fra fagfeller, ble eksperimentet likevel brukt i psykologi-lærebøker.

Les også:

Alle vakter skal være en «tøff vakt»

Ved å lytte til gamle lydopptak kunne journalist Ben Blum avsløre at fangevokterne ble oppfordret til å være strenge. Studenten David Jaffe var sentral i eksperimentet, han hadde selv gjort en mindre, lignende studie, som Zimbardo lot seg inspirere av. Jaffe hadde rollen som oppsynsmann i «fengselet».

Jaffe var opptatt av at vaktene måtte være strenge for at eksperimentet skulle fungere. I et lydopptak som nå er blitt gjort kjent kan man høre Jaffe irettesette en vakt som ikke er streng nok. Her sier han at alle vaktene skal være de kalte en «tøff vakt». Studenten svarte at han ikke er så tøff. Da ba Jaffe han om å finne fram til den siden av seg selv.

– Hør her, det jeg mener med tøff er at du må være streng, og du må være med der det skjer, slike ting. Det er veldig viktig for eksperimentet. Målet er at dette skal virke som et ekte fengsel, og det er veldig avhengig av vaktenes oppførsel, sa Jaffe.

Ben Blum skriver at eksperimentet egentlig begynte dagen før fangene ankom fengselskjelleren. Dagen i forveien fikk fangevokterne en orientering om hvordan de skulle oppføre seg. De fikk vite at deres oppgave var å få fangene til å føle seg hjelpeløse.

«Vi kan ikke fysisk misbruke eller torturere dem», sa Zimbardo.

«Vi kan skape kjedsomhet. Vi kan skape en følelse av frustrasjon. Vi kan skape frykt i noen grad. Vi har total makt over situasjonen. De har ingen».

Les også:

Skuespill

Allerede neste dag fikk en av fangene et dramatisk «psykisk sammenbrudd». Dette er blitt brukt som et slående eksempel på den kraftfulle innvirkningen eksperimentet hadde på deltakerne.

Douglas Korpi har i ettertid forklart at episoden bare var dårlig skuespill. Korpi hadde sagt ja til å være med på eksperimentet fordi han ville tjene noen kroner og tenkte at han ville få god tid til å lese til eksamen. Men da han ble fratatt lærebøkene den første dagen, skjønte han at eksamen ville gå i vasken om han ikke kom seg ut. Som en siste utvei spilte han derfor psykisk ustabil, og slapp ut.

En annen som spilte skuespill var den strengeste vakten som gikk under kallenavnet «John Wayne». Dave Eshleman hadde studert teater og så på eksperimentet som en øvelse i improvisasjon.

«Jeg trodde jeg gjorde det som forskerne ville at jeg skulle gjøre, og jeg ville gjøre det bedre enn alle de andre ved å spille en fengselsvakt-karakter».

I intervjuet med Blum inrømmer Eshleman at han angrer på det han gjorde.

«Jeg dro det alt for langt», sier han.

Les også:

Vil fjerne eksempelet fra egen bok

Til sammen slår disse opplysningene beina under Zimbardos konklusjoner. Det var ikke rollen og situasjonen i seg selv som drev frem fengselsvaktenes grusomme oppførsel.

Nina Kristiansen skriver i Aftenposten at lærebøkene må skrives om.

Hans Petter Graver er en av mange som har brukt Stanford eksperimentet som eksempel i en fagbok. Han er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og har skrevet boka Hva er rett. Han sier at han kommer til å fjerne henvisningen til Stanford-eksperimentet når boka skal trykkes i nytt opplag.

– Det har blitt avslørt forhold knyttet til metoden og konklusjonene til Zimbardo som viser at dette ikke var noe reelt eksperiment. Da er det to grunner til ikke å bruke dette som eksempel. Det ene er at studien ikke underbygger det den hevder å underbygge, den andre grunnen er for å markere avstand til denne typen vitenskapelig praksis.

Graver forklarer nærmere hva som undergraver studien.

– Zimbardo har hevdet at da han satte i gang dette eksperimentet, så utviklet det seg spontant en type adferd hos fangevokterne som kunne forklare hvordan en autoritetsrolle kan få folk til å gjøre uakseptable ting.

– Så viser det seg jo at dette slett ikke var en spontan utvikling. Fangevoktere ble instruert om hvordan de skulle undertrykke og skape ubehagelig situasjoner. Da forsvinner mye av poenget,og leseren av undersøkelsen blir bedratt.

Les også:

– Må ha en klar holdning til fusk

Graver sier det også er ting som tyder på at Zimbardo visste at fangen som hadde det første sammenbruddet, spilte skuespill.

– Da er det uredelig at han likevel skriver om denne personens utvikling i prosjektet.

Graver mener det er liten vits i å analysere eksperimentet på nytt etter å ha fått kjennskap til hva deltakerne ble instruert om.

– Jeg synes at poenget med å gå inn å diskutere enkelthetene i studien egentlig er borte når det viser seg at det er basert på fusk.

– Troverdigheten til eksperimentet forsvinner, og slikt bidrar også til å undergrave tilliten til forskning generelt. Så her mener jeg at man må ha en klar holdning om at er det avslørt fusk, så kan det ikke regnes som et vitenskapelig arbeid.

– Vi kan fortsatt lære av det

Sigrun Marie Moss er forsker ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, hun har jobbet mye med politisk ledelse i Afrika under konfliktsituasjoner. Hun kjenner godt til Stanford- eksperimentet og har lest flere artikler om det som har kommet frem av kritisk informasjon.

Hun sier at studien må ses i lys av tiden det ble utført i.

– Man må finne ut av hva det er vi nå diskuterer. Er det det at Zimbardo dekker over noe av hva som egentlig skjedde? Eller er det at eksperimentet beviser andre aspekter enn det Stanford-forskerne hevdet?

Moss sier at det i prosjektet dras relativt enkle likhetstegn mellom det å komme i maktposisjon og hensynsløs oppførsel.

– Men er det noe denne studien viser oss, så er det isteden hvordan en autoritetsfigur potensielt kan overtale andre til å gjøre ting på tross av etiske og moralske aspekter. Dette er et viktig element som man ser i krig, konflikt og mobbing.

Moss sier det er viktig at alt kommer frem slik at feil og mangler ved studien tas opp i psykologifaget.

– Vi må spørre oss selv, hva er det vi fortsetter å lære bort?

Samtidig tenker hun at Stanford- eksperimentet fremdeles er verdifullt om man ser på det på en annen måte.

– Vaktene ble trent opp. Men i mange situasjoner hvor vi står overfor vold og frihetsberøvelse så er det nettopp tilfellet. Det er ikke slik at du ansetter fangevoktere og bare kaster de inn i en situasjon uten at de er trent til hva de skal gjøre, for eksempel hvis folk ikke vil lystre.

Les også:

Saken er opprinnelig publisert på Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
01:06 Vy får kritikk for å ikke legge til rette for handikappede01:02 Saudi-Arabias kronprins anklager Iran for angrep på tankskip00:48 New York fjerner unntak fra meslingvaksine etter utbrudd00:13 15-åring omkom etter badeulykke i Oslo23:05 Britenes forsvarsminister advarer partifeller mot populisme i ledervalg22:48 Motorsyklist kritisk skadd etter å ha kjørt av veien22:25 Norges speidere reiser Frankrike rundt22:01 Britenes ambassadør i Iran innkalt på teppet21:36 Tenåring kritisk skadd etter badeulykke21:19 To pågrepet etter brann i Agder21:09 Avis: Pogba villig til å strike seg bort20:53 Erkebiskop bar hjelm under messe i Notre-Dame20:44 Ukraina snudde finalen og vant U20-VM20:29 RBK-leder: – Et teater som du føler deg veldig fremmedgjort i19:55 Poengdeling mellom Haugesund og Brann19:43 Start-kollaps etter pause mot Kongsvinger19:40 Front Altair-mannskap på plass i Dubai18:44 Tørke tvinger Namibia til å selge 1.000 villdyr18:35 Eksplosjon i Damaskus18:20 Tenåring tiltalt for overfallsvoldtekt i Oslo18:10 – Kaster meg utfor et stup, og vet ikke hvor eller hvordan jeg lander17:54 Beskjeden Kristoff-start i Sveits17:24 Uvær utløste flere branner i Sør-Sverige17:05 Amanda Knox tilbake i Italia16:42 Kokepåbud av drikkevann i Krødsherad opphevet16:41 Over 80 til behandling etter Birkebeinerløpet16:34 Hjelmseth gir seg selv om Norge kommer til OL16:20 Politiet stoppet SIAN-demonstrasjon da Koranen ble kastet i bakken16:02 Simen Bondevik om den tunge høsten: – Jeg var veldig sliten15:55 Minst åtte drept i bombeangrep i Mogadishu15:52 Haavi til VM-laget: – Skaff OL-plass, så sees vi i Tokyo15:32 – Nynazister kartlegger oss14:26 En person skadd i paragliderulykke i Buskerud11:01 Forsker: – Et skritt nærmere krig mellom Iran og USA10:45 Flere i KrF er kritiske til at Ropstad ikke går i Pride-paraden10:42 Benkeforslag mot Giske på Folkets Hus i Trondheim09:58 Hongkongs leder skrinlegger omstridt lovforslag som har utløst store demonstrasjoner09:43 Folkeaksjonen nei til bompenger har en hemmelig plan09:21 Politiet: Advarer mot sterk ecstasy08:48 Derfor gifter Olav Thon (95) seg nå08:36 Hongkongs leder varsler kunngjøring08:24 FHI: Campylobacter-bakterien fører sjelden til dødsfall08:15 Vy leide togsett for 1,2 milliarder kroner i 201808:13 Brasils president kritiserer kriminalisering av homofobi08:00 Nå er det forbudt å fiske torsk på Østlandet07:07 Coutinho med to mål da Brasil vant 3-0 over Bolivia i Copa America06:39 Store variasjoner i rapportering av uønskede hendelser på sykehjem i Oslo06:33 Hovland klarte cuten – Halvorsen ute av US Open05:59 Mann siktet etter grov voldshendelse i Sandnessjøen05:58 Dette skjer i dag05:44 Dette skjedde i natt05:13 Bombe fra andre verdenskrig desarmert i Berlin04:46 Demokratene gir fra seg regjeringsmakten i Moldova04:21 Høie krever full stans av nattransport av syke eldre fra norske sykehus03:47 Raymond Johansen mener klasseskillet øker om foreldre må betale skolemat03:08 Abe fordømmer mulig angrep på japansk tankskip02:58 Person omkom etter fall fra bygning02:52 Cuba Gooding jr. mener kvinne bak tafseanklager fotfulgte ham02:26 Sverige var vertskap for møter om Venezuela02:22 Norske forskere krever forbud mot «drapsroboter»01:43 Frontline usikker på årsaken til eksplosjonen på Front Altair01:27 Regjeringen vil nekte fanger på prøveløslatelse pass00:54 Dales tiltak for å kutte bompenger vil gi knapt tre meter motorvei00:53 Pave Frans godtar ny oppsigelse fra chilensk visebiskop00:07 Ecuador tok bronse i U20-VM23:06 Japan slo tilbake mot Skottland – England videre i VM22:51 Franske milliardærer har ennå ikke innfridd pengeløfter til Notre-Dame22:43 250.000 i Pride-parade i Tel Aviv21:54 Carlsens vanvittige rekke uten tap ble truet: – En skikkelig, skikkelig dårlig dag21:42 Ivanka Trump tjente 34 millioner på farens hotell i fjor20:55 Guterres vil ha uavhengig gransking av tankskip-angrep20:46 Lokket småjenter med kjæledyr – nå må han i fengsel19:14 Ap hadde et ufravikelige krav – nå handler de stikk i strid18:58 Dette var en yrende bosetning for over 3000 år siden18:31 Politiet planlegger evakuering etter bombefunn utenfor Tønsberg18:19 Setter krisestab etter brann på sykehjem i Otta17:50 Mysteriet i Persiabukta skaper frykt17:41 Bombe fra andre verdenskrig funnet ved Alexanderplatz i Berlin17:00 Ap-veteran fikk internasjonalt toppverv16:39 Avdød ettåring fra Askøy var smittet av Campylobacter16:17 Lege om mulig dødsårsak: – Kan tyde på forgiftning15:56 Passasjerer måtte forlate bilene etter brann i tunnel15:53 Vinmonopolet kan få holde åpent senere15:43 Milan-legender får toppjobber i klubben15:42 Trollstigen får mobildekning15:36 Trump: – Iran er en terror-nasjon14:50 Soldater skyter med skarpt mot demonstranter i Benin14:48 EU vil kjøpe mer kjøtt fra USA14:38 Bjørn Kjos vil inn i en mer tilbaketrukket rolle14:26 Listhaug: – Bør være en vekker for alle kommuner14:03 Sudans militærjunta innrømmer overgrep mot demonstranter14:01 Vil gi regjeringen mer makt i krisesituasjoner13:18 Reagerte på Ludvigsens mange kveldsbesøk13:07 Nytt rettsmøte i Assange-saken neste år13:06 Varaordfører på Askøy: Høydebasseng stengt for godt13:06 Fire biler involvert i ulykke – én alvorlig skadd12:31 Boris Johnson kritiseres for å unngå debatter12:30 Fafo korrigerer omstridt rapport om «menneskeraser»12:27 Emilie Haavi røk korsbåndet – reiser hjem fra fotball-VM12:27 Frontline bekrefter at brann på oljetanker er slukket
Siste nytt
01:06NorgeVy får kritikk for å ikke legge til rette for handikappede01:02VerdenSaudi-Arabias kronprins anklager Iran for angrep på tankskip00:48VerdenNew York fjerner unntak fra meslingvaksine etter utbrudd00:13Norge15-åring omkom etter badeulykke i Oslo23:05PolitikkBritenes forsvarsminister advarer partifeller mot populisme i ledervalg22:48NorgeMotorsyklist kritisk skadd etter å ha kjørt av veien22:25SportNorges speidere reiser Frankrike rundt22:01PolitikkBritenes ambassadør i Iran innkalt på teppet21:36NorgeTenåring kritisk skadd etter badeulykke21:19NorgeTo pågrepet etter brann i Agder21:09SportAvis: Pogba villig til å strike seg bort20:53VerdenErkebiskop bar hjelm under messe i Notre-Dame20:44SportUkraina snudde finalen og vant U20-VM20:29SportRBK-leder: – Et teater som du føler deg veldig fremmedgjort i19:55SportPoengdeling mellom Haugesund og Brann19:43SportStart-kollaps etter pause mot Kongsvinger19:40VerdenFront Altair-mannskap på plass i Dubai18:44VerdenTørke tvinger Namibia til å selge 1.000 villdyr18:35VerdenEksplosjon i Damaskus18:20NorgeTenåring tiltalt for overfallsvoldtekt i Oslo18:10Livet– Kaster meg utfor et stup, og vet ikke hvor eller hvordan jeg lander17:54SportBeskjeden Kristoff-start i Sveits17:24VerdenUvær utløste flere branner i Sør-Sverige17:05VerdenAmanda Knox tilbake i Italia16:42NorgeKokepåbud av drikkevann i Krødsherad opphevet16:41SportOver 80 til behandling etter Birkebeinerløpet16:34SportHjelmseth gir seg selv om Norge kommer til OL16:20NorgePolitiet stoppet SIAN-demonstrasjon da Koranen ble kastet i bakken16:02PolitikkSimen Bondevik om den tunge høsten: – Jeg var veldig sliten15:55VerdenMinst åtte drept i bombeangrep i Mogadishu15:52SportHaavi til VM-laget: – Skaff OL-plass, så sees vi i Tokyo15:32Norge– Nynazister kartlegger oss14:26NorgeEn person skadd i paragliderulykke i Buskerud11:01VerdenForsker: – Et skritt nærmere krig mellom Iran og USA10:45PolitikkFlere i KrF er kritiske til at Ropstad ikke går i Pride-paraden10:42PolitikkBenkeforslag mot Giske på Folkets Hus i Trondheim09:58PolitikkHongkongs leder skrinlegger omstridt lovforslag som har utløst store demonstrasjoner09:43PengerFolkeaksjonen nei til bompenger har en hemmelig plan09:21NorgePolitiet: Advarer mot sterk ecstasy08:48LivetDerfor gifter Olav Thon (95) seg nå08:36VerdenHongkongs leder varsler kunngjøring08:24NorgeFHI: Campylobacter-bakterien fører sjelden til dødsfall08:15NorgeVy leide togsett for 1,2 milliarder kroner i 201808:13VerdenBrasils president kritiserer kriminalisering av homofobi08:00NorgeNå er det forbudt å fiske torsk på Østlandet07:07SportCoutinho med to mål da Brasil vant 3-0 over Bolivia i Copa America06:39NorgeStore variasjoner i rapportering av uønskede hendelser på sykehjem i Oslo06:33SportHovland klarte cuten – Halvorsen ute av US Open05:59NorgeMann siktet etter grov voldshendelse i Sandnessjøen05:58NorgeDette skjer i dag05:44NorgeDette skjedde i natt05:13VerdenBombe fra andre verdenskrig desarmert i Berlin04:46VerdenDemokratene gir fra seg regjeringsmakten i Moldova04:21Helse og livsstilHøie krever full stans av nattransport av syke eldre fra norske sykehus03:47NorgeRaymond Johansen mener klasseskillet øker om foreldre må betale skolemat03:08VerdenAbe fordømmer mulig angrep på japansk tankskip02:58NorgePerson omkom etter fall fra bygning02:52VerdenCuba Gooding jr. mener kvinne bak tafseanklager fotfulgte ham02:26VerdenSverige var vertskap for møter om Venezuela02:22NorgeNorske forskere krever forbud mot «drapsroboter»01:43VerdenFrontline usikker på årsaken til eksplosjonen på Front Altair01:27NorgeRegjeringen vil nekte fanger på prøveløslatelse pass00:54NorgeDales tiltak for å kutte bompenger vil gi knapt tre meter motorvei00:53VerdenPave Frans godtar ny oppsigelse fra chilensk visebiskop00:07SportEcuador tok bronse i U20-VM23:06SportJapan slo tilbake mot Skottland – England videre i VM22:51VerdenFranske milliardærer har ennå ikke innfridd pengeløfter til Notre-Dame22:43Verden250.000 i Pride-parade i Tel Aviv21:54SportCarlsens vanvittige rekke uten tap ble truet: – En skikkelig, skikkelig dårlig dag21:42VerdenIvanka Trump tjente 34 millioner på farens hotell i fjor20:55VerdenGuterres vil ha uavhengig gransking av tankskip-angrep20:46NorgeLokket småjenter med kjæledyr – nå må han i fengsel19:14PolitikkAp hadde et ufravikelige krav – nå handler de stikk i strid18:58VerdenDette var en yrende bosetning for over 3000 år siden18:31NorgePolitiet planlegger evakuering etter bombefunn utenfor Tønsberg18:19NorgeSetter krisestab etter brann på sykehjem i Otta17:50PengerMysteriet i Persiabukta skaper frykt17:41VerdenBombe fra andre verdenskrig funnet ved Alexanderplatz i Berlin17:00PolitikkAp-veteran fikk internasjonalt toppverv16:39NorgeAvdød ettåring fra Askøy var smittet av Campylobacter16:17ReiseLege om mulig dødsårsak: – Kan tyde på forgiftning15:56NorgePassasjerer måtte forlate bilene etter brann i tunnel15:53Helse og livsstilVinmonopolet kan få holde åpent senere15:43SportMilan-legender får toppjobber i klubben15:42ReiseTrollstigen får mobildekning15:36VerdenTrump: – Iran er en terror-nasjon14:50VerdenSoldater skyter med skarpt mot demonstranter i Benin14:48PengerEU vil kjøpe mer kjøtt fra USA14:38PengerBjørn Kjos vil inn i en mer tilbaketrukket rolle14:26NorgeListhaug: – Bør være en vekker for alle kommuner14:03VerdenSudans militærjunta innrømmer overgrep mot demonstranter14:01PolitikkVil gi regjeringen mer makt i krisesituasjoner13:18NorgeReagerte på Ludvigsens mange kveldsbesøk13:07VerdenNytt rettsmøte i Assange-saken neste år13:06NorgeVaraordfører på Askøy: Høydebasseng stengt for godt13:06NorgeFire biler involvert i ulykke – én alvorlig skadd12:31PolitikkBoris Johnson kritiseres for å unngå debatter12:30NorgeFafo korrigerer omstridt rapport om «menneskeraser»12:27SportEmilie Haavi røk korsbåndet – reiser hjem fra fotball-VM12:27VerdenFrontline bekrefter at brann på oljetanker er slukket
Populært